[Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. — К., 2002. — С. 169.]

Попередня     Головна     Наступна

РУБАН Яків Андрійович (бл. 1760 — бл. 1806) — педагог, перекладач. Народився у козацький сім’ї. Навчався в КМА. Як один з найздібніших вихованців був відряджений до Моск. ун-ту (1782). У студентські роки утримувався М. Новіковим і брав участь у його виданнях. Після закінчення ун-ту — «магістр філософії й вільних наук» і професор Чорноморського штурманського училища в Миколаєві. Після закриття його (1803) намагався поповнити професорсько-викладацький склад Харків. ун-ту, але марно — бракувало дисертації. 1805 р. звільнився зі служби. Автор праці з історії та підручника з «математичної географії». Започаткував переклад творів І. Канта в Україні (з певним застереженням — у Рос. імперії в цілому).Твори P.: Рассуждение историческое о возмущении и насильственном переселении в средних веках варварских северных народов в провинции Римской империи, пришедшей в безсилие и напоследок ими до основания разоренной, с присовокуплением перемен, воспоследовавших оттуда в народном духе, в нравах, в религии, в науках, в торговле и в образе правлення, сочиненное имп. Московск. ун-та студентом Яковом Рубаном. Для получения достоинства магистра философии и свободных наук. — М., 1789; Математическая география, почерпнутая из достоверных писателей и в пользу юношества выработанная. — Николаев, 1802; Кантово основание для метафизики нравов. — Николаев, 1803.Про нього див.: Шевырев С. История Моск. ун-та. — М., 1855; Записки М. И. Антоновского // Русский Архив. — 1885. — Кн. 1; Модзалевский Б. Рубан Яков Андреевич // Русск. биограф. словарь. — Т. «Романова — Рясовский». — СПб., 1918.В. БілодідПопередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.