[Тарас Шевченко. Повне зібрання творів в десяти томах. — К., 1961. — Т. 7: Живопис, графіка 1830-1847. — Кн. 1.]

Попередня     Головна     Наступна                 Умовні скорочення
112. Портрет Йосипа Федоровича Рудзинського. Полотно, олія (45 × 35,5). [Кролевець]. [IV — V] 1845.

Зліва внизу червоною фарбою дата і підпис автора: 1845 Т. Шевченко.

1929 р. придбаний Всеукраїнським історичним музеєм у Києві від контори Держторгу під невірною назвою «Портрет лікаря Рудзинського».

Портретована особа — ротмістр Йосип Федорович Рудзинський, син кролевецького повітового лікаря Ф. П. Рудзинського. За участь у турецькій війні 1828 — 1829 pp. був нагороджений медаллю та за кампанію 1830 — 1831 pp. — польським «знаком отличия за военное достоинство V степени», зображеними на грудях портретованого. З 1843 р. до 6.VI 1845 р. був у відставці і жив, очевидно, у свого батька в Кролевці. В цей час і міг бути намальований його портрет Шевченком, бо з 6.VI 1845 р. Й. Ф. Рудзинський вже працював у м. Орші окружним начальником державного майна (Г. А. Милорадович, Родословная книга Черниговского дворянства, т. I, ч. I і II, СПб., 1901, стор. 478; т. II, ч. III, стор. 285; ЦДІАЛ, ф. 1343, оп. 28, № 3132, арк. 57; № 3133, стор. 4 — 6).

Попередні місця збереження: ВІМШ, ГКШ.

1954 р. експоновано на виставці образотворчого мистецтва Української РСР, присвяченій 300-річчю возз’єднання України з Росією (Каталог, стор. 17).


КДМУМ, інв. № 862.


Попередня     Головна     Наступна                 Умовні скорочення


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.