Попередня     Головна     Наступна

Текст № 16.


Читання про свв. кнн. Бориса та Гліба препод. Нестора.


Рукопис Моск. Синод. Друкарні № 1(53), пергамент, Сильвестрівський збірник XIV в., арк. 89. (Позначення, В).


Позначення, списків у критичному апараті.

І. Моск. Синод. бібл., Успенськ. собора № 3, Пролог 1406 арк. 257 ... F

II. Казанськ. Дух. Акад., Соловецьк. бібл. № 850(644), збірн. XV — XVI в. арк. 477 ... А

III. Казанськ. Дух. Ак., Солов. б. № 518, Ч.-Мінея 1494 р. арк. 327 зб. ... Р

IV. Гр. Уваров. № 893, 4°, Сахаровський збірн. XVI в. ... C

V. Моск. Рум’янц. Музею 36 152, Свіязький збірн. 1555 р., арк. 110 ... D

VI. М. Рум. Муз. № 434. Торжеств. XVI в. арк. 491 зб. ... Е

VII. Петрогр. Дух. Ак., Соф. б. № 1419, Торжеств. XVI в., арв. 485 ... І

VIII. Публ. бібл., Погод. № 804, збірн. XVI в., арк. 232 ... S

IX. Публ. б. Р. І. К 257 (Толст. № 292), збірн. XVI в. арк. 510 ... H

X. Моск. Син. бібл. № 180, Успенськ. список Ч.-Мінеї мітр. Макаріяарк. 315 ... L

XI. Список XVI в. бібл. Царського (за вид. Бодянського, № 11(51?) ... М

XII. Еазанськ. Дух. Акад., Солов. ман. № 514) (533), Четья М. 1569 р. арк. 61 ... N

XIII. Казанськ. Дух. Ак. № 222 XVI в. (подібний N) ...

XIV. Археогр. Комісії № 1. Копія XIX в. з списку Царського № 87, не знайденого в бібл. Уварових ... К

XV. Публ. бібл., Погодинськ. № 645, XVI в. арк. 52 — 63 зб. (подібний L) ...

XVI. Моск. Рум. Музею, збірка Н. С. Тіхонравова № 443 Збірн. XVIII в. арк. 1 ... S

XVII. Моск. Епархіяльної бібл. № 33 — XVII — 2/28, XVI — XVII в....

XVIII. Волинського Церк.-археолог. т-ва в Житомирі, Загоровська збір. № 35

XVI в. (Див. Изв. отд. р. яз. и словесн. И. А. Н. 1902, с. 64) ...

Варіанти.

Заголовка. С МЂсяца мая во вторый день принесеніе мощемь святую страстотерпцю Бориса и ГлЂба. LPA. Въ той же день слово на пренесеніе мощемъ святую страстотерпцу Бориса и ГлЂба, нареченныхъ въ святомъ крещеніи Романа и Давида. Благослови отче. EHGI Тіхонр. — Слово о житіи и о погубленіи святую мученику Бориса и ГлЂба.

2 MS земля

3 IALGPF немає

4 LP наше

5 IALGPF дай

6 F исповЂдь; ALPS исповЂмъ; инш. исповЂдЂ.

7_7 L немає

8_8пром.

9 IG онЂхъ;9 В оригіналі читати отъ нЂкыхъ

12 ориг. ней. ост. нЂкыхъ

10_10 DS тогда

11 PAL — исповЂдаю

12 скрізь, кр. DS ней

13 F рай

14 LNP дод. Господь

15_15 FGLNP немає

16_16 F ненавистникь діаволъ.

17 NP дод. за то

18 F сверженъ.

19_20 NLP немає

20_21 LNCP тожъ, преже рЂхъ, ненавистникъ дьяволъ

21a_21a S пром.

22_22 LN изгнана быста

23 IGFE рече;

24 NL приложу

25 СLNPIAGF дод. всеи

26 F ненавистникъ

27_27 CIALGFPN — додготерпя и ожидая.26 оригінал — дод. всей

27_27 ориг. долготерпян и ожидая.

30_31 В ориг., може бути, чит. и другыя отъ нихъ.


28 АFPGL своя

29 АLPN ни;

30_31 СЕGHIP. к другыя отъ нихъ; F иніи отъ нихъ.

30_32 LN немає

33 SDM — творяще; АLGP — творящимъ:

32_33 F немає

34 G мудроваше

34_35 G отврати

36 ЕFI изволишася

37 SD милосердію; ост. милосердіемъ

38 LN немає; IF его же

39 Е имя

40 L и пусто; NР и пусти;

41 скрізь, окр. D вредивъ

42_42 LN немає

43 ТIG ту (Р та) же Господу; LA то же Господу; F немає Господу

41_45 DS многія

45 PF немає

46 DMS Божіи

47 НАІLGDPF — немає.

48_49 L и по семъ

50_51 ЕFG волею своею и страстью [GI немає и страстію].

52 ELN дод. имъ

53 LEFINP немає

54 D провЂдита и; IALGPF проповЂдайте

55_55 DS всеи твари

56_56 LNP вЂруетъ

56 ЕFIG всякъ иже

57 LN имутъ

58 LN осудятся

59 ЕGILN небо

60 ЕLNPA видЂвши

61_62 LNP проминуто

63 ІGF упразднишася; LNPA разоришася

64_64 ЕI сія єдина страна въ первой странЂ; АFGР земля русская и страна въ первой41 ориг. вредивъ

47 ориг. опустить имъ65_65 СЕFGHINPL ни отъ кого же слышали слова [ЕGIL — словеса]

66 LNР — заходили

67 ІFАGР бЂ

68_68 LN своею благодатію

69 F всю; ІАРЕ всю свою

70 ІF немає

71_71 Прогалина в списках IGHE до слів бысть бо рече князь въ тыи годы (Див. варіант № 89),

72 АLNP дод. по утрени

73_73 F проминуто

74 LNPAF сидяща

75 LN дод. и вы

76_77 F бысть правда

77_77 LNPAF правда; L вы право

78_79 С что праздни есте

78_80 LNP и глагола имъ: „Что праздни есте?”

81 так ще в DК; скрізь сЂдЂхомъ.

82 М оже LNP и еже

83 LNP изрекъ

84 PFALN дод. живу

85 CLNPFA иже сотвори

86_86 CALFPN и вся бо [LNP немає бо] своя лЂта.

87 F жива

88 F дод. Богъ

89 CFLNP рекохомъ

71 звідси почин, перерв. текст списків IGHE.

72 LNРIAF праведенъ

73 СLNPIAFGE дод. наведе и

74_74 прогалина (див. вар. 86); ЕGHI дод. явленіемъ Божіимъ. Далі прогалина до слів (вар. 74) наречено бысть имя Василій65_65 ориг. ни отъ кого же слышали слова

81 ориг. сЂдЂхомъ.

73 ориг. додати (?) наведе и

78 ориг. дод. крестъ.


76 LNPF единою

77 F явися

78 СFLNPA дод. крестъ

79 LNPAF дод. падъ

80 АLFPN дод. рече (S дод. згори рече)

81 CFLNPA дод, аз есмь

82_82 СLNP гониши

83 М иди и

84 CLNPF дод. во имя Отца и Сына Св. Духа.

85 CLNPAF дод. два

86_86 CLNPF проминуто

87_87 LNP немає

88 EFI и.

89 E чадо

90 ЕI вамъ; G немає

91 F въ днесь

92 F проповЂдавъ; LMNP проповЂдаетъ.

93 LNP явьственно

94 M нарицаяся; в ост. нарицашеся

95_96 E проминуто

96 Скрізь грядущимъ

97_97 СLNPF Ни бо; IH но ни; SKG ни по.

98 СFHILNP дод. ни вопреки глагодющу

99 IFЛРG юже; LN — яже.

100 LNO — 6495 (sуче); СНІ — 6400. (sу)

101_101 СІALNPFG пресвятьня Владичиця нашея Богородица въ КіевЂ.

102 СLNP дод. Борисъ и Глюбъ.

103_103 LNP немає

104 Скрізь Бориса

105 SM дод. самъ

106 С власть; Скрізь, кр. D. дод. Якоже далъ

107_107 LNP святою

108 CІАFLNP держаше; С удрьжаше.79 ориг. дод. (?) надъ.

80. ориг. дод. рече

81 ориг. дод. азъ есемь

85 ориг. дод. два

94 ориг. нарицашеся,

96 грядущимъ

99 ориг. дод. (?) ни вопреки глаголющу

104 Бориса

109 НI младъ

110 СIALENPFG дод. уже

111_111 СLNP після слів ученія святыхъ

112 Р немає

113 D разумЂніе: АILGFP — разумъ

113_114 АILGFHNP — немає

115 АILGFNPEC угодившимь ти

116 LNP дод. ны

116_117 Ост. извЂдый

117 F Тому

118 су немає

119 Скрізь молящуся

120 АILPNGFHC — многы

121_122 CLNP его день и нощь

122 GIFH святого

124 HI поучаше; АLNPF немає

125 АLNP немає; FHI святого Бориса

126_127 L немає

128 АР — рекохомъ

129 СLNP немає инш. умомъ

131 LNP много

132 инш. творяше

133 немає

134 DP дод. Владимеръ

136 СLNP возилЂкъ

136 LN градомъ

137 инш. глаголющу; ЕFGI вопіющу;

138 инш. вопрошеніемъ

139 АLFP блажащая: ЕGHI блажаще

140 Е таковая

141_142 АІFGLNP отед ею

143 ЕGHI наречено

144 SE дод. святомъ

145_145 СРLN на семъ РоманЂ (L немає РоманЂ)

146 ЕGHI Божія благодать

147 D имущу

148 ост. своею

149 инш. взятъ

150 F ненавистникъ

151 F добру

152 HI возврати; F всхваляти

153 F свой; инш. немає

154_154 I проминуто
106 ориг. дод. яко же далъ

110 дод. уже.

115 ориг. угодившимъ ти

119 — молящуся.

120 многы.

132 творяше.

137 глаголющу

138 вопршеніемъ

145 своею

149 взятъ

155 блаженный

155 инш. блаженный

156_157 LNP его въ старЂйшаго въ Святополка

158 ІН восхитити; DF восхвалити

159 Е немає; HI — ихъ.

160_160 LN а святому ГлЂбу

161 EGI наречено

162_162 ЕНІ немає

163 NL сътворшаго

164_164 CLNP Давидъ царь меньшій бЂ

165_165 CLNP проминуто

166 IGFE бЂхъ

167 Р доб. святый

168_169 F проминуто.

170 ІН юнейшій.

169_169 IG проминуто

171 F немає

172 CLN дод. Владимирь

173_173 L немає (N — єсть)

174 Е даже

175 LN дод. своего

176 AILGF — створити

177 LNPA — его

178_179 C но за рядъ црьскаго Р но за нарядъ црьскаго; LN но до наряда цесарскаго

179_179 CLNP — отцева

180_180 CLNP проминуто

181 F немає

182 F немає

183_183 ост. бЂста уна

184_184 С механічно проминуто до слів таче дошедъ блаженный, умири (Див. вар. 245).

185 Е человЂкомъ

186_186 LNP не терия же того

187 MS паче

188_188 LPNA немає

189_189 EFGI въ брата его старейшаго именемь [FH немає] Святополка*) Примітка. „Владимеръ” тут не назва краю, а додаток до слова „отець”.

190_191 К неправьду

191 так ще в D, B инш. немає

191 а S немає

192_193 ЕGHI проминуто

193 АILPNF — попусти

194. М немає

195 LNP дод. — Владимирь

196 ЕG бо

197 FN не тако; а не яко

198 LNP его

199 ЕLNPA больши; Р больши

200 F дод. Бориса

201 скрізь той

202 LNP дод. при прекрасномъ

203_204 N Іаковъ любляше Іосифа и Веньямина

205 SFGILP немає

206_207 и ЕFGHILNP глагола бо, яко

208 скрізь, окрім DS дод. Бориса гнЂвашеся [F дод. окаянный Святополкъ, IG дод. окаянный], по и на

209_209 LN си же

210 F не повЂдаста; IHE не свЂдоста; LGPANM не вЂдоста [К як у Сильв.].

211 FАР поученіихъ; IG учении

212 скрізь окрім D — Божіихъ

213 АGPF словесЂхъ

214 АILGFP дод. има

215 АILGFPHNE дод. раз†одежа

216 ЕFGHI дод. Владимиръ; LNP дод. князь Володимеръ

217_217 F и еще болящу

218 НІ Владимиръ

219 ЕНІ посла

220 ЕFGHINP — дод. блаженнаго

221 ЕGHI дод. Борисъ

222 АILGFPHINE — немає

223_223 D6123; LPN пост. 6523; ЕGHI — 6423;

224 NPAILGF тоже

225 HIFLN дод. его

226_226 LN иде въ Кіевъ

227 АІLGF — волю
191 ориг. проминуто праведна

201 той

206_207 глагола бо яко

208 ориг. дод. Бориса гнЂвашеся, но и на

210 ориг. не вЂдаста

213 Божіихъ

215 ориг. дод. раз†одежа

222 ориг. проминено

228_229 ориг. или кымъ

232 иному

235 иде

245 ориг. дод. противу

228 M немає

228_229 Ин. сп. или кымъ

230 FGHP дод. и

231 LNP дод. то

232 ин. сп. кр. DS иному

233_233 F немає EAIGLNP — егда

234_234 NLP хотяше же отити, иде первЂе

236 инш. иде

236-237 GILNP — немає

238 LN немає

233-233 LN сице же ему молящуся

240 EHINP немає

241 LN немає

241_243 L пром.

242 F рать

243 Е дод. бо

244 LN побЂгоша

245 ALGPF дод. противу

184 звідси почин. перерваний текст списка С.

246 ин. сп. идущю

247-247 ALNP умертвіе; LF смерть

248 IG отца ихъ; FALP — отни.

249 AILGPF услыша

250 LN немає

251 ин. покоивый

252 AILGPF всЂмъ

253_253 EGN слава въ вЂкы. Аминь.

254_254 ACLNP. Святополкъ

255 D S як у Сильв. — никоже; ин. никоего же246 идущю

251 покоивый.

252 ориг. дод. (?) всЂмъ

255 никоего же

256 CLNP дод. Борису

257 F братіи

253 NLPGHIE брата своего. Далі проминуто до слів Блаженному же идущю (див. вар. 279).

259 Р дод. Святополка

259_260 Р немає

261 САІLP немає

262 СLNP дьяволъ

263 СLNP дод. отъ сна

263_263a AILP немає

264 CLNP дод. Святополку

265_266 — САILPN пром.

267_267 F злодій

263_263 LNP немає

269_269 LNP онъ избра слугы

270_271 СL немає

272 F немає

273_273 LNP немає

273 — АILPF немає рекъ имъ

274_274 LN немає

276 АFР не си

276_26 С брата его Авеля

277 FLP — его

273 СLNP немає

279_279 Р немає

280 LN посла

258 Звідси поч. перерв. текст. ЕGHILNP

281 N быти

282_282a CLIP пром.

283_283 E помышляше

284_282 N проминуто

285 EHI яко

286 ALP — мой

287_287 ЕGHI немає

288_288 ЕGHI немає

289 CLIP повЂдаша

290 СGHILNP убити
291 СLNP дод. Борисъ

290_221 Р Ворисъ

292 Е ино

292_293 СLNP немає

294_295 LNP меньшій

295_296 CLNP не противлюся, F нЂсмь си противенъ

297_306 ЕGНІ проминуто

298 CLNP и.

299 LP дод. инЂй

300 LN пріигоша

301 CLNP дод. Борисъ

302 СLNP немає

303_304 FLNPA тако буди

305 СLNP дод. быти.

306 FLN дод. съ нимъ

307 AILGPF немає

303 НІ немає

309 ІСР вооружени; С дод. иже, Н дод. же LN дод. бяху и.

310 СLNP рекоша

311 САILPF — есме; ЕGНІLN — есьмы D — емь.

313 LNP дод. поидем

313 Е немає

314 F сужею [sic]

315_315 ЕНІLNP — яко о своей братіи

316 в ин. сп. немає

317 F немає

318 CLNP возведеть

319 І убо

320 LN дод. погубити

321 ЕGР — да; дод. да

322_323 N поклонюся ему

324_323 Р его

325_326 СLNP немає

326_327 ЕСFGHILNP — моливъ же я много (SDM — як у В)

328 ЕGHI всЂхъ ихъ

329_330 LN немає

331 L дод. Святополку

332 FHLN отроки его; І отрока его; Р — отрокъ его.

333 F у себе

334 ЕFGHI уже

335 LN дод. Бориса

336 LNP дод. его

337 CLNP дод. Борисъ

303_304 ориг. тако буди

311 ориг. осьмы

316 В ориг. проминуто

326_327 ориг. моливъ же я много

338_338 F придоша отроки

340_340 ЕFGHILNP поиде

341_341 СLNP и се срЂтоша и вЂстници, глаголюще

341а скрізь идущю

342_342 FGHP и се ти уже грядутъ близь.

343 ин. сп. немає

344_344 N проминуто

345 F тако; СР — и; АLPN немає

346 LN немає

346_347 LNP и вшедъ [Р дод. въ онь] моляшеся; М — немає

347̃ѧ348немає

348 LN немає

349 тут кінчається текст списка С — на половині сторінки без крапки; очевидячки текст протографа не дописано (Зворіт аркушу — чистий).

350_350 АILGPF моляся Богу.

351 FGHI дод. абіе

352 АLPN — бывши

353 Е слугЂ.

354 L дод. убійци

355 LNP дод. Борисъ

356 LN дод. своему

357_357 LN немає.

358 АLPF — прочіи

359 АPLF псалмы

360 L дод. убійци

361 АILGPFN — пришедше

362 АІLGPF дод. блаженный

363_364 L пром.; N и цЂлова вся слугы своя

365 немає; G повелЂніе

366 скрізь на нь

367_367 ILNP насунута его копьи

363 IGF вонзоша

369 EGHI него

370 FLNPI — пробрдоша

371_371 AIFGLP мнЂ вже

372 скрізь вонъ

373_373 Е бЂ вышедъ; LN немає343 ориг. пром.

366 ориг. нань

371_371 ориг. МнЂвше

372 ориг. вонъ

384 грЂхъ той

374 GIF немає

375 М немає

376 ЕІ съобЂщнику: FILP — обЂщника

377 F немає

378 АIFLIP твоего

370 ILN дод. да спасетъ міръ

380 LN избавлю

381 LNP дод. своя

382 LNP противящихся

383_384 L и не дай же инъ, Владыко, грЂха; Р но отдай же имъ, Владыко, грЂхъ тъ.

384 FAIFGP — грЂхъ той; L грЂха той

384_383 L то и мене же

386 AIFGLP дод. твоими

387 F и ТебЂ слава въ вЂкы. Аминь. Тут закінчується текст Р.

388 Скрізь, окрім Сильв. і D, Се же

389 N немає

390 LN дод. мечемь

391 АLPN. Господни

392 LN въ 20 день, на память святыя мученицы Крестины. Далі в LN замість уривка

392_392 (див. вар. 412) читається такий уривок з анонімного Повідання в редакції Торжественника: Избиша иногда [N же тогда] и отрокы многи Борисо†абіе окаянный Святополкъ не въспомяну злаго своего убійства и многаго съблажненія, еже надъ братомъ [N дод. си] Борисомъ, ни поне мало на покаяніе преклонися но ту абіе въ сердце его вниде сотона и начятъ пострекати на горшая дЂла и множаиша убійства на свою братію, и пакы посла по блаженнаго ГлЂба, рекъ пріЂди въборзЂ отець зоветь тя и не здравить велми. онъ же вборзЂ и в малЂ дружинЂ всЂдъ на конь поЂде и пріЂха на Волгу на усть Тмы во р†подчеся подъ нимъ конь и надломи ногу ему мало и оттолЂ в насадЂ к Смоленьску поиде и ста на Смядине яко зримо оть Смоленьска едино и в то время вЂсть Ерославу приде о отнЂ смерти и о братнЂ. и приславъ [N дод. Ярославъ] къ ГлЂбу рекъ — не ходи брате. Отець ти умеръ а братъ Борисъ отъ Святополка убіенъ бысть. се же ГлЂбъ слышавъ възпи плачемъ горкымъ и сердечнею печялію весь смущашеся и плачяся горко и сЂтуя по отци и по братЂ како безъ милости прободенъ бысть. и сице ему стенющю и слезами землю мочащу и въздыханіи частыми Бога призывающи приспЂша внезапу отъ Святополка посланіи его злыа слугы и лютыа зЂло свЂрЂпа звЂри душу имуще. срЂтошя и на усть Смядины в насадЂ — святый же ГлЂбъ възрадовася душею пострадати [N та ин. сп. дод. хотя] за Христа и глагола своимъ слугамъ братъ мой Святополкъ посла по мя.

393_393 P немає

394 G немає

395 АР дод. смысла

396 Е скоро; АР вскорЂ; GHI скорЂе

397 АIGP дод. ту

393 GHIE всЂ дше; РА — всЂдше

399 АР борзо

400 ЕGHIP дод. и иже

401 АР дод. ГлЂбомъ

402 АDP корабль; АG и съ корабля

403 АР исхожаше

402_404 АР супротивитися имъ;

403_404 IAGF немає

405_406 Е пром.

407 AP немає. IG — егда

408 АIGР дод. то

409 IG — немає

410 ІАGHPE аще ли

411 Р немає

302 Звідси текст L знову переривається, з Сильв.

412 G озирахуся

413 М сеи

414_414 Е пром.

414_415 АІLPN егда

416 LNP дод. не

417 АIGHLNPE — хотяше

418 LN дод. и за Христа пострадати

419 LN дод. своими

420 LN насадЂ

421 LN то

422 LN насадъ

423 L немає

423̃ѧ424 S — немає

424 D сущу; GI — суща; LNPA — стояща

425 АІЕНР — пояше; LN — поя.

426_427 ЕIGH борющая ми
336 додати Твоими

338 Се же

410 ориг. аще ли

431 ориг. посрамятся

441 В оригін. додати и плачющеся

428 АLР стани

429_429 Е изсуни; ІР изсуни.

430 P щитъ

431 ин. посрамятся [N дод. вси

432 АLNP дод. хотяще

433 ЕНІ дод. ми

434 D ползокъ; К плъзокъ

435 АР того святому

436 LN насадъ его

437 L за ключи; G мечи; Е немає

438 L насадЂ

439 EIGH положьше; D положиша; L изложиша; АР — залежавше

440 АІLPG сЂдяху

441 DEGHILPN дод. и плачющеся

442 ЕGHIALNP дод. иже бЂ.

443 ЕGAILP — дод. глаголюще ему

444 LN и зарЂжь

445 LPA — дод. самъ

446 АIGP дод. той

447 АLР поревновавъ; IG поревнова

448 LN дод. отроку

449 DK — як у Сильв.; ин. иже.

450 Р уподобитися

451_451 LNP мечь

452 М дод. бЂ

453 АLNP дод. Сыне Божій

454 ЕGHP дод. сій

4556 АLP вод. тайнъ

456 АІНLР — съвЂтъ

457 L немає

453 АІGLР сія же

459 I творяще; АР творящимъ; L творящія

460 I прослезися

461 G ихъ

462 АІGLDP истинный

463_463 G немає

464 LNP[A] — дод. именемь Торчинъ

465 М колЂни

465_466 ЕGHI и ятъ за красную главу святого; LN блаженнаго емъ за честную главу;

465a_465a S немає

487 ЕG немає

468 LN дод, Редакції Торжеств.: въ понедЂльникъ, на память святого пророка Захаріи

469 LN дод. убійци

470 L изнесше; АР несше; IG — изнесше

471 LN дод. изъ насада

472 LN дод. ГлЂба
442 додати иже бЂ

443 дод. глаголюще ему

443 Мабуть, дод. отроку

473_473 LNPA[А?] между двЂма колодома (з ред. Торж.)

474 LNР[А] дод. Святополку

475_475 ЕНІ отмЂтникъ

476 АLPN исправися

477_477 LNP гоненіе подвизати [Р подвиза] хотя

478_479 LNP и самъ владЂти хотя

479 EHILNP дод. хотя

430 Е дод. я; GНІР дод. его

431 АLPN дод. то я; LN до цього дод.: яко Содома и Гомора

432 АLPN быти.

432-433 NL отъ людій

434 Скрізь но

485_486 LNР всея власти

437 АР чюжая.

438_439 АLPNEGHI злЂ разверже

490 ЕGHI — въ мрацЂ

491 ЕGHI Таче

492_493 L немає

493 P хотя

494 Скрізь христолюбивый. АІLPG — дод. той

495 ІG дод. Ярославъ

426_497 L тЂлеса святыхъ мученикъ

497_498 LN и обрЂте тЂло святого [Бориса] въ ВышегородЂ, а святого ГлЂба много искавше и не обрЂтоша

499 АІLNP ему

500 LN дод. своими

501 АІGLNP дод. тЂю

502 АLNP немає

503 ЕНIL немає

504_505 АЕGHIP тЂло святого ГлЂба

506 АІLNPG и возвЂсти

507 АLNP христолюбивому князю

503 АР дод. ему LN дод. Ярославу

509 ILN держащу, АGР предержащу
449 иже

462 истинный

479 ориг. дод. хотя

434 на

490. Можливо, в оригіналі читалося въ ранЂ (Пор. анонімн. Повід.: показа посъланная на нь пагубьная рана).

494 христолюбивый

501 дод. въ ориг. тЂло

504_505 тЂло святого ГлЂба

511 епитеолію


510 М и въсписа

511 инш. епистолію

512 LNP града того

513 L и пославъ

514 АLР по тЂло

515 АLР блаженнаго

516 LN дод. прозвитеры и діаконы

517 АР святого

518 SM положиша

518_519 LN и ту абіе шедше, обрЂтоша святого тЂло

520 LN дод. града того

521 LN дод. своимъ

522 АIGP — корабль

523 АР дод. день

523 АР ррада

524_525 LN дод. еже есть Кіевъ, тако бо зовомъ бяше искони. и срЂтрша и князь Ярославъ и священный митрополитъ съ игумены и прозвитеры и діаконы съ свЂщами и фиміаномъ и взяшя тЂлеса святого ГлЂба и несошя въ Выіпегородъ, и мнози недужніи ту исцЂленіе пріимшя.

526 дод. ЕНІLP блаженнаго

527 ЕАIHGLP немає

523_523 LNP своею ради. Тут закінчується текст сп. АLNP, що збігається з Сильв. В LN ідуть далі: 1) Принесеніе мощей святую мученику Бориса и ГлЂба, иже есть въ новую, церковь. Чюдо I-е; 2) Чюдо II-е святую Христову мученику о дву мужехъ, еже есть безъ вины оболгани къ князю; 3) Чюдо III-е о Мартиньи мнисЂ, иже бЂ въ Туро†у церкви святую Христову мученику Бориса и ГлЂбя единъ живый бЂ тамъ [Казанськ. № 222 зам. ост. двох слів — о БозЂ]. 4) Слово похвально святою мученику Бориса и ГлЂба [з невеличкими варіантами воно читається і в рукоп. Новг. Соф. б. № 1321, арк. 152 і Погод. № 645, арк. 53). — Всі статті видав О. М. Бодянський у Приложеніи, с. XXIV].

529 G немає

530_531 KIDGI немає.

531. Тут закінчуються списки EHIG. У списку G далі йдуть статті чудес анонімного Сказанія: 1) МЂсяца мая въ 2 день. О чюдеси святую мученику Бориса и ГлЂба, о принесеніи мощей (= 1-му чуду Усп. списку про Миронігу); 2) Чюдо II-е о слЂпомъ (=II Усп. сп.); 3) Чюдо III-е о нЂмемь и хромемь (= III Усп. сп.); 4) Чюдо IV-е Святого Бориса и ГлЂба и святого Николы (= V Усп. сп.); 5) Чюдо V-е о слЂпомь святою мученику Романа и Давида и святого Георгія (= VI Усп. сп... Закінчується: и пакы вся, елико въсхотЂ и сътвори. Богу нашему сяава въ вЂкы вЂкомъ); 6) МЂсяца мая въ 2 день. Слово на пренесеніе мощій святую мученику Бориса и ГлЂба [див. наш текст № 19]; 7) МЂсяца мая въ 2. Пренесеніе мощій святою мученику Бориса и ГлЂба. ( — Усп. сп., починаючи з: Володимиру же предрьжащю вьсю власть; див. текст № 11, вар. 242.. Закінчується: ... по забороламь я по стЂнамь граднымь. и въсхожаше гласъ народа отъ всЂхъ: Господи помилуй. и абіе подвижеся рака о собЂ тако привезьше. положиша ю сь честью святыхъ страстотерпець Романа и Давида въ новосозданнЂй церкви на деснЂй странЂ. мЂсяца мая въ 2 день. Таче рази[арк. 244]дошася вси во своя домы славящи Бога, много же чюдеса сътвори Богъ на мЂстЂ томь святыма страстотерпцема. о ХристЂ ІисусЂ ГосподЂ нашемь, Ему же слава в вЂкы вЂкомъ.

532 МD получають

533 инш. ис (SDM, якъ у В).

534 У рукопису двічі: святоюю

535 DMS христолюбивымъ

536 Літери в дужках відновлено за иншими списками; у рукопису ці місця видерто

537 D сущая

538 DMKS все

539 инш. Бориса

540 DMS вЂрны[и]

541 инш. всему

542 SDMK клиросу

543 D — утрей, MS — утрій

544 М — ковчегъ

545 DMKS видЂша
533 оригін. ис

535 ориг. христолюбивымъ.

538 оригін. все

539 ориг. Бориса546_546 MD ни по единою

547 М имяше; инш. имЂ.

548 МS по

549 D гой

550_550 Скрізь Борисъ и ГлЂбъ (S — як у В).

551 DMS исцЂлителя

552 D требующая; МS требующа

553 DS въскорі

554 DMS цЂлующу

655 DMS немає

556 DS той

557 SDM приготовити

558 инш. лЂту

559 DS верховъ

569 DM входящеи

561 D тіи; М и

562 DMS дод. я*) Гадаю, що слова „о клЂтцЂ, въ неи же стояста рацЂ святою”, не звязані з контекстом, є авторова замітка на берегах, що вніс переписувач у текст. Очевидячки, Нестір помітив, що свого часу не повідомив про „прежереченную” (в Сказанії про чуд. анон. автора) клітку, і нагадує собі про необхідність виправити свою помилку.

562 D поятъ и

564 DMS братія

565 MDS великимъ

566 D утвердиста

567 Очевидячки, промин. (і в DMK) шедъ

568 D даянія; М даніа

569 старЂйшины

570 DMS темницахъ

571 решта свободиста

572 DMS етарЂйшины

572̃ѧ572a S на Руси икону

573 DM раси*) Примітка: „Слово кафоликани иклисіа безъ упоминанія имени святого означаетъ каθедральный соборъ” (М. Д. Приселковъ, Аθонъ въ начальной исторіи Кіево-Печерскаго монастыря. Изв. отд. p.яз. ... , 1912 г., т. XVII, кн. 3, с.187).

574 SDM свободити

574а S возупиша (sic)

575 DS так само.

576_576 DS предъ ними лежаще

577_577 DS вся бывшая по ряду

573 DMS възвЂстиша

579 М наровнавше; D — народнавше [sic]

580 DM немає

581 MS положиша

582 D великій

583 МDS дод. и

584 МDS видЂвъ

585 DS знамененЂ; М назнаменемЂ

586 О. М. Бодянський виправляє въздавь, рече
541 всему

550_550 Борисъ и ГлЂбъ

553 оригін. лЂту

567 В ориг. м. бути додати шедъ

571 ориг. свободиста

572 ориг. старЂйшины

573 ориг. м. б., на росну коню

573 ориг. възвЂстиша

579 ориг. дод. повелЂ

583 ориг. дод. и

584 ориг. видЂвъ

587_587 инш. немає

588 DMS положиша

589 MS — в (с. т. 2); D дод. день.586 В ориг., мабуть, въздавъ, рече

587_587 В ориг. пром.

588 ориг. положиша

590 DM на; SK — не

591 DMS пищю

592 SD той

593 S — во иступленіи О. M. Бодянський читає: иступлЂ або иступЂ

594 MS исцЂленіи

595 DMS лежавше

596 D устъне

597 D мнЂвъ

598 DS тоже

599 D повЂда

600 решта твориши

601 D изникъшей; S изникше

602 D вЂдЂша

603 DMS въздвигше

604 DMS мясопустнЂи

605 DS видите
600 ориг. твориша

604 мясопустнЂй

617 дод. не.


606 DMS дод. десную

607 D святома

608 DS той

609 М кочившиея; S — искочишеся

610 D хотяще

611 D даяше

612 D повЂдаше

613 DM — тои (КS - тя);

614 D явлешеся

615 D таковЂ

616 S отвЂщаста О. М. Бодянський читає: отвЂстаста

617 решта Кр. DS дод. не

618 D участа

619 DM Владыка

620 DM сій

621 D той

622 D почесть

623 SDMK так само

624_624 D лежаще ибо

625 DM блаженою (К=Сильв.)

626_636 О. М. Бодянський виправляє: испитавъ, а (XXIII); DKM исписавъ, а; (S=В)

627 К исписахъ

628 D почитающе

629 D ними

630_630 DK немає.Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.