[Григорій Сковорода. Повне зібрання творів: У 2-х т. — К., 1973. — Т. 2. Ілюстрації.]

Попередня     Головна     Наступна


До стор. 15.

До стор. 32.

До стор. 56.

До стор. 71.

До стор. 105.

До стор. 132.

До стор. 270.

До стор. 361.

До стор. 377.

До стор. 475.

ГРИГОРИЙ САВВИЧ СКОВОРОДА

Полное собрание сочинений в двух томах

Том II

(На украинском языке)


Друкується за постановою Президії Академії наук Української РСР

Редактори В. Д. Стеценко, В. М. Чучко

Художній редактор С. П. Квітка

Художнє оформлення В. У. Юрчишина

На суперобкладинці портрет Г. С. Сковороди роботи художника В. С. Кравченка

Технічні редактори Д. В. Вірич, Н. П. Рахліна

Коректори Я. М. Вишневська, Г. І. Цибенко


Здано до набору 24/IV 1973 р. Підписано до друку 11/I 1973 р. Зам. № 2 — 828. Вид. № 379. Тираж 45 000. Папір № 1, 60×90 1/16. Друк. фіз. арк. 36+1 вкл. Умовн. друк. арк. 36,125. Обліково-видавн. арк. 36,47. Ціна 1 крб. 94 коп.

Видавництво «Наукова думка» Київ, Репіна, 3.

Головне підприємство республіканського виробничого об’єднання «Поліграфкнига» Держкомвидаву УРСР, Київ, Довженка, 3.

Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.