Попередня         Головна         Наступна

ДРАМАТИЧНА ЛІТЕРАТУРА XVII — поч. XVIII ст.Датованих пам’яток драматичної літератури, що в другій половині XVII — на початку XVIII ст. міцно ввійшла в шкільний вжиток, поширившися, можна думати, і за його межами, — ми знаємо порівняно небагато. З київських шкільних драм найстаріша п’єса Олексій чоловік божий, написана невідомим автором (очевидно, одним з професорів піїтики Київської академії) в 1673 р. і виставлена 17 березня 1674 р. в день іменин царя Олексія Михайловича в присутності князя Ю. П. Трубецького, призначеного в Київ воєводою. П’єса збереглася в єдиному рукопису; друковане видання її тексту до нас не дійшло. Зміст п’єси взято з ранньої (V—VI ст.) житійної легенди про св. Олексія, дуже популярної в середньовічних літературах, що не раз набувала і драматичної форми. Найближчими джерелами п’єси були: житіє Олексія, вміщене в друкованому збірнику «Анфологіон сі есть цвЂтословіє», виданому в Москві 1660 р., і польські «Житія святих» єзуїта Петра Скарги. Названа «діалогом в яесть царя і великого князя АлексЂя Михайловича», виставленим «в знаменіе вЂрнаго подданства чрез шлхетную молодь студентскую», п’єса складається з пролога, двох актів («дЂяній»), з яких у першому п’ять, а в другому шість сцен (названих «видоками» від дієслова «видЂти»), і епілога. П’єса — типовий зразок стилю барокко, що позначається і в поєднанні образів християнської міфології з античними міфологічними фігурами, і в стилізації «царства небеснаго» й Рима часів імператора Гонорія (V ст.) під сучасну авторові Польщу та Україну, і в аристократичних тенденціях (див., наприклад, діалог архангелів Гавріїла і Рафаїла в першій яві першої дії), так само як у закінченні, що панегірично вихваляє царя Олексія і його «небесного патрона» —героя п’єси. В діалогах є також натяки на сучасні політичні події — війну, яку готував московський уряд проти турків, що за кілька років до вистави п’єси напали на Україну. Особливістю п’єси є два введені в її текст «игралища» — дві інтерлюдії, з яких до нас дійшла перша (після третьої сцени першого акта) — «играние свадьбы», що являє собою сцену з натури — бенкет «мужиків», які прийшли привітати Олексійового батька («пана-сенатора-Евфиміана» з одруженням сина.

Інший характер має друга з наведених нижче п’єс: Царство натури людской прелестию.... разоренное, благодатію же Христа... паки составленное. Вона була виставлена в тій же Київській академії (в «Кіевских Афинах») у 1698 р. П’єса належить до циклу великодніх драм; щодо стилю вона також може бути зразком алегоричних драм, так званих «мораліте», в чистому вигляді відомих і в нашій літературі (див. нижче «Воскресеніе мертвых» Гр. Кониського). Дійовими особами в п’єсі є персоніфіковані сили, що борються одна з одною за «Натуру людськую» (Людину): з одного боку, «Всемогущая Сила» (атрибут божества), «Вера», «Надежда», «Милость» (Любов) і ангели, з другого — володар пекла Люцифер, його слуги і помічники, у тім числі «Злость», «Прелесть» (Спокуса), «Отчаяние», «Гордость», «Смерть» і т. д. До нас дійшов тільки пролог, перший акт (із дев’яти сцен) і дев’ять сцен другого акта, решта втрачена. Дія, що починається з боротьби ворожих сил у раю, де слугам Люцифера вдається таки добитися гріхопадіння, переходить далі до подій старозавітної історії — виходу євреїв з Єгипту і, очевидно, мала дійти до пришестя Христа на землю і його воскресіння — рішучої перемоги небесних сил над хитрощами диявола. Автор п’єси добре знає античну міфологію, теорію і практику шкільної драми, легко володіє силабічним віршем, застосовуючи різні типи його будови; ліричний елемент взагалі переважає над драматичним, хоч ремарки, які збереглися в тексті, показують, що й сценічне втілення не випадало з поля зору автора. Очевидно, п’єса може вважатися типовою для цілої групи таких же шкільних п’єс,— той же мотив гріхопадіння і спасіння роду людського опрацьований, наприклад, у драмі «Свобода от вЂков вожделЂнная НатурЂ людской», 1701 р., від якої дійшов до нас тільки сценарій; є збіги тексту «Натури людської» з «Успенською драмою» Димитрія Ростовського і т. д.

Скорочені тексти обох п’єс наводяться за виданням: В. Резанов, Драма українська, вин. III, Київ, 1925 («Царство Натури»), вип. V, Київ, 1928 («Олексій чоловік божій»).
ЦАРСТВО НАТУРИ ЛЮДСКОЙ,

ПРЕЛЕСТИЮ, ЕЮ ЖЕ СМЕРТЬ ЦАРСТВОВА В НАС НЕПОГРЂШИВІПИМИ РАЗОРЕННОЕ, БЛАГОДАТІЮ ЖЕ ХРИСТА ЦАРА СЛАВИ, ТЕРНОВИМ ВЂНЦЕМ УВЯДЕННАГО, ПАКИ СОСТАВЛЕННОЕ И ВЂНЧАННОЕ, СМУТНИМ ЖЕ ДЂЙСТВОМ В КИЕВСКИХ АФИНАХ, ПОД ВЛАСТИЮ ПРЕСВЂТЛАГО ТРИВЂНЧАННАГО СУЩИХ, ОТ БЛАГОРОДНИХ РОССИЙСКИХ МЛАДЕНЦОВ ИЗВЂЩЕННОЕ. РОКУ ВОНЖЕ ХРИСТОС ЦАР СЛАВЫ РАЗОРИВИИ АДОВО ЦАРСТВО 1698.
ПРОЛОГ

извЂствует, како Натура Людская, во ЕдемЂ царствующая, царство свое погуби, како бист радостна царствующой смерти и како на первое царства райскаго возвратися достояние.Бог, прежде вЂк царствующ и во вЂки вЂка,

На образ свой створи в часЂ человЂка,

Составив и царствие пресвЂтлаго рая,

Да человЂк в нем царствует весело играя;

Повеле царством райским ему обладати,

А на яблко едемско рук не простирати.

Натура человЂча, змииним совЂтом

И ласкателним милости прелщена привЂтом,

И сим; «будете бози» прелщена обЂтом,

Простре руку на древо и коснеся древу,

И тако царску в раи погуби породу.

Ах, царица райская по роскошной волЂ

Уви! Уви! — данна ест прегоркой неволЂ,

За злобоносящую зла преступлства руку

Предадеся в тяжкую уз темничних муку,

Идеже трисЂянна зрЂти не возможе

СвЂта лица твоего, цару вЂков, боже,

Но еще смертелными связанна окови

И в глубокие ада воверженна рови,

ВЂчнЂ би не свободна пребиваше тамо,

Аще бы ю Христово пришествие — amo А...

Не свободи оную кровавими рЂки.

Вся сия како биша. здЂ возвЂстит наше

ДЂйствие; токмо буди вниманіе ваше. А Дальший вірш, очевидно, пропущено.

АКТ I


СЦЕНА 1


Люцифер видяй, иж сын божи Натуру Людскую на себе приймет и возвеличит, возбуждает на бран аггелов, хотя равен быти богу, но гординю его аггел Михаил побЂждает.Аз есм всЂх звЂзд небесних свЂтлЂйша Денница,

Всевидящего бога едина зЂница,

Аз есм чинов безплотних крЂпкий воевода,

ИзбраннЂйши от всего аггелского рода;

Аз аггелску воинству есм архистратигом,

Которое под моим воинствует игом;

По моєму разуму вся содЂловает,

ДЂло моея волЂ всегда исполняет.

МнЂ сущу старЂйшинЂ в небесном дворЂ

Чест, славу, хвалу дают аггелскии хори;

Моей остротЂ умной мудри херувими

Чудятся, огнени ю любят серафими;

Област имею сЂсти и межи престоли,

Паче господств гдЂ естем господствием волЂ:

В сили мужественнЂйший над самие сили,

Властителним власти превосхожду дЂли.

Началствію моему и что ж сут начала?

Началствую паче всЂх первЂйши з начала.

Аще ест и архаггел, но и то ми ест равен,

Инший от архаггелов не ест тако славен,

И Михаил архаггел но нЂст мя достоин.
Михаил.


Аз есм цара архаггелска недостойни воин.
Люцифер.


ДобрЂ ти глаголешш аз бо достойнЂши;

Ти разумЂеши, что паче тя честнЂйши;

ДобрЂ ти глаголеши: аз бо достойнЂши;

Ти разумЂеши, что паче тя честнЂйши,

ЧестнЂйший есм, красен, добр, нЂст во мнЂ гординЂ,

Мене слушает всякой всяк аггел години,

Той мою великую величает славу,

Яко старЂйшинЂ свою прекланяет главу;

Что множает бог велий предивние тайни,

Моему видЂнию изяви нетайни,

Ибо преждевЂчніе мнЂ откри совЂти,

Что на престолЂ райском имЂет сидЂти

ЧеловЂчска Натура, як дражайше злато.

И кто видЂ в чести прах, пепел, черв, блато?

Может ли тма с свЂтом, а нощ со днем жити?

Огн и вода вкупЂ без вреда пребити?

Будут сия, когда бог на престолЂ райском

Посадит человЂка в величест†царском,

Котрому недостойно в толикой бит чести,

Никтоже бо с правдою не смЂшает лести.

Аз есм токмо достоин райские держави,

Яко в себЂ содержу всЂ аггелов слави;

НЂст во мнЂ жадной лести, вся правда со мною,—

Сего ради возмогу сЂсти и с тобою,

Боже, на престолЂ: свЂт есм ибо Денница,—

ЛЂпо, да мя обиймет божая десница.

Прах, пепел, черв нЂст подобен блату:

Хощу да мя бог мЂет равна драгу злату;

Треби ему садити мене на престолЂ,

Тако бо угожденно будет моей волЂ.

Аще же он моего не вознесе рога,

Сие и на самого простру руцЂ бога.Hic ostendit ungues 1.

 1 Тут показує кігтіВи токмо зволте моя здравия совЂти

Вси единодушно днес скоро исполнити.

Ти первий, Михаиле, что на сие слово?
Михаил.


Твоих совЂтов мое сердце не готово

Исполнити, понеже всЂм нам не сут здрави,

Яко лжеглаголивии, суетни, неправи.
Люцифер.


Что, что ти глаголеши?
Михаил.


Се глаголю тако:

Богу противитися не возможет всяко

Созданіе, и что он един уставляет,

Тому ся всяк человЂчій раб не спротивляет;

Жестоко ест противу остра рожна прати,

ПобЂжден ест хотяй ся со лвом крипким брати.

Бог что хощет, то творит: вся во его власти,

Идеже би не владЂл, нЂст таковой части;

Волю имат человЂка, як бог и владика,

Уставити цара и господа велика

И над нами.
Люцифер.


А то что, дабим мою вию

ЧеловЂку преклонил? Я его подбию

Под мое владЂние! Аггелскую силу

Возбужду на бран, бо ест под моею крилу;

ЧеловЂчу Натуру возму в сии руцЂ,

А з царственной роскоши горкой предам муцЂ.

Аггели, мнЂ послушни, мЂйтеся до брани:

Поставлю во вишних мой престол и през рани!

Егда ли нам не лучше земну человЂку

В небЂ господствовати, аггелскому лику?
Аггел противний.


Ей, лучше, Люциферу, и ми утверждаем,

Тому же Михайла гласу не внимаєм.
Аггел добри.


ДобрЂ таковой всегда слухати поради,

Котрая в себЂ жадной не имЂет зради!

Внимаем ми глаголом Михайла здравим,

Скланяем и ушеса ко совЂтом правим.
Аггел противний.


Яко то не имЂет рада архаггела

Сего человЂка садит вижше над аггела.
Аггел добри.


Внимайте: не он садит, сила всемогуща,

Сия на престол райский человЂка ведуща.
Аггел противний.


Так ест, но и то, честнЂйшии, разсудЂте дЂло,—

Дух ли ил человЂк имЂющий тЂло?
Аггел добри.


То дЂло разсуждати ум изнемогает,

Котрое сам бог своим умом разсуждает.
Аггел противний.


И сие измЂрити умом не глубоко,

Что божие аггела переносит око.
Аггел добри.


Безумний твой глагол. Нас созда того ради

Бог, да не отмЂтает з своея огради.
Аггел противний.


З коея то огради? ГдЂ насажденна?

Славою, роскошею ест ли исполненна?
Аггел добри.


Ограда — само небо славно и роскошно,

Возийти же на божій престол нам немощно.
Аггел противний.


Почто возийти не мощно? МощнЂе ли праху

ЛетЂти по воздуху ко горнему даху?

Ми дух разсиплем его, вознесемся сами,

Идеже з Люципером царствоват имами.
Аггел добри.


Не хвалися, но бойся, не шатайся всуе:

Гординя твоя барзо снийде во ад буе.
Аггел противний.


Снийде? в сердцу нашиє не имЂет гордини!

Взийдем на вишний престол нынЂшной години.
Аггел добри.


Глаголем, яко воскорЂ снийдеши до ада,

Всегда вас гризуща, невсипающа гада.
Люцифер.


Я, я до ада снийду? Возийду на небо!

Возийду вишше облак, узрите вси се бо,

И престол позлащенний на горЂ висоцЂ,

Верх звЂзд постановлю при самаго боцЂ

Бога сил Саваофа.
Михаил.


Люциферу ражу,

Не дерзай: низринет тя бог и твою стражу

Разсиплет; во ад слава и с тобою спадет,

Веселие отидет, червь ти во покров прийдет!

Образ божій человЂка нареки еси блатом,—

Ко адским, пепел, гной, черв поползеши вратом;

Змию, аспиде глухи, во пекелну яму

Поползеши, будеши на руку и раму

Двигати желЂзние тяжкіе окови,

Не скипетр злат; адска тма смЂрит твоя брови.
Люцифер.


А то что изрекл еси, аггеле безумний,

Во глаголех, совЂтЂх твоих малоумний?

Возийду, вишнему равен на небесех буду.

И тамо во свЂтлостех на вЂки пребуду.

Кто яко бог?
Михаил.


Кто яко бог вЂчни? Святая

Святих! Богу противится ерес проклатая.


СЦЕНА 2


Всемогущая Сила НатурЂ Людской, с небес увЂнчанной, царство райское, Роскош и Волю вручает, от древа же выдуща зло и добро ясти возбраняет.
Всемогущая Сила.


Вся могу, разумЂю, вся вижду, вся знаю,

Всемогущая Сила аз ся нарицаю.

Единому бозтву всесоединенна,

От нераздЂлной троици ни нераздЂленна,

Тричисленному лицу, богови едину,

Хвалою и славою равно честна вину;

Я богом, а бог мною все что начинаем,

То со собою вкупЂ всегда навертаем;

Воли, ума, совЂта и единой власти

Есм, никогда могу от его отпасти

Мисли, цару богу и горЂ и долЂ

Царица соцарствую на вишнем престолЂ;

Не имат моя битность конца ни начала;

И конец и начало велика и мала

Вещ имЂет от сего вседержавна перста;

Ей же, нам во бытие врата сут отверста.

Первое всЂх созданий небеса создаста

И землю мои руцЂ, свЂту и тмЂ даста

Бытіе; именовах свЂт з днем доброзрадним,

Тму назнаменовах нотним видом мазним,

Тогда зданих аггелов услишати гласи,

Возхваляющии вся во вЂчние часи.

Второе, сообручих твердь звЂздогорящу,

Нощ просвЂщающу, во мрацЂ лежащу;

Твердь сия раздЂляет кришталние води.

Напаяющия животния роди.

Третее, от моих уст вЂтри повЂнуша,

Собрася вода в сонмЂ, и явися суша.

Сушу землю нарекох, водния состави —

Моря, прорасти земля цвЂтоносни трави,

Древа плодовитие и тучние класи,

ОдЂвающи себе аки главу власи.

Четвертое, устроих велицЂ д†твари,

СвЂтозарна небесе красніе утвари:

Тие нощним и дневним временем владЂют,

Солнце, луна имена сицева имЂют.

Пятое, велЂх морю, да изведет кити,

Имже я глубынами завЂщах владЂти;

Моим повелЂнием от моря глубока

Пернат птенец изиждет во мЂста висока.

Шестое, составих плод коегождо звЂря,

Живущаго во селЂх пространного мира.

Посем взях персть от землЂ и создах разумну — умну  А А Слова, поставлені між тире, в рукопису дописано й підкреслено: це «луна».ЧеловЂку Натуру, звЂра небезумну — умну.

МнЂ вожделЂнна еси от персти созданна — зданна

Людска Натура, паче тебе несозданна — зданна,—

Твар благолЂпнЂйша по виду моему — твоему,—

По образу як бог украси своему — твоему;—

Дух божий оживи тя, много прийми ухом — вчухом! —

Сила моя укрЂпи, се слыши слухом — духом! —

Насадих веселие едемскаго сада — рада! —

Ограда ест радости того вертограда — рада! —

Изгнах горда аггела из райского края — з рая,

В том Натуру Людскую вомЂстити маю — раю: —

Хощу, будет царица в ЕдемЂ от поля — воля,—

ВладЂти царством райским ест то ей доля — воля.

Созданна от мене Натура ЧеловЂча!
Натура.


Чаю твоей милости, стояти здалеча.
Всемощная Сила.


Прийди сЂмо, Натуро, прийди, возлюбленна:

Будеши на престолЂ райcrом посажденна.
Натура.


Повинуюся тебЂ, всесилна госпоже,

Аще и нЂсм достойна тои чести, о боже.
Всемощна Сила,


Дажд ми перст, любимице, а иди со мною.
Натура.


Обемлю, лобжу стопи и иду с тобою.
Всемощная Сила.


Се имаши престол райск, взийди нан и сяди.
Натура.


Будь благословение твоея поради.
Всемогущая Сила.


Посли, Небо, воскорЂ царску диядіму:

Людскую увЂнчаю Натуру любиму.
Небо.


Указ твой, Всемогущая Сило, исполняю,

И царску диядиму возми — посилаю.
Всемогущая Сила.


Се тя царска вЂнчает от небес корона,

Благословит господня рука от Сиона.Manus benedicit de coelis 1.

 1 Руна благословляє з небаНатуро чловЂча!Натура.


Что, Всемощна Сило?

Кое ми повелЂваеш сотворити дЂло?
Всемощная Сила.


Естес уже, Натуро, райская царица:

Благослови тя с вишних божая десница,

Имаши рая красна царство пребогато,—

Блюди, дабы от тебе не было отнято;

Волю, Роскошь под твоя покораю нозЂ,

Роскошуй, веселися, радуйся о бозЂ.
Воля.


Воля есм от разума всемощнЂйша силы,

На вся дЂла данна ти под царские крилЂ.
Роскошь.


Роскош мя мЂеш, тЂшся на всякое время,

Не отягчит тя буди скорби, плачу бремя.
Всемогущая Сила.


От всяка древа красна, в раи насажденна,

Да будут, велю, твоя уста наслажденна;

З древа же, еже знати добро и лукаво,

Не яжд, — тако бо твое царство будет здраво;

В он же день аще снЂси, царства отпадеши,

Что более — горкою смертію умреши.

Помни сия, а храни данния завЂти.
Натура.


Готовам яко раба оная хранити.

СЦЕНА 3


Злост Люциферова на Натуру Людскую в раи царствующую шатается и гласит Прелест, да на вкушение заповЂданаго древа прелстит Натуру.
Злость.


Что аз? От кого прийдох, кое ми ест дЂло?

Лютим всЂх злостей огнем гору, киплю зЂло.

Свою же да угашу чужим плачем жажду,

Вибухаю на землю злохитрую вражду.

...Сердце Люциферово, оно мнЂ обител,

Которого низверг во ад наднебесний жител.

З сердца Люциферова аз тогда смотрила,

Когда вЂнча Натуру Людску божа Сила.

Ай! достойна ли бист она вЂнца пренебесна?

О вещ, паче всЂх вещей разуму чудесна!

Люцифер мой сожител, приятел сердечни

Всего дЂла моего хранител безпечни,

Дух чист и созданіе красно, велелЂпо,—

Ему бит цару райску не било би лЂпо?

Натура ЧеловЂчска ест ли лЂпотнЂйша?

И паче Люцифера еда ли честнЂйша?

Злуплю, здеру вЂнец царск з Людской Натури,

Не удержат райские, не сохранят мури;

Низрину со престола того трупа гнила:

КрЂпкая моя крЂпка злосливая сила;

Сокруши еи главизну от сими руками,

Паперу, убю в землю моими ногами,

Разору, распровергу райское господство,

А ю самую отдам в пекелное родство.

Маю я добрий способ, як ю уловити

И якіе на ню закинути сЂти:

СЂт моя — мудра Прелест, любима другиня,

Пекелних смопийцов роскошна богиня.

Та прелстит ю, что вкусит завЂщанна древа,

И тако ю до царска запровадит чрева.

Прелест, Прелест, Прелести! Стан пред очима!
Прелест.


Се послушлива стою, Злости, пред твоима.
Злость.


Пойди, прелсти Натуру, молю ти, ласканми,

И урви завЂщанний плод твоима дланми,

СовЂтуй пресладкое яблко бити снЂди,

Им же ей прегоркие уготовиш обЂди.
Прелест.


О чом мя молить твое злосливое слово,

Лстивое ми сердце то справити готово.


СЦЕНА 4


Прелест НатурЂ Людской совЂтует плод древа заповЂданаго добр бити во снЂд, его же Натура ясти изволяет, и тако гласом со небес престрашенна, царствия райскаго отпадает.
Натура.


Что еси, и откуду? и что зде твориши?

Чего без моей волЂ так смЂло ходиши?
Прелест.


Хожду, удивляюся сему мЂсту злачну,

Хожду, велми чуждуся древу доброзрачну:

Зру тя, царицу райску, царство твое красно,—

Но что всЂм не царствуеш, се ми ест ужасно.
Натура.


И како не царствую? ВсЂм аз обладаю:

Его же хощу древа, того и вкушаю.
Прелест.


Се древо плодоносно в твоей царской власти,—

Почто ж его не смЂеш добра плода ясти?
Натура.


Ай! Всемогущая Сила твердими уставы

ЗавЂща ми, а храню судби ея прави;

Рече бо: не вкусити, ни ся му коснеши,

Древу оному, ибо смертїю умреши.
Прелест.


Не бойся, не умреши: завЂт Всемогущой

Сили не одержит, вЂр ми глаголющой.
Натура.


Како ж ся разумЂет, повЂжд да узнаю.
Прелест.


Слухай, царице райска, аз та викладаю:

ВидЂ Всемощна Сила, яко тебЂ оцЂ

Отверзутся, и будеш в мудрости глубоцЂ,

Соравнишся богу, зло, добро вЂдущи,

Егда. со древа того будеши ядущи,—

ВЂрен ест сей глагол мой,— рече того ради.
Натура.


ПоколЂбахся умом на твои виклади.
Прелест.


Стой неподвижно умом; тое егда снЂси,—

Виж снЂд, кол красно яблоко,— вся сия увЂси.
Натура.


Зру плод от внЂшних бьгти прекраснои плоти,

Внутрнии же не знаю, что суть его соти,

Горкие или сладки.
Прелест.


Аще отвнЂ драги,

Колми отвнутр, царице, явлат ти ся благи;

Я†свЂтовЂднЂйше злато ест от вреди,

ПорфировиднЂйши внутр шипок паче преди.
Натура.


ВЂм, но древо внЂ злачно, внутр бивает гнило;

Мед сладок, и что в нем ся жало утаило.
Прелест.


Дерзай, не сумнися, се яблко не таково,

Як мед сладок со жалом, яко древо ово;

Есть як копка: внЂ драго, внутр еще дражайше,

ВнЂшним видом сладкое, внутрним же сладчайше.
Натура.


Аще таково, добрЂ, принеси ми сЂмо.
Прелест.


Вели, царице, НатурЂ.
Прелест.


Роскоши, ходЂмо!

На, возми плод, Роскоши, и царици подажд.

ЧеловЂчска Натуро, не умреши, яжд, яжд!
Воля.


Се имаши плод древа.
Натура.


Добра ли ест вкуса?
Прелест.


Добр, добр!
Воля.


Имаши волю, вкуси без муса.
Глас с неба.


Натуро человЂчска! Почто вкуси яди?

Почто завЂт преступилес? Но ими виклади!
СЦЕНА 5


ГнЂв божий на Натуру Людскую, преступившую заповЂд Всемощной Сили, зЂло ярится и молнию с небес низводит, его же Милость божая благает, но Истинна Суд божий принуждает на отмщение, и Натуру Людскую внЂ рая изгнати Декрет повелЂвает Херувиму.
ГнЂв божий.


За дерзость, за лакомство, за преступство збуру,

Винищу и потреблю Людскую Натуру,

И нЂст иже измет ю от моею руку;

Пошлю огненны стрЂли з напраженна луку.

...Даде ей божа Сила в ЕдемЂ свободу

И благопоспЂшную во жизни свободу,

Толиких же даяний быст неблагодарна:

Сего ради найде нан непогода марна.

Херувимской мудрости причасница бяше,

Умудраше ю свято дихание наше,—

ИзмЂни толик разум и волю неистову,

Затми несмислена буйства умной мисли брову.

Всемогущая Сила созда д†свЂтилЂ.

Даби во дни и в нощи НатурЂ свЂтили

Людской,— та же божія отвержеся свЂта:

Затвору ю в темници на многие лЂта.

Волю в руках держати не умЂ зажити,—

Неудобно в райских обителях жити:

Буде же рабско жити, в неволЂ стенящи,

Смертном на тЂлЂ своем желЂза носящи,

Плод наситителний от райска винограда

Ввес во снЂд предложен бист, не било ей глада,—

Почто ж завЂт преступи неситое чрево?

Возалчется на мнозЂ, зане яде древо.

Всемогущая Сила, як зЂницу ока

Храни Людску Натуру, и орла висока

Свойстви покри своея благости крилы,—

Достойна ли бист тоя от Всемощной Сили?

Раскаяся бог, яко зозда человЂка,

Что его Натура бЂ во злобах велика.

Посла мя, ГнЂв божий, да отмщу обиди,

Предам Людску Натуру в незноснии бЂди.

ВозшумЂте, небеса, престрашними громи!Deus e coelis tonitrua et fulmi[na]... 1

 1 Бог з неба грім і блискавку... (далі ремарку обрізано при оправлянні)СосжЂте молниями мерския содоми!

Хощу, на человЂчску Натуру падЂте,

Законопреступницу в пепел обратЂте!

Тажко аз разгнЂван на людские злости

ЧеловЂка, ходяща во стезя непрости.

Со мною и Всемощна равна богу Сила

Розярися на Людску Натуру дозЂла.

Не буду умилний человЂком доселЂ,

ДонелЂже на смертной почиет постелЂ.

Не умолят плачевны человЂчски гласи,

Аж поки в адские не снийдут тараси.

Меч мой молниелучний снЂст от сего часа

ГрЂховни Натури ЧеловЂчской мяняса,

Упою стрЂли моя во твоя гортани,

Отступнице от бога, смертни приймеш рани.
Милосердне.


Стуй, умилосердися, ГнЂве, божи прави,

Не погубляй Натури, юже бог создави,

Остави согрЂшившой, падшую помилуй,

Судом ю скарати, ГнЂв божи, присилуй.
ГнЂв.


Добре, но и Суд божи так будет судити,

Иж не схощет без казни ей отпустити.
Скарга ГнЂва божия.


Суде божи, которий не на лица зриши,

Но право, а не ложно вся вини судити,

Молю, осуди Людску Натуру так смЂлу,

Иж простре руцЂ свои на Всемощну Силу.
Суд.


Як же то «простре руцЂ»? Еда ли в ланиту

Вдари? Или зауши? Не медли отвЂту.
ГнЂв.


Сама да отвЂщает; ти рече — удари.
Натура.


За єдино яблко тЂ на мя потвари!
ГнЂв.


Потвари то, потвари? Уста завЂщаша

Всемощной СилЂ плод, а твои руцЂ взяша!

ВЂжд се, что завЂт божи цЂл не сохранити

Ест то в уста вдарити, купно заушити.
Милосердие.


Правда, взяша еи руцЂ яблко завЂщано,

Но что ж? Ей Прелест прелсти, той рукама данно.
Істинна.


Аще и тако ест, но ясти и не ясти

Волю имЂ; когда же от яблка снЂст части

ЗаповЂданного, то завЂт покри дерзко,

И тако божу Силу обезчести мерзко.
ГнЂв.


Сего ради молю тя, справедливий Суде,

Винной НатурЂ Людской да скоро казн буде.
Істинна.


Суде божи, декретуй, изжени из раю

Натуру ЧеловЂчску: аз повелЂваю.

Нех за сия сладкия едемския снЂди

СнЂсть во потЂ лица хлЂб свой и понесет бЂди.
Суд.


Декрете божи, читай ІстиннЂ угоду.
Декрет.


Юж Натура Людска не снЂст райски плоду:

До того херувим ю изженет из рая,

Да будет внЂ сЂдяще плача и ридая.
Херувим.


БЂжи, окаянная, грЂшная, особо!

Полкнула 1 еси Едем, несита утробо!

ОтселЂ не внийдеши, изгнанна отсюду;


 1 пожерлаАз, херувим, едемских врат хранит буду,

ДонелЂ же двер свят не отвержет сия

Ктос, претерпЂв за тя страсти пресвятия.

СЦЕНА 6. Muta 1


Вулкан в пеклЂ уготовляет вериги, ими же Неволя Натуру Людскую, изгнанную з рая, связует и в темницу отводит.


 1 німа
Неволя.


Дажд нозЂ, заблудшия от истинна пути!


Связуи нозе.


Более да не блудят, ужами свяжу ти.

Простри руцЂ, согну ти, лакомая Ево:

Болше их не простреши на райское древо.

Преклони невоздержни от яблка гортани:

Воздержанию тЂсни научат кайдани.

ГорЂ руцЂ поднеси, стягну ти и бедра:

Уже не утолстЂют от роскошна ведра.

Иди з свЂта в темницу! Юже слЂпия ночи

Темними слезми твоя запорошат очи.


До темницЂ отводит.

СЦЕНА 7


Плач Натури Людской ридает падения, изгнания своего з царствия райска, ему же и аггели смутним пЂнием з небес соболЂзнуют; но Благодать божая пришедши плач утоляет.
Плач.


З рая четире текущия рЂки

ИсточЂте ми воды слез велики

Слезное море!

Источите ми крвавих слез токи,

ФЂзон, Геон, Тигр и Ефрад, глубоки!

Горе мнЂ, горе!
Аггели.


Кий глас во мирЂ райских рЂк взивает?

Кто по всей земли зЂло разливает

Слезния води?

Что за вЂтр слезни так подносит волни,

Иж велми ими колЂблет вся волни

Аггелов роди?
Плач.


Нехай утону во слезах во вЂки,

Нехай не жию между человЂки

В тяжкой печали!

Обтечити мя, слезния потоки,

Точащиися з сердечной опоки,

Твердшой над скали.
Аггели.


Кто стенанием движет небо с нами?

Кто угашает зЂлними слезами

Небес свЂтила?

Коего рода во мирЂ жиюща,

Неподвижною твердию движуща

Толика сила?
Плач.


Есм неутолим Плач Людской Натури,

Утопающой во грЂховной бури,—

Кто ж поратует?

Уви мнЂ! У ви! Не имат отради!

Даждте ей помощ, небесние гради:

Смерть гроб готуе!
Аггели.


О, грЂховни нещасни потопи,

В них же оловом погразают стопи

Людской Натури!

О, нещасливо наступило время!

Кое так тяжко и незносно бремя

Топит ю в бури?
Плач.


Ах, тяжко бремя — яблко завЂщанно,

Натура Людской в вии навязано

Лести руками!

Тое як камен в бездну погружает

И лакомими оной засипает

Гортан водами.
Аггели.


О, почто ж прият прелести змиини?

Почто подступи под древеса сЂни

ЗавЂщание?

Прелест и древо било обродити,

Котрого плоди мЂли утопити

Навязанние.
Плач.


Ах мнЂ, горе мнЂ! Плачте, плачте, очи,

Плачте все дние, плачте и вся ночи,

Плачте вся ночи!

Временотворни, плачся о мнЂ, свЂте!

Уми небесни, мцЂ соболЂзнЂте!

Скорбними гласи!
Аггели.


Плачем ми, плачем, небеснии хори,

Вси аггелские ридаєм собори

Людску надежду:

СвЂт часоносний плачем заливаем,

Во сердца наша твоего здихаєм

Сердца мятежу.
Плач.


Весна с цвЂтами, тучно лЂто с класи,

ОсЂн з гроздием, а зима со часи

Хладними, плачи!

Луно полная, плачу к измЂни

Людской НатурЂ райские отмЂни,—

Утоли плачи!
Аггели.


Людску Натуру и стихия сами —

Огнь, воздух, земля и вода — со нами

Горко ридайте!

Птенци, зверие, древа плодовита

Такой отмЂни и морские кити,

ВсЂ соридайте!
Плач.


Райские рЂки, лийте моя слези,

ИдЂ же ваша проходатся стези

В пространом мирЂ!

Промийте жалем очи мирянину,

Да зрит на Людской НатурЂ отмЂну

Плачем без мЂри.
Аггели.


ГдЂ твой, Едеме, властителний жител?

Райские звЂри, гдЂ повелитель?

Раб ест на волЂ.

Ридай, Едеме, плачте, звЂри рая!

Жител ваш плачет, в темници ридая,

По райской волЂ.
Плач.


Бист прежде рая прекраснаго пани,

Роскошь и Воля в ей руцЂ дани

Быша от бога,

НинЂ же — ах, жаль! — подана во юзи,

Аки рабою владЂют недузи,

Болест премнога.
Аггели.


Десница божа — Милости то дари —

Людской НатурЂ датис як твари

Скоро готова;

Токмо лий слези, Плачу невтолимий,—

Згасиш горащий гнЂв неутолимий

Бога Егова.
Благодать божая.


Престани юж от плачу слези проливати,

Престани паденія Натури ридати:

Обфити истощилес слезния потоки,

Ими же наполнилес ввес свЂт ей широки.

Возлияся и в небо вода слез велика,

В ней же Натура втопит адска Амалика,

Втопит — есм излиянна божа Благодати,—

Сама же заплинет в рай паки царствовати:

Сего ради от плача горкаго престани.
Плач.


Изведи из глубини слез, прийми за длани.


СЦЕНА 8


Злост благодарствует Прелести, же Натуру Людску прелстила на вкушение древа заповЂданнаго.
Злост.


Га-га-га! ЦЂлую тя, Прелести послихо,

Всего пекелна кола любима утЂхо,

Обемлю тя усердно, лобизаю длани,

Кланяюс ти до ног, милостивая пани,

Же с того щос собрала доброго ми жнива,

Злаго Людской НатурЂ наварила пива;

ТЂх твоих цнот, Прелести, нігди не забуду,

Рознесу твое имя хвалами повсуду;

Нех же слишат твою чест вся ония конца,

Котрими огнистия перуть кони солнца.

Где егр, борей, где зефір, где аквиля вЂет,

Там мой глагол славу ти похвалми розсЂет.

Идеже вход виходит, заход западаеть,

Полуден возносится, полунощ смирает,

Там твоя чест, Прелести, прославится мною,

Прославила бо еси мене Злость тобою.

Многи слави язики твой язик лесттивий

Моим язиком злосливим славити сквапливий.

Тис радост ПрезерпЂнЂ, радост и Плютона,

И тобою ся тЂшит в пеклЂ Тизифона,

Торжествует Алекто, рада и Мегера,

Танцует невоздержно Иксиона сфера;

Випудилас Орфея всяк плач из геени.

В котрой не слышатся плачородии трени;

Плавлет во радости сердце Танталово,

Не алчет веселия, имЂет готово.

Зизиф каменодвижей не працуе нинЂ;

Адские веселятся. ликуют богинЂ.

Ляхезис и Атропос и Клото при смерти;

БелЂди ако води радост разливают,

Дай нЂмфи пекелние во ней ся купают.

Рад, рад, и Люципер, я смЂюся зЂло —

Га-га-га-га-га! Тепер же мнЂ мило,

Тепер же ми як масло помазало груди!

Вся от радости растаются уди!

Пеклу тепер торжество от твоих рук приде,

Ими ж Натура Людска из рая изийде.

Люциперас як на два тузи посадила,

Гди Натуру Людскую сладким яблком зила.

Егда снЂде Натура плод, тобою даний,

Тогда Люциперу бист уготовани

ОбЂд изобилен радости кипящий,

На которомь со мною пласал он многащи:

Отворилас ему двер до радости края,

Егдас Людскую Натуру отвергий из рая.

БЂхом во веселие тогда превелицЂ,

Егда извержену вела ко темницЂ.

Але тогда найпаче Люципер скакаше,

Егда с плачем аггелский лик горко ридаше.

О, заправди, Прелести послихо, велие,

Пеклу, Люциперу, мнЂ естес веселие.

Что пекло, Люципер и я вожделЂла.

Твоя нам, о Прелести, сооружи сила.

За котории труди всЂ дякуют мЂле

Пекелни жителЂ, твою славу смЂле

По всем вселеном крузЂ всегда разглашают,

До радости же в пекло много запрошают.
Прелесть.


Скоро до услуг моя вся труди приймЂте,

З того же, что сотворих, всЂ ся веселЂте.


СЦЕНА 9


Отчаяние А Прелест нЂкогда же надЂятися Людской НатурЂ от бога помилования. Но Милость божая, ВЂрою и Надеждею его побЂдивши, Натуру Людскую, в темницЂ сЂдящую, о свобождении упевняет.


 А Тут, треба гадати, пропуск.

Отчаяние.


ЗгрЂши Людска Натура кол много, кол крати,

Егда божию дерзну заповЂдь попрати;

Сего ради горе ей з своими грЂхами,

В раи падшой и спадшой в геенские ями.

Я вЂм вся слиша, та же радость самому

Люциперу, Злости и пеклу цЂлому:

Натура ЧеловЂчска упала у клюби

Темничние, горшие паче лвових зуби.

НЂкогда не изидет з темничнаго кита,

Поки бог богом будет, поки станет свЂта.

Там уже зЂло будет во муках страждати,

О свобождени же а нЂ помишляти:

ПервЂе солнце згаснет, звЂзди потемнЂют,

ПервЂе свЂтозарнии небеса истлЂют,

ПервЂе вся стихия будут в еднем лЂцЂ.

Неже Людска Натура изийдет з темницЂ;

МощнЂе вкупЂ бити лЂту со зимою,

МощнЂе огнь сочтений грЂти со водою,

МощнЂе нощ со днем видЂти, вещ странну,

Неже волну Натуру Людску отчаянну.

СкорЂе истощатся источники во морЂ,

СкорЂе непроходна во путь пойдут гори,

СкорЂе камения возглаголют стЂни.

Неже ю помилуют бога благостини:

Яко не помилуют, оттол знати треба,

Же з нея пекло тЂшится, а плачут с неба.—

...З юдолЂ веселие, з желчи не идет сладость,—

Тако и от плачу небес не спливает радост.

Слиши, Людска Натуро, слиши и смутися,

Болшим днес, неже прежде, плачем прослезися,

Яко в той темницЂ на вЂки ся мучиш,

Милости ж божой отнюд не получиш.
ВЂра.


Кто ти, о безумнЂйший, сие неистово

Ко НатурЂ ЧловЂчой глаголеши слово?
Надежда.


Кто ти на вЂк оную во тмЂ затворяеш,

А божию от ней милость удаляеш?
Отчаяние.


ВЂчну Людской НатурЂ погибел мя знайте,

Имя Отчаяние мое нарицайте.

Вас же триех, кто есте, рцЂте, вопрошаю.
Милость божа.


Аз ти за обоих тЂх сама отвЂщаю:

Если Людской Натури помощ поне з нами,

Бога помощника ей крЂпка имами.
Отчаяние.


Кто ест уже погибшой помагати смЂя?
Милость.


Аз, Милость божа!
ВЂра.


Аз, ВЂра!
Надежда.


Аз, НадЂя!
Отчаяние.


Затикаю ушеса: вЂтр, смЂх — вашЂ гласи:

Згибшой не поможете во вЂчние часи.

Ти, ВЂро, ти, Надеждо, грЂшной не поможеш;

Ти же, Милости бога, як помощи можеш?

ГнЂв божи, Истинна, Суд, Декрет правосписний

Изгнаша ю з рая на вЂк во край тЂсний.

Егда една тим чтирем можеш одолЂти?

Ужасно ест самому з многими ся прЂти.
Милость божая.


Что ти, Отчаяние, празно глаголеши?

Божей моей Милости почто небрежеши?

Вижд: ГнЂв божий укрочу, Суд умилоствую,

И с тЂми же угожду Декрет и сказую;

Видиш, что свЂт солнечний на ввес мир сияет,

Так и Милость божая всЂм ся подавает.

Аз изведу з темници плачливую душу

И, да ю помилует, бога сердце взрушу.
Отчаяние.


НЂст мощно ти, Милости, сего сотворити:

И сам ся себЂ бог будет противити.
Милость.


НЂст мощно по твоєму мниманию злому,

По божию же мощно разуму благому.

ВЂришь ли реченням моим, ВЂро?ВЂра.


ВЂру!
Милость.


Прийми крест — знамение твое, вЂри мЂру.

Ти же, Надеждо, что ко сим?
Надежда.


Ей-ей, ся надЂю.
Милость.


Прийми ж и знамение — мою котву сию,

Стойте, ВЂро, Надеждо, непоколЂбими,

КрЂпко утверждени знаменми своими,

ВЂруйте, надЂйтес моему обЂту,

Иж Натура Людская прейдет з тми ко свЂту.
Отчаяние,


Юж сут тия глаголи: грЂшница во свЂтЂ

Из темници отшедша не будеть ходити.
Милость.


ГорЂ та знамения ваша поднесЂте,

Амалика лживаго скоро побЂдЂте!Cadat hic desperatio 1.ВЂра.


ПобЂдихом, Милости, лжива супостата!
Милость.


ТецЂмо ж торжественно пред темнична врата!

Там Натура ЧловЂча знамение прийметь,

Же ю избавление з темници изимет.Eant ad carcerem 2.


 1 тут Відчай падає 2 ідуть до в’язниці
Милость.


ЧловЂчска Натуро, сЂдящая в сЂни,

Даю ти, Милость божа, розгу от милостини —

То тебЂ знамение от будущой жизни.
ВЂра.


ВЂруй!
Надежда.


НадЂйся!
Милость.


Внийдеш до райской отчизни!
Натура.


ВЂрую, надЂюся, иж внийду о бозЂ,

Твои же, о Милости, лобизаю нозЂ.
Хор

оглашает милосердна быти бога над Натурою Людскою.


О кто ж исповЂст, як есть бог богати

И во милости и во благодати?

Людской НатурЂ, яже днес отпаде,

Днес милость даде,

Преврати гнЂв свой во любов велику,

Божію Милость посла к человЂку;

НинЂ юж кипит огнем любвЂродним,

Не гнЂвохлодним.

СвЂт — бог правдивий во своею дЂлу

Уподобися солнечну свЂтилу:

Яко бо солнце заход и всход мЂет,

Так и бог дЂет.

Зайде он тогда, егда разярися,

Взийде же нинЂ, гди уласкавися;

Людску натуру облиста свЂт в нощи

Божой помощи.

В плачи, Натуро, не пребуди косно:

Восия ти бог — солнце свЂтоносно;

Тое развЂет твоя непогоди

Слезния води.

Богат во благости, боже достовЂрни,

Отчаянием лживим неизмЂрни,

Безчислена тя во милости знаем,

ПЂснЂ ти спЂваем.
АКТ II


СЦЕНА 1


Злост Люциперова, слишащи милосердие божие над Натурою Людскою оглашенное, паки ярится и гласит Неволю, да Натуру Людскую предаст в работу фараонови.
Злост.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...ДобрЂ же ти свобода внийде в моя слухи,

Блюсти ю крЂпко буду пекелними духи.

Нехай здЂ и вся сили небесния прийдут,

Без успЂха, без слави со встидом отийдут.

Тяжко ест желЂзними ужи обложенна,

Но тяжчайшими будет окови язвленна;

Яростію Неволи распалю состави,

Немилостію разжу вся ей злия нрави.

Неволя фараону, египетску пану,

Даст Натуру, в юдеях лютому тирану;

Тако будет на вЂки тажко работати:

Увижду, кто ю дерзнет от уз свобождати.

Неволе! о Неволе! Другине любима!

Злост гласит Неволю; Неволя приходит.
Неволя.


На что мя глашаеши? Стою пред очима.
Злост.


Молю тя всеусердно: се сотвори дЂло,

О нем же ся все пекло возрадует зЂло.
Неволя.


Кое? ПовЂжд, да знаю: сотворит готова.


Злост.


Хощет Натуру Милость свободит Егова;

Но ти намЂреную препни сию волю,

Во образЂ юдейском возми ю в неволю...
Неволя.


Рада повелЂное сотворю воскорЂ;

Не воздвигнет Натура очес своих горЂ.
СЦЕНА 2


Спящу фараонови Фортуна является, предсказующи власт имЂти над Ізраилем, з чого фараон возбуждений гетманом своим тЂшится со велможи, воини и в тим [часЂ] Неволя приводит Ізраиля и в работу египтяном предает.

[Ізраїль дійсно потрапляє в неволю до фараона (сц. 2). Але бог посилає Мойсея вивести народ ізраїльський з неволі єгипетської (сц. 3). Фараон, що погнався за євреями, гине в Чермному морі (сц. 4)].
СЦЕНА 5


Злость Люциперова, видящи Ізраиля от работи фараона освобождена, ярится на Мойсея и Смерть царицу над Натурою уставляет.
Злость.


Волхв Мойсей, что я вижду, волшебними чуди

Египетски дерзну устрашити люди;

Устрашу его и аз,— пожди тилко мало,

Не будет его болшей чудо волхвовало!

Неволя Ізраиля даде фараону,

А он того во свою прият оборону.

Пожди токмо, Мойсею, пожди токмо мало:

Люд прежде ізраилский взях в руку силну

И вовергох в работу египетску зЂлну,

А он его извлече! Почекай, Мойсею,

Болш ему не поможеш мишцею твоею.

Ізраил, во ЕгиптЂ работЂ угоден,

Днес ест благодатию Мойсея свободен,—

Узрит твоя болш, Мойсею гугнивий,

Которими ся почтет благодарно дивий!

Взя Мойсей с-под воскрилия фараона шати

Ізраиля: но что потом призначати

ИмЂет? ли егда, чи чим? Мойсей извЂщает,

Же и Людска Натура бит свободна мает,—

Никакоже! Уставлю над нею госпожу

Смерть, посажу на престол оную, умножу

Заболест, избию вся Мосея пророки,

Возлиются от Смерти крвавими потоки;

С-под области же Смерти не изийдет она

Так, як изшедл Ізраил от рук фараона.

Будет в той темници в болЂзни ридати,

НЂкогда умирая, всегда умирати.

СЦЕНА 6


Смерть, царствующая от Адама даже до Христа, смертелними ГрЂхами на престолЂ почтенна областію же над Людскою Натурою величается.
Смерть.


Возведенна на престол, посажденна вама,

Царствовах и царствую даже от Адама:

Той во мир воведе, и есм мира пани,

Вся конца в област мнЂ през него дани.

МнЂ то Азия служит, Европа голдует,

Америка, Африка всегда услугует,

Всходом, югом, заходом, полнощію владЂю,

Царствия, княженія в сей длани имЂю...

...Крипкие разораю твердини и гради,

Трепещут мя мужіе старии и млади;

Младенцев яко шипков коса посЂкает,

А як травно билие старих подтинает;

Гди такие плевели терном исторгаю,

П пшеницу оную през искореняю,

Связавши в смертние потреблю гроби,

Аки в дебр огненую. НЂсть таковий, кто би

Того мнЂ забронил смертелного жнива,

НЂким, точию мною, свЂта зжнется нива;

Ни един человЂк моей не избЂгл власти

В пути бЂгством,— отнюд мусит мною пасти.

Скора есмь, би во концех свЂта постигнути,

Котрий би моей власти хотЂл избЂгнути;

Немаш мЂстца такого на земли и в мору,

Еже би без моего стояло дозору;

Страни вся предо мною сердцем одолЂвают,

Ни от кого тих ся сил юж не сподЂвают.

Сим страхом и НатурЂ будет сердце тлЂти,

Поки буду на вЂки землею владЂти;

Ибо Людска Натура приде в мои руки,

Аще и Мойсеом ест от египетской муки

Избавлена: владЂю и керую ею,

Господствую, як пани рабою своею.
Пиха.


Пануй, царице, на вЂк! Моя ти ест сила:

Смиряй чловЂку Натуру дозЂла...


[Тут рукопис уривається].Попередня         Головна         Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.