[Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 2: Поезія 1847-1861. — С. 763.]

Попередня     Головна     Наступна

СПИСОК СКОРОЧЕНЬАРХІВОСХОВИЩА


ДАРФ — Державний архів Російської Федерації (Москва).

ЗНТШ — Записки Наукового товариства імені Шевченка.

ІЛ — Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів.

ІМФЕ — Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, фонди.

ІРЛІ — Інститут російської літератури (Пушкінський дім) Російської академії наук.

ІР НБУВ — Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

ЛНБ — Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, відділ рукописів.

НМТШ — Національний музей Тараса Шевченка.

РДАЛМ — Російський державний архів літератури і мистецтва (Москва).

РДБ — Російська державна бібліотека (Москва).

РДІА — Російський державний історичний архів (Санкт-Петербург).

РНБ — Російська національна бібліотека (Санкт-Петербург).

ЦДАМЛМУ — Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (Київ).

ЦДІА України — Центральний державний історичний архів України у Львові.
ДРУКОВАНІ ДЖЕРЕЛА


«Кобзар» 1840 — Кобзарь Т. Шевченка. — СПб., 1840.

«Кобзар» 1860 — Кобзарь Тараса Шевченка / Коштом Платона Семеренка. — СПб., 1860.

Листи до Тараса Шевченка — Листи до Тараса Шевченка. — К.: Наук. думка, 1993.

Тарас Шевченко. Документи та матеріали — Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814 — 1861. — 2-ге вид., перероблене і доповнене. — К., 1982.

Труды этнографическо-статистической экспедиции... собранные П.П. Чубинским. — Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край: Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. — СПб., 1874. — Т. 5. Песни любовные, семейные, бытовые и шуточные.
Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.