[Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. — К., 2002. — С. 128.]

Попередня     Головна     Наступна

ЛУКАШ з Нового Міста (р. н. н. — бл. 1542) — мислитель-гуманіст, філософ, педагог. Народився в містечку Новому Місті побл. м. Самбора. Навчався у Краківському ун-ті (1513 — 15), де згодом викладав як бакалавр (від 1517) і доц. філософії (від 1521), магістр вільних мистецтв. В останні роки життя залишив Краків. Обіймаючи різні громадські посади в Новому місті, підтримував тісні контакти з Краківським університетським середовищем і, очевидно, відвідував гуманістичний гурток, очолюваний П. Русином. 1523 р. Л. видав укладений ним для студентів ун-ту підручник з епістолографії. Гуманісти доби Відродження високо цінували цей предмет, розглядаючи вміння писати листи не тільки як мистецтво, а й як дієвий засіб боротьби за соціальні права.

Про філос. погляди Л. відомо небагато. Написаний ним філос. трактат залишився неопублікований. Викладаючи вчення Арістотеля в Краківському ун-ті, Л. критикував бездумне схиляння перед його авторитетом, що вже саме по собі відігравало значну роль у пробудженні самостійного мислення слухачів. Гол. рушійною силою іст. розвитку і суспільного поступу Л. уважав людей діяльних, творчих, високо освічених.Твори Л.: Compendiosa in modum construendarum epistolarum manuductio... — Cracoviae, 1522.Про нього див.: Polski słownik biograficzny. — Wrocław etc., 1973. — T. 18/1; Лumвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні (ідеї гуманізму епохи Відродження в укр. філософії XV — XVII ст.). — К., 2000.В. Литвинов
Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.