[Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. — К., 2002. — 244 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ

Біобібліографічний словникКИЇВ — 2002
ЗМІСТ


Передмова

Авсенєв Петро

Аландський Павло

Ананьїн Степан

Антонович Володимир

Асмус Валентин

Баранович Лука

Бердяєв Микола

Беринда Павло

Блонський Павло

Богдашевський Дмитро

Борецький Іван

Булгаков Сергій

Величковський Петро

Велланський Данило

Вернадський Володимир

Винниченко Володимир

Вишенський Іван

Володимир Мономах

Гевліч Авксентій

Георгій, митрополит Київський

Гіляров Олексій

Гогоцький Сильвестр

Грот Микола

Грушевський Михайло

Гулак Микола

Ґалятовський Йоаникій

Ґізель Інокентій

Демчук Петро

Довгович Василь

Донцов Дмитро

Драгоманов Михайло

Дрогобич (Котермак) Юрій

Дудрович Андрій

Духнович Олександр

Екземплярський Василь

Євлевич Хома

Єпіфанович Сергій

Єсикорський Степан

Завитневич Володимир

Закржевський Олександр

Зеленецький Костянтин

Зеленогорський Федір

Зеньковський Василь

Зеров Микола

Зизаній Стефан

Зизаній Лаврентій

Зіньківський Трохим

Іларіон

Інокентій

Калиновський Степан

Карпов Василь

Кирик Новгородець

Кирило Лукаріс

Кирило Туровський

Кисіль Адам

Кістяківський Богдан

Климент Смолятич

Клірик Острозький

Княгиницький Іван

Ковалевський Максим

Ковалевський Павло

Козачинський Мануйло

Козельський Яків

Козлов Олексій

Кониський Григорій

Кононович-Горбацький Осип

Копинський Ісайя

Копистенський Захарія

Костомаров Микола

Кроковський Олександр

Кронеберг Іван

Кудрявцев Петро

Куліш Пантелеймон

Кульчицький Олександр

Кулябка Симеон

Курляндцев Микола

Ланге Микола

Лесевич Володимир

Леся Українка

Липинський В’ячеслав

Лисяк-Рудницький Іван

Ліницький Петро

Лодій Петро

Лука Жидята

Лукаш з Нового Міста

Любачинський Іван

Максимович Михайло

Маланчук Григорій

Малеванський Григорій

Мірчук Іван

Міхневич Йосип

Міхновський Микола

Могила Петро

Наливайко Дем’ян

Неволін Костянтин

Немирич Юрій

Нестор

Никифор

Новицький Орест

Олесницький Маркелін

Оріховський Станіслав

Орлик Пилип

Осиповський Тимофій

Остроумов Михайло

Павлик Михайло

Павло Русин із Кросна

Пекалід Симон

Петров Віктор

Пирогов Микола

Подолинський Сергій

Поснов Михайло

Поспєхов Дмитро

Потебня Олександр

Прокопович Єлисій

Рєдкін Петро

Рижський Іван

Рубан Яків

Сакович Калліст

Свєтлов Павло

Семковський Семен

Серапіон Володимирський

Скворцов Іван

Скворцов Костянтин

Скворцов Микола

Сковорода Григорій

Скрипник Микола

Славинецький Єпіфаній

Смотрицький Герасим

Смотрицький Максим

Спекторський Євген

Суразький Василь

Терлецький Остап

Титов Федір

Тихомиров Павло

Транквіліон Кирило

Троїцький Матвій

Трубецькой Євген

Туган-Барановський Михайло

Туптало Данило

Фаворов Назарій

Феодосій Печерський

Флоровський Георгій

Франко Іван

Хвильовий Микола

Ходзицький Олександр

Христофор Філалет

Челпанов Георгій

Чижевський Дмитро

Шад Йоган Баптист

Шашкевич Маркіян

Шевченко Тарас

Шестов Лев

Шлемкевич Микола

Шпет Густав

Щербацький Григорій

Щербина Олександр

Юринець Володимир

Юркевич Памфіл

Яворський Симеон

Якоб Людвіг Генріх Конрад

Якубаніс Генріх-РоманДодаток 1. Праці загального характеру з історії філософії України

Додаток 2. Періодичні видання України з працями філософського змісту

Перелік скорочень
Філософська думка в Україні: Біобібліогр. словник / Авт. кол.: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. — К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2002. — 244 с.: іл. — ISBN 966-7671-51-8.

Словник містить понад 150 статей, що відтворюють віхи життя та творчості провідних діячів філософської культури України X — XX ст., висвітлюють їхній філософський доробок і стан його наукової дослідженості. За кількістю охоплених персоналій і широтою бібліографічного матеріалу пропоноване видання не має аналогів у філософській довідниковій літературі. Адресовано широкому колу читачів — фахівцям-гуманітаріям, аспірантам, студентам, усім, кому не байдужа історія вітчизняної культури.

ББК 87.3(4УКР)г.я2   Ф56


Затверджено до друку Вченою радою Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 14/18.2-1007 від 13.05.2002 р.


Редактор-упорядник доктор філос. наук М. Л. Ткачук

Відповідальний редактор доктор філос. наук В. С. Горський

Рецензенти: М. В. Попович, доктор філос. наук, член-кор. НАН України, Т. Закидальський, доктор філософії.

Авторський колектив: В. С. Горський, доктор філос. наук (НаУКМА), М. Л. Ткачук, доктор філос. наук (НаУКМА), В. М. Нічик, доктор філос. наук (Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАНУ), В. Д. Білодід, канд. філос. наук (Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАНУ), Я. М. Стратій, канд. філос. наук (Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАНУ), І. Я. Лисий, канд. філос. наук (НаУКМА), С. В. Бондар, канд. філос. наук (Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАНУ).

Науково-допоміжна робота: Н. Григор’єва, Т. Монарьова


Див. також:

З енциклопедії "Українська мова". Київ, 2000.

Арістотель. Витяги з енциклопедій.‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.