[Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 6. — С. 587-601.]

Попередня     Головна     Наступна

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ІМЕН І НАЗВ *


[* Покажчики до цього тому уклала О. В. Шубравська.]


Август 389

Авдотья (няня Ускових) 164, 444

Адлерберг В.Ф. 223, 261, 465, 468, 537

Айвазовський І. К. 171, 452, 453, 467

Айзеншток І.Я. 309, 548, 552, 557, 558, 571

Аксаков І.С. 171, 453, 461- 463, 490, 535

Аксаков К.С. 462

Аксаков СТ. 150, 153, 155, 158, 161, 167, 168, 171,173 — 176, 178, 290, 426, 431 — 433, 440 — 443, 446, 452, 453, 457, 460, 465, 535, 536, 545

Аксакова В.С. 458

Александрійський М.С. 46, 265, 338, 343

Аленников М.С. (Олейников) 157, 437, 439

Алякринський А.П. 346, 550

Андрієвський М.О. 186, 240, 247, 267, 269, 478, 489, 549, 567

Андрузький Г.Л. 73, 258, 260, 261, 366

Анісов В.Ф. 400, 442, 446, 560

Анненков П.В. 494, 502, 507

Антипов О.І. 93, 95, 381, 382

Антонович П.О. 219, 530

Аполлон Бельведерський 109, 111, 162, 391

Апрелєв В.П. 546

Арей (Арес) 104, 389

Аркас М.А. 214, 523

Арсеній (Москвін Ф.П.) 216, 526, 527

Артемовська 60, 354, 355

Артемовський — див. Гулак-Артемовський С. С.

Архипова Л. П. 559

«Архіви України» 556

Астаф’єва 208

«Атеней» 534

Афанасьев О. М. 432

Афанасьєв-Чужбинський О.С. 259, 260, 352, 535, 564

Афанасьев-Чужбинський С.С. 320

Бабст І. К. 175, 460, 535

Багалій Д. І. 326

Багратіон К. 475

Бажанов М.Є. 132, 408, 411, 457

Бажанова К.А. 408, 457

Бажанови 173, 457

Байрон Дж.-Г. 400

Баласогло О. П. 366

Балинський Л. 127, 405

Бальмен С.П. де 318

Бальмен Я.П. де (Яків Дибайло) 221, 260, 308, 318, 533

Баратинський Є.А. 307

Барсов П.П. 432

Бартенєв П.І. 169, 450, 451

Баторій Стефан 314

Башилов М.С. 260, 533

Бахус 24

Беатріче Портінарі 118, 399

Безбородько, князь 336

Безобразова О.М. 74, 366

Без’язичний В. 576

Бекетов В.М. 213, 522

Бер К.М. 71, 73, 82, 364, 366, 373, 374, 395

Беранже П.-Ж. 155,164, 434, 435, 439, 444

Беретті В.І. 390

Бернадський О. 537

Бетховен Л. ван 147, 424

Бецький І. 304

Бєлінський В.Г. 251, 315, 574

Биков Н.Д. 396

«Былое» 451

Бібіков Д.Г. 229, 230, 330, 540, 542

«Библиотека для чтения» 124, 403, 404, 418

Білик І. 485

Білозерська Н.О. 139, 240, 415, 549, 550

Білозерський Василь М. 34, 73, 74, 126, 139, 201, 210, 211, 331, 366, 404, 415, 498, 505, 515, 517, 519, 549, 557, 567

Білозерський Віктор М. 258, 506

Білозерський Микола Данилович („Н. Д.“) 126, 404, 445

Білозерський Микола Михайлович 247, 331, 404, 446, 466, 567

Білокрисенко А.Ф. 250, 573

Білокрисенко Ф.А. 573

Блум К. Л. 425

Бодянський О.М. 26, 27, 37, 51, 62, 65, 79, 80, 84, 85, 221, 222, 239, 240, 277, 280, 281, 299, 321, 323 — 326, 334, 340, 347, 348, 355, 356, 359, 360, 370, 374, 397, 534, 548, 550

Бодянський П.І. 526

Бойко В. 195, 197, 199, 204, 205, 211, 215, 488, 525

Бойко І. 490

Бойко Лаврентій 490, 505

Бойко Логин 490

Бойко Ф.К. 11, 301, 302

Бойко Я. Г. 11, 13, 188, 191, 193, 195 — 199, 201 — 204, 207, 210, 215, 293, 294, 301, 302, 480, 484, 485, 488, 490, 492, 493, 496, 497, 500, 502, 505, 511, 525

Болдін А.С. 211, 519, 520

Большаков Л. 363, 367, 373, 376, 384, 439, 440

Бондаренко Г.В. 191, 484

Борисполець П.Т. 39, 77, 316, 337, 369

Бородін В.С. 307, 317, 321, 322, 422, 481, 550, 565

Бранькович 185

Брилкін М.О. 154, 155, 157, 158, 414, 431, 433, 437, 439

Брилкіни-брати 439

Броніслав, святий 74

Брюллов К.П. 15, 21, 39, 52, 80, 99, 106, 226, 228, 230, 259, 274, 304, 314, 319, 337, 348, 349, 362, 396, 422, 454, 458, 460, 477, 538, 539, 545, 557, 560, 570

Брюллов О.П. 248, 570

Брюховецький І. 397

Бугай-Саєнко І. 240, 550

Булгарін Ф.В. 240, 548

Бурачок С. О. 26, 320

Бурбони 399

Бурцев Л.О. 164, 308, 419, 444

Бурцева СО. 164, 419, 444

Бурцеви 143, 419

Бутаков О. І. 47, 48, 53, 74, 100, 232, 264, 266, 299, 343 — 346, 349, 358, 366, 543

Бутакова О.М. 74, 240, 346, 365, 550

Бутков П.Г. (Будков) 28, 323

Буяльський І. В. 541

Бюрно К.І. 100, 101, 103, 110, 113, 115, 120, 121, 129, 173, 382, 384, 386, 388, 393, 395, 400, 406, 456

Ваганів В.С. 573

Вальтер Скотт 106, 390

Ван-Путерен Д.І. 448

Варенцов В.Г. 145, 146, 420, 421, 423, 428, 429

Варенцов О.П. 147, 154, 161, 424, 433, 439, 441

Васильчиков І. І. 268, 472, 529

Ватто Ж.-А. 35, 332

Вашкевич Г. 466

Величко СВ. 66, 79, 80, 146, 251, 354, 360, 370, 423

Венгжиновський А. 58, 73, 74, 81 — 83, 85, 99, 100, 122, 129, 352, 353, 365, 367, 372 — 375, 385, 386, 401, 406

Венгжиновський Б. 82, 88, 97, 110, 115, 377, 383, 393, 396

Веневітінов Д.В. 53, 349

Венера Мілоська 111, 393

Венеціанов О.Г. 314, 319, 349, 477

Вервес Г.Д. 400

Вересай О. 455

Верне О. 98, 384

Вернер Т. 74, 82, 88, 352, 367, 373, 377

«Вестник Европы» 514

«Вестник промышленности» 487

«Вечірній Київ» 547

Виговський І. 304

Визінський Г. 536

Витавський Р. П. 499, 516, 526

Відоняк Н. 547

Вієльгорський М.Ю. 259

«Віленський альбом» 396

Вільчинський Я.-К. 396, 406

Віталі І.П. 102, 387

В-к-в А. 487

Владич А. 322, 384

Внучкова А. І. 546, 549, 552, 555, 559

Возняк М. 319, 363

Волконський С.Г. 451

Волконський Ф.М. 445

Волховська Т.Г. 57, 308, 318, 352

Вольський Вацлав 474

Вольський В.-М.-К.-Ф. 185, 187, 188, 190, 193, 267, 269, 474, 475, 480, 483, 485

Вольський Г.В. 474

Вольський М.В. 474

Вольф М.О. 386

Воронін 199, 496

Воронцов 475

Враз Станко 321

«Всесвіт» 572

Габерцеттель Й.І. 541

Гагарін Г.Г. 248, 570, 571

Галахов О.Д. 498, 502

Галузевський В.Ф. 39, 112, 338, 404

Галузевський Я.Ю. 112, 394

Ганка В. 321

Ганненко Е.А. 306

Ганнуся 186, 213, 477, 523

Гарасько П. 394

Гарновський В.В. 555

Ге М.М. 495

Гедеонов О.М. 453, 454

Гейне Г. 372

Ген Н.О. 404

Георгій, святий 200

Гербель М.В. 79, 124, 370, 403, 495, 559

Герен К. 552

Герн А.І. 94, 381

Герн К.І. 47, 49, 51, 52, 55, 58, 64, 73, 80, 83, 87, 88, 90, 91, 93 — 96, 98, 99, 101, 104, 110, 115, 120, 337, 345, 346, 351, 357, 366, 371, 376, 377, 379, 381 — 386, 389, 393, 396, 400, 412, 415

Герцен О.І. 198, 431, 439, 458, 494

Герцен О.О. 494

Гершензон М.Й. 318, 319

Гете Й.-В. 305, 438

Гессе П.І. 29, 325, 356

Гижинський С.С. 243, 559

Глинка М.І. 21, 307, 308, 311, 314, 548

Глинка С. 365

«Глобус» 342, 461, 533

Глухов Х.В. 443

Глушановський А.А. 34, 330

Говядовський М.Г. 479

Гогенфельден В. 218, 528

Гоголь М.В. 33, 36, 50, 53, 54, 80, 83, 103, 127, 307, 326, 328, 334, 335, 338 — 340, 343, 447, 350, 371, 373, 388, 402, 404, 421, 425, 438

Голинська П.М. 155, 158, 433, 439, 440

Головатий А.А. 22, 23, 315, 316

Головачов А.П. 66, 79, 80, 280, 360, 370, 371, 397

Головко М.О. 343

Гольдоні К. 425

Гомер 105

Гоміліус 355

Горацій (Квінт Горацій Флакк) 305

Гордон Я. — див. Ятовт М.

Горленко В.П. 302, 325, 476

Горленко (Горленятко) 186, 476

Горнунг Й. 318, 352

Горонович А.М. 69, 74, 83, 362, 367, 373

Горфункель А.Х. 559

Горький Максим 560

Грабовський М. 28, 323

Гребінка Є.П. 303, 307, 308, 315, 349, 477, 492, 517

Греч М.І. 312, 548

Грибоедов О.С. 117, 399

Григор’єв В.В. 372, 373

Григоров-Захаров С. 461

Григорович 199, 200, 487, 496, 497

Григорович В.І. 21, 24, 72, 91 — 93, 282, 314, 319, 328, 364, 379, 380, 477

Григорович І.В. 25

Григорович СІ. 72, 364

Гриненко Ф. 480

Гриц Т.С. 432, 453, 454, 465

Грінберг І.Л. 249, 572

Грінберги 572

Грінченко Б. 427

Грудзинський 185, 475

Гудзій М.К. 441, 452

Гудовський І.В. 404

Гулак М.І. 258, 534

Гулак-Артемовська В.А. 60, 70, 354, 362

Гулак-Артемовська В.С. 70, 72, 109, 112, 391

Гулак-Артемовська О.І. 70, 71, 109, 112, 139, 183, 248, 362, 454, 471, 571

Гулак-Артемовська О.С. 70, 72, 109, 391

Гулак-Артемовський П.П. 15, 18, 20, 305, 309, 311, 313

Гулак-Артемовський С.С. 19, 21, 23, 31, 59, 60, 68, 70, 71, 108, 111 — 113, 116, 127, 130, 131, 134, 136, 138, 139, 145, 146, 165, 167, 169, 306, 307, 311, 314, 315, 317, 326, 354, 355, 361 — 364, 372, 376, 381, 391, 394, 395, 397, 398, 407, 410, 412, 414, 416, 421, 423, 445, 447, 449, 450, 571

Гумбольдт О. 400, 401

«Гумно» 466

Гусиковська Д. 400

Гусля 355

Ґалаґан Г. П. 169, 172, 190, 240, 427, 450, 455, 479, 483, 549, 551

Ґалаґан К.В. 240, 551

Ґалаґан П.Г. 172

Ґалаґан С.О. 427

Давид 40, 339

Даль В.І. 39, 141, 142, 146, 337, 418, 442, 573

Данилевський Г.П. 303, 350

Данилевський М.Я. 73, 82, 85, 280, 281, 366, 375

Данте Аліг’єрі 65, 110, 118, 359, 360, 399, 448

Дараган М.Я. 21, 313

Даціаро 72, 364

Дейч Є. 557

Делакруа Е. 98,106, 384

Деларош П. 98, 106, 384

Делюр’є Ж.-Ж. 425

Делянов І.Д. 234, 544

«День» 538

Деркач К.І. 478

Деркач Л.П. 240, 478, 479, 486, 551

Десницький В.О. 570

Дефо Д. («Пригоди Робінзона Крузо») 108, 186, 197, 391, 476, 492

Дзендзеловський І.П. 185, 475

Дзюбин Л.М. 39, 249, 336, 469, 572

Дикарєв М.О. 310, 315, 325, 327, 368, 401, 407, 413, 442, 465, 492

Димовський І. С. 12, 13, 301

Діденко Ю.П. 547

Дмитрієв М.О. 98, 384

Дмитрієва Р.П. 559

«Дніпро» 341

Добржинська О. 478

Добржинська Ф. 478

Добржинський Ф. В. 472, 478

Добролюбов М.О. 498

Довгополенко Х.В. 188, 190, 191, 193 — 200, 202, 207, 210, 480, 483, 485, 488, 490, 491, 493, 495, 497, 500, 506, 511, 517

Долгоруков В.А. 233, 234, 463, 468, 472, 529, 543 — 545

Долгоруков М.А. 29, 30, 32, 229, 324, 325, 327, 443, 541

Доманицький В.М. 451

Домарацький С. 411

Дорохова М.О. 155, 158, 433, 439, 440

Дорошкевич О.К. 427, 506, 507, 509, 514, 515, 517, 519 — 521, 529

Драгоманов М.П. 364, 385, 388, 390, 400, 405, 411, 494

Дрекслер Й. І. 33, 329

Дрекслер Ф. І. 33, 329

«Древняя и новая Россия» 499, 516, 526, 528

Дружинін О.В. 502

Дубельт Л.В. 39, 232, 337, 348, 542, 543

Дудишкін С.С. 502

Дунін-Борковська Г.І. — див. Псьол Г.І.

Дунін-Борковський П.Д. 341

Дьяков В.А. 377

Ейнар Ш. 318, 319, 322, 333

Екельн Л.П. 73, 81, 365, 372

Елькан О.Л. 19, 23, 59, 60, 81, 311, 317, 321, 354, 372

Енгельгардт В.В. 301, 452, 475, 490

Енгельгардт П.В. 323, 400

Ерассі 452

Еристов Ф. 202, 203, 208, 209, 214, 215, 218, 220, 499, 501, 513, 516, 517, 524, 526

Ескулап 61

Єгова 536

Єдлічка А.В. 33, 329

«Ежегодник Государственного Исторического музея» 461

Єжов К. 18, 19, 23, 310, 317

Єзучевський В.Й. 39, 65, 112, 126, 338, 404

Єленєв Х.М. 132, 137, 408, 413

Єрофеєв І.Ф. 537, 566, 568

Жадовський С.Н. 418

Жак 106

Желіговський Е.В. (Сова) 81, 83, 84, 87, 88, 91, 94-96, 99, 101, 104, 110, 115, 365, 366, 372, 373, 377, 379, 381, 383, 385, 386, 389, 393, 396

Жемчужников В.М. 532

Жемчужников Л.М. 146, 152, 307, 341, 356, 422, 430, 479

Жемчужников О.М. 430

«Життя і революція» 344, 506, 507, 515, 519, 520, 521

Жолковський, гетьман 397

Жуйков О.Г. 164, 419, 444, 457

Жуйкова О.П. 164, 419, 444, 457

Жуйкови 143, 173, 457

Жуковський В.А. 38, 39, 50, 52, 259, 278, 314, 335, 337, 347, 348, 380, 396, 460, 477, 543

Жулєва 355

Жур П.В. 317, 318, 328, 341, 369, 374, 396, 454, 468, 474, 475, 478, 485, 496, 497, 499, 508, 520, 537, 549, 552, 554, 560, 561, 563

Забіла В.М. 17, 34, 259,

260, 308, 330, 547

Забіла Н.М. 205, 208, 209,211,505,506,511 — 516, 519, 521, 522

Заблоцький-Десятовський А.П. 502

Завадовський М. С. 316

Зайцев П.І. 430, 472, 480, 501, 502, 505, 511, 516, 522, 524, 526, 528, 531

Закревська Г.І. 24, 318

Закревський В.О. (Виктор Мочеморденко) 23, 308, 317, 318

Закревський М.О. 318

Закревський П. 318

Залеський Б. 64, 73, 80, 82, 85-87, 89, 90, 93, 95, 98, 100, 103, 109, 113, 119, 127, 130, 135, 138, 156, 280 — 286, 299, 352, 353, 357, 358, 364 — 367, 371-376, 378, 379, 381 — 390, 392, 393, 395, 396, 399 — 401, 405 — 407, 411, 412, 414, 415, 427, 436, 443, 444

Залеський О.М. 247, 568

Залеський Ю.-Б. 81, 91, 371 — 373, 379, 411

Залеські 400

Занькевичі 356

«Записки історично-філологічного відділу УАН» 306, 427, 476, 486, 509, 529

«Записки наукового товариства в Києві» 310

«Записки Наукового товариства імені Шевченка» 323

«Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР» 360

Запорожець І.М. 241, 551

«Запорозька старина» 18, 309

Захаренко Н.Г. 559

Зброжек Т. 417

Зелінський К. А. («Z») 64, 81, 85, 89, 94, 95, 357, 372, 375, 377, 381, 382

Зельонка М.Т. (Кандид) 74, 83, 84, 91, 92, 99, 367, 374, 379, 383, 385

Зільберштейн І.С. 552

Зільберштейн І.Я. 467

Змієвський В. 193, 197, 200, 201, 485, 491, 497

«Зоря» 315, 327, 450, 453, 465, 480, 492, 493, 552, 573

Зотов В.Р. 460, 535, 536

Іван IV Грозний 223, 536

Іваненко Ф.Г. 41, 339

Іваницький 214, 218, 219, 524

Іваниця 476

Іванишев М.Д. 79, 186, 370, 477

Іванов О.А. 174, 458

Іванов Ф.Ф. 454

Іванова К.І. 209, 213, 511, 513, 521

Ігнатьєв М. 392

«Известия Общества любителей изучения Кубанской области» 402

Ізлер 39, 337

«Иллюстрация» 222, 223, 460, 534 — 536

Ільяшенко 74, 366

Іоанн Хреститель 88, 362, 376

Іоахим К.І. 69, 71, 109, 112, 362, 391, 394

Іов 38, 336

Іофанов Д. 549 — 550

Ісаєв Д.М. 336

Ісаєв М.Г. 356, 357

«Іскра» 460

«Искусство» 441, 452, 457

«Исторический вестник» 437

Ісус, син Сіраха 338

Ісус Христос (Спаситель, Человеколюбец) 42, 50, 51, 54, 55, 63, 76, 79, 88, 91, 95, 100, 101, 105, 122, 123, 125, 164, 170, 268 340, 347, 351, 357, 362, 368, 376, 380, 383

Калашников 483

Кавелін К.Д. 535

«Казачий вестник» 370

Калам О. 72, 81, 107, 171, 364, 372, 452

Каменецький Д.С. 167, 182, 183, 195, 199, 205, 213, 445, 446, 460, 470, 471, 488, 496, 509, 511, 512, 522, 526, 527, 543, 560

Камінський Ф.І. 213, 485, 522

Костюрін (Кастюрін, Кастюріна) 256, 561

Капніст О.В. 57, 322, 323, 352

Карелін Г.С. 66, 360

Карпенко Г. 381

Карпенко С. 381

Карпов В. 523

Карташевська В.Я. 195, 205, 209, 479, 489, 506, 507, 513, 556

Карташевська М.Г. 458

Карташевські 187, 479, 505, 507, 516, 521

Касіян В. 561, 562

Катенін О.А. 138, 142, 409, 412, 414, 418

Катерина II 316

Катков М.Н. 158, 433, 440, 536

Катя 164, 444

Кауфман Л. 311

Квітка- Основ’яненко Г. Ф. 14, 15, 18, 20, 61, 70, 239, 302 — 305, 307- 310, 312, 313, 316, 320, 326, 332, 355, 362, 421, 546

Кебер Г.В. 146, 423, 434

Кейкуатов М.І. 333, 357

Кейкуатова К.Ф. 333, 357

Кейкуатови 35, 333, 357

Кернер К.-Т. 81, 90, 91, 371, 372, 377, 378

Кетчер М.Х. 34, 38, 155, 175, 178, 330, 335, 341, 434, 461, 465, 535

Кибальчич Н.М. 511, 513, 514

Киреєвський І.О. 124, 125, 132, 134, 143, 403, 409, 410, 419, 456

Кишкін В.В. 140, 289, 417, 437

«Киевская старина» 300 — 302, 304, 312, 316, 319, 331, 333, 334, 336, 339, 340, 343, 345, 346, 350 — 354, 357, 358, 361, 363, 364, 371, 373 — 376, 379, 381, 382, 384, 385, 387, 388, 392, 394, 395, 400, 405, 406, 411, 418, 427 — 429, 436, 437, 440, 444, 446, 451, 454, 455, 464, 466, 468, 476, 477, 479,481 — 483, 485, 489, 491, 498, 499, 500, 503 — 505, 507, 508, 511-516, 518, 521525, 530, 534, 542, 554, 556, 562, 567

«Киевские епархиальные ведомости» 527

«Киевский телеграф» 293, 304, 355, 503

Кларк В. 416

Клебановський П. 481

Клодт П.К. 248, 570

Клопотовський І. П. 140, 141, 289, 416, 417, 555, 559

Князева Н.Г. 559

Ковалевський Є.П. 200, 202, 211, 496, 497, 499, 502, 519, 532, 544

Ковалевський П.М. 532

Кожанчиков Д.Ю. 175, 176,182, 183, 207,317, 460, 463, 469, 471, 512

Козаченко К.Н. 244, 561

Козаченко О.П. 140, 417

Козачковська М.С. 71, 78, 79, 241, 369, 486, 551

Козачковський А.О. 60, 66, 70, 78, 193, 280, 281, 292, 304, 355, 356, 360, 363, 369, 370, 403, 417, 424, 486, 551, 571

Козлов М.Д. 93, 94, 381

Козлов О.О. 244, 561

Козловський 267 — 269

Кокорев В.О. 175, 178, 460, 464

Кокошкін Ф.Ф. 454

Колесинський Б.Б. 99, 385

«Колокол» 482, 495, 552

Кольцов О.В. 40, 53, 251, 339, 340, 349, 350, 574

Комаров М. 357

Кониський Г. 52, 66, 348, 360, 370

Кониський О.Я. 308, 310, 356, 480, 516, 517

Кононенко К.Д. 322

Косинський I. 326

Корбе І.М. (Корба) 17, 60, 221, 308, 354, 533

Кореницький П. 305, 306

Корнілов П. 561, 565

Корольов П.М. 18, 273, 309, 312

Корсаков П.О. 19, 23, 307, 311, 312, 317

Корсун О.О. 17, 18, 20, 305 — 309, 313, 315, 320

Корш Є.Ф. 440, 535

Косарев Є.М. 354, 361 — 363, 376, 387, 411, 443

Косарик Д.М. 547

Костомаров М.І. 34, 36, 139, 183, 223, 233, 247, 258 — 260, 274, 305, 306, 313, 317, 320, 328 — 331, 334, 416, 428, 437, 466, 470, 471, 479, 534, 536, 550, 555, 568

Костомарова Т.П. 139, 416

Костров Є. 371

Костромитинов М.Ф. 64, 357

Котляревський І.П. 147, 148, 326, 362, 425, 431, 463

Кочубей П.А. 185, 198, 473, 474, 493

Кошелев О.І. 170, 451

Кошелева О.Ф. 451

Кошиць Г.І. 348

Кошиць Ф.Г. 348

Краєвський А.О. 86, 375, 378, 383, 398, 502, 535

Крамаренко М. 310, 542, 573

Красицька К.Г. — див. Шевченко К.Г.

Красицький А.Г. 11, 13, 301, 344

Красінський З. 382

Красковська Є.І. — див. Юскевич-Красковська Є.І.

Красковський І.Д. — див. Юскевич-Красковський І.Д.

Крашевський I. 374, 376, 381, 382, 384, 385, 388, 400, 405, 411

Крашевський Ю.-І. 364

Кржижицький 268

Кржисевич 308

Кржисевич (Задорожна) М.С. 17, 246, 308, 564

Кривко Я. 555

Крилов Д.О. 468

Крилов І.А. 80, 173, 390, 391, 438

Криловська Є.Г. 196, 241, 490, 552

Круневич 532

Крутоярченко 463

«Кубанские областные ведомости» 310, 325, 327, 442, 465, 492

Кудлай 447

Куліш О.М. (Ганна Барвінок) 139, 146, 180, 205, 214, 245, 246, 248, 330, 404, 416, 466, 492, 505, 506, 517, 562, 564, 569

Куліш П.О. (Николай М.) 27, 28, 34, 36, 124, 126, 127, 130 — 133, 139, 145, 147, 151, 152,155,156, 158,161, 167, 179, 199, 202, 207, 213, 221 — 223, 241, 258, 260, 286, 289, 299, 322, 330, 331, 334, 373, 390, 402, 404, 407 — 409, 416, 420 — 423, 426 — 430, 433, 434, 436, 437, 440, 442, 445, 446, 451, 460, 461 — 463, 466, 470, 485, 492, 496, 500, 506, 512, 534, 536, 552

Куліш П.П. 562

Курочкін В.С. 155, 164, 434, 435, 438, 439, 444, 508

Курочкін М.С. 205, 507, 508, 536

Кутерем 434

Кутіни 333

Кутузов А. М. 365

Кухаренки 310

Кухаренко О.Я. 402

Кухаренко Я.Г. 18, 22, 30 — 32, 59, 74 — 77, 126, 131, 137, 138, 145, 162, 163, 179, 197, 245, 273, 287, 299, 305, 306, 310 — 313, 315 — 317, 325 — 327, 368, 369, 401 — 404, 407 — 410, 413, 414, 416, 419, 420, 442 — 445, 465, 466, 492, 563

Куцинський А.О. 241, 552

Кюхельбекер В.К. 307

Лавров А.М. 344

Лаврова 355

Лагода А.І. 301

Ладиженський М.В. 133, 410

Лазар, святий 111, 394

Лазаревська А.О. 174, 175, 208, 245, 291, 459, 512, 563

Лазаревська К. 512, 555, 569

Лазаревський Б. 550

Лазаревський В.М. 45, 60, 64, 112, 113, 116, 127, 189, 241, 246, 247, 336, 342, 358, 394, 395, 398, 404, 480, 481, 512, 553, 565, 568

Лазаревський В.Н. 564

Лазаревський І.М. 174, 241, 459, 553

Лазаревський М.М. 38, 60, 64, 65, 94, 111, 112, 115, 122, 124, 125, 128 — 130, 132, 133, 136 — 138, 144, 146, 151, 152, 155, 156, 164, 167 — 169, 172, 173, 175, 176, 179, 183, 185 — 187, 189, 199, 202, 203, 208, 209, 211, 214, 215, 218 — 220, 245, 246, 274, 279, 284, 287, 289, 290 — 292, 302, 333, 335 — 339, 342, 348, 351, 358, 359, 382, 391, 394, 397, 398, 402 — 408, 410, 412 — 415, 418 — 423, 426, 427 — 429, 434 — 436, 444 — 450, 453, 454, 456, 459, 460, 463, 471, 474, 495, 496, 499, 501, 512, 516, 524, 526, 528, 529, 531, 550, 558, 563, 565, 571

Лазаревський О.М. 241, 302, 310, 427, 454, 512, 529, 553

Лазаревський С.В. 522

Лазаревський Ф.М. 35, 45, 48, 55, 64, 94, 112, 113, 116, 127, 134, 136, 144, 146, 241, 243, 248, 250, 262, 265, 276, 280, 333, 336, 338, 339, 342, 345, 351, 357 — 359, 382, 394, 395, 398, 404, 410, 412, 420, 423, 553, 555, 560, 569, 573

Лазаревський Я.М. 165, 246, 445, 565

Лазаревські 473, 512, 553

Лазебник Ю. 333

Ламанський Є.І. 502

Ланевський 307, 546

Лаппо-Старженецький П. В. 414

«Ластівка» 308, 315, 349

Лафатер І.-К. 116, 397

Лашкевич О.С. 503, 518

Лебединцев Ф.Г. 428, 483

Лебедев М.І. 478

«Левада» 466

Левицький С. П. 45, 52, 65, 112, 266, 284, 342, 343, 348, 359, 394

Ленін В.І. 573

Ленський Д.Т. 439

Леонтина (Валентина) 186, 477

Леохар 391

Лермонтов М.Ю. 39, 40, 45, 338 — 340, 342

Лесман М. С. 559, 574

Лесков М. С. 428, 429, 530

Лизогуб Ф.І. 35, 37, 40, 43 — 45, 47, 49, 50, 51, 55, 57, 58, 62, 64, 262, 265, 266, 274, 276, 277, 279, 331-335, 337, 338, 340 — 347, 349, 351 — 353, 356, 399, 422, 434, 543

Лизогуб І.І. 35, 37, 38, 41, 55, 56, 63, 333, 335, 339, 346, 351, 357 Лизогуб Ліза 37, 40, 276, 335

Лизогуб Н.Д. 38, 41, 44, 335, 339, 342

Лизогуби 351

Лисенко М.В. 408

Лисенков І.Т. 255, 311, 316, 317, 460

Лисюков О. 265

Лінчевська Т.В. 555

Ліппоман Ф.Й. 185, 475

Літевський П.І. 132, 408

«Літературна газета» 315, 527

«Літературна Україна» 301, 519, 557

«Літературно-науковий вісник» 554, 555

«Литературное наследство» 309, 312, 548, 552, 557, 558, 571

«Литературный современник» 438

Лобода Ф. 428, 451

Логановський О.В. 106, 390

Логінов 126, 133

Лопухін П.П. 202, 214, 480, 485, 488, 500, 512, 524

Лосієвський І. 547

Лужицький І.В. 507

Лука, євангеліст 117, 398, 475

Лукашевич П.Ю. 43, 275, 340, 341

Лукулл Луцій Ліціній 117, 399

Лук’янович О.А. 33, 328

Львов Г. 89, 90, 100, 377, 386

Львов Ф.Ф. 245 — 247, 523, 566, 568

Лядурнер А.І. 106, 390

Маєвський А.П. 57, 62, 63, 68, 352, 356, 358, 361 — 363

Майбах К. 537

Майдель 266

Майков А.М. 467, 535

Макаров М.М. 514

Макаров М.Я. 182, 195, 198, 205, 209, 211 — 213, 248, 292, 295, 366, 402, 466, 469, 470, 479, 489, 493 — 495, 505 — 507, 511, 513 — 517, 519 — 522, 569

Максимович М.В. 170, 176, 177, 180, 181, 184, 187, 291, 451, 463, 464, 466, 467-469, 472, 478, 481, 486

Максимович М.О. 79, 147, 153, 158, 167, 169, 170, 175, 176, 178, 184, 187, 188, 193, 240, 241, 260, 268, 291, 307, 369, 370, 424, 426, 430, 431, 433, 440, 441, 446, 450, 451, 461 — 465, 467, 472, 473, 478, 480, 486, 549, 551, 553

Макферсон Дж. 371

Макшеєв О.І. 47, 344

Малинка А. 394

Мальгіна 26

Малюга П.П. 445

Маня 196, 490

Марія, Мати Божа (Пречиста Діва, Матір Христова) 51, 54, 120, 277, 347, 350, 400

Марія Миколаївна (Романова) 92, 168, 169, 380, 387, 418, 449

Маркевич А.М. 122, 123, 126, 130, 132, 136, 138, 146, 151, 173, 209, 211, 286, 391, 402, 404, 407, 409, 412, 414, 419, 423, 426, 429, 456, 477, 514, 516, 519, 522

Маркевич М.А. 17, 26, 124, 126, 221, 239, 307, 308, 318, 320, 402, 403, 533, 534, 547, 556

Марко Вовчок — див. Маркович М.О.

Маркович Б.О. 182, 470

Маркович М.О. (Марко Вовчок) 151, 156, 167, 179, 182 , 183, 205, 223, 241, 249, 291, 375, 428, 437, 445, 446, 463, 466, 469 — 471, 473, 484, 491, 494, 507, 519, 536, 553, 554, 560, 572

Маркович О.В. 211, 258, 341, 470, 473, 519

Мартовицький 349

Мартос І.П. 102, 302, 387

Маруся Богуславка 522

Маслій В.П. 475

Матвеев Ю.М. 58, 353

Матвій, євангеліст 340

Матвій, слуга Фреймана Г. А. 95

«Маяк» 26, 256, 306, 312, 315, 320

Межевич В. 548

Мейєрбер Дж. 175, 460

Мельников А.І. 106, 390

Мельников П.І. (Андрій Печерський) 535

Мельниченко О. Г. 350

Ментор 129

Мерзляков О.Ф. 65, 359

Метлинський А.Л. (Могила) 20, 77, 132, 133, 145, 152, 305, 313, 369, 408, 409, 421, 430

Мешков Д.В. 336

Микешин М.Й. 241, 537, 554

Микола, святий 106

Микола I (Карл Іванович) 106, 243, 343, 361, 390, 395, 396, 429, 462, 543, 544

Михайлов В.О. 74, 88, 367, 377, 389

Михайлов Г.К. 21, 69, 314, 362

Михайлов М.Л. 487

Михальський О.Г. 411, 412, 443

Міллер Г. 370

Мін Д.М. 178, 448, 465

Міцкевич А. 121, 233, 305, 400, 401

«Мовознавство» 495

Модзалевський В. 339

Мокрицька М.Л. (Свічка) 220, 241, 532, 554

Мокрицький А.М. 24, 319, 349, 531, 547

Мокрицький (ТаволгаМокрицький) І.М. 220, 299, 473, 531, 532, 554

Мокрицький (ТаволгаМокрицький) П. М. 531

«Молодик» 26, 304, 309, 312, 320

Мольєр 326

Мордовець Д.Л. 555

Мордовцева (Мордовець) Г.Н. 242, 555

«Москвитянин» 222, 315, 321, 361, 534

Москвін Ф.П. — див. Арсеній

«Московские ведомости» 158, 389, 424, 440, 462, 463

Мостовський М.В. 99, 143, 164, 173, 385, 419, 444, 457

Моцарт В.-А. 424

Муравйов О.М. 414, 433

Муравйов С. 445

Мурільо Б.-Е. 458, 459

Муханов П.О. 440

Муханов С.М. 29, 324, 325

Мятлева 181, 355

Навроцький О.О. 258, 260, 580

Нагаев М.Г. 396

Нагорецький 456

Назаревський О.А. 348

Наполеон Бонапарт 372

«Народное чтение» 194, 196, 199, 203, 210, 294, 467, 486, 487, 490, 491, 496, 502 — 504, 508

Науменко В.П. 507, 549

«Начала» 544

Незабитовський С.А. 140, 242, 249, 417, 555, 571

Некрасов М.О. 251, 317, 378, 479, 497, 535, 574

Непокупний А. 301

«Нижегородские губернские ведомости» 440

Никитенко О.В. 502

Нікітін І. С. 487

Николай М. — див. Куліш П.О.

Нікольський С.Р. 60, 81, 83, 360, 372, 373, 408

«Нова громада» 451

Новиков Є.П. 170, 451

Новицький К. 417

Новицький М.Д. 201, 202, 354, 387, 498, 500, 518

Новицький М.М. 306, 461

Новицький О.П. 467, 565, 574

«Новое и забытое» 574

Номис (Симонов М.Т.) 223, 341, 470, 506, 536, 537

Нудатов Е.В. 344, 345

Оберучев К.М. 387

Оболонський О.Д. 508

Оболонський О.О. 205, 299, 305, 486, 491, 507, 508

«Образотворче мистецтво» 523, 565

Обручов В.П. 337, 347, 350, 356, 380

Овербек И.-Ф. 174, 458

Овідій (Публій Овідій Назон) 105, 389

Овсянников П.А. 138, 140, 144, 147 — 149, 151, 155, 156, 164, 169, 414, 415, 418, 421, 429, 430, 433 — 437, 442, 445, 447, 449, 450, 453

Огарьов М.П. 536

Огієвська Г.М. (Лазаревська) 242, 555

Огієвські 555

«Огляд» 470

«Огонек» 467, 552

Огризко І.П. 536

«Одесский вестник» 484

Одинець Є. 417

Олдрідж Айра 223, 224, 465, 537

Олег, князь 176, 462

Олександр I 340

Олександр II 101, 102, 108, 130, 383, 388, 391, 405, 406, 429, 439, 443, 543, 544

Ольшевський Е. 411

Онуфрій, святий 107

Орлов О.Ф. 53, 114, 278, 284, 332, 337, 347, 349, 353, 356, 361, 395, 543

Орловський В.Д. 213, 523

Осипов М.О. 100, 102 — 104, 110,111, 113, 116, 119, 126, 148, 149, 284, 375, 386 — 391, 393, 395, 399, 404, 424 — 426

«Основа» 197, 206, 219, 299, 307, 310, 313, 322, 331, 354, 355, 361, 363, 368, 369, 377, 378, 391, 394, 397, 401, 402, 406, 407, 409, 410, 412, 413, 415, 419 — 423, 426, 430, 434, 435, 437, 439, 442, 444, 446, 448 — 451, 459, 467, 469, 470, 471, 473 — 477, 479, 480, 483, 485, 487 — 489, 491 — 493, 495, 497, 500, 501, 505, 510, 517, 520, 523, 525, 526, 528 — 530, 536, 550, 557, 567

Оссіан 80, 81, 371

Островський О.М. 67, 361, 425, 536

Остужев О.О. 368

«Отечественные записки» 86, 90, 94, 103, 113, 301, 315, 316, 329, 342, 354, 375, 378, 381, 383, 397, 399, 401, 418

Павлов К.С. 214, 541

Павлов Н. 535

Павлюк М.М. 300, 372, 495, 508

Паламарчук Г.П. 433

Панаєв В.І. 378, 449

Панов В. 478

«Парус» 176, 461, 462, 463

Парчевський Н.П. 183, 185, 188, 190, 267, 268, 472, 474, 483, 485, 497

«Пасика» 466

Пассек Т.П. 417

Пелешенко Ю.В. 300

Перовський В.О. 39, 69, 81, 88, 92, 100 — 102, 283, 284, 332, 333, 337, 357, 362, 372, 373, 376, 377, 386 — 388, 403, 409, 410, 414, 443, 543

Петренко М.М. 306

Петро (камердинер акад. Бера) 71

Петро I 251, 316, 574

Петров О.М. 74, 330, 366

Пимен 169

Пименов М.С. 106, 390, 467

Пимоненко А.В. 523

Пипін О.М. 317

Пирогов М.І. 509

Писаревська Марта 306

Писаревський М. 69, 94, 354, 362, 381

Писаревський С. 306

Писарев М.Е. 366

Писемський О.Ф. 113, 116, 126, 394, 398, 404, 489

Піунова К.Б. (Тетяся) 147, 148, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 167, 178, 290, 424, 431 — 433, 436 — 441, 446, 465

Плетньов П.О. 39, 337

Плещеев О.М. 74, 80, 81, 83, 88-90, 94, 365, 367, 371, 372, 375, 377-381, 386, 487, 536, 566

Плюшар А. 312

Погодін М.П. 463, 535

Погожев В.М. 440

Посяденко 258, 260

Полевой М.О. 311, 548

Полянська Н. 569

Полонський Я.П. 467, 469, 470, 489

«Полтавские губернские ведомости» 216, 526

Полуботок П.Л. 23, 316

Полусмак Л.І. 204, 205, 207 — 213, 459, 504 — 507, 509 — 515, 517, 519 — 522, 529

Поль С. 490

Пономарьов Ф.П. 81, 372

Понятовський 190, 193, 197, 483, 485, 491

Понятовський Станіслав 483

Порохня 75, 132, 368

Поспелов К.Є. 64, 74, 264, 266, 358, 366

Поссе 133

Посяденко І.Я. (Посяда) 258, 580

Потоцький П.П. 547

Потьомкін Г.О. 475

«Правда» 299, 451, 469, 471, 479, 480, 483, 486 — 489, 491, 492, 500, 501, 507, 517, 523, 525, 528, 530, 547

Прадьє Дж. 106, 390

Прево 125

Предаткін 217

Прийма Ф.Я. 322, 495, 509

Прищенко М. 394

Прокопович М. 251, 574

Псьол (Дуніна-Борковська) Г.І. 37, 38, 41, 43, 48, 51, 55, 57, 322, 335, 339, 341, 346, 347, 352

Псьол О.І. 37, 262, 265, 266, 335, 339

Псьол Т. І. 37, 41, 43, 335, 339, 341

Пурлевський С.Д. 192, 485

Пушкін О.С. 70, 307, 314, 362, 372, 390, 438, 454, 563, 564, 570

Пущин І.І. 440

Пущина А.І. 440

«Пчела» 554

Радзивілл Кароль- Станіслав (несвіжський васпанку, «Рапіе КосЬапки») 120, 400

Радзійовський П. 417

«Радуга» 351

«Радянська Україна» 325

«Радянське літературознавство» 322, 324, 348, 416, 422, 463, 488, 495, 508

Раєв В.Є. 175, 178, 245, 460, 465, 556, 564

Ракович Г.О. 185, 242, 473, 556

Ракушка-Романовський Р. (Самовидець) 116, 370, 397

Рамазанов М.О. 67, 106, 361, 390

Рафаель Санті 346

Рембрандт ван Рейн 42, 174, 235, 340, 455, 458, 459, 460, 461, 545

Рєзанов В. 310

Рєпнін В.М. 43, 48, 57, 341, 346, 352

Рєпнін М.Г. 260, 318, 328, 333, 339, 341, 352

Рєпніна В.М. 24, 25, 27, 35-38, 41, 43, 44, 4651, 53, 56-58, 62, 73, 85, 100, 147, 155, 158, 175, 240, 262, 265, 275 — 279, 299, 318, 319, 322, 323, 333-335, 339 — 343, 345, 346, 348-353, 356, 365, 371, 375, 386, 399, 431, 440, 449, 451, 543

Рєпніна В.Є. (Балабіна) 43, 341

Рєпніна В.О. 37, 334

Рєпніни 334, 339, 355

«Речь» 430

Рилєєв К.Ф. 334

Рігельман О. 251, 370, 574

Різниченко Т.М. 300

Ровенський Д.А. 564

Родзянко А.Г. 33, 328, 329

Родзянко В.В. 328

Родзянко Г.А. 328

Родзянко Н.Я. 33, 328

Родзянко П.Г. 328, 329

Розенгейм М. 537

Романченко І. 571

Россі К.І. 390

Ротач П.П. 519

Руді Т.Р. 559

«Русская беседа» 145, 421, 440, 451, 457, 461, 464

«Русская газета» 196, 490

«Русская мысль» 329, 543

«Русская речь» 429, 530

«Русская старина» 309, 321, 323, 329, 344, 347, 359, 370, 372, 374, 387, 396, 398, 416, 417, 425, 437, 447, 496, 548, 550

«Русские ведомости» 502

«Русские пропилеи» 318

«Русский архив» 278, 306, 319, 337, 345, 347, 348, 351, 451

«Русский библиофил» 184, 459, 472, 478 , 480, 499 , 501, 505, 511, 516, 522, 524, 526, 528, 531

«Русский вестник» 222, 223, 426, 433, 440, 456, 534, 535, 536

«Русский инвалид» 60, 76, 141, 293, 325, 354, 402, 409, 418, 503

«Русское слово» 352, 469, 555, 564

«Руський мир» 508

Рустемас Йонас 87, 376

Савенков О.С. 531

Савич М.І. 258, 260, 580

Савичев М.Ф. 367, 370

Сажин М.М. 34, 37, 260, 330, 335

Салтиков-Щедрін М.Є. 173, 438, 456, 536

Самовидець — див. Ракушка-Романовський Р.

Самойлов С.Н. 62, 355

«Санкт-Петербургские ведомости» 293, 311, 328, 418, 534

Сапожников О.О. 139, 142, 144, 244, 416 — 418, 420, 561

Сапожникови 561

Свічка Л. 354

Себастьян, святий 372

Селецька М.Д. 525

Селецький П.Д. 215, 240, 473, 525, 548

Селюцький Д. 318

Селін О.І. 186, 477

Семевський М.І. 437

Семененко-Крамаревський В. 19, 23, 60, 255, 311, 317

Семенов І. 374

Семенов М.М. 84, 374

Сенчило- Стефановський О.Ф. 34, 242, 331, 541, 542, 556

Сераковський С. («S») 80, 82, 84, 88, 90, 94, 95, 99, 101, 110, 114, 115, 122, 129, 139, 284, 365, 367, 371, 373, 374, 377 — 379, 381, 382, 385, 386, 392, 395, 396, 401, 406, 412, 415, 427

Середа Є.О. 400, 442, 446, 560

Середницький Є.Т. 97, 99, 101, 383, 385, 386

Середняцький Є.П. 74, 367

Серов О.М. 537

«Северная пчела» 60, 219, 220, 301, 311, 315, 321, 322, 354, 418, 452, 453, 529, 531, 548, 557

«Северный вестник» 495

Сєвєрцов М.О. 562

Сєвєрцова К.О. 245, 562

«Сельское благоустройство», 463

Симиренко А.М. 189, 192, 482 , 484

Симиренко Н.Ф. 482

Симиренко П.Ф. 189, 190, 192-194, 196, 201, 217, 460, 475, 481, 482, 484 — 488, 490, 494, 497, 498, 527, 528, 549

Симиренко Т.І. 189, 192, 194, 482, 485, 487

Симиренко Ф.С. 189, 190, 192, 194, 268, 482, 487

Симонов М.Т. — див. Номис

Симоновський П. І. 370

Сипов М.О. 380

Сімен-Сичевський О. 330

Сірко І. 326

Скабичевський А. 503

Скобелев І.М. 21, 315

Скрипник 59, 354

Славних 125

Смілянська В.Л. 300

Смирнов- Сокольський М. 546

«Сніп» 306, 308, 315

Соар 210, 212, 214, 218, 517, 523, 524, 528

Соваж Т.М. 425

«Советская Украина» 426, 454

Совінський Л. 496

«Современник» 90, 94, 113, 196, 305, 335, 337, 354, 361, 378, 381, 389, 391, 418, 463, 470, 491, 504

Соколов І.І. 172, 235, 455, 458, 467, 556

Соколов П.М. (Соколенко) 242, 556

Соколова (Соколенко) Г. 556

Соколова (Соколенко) О. 556

Соколовський Ф. І. 239, 546

Солдатьонков К.Т. 242, 245, 557, 563, 564

Соловйов С.М. 116, 397, 535

Сологуб В.О. 570

Сошенко Г. 212, 521

Сошенко І.М. 186, 206, 212, 214, 215, 314, 319, 477, 478, 510, 521, 523, 525, 527, 547, 549, 567

Сошенко І.С. 213, 523

Сошенко М.Т. 521

Спасович В. 536

Сперанський М.М. 42, 340, 351

Срезневський І.І. 18, 309, 313

Станевич Я. 90, 94, 377 — 379, 381

Старов М.537

Степанова Н.А. 242, 557

Стороженко А.Я. 28, 323

Стороженко О.П. 242, 557

Струговщиков А.М. 548

Судак В.О. 300,315,351, 557

«Судебный вестник» 317

Сулима I. 326

Суханов-Подколзін Б.Г. 467, 468

Суханов-Подколзін Г. 467

Суханова-Подколзіна Н.Б. 181, 467

Сухозанет М.О. 443

Сю Ежен 54, 350

Табачников В.О. 187, 190, 478, 483

Таволга-Мокрицький І.М. — див. Мокрицький І.М.

Таволга-Мокрицький П.М. — див. Мокрицький П.М.

Талько-Гринцевич 302

Тарасевич 193, 486

Тарновська Л.В. 215, 242, 422, 476, 509, 525, 529, 558

Тарновська Н.В. 187, 215, 242, 246, 249 , 435, 476, 479, 525, 558, 566, 572

Тарновський Василь Васильович (старший) 156, 191, 215, 299, 435, 436, 476, 484, 524, 529, 556, 558

Тарновський Василь Васильович (молодший) 183, 186, 205, 219, 242, 427, 435, 466, 470, 476, 477, 508-510, 530

Тарновський Володимир В. 186, 476

Тарновський Г. С. 17, 21, 25, 273, 307, 308, 313 — 315, 319, 320, 403, 547, 564

Тарновський Я.В. 214, 215, 218, 295, 524, 525, 529

Тарновські 435, 473, 524, 525

Тархан-Береза З.П. 497

Терещенко 302

Тимашев 543

Тимофеев І.Т. 102, 387

Тишкевич К. 406

Ткаченко Г.Л. 16, 305, 306, 508

Ткаченко М.М. 426

Ткаченко Ф.Л. 16, 19, 23, 31, 59, 201, 210, 216-218, 295, 305, 306, 311, 317, 326, 354, 499, 508, 516, 517, 526 — 528

«Товариш» 494

Товбич М.В. 153, 431

Толмачов О.О. 350

Толстая А.І. 101, 106, 108, 111, 116, 117, 120, 128, 134-136, 138, 139, 141, 144, 148, 149, 152, 164, 167, 168, 209, 224, 246, 283, 285, 287 — 289, 375, 387-389, 391, 393, 395, 398 — 400, 405, 412, 415, 417 — 420, 424 — 426, 430, 445, 447 — 449, 454, 513, 569, 572

Толстая К.Ф. 454

Толсті 175, 360, 386, 415, 418, 453, 454, 467, 562, 569, 570, 572

Толстой Л.М. 108, 391, 536

Толстой Ф.П. 69, 92, 100, 102, 113, 119, 120, 134, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 147, 149, 167 — 169, 183, 248, 282, 287, 379, 380, 449, 471, 537, 546, 565, 569, 571

Тон К.А. 560

Тон О.І. 243, 560

Траскін О.С. 230, 330, 541, 542

Трибуна 547

Тригубов Є.К. 430

«Тридцать дней» 532

Тризна Р.Д. 206, 211, 219, 509, 520, 530, 531

Трофимов Ж. 573

Трощинський Д.А. 194 — 202, 242, 487 — 493, 496 — 498, 500, 558

«Труд» 437

«Труды полтавской ученой архивной комиссии» 327

Трясило Тарас 326

Тургенєв І. С. 195, 361, 467, 469, 479, 484, 489, 491, 497, 502, 507, 519, 535, 536, 566

Турно Л. 74, 88, 95, 99, 101, 110, 367, 377, 382, 385, 386, 393

Турпаєв Г. 358

Уваров І.О. 560

Уваров О.І. 244, 560

Уваров О.С. 124, 128, 137, 152, 156, 172, 175, 176, 178, 186, 187, 243, 299, 336, 460, 461, 465, 474, 558, 565

Уваров С.С. 330, 334

Уварови 560

«Україна» 433,481,512, 542, 555, 541, 569, 573

«Українська книга» 393

Улибишев О.Д. 147, 158, 424, 440

Улісс 129

Ульянов І.М. 573

Усков Д.І. 70, 71, 363

Усков І.О. 68, 70, 71, 73, 74, 77, 81, 84, 85, 89, 100, 103, 110, 119, 124, 125, 128, 130, 132-138, 142, 163, 164, 172, 286, 291, 361, 363, 365, 367, 372, 374, 375, 377, 388, 393, 400, 405, 407 — 415, 418, 419, 443 — 445, 455, 456, 457

Усков О.І. 363

Ускова А.О. 70, 71, 81, 84, 85, 87, 91, 98, 110, 143, 163, 164, 173, 363, 365, 372, 374-376, 379, 384, 393, 419, 444, 457

Ускова Надія І. 143, 163, 164, 173, 419

Ускова Наталя І. 143, 163, 164, 173, 419

Успенський М.В. 487

Устрялов М.Г. 45, 276, 342

Ухтомський К. 224

Фабер 81, 84, 93, 96, 112

Фантон де Верраіон М.Л. 96, 98, 383, 384

Феб 104, 165, 389

Федір Тирон, святий 65, 359

Федоров 183

Федьорка І.П. 13, 302

Федяєв Л.І. 386

Фет А.А. 536

Фішер О. 336

Фішер Ф.Ф. 61, 355

Фіялковський Ф. (F) 64, 411

Фліорковський В.Е. 199, 201 — 203, 210, 292, 490, 491, 493, 496, 498 — 500, 502-505, 518

Фогтленгер 132

Фома Кемпійський 42, 50, 56, 340, 347, 351

Фон-Бок 317

Фотій 523

Франко І.Я. 364, 494

Фрейман Г.А. 88 — 90, 95, 283, 377 — 379, 382, 414

Фролов М. 400

Фундуклей І.І. 34, 35, 331, 333

Фур’є Ш. 481

Фурн’є Л.-П.-Н. 432

Хаїров А. 64, 65, 357 — 359

«Харьковские губернские ведомости» 325

«Хата» 179, 197, 322, 339, 463, 466, 492

Хворостинін О.І. 314

Хилинський 269

Хінкулов Л.Ф. 354, 384, 386

Хмельницький З.-Б. Михайлович 116, 304, 326, 397

Хмельницький М. 116, 397

Хогарт У. 438

Ходорович М. 367

Хома, слуга Костомарова 34, 330

Хотинський М.С. 94, 354, 381

Храбчинський О. 411

Хропаль К. (Титарівна) 190, 482

Хропаль О.І. 189 — 192, 482, 485, 486, 527

Хрущов Д.О. 182, 468, 469

Хрущова Н.О. (Сомова) 246, 247, 249, 567, 568, 572

Хрущови 568

«Хуторянин» 519

Цейзик М. 74, 84, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 99, 101, 103, 104, 110, 114, 115, 120, 367, 374, 376, 377, 379, 381 — 386, 388, 389, 392, 393, 396, 400, 405

Цейзик (син) 98, 384

Цертелєв М.А. 28, 323, 324

Ціхонський 318

Чала Н.В. 186, 478, 521

Чалий М.К. 186, 205, 206, 212 — 216, 218, 243, 302, 318, 332, 334, 338, 341, 344, 406, 461, 471, 475 — 478, 480 — 483, 485, 488, 493, 495, 500, 501, 505, 506, 509, 510, 513, 519 — 521, 523 — 528, 531, 558

Чамата Н.П. 300

Чайкін І. 535

Чегодаєв А.Д. 332

Чельцов Ф.І. (Іван Рогожин) 140, 243, 249, 416, 417, 559, 571

«Червоний шлях» 307, 356, 546, 566, 568

Черкаський В.О. 463

Черненко Ф.І. 245, 490, 516, 517, 563

Чернецов Г. 452

Чернецов Н. 452

Черник Є.Д. 326

Чернишевський М.Г. 458, 497, 498, 502, 535

Чернишов О.П. 39, 262, 265, 266, 337, 348, 384 — 386

«Черниговские губернские ведомости» 520

Чернявський Р.I. 239, 240, 307, 547, 549

Чернягін К.В. 132, 134, 408 — 410

Честахівський Г.М. 172, 243, 453, 454, 556, 559, 573

Чигир Г.В. 261, 264, 543

Чижов Ф.В. 190, 258, 260, 483

Чорба Є.М. 570

Чорногубов А.Н. 548

«Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских» 37, 334, 370

Шагинян Марієтта 349

Шалевич Т. 417

Шамрай П.П. 31, 75, 132, 326, 368, 408

Шанель 112, 114

Шаріон 37

Шатобріан Ф.-Р. 117, 118, 398, 399

Шафарик П.-Й. 321

Шахнович М.Д. 554

«Шевченківський збірник» 455

Шевченко А. 196, 474, 490

Шевченко В.Г. 183, 185, 187, 190, 192 — 198, 200, 202 — 204, 206, 210, 213 — 215,218,219,239, 299, 471 — 474, 476, 479, 480, 483, 485, 487 — 489, 491 — 493, 495 — 498, 500, 501, 503, 505, 510 — 512, 517, 518, 523 — 525, 527 — 530, 547

Шевченко Г.В. 196, 205, 212, 214, 505, 520, 524

Шевченко І.А. 13, 301

Шевченко І.Й. 490

Шевченко Й.В. 185, 188, 196, 202, 215, 293, 294, 474, 475, 480, 491, 525

Шевченко Й.Г. 11, 13, 179, 195 — 197, 203, 204, 210,211,215,301,323, 471, 488, 489, 493, 502, 505, 518, 525

Шевченко Каленик 196, 211, 218, 219, 474, 518, 524, 529, 530

Шевченко Катерина Г. И, 13, 193, 197, 199, 201, 301, 344, 486, 495 — 497

Шевченко Марія Г. 11, 13, 301, 302

Шевченко Микита Г. 11, 13, 179, 185, 195-197, 199, 203, 210, 215, 273, 293, 294, 299, 300, 302, 323, 475, 486, 490, 493, 496, 502, 518, 525

Шевченко Мотря 215, 471, 525

Шевченко О.А. 197, 474, 484, 488, 491, 496, 501, 525

Шевченко Петро 179, 465, 490

Шевченко Пріся 186 — 188, 196, 197, 199, 201, 204, 205, 212 — 214, 474, 476, 479, 492, 496, 497, 505, 516, 520, 523, 524

Шевченко Прокіп М. 490

Шевченко СМ. 490

Шевченко Т.Й. 301, 490

Шевченко Ф.В. 243, 560

Шекспір У. 34, 38, 44, 155, 156, 165, 178, 330, 335, 341, 343, 434, 445, 465

Ширяев В.Г. 305, 306, 508

Шишков О.С. 79, 369, 370

Шлейфер П.І. 541

Шлипенбах 447

Шмідтгоф М.М. 438

Шопен Ф. 186

Шостка О.І. 352

Шрейдерс К.А. 155, 156, 164, 165, 167, 250, 434, 435, 444, 447, 574

Штернберг В.І. 21, 307, 308, 314, 315, 452

Штрандман Р.Р. 259, 260

Шуберт (Штауберт) А. Е. 106, 390

Шубравський В.Є. 300, 304, 317, 326

Шугуров Н.В. 427

Шудря М. 301

Шуйський І.П. 314

Шуляк (Шулячівна) Наталка 202, 500

Щепкін М.М. 250, 446, 573, 574

Щепкін М.С. 123, 131, 137, 143, 145, 146, 148 — 158, 161 — 165, 167 — 169, 172, 173, 176, 178, 244, 290, 319, 401, 408, 419, 420, 423, 425, 426, 429, 431 — 433, 435, 438 — 442, 446, 448 — 450, 453, 454, 458 — 461, 463 — 465, 535, 556, 558, 562, 574

Щепотьева 169

Щербина І.О. 432, 433, 441

Щербина М.Ф. 67, 80, 360, 370, 371, 467

Щоголев Я.І. 492

Щурат В.Г. 318

«Южный край» 328

Юзефович М.В. 34, 330, 525

Юнг Е. 73, 365

Юнге К.Ф. 383, 418, 467, 495, 513, 514

Юрасов О.М. 366

Юрасова 74, 366

Юскевич-Красковська Є.І. 186, 477

Юскевич-Красковський І.Д. 186, 477

Яворницький Д.І. 431, 552

Яковенко В. 300

Янжул І.М. 553

Янжул О.Ф. 359

Яновський С.Д. 243, 559

Ятовт М. (Гордон Я.) 357

Яхненко К.М. 189, 190, 192, 194, 243, 268, 475, 481, 482, 484, 485, 487, 559


«Dziennik Literacki» 452

«Le Nord» 140, 417

«Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia» 100, 386

«Słowo», газета 536

«Tygodnik Peterburski» 325


Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.