‹‹   Головна         Результати опитування в форматі PDF (~370K)

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ПРО ПРОЕКТ ПРАВОПИСУ


Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого, ініційоване Міністерством освіти і науки, триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, написання слів з великої літери, правопис іменників з дробовим числівником пів та ін.


Веб-опитування проведено сайтом «Ізборник» з 16 серпня по 7 вересня 2018 року. Відкриту онлайн-анкету заповнили 3183 респондентів.

При проведенні опитування не ставилася мета одержати репрезентативну вибірку, оскільки, з огляду на спеціальний характер питань, визначити генеральну сукупність можна тільки в політичний спосіб.

На жаль, в офіційних повідомленнях [1], [2] про громадське обговорення нової редакції правопису поруч з розлогими історичними оповідками про давно минулі часи не знайшлося місця для згадок про будь-які сучасні опитування думок фахівців (зокрема, освітян) чи дослідження ставлення громадськості, не згадано про жодні мовні панелі (usage panel) чи інші супровідні соціолінгвістичні розвідки, на нашу думку, обов’язкові для обґрунтування реформи. Одержані в доступний нам спосіб результати опитування активних представників української мовної спільноти в мережі мають у рамках офіційно визначеного Міністерством освіти і науки України громадського обговорення заповнити цю прикру нестачу «зворотного зв’язку», такого потрібного для ухвалення компетентних політичних рішень у дражливій сфері мовної політики.

Продемонстрована результатами цього веб-опитування відсутність підтримки й несприйняття основних пропозицій проекту правопису має слугувати запрошенням до більш масштабних досліджень і більш надійних оцінок суспільного ставлення до запропонованої чинною владою мовної реформи, що так чи так стосується кожної освіченої людини в Україні.* * *


• Найменш підтриманою пропозицією проекту правопису виявилася пропозиція зміни іменника проект на проєкт. Лише 15% учасників опитування схвалюють таку зміну. Більшість же опитаних (82%) відповіли, що змінювати не потрібно.

• Серед найбільш непідтриманих опинилися пропозиції впровадити варіантність до правил про передачу грецьких назв зі звуком θ [th] (міф-міт) — не підтримують 77% учасників; 76% не підтримують варіантність назв з ау (фауна-фавна); 75% не підтримують варіантність назв з початковим и- (індик-индик); 71% не підтримують варіантність закінчення -и (радості-радости) в художніх текстах. Також 62% респондентів не підтримують пропозицію розширити правило «дев’ятки» для географічних назв з д, т (Титикака).

• Голоси учасників веб-опитування розділилися приблизно порівну для пропозиції змінити правила написання пів з іменником (підтримують 43%, не підтримують 53%), для скасування подвоєння літери к в деяких власних назвах (підтримують 46%, не підтримують 49%), для пропозиції не писати вставний йот (підтримують 49%, не підтримують 47%), для пропозиції передавати двома способами іншомовні власні назви зі звуком [g] (підтримують 50%, не підтримують 46%) і деякі українські власні назви з літерою ґ (підтримують 41%, не підтримують 53%).

• Єдина пропозиція проекту правопису, що була підтримана учасниками опитування зі значною перевагою (74%), — написання з великої букви назв, пов’язаних з релігією, що є розширенням положень чинного правопису.

• На питання про те, чи потрібна реформа правопису, відповіді «за» і «проти» також розділилися приблизно порівну. Вважають, що реформа потрібна, загалом 51%; з них лише 22% відповіли, що потрібна негайно, 29% вважають, що потрібна, але не на часі. Майже половина учасників опитування відповіли, що реформа правопису не потрібна — 47%.

• Учасники веб-опитування територіально представляють усю Україну зі значною перевагою киян (27%) і помітно зменшеним представництвом східних (11%) та південних (10%) регіонів, охоплено всі вікові й освітні прошарки. Дані за регіональним, освітнім та віковим розподілами див. у таблицях нижче.


Регіональний розподіл не виявляє суттєво відмінного ставлення до питань. Респонденти Західного регіону демонструють дещо більшу підтримку написання пів окремо (підтримують 50%, не підтримують 46%). Респонденти Заходу й Півночі більше прихильні до пропозиції неподвоєння к в іншомовних власних назвах (підтримують 51%, не підтримують 44%). Учасники опитування із Західного регіону та Києва більше, ніж інші, підтримують варіантність закінчення -и (підтримують 36% і 30%, відповідно, не підтримують — 61% і 65%). Респонденти з Центрального регіону та Півдня найменше з усіх підтримують пропозицію не писати вставний йот (не підтримують 53%, пітримують 44%). Респонденти з Києва й Західного регіону демонструють дещо більшу прихильність до літери ґ у власних назвах як іншомовного походження, так і українських. Нарешті, респонденти з Києва найменш прихильні до пропозиції писати з великої букви назви, пов’язані з релігією (тільки 60% підтримують при показнику загальної підтримки 74%).


Освітній розподіл виявив помітно відмінне від інших ставлення респондентів з науковим ступенем до більшості питань. Зокрема, пропозицію варіантності написання слів грецького походження (міф-міт) підтримують 33% учасників з науковим ступенем при загальному показнику 21%. Такі учасники дещо прихильніше ставляться до варіантного закінчення -и (37% підтримки при загальному показнику 26%), а також до передачі українських власних назв з літерою ґ (51% підтримки при загальному показнику 41%). Дещо прихильніші вони й до варіантів з початковим и- (29% підтримки при загальному 23%). Разом з тим, учасники з науковим ступенем висловили найменшу прихильність до написання з великої букви релігійних слів (63% підтримки при загальному показнику 74%).


Розподіл за віком продемонстрував дещо більшу прихильність респондентів віком 55-64 та понад 65 років до пропозиції замінити проект на проєкт (23 та 20% відповідно проти 15% загалом). Помітно відрізняється від інших груп відповідь учасників 65 років і більше на питання про пропозицію не писати вставний йот (63% не підтримують проти показника 47% загалом). Учасники віком 55-64 роки виявили найбільшу прихильність до пропозиції писати з великої букви назви, пов’язані з релігією (83% проти 74% загалом).


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ


Чи потрібна реформа правопису?кількість голосів

відсоток

1) потрібна негайно

699

22

2) потрібна, але не на часі

919

29

3) не потрібна

1488

47

4) мені байдуже

77

2

Іменник «проект» в новій редакції запропоновано змінити на «проєкт». Чи підтримуєте Ви таку зміну?кількість голосів

відсоток

1) так, підтримую

489

15

2) ні, не підтримую

2605

82

3) мені байдуже

89

3

У словах грецького походження з θ [th], узвичаєних в українській мові з ф, було запропоновано допускати орфографічну варіантність (анафема і анатема, міф і міт, дифірабм і дитирамб, Афіни і Атени, Демосфен і Демостен). Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви? *кількість голосів

відсоток

1) так, підтримую

670

21

2) ні, не підтримую

2452

77

3) мені байдуже

61

2


* При відповіді на це і подібні наступні запитання потрібно було переконатися, що респонденти добре усвідомлюють практичні наслідки запропонованої проектом «орфографічної варіантності», яка у звичайних владних відносинах (начальник, учитель, редактор, замовник, чиновник), де вимагається дотримання правопису, переносить вибір на рівень безпосередньої письмової комунікації. А отже, зрештою, цей вибір часто може робитися і всупереч особистому бажанню респондента, проте цілком відповідно до формулювань запропонованої нової редакції правопису. Таким чином, відповіді були одержані не просто на запитання про абстрактну припустимість варіантів, а на запитання зі свідомим урахуванням того, як це відбиватиметься на кожному конкретному респондентові.

У проекті невідмінюваний числівник пів з наступним іменником запропоновано писати окремо (пів аркуша замість піваркуша, пів ведра замість півведра, пів яблука замість пів’яблука, пів Києва замість пів-Києва). Проте залишено без роз’яснення питання прикметників (півведерний). Чи підтримуєте Ви таку зміну?кількість голосів

відсоток

1) так, підтримую

1363

43

2) ні, не підтримую

1699

53

3) мені байдуже

121

4

У проекті пропонують не подвоювати -к- в іншомовних власних назвах з буквосполученням -ck-, де таке подвоєння було традиційно (Дікенс, Текерей замість усталених Діккенс, Теккерей). Чи підтримуєте Ви таку зміну?кількість голосів

відсоток

1) так, підтримую

1464

46

2) ні, не підтримую

1564

49

3) мені байдуже

155

5

У проекті запропоновано дозволити в художніх текстах подавати варіант закінчення -и: гідности, радости, смерти; крови, любови, Руси. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?кількість голосів

відсоток

1) так, підтримую

831

26

2) ні, не підтримую

2251

71

3) мені байдуже

101

3

У проекті пропонують розширити правило «дев’ятки» для географічних назв після приголосних д, т (Титикака замість Тітікака, Штирія замість Штірія). Чи підтримуєте Ви таку зміну?кількість голосів

відсоток

1) так, підтримую

999

31

2) ні, не підтримую

1970

62

3) мені байдуже

214

7

Проект пропонує допускати орфографічні варіанти аудієнція і авдієнція, пауза і павза, фауна і фавна. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?кількість голосів

відсоток

1) так, підтримую

688

22

2) ні, не підтримую

2443

76

3) мені байдуже

52

2

У проекті запропоновано не писати вставний йот в іншомовних назвах (фоє, Гоя, Феєрбах, Ісая, Шантії, а не фойє, Гойя, Фейєрбах, Ісайя, Шантійї). Чи підтримуєте Ви таку зміну?кількість голосів

відсоток

1) так, підтримую

1572

49

2) ні, не підтримую

1489

47

3) мені байдуже

122

4

У проекті іншомовні власні назви зі звуком [g] запропоновано допускати передавати двома способами: Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гегель і Геґель, Гарсія і Ґарсія. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?кількість голосів

відсоток

1) так, підтримую

1574

50

2) ні, не підтримую

1479

46

3) мені байдуже

130

4

У проекті деякі українські власні назви зі звуком [g] запропоновано писати з літерою ґ: Ґалаґан, Ґалятовський, Ґонта, Ломаґа. Чи підтримуєте Ви таку зміну?кількість голосів

відсоток

1) так, підтримую

1309

41

2) ні, не підтримую

1678

53

3) мені байдуже

196

6

У проекті в деяких словах перед приголосними -н- та -р- запропоновано дозволити писати варіанти з голосним и-: індик і индик, індичка і индичка, ирій і вирій, ірод і ирод. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?кількість голосів

відсоток

1) так, підтримую

730

23

2) ні, не підтримую

2378

75

3) мені байдуже

75

2

У проекті запропоновано писати з великої букви назви, пов’язані з релігією (Бог, Господь, Трійця, Дух Святий, Мати Божа та ін.) Чи підтримуєте Ви таку зміну?кількість голосів

відсоток

1) так, підтримую

2348

74

2) ні, не підтримую

641

20

3) мені байдуже

194

6

Ваш віккількість голосів

відсоток

1) до 14 років

13

0

2) 15-24 роки

514

16

3) 25-54 роки

2299

72

4) 55-64 роки

279

9

5) 65 років і більше

78

3

Ваша освітакількість голосів

відсоток

1) середня

180

5

2) середня технічна

86

3

3) вища

2513

79

4) науковий ступінь

380

12

5) інша

24

1

Ваше місце проживаннякількість голосів

відсоток

1) Автономна Республіка Крим

6

0

2) м. Київ

848

27

3) Центральна Україна

719

22

4) Західна Україна

750

24

5) Східна Україна

338

11

6) Південна Україна

330

10

7) Північна Україна

192

6


* * *


РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ

(У дужках наведено відсотки.)Чи потрібна реформа правопису?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) потрібна негайно

195 (26)

75 (22)

116 (16)

39 (20)

43 (13)

228 (27)

2 (33)

2) потрібна, але не на часі

222 (30)

101 (30)

208 (29)

60 (31)

105 (32)

223 (26)

0

3) не потрібна

316 (42)

157 (46)

386 (54)

91 (48)

170 (51)

365 (43)

4 (67)

4) мені байдуже

17 (2)

5 (1)

9 (1)

2 (1)

12 (4)

32 (4)

0
Іменник «проект» в новій редакції запропоновано змінити на «проєкт». Чи підтримуєте Ви таку зміну?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) так, підтримую

142 (19)

59 (17)

73 (10)

23 (12)

36 (11)

153 (18)

4 (67)

2) ні, не підтримую

590 (79)

269 (80)

630 (88)

163 (85)

284 (86)

666 (79)

2 (33)

3) мені байдуже

18 (2)

10 (3)

16 (2)

6 (3)

10 (3)

29 (3)

0
У словах грецького походження з θ [th], узвичаєних в українській мові з ф, було запропоновано допускати орфографічну варіантність (анафема і анатема, міф і міт, дифірабм і дитирамб, Афіни і Атени, Демосфен і Демостен). Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) так, підтримую

186 (25)

73 (22)

98 (14)

35 (18)

51 (15)

224 (26)

4 (67)

2) ні, не підтримую

552 (74)

258 (76)

608 (84)

157 (82)

274 (83)

600 (71)

2 (33)

3) мені байдуже

12 (1)

7 (2)

13 (2)

0

5 (2)

24 (3)

0
У проекті невідмінюваний числівник пів з наступним іменником запропоновано писати окремо (пів аркуша замість піваркуша, пів ведра замість півведра, пів яблука замість пів’яблука, пів Києва замість пів-Києва). Проте залишено без роз’яснення питання прикметників (півведерний). Чи підтримуєте Ви таку зміну?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) так, підтримую

376 (50)

135 (40)

268 (37)

86 (45)

126 (38)

367 (43)

6 (100)

2) ні, не підтримую

342 (46)

194 (57)

431 (60)

104 (54)

192 (58)

435 (51)

0

3) мені байдуже

32 (4)

9 (3)

20 (3)

2 (1)

12 (4)

46 (6)

0
У проекті пропонують не подвоювати -к- в іншомовних власних назвах з буквосполученням -ck-, де таке подвоєння було традиційно (Дікенс, Текерей замість усталених Діккенс, Теккерей). Чи підтримуєте Ви таку зміну?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) так, підтримую

381 (51)

147 (44)

290 (40)

98 (51)

129 (39)

416 (49)

4 (67)

2) ні, не підтримую

332 (44)

180 (53)

402 (56)

85 (44)

183 (55)

379 (45)

2 (33)

3) мені байдуже

37 (5)

11 (3)

27 (4)

9 (5)

18 (6)

53 (6)

0
У проекті запропоновано дозволити в художніх текстах подавати варіант закінчення -и: гідности, радости, смерти; крови, любови, Руси. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) так, підтримую

266 (36)

86 (25)

130 (18)

33 (17)

55 (17)

258 (30)

4 (66)

2) ні, не підтримую

460 (61)

243 (72)

579 (81)

153 (80)

264 (80)

550 (65)

1 (17)

3) мені байдуже

24 (3)

9 (3)

10 (1)

6 (3)

11 (3)

40 (5)

1 (17)
У проекті пропонують розширити правило «дев’ятки» для географічних назв після приголосних д, т (Титикака замість Тітікака, Штирія замість Штірія). Чи підтримуєте Ви таку зміну?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) так, підтримую

257 (34)

119 (35)

182 (25)

57 (30)

93 (28)

288 (34)

4 (66)

2) ні, не підтримую

445 (59)

203 (60)

498 (69)

123 (64)

211 (64)

488 (58)

1 (17)

3) мені байдуже

48 (7)

16 (5)

39 (6)

12 (6)

26 (8)

72 (8)

1 (17)
Проект пропонує допускати орфографічні варіанти аудієнція і авдієнція, пауза і павза, фауна і фавна. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) так, підтримую

214 (29)

80 (24)

93 (13)

32 (17)

53 (16)

214 (25)

3 (50)

2) ні, не підтримую

526 (70)

254 (75)

621 (86)

159 (83)

269 (82)

610 (72)

3 (50)

3) мені байдуже

10 (1)

4 (1)

5 (1)

1 (0)

8 (2)

24 (3)

0
У проекті запропоновано не писати вставний йот в іншомовних назвах (фоє, Гоя, Феєрбах, Ісая, Шантії, а не фойє, Гойя, Фейєрбах, Ісайя, Шантійї). Чи підтримуєте Ви таку зміну?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) так, підтримую

380 (51)

176 (52)

317 (44)

98 (51)

144 (44)

454 (53)

4 (67)

2) ні, не підтримую

348 (46)

150 (44)

379 (53)

80 (42)

174 (53)

355 (42)

2 (33)

3) мені байдуже

22 (3)

12 (4)

23 (3)

14 (7)

12 (3)

39 (5)

0
У проекті іншомовні власні назви зі звуком [g] запропоновано допускати передавати двома способами: Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гегель і Геґель, Гарсія і Ґарсія. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) так, підтримую

404 (54)

171 (50)

319 (44)

91 (47)

151 (46)

434 (51)

5 (83)

2) ні, не підтримую

321 (43)

158 (47)

375 (52)

94 (49)

161 (49)

368 (43)

1 (17)

3) мені байдуже

25 (3)

9 (3)

25 (3)

7 (3)

18 (5)

46 (6)

0
У проекті деякі українські власні назви зі звуком [g] запропоновано писати з літерою ґ: Ґалаґан, Ґалятовський, Ґонта, Ломаґа. Чи підтримуєте Ви таку зміну?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) так, підтримую

365 (49)

127 (38)

245 (34)

75 (39)

106 (32)

386 (46)

6 (100)

2) ні, не підтримую

347 (46)

194 (57)

441 (61)

109 (57)

198 (60)

388 (46)

0

3) мені байдуже

38 (5)

17 (5)

33 (5)

8 (4)

26 (8)

74 (8)

0
У проекті в деяких словах перед приголосними -н- та -р- запропоновано дозволити писати варіанти з голосним и-: індик і индик, індичка і индичка, ирій і вирій, ірод і ирод. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) так, підтримую

178 (24)

90 (27)

125 (17)

37 (19)

66 (20)

232 (27)

3 (50)

2) ні, не підтримую

555 (74)

240 (71)

582 (81)

149 (78)

257 (78)

591 (70)

3 (50)

3) мені байдуже

17 (2)

8 (2)

12 (2)

6 (3)

7 (2)

25 (3)

0
У проекті запропоновано писати з великої букви назви, пов’язані з релігією (Бог, Господь, Трійця, Дух Святий, Мати Божа та ін.) Чи підтримуєте Ви таку зміну?Захід

Схід

Центр

Північ

Південь

м. Київ

Крим

1) так, підтримую

605 (81)

248 (74)

570 (79)

161 (84)

250 (76)

511 (60)

2 (33)

2) ні, не підтримую

108 (14)

62 (18)

114 (16)

25 (13)

55 (17)

276 (33)

1 (17)

3) мені байдуже

37 (5)

28 (8)

35 (5)

6 (3)

25 (7)

61 (7)

3 (50)

* * *


РОЗПОДІЛ ЗА ОСВІТОЮ

(У дужках наведено відсотки.)Чи потрібна реформа правопису?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) потрібна негайно

41 (23)

18 (21)

520 (21)

118 (31)

2 (8)

2) потрібна, але не на часі

41 (23)

13 (15)

766 (30)

96 (25)

3 (13)

3) не потрібна

93 (51)

54 (63)

1169 (47)

155 (41)

17 (71)

4) мені байдуже

5 (3)

1 (1)

58 (2)

11 (3)

2 (8)
Іменник «проект» в новій редакції запропоновано змінити на «проєкт». Чи підтримуєте Ви таку зміну?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) так, підтримую

32 (18)

16 (19)

352 (14)

88 (23)

1 (4)

2) ні, не підтримую

146 (81)

67 (78)

2099 (84)

271 (71)

22 (92)

3) мені байдуже

2 (1)

3 (3)

62 (2)

21 (6)

1 (4)
У словах грецького походження з θ [th], узвичаєних в українській мові з ф, було запропоновано допускати орфографічну варіантність (анафема і анатема, міф і міт, дифірабм і дитирамб, Афіни і Атени, Демосфен і Демостен). Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) так, підтримую

43 (24)

13 (15)

484 (19)

126 (33)

4 (17)

2) ні, не підтримую

125 (69)

70 (81)

1996 (80)

243 (64)

18 (75)

3) мені байдуже

12 (7)

3 (4)

33 (1)

11 (3)

2 (8)
У проекті невідмінюваний числівник пів з наступним іменником запропоновано писати окремо (пів аркуша замість піваркуша, пів ведра замість півведра, пів яблука замість пів’яблука, пів Києва замість пів-Києва). Проте залишено без роз’яснення питання прикметників (півведерний). Чи підтримуєте Ви таку зміну?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) так, підтримую

83 (46)

33 (39)

1072 (43)

163 (43)

12 (50)

2) ні, не підтримую

90 (50)

45 (52)

1360 (54)

196 (52)

8 (33)

3) мені байдуже

7 (4)

8 (9)

81 (3)

21 (5)

4 (17)
У проекті пропонують не подвоювати -к- в іншомовних власних назвах з буквосполученням -ck-, де таке подвоєння було традиційно (Дікенс, Текерей замість усталених Діккенс, Теккерей). Чи підтримуєте Ви таку зміну?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) так, підтримую

71 (40)

32 (37)

1171 (46)

179 (47)

11 (46)

2) ні, не підтримую

94 (52)

48 (56)

1224 (49)

188 (50)

10 (42)

3) мені байдуже

15 (8)

6 (7)

118 (5)

13 (3)

3 (12)
У проекті запропоновано дозволити в художніх текстах подавати варіант закінчення -и: гідности, радости, смерти; крови, любови, Руси. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) так, підтримую

39 (22)

22 (26)

626 (25)

139 (37)

5 (21)

2) ні, не підтримую

130 (72)

61 (71)

1820 (72)

225 (59)

15 (62)

3) мені байдуже

11 (6)

3 (3)

67 (3)

16 (4)

4 (17)
У проекті пропонують розширити правило «дев’ятки» для географічних назв після приголосних д, т (Титикака замість Тітікака, Штирія замість Штірія). Чи підтримуєте Ви таку зміну?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) так, підтримую

43 (24)

17 (20)

796 (32)

138 (36)

5 (21)

2) ні, не підтримую

124 (69)

65 (75)

1558 (62)

209 (55)

14 (58)

3) мені байдуже

13 (7)

4 (5)

159 (6)

33 (9)

5 (21)
Проект пропонує допускати орфографічні варіанти аудієнція і авдієнція, пауза і павза, фауна і фавна. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) так, підтримую

42 (23)

18 (21)

505 (20)

119 (31)

4 (17)

2) ні, не підтримую

131 (73)

64 (74)

1975 (79)

255 (67)

18 (75)

3) мені байдуже

7 (4)

4 (5)

33 (1)

6 (2)

2 (8)
У проекті запропоновано не писати вставний йот в іншомовних назвах (фоє, Гоя, Феєрбах, Ісая, Шантії, а не фойє, Гойя, Фейєрбах, Ісайя, Шантійї). Чи підтримуєте Ви таку зміну?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) так, підтримую

82 (45)

32 (37)

1265 (50)

184 (48)

9 (37)

2) ні, не підтримую

84 (47)

49 (57)

1169 (47)

177 (47)

10 (42)

3) мені байдуже

14 (8)

5 (6)

79 (3)

19 (5)

5 (21)
У проекті іншомовні власні назви зі звуком [g] запропоновано допускати передавати двома способами: Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гегель і Геґель, Гарсія і Ґарсія. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) так, підтримую

93 (52)

42 (49)

1233 (49)

196 (51)

10 (42)

2) ні, не підтримую

78 (43)

40 (46)

1185 (47)

166 (44)

10 (42)

3) мені байдуже

9 (5)

4 (5)

95 (4)

18 (5)

4 (16)
У проекті деякі українські власні назви зі звуком [g] запропоновано писати з літерою ґ: Ґалаґан, Ґалятовський, Ґонта, Ломаґа. Чи підтримуєте Ви таку зміну?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) так, підтримую

68 (38)

31 (36)

1011 (40)

192 (51)

7 (29)

2) ні, не підтримую

99 (55)

53 (62)

1345 (54)

168 (44)

13 (54)

3) мені байдуже

13 (7)

2 (2)

157 (6)

20 (5)

4 (17)
У проекті в деяких словах перед приголосними -н- та -р- запропоновано дозволити писати варіанти з голосним и-: індик і индик, індичка і индичка, ирій і вирій, ірод і ирод. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) так, підтримую

40 (22)

19 (22)

559 (22)

109 (29)

3 (13)

2) ні, не підтримую

130 (72)

67 (78)

1906 (76)

256 (67)

19 (79)

3) мені байдуже

10 (6)

0

48 (2)

15 (4)

2 (8)
У проекті запропоновано писати з великої букви назви, пов’язані з релігією (Бог, Господь, Трійця, Дух Святий, Мати Божа та ін.) Чи підтримуєте Ви таку зміну?Середня

Середня технічна

Вища

Науковий ступінь

Інша

1) так, підтримую

126 (70)

65 (76)

1903 (76)

241 (63)

13 (54)

2) ні, не підтримую

39 (22)

15 (17)

469 (19)

112 (30)

6 (25)

3) мені байдуже

15 (8)

6 (7)

141 (5)

27 (7)

5 (21)

* * *


РОЗПОДІЛ ЗА ВІКОМ

(У дужках наведено відсотки.)Чи потрібна реформа правопису?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) потрібна негайно

1 (8)

120 (23)

483 (21)

73 (26)

22 (28)

2) потрібна, але не на часі

4 (31)

141 (28)

671 (29)

84 (30)

19 (24)

3) не потрібна

8 (61)

236 (46)

1092 (48)

118 (42)

34 (44)

4) мені байдуже

0

17 (3)

53(2)

4 (2)

3 (4)
Іменник «проект» в новій редакції запропоновано змінити на «проєкт». Чи підтримуєте Ви таку зміну?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) так, підтримую

1 (8)

81 (16)

326 (14)

65 (23)

16 (20)

2) ні, не підтримую

12 (92)

416 (81)

1911 (83)

207 (74)

59 (76)

3) мені байдуже

0

17 (3)

62 (3)

7 (3)

3 (4)
У словах грецького походження з θ [th], узвичаєних в українській мові з ф, було запропоновано допускати орфографічну варіантність (анафема і анатема, міф і міт, дифірабм і дитирамб, Афіни і Атени, Демосфен і Демостен). Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) так, підтримую

2 (15)

132 (26)

449 (19)

70 (25)

17 (22)

2) ні, не підтримую

10 (77)

368 (71)

1813 (79)

202 (72)

59 (76)

3) мені байдуже

1 (8)

14 (3)

37 (2)

7(3)

2 (2)
У проекті невідмінюваний числівник пів з наступним іменником запропоновано писати окремо (пів аркуша замість піваркуша, пів ведра замість півведра, пів яблука замість пів’яблука, пів Києва замість пів-Києва). Проте залишено без роз’яснення питання прикметників (півведерний). Чи підтримуєте Ви таку зміну?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) так, підтримую

3 (23)

231 (45)

973 (42)

119 (43)

37 (47)

2) ні, не підтримую

9 (69)

251 (49)

1251 (55)

149 (53)

39 (50)

3) мені байдуже

1 (8)

32 (6)

75 (3)

11 (4)

2 (3)
У проекті пропонують не подвоювати -к- в іншомовних власних назвах з буквосполученням -ck-, де таке подвоєння було традиційно (Дікенс, Текерей замість усталених Діккенс, Теккерей). Чи підтримуєте Ви таку зміну?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) так, підтримую

4 (31)

236 (46)

1050 (46)

139 (50)

35 (45)

2) ні, не підтримую

7 (54)

239 (46)

1148 (50)

129 (46)

41 (53)

3) мені байдуже

2 (15)

39 (8)

101 (4)

11 (4)

2 (2)
У проекті запропоновано дозволити в художніх текстах подавати варіант закінчення -и: гідности, радости, смерти; крови, любови, Руси. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) так, підтримую

1 (8)

143 (28)

575 (25)

90 (32)

22 (28)

2) ні, не підтримую

10 (77)

348 (68)

1662 (72)

181 (65)

50 (64)

3) мені байдуже

2 (15)

23 (4)

62 (3)

8 (3)

6 (8)
У проекті пропонують розширити правило «дев’ятки» для географічних назв після приголосних д, т (Титикака замість Тітікака, Штирія замість Штірія). Чи підтримуєте Ви таку зміну?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) так, підтримую

2 (15)

139 (27)

724 (31)

105 (38)

29 (37)

2) ні, не підтримую

9 (69)

324 (63)

1439 (63)

154 (55)

44 (56)

3) мені байдуже

2 (16)

51 (10)

136 (6)

20 (7)

5 (7)
Проект пропонує допускати орфографічні варіанти аудієнція і авдієнція, пауза і павза, фауна і фавна. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) так, підтримую

4 (31)

125 (24)

465 (20)

70 (25)

24 (31)

2) ні, не підтримую

9 (69)

374 (73)

1803 (79)

203 (73)

54 (69)

3) мені байдуже

0

15 (3)

31 (1)

6 (2)

0
У проекті запропоновано не писати вставний йот в іншомовних назвах (фоє, Гоя, Феєрбах, Ісая, Шантії, а не фойє, Гойя, Фейєрбах, Ісайя, Шантійї). Чи підтримуєте Ви таку зміну?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) так, підтримую

5 (39)

259 (50)

1148 (50)

133 (48)

27 (35)

2) ні, не підтримую

6 (46)

219 (43)

1078 (47)

137 (49)

49 (63)

3) мені байдуже

2 (15)

36 (7)

73 (3)

9 (3)

2 (2)
У проекті іншомовні власні назви зі звуком [g] запропоновано допускати передавати двома способами: Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гегель і Геґель, Гарсія і Ґарсія. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) так, підтримую

6 (46)

288 (56)

1103 (48)

144 (52)

33 (42)

2) ні, не підтримую

6 (46)

206 (40)

1104 (48)

121 (43)

42 (54)

3) мені байдуже

1 (8)

20 (4)

92 (4)

14 (5)

3 (4)
У проекті деякі українські власні назви зі звуком [g] запропоновано писати з літерою ґ: Ґалаґан, Ґалятовський, Ґонта, Ломаґа. Чи підтримуєте Ви таку зміну?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) так, підтримую

3 (23)

215 (42)

922 (40)

137 (49)

32 (41)

2) ні, не підтримую

8 (62)

263 (51)

1242 (54)

125 (45)

40 (51)

3) мені байдуже

2 (15)

36 (7)

135 (6)

17 (6)

6 (8)
У проекті в деяких словах перед приголосними -н- та -р- запропоновано дозволити писати варіанти з голосним и-: індик і индик, індичка і индичка, ирій і вирій, ірод і ирод. Чи підтримуєте Ви таку зміну правила, коли остаточний варіант написання визначатимете не Ви?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) так, підтримую

3 (23)

115 (22)

506 (22)

84 (30)

22 (28)

2) ні, не підтримую

8 (62)

380 (74)

1746 (76)

188 (67)

56 (72)

3) мені байдуже

2 (15)

19 (4)

47 (2)

7 (3)

0
У проекті запропоновано писати з великої букви назви, пов’язані з релігією (Бог, Господь, Трійця, Дух Святий, Мати Божа та ін.) Чи підтримуєте Ви таку зміну?до 14 років

15-24 роки

25-54 роки

55-64 роки

65 років і більше

1) так, підтримую

10 (77)

334 (65)

1717 (75)

231 (83)

56 (72)

2) ні, не підтримую

3 (23)

134 (26)

454 (20)

33 (12)

17 (22)

3) мені байдуже

0

46 (9)

128 (5)

15 (5)

5 (6)

* * *Опитування було проведене за допомогою онлайн-анкети в системі «Google Форми».

Дозвіл. Одержані в цьому відкритому веб-опитуванні дані можна вільно поширювати, цитувати, використовувати в дослідженнях, у відкритих і закритих мережевих ресурсах. Бажано з відповідним гіперпосиланням: http://izbornyk.org.ua/files/opyt/projectopyt.htm


‹‹   Головна         Результати опитування в форматі PDF (~370K)Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.