ІЗБОРНИК


Головна сторінка


  ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Михайло Грушевський. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (В 6-ти томах).
      Том 1. Початки і розвій словесного мистецтва.
      Том 2. Оригінальне письменство XI-XII вв. «Слово о полку Ігоревім»
      Том 3. Оригінальне письменство XII-XIII в.
      Том 4. Усна творчість пізніх княжих і переходових віків XIII-XVII
      Том 5. Культурні і літературні течії XV-XVI вв. і перше відродження (1580-1610 рр.)
      Том 6. [Літературний і культурно-національний рух першої половини XVII ст.]


Українська літературна енциклопедія. Київ, 1988-1995.


Дмитро Чижевський. Історія української літератури. Нью-Йорк, 1956.

Дмитро Чижевський. Українське літературне бароко. Київ, 2003.

Дмитро Чижевський. Нариси з історії філософії на Україні. Київ, 1992 (за вид. Прага, 1931).

Дмитро Чижевський. Філософія Г. С. Сковороди. Харків, 2004 (за вид. Варшава, 1934).

Григорій Грабович. До історії української літератури. Київ, 1997.


Антін Генсьорський. Галицько-Волинський літопис. Процес складання; редакції і редактори. Київ, 1958.

Антін Генсьорський. Галицько-Волинський літопис. Лексичні, фразеологічні та стилістичні особливості. Київ, 1961.

Омелян Пріцак. Вступ до видання Староруські київські і галицько-волинські літописи, 1990.

Володимир Перетц. До питання про літературні джерела давнього українського літопису, 1928.

Олег Творогов. Лексичний склад «Повісті временних літ»: словопокажчики та частотний словник, Київ, 1984.

Олена Дзюба, Ганна Павленко. Літопис найважливіших подій
культурного життя в Україні (X - середина XVII ст.). Київ, 1998.Іван Огієнко. Історія українського друкарства. Київ, 1994 (за вид. Львів, 1925).

Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002.


Віталій Маслюк. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. Київ, 1983.Леонід Білецький. Руська Правда й історія її тексту. Вінніпег, 1993.

Володимир Перетц. Слово о полку Ігоревім. Пам’ятка феодальної України-Руси XII віку. Київ, 1926.

Борис Яценко. «Слово о полку Ігоревім» та його доба. Київ, 2000.

А. М. Робінсон. «Руська земля» в «Слові о полку Ігоревім» (витяг з книги, 1980).


Ярослав Дзира. Козацький правопис поета (Чи маємо академічне видання творів Тараса Шевченка?)

Пантелеймон Куліш. Дві мові, книжна і народна.

Олександр Потебня. Уривки з перекладу Одіссеї.

Іван Крип’якевич. Історія Русів.

Я. П. Запаско. Ізборник Святослава 1073 та Ізборник 1076. Опис рукописів.

А. І. Соболевський. Кілька місць початкового літопису.
А. І. Соболевський. Археологічні замітки.

Ірина Жиленко. Святий Серапіон Печерський — маловідомий український письменник XIII ст.
Ірина Жиленко. Вшанування святих Бориса і Гліба та Києво-Печерська писемна традиція.
Ірина Жиленко. Житіє та чудеса святої великомучениці Варвари.
Ірина Жиленко. Історія "Синопсиса"

С. І. Маслов. Маловідомий український письменник кінця XVII — початку XVIII ст. Іван Величковський.
В. П. Колосова, В. І. Крекотень. До питання про життя і творчість Івана Величковського.

О. В. Мишанич. Життя і творчість Авґустина Волошина.
В. І. Ільницький, Д. М. Федаки. Літописець Карпатської України.

Ева Томпсон. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. Київ, 2006.

Морс Пекхем. Вступ до збірки есе «Романтизм та ідеологія».
Морс Пекхем. Дарвінізм та дарвіністицизм.


Тарас Шевченко на сторінці Ізборник:
      Тарас Шевченко. Зібрання творів у 6-ти томах. Київ, 2003.
      Тарас Шевченко. Живопис, графіка. Київ, 1961.
      В. Анісов, Є. Середа. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка.
      Спогади про Шевченка. Київ, 1982.
      Т. Г. Шевченко в епістолярїї відділу рукописів. Київ, 1966.
      Омелян Пріцак. Шевченко — пророк.
      Богдан Рубчак. Живописаний Шевченко («Журнал» як текст).
      Лев Жемчужников. Спогад про Шевченка.


Ф. Равита. Фома Падурра. Критичний нарис.

Ю. Шевельов. Літературна мова. Енциклопедія українознавства.

Д. Чижевський. Києво-Печерський патерик. Енциклопедія українознавства.

Літописи. Енциклопедія українознавства.

ЛІТЕРАТУРА. Синхроністично-хронологічна таблиця. Енциклопедія українознавства.


Словник античної міфології. Київ, 1985.


Філософська думка в Україні. Біобібліографічний словник.


Енциклопедія українознавства.На інших сайтах:
      Тарас Шевченко. Віртуальні Шевченківські читання.

Закритий доступ:
      Дмитро Чижевський. Порівняльна історія слов’янських літератур. Київ, 2005.