Головна

АНОНІМ


ВЂРШИ ПРИКЛАДНІ


З якою пильностью бчела мед збираєт,

Же у борти ледво ся затворяєт,

С такою ж в тыє книжки наношено

С письма римских докторов

Против фальшови отпоров.

Буди же того вдячон кождый

А проси бога о оборону завжды,

И писара тых книжок не забывай,

Абы єго долже бог ховал

И за працу єму живот вЂчный даровал.

АНОНІМ


ВЂрши прикладні. — Вірш приписано наприкінці списку полемічного «Посланія до латин из их же книг» рукопису Києво-Михайлівського монастиря, який датують 1581 або 1582 рр. (ЦНБ АН УРСР, Петров (Мих.), № 475 (1656), арк. 169 — 169 зв.).

Текст передруковано у вид.: Петров Н. Я. Западнорусские полемические сочинения XVI века. — Труды Киевской духовной академии. 1894, № 3, с. 349; Памятники полемической литературн. Кн. 3, Спб., 1903, стовп. 1306 (Русская историческая библиотека, т. 19); Карский Е. Ф. Белоруссы. Т. 3, ч.2. (Старая западнорусская письменность). Пг., 1921, с. 181 (уривок — 5 рядків); Українська поезія. Кінець XIV — початок XVII ст., с. 66.

Подається за рукописом.


Див. також Українська поезія. Кінець XVI — середина XVII ст.
Головна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.