Попередня     Головна     Наступна

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРО ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПУ (1960-2000)
Бібліографія складається з праць присвячених гетьману Івану Мазепі, які побачили світ після публікації монографії О. Оглоблина «Гетьман Іван Мазепа та його доба» (Нью-Йорк; Париж; Мюнхен, 1960). Відібрані наукові розвідки з різних дисциплін та галузей, публікації документальних матеріалів, окрім численних перевидань студій, виданих до 1960 р. Поезії та художні твори, газетні публікації до бібліографії не включені з огляду на відповідний фаховий характер студії О. Оглоблина. Збірки наукових праць та конференцій присвячених І.Мазепі подані з повним розписом змісту, у т.ч. і передруків. Використані бібліографічні матеріали (картотека близько 250 позицій, головним чином праці до 1960 р.) про гетьмана Івана Мазепу доктора історичних наук Сергія Івановича Білоконя, за що складаємо йому щиру подяку. З огляду на означені вище умови добору матеріалу з картотеки відібрано 9 позицій, які після порядкового номеру позначені астериском (*). Бібліографію укладено за хронологічним принципом з наданням порядкового номера кожній позиції. Більшість праць переглянуто de visu. Для зручності пошуку необхідної інформації до бібліографії складений предметно-тематичний покажчик. Вихідні дані неприступних для нас студій подані за бібліографічними покажчиками: Бібліографії зарубіжних видань з історії Української РСР: Бібліографічний покажчик / Укладачі Л.Д. Вітрук, Ф.П. Максименко, В.М. Рябоконь; відп. ред. Р.Г. Симоненко. К., 1971. 198 с; Бойко М. Українська бібліографія Материка і діаспори: Матеріали. Блумінгтон, 1989. 214, II c; Wynar B. Ukraine: A Bibliographic guide to English-language publications. Englewood, 1990. XIII, 405 p; Історія України: Бібліографічний покажчик. 1992 p. / Упоряд. Т. А. Приліпко та ін. К.; Львів, 1994. 307 с; Жарких М. Бібліографія Старої України 1240-1800 рр. К., 1995. Зошит 1. 205 с; Зошит 2. 209 с; Іван Мазепа — гетьман України (1687-1709): [Бібліогр. покажчик] / Уклали Г. Шовкопляс, І. Шовкопляс // Неопалима купина. 1995. № 1/2. С. 234—255; Історія України: Науково-допоміжний покажчик за 1997 рік. К., 1997. 4.1. 290 с; К., 1999. 4.2. 292 с; Мицик Юрій Андрійович: Бібліографічний покажчик / Укладач Т.О. Патрушева. К., 2000. 64 с; та іншими. Подані бібліографічні матеріали в жодному разі не вичерпують проблематику пов’язану з укладанням наукової бібліографії про гетьмана І. Мазепу та його добу. Проте, вони дозволяють дійти висновку, що й на сьогодні студія О. Оглоблина залишається однією з найкращих праць присвячених І. Мазепі.* * *1960


1. * Василенко П. З нагоди 250 роковин смерті гетьмана Івана Мазепи // Вільна Україна (Нью-Йорк). 1960. № 25. С. 67-69.

2. 250 років перемоги під Полтавою: Нариси. Харків: Харківське книжкове вид-во, 1960. 116 с.


Із змісту:

3. Заїка А., Литвиненко Є. 250 років Полтавської битви С. 3-28.

4. Каганов М., Марініч В. Дополтавський період Північної війни С. 29-49.

5. Химерик В., Перцевий П. Воєнні операції у Прибалтиці в 1710-1720 рр. і кінець Північної війни С. 50-68.

6. Єрісов О., Черево Б. До питання про створення російської регулярної армії С. 69-99.

7. Богуславський Г. О. Про долю полтавських трофеїв С. 100—116.

8. Доманицький В. Націотворча роля гетьмана Мазепи: Промова на ювілейних урочистостях з приводу 250-ліття смерті Гетьмана І. Мазепи. Чикаго: Українська видавнича, спілка в Чикаго, 1960. 50 с.

9. Заклинський М. Мазепин союзник Карло XII // Визвольний шлях (Лондон). 1960. № 5. С. 489-500.

10. * Іларіон, митрополит [Огієнко І.] Гетьман Іван Мазепа про унію: Історична довідка // Віра й культура (Вінніпег). 1960. № 2. С. 11-13.

11. * Іларіон, митрополит [Огієнко І.] Заповіт України про православну віру гетьмана Івана Мазепи: Історична довідка // Віра й культура (Вінніпег). 1960. № 8. С. 14-16.

12. Феденко П. Гетьман І.Мазепа в совєтській історіографії // Укр. збірник. Мюнхен: Ін-т для вивчення СССР, 1960. Кн.17. С. 7—26.

13. Ohloblyn O. The Year 1709 // Ivan Mazepa: Hetman of Ukraine. New York: The Ukrainian Congress Committee of America, 1960. P.47-56.
1962


14. Дядиченко В. Полтавська битва: Науково-популярний нарис. К.: Радянська школа, 1962. 92 с.

15. Крупницький Б. З Мазепинської проблематики // Зб. на пошану Зенона Кузелі / За ред. В.Янева. Париж; Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто; Сідней: НТШ, 1962. С. 358—363.

16. Kentrschynskyj B. Mazepa. Stockholm, 1962. 538 s.

17. Pauls J. Historicity of Pushkin’s «Poltava». New York: Ukrainian Quarterly, 1962. 47 p.

18. Pauls J. Pushkin’s «Poltava». New York: Shevchenko Scientific Society, 1962. 108 p.
1963


19. Луців В. Гетьман І.Мазепа і його співпрацівники (Будівничі Мазепинської держави) // Визвольний шлях (Лондон). 1963. № 6. С. 623-636.

20. Mackiw T. Mazepa im Lichte der Zeitengenussischen deutschen Quellen. Munchen: Verlag Ukraine, 1963. 109 s.

21. Mackiw T. Mazepa or Mazeppa? // The Ukrainian Review (London). 1963. Vol.10, № 4. P.42-45.

22. Pauls J. Two Treatments of Mazeppa: Ryleyev’s and Pushkin’s // Slavic and East European Studies. 1963. Vol.7, № 1. P.97-107.
1964


23. Залеський Т. Шевченко і гетьман Мазепа // Київ (Філадельфія). 1964. № 3. C. 98-96.

24. Pauls J. Musical Works Based of the Legend of Mazepa // Ukrainian Review (London). 1964. Vol.ll, № 4. P.57-65.

1965

25. Mackiw T. A Biographical Sketch of Prince Mazepa (1639-1709) // The Ukrainian Review (London). 1965. Vol.12, №4. P.60-83.

26. Pauls J. The Tragedy of Motrya Kochubey // The Ukrainian Review (London). 1965. Vol. 12, № 2. P.73-83.

1966

27. Геркен-Русова H. Стимул Мазепи (1916-1966) // Визвольний шлях (Лондон). 1966. №7/8. С. 888-897.

28. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа — князь Священної Римської Імперії // Укр.історик. 1966. № №3/4. С. 33-40.

29. Мацьків Т. Гравюра Мазепи з 1706 р. // Укр.історик. 1966. № 1/2. С. 69-72.

30. Mackiw T. Reports on Mazepa in Colonial America // New Review (Toronto). 1966. Vol. 6, №1. P.14-21.
1967


31. Вергун І. Гетьман Іван Мазепа у французькому мистецтві, літературі, енциклопедіях, історіографії (частина 1) // Визвольний шлях (Лондон). 1967. № 12. С. 1376-1383.

32. Єреміїв М. Нове про гетьмана І.Мазепу: Спогади Криштофа Гасмана, драгуна Карла XII // Укр.історик. 1967. № 1/2. С. 64-66.

33. Mackiw T. Prince Mazepa — Hetman of Ukraine in Contemporary English Publications, 1687—1709. Chicago: Ukrainian Research and Information Institute, 1967. 126 p.
1968


34. * Падалка І. Золото на Росі? [До історії пошуків скарбу українського гетьмана Івана Мазепи] // Ранок. 1968. № 8. С. 18.

1969

35. Кулаковський В.М. Участь міського населення Лівобережної України в боротьбі з шведськими інтервентами в 1708-1709 рр. // Укр.іст.журн. 1969. № 7. С. 138-142.
1970


36. Мацьків Т. У 260-ліття українсько-шведського договору 1708— 1709 // Фенікс (Мюнхен). 1970. Т.13, № 15/16. С. 82-89.1971


37. Шутой В. Народна війна на Україні проти шведських загарбників у 1708-1709 рр. К.: Держполітвидав, 1971. 238 с.

38. Pauls J., La Werne L. Mazepa in World Literature // The Ukrainian Review (London). 1971. Vol.18, №2. P.62-69.
1972


39. Дядиченко В.А. Петро I і Україна // Укр. іст. журн. 1972. № 6. C. 54-63.
1973


40. Дядиченко В.А. Ще раз про Петра та Україну // Укр. іст. жури. 1973. № 1. С. 159-160.
1974


41. Babinski H. The Mazeppa Legend in European Romanticism. New York: Columbia University Press, 1974. 164 p.
1975


42. Даниленко С. Як вони перекручують історію. Правда про уніатство [Про намагання українських буржуазних націоналістів та Ватикану возвеличити зрадника українського народу Мазепу] // Людина і світ. 1975. № 8. С. 49-53.

43. Олексіїв Г. Анатемувания Мазепи російською церквою // Календар-альманах видавництва «Тризуб». 1975. Вінніпег, 1975. С. 152-157.

44. On the Eve of Poltava: The Letters of Ivan Mazepa to Adam Sieniawski 1704-1708 / Ed. O.Subtelny. Preface by O.Ohloblyn. New York: The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., 1975. 159 p.
1976


45. M.P. [Бжеський P.] Рік Мазепи чи рік Пушкіна? Детройт, 1976. 9 с.
1977


46. Мацьків Т. Чи Мазепа справді запросив Карла XII в 1708 році // Зб. на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина / Відп. ред. В.Омельченко. Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США,

1977. С. 329-340.
1978


47. Subtelny O. Mazepa, Peter I and Question of Treason // Harvard Ukrainian Studies. 1978. Vol.2, № 2. P. 158-183.
1979


48. Галин M. Могила гетьмана Мазепи // Церковний календар-альманах на рік Божий 1979. Чикаго, 1979. С. 78.

49. Мацьків Т. Князь Іван Мазепа — Гетьман України (1639-1709) // Укр.історик. 1979. № 1/4. С. 55-68.

50. Mackiw T. Mazepa’s Title: Prince of the Holy Roman Empire // The Nationalities Papers (Charleston). 1979. Vol.7, № 1. P.95-99.

51. Subtelny O, The Ukrainian-Crimean Treaty of 1711 // Harvard Ukrainian Studies. 1979/1980. Vol.3/4, Part 2. P.808-817.
1980


52. Strumins’kyj B. Mazepiana in Harvard Manuscript Collection, 1691-1709 // Harvard Library Bulletin. 1980. Vol.28, № 1. P.64-80.

53. Subtelny O. Mazepists and Stanislawists: The First Ukrainian and Polish Hmigras // Poland and Ukraine: Past and Present / Ed. P.Potichnyj. Edmonton: University of Alberta. Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1980. P.83-95.

54. Subtelny O. Russia and the Ukraine: The Difference That Peter I Made // Russian Review. 1980. Vol.39, № 1. P.1-17.
1981


55. Мацьків Т. Листування Івана Мазепи з Адамом Синявським // Укр. історик. 1981. № 1/4. С. 192-199.

56. Perfecky G. Mazepa’s Speech to His Countrymen // Journal of Ukrainian Studies (Toronto). 1981. Vol. 6, №2. P.66-72.

57. Subtelny O. The Mazepists: Ukrainian Separatism in the Early Eighteenth Century. Boulder: Columbia University Press, 1981. 280 p. (укр. перевид. К., 1994)
1983


58. Mackiw T. English Reports on Mazepa: Hetman of Ukraine and Prince of the Holy Roman Empire, 1687-1709. Munich; Toronto: Ukrainian Historical Association, 1983. 177 p.
1984


59. Мацьків Т. Гетьман Мазепа в працях М.Грушевського // Укр. історик. 1984. № 1/4. С. 110-122.
1985


60. Вишневський Л. Мазепа: історія життя і зради // Наука і суспільство. 1985. № 9. С. 34-37.

61. Пеленська X. Польська легенда про Мазепу // Віднова (Мюнхен). 1985. № 3. С. 79-86.

62. Пріцак О. «Анатема» // Календар «Слово». Торонто, 1985. C. 75-78.
1986


63. Мацьків Т. Гетьман Мазепа в оцінці М.Костомарова // Укр. історик. 1986. № 3/4. С. 5-14.
1987


64. Винар Л. Універсал Івана Мазепи для Івана Дяківського: історіографічна замітка // Укр. історик. 1987. № 1/4. С. 70-72.

65. Горбач О. Універсал гетьмана Івана Мазепи з 10.12. 1700 р. // Укр. історик. 1987. № 1/4. С. 67-69.

66. Господин А. Мазепа у світовій літературі / Передмова А. Курдидик. Вінніпег: Накладом читальні «Просвіти» у Вінніпегу, 1987. 58 с.

67. Мацьків Т. Декілька зауваг до статті «Мазепа: історія життя і зради» // Альманах Українського Народного Союзу. Джерсі Сіті; Нью-Йорк, 1987. С. 89-100.

68. Небелюк М. Мазепа в оцінці Вольтера // Укр. історик. 1987. № 1/4. С. 73-82.

69. * Про могилу гетьмана Мазепи // Наш світ (Нью-Йорк). 1987. № 4. С. 9-10. Підпис О.Г-й

70. Шандрук П. Полтавська битва і її наслідки для України // Пропам’ятна книга. П’ятдесятиліття Союзу Бувших Українських Вояків в Канаді. Гамільтон, 1987. С. 303-314.

71. Mackiw T. The Swedish Invasion into Ukraine in 1708 and the Ukrainian Problem // Ukrainian Quarterly. 1987. Vol.43, № 3/4. P. 21-224.
1988


72. Барабаш Ю. Іван Мазепа — ще одна літературна версія // Київ. 1988. № 12. С. 140-149.

73. Вергун І. Гетьман Іван Мазепа у французькому мистецтві, літературі, енциклопедіях, історіографії (частина 2—3) // Визвольний шлях (Лондон). 1988. № 1. С. 68-86; № 2. С. 210-225.

74. Котляр М. Ф. Микола Іванович Костомаров і його життєпис політичного авантюриста // Укр.іст.журн. 1988. № 8. С. 134-140.

75. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687-1709 / З передм. Л.Винара. Мюнхен: УВУ, 1988. 286 с. (2-е вид., дон. і перероб. — К.; Полтава, 1995)

76. Mackiw T. Mazepa’s Love Affairs and its Verasity // Ukrainian Quarterly. 1988. Vol.44, № 1/2. P.100-107.
1989


77. Винар Л. Олександер Оглоблин як дослідник гетьмана Івана Мазепи і його доби // Укр. історик. 1989. № 4. С. 44-49.

78. Марочкін В. Гірка чаша Мазепи ,// Україна. 1989. № 25. С. 14-15.

79. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа (1639-1709) // Альманах Українського Народного Союзу на рік 1989. Джерсі Сіті; Нью-Йорк, 1989. С. 82-87.

80. Мацьків Т. Як була вирішена битва під Полтавою? // Укр. історик. 1989. № 4. С. 17-28.

81. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа і Москва // Укр.історик.

1989. № 4. С. 7-16; 1990. № 1/4. С. 45-54; 1991. № 1/2. С. 82-94. 1990

82. Вінтоняк О. Анатема на Гетьмана Мазепу // Укр.історик. 1990. № 1/4. С. 64-70.

83. Вінтоняк О. Анафема на гетьмана Мазепу // Дніпро (К.). 1990. № 8. С. 110-113. (інший варіант статті. Див. позицію № 82)

84. Брайчевський М., Марочкін В. Іван Мазепа: правда і вигадки (полемічні нотатки) // Україна. 1990. № 6. С. 10—12.

85. Пінчук Ю.А. М.І.Костомаров та його твір «Мазепинці» // УІЖ. 1990. № 8. С. 130-133.

86. Koropeckyj R. The Siap, The Feral Child, and the Steed: Pasek Settles Accounts Mazepa // Harvard Ukrainian Studies. 1990. Vol.14, 3/4. P.415-426.
1991


87. Білокінь С. Іван Мазепа в об’єктивному і суб’єктивному світлі // Борщак І., Мартель Р. Життя й пориви великого гетьмана: Авторизований переклад і передмова М.Рудницького / Упоряд. Л.Ю.Копаня, післямова С. І.Білоконя. К.: Вид-во «Радянський письменник»; журнал «Київ», 1991. С. 307-315.

88. Горак Р. Крик Івана Мазепи (Післямова до трилогії Б.Лепкого «Мазепа») // Дзвін (Львів). 1991. № 2. С. 91-107.

89. Господин А. Битва, яку програв Пушкін // Пам’ятки України. 1991. № 6. С. 40-41.

90. Господин А. Його зоря славна вождя знаменує: І.Мазепа у світовій літературі // Пам’ятки України. 1991. № 5. С. 31-33.

91. Єнсен А. Мазепа: Історичні картини / Пер. зі швед. Н.Іваничук; наук. ред. Б.Якимовича // Вітчизна. 1991. № 10. С. 101-148. № 11. С. 134-154.

92. Іван Мазепа: Листи та вірші / Макаров А. Мазепа — будівничий. К., 1991. 72 с.


Із змісту:

93. Слабошпицький М. Живий голос Івана Мазепи С. III—VII.

94. Характерник. Гетьман Мазепа. С. 9-31.

95. Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями (Промова Івана Мазепи до урядників військових і цивільних козацької України напередодні розриву з Москвою 1708 p.) C. 32-34.

96. Макаров А. Мазепа — будівничий С. 35-44.

97. Ілюстрації С. 45-71.

98. Кравчук Л. «Маневр був і тоді, коли жив Мазепа...» /’/ Пам’ятки України. 1991. № 6. С. 14-15.

99. Крапива П. Мотрона, Марія... // Радянська жінка. 1991. № 1. С. 4-5.

100. Мазепа — людина й історичний діяч / Упоряд. Й. Чікало. К.: Асоціація укр. експортерів друкованої продукції, 1991. 48 с.

Із змісту:

101. Борщак І. Мазепа — людина й історичний діяч С. 5-28.

102. Луців В. Життя і смерть гетьмана Мазепи на чужині С. 29-32.

103. Крупницький Б. Мазепа в світлі психологічної методи С. 33-43.

104. Іванченко Р. Коментар науковця С. 44—47.

105. Листи Івана Мазепи до Мотрони Кочубеївни / Публікація В.Шевчука // Пам’ятки України. 1991. № 6. С. 42-44.

106. Мацьків Т. 1687—1709: Неупереджені свідчення західноєвропейських сучасників // Пам’ятки України. 1991. № 6. С. 34-35.

107. Мицик Ю.А. Невідомі документи Івана Мазепи // Пам’ятки України. 1991. № 6. С. 56-58.

108. ...Не могла старшина підрахувати побожних пожертв ясновельможного... [Документ про меценатську діяльність Івана Мазепи] // Пам’ятки України. 1991. № 6. С. 20-21.

109. Палієнко В. Заціліла гармата [Про гармату відлиту коштом І.Мазепи в 1698 р.] // Пам’ятки України. 1991. № 6. С. 58.

110. Панашенко В.В. Шлях армії Карла XII на Україну (1709 р.) // Укр.іст.журн. 1991. № 2. С. 107-111.

111. Погребенник Ф. Оповідь Гната Хоткевича про Івана Мазепу // Україна. 1991. № 1. С. 25.

112. Саченко С. Мазепа — будівничий // Наука і суспільство. 1991. № 4. С. 44-46.

113. Сєргійчук В.І. Чи зрадив українському народу Мазепа? (Погляд на історичну постать в умовах перебудови) // Вісник Київського університету: Історико-філологічні науки. 1991. Вип.1. С. 29-43.

114. Славутич Я. «Озмітеся всі за руки...»: Гетьман Іван Мазепа як поет // Київ. 1991. № 3. С. 97-103.

115. Субтельний О. Порівняльний підхід у дослідженнях постаті Мазепи // Укр.іст.журн. 1991. № 2. С. 125-129.

116. Шевчук В. І славили, і ганили... Іван Мазепа в давній українській поезії // Пам’ятки України. 1991. № 6. С. 36-39.

117. Якимович Б. Альфред Єнсен та його «Мазепа» // Вітчизна. 1991. № 11. С. 154-159.

1992

118. Дзьобай О. Чотири документи Івана Мазепи з 1705 / / ЗНТШ. Львів, 1992. Т.222. С. 351-359.

119. Єфремов Ю.М. Украина и «Руина»: От Хмельницкого к Мазепе: (Малоизвестные трагические страницы из истории украинского народа). К.: Республиканский центр духовной культуры, 1992.

58, 3 с.

120. Єнсен А. Мазепа: Історичні картини / Пер. зі шведської. Н.іваничук; наук. ред. Б.Якимович. К.: Вид-во «Український письменник», 1992. 205 с.

121. Листи Івана Мазепи до Мотрі Кочубей / Вступ, публікація та підготовка до друку Г.Ярової // Нова генерація. 1992. № 1. С. 16.

122. Іван Мазепа: Художня-докумептальна книга: Для середнього і старшого шкільного віку / Упорядник і автор передмови В.Шевчук. К.: Вид-во «Веселка», 1992.Із змісту:

123. Шевчук В. Від упорядника С. 5—9.

124. Костомаров М. Іван Мазепа С. 10-45.

125. Борщак І. Людина й історичний діяч С. 46-76.

126. Лист Жана Балюза про Мазепу С. 76-77.

127. «La Gazette de France» про Мазепу (1687-1708) C. 77-78.

128. Французький дипломат барон Адольф д’Авріль на могилі Мазепи С. 78-89.

129. Брайчевський М. Правда і вигадки С. 84-85.

130. Марочкін В. Бунтівний гетьман. Чи був зрадником гетьман Іван Мазепа? С. 86-91.

131. Життя і смерть гетьмана Мазепи на чужині С. 92-96.

132. Пилипчук Р. Микола Садовський. Над могилою Івана Мазепи С. 97-100.

133. Вірші на герб Івана Мазепи С. 101-106.

134. Вірші Івана Мазепи С. 107-111.

135. Листи Івана Мазепи до Мотрони Кочубеївни С. 112—115.

136. Універсали, листи, донесення цареві від Івана Мазепи про всілякі події на Україні та за її межами (переклав В.Шевчук) С. 116—129.

137. Литвак Б.Г. «Гетман-злодей» // Костомаров Н.И. Мазепа. М.: Изд-во »Республика», 1992. С. 3-16.

138. Мазепа на Запоріжжі // Кащенко А.Ф. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове. К., 1992. С. 165-166.

139. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687-1709: Битва під Полтавою // Криниця. 1992. № 7. С. 29-31.

140. Північна війна та її наслідки для України: Зб. історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви». Полтава: Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви», 1992. 46 с.

Із змісту:

141. Лобурець В. Роздуми про Полтавську битву С. 3-4.

142. Бочарова С. Північна війна та її наслідки в долі України С. 5-12.

143. Демченко К. І.Мазепа — гетьман України С. 13—14.

144. Шендрик Л. П.Орлик і перша хвиля української політичної еміґрації С. 15-18.

145. Горбенко С. До аналізу внутрішньої політики гетьмана І.С. Мазепи напередодні Полтавської облоги С. 19-24.

146. Єрмак О. Гетьманування І.С. Мазепи в оцінці В.Б. Антоновича С. 25-26.

147. Касимова І. Роль Полтавської ученої архівної комісії в дослідженні та охороні пам’яток Полтавської битви С. 27-28.

148. Жук В. Перший музей на полі Полтавської битви С. 29-31.

149. Нестуля О. З історії пам’ятника «Слави» в Полтаві С. 32-33.

150. Кулатова І., Супруненко О. Пам’ятка археології на території заповідника «Поле Полтавської битви» С. 34-37.

151. Галян Г. Пам’ятки культової архітектури — свідки Полтавської битви С. 38-42.

152. Мокляк В. Дзвін 1704 р. з церкви с. Жуки С. 43-46.

153. Пуцко В. Гетьман Іван Мазепа — меценат українського церковного мистецтва // Церковний календар на 1992 р. Б.м., 1992. С. 152-170.

154. Радовський В. Допит Войнаровського, небожа Івана Мазепи // Дзвін (Львів). 1992. № 7/8. С. 123-126.

155. Ротач П. Він пройшов крізь віки героєм // Криниця. 1992. № 7. С. 27-28.

156. Сергійчук В.І. Заради всієї України [Про гетьмана І.Мазепу і його час] // Всесвіт. 1992. № 1/2. С. 90-95.

157. Сергійчук В. 1. Кого зрадив гетьман Мазепа. К.: МП «Фотовідеосервіс», 1992. 69 с.
1993


158. Апанович О.М. Велика ідея гетьмана Мазепи // Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. К.: Вид-во «Либідь», 1993. С. 149-208.

159. Голобуцький В. Гетьман Мазепа і запорозькі козаки // Рідна школа. 1993. № 3. С. 31-38.

160. Замлинський В. Стисла хронологія українських гетьманів: Іван Мазепа // Київська старовина. 1993. № 5. С. 90-91.

161. Ивонина Л.И. Французская историография конца XIX — начала XX вв. о Мазепе // Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорізького козацтва: Зб. статей. Запоріжжя: Запорозький державний університет, 1993. С. 27-33.

162. Котляр М. Мазепа Іван Степанович // Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: Довідник з історії України. К.: Вид-во «Україна», 1993. С. 80-81.

163. Мазепа: Збірник / Передм., упоряд. тексту й іл., комент. Ю.І.Іванченка. К.: Вид-во «Мистецтво», 1993. 240 с.

Із змісту:

164. Від упорядника С. 5-8.

165. Готвальд Ю. Мазепа С. 9-84.

166. Будзиновський В. Гетьман Мазепа С. 85-152.

167. Борщак І. Мазепа — людина й історичний діяч. С. 153-206.

Додатки

168. Мацьків Т. Легенда й правда про Мазепу С. 207-213.

169. Мацьків Т. Мазепа — творець українсько-шведського союзу

С. 214-217.

170. Французький дипломант Жан де Балюз про Мазепу С. 217-218.

171. Поезія Івана Мазепи С. 219-222.

172. Листи Івана Мазепи до Марії Кочубеївни С. 223-224.

173. Угода та Конституція Пилипа Орлика (переклад з книжної української мови В.Шевчука) С. 225-236.

174. Порядок українських гетьманів С. 237-238.

175. Мацьків Т. Легенда і правда про Мазепу // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина: (Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 500-річчю укр. козацтва, Київ-Дніпропетровськ, 13-17 травня 1991 р.): У 3 вин. К.: НАН України. Ін-т історії України; Дніпропетровський державний університет, 1993. Вип.3.

С. 122-127.

176. Мацьків Т. Справа княжого титулу гетьмана Івана Мазепи // Київська старовина. 1993. № 6. С. 100-102.

177. Мицик Ю.А. Листи Івана Мазепи та Пилипа Орлика // Бористен. 1993. № 4. С. 5-6.

178. Рогожин Н.В., Рогожин О.Г. Що розповіла знахідка: Листи царя Петра I до гетьмана Івана Мазепи про справу полковника Міклашевського // Старожитності. 1993. № 5/6. С. 14-16.

179. Смолій В.А. Іван Мазепа // Історія України в особах IX-XVIII ст. К.: Вид-во «Україна», 1993. С. 327-338.

180. Чуприна В. І.Мазепа і національно-визвольний рух в Україні в другій половині 17 — першій половині 18 ст. // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства (Луцьк, вересень-жовтень 1993 р.). Луцьк, 1993. С. 154-155.

181. Шарварок О. «Собор Мазепин сяє, біліє...», або чи вважав Тарас Шевченко гетьмана зрадником українського народу: Історико-літературний есей // Київ. 1993. № 3. С. 126-133.

182. Шевчук В. Визвольна акція Івана Мазепи та його система державотворення: (3 циклу «Етюди до історії українського державотворення») // Розбудова держави. 1993. № 2. С. 31-47.

183. Maslanka J. Postac Mazepy w literaraturze i stuce europeyskiej // Краківські Українознавчі Зошити. Краків: Вид-во «Швайпольт Фіоль», 1993. Т.1/2. С. 41-49.

1994

184. Апанович О. Іван Мазепа — «зиждитель храмів і скарбів духовних» // Людина і світ. 1994. № 8. С. 2-4.

185. Іван Мазепа і Москва: Історичні розвідки і статті / Упоряд. та передмова М.Слабошпицького. К.: Вид-во «Рада», 1994. 174 с.

Із змісту:

186. Слабошпицький М. Мазепин дзвін С. 5-10.

187. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа і Москва С. 11-47.

188. Мазепа І. Маніфест до українського війська і народу, 1708 р. С. 48-50.

189. Мацьків Т. Як була вирішена битва під Полтавою? С. 51-65.

190. Шандрук П. Полтавська битва і її наслідки для України С. 66-75.

191. Вінтоняк О. Анатема на гетьмана Мазепу С. 76-84.

192. Крамар Є. Справа Кочубея й Іскри С. 85-107.

193. Небелюк М. Мазепа в оцінці Вольтера С. 108-123.

194. Мацьків Т. Гетьман Мазепа в оцінці М.Костомарова С. 124-136.

195. Залеський Т. Шевченко і гетьман Мазепа С. 137-146.

196. Мацьків Т. Гетьман Мазепа в працях М. Грушевського С. 147-162.

197. Донцов Д. Гетьман Мазепа в західно-європейській літературі С. 163-173.

198. Жила В. Гетьман Іван Мазепа під турецькою опікою // Календар-альманах «Нового часу» на 1994 рік. Торонто, 1994. С. 96-112.

199. Каюков В.І. Гетьман І.С. Мазепа — славний син українського народу // Початкова школа. 1994. № 3. С. 30-33.

200. Литвин М. Могутній дух Мазепи // Рідна школа. 1994. № 8. С. 10-14.

201. Мацьків Т. Мазепіяна в «Українському Історику» // Укр. історик. 1994. № 1/4. С. 50-56.

202. Мицик Ю.А. Мазепа про заселення Південної України / / Кур’єр Кривбасу. 1994. № 14. С. 24.

203. Павленко С. Іван Мазепа і книга // Бібліотечний вісник. 1994. № 3. С. 26-28.

204. Ричка В. Місця поховання І.Мазепи: пошуки та наукові гіпотези // Укр. козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали Четвертих Всеукраїнських історичних читань. К.; Черкаси: НАН України. Ін-т історії України; Черкаський державний педагогічний інститут, 1994. С.48—50.

205. Рудницький Л. А. Мазепа на американській сцені // Всесвіт. 1994. №9. С. 149-155.

206. Сергійчук В. І. Мазепіяна на сторінках «Українського Історика» // Укр.історик. 1994. № 1/4. С. 61-63.

207. Слабошпицький М. Мазепин дзвін [До 350-річчя з дня народження гетьмана України] // Дивослово. 1994. № 7. С. 3-5.

208. Смолій В. А. З думою про Україну (Іван Мазепа) / / Українська ідея перші речники / Наук. ред. А.І.Погребняк. K.: АН України. Ін-т національних відносин і політології; Т-во «Знання» України, 1994. С. 47-62.

209. Смолій В. Іван Мазепа // Віче. 1994. № 2. С. 111-124.

210. Смолій В. Іван Мазепа // Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. К.: Вид-во«Варта», 1994. С. 385-400. (Перевид. 1995).

211. * Тріумф і драма Івана Мазепи // Український історичний календар ‘ 95. К., 1994. С. 148-149.

212. Станіславський В.В. Науково-теоретичний семінар «Гетьман Іван Мазепа: політичний діяч та державотворець» // Укр. іст. жури. 1994. № 6. С. 149-150.

1995

213. Гетьман Іван Мазепа та його доба (До 285-річчя від дня смерті): Тези доповідей наукової конференції «Гетьман Іван Мазепа та його доба» / Віди. за випуск В.Каменська. К.: Всеукраїнське товариство «Просвіта», 1995. 47 с.

Із змісту:

214. Ярова Г. Передмова. С. 4-5.

215. Бутич І. Універсали Івана Мазепи С. 5-7.

216. Дмитрієнко М.Ф., Ясь О.В. Проблема формування оціночних критеріїв історичної особистості гетьмана Івана Мазепи в історичних концепціях істориків-державників С. 8-11.

217. Мельник Л. Діяльність Петра I і його похідної канцелярії в Гетьманщині (осінь 1708- зима 1709 рр.) С. 11—13.

218. Томазов В. Генеалогія Мазепи у науковому доробку О.М. Лазаревського С. 13—16.

219. Мокляк В. Гетьман Іван Мазепа в дожовтневій українській історіографії С. 16-19.

220. Мапгях В. До історії гетьманування І.Мазепи (Документальні публікації часопису «Киевская старина») С. 19-21.

221. Горобець В. Мазепіана в науковому спадку Бориса Крупницького С. 22-24.

222. Станіславський В. Запорозька Січ у політичних планах Карла XII (кінець 1708 — перша половина 1709 рр.) С. 24-26.

225. Лякін В. До питання вивчення проблем історії козацтва та гетьманства на підставі закордонних джерел С. 26-28.

224. Васильєв М. Гетьман Іван Мазепа як військовий інженер та воєначальник С. 28-30.

225. Цибульська О., Цибульський В. До проблеми українськошведських відносин в період Хмельниччини С. 31—32.

226. Браціло Л. Тканини в козацькому вжитку С. 32—35.

227. Томілович Л. Історія села Мазепинці С. 35-36.

225. Панченко В. Герби та печатки міст Лівобережжя часів гетьманування Мазепи С. 37-40.

229. Сокульський А. І.Мазепа — головний керманич України кінця XVII — початку XVIII ст. С. 40-42.

230. Сокирко О. Військо Гетьманщини кінця XVII — початку XVIII ст. (Спроба історико-побутової реконструкції) С. 43-45.

231. Іван Мазепа // Гетьмани України: Довідкове видання / Ред. Т.М. Телітенко. К.: Вид-во «Україна», 1995. С. 57-61.

232. Іван Мазепа — гетьман України (1687—1709): [Бібліографічний покажчик] / Уклали Г. Шовкопляс, І. Шовкопляс; передмова Г. Ярової, біографічна довідка В.Замлинського // Неопалима купина. 1995. № 1/2. С. 234-255.

233. Литвин М. Таємниця могили Івана Мазепи // Старожитності. 1995. № 3/4. С. 8-9.

234. Лях Р.Д., Ковалевська О. О. І.С. Мазепа та історичне краєзнавство // Сьома Всеукраїнська наукова конференція: «Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність»: (Матеріали пленарного і секційного засідань): У 2 ч. К.: Вид-во »Рідний край», 1995. Ч.1. С. 16-18.

235. Палієнко В. І. Козацька артилерія за часів гетьмана Івана Мазепи // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: (Матеріали П’ятих Всеукраїнських історичних читань). К.; Черкаси: НАН України. Ін-т історії України; Черкаський державний педагогічний ін-т, 1995. С. 154-156.

236. Пуцко В. Гетьман Іван Мазепа і розвиток українського мистецтва // Київська старовина. 1995. № 1. С. 98-104.

237. Ракшанов В. Творчість гетьмана Івана Мазепи, його постать у світовій літературі та публіцистиці. Черкаси: Вид-во «Засвітки» при

фірмі «Ракша», 1995. 91 с.

238. Резакевич К. Про могилу Івана Мазепи // Київська старовина. 1995. № 3. С. 49-53.

239. Сулима М. Драма про Івана Мазепу // Розбудова держави. 1995. № 11. С. 56-57.

240. Томілович Л. Мазепа і Білоцерківщина // Сіверянський літопис. 1995. № 4. С. 72-73.

241. Хведченя С. Гетьман Мазепа — фундатор київських храмів / / Історія українського середньовіччя: Козацька доба: Зб. наукових праць: (На пошану історика, лауреата Державної премії ім.Тараса Шевченка Олени Михайлівни Апанович): У 2 ч. К.: НАН України. Інт історії України; Науково-дослідна фундація ім. О.Ольжича, 1995. Ч.2. С. 101-107.

242. Шевченко Ю. Позика в Упиря, або Чернігівський епізод кар’єри Івана Мазепи // Сіверянський літопис. 1995. № 2. С. 58-60.

243. Шендрик Л., Янович О. Гетьман І.С. Мазепа [у портретах] // Криниця. 1995. № 1/3. С. 98-102.

244. Широцький К. Чи створив француз Норблен портрет гетьмана Мазепи? // Артания. 1995. № 1. С. 46-47.

245. Mackiw T. Promoveantur ut amoveatur, or how Hetman Mazepa became Prince of the Holy Roman Empire / / Ukrainian Review (London). 1995. Vol.42, №1. P.27-31.
1996


246. * Дорошкевич В. Мазепа і Кравчук // Нова політика. 1996. № 5. C. 49-53; № 6. C. 42-43; 1997. № 1. C. 56-60.

247. З епістолярної спадщини гетьмана Івана Мазепи / Упоряд. В.В. Станіславський. К.: НАН України. Ін-т історії України, 1996. 194 с.

248. Іван Мазепа // Український історичний календар ‘ 96 / За

ред. акад. П.П.Толочка. К., 1995. С. 86-87.

249. Колесник Г. Мазепа та інші (розмову записав Л. Голота) / / Слово Просвіти. 1996. № 11. С. 20-21.

250. Литвиненко Т. Історіософські аспекти пенталогії «Мазепа» // Слово і час. 1997. № 11/12. С. 31-32.

251. Мацьків Т. Чому гетьман Мазепа став князем Св. Римської Імперії? // Науковий зб. УВУ. Мюнхен; Львів, 1996. Т.18. С. 41-47.

252. Мицик Ю.А. Могила, Хмельницький, Мазепа... // Кур’єр Кривбасу. 1996. № 49/50. С. 27-32.

253. Ракшанов В. Поетична творчість гетьмана Івана Мазепи (уривок) // Холодний Яр. 1996. № 4. С. 61-67.

254. Тріумф і драма Івана Мазепи // Заклик. 1996. № 7. С. 26-28.
1997


255. Верба І. В. Дилема Петрик-Мазепа в наукових студіях Олександра Оглоблина // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали Шостих Всеукраїнських читань: У 2 кн. К.; Черкаси: НАН України. Ін-т історії України; Черкаський державний педагогічний ін-т; Науковий центр по дослідженню історії середнього Подніпров’я, 1997. Кн.1. С. 216-217.

256. * Витай П. Іван Мазепа, 1639-1709 // Самостійна Україна. 1997. № 42/43. С. 4.

257. Ковалевська О.О. І.С. Мазепа в історіографії XVIII-XX століть: Автореф. дис. ... к.і.н.: 07.00.06 / Донецький державний ун-т. Донецьк, 1997. 24 с.

255. Мацьків Т. Легенда і правда про Мазепу // Між сусідами: Альманах Фундації Св. Володимира — Хрестителя Київської Русі. Краків, 1997. Кн.7. С. 90-95.

259. Мицик Ю.А. З документації гетьмана Івана Мазепи // Сіверянський літопис. 1997. № 3. С. 99-105; № 4. С. 143-150; № 6. С. 66-71; 1998. № 1. С. 91-103.

260. Павленко С. Міф про хабар І.Мазепи // Сіверянський літопис. 1997. № 6. С. 103-124.

261. Станіславський В. Запоріжжя та Крим у підготовці спільного виступу проти російської держави (листопад 1708 — червень 1709 рр.) // Середньовічна Україна: Зб. наук. праць: (Пам’яті члена-кореспондента НАН України І.О.Гуржія). К.: НАН України. Ін-т історії України, 1997. Вип.2. С. 224-235.

262. * Хведченя С. Гетьман Мазепа — фундатор київських храмів // Народна творчість і етнографія. 1997. № 5/6. С. 77-80.
1998


263. Єремєєв І.С. Герб гетьмана Івана Мазепи // Єремєєв І.С. Герби гетьманів України. К.: Вид-во «УЦІММ-ПРЕС», 1998. С. 43-44.

264. Жуковський А. Гетьман Іван Мазепа в оцінці Михайла Грушевського // Укр.іст.журн. 1998. № 6. С. 134—145.

265. Ковалевська О.О., Пінчук Ю.А. Про маловідомі сторінки з життєпису гетьмана України Івана Мазепи // Історія України. 1998. № 3. С. 6-8

266. Неврлий М. Невідомий портрет і грамота Мазепи // Самостійна Україна. 1998. № 3. С. 16-19.

267. Павленко С. О. Міф про Мазепу. Чернігів: Сіверянська думка, 1998. 246 с.
1999


268. Карпенко М. Гетьман Іван Мазепа як будівничий Української держави. Суми: Вид-во «Ярославиа», 1999. 24 с.

269. Ковалевська О. Гетьман Іван Мазепа: проблема «зради» та «анафемування» в українській та російській історіографії // Історіографічні дослідження в Україні: Наук. зб. (Пам’яті історика України, чл.-кор. НАН України Ф.П.Шевченка) / Відп. ред. Ю.А.Пінчук. К.: НАН України. Ін-т історії України, 1999. Вип.7. С. 173-189.

270. Конончук М. Іван Мазепа: правда художня, правда історична // Зб. на пошану 80-річчя професора Теодора Мацьківа: Науковий зб. К.: Вид-во «Твім інтер», 1999. С. 212-227.

27/. Кресін О. Мазепинство як історичний і політичний феномен та історіографічна тема // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. К.: НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 1999. Т.3. С. 97—142.

272. Мороз М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Зб. матеріалів міжнародної студентської науково-практичної конференції (20-23 квітня 1999 р.). К., 1999. С. 257-258.

273. Тетерина Д. Іван Мазепа — патріот-державник України // Самостійна Україна. 1999. № 4. С. 29-34; 2000. № 1. С. 17-24.
2000


274. Ковалевська О. Постать Івана Мазепи в художній літературі XVII-XX століть // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5] / Історіографічні дослідження в Україні [Вип.10]: Об’єднаний випуск зб. наук. праць на пошану акад. В.А. Смолія (З нагоди 25-річчя наукової діяльності та 50-річчя від дня народження) / Відп. ред. М.Ф. Дмитрієнко, Ю.А. Пінчук: У 2 ч. К.: НАН України. Ін-т історії України, 2000. 4.2: Історіографія. С. 120-135.

275. Мацьків Т. Чому гетьман Мазепа став князем Св. Римської імперії // // На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану Любомира Романа Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності / Гол. ред. М.Брайчевський, І.Гирич, О.Домбровський. К.; Нью-Йорк, Торонто; Париж, Львів: Вид-во Отців Василіян «Місіонер», 2000. С. 190-195.
Уклав Олексій ЯсьПопередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.