[ПСРЛ. — Т. 1. Лаврентьевская летопись. — Ленинград, 1928. — С. 541-556.]

Попередня     Зміст     Наступна


УКАЗАТЕЛИ 1).

1) Въ осно†печатаемыхъ ниже указателей лежитъ очень обстоятельно составленный указатель, приложенный къ «ЛЂтописи по Лаврентьевскому списку», изд. 3 (СПб. 1897). Въ скобкахъ () проставлены названія въ ЛЂтописной орθографіи; въ угловатыхъ скобкахъ [ ] поставлены имена не встрЂчающіяся въ ЛЂтописи, но возстановленныя по другимъ источникамъ. Написанія и и і, ф и θ въ ЛЂтописи часто встрЂчаются одно вмЂсто другого.I. ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ.

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я Θ
А.


Ааронъ (Аронъ), братъ пророка Моисея, 95, 96.

Авель, сынъ Адама, 89, 90, 144, 145, 400, 440.

Аверъ. См. Еверъ.

Авимелехъ, ц. Герарскій, 62, 146.

Авраамъ (Аврамъ, Оврамъ), праотецъ, 18, 62, 86, 9293, 131, 134.

Аврамій, мученикъ Болгарскій, 453.

Аврамъ. См. Авраамъ.

Агамемнонъ, ц. Греческій, 42.

Агарь, рабыня Сарры, 93.

[Агаθія въ черницахъ] Всеволодовна, дочь кн. Всеволода Святославича Чермнаго, ж. в. кн. Георгія Всеволодовича 435, 463, 518.

[Агаθія Огаθья] Мстиславовна (въ черницахъ), д. в. кн. Мстислава-Бориса Романовича, ж. в. кн. Константина Всеволодовича, 445, 467, 520.

[Агаθія Кончака] ж. в. кн. Георгія Даніиловича, 529.

Агаθонъ (Агафонъ), папа Римскій, 115.

Адамъ, праотецъ, 18, 68, 88, — 91, 100, 104, 185, 224.

Адріанъ I (Оньдреянъ), папа Римскій, 115.

[Адріанъ II] папа Римскій, 27, 28.

Адріанъ (Анъдриянъ). еп. Болгарскій, 352.

Адріанъ (Андріанъ), имп. Римскій, 42.

Адріанъ (Андріанъ), поповичъ, 466.

Адулбъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Адунь, купецъ, посолъ в. кн. Игоря, 47.

Аепа Гиргеневъ, кн. Половецкій, 283.

Аепа Осеневъ, кн. Половецкій, 250, 282.

Азгулуй, кн. Половецкій (Таревскій), 250.

Акеровичъ, Петръ. См. Петръ Акеровичъ.

Акимъ, См. Іоакимъ.

Акиндинъ (Анкюдинъ), архимандр. Кіево-Печерскаго мон-ря, 456.

Акинθъ. См. Іоакинθъ.

Акланъ, кн. Половецкій, 250.

Аксинья. См. Ксенія.

Актеву, пос. вел. кн. Олега, 33.

Акунъ. См. Якунъ.

Алакъ, кн. Половецкій, 396,

Алвадъ, посолъ Русскій отъ Гуда, 47.

Алгуй, х. Ординскій, 526.

Алданъ, кн. Русскій, 47.

Алданъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Александръ (Олексанъдръ) Великій, с. ц. Филиппа, ц. Македонскій, 18, 234236.

Александръ (Олександръ), с. импер. Василія Македонянина, импер. Византійскій, 24, 3032, 37.

Александръ (Олександръ) ГлЂбовичъ, с. кн. ГлЂба Ростиславича, кн. Смоленскій, 485, 523. Его сынъ, 485.

Александръ Димитріевичъ, с. в. кн. Димитрія Александровича, кн. Московскій, 527.

Александръ Іоанновичъ, с. кн. Іоанна Борисовича, кн. Нижегородскій, 540.

Александръ Константиновичъ, с. кн. Константина Борисовича, кн. Углицкій, 526528.

Александръ (въ мон. Андрей) Константиновичъ, с. кн. Константина Васильевича, кн. Ростовскій, 537.

Александръ (Олександръ) Михаиловичъ, с. в. кн. Михаила Ярославича, в. кн. Тверскій, 486, 531.

Александръ (Олександръ) Ярославичъ, прозв. Невскій, с. в. кн. Ярослава Всеволодовича, в. князь, 469481, 511, 513524, 521524.

Александръ Θеодоровичъ, кн. Углицкій, 526, 527.

Александръ, кн. Дубравскій, 508.

Александръ (Олександръ), кн. Липецкій, 482.

Александръ [ПересвЂтъ, бояринъ Брянскій], 508.

Александръ Поповичъ, витязь, 509.

Алексій, св.; его апокр. житіе, 38.

АлексЂй, митр. всея Русіи, 532, 535, 536.

АлексЂй (Олекса) еписк. Полоцкій, 441, 456.

АлексЂй I Комнинъ, импер. Византійскій, 227, 291, 292.

АлексЂй (Олексиничь), с. имп. Іоанна Комнина, царевичъ, 280.

АлексЂй (Олекса) Сбыславичъ, бояр. Новгородскій, 489.

Алтунопа, кн. Половецкій, 271, 278.

Алчедай, воевода Татарскій, 525.

Алынь, воевода Татарскій, 525.

Амартолъ. См. Георгій.

Амбалъ (Аньбалъ), Ясинъ, убійца, 369.

Аминодъ, кн. Русскій, 46.

Амосъ, пророкъ, 99.

Амфилохій, еписк. Владимиро-Волынскій, 280, 292.

Ананія, игум. Кіево-Θеодоровскій, 318.

Анастасій, патр. Іерусалимскій, 40.

Анастасій (Настасъ), Корсунянинъ, 109, 116, 121, 124, 144.

Анастасія (Настасья), ж. кн. Димитрія Костантиновича, 540.

Анатолій, патр. Константинопольскій, 115.

Андрей (ОньдрЂй), апостолъ, 7, 9.

Андрей Критскій, св. 255.

Андрей, еписк. Тверскій, 484, 485.

[Андрей II] кор. Венгерскій, 427.

Андрей (АндрЂяшъ), маг. Ливонскій. См. Вельвенъ Андрей (АндрЂяшъ).

Андрей Александровичъ, с. в. кн. Александра Ярославича, вел. князь, 483486, 526528.

Андрей Аθанасьевичъ, с. кн. Аθанасія Васильевича, кн. Вяземскій, 485.

Андрей Владимировичъ, прозв. Добрый, с. в. кн. Владимира Всеволодовича, кн. Владимирскій, 292, 297, 298, 303309, 330.

Андрей Владимировичъ, с. кн. Владимира Константиновича, князь Углицкій, 475476.

Андрей Георгіевичъ, прозв. Боголюбскій, с. в. кн. Георгія Владимировича в. кн. 323326, 329, 330, 332335, 338, 345, 346, 348, 350353, 355357, 361, 362365, 367, 368, 371, 372, 375, 378, 379, 383, 392, 437, 467, 521. Его дочь, 350.

Андрей Димитріевичъ, с. в. кн. Димитрія Іоанновича Донскаго, кн. Можайскій, 536, 537.

Андрей Іоанновичъ, с. в. кн. Іоанна Даніиловича Калиты, кн. Боровскій, 532.

Андрей Константиновичъ, с. кн. Константина Васильевича, кн. Нижегородскій, 533.

Андрей Ольгердовичъ, с. в. кн. Литовскаго Ольгерда Гедиминовича, кн. Полоцкій, а потомъ Псковскій, 533, 534.

Андрей Ярославичъ, с. в. кн. Ярослава Всеволодовича, в. кн. Суздальскій, 469473, 474, 475, 483, 484, 521, 524. Его жена, 472.

Андрей Θеодоровичъ (въ монаш. Аθанасій), с. кн. Θеодора Васильевича, кн. Ростовскій, 531, 532, 539.

Андрей, зять в. кн. Мстислава-Романа Борисовича Стараго, кн., 508.

Андрей Серкизовъ, бояр. Московскій, 536.

Андрихъ (Удальрихъ), король Чешскій, 126.

Андріянъ. См. Андріанъ.

Андроникъ (Анъдроникъ), апостолъ, 28.

АндрЂяшъ, Божій слуга. См. Андрей, магистръ.

Анкюдинъ, См. Акиндинъ.

[Анна] мать пророка Самуила, 185.

Анна (Аньна), ж. в. кн. Владимира Святославича, 109, 110, 116, 129.

[Анна] ж. в. кн. Ярослава Владимировича, 154.

[Анна] ж. в. кн. Всеволода Ярославича, 160, 221, 240, 263, 264.

Анна (Янъка) Всеволодовна, д. в. кн. Всеволода Ярославича, княжна, черница, 205, 208, 289.

[Анна Георгіевна] дочь кн. Туровскаго Георгія Ростиславича, ж. кн. Рюрика Ростиславича, 420, 426.

Анна Димитріевна, д. кн. Димитрія Борисовича, ж. кн. Михаила Ярославича, 484, 527.

Анна, См. Ингигерда.

Анній (Аньний), волхвъ, 180.

Антіохъ, ц. Сирійскій, 164.

Антоній Великій, св., 157, 185.

Антоній (Добрыня ЯдрЂйковичъ), архіеп. Новгородскій, 491, 502, 512.

Антоній, еписк. Ростовскій, 531.

Антоній, еписк. Черниговскій, 349, 354.

Антоній, св., игуменъ Кіево-Печерскій, 156158, 191193, 196.

Аньбалъ. См. Амбалъ.

Аполлинарій, патр. Александрійскій, 115.

Аполлоній Тіанскій, волхвъ, 3940.

Апубьксарь, пос. в. кн. Игоря, 47.

Аранъ (Аронъ), с. Фары, брать Авраама, 92.

Арасланопа (Аръсланапа), кн. Половецкій, 279.

Арій, еретикъ, 113, 115.

Аронъ. См. Ааронъ.

Аронъ. См. Аранъ.

Арсеній, архіеп. Ростовскій, 538.

Арсеній, епиек. Рязанскій, 432, 434, 437.

Арфаксадъ, праотецъ, 5.

Арцыбашевъ, Николай СергЂевичъ, историкъ, 33.

Аръфастъ, кн. Русскій, 46.

Асадукъ, кн. Половецкій, 248.

Асинь. См. Осень.

Асиръ, с. Іакова, 93.

Аскольдъ (Оскольдъ), Варягъ, кн. 21, 23.

Асмолдъ. См. Асмудъ.

Асмудъ (Асмолдъ), кормилецъ в. кн. Святослава Игоревича, 55, 58.

Асунъ, кн. Половецкій, 279.

Афеть. См. Іафетъ.

Ахматъ, Ординскій баскакъ, 481, 482.

Ахмулъ, пос. Ординскій, 530.

Аθанасій (Офонаси), св., патр. Александрійскій, 115.

Аθанасій, игум. Васильевскій въ КіевЂ, 457.

Аθанасій Даніиловичъ, с. кн. Даніила Александровича, кн. Новгородскій, 529.

Аθанасій Ярославичъ. См. Ярославъ — Аθанасій Ярославичъ.


Б.


Багубарсъ, кн. Половецкій; его братья, 249250.

Бандюкъ (Бяндюкъ), отрокъ, 228.

Банъ, дядя кор. Венгерскаго, 311.

Баракъ, кн. Половецкій, 395.

Басты(й), кн. Половецкій, 505.

Батый, ц. Татарскій, 470, 471, 514, 522523.

Башкордь (Башкъртъ), кн. Половецкій, 395.

Белдюзъ (Веледюзъ), кн. Половецкій, 279.

Белевскій, писатель, 33.

Белкатгинъ, кн. Половецкій, 248.

Бередниковъ, Яковъ Ивановичъ, академикъ, 527.

Беренди, Торчинъ, овчюхъ, 261.

Берка (Беркалій), ц. Татарскій, 524.

Бернъ, кн. Русскій, 47.

[Биргеръ] кор. Шведскій, 478480.

Блудъ (Буды), воевода Кіевскій, 7678, 143.

Боголюбскій. См. Андрей Георгіевичъ Боголюбскій.

Болгаръ Волжскихъ князь, 352, 389, 451.

Болгарыня, ж. в. кн. Владимира Святославича, 80.

Болеславъ I, король Польскій, 126, 142144, 149, 155.

Болеславъ II, кор. Польскій, 173, 174.

Болеславъ III, кор. Польскій, 276.

Болеславъ, IV, кор. Польскій, 310, 323.

Болушь, кн. Половецкій, 162.

Бонякъ, кн. Половецкій, 231, 232, 249, 250, 271, 272, 282.

Борисъ (Михаилъ), кн. Болгарскій, 19.

Борисъ Андреевичъ, с. в. кн. Андрея Александровича, кн. Московскій, 486.

Борись Васильевичъ, с. кн. Василія (Василька) Константиновича, кн. Ростовскій, 457, 458, 466, 469476, 520, 523528. Его жена, 523525.

Борисъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Святославича, кн. мученикъ, 80, 121, 130, 132141, 144, 181, 207, 222, 294, 349, 369, 371, 400, 404, 417, 479.

Борись Всеволодовичъ, с. в. кн. Всеволода Георгиевича, князь, 404, 406.

Борисъ Всеславичъ, с. кн. Всеслава Брячиславича, кн. Полоцкій, 299.

Борись Вячеславичъ, с. кн. Вячеслава Ярославича, кн., 199201, 248.

Борисъ Георгіевичъ, с. в. кн. Георгія Владимировича, кн. БЂлогородскій, потомъ Туровскій, 324, 328, 330, 345, 349. Его жена, 417.

Борисъ Жидиславичъ, бояр. вел. князя, 364, 365, 372, 384.

Боричъ, посолъ в. кн. Игоря, 47.

Бохмитъ. См. Магометъ.

Бреньковъ. См. Михаилъ Бреньковъ,

Бруны, пос. в. кн. Игоря, 47.

Брячиславъ Борисовичъ, с. кн. Бориса Всеславича, кн. Полоцкій (Изяславскій), 298.

Брячиславъ Изяславичъ, с. в. кн. Изяслава Владимировича, кн. Полоцкій, 129, 146, 155, 171.

Брячиславъ Святополковичъ, с. в. кн. Святополка Изяславича, кн., 280, 296.

Буды. См. Блудъ.

Бурчевичи, кн. Половецкіе, 250.

Бычковъ, А. Θ., ученый, 19, 33, 321.

БЂлогородскій епископъ, 456.

Бяндюкъ. См. Бандюкъ.


В.


Валаамъ, Валамъ, пророкъ Еврейскій, 41.

Валигій. См. Вигилій.

Варлаамъ, игум. Кіево-Печерскій, а потомъ мон-ря св. Димитрія, 143, 159.

Варухъ, пророкъ, 100.

Варяжко, воевода, 78.

Василиса Димитріевна, д. кн. Димитрія Борисовича, ж. вел. кн. Андрея Александровича, 500.

Василій, св., архіеп. Кесарійскій, 114, 242.

Василій, еписк. Рязанскій, 484.

Василій I Македонянинъ, импер. Византійскій, 22, 24.

Василій II, с. имп. Романа, импер. Византійскій, 72, 108, 109, 110.

Василій Александровичъ, с. в. кн. Александра Ярославича, кн. Новгородскій, 474.

Василій Васильевичъ, прозв. Темный, с. в. кн. Василія Димитріевича, в. кн. Московскій, 540.

Василій (Василько) Володаревичъ, с. кн. Минскаго Владимира (Володаря) ГлЂбовича, кн., 403, 413

Василій Всеволодовичъ, в. кн. См. Владимиръ-Василій Всеволодовичъ Мономахъ.

Василій Всеволодовичъ, с. кн. Всеволода (Іоанна) Константиновича, кн. Ярославскій, 469, 470, 472, 523.

Василій (Василко) Георгіевичъ, с. в. кн. Георгія Владимировича, кн., 339, 345.

Василій Димитріевичъ, с. в. князя Димитрія Іоанновича Донскаго, в. кн. Московскій, 534 537540.

Василій Іоанновичъ, кн. Березуйскій, 533.

Василій (Василько) Константиновичъ, с. в. кн. Константина Всеволодовича, кн. Ростовскій, 435, 437, 442, 446, 448452, 453, 457, 458461, 465467, 516, 519521. Его жена 450, 457, 458, 466, 472, 475.

Василій Константиновичъ, с. князя Константина Борисовича, кн. Ростовскій, 529.

Василій Леоновичъ (Василько Маричичъ), с. в. княг. Маріи Владимировны, внукъ в. кн. Владимира Всеволодовича Мономаха, 304.

Василій Михайловичъ, с. в. кн. Михаила Ярославича, кн. Тверскій, 533.

Василій Мстиславичь, с. кн. Мстислава Андреевича, кн., 362.

Василій Мстиславичъ, с. кн. Мстислава Мстиславича Храбраго, кн., 492, 502.

Василій (Василько) Рогволодовичъ, с. кн. Рогволода Всеславича, племянникъ Святослава Всеволодовича, кн. Полоцкій, 302. Его дочь, 310.

Василій (Василько) Романовичъ, с. князя Галицкаго Романа Мстиславича, князь Волынскій, 425, 428, 505.

Василій (Василько) Ростиславичъ, с. кн. Ростислава Владимировича, кн. Теребовльскій, 205, 215, 241, 256263, 265269, 274, 292, 293.

Василій (Василько) Ярополковичъ, с. кн. Ярополка Изяславича, кн., 329.

Василій Ярославичъ, с. в. кн. Ярослава Всеволодовича, в. кн., 470, 523, 525.

Василій, князь Козельскій, 521, 522.

Василій (Василько) Гавриловичъ, воев. Галицкій, 507.

Василій (Василь), посадн. Владимирскій, 272, 273.

Василій (Василько), лЂтописатель, 265, 266.

Василій (Василь), меченоша вел. князя, 510.

Василій (Василь), Владимирецъ, 268.

Веледюзъ. См. Бельдюзь.

Велъбласмышъ, Татаринъ, 528.

Вельвенъ, Андрей (АндрЂяшъ), маг. Ливонскій, 478.

Вельмудъ. См. Веремудъ.

[Вельяминовъ] Николай (Микула) Васильевичъ, с. тысяц., 536.

Веніаминъ (Веньамидъ), с. Іакова, 93.

Веремудъ (Вельмудъ), пос. в. кн. Олега, 31, 33.

Верхуслава Всеволодовна, дочь в. кн. Всеволода Георгіевича, ж. кн. Ростислава Рюриковича, 407.

Веспасіанъ (Уеспасіанъ), импер. Римскій, 477.

Вигилій (Валиги), папа Римскій, 115.

Витовтъ-Александъ Кестутіевичъ, в. кн. Литовскій, 538.

Владимиро-Волынскіе князья, 505, 506.

Владимиръ Андреевичъ, с. кн. Андрея Владимировича, кн. Доробужскій, 314, 315, 332, 340, 350, 354, 362.

Владимиръ Андреевичъ, с. кн. Андрея Іоанновича, кн. Боровскій, 532534, 536.

Владимиръ (Володимерко) Володаревичъ, с. кн. Владимира (Володаря) Ростиславича, кн. Галицкій, 310313, 323, 325330, 333, 335338, 340.

Владимиръ-Василій Всеволодовичъ, прозв. Мономахъ, с. в. кн. Всеволода Ярославича, в. кн. Кіевскій, 160, 199201, 204208, 217220, 226231, 236, 238266, 273292, 293297, 301, 367, 378, 379, 445, 507. Его жены, 250, 281, 296.

Владимиръ-Димитрій Всеволодовичъ, с. в. кн. Всеволода Георгіевича, кн. 412, 416, 417, 422, 428, 430, 432, 437, 438, 447, 450, 494, 496, 497. Его жена, 438, 463.

Владимиръ Георгіевичъ, с. кн. Георгія Ростиславича, кн. Муромскій, 389, 402, 406, 421.

Владимиръ Георгіевичъ, с. в. кн. Георгія Владимировича, кн., 441, 460, 461, 516.

Владимиръ ГлЂбовичъ, с. кн. ГлЂба Георгіевича, кн. Переяславльскій, 355, 358, 383, 384, 394396, 399, 404.

Владимиръ ГлЂбовичъ, с. кн. ГлЂба Ростиславича, кн. Рязанскій, 387, 389, 400, 401, 406.

Владимиръ Давидовичъ, с. кн. Давида Святославича, кн. Черниговскій, 307, 315, 318, 331333, 334.

Владимиръ-Петръ Игоревичъ, с. кн. Игоря (Георгія) Святославича, кн. СЂверскій, 396, 426429.

Владимиръ-Димитрій Константиновичъ, с. в. кн. Константина Всеволодовича, кн. Углицкій, 438, 442, 452, 453, 455, 459461, 465, 469472, 516, 519, 521, 523.

Владимиръ Мстиславичъ (Мачешичь), с в. кн. Мстислава Владимировича, кн. Волынскій, а потомъ в. кн. Кіевскій, 315318, 321, 324, 325328, 340, 345, 353, 354.

Владимиръ Мстиславичъ, с князя Мстислава Ростиславича Храбраго, кн. Псковскій, 490494, 496502, 510.

Владимиръ (Володарь) Ростиславичъ, с. кн. Ростислава Владимировича, кн. Перемышльскій, 204, 205, 239, 240, 257, 266267, 270, 274, 280, 292, 293.

Владимиръ-Димитрій Рюриковичъ, с. кн. Рюрика (Василія) Ростиславича, кн. Смоленскій, 420, 421, 428, 448, 454456, 492, 493, 497, 499, 500, 502, 506, 509, 513. Его дочь, 454.

Владимиръ (Василій) Святославичъ, с. в. кн. Святослава Игоревича, в. кн. Кіевскій, 18, 6567, 69, 7579, 81, 82, 8387, 101, 104111, 116118, 121132, 135, 140, 141, 152, 153, 155, 299, 300, 357. Его жены и дЂти, 80, 121.

Владимиръ Святославичъ, с. в. кн. Святослава Всеволодовича, кн. Черниговскій, 375, 383, 388, 389, 416.

Владимиръ Ярославичъ, с. в. кн. Ярослава Владимировича, князь Новгородскій, 146, 150, 154, 155, 160, 387.

Владимиръ Ярославичъ, с. кн.Ярослава-Димитрія Александровича, кн. Пронскій, 534.

Владиславъ I (Володиславъ), кор. Польскій, сынъ Казимира I-го, 269.

Владиславъ II, кор. Польскій, сынъ Болеслава III-го, 310.

Владиславъ (Володиславъ), князь Русскій, 46.

Владиславъ (Володиславъ) Воротиславичъ, Яневъ брать, Ляхъ воев., 359, 360, 363.

Владиславъ (Володиславъ) Завидовичъ, бояр. Новгородскій, 492.

Владиславъ (Володиславъ), посадникъ Ладожскій, 510.

Войкина (Вънкина), отрокъ, 206.

Воиковъ, кн. Русскій, 46.

Воистъ, пос. Русскій отъ Воикова, 46.

Володарь. См. Владимиръ.

Володимеръ. См. Владимиръ.

Володимеряя княгиня. См. Владимиръ-Димитрій Всеволодовичъ.

Володиславъ. См. Владиславъ.

Волуй, Тимоθей, воевода, 536.

Волчій Хвостъ, воевода, 84.

Вольга. См. Ольга.

Воротиславъ, тысяц. Суздальскій, 298.

Всеволодъ Борисовичъ, кн. См. Всеволодъ Мстиславичъ, кн.

Всеволодъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Святославича, кн. Волынскій, 80, 121.

Всеволодъ-Димитрій Георгіевичъ, с. в. кн. Георгія Владимировича, в. кн. Владимирскій, 354, 363365, 371, 372, 376389, 396, 400409, 411422, 424438, 468, 489, 490, 491. Его жена, 371, 417, 424, 425.

Всеволодъ-Димитрій Георгіевичъ, с. в. кн. Георгія Всеволодовича, кн., 437, 444, 445, 453, 459464, 503, 515518. Его жена, 454.

Всеволодъ ГлЂбовичъ, с. кн. ГлЂба Ростиславича, кн. Пронскій, 387, 389391, 400403, 406, 430, 431. Его жена, 403.

Всеволодъ Давидовичъ, с. кн. Давида Игоревича, кн. Городенскій, 297, 309, 316.

Всеволодъ-Іоаннъ Константиновичъ, с. в. кн. Константина Всеволодовича, кн. Ярославскій, 435, 437, 442, 447452, 453, 455, 459461, 465, 516, 519.

Всеволодъ-Гавріилъ Мстиславичъ, с. в. кн. Мстислава Владимировича, кн. Новгородскій, 291, 298, 301306.

Всеволодъ Мстиславичъ-Борисовичъ, с. кн. Мстислава-Бориса Романовича, кн. Новгородскій и Псковскій и кн. Смоленскій, 469, 491, 493, 496499, 502, 506.

Всеволодъ Олеговичъ, с. кн. Олега Святославича, в. кн. Кіевскій, 296297, 306312, 314, 412. Его жена, 311.

Всеволодъ Святославичъ, с. кн. Святослава Олеговича, кн. Курскій, 396, 397, 399.

Всеволодъ Святославичъ, прозв. Чермный, с. в. кн. Святослава Всеволодовича, в. кн. Кіевскій, 426429, 431, 433, 435, 491. Его дочь, 435. Его зять (Киръ-Чюръ Михаилъ Всеволодовичъ), 431.

Всеволодъ Ярославичъ, с. в. кн. Ярослава Владимировича, в. кн. Кіевскій, 149, 160163, 166, 167, 170174, 181183, 199208, 214, 215220, 233, 240, 246249, 251, 257, 276, 295. Его жена, 160, 221, 240, 264.

Всеволодъ Ярославичъ, с. кн. Ярослава Изяславича, кн. Луцкій, 394395.

Всеслава Всеволодовна, д. в. кн. Всеволода Георгіевича, ж. кн. Ростислава Ярославича, 405, 424.

Всеславичи, сыновья кн. Полоцкаго Всеслава Брячиславича, 281, 299.

Всеславъ Брячиславичъ, с. кн. Брячислава Изяславича, кн. Полоцкій, 155, 163, 164, 166, 171174, 182, 193, 248, 274. Его сыновья, 281, 299.

Всеславъ Васильевичъ, с. кн. Василья Рогволодовича, кн. Витебскій, 374, 403.

Всеславъ Изяславичъ, с. кн. Изяслава Владимировича, кн. Полоцкій, 129.

Вуефастъ, посолъ Русскій отъ в. кн. Святослава Игоревича, 46.

ВузлЂвъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Вънкина. См. Войкина.

Вышата Остромиричъ, воев. Кіевскій, 154, 163, 175.

Вышеславъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Святославича, князь Новгородскій, 80, 121.

Вяземскіе князья, 485.

Вятко, родоначальникъ, 12.

Вячеславъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Всеволодовича, кн., 239, 282, 297, 302, 306, 309, 310, 314, 323326, 329, 332, 334, 336, 339, 342344.

Вячеславъ Ярополковичъ, с. кн. Ярополка Изяславича, кн., 270, 277, 279, 280.

Вячеславъ Ярославичъ, с. в. кн. Ярослава Владимировича, князь Смоленскій, 150, 161163.

Вячеславъ Ярославичъ, с. кн. Ярослава Святополковича, кн. Клечскій, 297, 298.


Г.


Гавріилъ, архангелъ, 94, 102, 448.

Гавріилъ (Гаврїло) еписк. Ростовскій, 531, 532.

Гавріилъ Всеволодовичъ, См. Святославъ-Гавріилъ Всеволодовичъ.

Гавріилъ Мстиславичъ. См. Всеволодъ-Гавріилъ Мстиславичъ.

Гавріилъ (Гаврило) Алексичъ, витязь, 479.

Гавріилъ (Гаврило) Игоревичъ, бояр. Новгородскій, 492.

Гавріилъ (Гаврило) Милятиничъ, бояр. Новгородскій, 492.

Гадъ, с. Іакова, 93.

Гамедъ, с. Іафета, 5.

Гедеонъ (Гедивонъ), судія, 105, 146, 234, 446, 503.

[Гейза II] кор. Венгерскій, 336, 337.

Гемябекъ (СемеябЂкъ, СгемябЂгъ), воев. Татарскій, 506.

Генрихъ (Ендрихъ), брать кор. Польскаго Болеслава IV-го, 323.

Георгій (Гооргій), патр. Константинопольскій, 115.

Георгій, митрополитъ Кіевскій, 160, 181183.

Георгій (Юрій) Александровичъ, с. кн. Александра Димитріевича, кн. Ростовскій, 530.

Георгій Андреевичъ, с. в. кн. Андрея Георгіевича, кн. Новгородскій, 365, 371.

Георгій (Юрій) Андреевичъ (въ мон. Герасимъ), кн. Ростовскій, 540.

Георгій Владимировичъ, в. кн. Кіевскій. См. Ярославъ-Георгій Владимировичъ, в. кн.

Георгій Владимировичъ, прозв. Долгорукій, с. в. кн. Владимира Всеволодовича, в. кн., 282, 292, 301304, 308310, 315, 319339, 341348, 364, 367, 372, 379, 395, 406, 409, 455, 520, 521. Жена его, 282, 345.

Георгій Всеволодовичъ, с. в. кн. Всеволода Георгіевича, в. кн. Владимирскій, 408, 409, 416, 417, 422, 424, 428, 430, 432, 434437, 440453, 455, 459, 460, 461, 464468, 493501, 503, 505, 509, 514521, 523. Его жена, 435, 463, 518. Его дочь, 518, 519. Его снохи и внучаты, 518, 519.

Георгій (Гюрги) Давидовичъ. с. кн. Давида Георгіевича, кн. Муромскій, 451, 452, 514.

Георгій Даніиловичъ, с. в. кн. Даніила Александровича, в. кн. Московскій, 528, 529. Его жена, 529.

Георгій Димитріевичъ, с. в. кн. Димитрія Іоанновича Донскаго, кн. Галицкій, 535.

Георгій Игоревичъ (Ингворовъ), с. кн. Игоря ГлЂбовича, кн. Рязанскій, 430, 514, 515. Его жена, 515.

Георгій Кончаковичъ, кн. Половецкій, 504. Его дочь въ замужест†за кн. Ярославомъ-Θеодоромъ Всеволодовичемъ, 426.

Георгій (Гюрги), Ярославичъ, с. кн. Ярослава Святославича, кн. Муромскій, 352, 353, 361, 364, 366.

Георгій Ярославичъ, с. кн. Ярослава Святополковича, кн. Туровскій, 323, 326, 345.

Георгій, кн. Несвижскій (НесвЂжскій), 509.

Георгій Амартолъ, лЂтописатель, 13, 1416, 3842.

Георгій Кедринъ, историкъ, 40.

Георгій Алексиничъ (Олексиничь), бояр. Новгородскій, 492.

Георгій ДомамЂричъ, воев. Галицкій, 506.

Георгій (Гюрята) Роговичъ, Новгородецъ, 234, 235.

Георгій, Угринъ, отрокъ кн. Бориса Владимировича, 134.

Георгій, стольникъ, 455.

Георгій (Гюря), тіунъ вел. князя. 412.

Германъ, игуменъ Спасскій въ КіевЂ, 181.

[Гида] ж. в. кн. Владимира Всеволодовича Мономаха, д. кор. Англійск. Гаральда, 250, 281.

Гиргень, кн. Половецкій, 283.

ГлЂбовичи, дЂти кн. Рязанскаго ГлЂба Ростиславича, 404.

ГлЂбъ Васильевичъ, с. кн. Василья (Василька) Константиновича, кн. БЂлозерскій, 466, 469, 472477, 520, 522, 524525. Его жена, 474, 524, 525.

ГлЂбъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Святославича, кн. мученикъ, 80, 121, 135141, 144, 181, 182, 207, 349, 371, 400, 479.

ГлЂбъ Владимировичъ, с. кн. Владимира (Петра) ГлЂбовича, кн. Рязанскій, 430, 432, 440, 441, 444, 489, 502.

ГлЂбъ Всеволодовичъ, с. в. кн. Всеволода Георгіевича, кн., 407.

ГлЂбъ Всеславичъ, с. кн. Всеслава Брячиславича, кн. Минскій, 250, 280, 283, 292.

ГлЂбъ Георгіевичъ, с. в. кн. Георгія Владимировича, кн. Переяславльскій, потомъ в. кн. Кіевскій, 319, 320, 329, 330, 335, 336, 341345, 346, 354, 355, 357359, 363, 395. Его жена, 341, 346.

ГлЂбъ Георгіевичъ, с. кн. Георгія Ярославича, кн. Туровскій, 394.

ГлЂбъ Олеговичъ, с. кн. Олега Святославича, кн. Курскій, 307.

ГлЂбъ Ростиславичъ, с. кн. Ростислава Ярославича, кн. Рязанскій, 361, 364, 372, 379, 382385.

ГлЂбъ Святославичъ, с. в. кн. Святослава Ярославича, кн., 163, 164, 180, 181, 187, 199, 247, 249.

ГлЂбъ Святославичъ, с. в. кн. Святослава Всеволодовича, кн., 387, 394, 429, 438. Его дочь, 438.

ГлЂбъ Святославичъ, с. кн. Святослава ГлЂбовича, кн. Брянскій. 531.

ГлЂбъ Тиріевичъ, кн. Половецкій, 395.

ГлЂбъ Борисовичъ, бояр. Новгородскій, 522.

Голіаθъ (Голіадъ) великанъ Филистимлянинъ, 463, 518.

Гомолъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Горислава. См. РогнЂда.

ГорясЂръ, убійца, 136.

Грекиня, жена в. князя Ярополка Святославича, а потомъ жена его брата, Владимира, 75, 78, 80.

Греческая царевна, ж. в. кн. Всеволода Ярославича. См. Анна.

Греческіе послы, 53.

Гречинъ, архим. Юрьевскій. См. Савва.

Григорій Акраганьскій, св., 491.

Григорій, Богословъ, св., патріархъ, 115.

Григорій, архіеп. Ростовскій, 537, 539.

Григорій, игум. Кіево-Андреевскій, 297.

Гримъ Сфирьковъ, пос. Русскій, 46.

Гудъ, кн. Русскій, 47.

Гуды, пос. в. кн. Олега, 33.

Гунаръ, кн. Русскій, 47.

Гунастръ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Гюргева мать: См. Владимиръ Всеволодовичъ Мономахъ, его жены.

Гюргій. См. Георгій.

Гурята. См. Георгій Роговичъ.


Д.


Давидъ (Давыдъ), царь и псалмопЂвецъ, 17, 62, 68, 76, 97, 99, 101, 102, 119, 120, 125, 137, 184, 233, 253, 284, 362, 368, 384, 394, 399, 405, 407, 421, 423, 430, 431, 434, 443, 463, 469, 478, 518.

Давидъ Владимировичъ, св., кн. См. Борисъ-Давидъ Владимировичъ.

Давидъ Всеславичъ, с. кн. Всеслава Брячиславича, кн. Полоцкій, 277, 280, 299.

Давидъ Георгіевичъ (Юрьевичъ), с. кн. Георгія Ростиславича, кн. Муромскій, 402, 405, 413, 430, 431, 432, 450.

Давидъ Игоревичъ, с. кн. Игоря Ярославича, князь Владимиро-Вольшскій, 204, 205, 249, 256263, 265274, 289. Его жена, 270.

Давидъ Мстиславичъ, с. кн. Мстислава Ростиславича Храбраго, кн. Торопецкій, 492510.

Давидъ Ростиславичъ, с. в. кн. Ростислава Мстиславича, кн. Вышегородскій, потомъ Смоленскій, 354, 365, 403, 413, 414. Его зять, 413.

Давидъ Святославичъ, с. в. кн. Святослава Ярославича, кн. Черниговскій, 229, 230, 236, 256, 262264, 272277, 279, 282, 284, 289, 293.

Давидъ Θеодоровичъ, с. кн. Θеодора Ростиславича Чернаго, кн. Ярославскій, 530.

Давидъ Яруновичъ, тыс. Кіевскій, 304.

Далматъ, архіеп. Новгородскій, 472, 474.

Дамасъ (Дасъ), папа, 115.

Даміанъ (Демьянъ), еписк. Юрьевскій и Каневскій, 344.

Даміанъ (Демьянъ), мон. Кіево-Печерскій, 189.

Даміанъ ГлЂбовичъ, с. кн. ГлЂба Васильевича, кн., 477.

Даніилъ (Данилъ), пророкъ, 62, 185, 425.

Даніилъ (Данило), епископъ Юрьевскій, 290, 292.

[Даніилъ] игум. Владимирскаго Успенскаго монастыря, 464.

Даніилъ (Данилей) Александровичъ, с. в. кн. Александра Ярославича, кн. Московскій, 475, 484, 485, 486, 524, 528.

Даніилъ Борисовичъ, с. кн. Бориса Константиновича, кн. Нижегогодскій, 540.

Даніилъ Кобяковичъ, кн. Половецкій, 395, 504.

Даніилъ Романовичъ, с. кн. Романа Мстиславича, кн. Галицкій, 425, 428. Его дочь 472.

Даніилъ Ярославичъ, с. в. кн. Ярослава Всеволодовича, кн., 469, 521.

Данъ, с. Іакова, 93.

Девгеневичъ. См. Левъ.

Держикрай Володиславичъ, воев. Галицкій, 508.

Димитрій, св., 30, 414, 441, 442.

Димитрій Александровичъ, с. в. кн. Александра Ярославича, в. кн. Владимірскій, 484, 525527.

Димитрій Борисовичъ, с. кн. Бориса Васильевича, кн. Ростовскій, 473, 524, 525527.

Димитрій Всеволодовичъ, кн. См. Владимиръ-Димитрій Всеволодовичъ, кн.

Димитрій Георгіевичъ. См. Всеволодъ-Димитрій Георгіевичъ.

Димитрій Іоанновичъ, с. кн. Іоанна Давидовича, кн. Галицкій, 532. Жена его, 532.

Димитрій Іоанновичъ, прозв. Донскій, с. в. кн. Іоанна Іоанновича, в. кн., 532537.

Димитрій Константиновичъ, с. кн. Константина Васильевича, в. кн. Суздальскій, 487488, 532.

Димитрій Михаиловичъ, с. в. кн. Михаила Ярославича, кн. Тверскій, 485, 486, 530.

Димитрій Михаиловичъ, кн. Волынскій, 534.

Димитрій Святославичъ, с. кн. Святослава Всеволодовича, кн., 469, 472, 474, 521, 525.

Димитрій Жидимиричъ, бояр. 529.

Димитрій Иворовичъ, воев. Кіевскій, 284.

Димитрій Мининъ, воев. Московскій, 533.

Димитрій Мирошкиничъ, посадн. Новгородскій, 490. Его дЂти и племянникъ, 490.

Димитрій (Дьмитръ), конюхъ кн. Давида Игоревича, 260.

Диръ, Варягъ, князь, 21, 23.

Діонисій, еписк. Суздальскій, потомъ митр. Кіевскій, 487488.

Діонисій, архимандр. Владимиро-Рождественскій, 467.

Діоскоръ, еретикъ, 114.

Добрыньскій, (кн.) Симеонъ Іоанновичъ, 535.

Добрыня (Добрына), дядя в. кн. Владимира Святославича, 69, 79, 84, 299, 300.

Добрыня (Добрына) Долгій, бояр. Суздальскій, 381, 382.

Добрыня Рагуиловичъ, воев., 238.

Добрыня ЯдрЂйковичъ. См. Антоній, архіеп. Новгородскій.

Добрыня (Добрынъка), бояр. Кіевскій, 316.

Довмонтъ (Домонтъ) Тимоθеі, кн. Литовскій, потомъ Псковскій, 483.

Долгорукій. См. Георгій (Юрій) Владимировичъ Долгорукій.

Дометіанъ (Доментіанъ), импер., 39.

Домнинъ, патр. Антіохійскій, 115.

Дорожъ, воевода, 519.

Дуденъ (Дюдень), царев. Ординскій, 527.

ДЂдилецъ, бояр. Рязанскій, 372, 384.

Дюдень. См. Дуденъ.

Дюканжъ, лексикографъ, 38.


Е.


Евагрій, еретикъ, 114.

Евва (Евга), праматерь, 8890, 104.

Евдокія Димитріевна (въ мон. Евфросинія), д. в. кн. Димитрія Константиновича, ж. в. кн. Димитрія Іоанновича Донскаго, 538.

Еверъ (Аверъ), праотецъ, 91.

Евлисковъ, кн. Русскій, 46.

Евпраксія Всеволодовна, д. в. кн. Всеволода Ярославича, княгиня-черница, 281, 283.

Евстафій Мстиславичъ, с. кн. Мстислава Владимировича, кн., 150.

Евтихій (Евтухій), патр. Константинопольскій, 115.

Евтихій. еретикъ, 114.

Евфросинія Борисовна, д. кн. Бориса Георгиевича, княжна, 417.

[Евфросинъ] еписк. Рязанскій, 515.

Евθимій, св., авва, 185.

Евθимій, еписк. Переяславльскій, 313, 314, 322.

Евθимій, еписк. Тверскій, 535.

Евθимія Владимировна, д. в. кн. Владимира Всеволодовича, королева Венгерская, 305.

Егри пос. Русскій отъ Евлискова, 46.

Едигей, кн. Ординскій, 538, 539.

Ездра, пророкъ, 101.

Езекія (Иезекий), ц. Іудейскій, 199, 480.

Езекіиль. См. Іезикіиль.

Екатерина (Катерина) Всеволодовна, д. в. кн. Всеволода Ярославича, в. княжна, 283.

Екснъ, кн. Половецкій, 395.

Елена (Олена), императр., мать Константина Великаго, 61.

Елена Всеволодовна, д. в. кн. Всеволода Георгіевича, княжна, 421.

Елена (Олена) Ольгердовна, д. в. кн. Литовскаго Ольгерда Гедиминовича, ж. кн. Владимира Андреевича, 534.

Елена (Олена), Ясына, ж. в. кн. Ярополка Владимировича, 291, 312.

Елена, ж. в. кн. Іоанна Даніиловича Калиты, 531.

Еловить, убійца, 135.

Емигъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Емякъ, кн. Половецкій, 389.

Ендрихъ, См. Генрихъ.

Енохъ, праотецъ, 62, 146.

Еремія, ЕремЂй. См. Іеремія.

Етоновъ, кн. Русскій, 47.

Еуспасьянъ, См. Веспасіанъ.

Ефремъ (ЕфрЂмъ), митр. Кіевскій (еписк. Переяславльскій), 208, 211, 238, 293, 445.

Ефремъ Моизичь, Суздальскій бояр., 369.

Ефросинія, Ефросинъ. См. Евфросинія, Евфросинъ.

Еθіопская (Ефиопьская, Ужьская) царица, 62, 478.


Ж.


Жидославъ, воевода, 473.

Жидята. См. Лука, епископъ.

Жирославъ Михаиловичъ, воевода, 461, 516.

Жирославь, бояр., 319, 323, 345.

Жирата, бояр. Псковскій, 305.


З.


Заулонъ, с. Іакова, 93.

Захарія, пророкъ, 100, 101, 386.

Зосима (Изосима), мон., отступникъ, 476, 524.


И.


Иванко. См. Іоаннъ.

Иванъ, писецъ договора съ Греками, 37.

Иванъ. См. Іоаннъ.

Иворъ, посолъ в. кн. Игоря, 46.

Иворъ Махаиловичъ, воевода, 497, 498.

Иггивладъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Игелъдъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Игнатій II, св., епископъ Ростовскій, 476, 477, 525526.

Игнатій III, еписк. Ростовскій, 532, 533.

[Игнатій] еписк. Смоленскій, 425.

Игнатій (Игнатъ), монахъ Кіево-Печерскій, 186.

Игорь ГлЂбовичъ, с. кн. ГлЂба Ростиславича, кн. Рязанскій, 384, 388, 389, 400, 402, 404, 412.

Игорь Олеговичъ, с. кн. Олега Святославича, в. кн. Кіевскій, 310, 312314, 317318.

Игорь Рюриковичъ, с. в. кн. Рюрика, в. кн. Русскій, 18, 23, 29, 4247, 5259, 126.

Игорь-Георгій Святославичъ, с. кн. Святослава Олеговича, кн. СЂверскій, 354, 397, 399, 417. Его сыновья, 397.

Игорь Ярославичъ, с. в. кн. Ярослава Владимировича, кн. Владимиро-Волынскій, 161162.

Игорь, племянникъ в. кн. Игоря, 46.

Иза Билюковичъ, кн. Половецкій, 395.

Изахаръ. См. Исахаръ.

ИзбыгнЂвъ, кн. Польскій, 281.

Измаилъ, с. Авраама и Сарры, 93, 234.

Измаилъ (Измайло), еписк. Сарайскій, 528.

Изосима. См. Зосима.

Изяславичи, быть можетъ Ростиславичи, князья, 248.

Изяславъ Андреевичъ, с. в. кн. Андрея Георгіевича, кн., 349353.

Изяславъ (Изеславъ) Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Святославича, кн. Полоцкій, 80, 121, 129, 300.

Изяславъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Всеволодовича, кн., 229, 236, 237, 252.

Изяславъ Владимировичъ, с. кн. Владимира ГлЂбовича, кн. Рязанскій, 431, 434, 440, 490.

Изяславъ (Мстиславичъ) Владимировичъ, с. кн. Владимира Игоревича, кн. СЂверскій, 457, 513.

Изяславъ ГлЂбовичъ, с. кн. ГлЂба Георгіевича, кн., 389, 390.

Изяславъ Давидовичъ, с. кн. Давида Святославича, кн. Черниговскій, потомъ в. кн. Кіевскій, 310, 311, 313316, 318, 321, 322, 332, 334, 336, 339, 342346, 348350. Его дочь, 346.

Изяславъ Давидовичъ, с. кн. Давида Ростиславича, кн., 394.

Изяславъ Ингваревичъ, с. кн. Ингваря Ярославича, кн., 509.

Изяславъ Мстиславичъ, с. в. кн. Мстислава Владимировича, в. кн. Кіевскій, 296, 298, 301303, 307, 308311, 313316, 319324, 325341, 344. Его жены, 336, 340341.

Изяславъ Святополковичъ, с. в. кн. Святополка Изяславича, кн., 299.

Изяславъ Ярославичъ, с. в. кн. Ярослава Владимировича, в. кн. Кіевскій, 149, 157, 159, 161163, 166, 167, 170174, 181183, 193, 199203, 247, 248, 257, 325.

Иларіонъ (Ларионъ), митроп. Кіевскій, 155, 156.

Иларіонъ (Ларионъ), сотскій, 494, 495.

Илій, жрецъ, 97.

Илія, пророкъ, 185.

Илія, патр. Іерусалимскій, 115.

Илія, посолъ Суздальскій въ ЦарьградЂ, 352.

Ингварь Игоревичъ, с. кн. Игоря ГлЂбовича, кн. Рязанскій, 430, 440, 444, 489, 514.

Ингварь Ярославичъ, с. кн. Ярослава Изяславича, кн. Луцкій, 418.

[Ингигерда (Анна, Ирина)] д. кор. Шведскаго Олафа, ж. в. кн. Ярослава Владимировича, 155.

Инды(й), пос. Ординскій, 529.

Инегелдъ, пос. в. кн. Олега, 33.

Ираклій, импер. Византійскій, 11.

Иродіонъ (Радъко), отрокъ, 206.

Иродъ, царь Іудеи, 102.

Исаакій Чернь, мон. Кіево-Печерскій, 191198.

Исаакій, поваръ въ Кіево-Печерскомъ мон-рЂ, 195.

Исаакъ, праотецъ, 85, 93.

Исавъ, с. Исааковъ, 93, 183.

Исаія (Исая), пророкъ, 98101, 140, 243, 394, 398, 406, 407, 409, 477.

Исаія, св., еписк. Ростовскій, 209, 457.

Исахаръ, с. Іакова, 93.

Искалъ, кн. Половецкій, 163.

Искусеви, посолъ Русскій отъ в. княг. Ольги, 46.

Истринъ, В. М., ученый, 1, 14, 15, 39, 41.

Истръ, пос. Русскій отъ Аминода, 46.

Итларь, кн. Половецкій, 227, 228, 249. Его сынъ, 228.


І.


Іаковъ (Яковъ), праотецъ, 85, 93, 100, 429.

Іаковъ, еписк. Владимирскій, 526, 527.

Іаковъ, монахъ Печерскій, 186, 187.

Іаковъ (Яковъ), Полочанинъ, ловчій, 480.

Іафетъ (Афетъ), с. Ноя, 15, 11, 90, 235.

Іевъ. См. Іовъ.

Іезекій. См. Езекія.

Іезекіиль (Иезикииль), пророкъ, 98, 120.

Іеремія (Еремія), пророкъ, 98101.

Іеремія (Еремия), еписк. Рязанскій, 537.

Іеремія (Еремия), мон. Кіево-Печерскій, 189.

Іеремія (ЕремЂй) ГлЂбовичъ, воевода Владимирскій, 450, 460, 493, 515.

Іеровоамъ (Иеровамъ), царь Іудейскій, 97.

Іисусъ Навинъ (Іс̃ъ Навгинъ), 96, 515.

Іоакимъ (Якимъ), еписк. Туровскій, 314.

Іоакимъ (Якимъ) Влунковичъ, бояр. Новгородскій, 522.

Іоакимъ (Якымъ) Кучковичъ, убійца, 369.

Іоакимъ (Якимъ), тіунъ, 511.

Іоаннъ Богословъ, апостолъ, 203, 252.

Іоаннъ Креститель, св., 103, 293.

Іоаннъ Златоустый, св., патріархъ, 370, 439, 491.

[Іоаннъ, св.] Варягъ, мученикъ, 8283.

Іоаннъ I, митр. Кіевскій, 206208.

Іоаннъ II, митр. Кіевскій, 208.

Іоаннъ I, еписк. Ростовскій, 408, 409, 411, 412, 414417, 424, 425, 435437.

Іоаннъ II, еписк. Ростовскій, 531, 532.

Іоаннъ, еписк. Черниговскій, 207, 211, 289.

Іоаннъ, игум. Кіево-Печерскій, 198, 208.

Іоаннъ, игум. БорисоглЂбскій, въ ЧерниговЂ, 457.

Іоаннъ Комнинъ (Порфирогенитъ), императ. Византійскій, 292.

Іоаннъ Цимисхій, импер. Византійскій, 60, 7071.

Іоаннъ Борисовичъ, с. кн. Бориса Константиновича, кн. Нижегородскій, 540.

Іоаннъ Васильевичъ, с. в. кн. Василія Димитріевича, кн., 540.

Іоаннъ (Иванъ) Всеволодовичъ, с. в. кн. Всеволода Георгіевича, кн. Стародубскій, 414, 422, 428, 448, 449, 467, 469 471, 521, 523.

Іоаннъ Даніиловичъ, прозв. Калита, с. кн. Даніила Александровича, в. кн. Московскій, 530, 531. Его жена, 531.

Іоаннъ Димитріевичъ, с. в. кн. Димитрія Александровича, кн. Переяславльскій, 484, 485, 527528.

Іоаннъ Іоанновичъ, с. в. кн. Іоанна Даніиловича Калиты, в. кн. Московскій, 530.

Іоаннъ Іоановичъ, с. в. кн. Іоанна Іоанновича, кн., 532.

Іоаннъ Константиновичъ, См. Всеволодъ-Іоаннъ Константиновичъ.

Іоаннъ Ярославичъ, с. кн. Ярослава Романовича, кн. Рязанскій, 530.

Іоаннъ Θеодоровичъ, с. кн. Θеодора Романовича, кн. БЂлозерскій, 536.

Іоаннъ, кн. Ржевскій, 532.

Іоаннъ ВоитЂшичъ, воев. Кіевскій, 298.

Іоаннъ (Янъ) Вышатичъ, тыс. Кіевскій, 154, 175178, 208, 212, 219, 281.

Іоаннъ (Иванко) Димитріевичъ, посадникъ Новгородскій, 503.

Іоаннъ Димитріевичъ, воевода Кіевскій, 507.

Іоаннъ Жирославичъ, бояр. Кіевскій, 200.

Іоаннъ (Иванко) Захарьичъ, воев. Кіевскій, 281.

Іоаннъ Прокшичъ, Новгородецъ, 511.

Іоаннъ Славновичъ, тыс. Кіевскій, 457.

Іоаннъ Степанковичъ, бояр. Суздальскій, 382.

Іоаннъ Творимиричъ, воев. Кіевскій, 154.

Іоаннъ (Иванко), посадн. Новоторжскій, 522.

Іоаннъ (Иванко), тыс. Туровскій, 298.

Іоаннъ (Янъ), старецъ, 281.

Іоаннъ (Янъ), 359.

Іоасафъ (Иосифъ), еписк. Владимиро-Волынскій, 511.

Іовъ (Іевъ) праведный, 223, 393, 443, 452, 519.

Іосифъ (Есифъ) Прекрасный, сынъ Іакова, 93, 429, 463, 477, 518.

Іосифъ, Обручникъ пречист. ДЂвы Богородицы, 102.

Іосифь (Есифъ), митр. Кіевскій, 514.

Іосія (ОсЂй, ИосЂй), пророкъ, 98, 100.

Іувеналій (Увеналій), патр. Іерусалимскій, на 3-мъ вселенск. соборЂ, 115.

Іувеналій (Увеналий), патр. Іерусалимскій, на 4-мъ вселенскомъ соборЂ, 115.

Іуда (Июда), с. Іакова, 93, 99, 100.

Іуда (Июда), судія Израильскій, 96.

Іуда (Июда), бЂсоизгонитель, 41.

Іустиніанъ (Устиньянъ, импер. Византійскій, 165.


К.


Каганъ, князь Козарскій, 65.

Казаньчій, пос. Ординскій, 529.

Казимиръ I, кор. Польскій, 155.

Каинъ, сынъ Адама, 89, 90, 122, 135, 144, 145, 400, 440.

Каіафа, 41.

Каницаръ, посолъ Русскій отъ Предславы, 46.

Кановичи. См. Чингисъ.

Карамзинъ, Николай Михайловичъ, исторіографъ, 395, 432, 492, 514, 533, 536.

Карлъ, посолъ в. кн. Олега, 30, 33.

Карнъ, посолъ в. кн. Олега, 33.

Каршевъ, пос. Русскій отъ Турдова, 46.

Кары, пос. Русскій отъ Тудкова, 46.

Кедринъ. См. Георгій.

Келестинъ, папа Римскій, 115.

Кестутій Гедиминовичъ, в. кн. Литовскій, 533, 534.

Кипріанъ, митр. Кіевскій, 536538.

Кириллъ (Костянтинъ), св. первоучитель Славянъ, 26, 27.

Кириллъ (Курилъ), патріархъ Александрійскій, 115, 522.

Кириллъ (Курилъ), св. патр. Іерусалимскій, 115.

Кириллъ I, Грекъ, митр. Кіевскій, 447, 448, 454, 455.

Кириллъ II, митр. Кіевскій, 456, 457, 512.

Кириллъ III, митр. Кіевскій, 472, 473, 475, 521, 525.

Кириллъ, епископъ, 290.

Кириллъ I (въ схимЂ Киріакъ), еписк. Ростовскій, 439, 442, 447, 452454.

Кириллъ II, еписк. Ростовскій, 453, 456459, 465469, 471476, 520, 524.

Киръ-Михаилъ Всеволодовичъ. См. Михаилъ (Киръ) Всеволодовичъ.

Киръ (Куръ), еретикъ, 114.

Китанопа, кн. Половецкій, 279.

Китанъ (Кытанъ), кн. Половецкій, 227.

Кій, основатель Кіева, 9, 10, 16, 21.

Клекъ, кн. Русскій, 47.

Климентъ, св., папа; его мощи, 116.

Климентъ (Климъ), митроп. Кіевскій, 315318.

Климентъ, архіеп. Новгородскій, 485.

Климентъ, игум. Кіево-Печерскій, 209211.

Климентъ, игум. Кіево-Кирилловскій, 457.

Кобякъ, кн. Половецкій, 395.

Ковадый (Кодаи), воев. Татарскій, 525.

Ковгадый (Кобгады), воев. Татарскій, 529.

Козаринъ, воев. Кіевскій, 281.

Козма (Кузьма) Ратьшичъ, меченоша в. князя, 435.

Коксусь, кн. Половецкій, 250.

Коломанъ, кор. Венгерскій, 270.

[Коломанъ] Венгерскій королевичъ, 445, 502.

Колчко (Колча), отрокъ, 262, 265.

Колъ, посолъ Русскій отъ Клека, 47.

Конобь (Кунопъ), волхвъ, 180.

Константинъ. См. Кириллъ.

Константинъ I, митр. Кіевск., 347, 349.

Константинъ II, митроп. Кіевскій, 355, 356.

Константинъ Великій, импер. Римскій, 18, 61, 130.

Константинъ V (иконоборецъ, Копронимъ), с. импер. Льва III Исаврянина, имп. Византійскій, 165.

Константинъ VII Порфирородный, сынъ импер. Льва Философа. импер. Византійскій, 33, 42, 60, 62.

Константинъ VIII, сынъ импер. Романа, импер. Византійскій, 46, 47.

Константинъ IX, с. импер. Романа, импер. Византійскій, 72, 108, 109, 110.

Константинъ X Мономахъ, импер. Византійскій, 154.

Константинъ Андреевичъ (въ мон. Кассіанъ), кн. Ростовскій, 538.

Константинъ Борисовичъ, с. кн. Бориса Васильевича, кн. Ростовскій, 474, 524, 525529. Его жена, 528.

Константинъ Васильевичъ, с. кн. Василія Андреевича, кн. Суздальскій, 531.

Константинъ Васильевичъ, с. кн. Василія Константиновича, кн. Ростовскій, 531533. Его жена, 531, 533.

Константинъ Владимировичъ, с. кн. Владимира (Петра) ГлЂбовича, кн. Рязанскій, 440.

Константинъ Владимировичъ (въ мон. Кассіанъ), с. кн. Владимира Андреевича, кн. Ростовскій, 540.

Константинъ Всеволодовичъ, с. в. кн. Всеволода Георгиевича, в. кн., 397, 407, 414417, 419, 421, 422, 428442, 445447, 449, 489, 493502. Его жена, см. Агаθія.

Константинъ Романовичъ, с. кн. Романа Олеговича, кн. Рязанскій, 486.

Константинъ Ярославичъ, с. в. кн. Ярослава Всеволодовича, князь, 469, 470, 474, 521, 523.

Константинъ, кн. Оболенскій, 533.

Константинъ (Коснятинъ) Добрыничъ, воевода Кіевскій, 143.

Костантинъ (Коснячко), воевода Кіевскій, 171.

Костантинъ (Коснятинъ) тысяцкій Новгородскій, 305.

Конча, пос. Ординскій, 529.

Кончака. См. Агаθія.

Корнилій (Корнилъ), игум. Кіево-Θеодоровскій, 456457.

Корсунскіе священники, 117, 121122.

Корьденъ, 248.

Коснятинъ. См. Константинъ.

Коснячко. См. Константинъ.

Котянъ (Котанъ) Сутоевичъ, кн. Половецкій, 504.

Коцелъ, кн. Моравскій, 2628.

Къчій, кн. Половецкій, 279.

Ксенія (Оксинья) Георгіевна, д. кн. Георгія Михайловича, ж. в. кн. Ярослава Ярославича, 483.

Кузма. См. Козма.

КульмЂй, бояринъ, 265266.

Кулпа, ц. Татарскій, 532.

Куманъ, кн. Половецкій, 279.

Кунопъ. См. Конобъ.

Кунуй, Половчанинъ, 239.

Купанъ, еписк. Венгерскій, 271.

Куртъкъ, кн. Половецкій, 279.

Куръ. См. Киръ.

Куря, кн. ПеченЂжскій, 66, 74.

Куря, кн. Половецкій, 231.

Кутлубій, ц. Татарскій, 476.

Кутлубугъ, Ординскій баскакъ, 528.

Кутлукортка, Ординецъ, 528.

Куци, пос. в. кн. Игоря, 47.

Кучковичи, убійцы, 369.

Кчій. См. Къчій.


Л


Лаванъ, праотецъ, 93.

Лаврентій, монахъ, 1, 289, 487488.

Лазарь, четверодневный, 463, 518.

Лазарь, епископъ Переяславльскій, 281, 291.

Лазарь (Лазърь), игуменъ Кіево-Михайловскій, 207.

Лазарь (Лазорь), 182.

Лазарь, бояр. Суздальскій, 489.

Лазарь, тыс. Кіевскій, 316318.

Лазарь, Владимирецъ, 268.

Ламехъ, праотецъ, 145, 146, 440.

Ларіонъ. См. Иларіонъ.

Левій (Левгія), с. Іакова, 93.

Левонтій, папа Римскій. См. Левъ.

Левъ (Левонтій), папа Римскій, 115.

Левъ III, Исаврянинъ, импер. Византійскій, 165.

Левъ VI Философъ, с. импер. Василя Македонянина, импер. Византійскій, 24, 29, 3032, 37, 42.

Левъ (Леонъ) Діогеновичъ (Девгеневичъ), царев., 226, 227, 291.

Левъ, Солунянинъ, отецъ свв. Кирилла и Меθодія, 26.

Левъ Морозовъ, воев., 536.

Леонтій, св., еписк. Ростовскій, 457, 512, 524.

Леонтій (Леонъ), еписк. Ростовскій, 349, 351, 436.

Леонъ. См. Левъ.

Либи, посолъ Русскій отъ Арфаста, 46.

Лидулъ, пос. в. кн. Олега, 33.

Литовскій князь, 469.

Лія, жена Іакова, 93.

Логгинъ, сотникъ, св.; его мощи, 441.

[Лодиславъ, с. Коломана] королев. Венгерскій, 280.

Лотъ, праотецъ, 62, 92, 234.

Лука, евангелистъ, 114.

Лука, еписк. БЂлогородскій, 207.

[Лука] Жидята, еписк. Новгородскій, 150.

Лука, еписк. Ростовскій, 390, 391, 404, 406, 407.

Лука, соборн. демественникъ, 370 (Луцина чадь).

Лыбедь, сестра Кія, 9, 10.

Лютъ СвЂналдичь, с. воев., 74.

Ляшько, убійца, 135,


М


Маврикій, импер. Византійскій, 165.

Магогъ, с. Іафета, 5.

Магометъ (Бохъмитъ, Махметъ), 8486, 476.

Мадій, с. Іафета, 5.

Македоній, еретикъ, 113.

Максимъ, митрополитъ Кіевскій, 485, 526, 527, 528.

Малахія (МалахЂя), пророкъ, 98, 99.

Малъкъ, Любечанинъ, 69.

Малуша, ключница в. княг. Ольги, 69.

Малфрида (МалъθрЂдь), ж. в. кн. Владимира Святославича, 129.

Малъ, кн. Древлянскій, 5457.

Мамай, кн. Ординскій, 536.

Мамъврій, волхвъ, 180.

Мануилъ, еписк. Смоленскій, 304.

Мануилъ I Комнинъ, импер. Византійскій, 352.

Маринъ, еписк. Юрьевскій, 211, 229.

Марица, д. Влад., 315.

Марія Магдалина, св.; ея мощи, 441.

[Марія-ДоброгнЂва Владимировна], д. в. кн. Владимира Святославича, ж. кор. Польск. Казимира I-го, 154155.

Марія (Марица) Владимировна, д. в. кн. Владимира Всеволодовича, супр. царев. Леона, 315.

Марія Іоанновна, д. в. кн. Іоанна Даниловича Калиты, ж. кн. Ростовскаго Константина Васильевича, 531, 533.

Марія Михаиловна, д. кн. Михаила Всеволодовича, ж. кн. Василія (Василька) Константиновича, 450, 457, 458, 466, 472, 475, 497, 520, 525.

Марія Ярославна, д. в. кн. Ярослава Всеволодовича, в. княжна, 470.

Марія (въ иноч. Марθа), ж. в. кн. Всеволода Георгіевича, 371, 417, 424, 425.

Марія, ж. кн. Ростовскаго Θеодора Васильевича, 532.

Марія, ж. бояр. Кіевскаго Яна Вышатича, 212.

Маркеллъ. См. Маркъ.

Маркъ, игуменъ, монаст. св. Іоанна, потомъ еписк. Переяславльскій, 296, 302.

Мархожа (Махрожа), пос. Ординскій, 529.

Матθей, евангелистъ, 252.

[Матθей], митр. Адріанопольскій, 537.

Матθей, митр. Кіевскій, 435, 438, 445.

Матθей, монахъ Кіево-Печерскій, 190191.

Матθей Шибутовичъ, бояр. Суздальскій, 381.

Махметъ. См. Магометъ,

Махрожа. См. Мархожа.

Мелетій, патр. Антіохійскій, 115.

Менандръ, волхвъ, 42.

Меθодій, св., первоучитель Славянъ, еписк. Паннонскій, 26, 28.

Меθодій, еписк. Патарскій, 234236, 446, 503.

Миклошичъ, Ф. (Miklosich), ученый, 4, 5, 17, 21, 30, 32, 3437, 39, 41, 70, 73, 80, 214, 234, 241, 253.

Микула. См. Николай.

МилонЂгъ, тыс Новгородскій, 383 (МилонЂжькова чадь).

Мина, еписк. Полоцкій, 281, 291.

Миронъ (Мирошка) Нездиничь, посадникъ Новгородскій, 415 (Мирошьчина чадь).

Мистиша, сынъ воеводы, 55.

Митрофанъ, св., патр. Константинопольскій, 115.

Митрофанъ, архіепископъ, Новгородскій, 423, 491, 502, 503.

Митрофанъ, игуменъ Владимиро-Рождественскаго м-ря, потомъ епископъ Владимирскій, 445, 449, 452455, 460, 463, 465, 517, 518.

Митрофанъ, еписк. Сарайскій, 476.

Михаилъ, архангелъ, 88, 259, 313, 448, 486.

Михаилъ, Грекъ, митрополитъ Кіевскій, 307, 312.

Михаилъ, еписк. Смоленскій, 537.

Михаилъ, еписк. Юрьевскій, 181, 183.

Михаилъ, игуменъ Выдубицкій (Выдобытьскый), 456.

Михаилъ, игуменъ Отрочьскій, 425.

Михаилъ, мон. Студійскій, 160.

Михаилъ (Михаль) Тольбековичъ, Кіево-Печерскій монахъ, 191.

Михаилъ III Меθистъ, импер. Византійскій, 18, 19, 21, 22, 26, 27.

Михаилъ Александровичъ (въ мон. Матθей), с. кн. Александра Михаиловича, в. кн. Тверскій, 533536.

Михаилъ Всеволодовичъ, с кн. Всеволода Святославича Чермнаго, кн. Переяславльскій, 428, 448451, 455, 457, 471, 486, 505, 509513. Его жена, 469. Его дочь (Михаиловна), 450. Его внукъ, 471.

Михаилъ (Киръ) Всеволодовичъ, с. кн. Всеволода ГлЂбовича, князь Пронскій, 431, 434, 440, 490. Его жена, 490. Его тесть (кн. Всеволодъ Святославичъ Чермный), 431.

Михаилъ Вячеславичъ, с. кн. Вячеслава Владимировича, кн. Туровскій, 301.

Михаилъ (Михалко) Георгіевичъ, с. в. кн. Георгія Владимировича, в. кн. Владимирскій, 359361, 363, 372, 373, 375, 376380, 381, 382. Его жена, 417.

Михаилъ Георгіевичъ, кн. Ростовскій, 538.

Михаилъ ГлЂбовичъ, с. кн. ГлЂба Васильевича, кн. БЂлозерскій, 524527.

Михаилъ (Михайло) Димитріевичъ, с. кн. Димитрія Борисовича, кн. Ростовскій, 526.

Михаилъ Михаиловичъ (?), с кн. Михаила Всеволодовича, князь Пронскій, 514.

Михаилъ (Михалко) Черниговскій, 523.

Михаилъ Ярославичъ, с. в. кн. Ярослава Всеволодовича, кн., 469, 471, 521, 524.

Михаилъ Ярославичъ, с. кн. Ярослава (Аθанасія) Ярославича, в. кн. Тверскій, 483486, 527529. Его жена, 484.

Михаилъ Борисовичъ, бояр. Суздальскій, 420, 431.

Михаилъ (Михайло) Бреньковъ, воев., 536.

Михаилъ (Михайло) Ивановичъ, воев. Московскій, 536.

Михаилъ Моисеевичъ, бояр. Новгородскій, 522.

Михаилъ (Михаль), бояр. Кіевскій, 317318.

МихаилъЂша), Новгородецъ, витязь, 480.

МихЂй (МихЂя), пророкъ, 100.

Моисей (Моиси), пророкъ, 17, 18, 62, 9496, 98, 101, 180, 185, 284, 458.

Моиславъ, кн. Мазовецкій, 155.

Мономахъ. См. Константинъ X.

Моны, пос. в. кн. Игоря, 47.

Морозовъ Левъ, воев., 536.

Мстиславъ Андреевичъ, с. в. кн. Андрея Георгіевича, кн., 354, 355, 361, 362365.

Мстиславъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Святославича, князь Тмутороканскій, 80, 121, 146150.

Мстиславъ, по нЂкот. спискамъ Станиславъ, Владимировичъ, с. в. князя Владимира Святославича, кн., 80.

Мстиславъ (Георгій) Владимировичъ, прозв. Великій, с. в. кн. Владимира Всеволодовича, кн. Новгородскій, потомъ в. кн. Кіевскій, 229, 237240, 275, 276, 289, 291, 295297, 299, 301. Его жена, 317.

Мстиславъ Владимировичъ, с. кн. Владимира Мстиславича, кн. Дорогобужскій, 419.

Мстиславъ Всеволодовичъ, с. кн. Всеволода Игоревича, кн., 273, 276, 277, 282.

Мстиславъ Георгіевичъ, с. в. кн. Георгія Владимировича, кн. Новгородскій, 324, 328, 330, 343344, 347, 348, 351.

Мстиславъ Георгіевичъ, с. в. кн. Георгія Всеволодовича, кн., 441, 460464, 516518.

Мстиславъ Давидовичъ, с. кн. Давида Ростиславича, кн. Новгородскій и Смоленскій, 389, 400, 403, 512.

Мстиславъ Изяславичъ, с. в. кн. Изяслава Ярославича, кн., 173, 174, 202.

Мстиславъ Изяславичъ, с. в. кн. Изяслава Мстиславича, в. князь Кіевскій, 314, 319, 324, 326328, 332, 335, 336, 339344, 345346, 347, 348, 353, 354, 362. Его жена, 343, 354.

Мстиславъ Мстиславичъ, прозв. Удалой, с. кн. Мстислава Ростиславича Храбраго, кн. Новгородскій, 420, 429, 435, 439, 445, 450, 491, 492, 494502, 504, 506509. Его жена, 492. Его дочь, 473, 477, 501, 502. Его тесть, 504.

Мстиславъ Мстиславичъ, с. кн. Черниговскаго Мстистава Святославича, кн., 457.

Мстиславъ Мстиславичъ, кн. Торопецкій, 446, 504.

Мстиславъ-Борисъ Романовичъ, прозв. Старый, с. кн. Романа Ростиславича, в. кн. Кіевскій, 394, 413, 414, 425429, 446, 502, 503, 505508.

Мстиславъ Ростиславичъ, прозв. Храбрый, с. в. кн. Ростислава Мстиславича, кн. Смоленскій, 354, 361, 365, 374, 387.

Мстиславъ Ростиславичъ, с. кн. Ростислава Георгіевича, кн., 351, 354, 372384, 387.

Мстиславъ Святополковичъ, с. в. кн. Святополка Изяславича, кн., 270273, 276

Мстиславъ Святославичъ, с. в. кн. Святослава Всеволодовича, кн. Черниговскій, 429, 446, 504, 505, 506509.

Мстиславъ Святославичъ, с. кн. Святослава ГлЂбовича, кн., 430.

Мстиславъ Ярославичъ, прозв. НЂмый, с кн. Ярослава Изяславича, кн. Луцкій, 394, 507.

Мстиславъ, кн. Рыльскій, 470, 523.

Муромскіе князья, 372, 413, 459, 498.

Мутуръ, пос Русскій отъ Уты, 47.

МЂша, Новгородецъ, витязь. См. Михаилъ.


Н.


Наврусь, ц. Ординскій, 532.

Навуходоносоръ (Навходоновсоръ), царь Вавилонскій, 41.

Настасъ. См. Анастасъ.

Нахоръ, праотецъ, 92.

Невродъ, старЂйшина, 91.

Неврюнъ, воевода Татарскій, 524.

Нектанъ, праотецъ, 5.

Нерадецъ, убійца, 206.

Неронъ, импер., 165.

Несторій, еретикъ, 114.

Несторъ (Нестеръ), епископъ Ростовскій, 347, 352, 457.

[Несторъ] лЂтописецъ, 160, 196, 209, 210, 211, 213.

Нефталимъ, с. Іакова, 93.

[Никандръ], митроп. Ганьскій, 537.

Никита, митроп. Кіевскій, 292, 296.

Никита, св., еписк. Новгородскій, 240.

Никифоръ I, митроп. Кіевскій, 280, 283, 292.

Никифоръ II, митроп. Кіевскій, 390, 391, 408.

[Николай], папа Римскій, 27.

[Николай Хрисовергій] патріархъ Константинопольскій, 106.

Николай (Никола), митроп. Кіевскій, 263, 275.

Николай (Никола), еписк. Ростовскій, потомъ Полоцкій, 391.

Николай (Никола), игум. Переяславльскій, 181.

Николай (Никола), мон. Кіево-Печерскій, 186.

Николай Васильевичъ, с. тысяц. См. Вельяминовъ.

Никонъ, игум. Кіево-Печерскій, 191, 196, 207.

Нифонтъ, св., еписк. Новгородскій. 308, 347.

Новгородскіе князья, 540.

Ногай (Ногой), князь Ординскій, 482, 525.

Ной, праотецъ, 1, 62, 90, 105.

НЂздила Прокшичъ, Новгородецъ, 511.

Нянько. См. Филиппъ Нянько.


О.


Оврамъ. См. Авраамъ.

Овчинъ, кн. Половецкій, 250.

Озбякъ. См. Узбекъ.

Олеговичи (Олговичи), потомки Олега Святославича, кн. Черниговскаго, 297, 302305, 321, 327, 328, 331, 333, 334, 366, 397, 413, 417421, 424430, 434, 435.

Олегъ, кн. Русскій, 12, 18, 22, 23, 24, 2934, 38, 39, 4245.

Олегъ Владимировичъ, с кн. Владимира (Петра) ГлЂбовича, кн. Рязанскій, 430432, 489.

Олегъ Ингваревичъ, с. кн. Ингваря Игоревича, кн. Рязанскій, 473, 475, 514.

Олегъ Іоанновичъ, с. кн. Іоанна Іоанновича Коротопола, кн. Рязанскій, 534, 537.

Олегъ Святославичъ, кн. Древлянскій, 6569, 7475, 155.

Олегъ Святославичъ, с. в. кн. Святослава Ярославича, кн. Черниговскій, 199202, 204, 205, 226, 228231, 236240, 247250, 252, 256, 257, 262264, 273275, 277, 280283, 290, 291. Его потомки, см. Олеговичи.

Олегъ Святославичъ, с. кн. Святослава Олеговича, кн. СЂверскій, 354, 367.

Олегъ Святославичъ, с. в. кн. Святослава Всеволодовича, кн., 383.

Олегъ, кн. Курскій, 448, 481, 482, 508. Его сыновья 482.

Олекса. См. АлекеЂй.

Ольбегъ Ратиборичъ, 228.

Ольга-Елена, св., ж. в. кн. Игоря Рюриковича, в. княг. Русская, 29, 46, 5569, 108.

Ольга (в мон. Евфросинія) Георгіевна, дочь в. кн. Георгія Владимировича, ж. кн. Галицкаго Ярослава Владимировича, 389, 417.

Ольгердъ-Александръ Гедиминовичъ, в. кн. Литовскій, 533535.

Ольстинъ, бояр. Рязанскій, 384.

ОлЂбъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Ондреянъ. См. Адріанъ.

ОндрЂй. См. Андрей.

Оригенъ, еретикъ, 114.

Орогость, бояринъ, 274.

Оселукъ (Селукъ), кн. Половецкій, 296.

Осень (Асинь), кн. Половецкій, 205, 249, 283.

Осолукъ, кн. Половецкій, 395.

Остромиръ, посадн. Новгородскій, 163.

ОсЂй. См. Іосіа.

Офонасій. См. Аθанасій.

Офимья. См. Евфимія.


П.


Павелъ, апостолъ, 28, 85, 120, 370, 439, 459, 488.

Павелъ, еписк. Переяславльскій, 414.

Павелъ, монахъ Печерскій, 187.

Панфиръ (Памфиръ), доместикъ, 44.

Пахомій, еписк. Ростовскій, 438, 439.

Пахомій, архим. Владимиро-Рождественскаго мон-ря, 463.

Пелгуй, стар. Ижерскій, 479.

Передслава, княгиня Русская, 46.

Передслава Владимировна, дочь в. кн. Владимира Святославича, в. княжна, 135, 140, 144.

Передслава Святополковна, д. в. кн. Святополка Изяславича, жена королев. Венгерск. Лодислава, 280.

ПересвЂтъ. См. Александръ.

Петръ, апостолъ, 7.

Петръ, митроп. всея Русіи, 529, 530, 535.

Петръ, еписк. Переяславльскій, 181.

Петръ, еписк. Ростовскій, 533.

Петръ, игум. Спасскій, на БерестовЂ, 435, 456.

Петръ, мон. Александрійскій, 115.

Петръ, кн. Болгарскій, с. о. Симеона, 45.

Петръ Димитріевичъ, с. в. кн. Димитрія Іоанновича Донскаго, кн. Дмитровскій, 537.

Петръ Акеровичъ, бояр., 455.

Петръ Михалковичъ, бояр. Новгородскій и его дочь, 346.

Петръ Ослядюковичъ, воевода, 401, 462, 516, 517.

Петръ, Кучковъ зять. См. Кучковичи.

Петръ Гугнивый, еретикъ, 115.

ПеченЂжскій князь, 122, 129.

Пилатъ, Понтій, прокураторъ, 27, 103.

Плоскыня, воевода, 508.

Позвиздъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Святославича, кн., 121.

Поликарпъ, игум. Кіево-Печерскій, 354.

Политіанъ, патр. Александрійскій, 115.

[Поліевктъ] патр. Константинопольскій, 61.

Половецкіе князья, 248, 250, 308, 314, 324, 358, 504.

Полоцкіе князья, 301.

Порфирій (Перфурій), еписк. Черниговскій, 404, 405, 435, 456, 469.

ПорЂй, воев. Кіевскій, 163, 200.

ПрастЂнъ, пос. Русскій отъ Берна, 47.

ПрастЂнъ, пос. Русскій отъ Турда, 46.

ПрастЂнъ, пос. Русскій отъ Якуна, 46.

Црохоръ, еписк. Ростовскій, 529, 530.

ПрЂтичь, воевода Кіевскій, 66.

Пургасъ, кн. Мордовскій, 451.

Пурешъ, кн. Мордовскій, 451. Его сынъ, 451.

Путьша, убійца, 132, 135.

Путята Вышатичъ, тыс. Кіевскій, 272, 274, 280.


Р.


Рагуилъ Добрыничъ, тыс., 317, 318.

Радило, бояр. Кіевскій, 316.

Радимъ, родоначальникъ, 12.

Радко. См. Иродіонъ.

Ратиборъ, бояр. Кіевскій, 204, 227, 228, 274.

Ратьмиръ (РатмЂръ), витязь, 480.

Рахиль, жена Іакова, 93.

Редедя, князь Касожскій, 146, 147.

Роалдъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Ровоамъ (Ровамъ), царь Израильскій, 97.

Рогволодъ, кн. Полоцкій, 75, 299, 300. Два его сына, 75.

Рогволодъ Борисовичъ, с. кн. Бориса Всеславича, кн. Полоцкій, 311. Его жена, 311.

Рогволодъ Всеславичъ, с. кн. Всеслава Брячиславича, кн. Полоцкій, 299, 301.

РогънЂдь-Горислава (въ монаш. Анастасія) Рогволодовиа, супр. в. кн. Владимира Святославича, 76, 80, 129, 299301.

Романъ I, импер. Византійскій, 4347, 53, 54.

Романъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Всеволодовича, кн. Владимиро-Волынскій, 292.

Романъ Владимировичъ, с. кн. Владимира Константиновича, князь Углицкій, 526.

Романъ ГлЂбовичъ, с. кн. ГлЂба Ростиславича, кн. Рязанскій, 384, 385, 387389, 400, 402, 404, 428, 430, 432, 489.

Романъ ГлЂбовичъ, с. кн. ГлЂба Ростиславича, кн. Смоленскій, 485.

Романъ Игоревичъ, с. кн. Игоря Святославича, кн. Новгородо-СЂверскій, 426.

Романъ Игоревичъ, с. кн. Игоря ГлЂбовича, кн. Рязанскій, 432, 440.

Романъ Ингваревичъ, с. кн. Ингваря Игоревича, кн. Рязанскій, 514, 515.

Романъ Михаиловичъ, с. кн. Михаила Всеволодовича, кн. Брянскій, 482.

Романъ (Романко) Мстиславичъ, с. в. кн. Мстислава Изяславича, кн. Галицкій, 412, 417421, 425, 426. Его жена, 412, 420.

Романъ Ростиславичъ, с. в. кн. Ростислава Мстиславича, кн. Смоленскій, потомъ в. кн. Кіевскій, 341, 354, 361, 364, 365, 367.

Романъ Святославичъ, с. в. кн. Святослава Ярославича, кн. Тмутороканскій, 199, 204.

Романъ Михайловичъ, тысяц. Владимирскій, 473.

Ростиславъ, кн. Моравскій, 26, 27.

Ростиславъ Владимировичъ, с. кн. Владимира Ярославича, кн. Тмутороканскій, 163168.

[Ростиславъ Владимировичъ] с. кн. Владимира Мстиславича, кн., 417.

Ростиславъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Рюриковича, кн., 457.

Ростиславъ Всеволодовичъ, с. в. кн. Всеволода Ярославича, кн., 174, 206, 208, 217221, 248, 249.

Ростиславъ Георгіевичъ, с. в. кн. Георгія Владимировича, кн. Переяславльскій, 305, 308309, 319, 320, 324, 325328, 330. Его жена, 377.

Ростиславъ Давидовичъ, с. кн. Давида Святославича, кн., 289.

Ростиславъ Михайловичъ, с. кн. Михаила Всеволодовича, кн., 457, 511, 512.

Ростиславъ Мстиславичъ, с. кн. Мстислава Изяславича, кн., 225.

Ростиславъ-Михаилъ Мстиславичъ, с. в. кн. Мстислава Владимировича, кн. Смоленскій, потомъ в. кн., 298, 301, 307, 309, 314, 318, 332, 338, 342344, 345, 346, 348351, 353. Его потомство (Ростиславичи), 491, 495, 500.

Ростиславъ Мстиславичъ-Борисовичъ, с. кн. Мстислава-Бориса Романовича, кн., 457.

Ростиславъ-Михаилъ Рюриковичъ, с. кн. Рюрика Ростиславича, кн. Торческій, 407, 420, 421, 426428. Его дЂти, 421.

Ростиславъ Святославичъ, с. кн. Святослава ГлЂбовича, кн., 430, 440, 489.

Ростиславъ-Іоаннъ Ярославичъ, с. кн. Ярослава Всеволодовича, кн. Сновскій, 405, 407, 419. Его жена, 424.

Ростовскіе князья, 532.

Руалдъ, пос. в. кн. Олега, 33.

Руалдъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Руаръ, пос. в. кн. Олега, 33.

Рувимъ, с. Іакова, 93.

Рулавъ, пос. в. кн. Олега, 31, 38.

Русскіе князья, 17, 34, 50, 145, 167, 269, 275, 276, 278, 289, 311, 350, 395, 412, 420, 427, 446, 449, 457, 503505, 508, 509, 536.

Русскіе послы, 37, 72, 352.

Рюрикъ, в. кн. Русскій, 20, 21, 22, 23.

Рюрикъ Ростиславичъ, с. кн. Ростислава Владимировича, кн. Перемышльскій, 206, 215.

Рюрикъ Ростиславичъ, с. в. кн. Ростислава Мстиславича, кн. БЂлогородскій, потомъ в. кн. Кіевскій, 349, 354, 365, 394, 412, 413, 418420, 425429, 432435, 438. Его жена, 420, 426. Его дочь, 412, 420. Его сыновья и племянники, 428.

Рязанскіе князья, 338, 372, 413, 425, 430, 437, 459, 485, 489, 515.


С.


Сабанчі(й), пос. Ординскій, 529.

Савва Іерусалимскій, св., 185.

Савва, Гречинъ, архим. Юрьевскаго монастыря, 511.

Савва (Сава) Новгородецъ, витязь, 480.

Сакзь, кн. Половецкій, 249.

Сампсонъ (Самсонъ), судія Израильскій, 477.

Самуилъ (Самоилъ), пророкъ, 97, 98, 185.

Сарра, жена Авраама, 92, 93.

Сартакъ, с. Батыя, 471, 472.

Саукъ, кн. Половецкій, 248.

Саулъ, царь Израильскій, 41, 62, 97, 399, 469.

Сбыслава Святополковна, д. в. кн. Святополка Изяславича, ж. кор. Польск. Болеслава Кривоустаго, 276.

Сбыславъ Якуновичъ, Новгородецъ, 480.

СвЂналдъ. См. СвЂньлъдъ.

СвЂнь, пос. в. кн. Игоря, 47.

СвЂньлъдъ (СвЂналдъ, СвЂнельдъ), воев. Кіевскій, 54, 55, 58, 7274.

Святополкъ, кн. Моравскій, 26, 27.

Святополкъ Георгіевичъ, сынъ кн. Георгія Ярославича, кн. Его сыновья, 429.

Святополкъ-Михаилъ Изяславичъ, с. в. кн. Изяслава Ярославича, в. кн. Кіевскій, 18, 174, 200, 207, 217222, 226232, 247250, 256261, 262265, 266, 267, 269, 270, 272277, 279284, 287, 290. Жена его, 226, 293.

Святополкъ Мстиславичъ, с. в. кн. Мстислава Владимировича, кн. Волынскій, 302, 309310, 321, 328, 335, 337, 339341.

Святополкъ Ярополковичъ, с. в. кн. Ярополка Святославича, в. кн. Кіевскій, 78, 80, 121, 130, 132, 134146, 307, 400, 440.

Святославъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Святославича, кн. Деревскій, 80, 121, 139.

Святославъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Всеволодовича, кн. Переяславльскій, 227, 281, 289, 290, 330.

Святославъ Владимировичъ, с. кн. Владимира Давидовича, князь Вщижскій, 350.

Святославъ Владимировичъ, с. кн. Владимира Мстиславича, кн., 417.

Святославъ Всеволодовичъ, с. в. кн. Всеволода Олеговича, вел. кн. Кіевскій, 310, 315, 316, 318, 321, 328, 329, 332, 336, 338, 342344, 349, 350, 354, 366, 367, 372, 383, 387, 388, 390, 394, 395, 397399, 404, 408, 412. Его жена, 310.

Святославъ-Гавріилъ Всеволодовичъ, с. в. кн. Всеволода Георгіевича, кн., 412, 415, 416, 428, 434, 435, 444, 448451, 455, 460, 461, 465, 467, 469473, 489492, 494, 495, 503, 516, 519524. Его жена, 450.

Святославъ Всеславичъ, с. кн. Всеслава Брячиславича, кн. Полоцкій, 302.

Святославъ Георгіевичъ, с. в. кн. Георгія Владимировича, кн., 366.

Святославъ ГлЂбовичъ, с. кн. ГлЂба Ростиславича, князь Рязанскій, 388, 400403, 404, 430, 431, 432, 489.

Святославъ (Святоша) Давидовичъ, с. кн. Давида Святославича, кн. Черниговскій, 270, 272, 281.

Святославъ Давидовичъ, с. кн. Давида Георгіевича, кн. Муромскій, 450.

Святославъ Игоревичъ, с. в. кн. Игоря Рюриковича, в. кн. Кіевскій, 18, 46, 55, 5774, 75, 82, 127, 155.

Святославъ (Адріанъ) Игоревичъ, с кн. Игоря (Георгія) Ростиславича, кн., 428, 492.

Святославъ Мстиславичъ, с. кн. Мстислава-Бориса Романовича Стараго, кн., 502.

Святославъ Олеговичъ, с. кн. Олега Святославича, кн. Новгородскій, потомъ кн. Курскій, 282, 304308, 313315, 319321, 327, 332, 336339, 344, 349, 350.

Святославъ-Борисъ Θлеговичъ, с. кн. Олега Святославича, князь Рыльскій, 397, 399.

Святославъ Ростиславичъ, с. в. кн. Ростислава Мстиславича, князь Новгородскій, 343, 348, 351.

Святославъ Святославичъ, с. кн. Святослава ГлЂбовича, кн. Рязанскій, 440, 441.

Святославъ Ярославичъ, с. в. кн. Ярослава Владимировича, в. кн. Кіевскій, 149, 161163, 166, 167, 170175, 177, 178, 181183, 187, 193, 198, 199, 216, 247, 257.

Святославъ, кн. Липовичскій, 481, 482.

Святославъ, кн. Шумскій, 509.

Святославъ (Мстиславъ), кн. Яневскій, 509.

Святоша. См. Святославъ Давидовичъ.

Селукъ. См. Оселукъ.

Семець, 248.

Сенахиримъ, ц. Ассирійскій, 199, 480.

Сергій, св., игум. Радонежскій, 535, 537.

Сергій, еретикъ, 114.

Серухъ, праотецъ, 91.

Сильвестръ (Силевестръ), папа Римскій, 115.

Сильвестръ (Силивестръ), игуменъ Кіево-Михайловскій, 286, 291, 293.

Симеонъ (Семевонъ), с. Іакова, 93.

Симеонъ (Сампсонъ), архіеп. Новгородскій, 540.

Симеонъ, еписк. Владимиро-Волынскій, 293, 304.

Симеонъ (Семенъ), еписк. Владимирскій и Суздальскій, 528.

[Симеонъ] еписк. Переяславльскій, 469.

Симеонъ, еписк. Ростовскій, 484, 485, 501.

Симеонъ, еписк. Тверскій, 483.

Симеонъ (Семенъ), игум. Кіево-Андреевскій, 456.

Симеонъ (Семенъ), игум. Кіево-Воскресенскій, 457.

Симеонъ (Семионъ, Семевонъ), царь Болгарскій, 29, 42, 43, 45.

Симеонъ Димитріевичъ, прозв. Крапива, с. кн. Димитрія Θеодоровича Стародубскаго, кн. Стародубскій, 533.

Симеонъ Іоанновичъ, с. кн. Іоанна Даніиловича, в. кн. Московскій, 531, 535.

Симеонъ Меликъ, воев. Московскій, 536.

Симеонъ Михаиловичъ, воев. Московскій, 536.

Симеонъ (Семьюнъ) Олюевичъ, воев. Галицкій, 507.

Симонъ ТолигнЂевичъ, воев. 525, 526.

Симеонъ, игум. Рождественскаго монастыря, потомъ еписк. Владимирскій, 424, 438, 439, 444, 447, 448, 454.

Симонъ, волхвъ, 41, 180.

Симъ, с. Ноя, 1, 47, 90.

Синеусъ, князь Русскій, 20.

Синко, пос. в. кн. Игоря 47.

Сиθъ, праотецъ, 5, 90, 183.

Скевави сынове, 41.

Славята, бояринъ, 227.

Слуды, пос. Русскій отъ Игоря, племянника в. кн. Игоря, 46.

Смитъ, Датскій ученый, 33.

Сновидъ Изечевичъ, конюхъ, 260.

Соловьевъ, СергЂй Михайловичъ, историкъ, 254.

Соломонъ (Соломанъ), царь Израильскій, приточникъ, 18, 6264, 68, 80, 97, 124, 131, 132, 152, 203, 368, 401, 405, 406, 423, 425, 430, 433, 443, 466, 477.

Софроній (Соθроний), игум. Кіево-Михайловскій, 181.

Спиридонъ, архіеп. Новгородскій, 478, 511, 512.

Ставкъ Скордятичъ, 247.

Станиславъ Владимировичъ. См. Мстиславъ Владимировичъ.

Стегги, пос. Русскій отъ Етона, 47.

Стемидъ, пос. в. кн. Олега, 31, 33.

Степанъ. См. Стефанъ.

Стефанъ, игум. Кіево-Печерскій, потомъ еписк. Владимиро-Волынскій, 187, 188, 191, 195, 198, 211, 226, 283.

Стефанъ, с. импер. Романа I, импер. Византійскій, 46, 47.

Стефанъ I, король Венгерскій, 126.

Стиръ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Сугръ, князь Половецкій, 282. Брать его, 282.

Судимиръ, бояр. Новгородскій, 484.

Судиславъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Святославича, князь Псковскій, 121, 151, 162, 163.

Сурьбарь, кн. Половецкій, 279.

Сфанъдръ, 46.

Сфирьковъ, 46.

Сфирка, пос. Русскій, 47.


Т.


Тазъ, князь Половецкій, брать Боняка, 282.

Тайтемерь, воев Ординскій, 529.

Талецъ, убійца, 135.

Тарасій, патр. Константинопольскій, 115.

Тарасій, еписк. Ростовскій, 526528.

Таргъ, кн. Половецкій, 395.

Тарсукъ, кн. Половецкій, 395.

Ташъ, кн. Половецкій, 296.

Телебуга, царь Татарскій, 526.

Тешуканъ, воев. Татарскій, 508.

Тиленъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Тимковскій, профессоръ, 112.

Тимоθей, патр. Александрійскій, 115.

Тимоθей Волуй, воев., 536.

Товлубій, воев. Татарскій, 531.

Тоглій (Толгый), кн. Половецкій, 361, 396.

Токта (Тогта), п. Ординскій, 526.

Токтамышъ, царь Ординскій, 536, 537.

ТоктомЂрь, ц. Ординскій, 483.

Толгый. См. Тоглій.

Торчинъ, воевода, 274.

Торчинъ, поваръ кн. ГлЂба и убійца, 136.

Труанъ, пос. в. кн. Олега, 33.

Труворъ, князь Русскій, 20.

Туадовъ, князь Русскій, 47.

Тугорканъ, кн. Половецкій, 226, 231, 232. Его сынъ, 232.

Тудковъ, кн. Русскій, 46.

Тукатемерь, воев. Ординскій, 526.

Туш (Тукій), бояр. Кіевскій, 171, 200.

Турбернъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Туръбидъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Туръдуви, кн. Русскій, 46.

Туръдовъ, кн. Русскій, 46.

Турундай, кн. Половецкій, 396.

Туры, Варягь, поселивш. въ ТуровЂ, 76.

Турякъ, Владимирецъ, 268.

ТЂтій, кн. Половецкій, 396.


У.


Увеналій. См. Іувеналій.

Узбекъ (Озбякъ), ц. Татарскій, 529.

Улавчій, кн. Татарскій, 474, 524.

Уланъ, отрокъ, 262, 265.

УлЂбъ, кн. Русскій, 47.

УлЂбъ, пос. Русскій отъ Володислава, 46.

УлЂбъ, тыс. Кіевскій, 316.

Урій (Ургій). См. Георгій.

Урубъ, кн. Половецкій. 250. См. Урусова.

Урусоба, кн. Половецкій, 278, 279.

Утинъ, кн. Русскій, 47.


Ф.


Фалекъ, праотецъ, 5.

Фара, праотецъ, 92.

Фараонъ (Фаравонъ), царь Египетскій, 17, 41, 62, 94, 95, 477.

Фарлофъ (Фарлоθъ), пос. в. кн. Олега, 31, 33.

Февронія, супр. в. кн. Михаила Георгіевича, 417.

Ферьмуфи, царевна, д. Фараона, 94.

Фефелъ. См. Θеофилъ.

Фивъ, св.; его (Фифа) мощи, 110.

Филиппъ Нянко, воев., 461, 510.

Филиппъ. См. Пелгуй.

Философъ (Кириллъ), учитель в. кн. Владимира Святославича, 86, 87, 105, 106.

Фока, патрицій, 44.

Фостъ, пос. в. кн. Олега, 33.

Фотій, патр. Константинопольскій, 21.

Фотій, митр. Кіевскій, 539, 540.

Фофанъ. См. Θеофанъ.

ФрастЂнъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Фрелафъ (Фрелавъ), пос. в. кн. Олега, 33.

Фрутанъ, пос. в. кн. Игоря, 47.

Фудри, пос. Русскій отъ Туада, 47.

ФурстЂнъ, пос. в. кн. Игоря, 47.


X.


Хамъ, с. Ноя, 1, 47, 90, 183.

Ханаинъ, с. Хама, 5.

Ходота, кн. Вятичей, 248. Его сынъ, 228.

Ходырь (Ходирь), ц. Татарскій, 532.

Хозрой II (Хоздрой), ц. Персидскій, 11.

Хоривъ, князь, 9, 10, 21.

[Христина] ж. в. кн. Мстислава Владимировича, д. Шведск. короля Инга Стенкильсона, 292.


Ч.


Чагонизъ, См. Чингисъ.

Чегирканъ, воев. Татарскій, 508.

Ченегрепа, кн. Половецкій, 279.

Черниговскіе князья, 315, 316, 489, 495.

Черниговскіе епископы, 373, 425.

Черныса, Русинъ, 481.

Чехиня, супр. в. кн. Владимира Святославича, 80.

Чингисъ (Чагонизъ), ц. Татарскій, 482. Его преемники (Коновичи), 470, 471, 474, 523.

ЧитЂевичи (ИчитЂевичи), Половцы, 248, 249.

Чюдинъ (Чудинъ), бояр. Кіевскій, 55, 171, 182, 200.


Ш.


Шаруканъ, кн. Половецкій, 250, 281, 282.

Шахматовъ, А. А., ученый, 4, 6, 19, 21, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 63, 96, 99, 113, 136, 146, 161, 175, 180, 196, 204, 220, 224, 257, 259, 271.

Шварнъ (Кшарнъ), воев. Кіевскій, 314, 331.

Шевкалъ, Ординецъ, 530.

Шибридъ, пос. Русскій отъ Алдана, 47.

Шихъбернъ, пос. Русскій отъ Сфандры, 46.

Шлецеръ, А., ученый, 4, 17, 21.

Шуба, Іакинθъ Θедоровичъ, воев., 533.


Щ.


Щекъ, князь, 9, 10, 21.


Э.


Эрбенъ, Чешскій ученый, 33.


Ю.


Ювевалій Іерусалимскій. См. Іувеналій.

Южицкая царица. См. Еθіопская. царица.

Юрій. См. Георгій.

Юрьевскій епископъ, 456.


Я.


Яволодъ, бояр. Смоленскій, 493.

Явтягъ. См. Ятвягъ.

Яковъ. См. Іаковъ.

Якунъ (Акунъ), племянн. Игоря, 46.

Якунъ, князь Варяжскій, 148.

Янъ. См. Іоаннъ.

Янька. См. Анна Всеволодовна.

Ярополкъ Изяславичъ, с. в. кн. Изяслава Ярославича, кн. Владимиро-Волынскій, 174, 200, 201, 202, 204207, 248, 249, 257, 263, 270. Его жена 205.

Ярополкъ Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Всеволодовича, в. кн. Кіевскій, 277, 279282, 289292, 295297, 301306, 312. Жена Ясыня, 297.

Ярополкъ Романовичъ, с. кн. Романа Ростиславича, кн. Смоленскій, 365, 374.

Ярополкъ (Яропоркъ) Ростиславичъ, с. кн. Ростислава Георгиевича, кн., 365, 372376, 377, 379, 384, 385, 388. Его жена, 374.

Ярополкъ Святославичъ, с. в. кн. Святослава Игоревича, в. кн. Кіевскій, 18, 6569, 7478, 155, 299.

Ярополкъ Ярославичъ, с. кн. Ярослава Всеволодовича, кн., 414.

Ярославецъ. См. Ярославъ Святополковичъ, кн. Владимиро-Волынскій.

Ярославичи, кн. Рязанскіе, 485.

Ярославъ (Георгій) Владимировичъ, с. в. кн. Владимира Святославича, в. кн. Кіевскій, 18, 24, 80, 121, 129, 130, 135, 140157, 161, 162, 182, 216, 240, 306. Его жена, 155.

Ярославъ Владимировичъ. сынъ кн. Владимира Владимировича (Володаревича), кн. Галицкій, 340, 345348. Его жена, 417.

Ярославъ Владимировичъ, сынъ кн. Владимира Мстиславича, князь Новгородскій, 400, 402, 404407, 414, 426, 429.

Ярославъ Владимировичъ, сынъ кн. Владимира Андреевича, кн. Боровскій, 540.

Ярославъ Всеволодовичъ, с. в. кн. Всеволода Олеговича, кн. Черниговскій, 404, 413415.

Ярославъ-Θеодоръ Всеволодовичъ, с. в. кн. Всеволода Георгіевича, князь, 408, 411, 416, 420, 426428, 430, 432, 434, 437440, 444445, 448451, 454, 459, 461, 467, 469474, 477, 478, 491501, 503, 510, 513, 516, 521523. Его жена, 472, 473, 477, 501, 502. Его дЂти, 473.

Ярославъ Георгіевичъ, с. в. кн. Георгія, Владимировича, кн., 352, 353.

Ярославъ ГлЂбовичъ, с. кн. ГлЂба Ростиславича, кн. Рязанскій, 404.

Ярославъ Изяславичъ, с. в. кн. Изяслава Мстиславича, кн. Луцкій, 314, 341, 345, 350, 354, 366, 367. Его жена и младшій сынъ, 366, 367.

Ярославъ Мстиславичъ, с. кн. Мстислава Георгіевича, кн., 380, 387, 415.

Ярославъ (Романовичъ?), с. кн. Романа Олеговича (?), кн. Пронскій, 485.

Ярославъ Святополковичъ, с. в. кн. Святополка Изяславича, князь Владимиро-Волынскій, 250, 270, 271, 273275, 289, 292, 293.

Ярославъ Святославичъ, с. в. кн. Святослава Ярославича, кн. Муромскій, 238, 239, 257, 275, 280, 296, 297, 301.

Ярославъ Ярополковичъ, с. кн. Прополка Изяславича, кн. Брестскій, 270, 275, 276.

Ярославъ-Афанасій Ярославичъ, с. в. кн. Ярослава Всеволодовича, в. кн. Тверскій, 469, 473, 475, 521, 523, 526. Его жена, 472, 483.

Ярославъ, кн. Муромскій, 471, 523.

Ярославъ, князь, 457.

Ярунъ, воев., 492, 493, 507, 508.

Ясыня, ж. в. кн. Ярополка Владимировича. См. Елена (Олена).

Ятвягъ (Явтягъ), пос. Русскій отъ Гунара, 47.


Θ.


Θеогностъ, митр. Кіевскій, 531.

Θеодора Георгіевна, д. в. кн. Георгія Всеволодовича, княжна, 451, 463.

Θеодора Михаиловна, д. в. кн. Михаила Ярославича, княжна, 485.

Θеодора, ж. кн. ГлЂба Васильевича, 474, 524, 525.

Θеодоритъ, патр. Антіохійскій, 115.

Θеодоръ, архіеп. Ростовскій, 537.

Θеодоръ, еписк. Владимиро-Волынскій, 304.

Θеодоръ, еписк. Владимирскій и Суздальскій, 526.

[Θеодоръ] еписк. Новгородскій, 181.

Θеодоръ (Феодоръ) Феодорецъ, еписк. Ростовскій, 352, 355357.

Θеодоръ, игум. Симоновскій, 536.

Θеодоръ Александровичъ. сынъ кн. Александра Михаиловича, князь Тверскій, 531.

Θеодоръ Васильевичъ, с. кн. Василія Константиновича, кн. Ростовскій, 528531.

Θеодоръ Всеволодовичъ, князь. См. Ярославъ-Θеодоръ Всеволодовичъ.

Θеодоръ Михайловичъ, с. кн. Михаила ГлЂбовича, кн. БЂлозерскій (Ростовскій), 528531. Его жены, 529, 530.

Θеодоръ Романовичъ, с. кн. Романа Олеговича, кн. Рязанскій, 483.

Θеодоръ Романовичъ, с. кн. Романа Михаиловича, кн. БЂлозерскій, 536.

Θеодоръ Ростиславичъ, прозв. Черный, с. кн. Ростислава Мстиславича, кн. Ярославскій, 483485, 527, 528.

Θеодоръ Ярославичъ, с. кн. Ярослава-Θеодора Всеволодовича, княжичъ, 444, 459, 511, 512.

Θеодоръ Даниловичъ, бояр. в. князя, 511.

Θеодоръ (Феодоръ), Византійскій военачальникъ (стратилатъ), 44.

Θеодосій, св., архим. Іерусалимск., 213.

Θеодосій (Феодосій), св., игуменъ Кіево-Печерскій, 159, 160, 181, 183195, 196, 198, 209213, 233, 282, 284, 454.

Θеодосій II (Феодосъ), игум. Кіево-Печерскій, 346.

Θеодосій, игум. Спасскій въ ВладимирЂ, 464.

Θеодосія (въ монаш. Евфросинія) Мстиславовна, д. кн. Мстислава Мстиславича Удалаго, ж. в. кн. Ярослава-Θеодора Всеволодовича, 473, 477, 501, 502.

Θеодулъ, игум. Владимиро-Рождественскаго мон-ря, 370.

Θеоктистъ (Фектистъ), архіеп. Новгородскій, 485.

Θеоктистъ (Феоктистъ, Феоклистъ), еписк. Черниговскій, 283, 289, 293.

Θеопемптъ, митроп. Кіевскій, 153.

Θеофанъ (Фофанъ), патр. Антіохійскій, 115.

Θеофанъ, Грекъ, патрицій, 44.

Θеофилъ (Фефелъ), синкелъ, 72.

Θома Лазковичь, воевода БЂлозерскій, 389.


Попередня     Зміст     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.