[В. Анісов, Є. Середа. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / Вид. 2-е, доповн. — К.: Дніпро, 1976. — С. 3-5.]

Попередня     Головна     Наступна

В. Анісов, Є. Середа.


ВІД АВТОРІВДруге видання «Літопису життя і діяльності Т. Г. Шевченка», порівняно з першим (1959), доповнено значною кількістю матеріалів, які увійшли в науковий обіг за останні 10 — 15 років або були пропущені авторами в попередньому виданні. Частина дат уточнена, деякі факти висвітлюються докладніше.

Дати в книжці виставлені за старим стилем. До «Літопису...» додається список книг бібліотеки Т. Г. Шевченка, а також опис мистецької колекції, що залишились після смерті поета.

При бібліографічних посиланнях ми намагалися уникати скорочень, які б утруднювали розшуки джерел і сприймання тексту. Скорочення допущені лише при посиланнях на назви архівних справ, окремих установ та на деякі друковані джерела. Нижче подаємо список прийнятих скорочень і повні їх назви, а для архівних справ — і місця збереження.


1. Бородін В. Т. Г. Шевченко і царська цензура — Бородін В. С. Т. Г. Шевченко і царська цензура. Дослідження і документи. 1840 — 1862 роки. К., «Наукова думка», 1969.

2. БСЭ — Большая советская энциклопедия.

3. ДМШ — Державний музей Т. Г. Шевченка. Київ.

4. ДІАЛО — Державний історичний архів Ленінградської області.

5. Документи — Тарас Шевченко. Документи і матеріали. К., Держполітвидав УРСР, 1963.

6. Дневные записки плавания А. И. Бутакова — Дневные записки плавания А. И. Бутакова по Аральскому морю в 1848 — 1849 гг. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1953.

7. Жур П. Шевченковский Петербург — Жур Петр. Шевченковский Петербург. Лениздат, 1964.

8. ІЛІШ АН УРСР — Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. Київ.

9. Історія Української РСР, т. 1 — Історія Української РСР, т. 1. К., «Наукова думка», 1967.

10. Листи — Листи до Т. Г. Шевченка. К., Вид-во АН УРСР, 1962.

11. Макшеев А. Путешествие — Макшеев А. И. Путешествие по киргизским степям и Туркестанскому краю. СПб., 1896.

12. Пискунов Ф. Шевченко, его жизнь и сочинения — Пискунов Ф. М. Шевченко, его жизнь и сочинения. Сборник материалов для полной биографии Т. Г. Шевченко. К., 1878.

13. Рукописи — Опис рукописів Т. Г. Шевченка. К., Вид-во АН УРСР, 1961.

14. Спогади — Спогади про Шевченка. К., Держлітвидав України, 1958.

15. Твори — Тарас Шевченко. Повне зібрання творів у десяти томах. К., Вид-во АН УРСР: т. I — 1951, т. II — 1953, т. III — 1949, т. IV — 1949, т. V — 1951, т. VI — 1957, т. VII — кн. перша і кн. друга — 1961, т. VIII — 1963, т. IX — 1963, т. X — 1964. /4/

16. УРЕ — Українська радянська енциклопедія.

17. ЦДВІА СРСР — Центральний Державний військово-історичний архів. Москва.

18. ЦДІА СРСР — Центральний Державний історичний архів. Москва.

19. ЦДІАЛ СРСР — Центральний Державний історичний архів. Ленінград.

20. ЦДІА УРСР — Центральний Державний історичний архів УРСР. Київ.

21. Чалий М. Жизнь и произведения Т. Шевченко — Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченко. К., 1882.

22. Чужбинский А. Воспоминания о Т. Г. Шевченке — Чужбинский А. С. Воспоминания о Т. Г. Шевченке. СПб., 1861.

23. Юнге Е. Воспоминания Юнге Е. Ф. Воспоминания. [СПб.], «Сфинкс», [1913].

24. Яворницький Д. Матеріали до біографії Шевченка — Яворницький Д. І. Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка. Катеринослав, 1909.

АРХІВНІ СПРАВИ


1. Справа № 69 комендантського управління Новопетровського укріплення про прибуття в укріплення з м. Уральська рядового лінійного Оренбурзького № 1 батальйону Тараса Шевченка... 1850 рік. Зберігається в ІЛІШ АН УРСР (ф. 1, № 402).

2. Справа № 75/584 з фонду «Воєнного министерства, департамента инспекторского», 1847 — 1850 роки. Зберігається в ДМШ (А — 8).

3. Справа № 81, ч. 6, з архіву колишнього III відділу «Об украино-славянском обществе», 1847 рік. Зберігається в ДМШ (А-52).

4. Справа № 88 комендантського управління Новопетровського укріплення, 1854 рік. Зберігається в ДМШ (А — 42).

5. Справа № 95 канцелярії київського цивільного губернатора про заборону і вилучення з продажу творів Шевченка, 1847 рік. Зберігається в ДМШ (А — 41).

6. Справа № 96, літера «Ш» з фонду Академії художеств у Петербурзі. Зберігається в ДМШ (А — 7).

7. Справа № 171/4088 канцелярії чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора про розповсюдження «Живописной Украины» Шевченка. Зберігається в ДМШ (А — 58).

8. Справа № 201 з фонду штабу Оренбурзького окремого корпусу, 1847 рік. Зберігається у відділі рукописів ІЛІШ АН УРСР (ф. 1, № 400).

9. Справа № 241 з архіву колишнього III відділу «О рядовом Шевченко, коллежском секретаре Левицком и магистре Головко», 1850 рік. Зберігається в ДМШ (А — 13).

10. Справа № 313 з фонду київського, подільського і волинського генерал-губернатора, ч. I, ч. II, 1847 рік. Зберігається в ДМШ (А — 59).


...Безмежна відданість революції і звернення з революційною проповіддю до народу не гине навіть тоді, коли цілі десятиріччя відділяють сівбу від жнив.


В. І. ЛенінПопередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.