[Роман Шпорлюк. Комунізм і націоналізм: Карл Маркс проти Фрідріха Ліста. — К., 1998. — С. 480.]

Попередня     Головна     Наступна

ВИХІДНІ ДАНІРоман ШПОРЛЮК

КОМУНІЗМ І НАЦІОНАЛІЗМ

КАРЛ МАРКС ПРОТИ ФРІДРІХА ЛІСТА


Київ — 1998Roman SZPORLUK

COMMUNISM AND NATIONALISM

KARL MARX VERSUS FRIEDRICH LIST


OXFORD UNIVERSITY PRESS

New York — Oxford
Роман Шпорлюк

КОМУНІЗМ І НАЦІОНАЛІЗМ

Карл Маркс проти Фрідріха Ліста


Переклав з англійської Георгій Касьянов

Редактор Сергій Коваль

Відповідальна за випуск Тетяна Соломаха

Технічний редактор Ольга Грищенко

Коректор Юлія Мороз


Книжку видано за сприяння Всеукраїнського громадського благодійного фонду «Основи»


Формат 84×108 1/32. Папір офсетний № 1. Гарнітура Журнальна. Зам. 8-65.


Видавництво «Основи». 252133, Київ, бульв. Лихачова, 5.

Київське акціонерне товариство «Книга». 254655, МСП, Київ-53, вул. Артема, 25.


Ш84

Шпорлюк, Роман. Комунізм і націоналізм / Пер. з англ. Г. Касьянов. — К: Основи, 1998. — 479 с. — ISBN 966-500-008-X

Книжку присвячено історії виникнення, еволюції, протистояння і взаємних впливів двох глобальних світоглядів — комунізму і націоналізму. Автор показує, як вони змінювали світ і невпізнанно змінювалися самі в нових історичних обставинах. Він спростовує цілий ряд упереджень щодо комунізму і націоналізму, часом робить парадоксальні висновки і заохочує читача до активного переосмислення звичних наукових та ідеологічних стереотипів.

Книжка розрахована на студентів, викладачів і науковців.

ББК 66. 1(0)

Технічна сторінка
Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.