[Грамоти XIV ст. / Упорядк., вст. ст., ком. i слов.-покаж. М. М. Пещак — К., 1974. — С. 145.]

Попередня     Головна     Наступна


Сторінка 145.
* * *


Грамоты XIV ст.

(На украинском языке)

Друкується за постановою вченоі ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні Академії наук Української РСР

Редактор М. М. Друченко

Художній редактор В. М. Тепляков

Оформлення художника Д. Д. Грибова

Технічний редактор Н. П. Рахліна

Коректор О. С. Улезко

Здано до набору 9. VII. 1971 р. Підписано до друку 26. XI 1973 р. БФ 00595. Зам. №4-330. Вид. № 137. Тираж 5000. Папір № 2, 70×90 1/16. Друк. фіз. аркушів 16, 0. Умовн. друк. арк. 18, 72. Обліково-видавн, арк. 21, 52. Ціна 1 крб. 58 коп.


Видавництво «Наукова думка», Київ, Рєпіна, 3.


Надруковано з матриць Головного підприємства республіканського виробничого об’єднання «Поліграфкнига» Держкомвидаву УРСР, м. Київ, Довженка, 3 на Харківській книжковій фабриці «Комуніст» республіканського виробничого об’єднання «Поліграфкнига» Держкомвидаву УРСР, Харків. вул, Енгельса, 11.
Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.