ІЗБОРНИК


Головна сторінка


  ПОЛІТОЛОГІЯ


Політологія посткомунізму. (Політичний аналіз посткомуністичних суспільств). Київ, 1995.
Георгій Касьянов. Теорії нації та націоналізму. Київ, 1999.
Ернест Ґелнер. Нації та націоналізм. Націоналізм. Київ, 2003.
Роман Шпорлюк. Імперія та нації. Київ, 2000.
Роман Шпорлюк. Комунізм і націоналізм. Київ, 1998.
Ентоні Сміт. Національна ідентичність. Київ, 1994.
Ентоні Сміт. Націоналізм. Київ, 2004.
Ентоні Сміт. Нації та націоналізм у глобальну епоху. Київ, 2006.
Ентоні Сміт. Культурні основи націй. Київ, 2009.
Домінік Шнаппер. Спільнота громадян. Про модерну концепцію нації. Харків, 2007.
Володимир Старосольський. Теорія нації. Відень, 1922.

Енциклопедія українознавства.

Українська державність у XX столітті. Київ, 1996.

Ева Томпсон. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. Київ, 2006.

Жаклін Рюсс. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки. Київ, 1998.

Пол Коннертон. Як суспільства пам’ятають. Київ, 2004.

Адам Б. Селіґман. Ідея громадянського суспільства. Київ, 2000.

Майкл Уолцер. Про толерантність. Харків, 2003.


Олександр Салтовський. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки. Київ, 2002.

Герої та знаменитості в українській культурі. Київ, 1999.

Вадим Скуратівський. Євразійський синдром.

Игорь Яковенко. От империи к национальному государству. (Полис, №3, 1996)

Эрнест Геллнер. Пришествие национализма. Мифы нации и класса, 1991.

Юрґен Габермас. Громадянство і національна ідентичність.

Іван Дзюба. Україна-Росія: протистояння чи діалог культур?

Георгій Касьянов. До питання про ідеологію ОУН. Київ, 2003.

Вибрані статті з політичного словника 1940 р.

М. Бистрицький. Ваші яйця тухлі! (Полеміка про орфографію та мовну норму)

А.Горняткевич. Що або хто справді загрожує українській мові? (Сучасність, 2000, №4, квітень).

Феодосій Стеблій. Традиції княжої доби як чинник леґітимізації національно-політичних аспірації галицьких українців...

Ігор Гирич. Між російським і українським берегами. Володимир Вернадський і національне питання.

Іван Крип’якевич. Український світогляд.

Макс Вебер. Протестантська етика і дух капіталізму. Київ, 1994.

Макс Вебер. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. Київ, 1998.

Джон Стюарт Мілль. Про свободу. Київ, 2001.

Жан-Жак Руссо. Про суспільну угоду, або принципи політичного права. Київ, 2001.

Алексіс де Токвіль. Давній порядок і Революція.

Алексіс де Токвіль. Про демократію в Америці.Джордж Себайн, Томас Торсон. Історія політичної думки. Київ, 1997.

Бертран Рассел. Історія західної філософії. Київ, 1995.Арістотель. Політика. Київ, 2000.

Платон. Держава. Київ, 2000.Виборча система єдиного перехідного голосу.

Джейсон Бреннан. Правом голосу мають бути наділені тільки знаючі.Василь Подолинський. Слово перестороги (1848).     Ориґінальний текст польською.

Микола Костомаров. Слов’янська міфологія.

Михайло Драгоманов. Вибрані праці.

Б. Грінченко — М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу.

Б.Кістяківський. М.П.Драгоманов. Його політичні погляди, літературна діяльність і життя.

Вашкевич В. Г. Переклад П. А. Куліша на українську мову маніфесту 19 лютого 1861 року.

Корш Е. Ф. Рецензія на роман Куліша «Чорна рада». Листопад 1857 року.

Іван Дзюба. Інтернаціоналізм чи русифікація? (1968)
Кирило-Мефодіївське товариство:
Вибрані документи з матеріалів слідчих справ Кирило-Мефодіївського товариства
Справа про слов’янофільство та українофільство
Книги буття українського народу
Записка Василя Білозерського
Дещо про українську прокламацію 1847 р.
Доповідь О. Ф. Орлова Миколі I про діяльність Кирило-Мефодіївського товариства
Журнал слідства

Справа про поширення малоросійської пропаґанди, 1862
До історії указу 1876 року про заборону українського письменства
Найближчі відгуки указу 1876 р. про заборону українського письменства
Ф. Савченко. Українське науково-культурне самовизначення 1850-1876 рр.
І. Житецький. Заходи коло організації історичного товариства в Києві
І. Житецький. Київська громада за 1860-х років
Лист М. Костомарова до І. Корнілова
Листи П. Чубинського до Я. Полонського (1860-1874)
В. Міяковський. Київська громада 1860-х років
В. Міяковський. Ювілей цензурного акту 1876 року
З історії київської української громади. Промова П. Житецького на Шевченкових роковинах.
П. О. Куліш. Українофілам. 1862 р.
Публіцистика середини XIX ст.:
С. Єремєєв. З приводу свиток та хохломанії, 1863
А. Іванов. Про малоруську літературну мову та навчання на ній, 1863
Кілька слів про хохломанію, 1863
А. Мілюков. Питання про малоросійську літературу, 1864
І. Кульжинський. Лист до видавця львівського журналу «Мета», 1864
Лист до редакції Вісника південно-західної Русі про нову фазу хохломанії, 1864
Дещо про народності російську та польску, 1865
Недоразумение по поводу слова «жид». Основа, 1861
Політичне русинство:
Павло Р. Маґочий. Русинське питання. (Політична думка, 1995, №2-3(6)).      англійською
Май Панчук. Політичне русинство в Україні. (Політична думка, 1995, №2-3(6)).      англійською
В. Маркусь. «Пудкарпатська рипублика».
Закарпаття. З Енциклопедії Українознавства-II.

Василь Ґренджа-Донський. Щастя і горе Карпатської України. Ужгород, 2002
Авґустин Волошин. Вибрані твори. Ужгород, 2002На інших сайтах:
      Ларрі Вульф. Винайдення Східної Європи. Київ, 2009       (дзеркало).
      Едвард Саїд. Орієнталізм. Київ, 2001
      Едвард Саїд. Культура й імперіалізм. Київ, 2007

Закритий доступ:
      Бенедикт Андерсон. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму
      Едвард Кінан. Російські історичні міфи