‹‹   Попередня     Головна     Наступна
Олександер ОГЛОБЛИН

ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА ТА ЙОГО ДОБА


Друге доповнене видання
Нью-Йорк • Київ • Львів • Париж • Торонто
2001

Любомир Винар. Передмова від редактора


Lubomyr Wynar. Foreword from the Editor


Любомир Винар, Алла Атаманенко. Видатний дослідник Мазепинської доби


Мазепіяна Олександра Оглоблина: 1927—1992
ЧАСТИНА І
Олександер Оглоблин. ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА ТА ЙОГО ДОБА


ПередмоваРозділ І. Іван Мазепа до гетьманства


Розділ II. Іван Мазепа — гетьман України

1. Кримський похід 1687 року і змова проти гетьмана Самойловича

2. Коломацький переворот і обрання Мазепи на гетьманство

3. Коломацька угода 1687 року


Розділ III. Зовнішня політика Мазепи до 1700 року

1. Основні засади зовнішньої політики Мазепи в 1680-х- 1690-х роках

2. Україна у війні з Туреччиною і Кримом


Розділ IV. Внутрішня політика гетьмана Мазепи

1. Господарство

2. Соціяльні відносини (Козацька старшина. Козацтво. Селянство. Міщанство. Соціяльна боротьба)

3. Гетьман Мазепа і духове життя України


Розділ V. Повстання Петра Іваненка (Петрика)

1. Гетьман Мазепа і великостаршинська опозиція в кінці XVII століття

2. Полтавська опозиція в 90-х роках XVII століття

3. Повстання Петра Іваненка (Петрика). Українсько-кримська угода 1692 року


Розділ VI. Гетьман Мазепа і Правобережна Україна

1. Правобережна Україна в кінці XVII — на початку XVIII століття

2. Козаччина на Правобережній Україні. Семен Палій

3. Повстання 1702 — 1704 років

4. Мазепа і Палій

5. Гетьман Мазепа — володар Правобережної України


Розділ VII. Зовнішня політика Мазепи після 1700 року

1. Україна і Північна війна (до 1708 року)

2. Криза українсько-московських відносин і українські політичні пляни під час Північної війни


Розділ VIII. Зрив Мазепи з Москвою. Союз України зі Швецією

1. Угода Мазепи зі Станіславом Лещінським

2. Українсько-шведський союз

3. Старшинська опозиція і виступ Кочубея


Розділ IX. Українсько-московська війна 1708-1709 року. Полтавська катастрофа

1. Похід Карла XII на Україну

2. Московський терор на Україні

3. Боротьба за Україну в 1708 — 1709 р.

4. Приєднання Запоріжжя до українсько-шведського союзу

5. Полтавська катастрофа


Розділ X. Еміграція і смерть гетьмана Мазепи. Бендерська конституція 1710 року


SUMMARY

ЧАСТИНА II
СТАТТІ ТА МАТЕРІЯЛИ


Мазепин Дзвін


З історії української державницької думки доби Мазепи


«Дума» Гетьмана Івана Мазепи


Бендерська конституція 1710 року


Нові матеріяли до повстання Петра Іваненка (Петрика)


Труди і дні гетьмана Івана Мазепи (хронологія)


Лист Пилипа Орлика до київського митрополита Стефана Яворського (1721)Вибрана бібліографія публікацій та документальних матеріялів про Гетьмана Івана Мазепу (1960 — 2000)
З книги «Люди старої України», Острог-Нью-Йорк, 2000

Василь Капнист

Берлінська місія Капніста 1791 року.

Олександер Ріґельман

Семен та Олекса Дивовичі

Андрій ПолетикаОглоблин Олександер. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Редактор Любомир Винар, упорядники Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — 2-е доповнене видання. — Нью-Йорк — Київ — Львів — Париж — Торонто, 2001. — 464 с.: іл.

ISBN 1-879070-13-8

У збірці праць видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина вміщені одна з найкращих монографій про гетьмана Івана Мазепу, доповнена пізнішими примітками автора, а також статті, присвячені Мазепинській добі. Написані у кін. 20-х — 60-і роки XX століття, вони не втратили свого наукового значення і сьогодні. Крім того, до книги включено бібліографію праць різних авторів про Мазепу, опублікованих після 1960 року.

Книга розрахована на фахівців-істориків, а також усіх, хто цікавиться українською історією.


OLEXANDER OHLOBLYN

HETMAN IVAN MAZEPA AND ITS ERA

Second updated edition

EDITED BY LUBOMYR WYNAR

New-York • Kyiv • Lviv • Paris • Toronto

2001
Див. також:

Теодор Мацьків. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейських джерелах 1687-1709.

Гетьман Іван Мазепа. Збірка портретів.

Мапа України Гоманна, 1716.


Листи та накази Петра I-го. Липень-грудень 1708 року

Північна війна в Новгородському третьому літописі.Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.