[В. Анісов, Є. Середа. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / Вид. 2-е, доповн. — К.: Дніпро, 1976. — 392 с.]

Попередня     Головна     Наступна

ВИХІДНІ ДАНІ
В. Анісов, Є. Середа. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / Вид. 2-е, доповн. — К.: Дніпро, 1976. — 392 с.


8У1

A67


У книзі подаються події і факти з життя та діяльності великого українського поета, революційного демократа Т. Г. Шевченка. Кожна дата обгрунтовується відповідними документальними, архівними чи дослідницькими джерелами. Книга розрахована на літературознавців, викладачів, бібліотекарів, студентів.


© Видавництво «Дніпро», 1976, доповнене видання.


АНИСОВ Василий Федорович, СЕРЕДА Елизавета Емельяновна

ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Издание второе, дополненное

(На украинском языке)


Видавництво «Дніпро», Київ, Володимирська, 42.


Редактор Г. Т. Сингаївська

Художник В. Д. Квітка

Художній редактор С. П. Савицький

Технічний редактор О. Г. Тализіна

Коректор Т. Г. Соломаха


Виготовлено на книжковій фабриці «Жовтень» республіканського виробничого об’єднання «Поліграфкнига», Київ, Артема, 23-а.

БФ 32841. Здано на виробництво 16.III 1976 р. Підписано до друку 2.VIII 1976 р. Папір яноніс. Формат 84×108 1/32. Фізичн. друк. арк. 12,25. Умовн. друк. арк. 20,58+13 вкл. Обліково-видавн. арк. 23,774. Ціна 1 крб. 32 коп. Замовл. 1048. Тираж 40 000.


Технічна сторінка


Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.