[Українська драматургія першої половини XIX ст.: Маловідомі п’єси. — К., 1958. — С. 3-4.]

Попередня     Головна     Наступна

ВІД УПОРЯДНИКА


В цьому виданні зібрано п’єси маловідомих українських драматургів першої половини XIX ст. Воно охоплює творчість різних за своїми ідейно-стильовими напрямами письменників, літературна діяльність яких дає багатий матеріал для більш повного уявлення про особливості становлення і розвитку нової української літератури.

До збірки не входять найбільш відомі п’єси цього періоду, оскільки твори І. П. Котляревського, Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, М. І. Костомарова і Т. Г. Шевченка видаються в систематизованому виданні української дожовтневої літератури окремо. У вступній статті дається загальна характеристика всієї української драматургії першої половини XIX ст., і тому, природно, основна увага зосереджена на аналізі тих творів, які визначали шляхи розвитку прогресивної української драматургії і театру.

В основу публікації кладемо першодруки, значну частину яких становлять прижиттєві видання п’єс. Твори розміщуються в хронологічному порядку.

Тексти подаються за сучасним правописом з максимальним збереженням фразеології, лексики та діа-/4/лектних особливостей. Ремарки та імена дійових осіб, як і в першодруках, подаються російською мовою, що в свій час було викликано цензурними умовами, а почасти і традицією. В тих випадках, коли треба зберегти характерні особливості мови персонажів, допускаються відступи від сучасних правописних норм.
Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.