ІЗБОРНИК


Головна сторінка


  ІСТОРІЯ


Михайло Грушевський. Історія України-Руси в десяти томах

Михайло Грушевський. Вибрані статті

Френсіс Дворнік. Слов'яни в Європейській історії та цивілізації. Київ, 2000   мапи до книги

Серафим Юшков. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. Київ, 1992 (за вид. Київ, 1939)

Леонтій Войтович. Князівські династії Східної Європи (кінець IX - початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Львів, 2000

Іван Крип’якевич. Галицько-Волинське князівство. Київ, 1984

Гліб Івакін. Історичний розвиток Києва XIII — середини XVI ст. Київ, 1996

Віталій Щербак. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст. Київ, 2000

Володимир Голобуцький. Запорозьке козацтво. Київ, 1994

Володимир Литвинов. Ренесансний гуманізм в Україні. Ідеї гуманізму епохи Відродження
в українській філософії XV - початку XVII ст. Київ, 2000


Лариса Гвоздик-Пріцак. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. Київ, 1999

Олександер Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Нью-Йорк - Київ - Львів - Париж - Торонто, 2001

Теодор Мацьків. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейських джерелах 1687—1709. Київ - Полтава, 1995

Зенон Когут. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760—1830. Київ, 1996

Мирослав Попович. Нарис історії культури України. Київ, 1998

Історія української культури. Том 1. Розділ 9. Київська Русь. Київ, 2001

Історія української культури. Том 2. XIII — перша половина XVII ст. Київ, 2001

Історія української культури. За редакцією І.Крип’якевича. (Львів, 1937)

Українська культура. Лекції за редакцією Д.Антоновича. (Київ, 1993)

Дм. Наливайко. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст. Київ, 1998

Ігор Шевченко. Україна між Сходом і Заходом. Львів, 2001

Іван Огієнко. Українська церква. Київ, 1993 (за вид. Прага, 1942)

Володимир Антонович. Вибрані праці

Українська державність у XX столітті. Київ, 1996Олена Дзюба, Ганна Павленко. Літопис найважливіших подій
культурного життя в Україні (X — середина XVII ст.). Київ, 1998


Біобібліографічний словник (вибрані статті)

Другий (Волинський) статут Великого князівства Литовського 1566 року

Даніел Крман. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709)

Гійом Левассер де Боплан. Опис України. Руан, 1660

П’єр Шевальє. Історія війни козаків проти Польщі. Париж, 1663

Михалон Литвин. Про звичаї татар, литовців та московитів

Записка С. Мужиловського в лютому 1649 р.

Жан-Бенуа Шерер. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців. Париж, 1788

Петро Симоновський. Короткий опис про козацький малоросійський народ (1765)

Олександр Рігельман. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі (1785)

Василій Чернявський. Опис Запорозької Січі (1766)

Домінік П’єр Де ля Фліз. Етнографічний опис селян Київської губернії (1854)

В. Антонович. Прилуцький полковий асаул Михайло Мовчан та його Записна книга

Г. Ф. Міллер. Історичні праці про Малоросію та малоросіян

Конституція 1710 року та листування Пилипа Орлика латинською мовою

Ів. Застирець. Мазепинці в Туреччині

Грамоти великих князів литовських з 1390 до 1569 року

Уривок із записок аноніма (1768 г.): страта Ґонти й приборкання «Коліївщини»

Записки київського городянина Божка Балики про московську облогу 1612 року

Автобіографічна «казка» Стефана ЛукомськогоНазви нашої території і народу. З Енциклопедії Українознавства - I.

А.І.Генсьорський. Термін «Русь» (та похідні) в Древній Русі і в період формування східнослов’янських народностей і націй

А. М. Робінсон. «Руська земля» в «Слові о полку Ігоревім» (витяг з книги, 1980)

Наталя Яковенко. Вибір імені versus вибір шляху: назви української території (2009)

РОССИЯ — УКРАИНА: история взаимоотношений. Москва, 1997 (збірка статей)

Література про «Список руських городів далеких та близьких»

Норман Дейвіс. Європа. Історія. Київ, 2000. (Витяг з книги.)

Робін Дж. Колінгвуд. Ідея історії. Київ, 1996

Марк Блок. Феодальне суспільство. Київ, 2001

Сергій Сегеда. Історична антропологія України. Київ, 2001. (Витяг з підручника.)

І. І. Малишевський. Про церкву та ікону Богородиці під назвою «Пирогощі»

Ярослав Книш. Фрагменти невідомого списку Іпатіївського літопису

Феодосій Стеблій. Традиції княжої доби як чинник леґітимізації національно-політичних аспірації галицьких українців...

Володимир Коваленко. Чернігів і Галич у XII-XIII ст.

Федір Петрунь. Східня межа Великого князівства Литовського в 30-х рр. XV ст.
Федір Петрунь. До питання про джерела «Большого Чертежа»
Федір Петрунь. Степове Побужжя в господарськім та військовім укладі українського пограниччя
Федір Петрунь. Московські переробки західноєвропейських мап.

Томас Баранаускас. Новогрудок у XIII ст.: історія і міф

Валентин Сєдов. Етногенез ранніх слов’ян

В. З. Завитневич. Замок князя Семена Олельковича під Києвом

Н. Д. Иванишев. О древних сельских общинах в Юго-Западной России. К., 1863

Валерій Степанков. Формування української державницької ідеї 1648-1649 років

П. Г. Лебединцев. „Розписний список“ м. Києва 1700 р.

В. І. Щербина. Київські воєводи, губернатори та генерал-губернатори від 1654 до 1775 р.

О. М. Лазаревський. Історичний нарис Батурина

Р. Делімарський. Маґдебурзьке право у Києві, К., 1996

Василь Микитась. Давньоукраїнські студенти і професори, К., 1994

Валерія Нічик. Петро Могила в духовній історії України, К., 1997


Енциклопедія українознавства
Олександер Духнович (ЕУ-II), Августин Волошин (ЕУ-II), Закарпаття (ЕУ-II)


Іван Крип’якевич. Український світогляд
Іван Крип’якевич. Волинський повстанець (Данило Братковський)
Іван Крип’якевич. Історія Русів
Іван Крип’якевич. Михайло Грушевський. Життя і діяльність
Іван Крип’якевич. «Відвічна вісь України»

Борис Крупницький. Гетьман Пилип Орлик (1672-1742): його життя і доля. Мюнхен, 1956Книги у форматі DjVu та pdf:
Василь Лев. Український переклад хроніки Мартина Бєльського. Варшава, 1935 (djvu, 2M)
Діаріуш гетьмана Пилипа Орлика. Варшава, 1936 (djvu, 2.2M)

Костянтин Кислюк. Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції. Харків, 2008 (pdf, 1,2M)На інших сайтах:
      Маркевич Микола. Історія Малоросії. М., 1842-43
      Бантиш-Каменський Дмитро. Історія Малої Росії. М., 1822

Закритий доступ:
      Едвард Кінан. Російські історичні міфи
      Даніель Бовуа. Битва за землю в Україні: 1863-1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах
      Наталя Яковенко. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст.
      Олександр Бойко. З книги «Історія України, К., 1999»