[Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). — Нью-Йорк, 1956. — С. 503-508.]

Попередня     Головна     Наступна

БІОГРАФІЧНІ ДАТИ ПРО ПИСЬМЕННИКІВ 16-18 вв.Баранович , Лазар: 1620-1693.

Беринда, Памво: † 1632.

Бужинський, Гавриїл: † 1731.

Величко, Самійло: † 1728.

Величковський, Іван: † 1726.

Величковський, Паїсій: 1722-1794.

Вишенський, Іван: * коло 1550 — † після 1621.

Горленко, св. Іоасаф: 1708-1754.

Грабянка, Григорій: † 1737.

Григорович-Барський, Василь † l747.

Ґалятовський, Йоанікій: † 1688 (з 1657 р. ректор Київської Академії).

Ґізель, Іннокентій: † 1683 (з 1656 р. архимандрит Печерської Лаври).

Домецький, Гаврило: † після 1708.

Кониський, Георгій: 1718-1795.

Копистенський, Захарія: † 1626/7.

Максимович, Іоан: † 1715.

Могила, Петро: 1596-1647.

Потій, Адам-Іпатій: 1541-1613.

Прокопович, Теофан: 1681-1736.

Радивиловський, Антоній: † 1688.

Сковорода, Григорій: 1722-1794.

Смотрицький, Мелетій: 1577-1633.

Ставровецький, Кирил-Транквіліон: † після 1646.

Тодорський, Симон: 1701/3-1753.

Туптало, св. Дмитро: 1651-1709.

Яворський, Стефан: 1655-1722.


ПОКАЗНИК ІМЕН, ПОНЯТЬ ТА НАЗВ ТВОРІВ


Цей показник не є повним „індексом“ усіх місць, де згадало те або інше ім’я або слово. Вказано в ньому лише головні місця, переважно такі, що їх не можна знайти за показником змісту. З авторів та творів подані майже виключно українські (та білоруські); лише найвизначніші перекладені автори та твори згадані в цьому показнику.

Назви творів подано в лапках („ “). Починаючи з 16 в. на першому місці подається прізвище автора (також і духовних осіб), на другому хресне ім’я (напр. св. Дмитра Туптала треба шукати під гаслом „Туптало“).


„Акір Премудрий“ 61-2

Алітерація 35-8, 127-8, 144-5

Альоша Попович 125, 246

Амартол 53-4, 175-6

Андрелл(а) Михайло 307

Андрій Боголюбський 157-8

„Апокрифи“ 49-53, 74, 107, 109-10, 112

Афанасьєв-Чужбинський 391, 479-80


„Байронічна поема“ — див. Шевченко

Баранович Лазар 297, 313

„Бджола“ 56

Беринда Памво 283, 306

„Біблія“ 43-7, 227-9

Білецький-Носенко 349-50, 356, 481

„Богогласник“ 258

Богомильство 52, 215

Бодянський 386, 478

Борис (та Гліб) 51, 81-4, 91-4, 114

Боровиковський 391, 395-9

Боян 127-8

Бужинський Гаврило 300

Бучинський-Яскольд 274


Вагилевич Іван 410-11

„Варлаам і Иоасаф“ 62-3, 156, 280

Василько, князь 87-9, 120

Вацлав Чеський — див. В’ячеслав

„Великое Зерцало“ 278-9

Величко Самійло 8, 268, 274, 302-4

Величковський Іван 57, 254, 266, 270-2, 303, 311

Вишенський Іван 80, 232-41, 252-3

Віршування (основи) 64, 243-5, 255-6, 272-3, — див. також Шевченко

Вовкович Іоанікій 283

Володимир Великий 51, 75-7, 98-9, 122, 125

Волхви 86-7

Вольга 41, 124-5

Всеслав, князь 40-1

В’ячеслав Чеський, князь 47, 66, 84, 93, 97


„Галицько-Волинський літопис“ 59, 61,78,123

Гаральд Сміливий 127

Гезіхазм 215

Гліб св. князь — див. Борис (та Гліб)

Гоголь Василь 360-1

Гоголь Микола 9, 290, 389-90

Головатий Антін 265

Головацький Яків 386

Голосіння 25-7

Горленко, св. Іоасаф 275-6

Граб’янка 8, 302, 305, 386

Гребінка 370-1, 390, 476-8

Григорій, єп. Білгородський 79

Григорій Цамблак 213

Григорович-Барський Василь 301

Гулак-Артемовський Петро 351-6, 370, 394,

Гуситство 216

„Густинський літопис“ 301


Ґаватович Яків 289

Галятовський Іоанікій 277, 295

Ґізель Іннокентій 158, 304, 307


Данило Паломник 109-112

Данило „Заточник“ 199-203

Девгеній 59-61

Дігеніс — див. Девгеній

Добриня Микитич 41, 125

Довгалевський Митрофан 289

Довгович Василь 357-8, 420

Дунай 179

Думи 245-6

Домецький Гаврило 307-8

Думитрашко 350

Духнович Олександер 420-2

Дюк Степанович 63, 178


Єрлич 8, 264, 268, 305, 313


Епос 27, 40, 116, 122-30, 178-81

Епос мистецький 273-6, 335-350 див. ще Шевченко, Куліш.


Забіла 479

Зернікав Адам 306, 316, 319

„Златоструй“ 48


Ігор, Чернігівський князь 156-7

„Ізборник 1073 р.“ 46, 55-6, 65

„Ізборник 1076 р.“ 99-103,107

Ізосима “(Симон?) 207

Іларіон Митрополит 73-9

Ілля. Муровець (Муромець) 40-1, 124, 127

„Індійське царство“, повість 63

„Іпатіївський літопис“ 163-78, 301

Ісаакій Печерський, чернець 84-6, 114

„Історія Русів“ 304-5, 324, 331


Квітка-Основ’япенко 356, 361-70, 372

Кеннінґ 35, 184

„Київський літопис“ 78, 163-71

Кипріян, митрополит 213-4

Кирило-Методіївське Братство 422-3, 450

Кирило Турівський 136-46, 155-6, 205-6, 283

Клим Смолятич 57, 58, 146-7, 206-7

Климентій, ієромонах 266-7, 271

Климов(ський), „козак“ 274-5

„Книга о смерті“ 310

Козачинський Михайло 286, 313

Козма Індикоплов 55

Кониський Георгій 273, 300, 331

Копистенський Захарія 307

Корсун Олександер 408-9

Костомаров Микола 9, 391, 394-5, 403-8, 423-4

Котляревський Іван 335-49, 350-1, 358-60

Кузьменко Петро 474

Куліш Панько 10, 330, 386, 391, 443-9, 451, 455-70

Купріенко Хома 478

Кухаренко Яків 350, 362


Лащевський Варлаам 286

Левицький О. 356-7

Лисинецький С. 356

„Літописи“ (зокрема т. зв. „Несторів“) 84, 104, 113-22, 163-78, 218-9, 301

Лобисевич 350

Лосицький Михайло 301

Лучкай 358

„Любка або сватання в селі Рихмах“ 362


Мазепа Іван 264-5

Максимович Іоан 171-5, 265, 274

Максимович Михайло 9, 386, 421-2

Малала 53, 175-6

Манасія 54

Маркевич Микола 386, 389

Марко Вовчок 451

„Мелешка (промова)“ 241-3

Метлинський Амврозіс 9, 386, 394-5, 399-403, 423

Метлинський Семен 480

Микола св. 80, 89

Мхайло Поток 40, 41, 179

Мова 65-7, 99, 108-9, 116-7, 129, 174, 194, 197, 255

Могила Петро 253, 277-8, 295

Мойсей, Видубецький ігумен 148-9

Мокрієвич Семен 274

„Моленіє Даниїла“ 43, 199-203

„Молитви“ 71, 77, 107, 130, 205-6

Мономах Володимир, князь 103-9, 125-6, 130-2

Морачевський Пилип 481

Мордовець (Мордовцев) Данило 391


Навроцький Олександер 449-50

Наріжний Василь 372

Некрашевич Іван 289, 334

Нестір „Літописець“ 90-8, 117, 119-20

Никифор митрополит 131-2

Никон Печерський ігумен 118

Номис 386


Ожидовілі 216-7

Олег, князь 31-2, 36, 124-5

„Олександрія“ 58-9, 226

Ольга св., княгиня 35, 98-9, 124-5, 206


Падура Тимко (Хома) 474-6

„Патерик Печерський“ 81, 84, 158-163

„Патерики“ 46-7, 57

„Пересторога“ 231

Петренко М. 409

Писаревський Петро 356

Писаревський Степан 356, 362

Покаянництво 215-6

Полікарп Печерський, чернець 158-63

Поліфем 39

Полоцький Симеон 312

Потій Іпатій 231-2

Поток Михайло — див. Михайло Поток

„Похвала св. Климентові“ 149-50

Прислів’я 27-9, 35, 56-7, 61-2, 103, 115, 119, 295-7

Прокопович Теофан 286-8, 292, 299-300, 306, 309, 311, 313, 319

„Пролог“ 46, 67, 89

Пузина К. 356


Радивиловський Антоній 295-7

„Римські історії“ 278-9

Роман Галицький, князь 180, 181

Рудиковський 356

„Руська Правда“ 132


Саґи (в літописі) 31-35

Сакович Касіян 78, 307

Самовидець 8, 302, 386

Сафонович 304

Святополк „Окаянний“ 82-4, 92

Серапіон Володимирський 150-4

Сильвестер Видубецький, ігумен 113, 120

Симон, єпископ 158-163, 207

Синкел Георгій 54

„Синопсис“ 304

Сковорода 55, 57, 253, 25.4, 261-2, 264, 267-8, 272-3, 276, 300-1, 308-9, 311, 316, 319-20, 360, 385

Скорина Францішек 44, 123

„Слово Адама во аді ко Лазарю“ 203-4

„Слово о полку Ігореві“ 51, 61, 123, 127-8, 169, 181-198

„Слово про князів“ 147-8

Смотрицький Герасим 230, 243

Смотрицький Мелетій 253, 294-4, 306-7, 316

Соловей Будимирович 124, 127

Сомов Орест 389

Ставровецький Кирило-Транквіліон 253, 284, 294, 307, 311

„Стефаніт та Іхнілат“ 62

Стороженко Олекса 391, 470-4


Татарська навала 180, 198-9

Тодорський Симон 300, 314

„Толковая Палея“ 208

Тополя Кирило 362

„Троянська історія“ 59, 226

Туптало, св. Дмитро Ростовський 8, 266, 269, 271, 277, 284-5, 288, 292, 297-8, 311


Устиянович Микола 415-9


Федос Грек 208

Феодосій св. Печерський 71-3, 81, 94-8, 109, 114

Филипович Атанасій 301

„Фізіолог“ 55, 107

Флавій Йосиф 54, 175-6


Хоробоск Георгій 55-6

Христолюбець (-ці) 79

„Хронографи“ 58-9, 132, 207-8


„Четьї-Мінеї“ 45-6, 277

Чужбинський — див. Афанасьєв

Чурило 63, 124, 179


Шашкевич Маркиян 410-5

Шевченко 272-3, 364, 387, 408-11, 424-43, 452-4, 482, 485-7

„Шестодневи“ 54-5, 65, 74, 107

Шишацький-Ілліч 478

Шпигоцький Опанас 409-10


Щербацький Тимофій 286


Юрій Зарубський 148

Юрій св. 106, 128


Яворський Стефан, 294, 297-9, 311, 319

Ярослав Мудрий, князь 33-5, 54-5, 76, 82-3, 107, 114, 128Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.