[Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. — К., 2002. — С. 148.]

Попередня     Головна     Наступна

ОЛЕСНИЦЬКИЙ Маркелін Олексійович (1848 — 12/24.03.1905) — філософ і богослов. Син священика Волинської єпархії. Брат Якима Олесницького — відомого гебраїста та бібліолога, професора КДА. Вихованець Волинської духовної семінарії (1863 — 69) та КДА (1869 — 73). Магістр богослов’я (1874). Після закінчення академії викладав у КДА — в. о. доцента (1873 — 74), доцент (1874 — 83), екстраординарний професор каф. морального богослов’я та педагогіки (1883 — 95), екстраординарний професор каф. психології (1895 — 1905) КДА. Доктор богослов’я (1904). Науковий доробок О. представлений працями у галузі християнської етики та педагогіки. Понад двадцять років (1882 — 1905) видавав «Проповеднический листок» — часопис для священиків. Авторство переважної більшості проповідей, уміщених в останньому, належить О.Твори О.: Книга Екклезиаст. Опыт критическо-экзегетического исследования. — К., 1873 (магістерська дис); Христианская ифика как наука // ТКДА. — 1879. — № 1, 3, 6; История нравственности и нравственных учений. — Ч. I — К., 1882, Ч. II. — К., 1886; Нравственный прогресс. — К., 1884; Современные нравственно-социальные вопросы // ТКДА. — 1885. — № 8; Краткий курс педагогики. — К., 1887; Нравственное назначение человека // Там само. — 1891. — № 7, 9, 10; Из системы христианского нравоучения. — К., 1896; Нравственное богословие или христианское учение о нравственности. — К., 1892 (те саме: К., 1902); Курс педагогики. — Вып. I. — К., 1885, Вып. II. — К., 1887; Краткий курс педагогики. — Вып. 1 — 2. — К., 1895 — 1896; Критика экстраординарного профессора М. Олесницкого на критику экстраординарного профессора М. Ястребова. — К., 1899; О нравственности древнего греческого народа // ТКДА. — 1904.Про нього див.: Кудрявцев П. П. Проф. М. А. Олесницкий // ТКДА. — 1905. — № 4; Лук М. І. Етичні ідеї в філософії України другої пол. XIX — поч. XX ст. — К., 1993; Кондратьєва І. В. Релігійно-моральнісні пошуки мислителів Київ. духовної академії: Автореф. дис. ...канд. філос. наук. — К., 1998; Нападиста В. Г. Проблеми моралі у філософії України другої пол. XIX — поч. XX ст.: Автореф. дис.... канд. філос. наук. — К., 2000.М. ТкачукПопередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.