Головна     Наступна
Олександр САЛТОВСЬКИЙ

КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

(від витоків до початку XX сторіччя)КИЇВ
2002ЗМІСТВступ


Політична думка Княжої доби


Українська політична думка XVI — початку XVII сторіч


Проблема держави в Козацьку добу


Початки національного відродження (перша половина XIX ст.)


Кирило-Мефодіївське товариство та політичні погляди його учасників         (2)


Питання держави та бездержавності в концепціях громадівського соціалізму


Політичні ідеї українського руху в Галичині в другій половині XIX сторіччя         (2)


Українська держава в поглядах та діях засновників Української Народної РеспублікиВисновки


ЛітератураСалтовський Олександр Іванович
Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя). — К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. — 396 с.


ISBN 966-8210-00-Х


У монографії розглядається становлення та розвиток ідеї державності в українській політичній думці від часів Київської Русі до доби Центральної Ради. Розрахована на студентів, аспірантів, науковців, всіх кто цікавиться історією вітчизняної політичної думки.


Рекомендована до друку Вченою радою філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Протокол № 6 від 25.02.2002 р.

Див. також:
Українська державність у XX столітті (історико-політологічний аналіз), Київ, 1996.
Роман Шпорлюк. Імперія та нації, Київ, 2000.
Ентоні Сміт. Націоналізм, Київ, 2004.
Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.