Попередня     Головна     Наступна
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК*


[*У круглих дужках подано імена у такому написанні, як вони зустрічаються у тексті літопису.]


Август II, польський король, курфюрст саксонський — 160164, 167, 180

Адамович Симеон, ніжинський протопоп — 19, 123, 124, 126, 178

Алмазов, російський стольник — 124

Андрусяк Микола, історик — 188

Антипович Євстратій, російський посол — 102

Антон Адамович див. Жданович

Антонович Володимир, історик, археолог — 38

Апостол Павло, автор «Щоденника» за 1725 — 1727 рр. — 8

Апостол Данило, гетьман — 155, 159, 165, 166, 179, 181


Багалій Дмитро, історик — 10, 15, 19, 38, 39, 170, 188

Баденський Людвіг, маркграф — 179

Балабан, польський шляхтич — 51

Балабан Діонисій, київський митрополит — 95, 174

Барабаш Іван, військовий осавул реєстрового козацького війська — 49, 168

Баранович Лазар, церковний, політичний, освітній діяч, письменник, чернігівський архіепіскоп — 129, 174, 176, 178

Барвінський Віктор, історик-архівіст — 22

Барсуков А., російський історик — 172

Башмаков Д., Бачмаков, російський дяк — 15, 92

Бевзенко Степан, філолог — 188

Безпалий Микита, військовий обозний — 175

Бедзинський, польський шляхтич — 51

Биховець О., власник літопису — 7

Білецький Олександр, літературознавець — 39

Білицикевич, поляк, шведський «партизант» — 167

Білогруд, козацький суддя — 107, 108

Біневський Станіслав Казімір (Біневскій), чернігівський воєвода, польський посол — 76, 102

Боболинський Леонтій, літописець, автор «Хроніки» з давніх часів до 1699 р. — 7

Богдановський, польський шляхтич — 51

Богун Іван, кальницький (вінницький) полковник — 93, 94

Бодянський Осип, український історик, археограф, філолог, славіст, поет — 1013, 16, 19, 20, 38, 40, 45, 4754, 5667, 69141, 143149, 151153, 155, 156, 158160, 162166, 189

Болховітінов Є. О., російський історик — 40

Боплан Гійом-Левассер, французький військовий інженер, автор записок про Україну — 8, 168

Борковський Василь (Борковскій), чернігівський полковник, військовий обозний — 26, 122, 130, 144, 179

Борохович Михайло, гадяцький полковник — 156, 157, 164, 180

Борятинський Юрій Микитович (Борятинскій), російський князь, київський воєвода — 83

Браїм, турецький паша — 127

Брюховецький Іван (Брюховецкій), гетьман — 14, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 81, 84, 87100, 102106, 174176

Булат, російський князь — 129

Бут Левко, ніжинський сотник — 78

Бутурлін Василь Васильович (Бутурлин), російський військовий діяч, дипломат, боярин — 66, 67, 171

Бутурлін Іван, російський боярин — 132, 178


Вейд Адам Адамович, російський генерал — 164

Великогагін Д. (Великоґаґин), російський окольничий, князь — 89, 90, 174

Величко Самійло, автор опису історичних подій на Україні (1648 — 1700) — 7, 8, 9, 30, 38, 119, 134, 171, 173

Верзилов А., історик — 169

Виговська Олена, дружина гетьмана — 82

Виговський Іван (Выговскій, Виговскій), гетьман — 14, 21, 32, 50, 7582, 95, 172174

Виговський Данило, брат Івана — 79

Вижицький (Візицкій, Віжицкій, Вызицкій), польський рейментар — 112, 176

Винницький Антоній (Винніцкій, Веніцкий), перемишльський, сяноцький і самбірський православний єпіскоп — 95, 110

Вишневецький Ярема (Вышневецкій, Вишневецкій Еремій), польський магнат, князь, походив з українського князівського роду — 52, 58

Вишневецький Михайло (Міхал), син Яреми, польський король — 18, 52, 110, 117

Віженер Блез, де, французький вчений, історик, автор «Опису польського королівства і суміжних з ним країн», окремі розділи якого присвячені Україні XVI ст. — 7

Владислав IV, польський король — 35, 48, 54, 168, 169

Возняк Михайло, літературознавець — 10, 22, 39, 188

Волинець, польський шляхтич — 53

Вуйцік Збігнев (Wójcik Zbigniew), польський історик — 175


Гагарін Микита, російський стольник — 174

Ґалга, Далга, татарський солтан — 102

Гальцель А. (Halcel A.), польський історик — 176

Галятовський Йоаникій, письменник, громадський, політичний і церковний діяч — 178

Гамалія А. — 179

Гамалія Григорій (Гамалея, Гамаліенко), лубенський полковник — 96, 104, 153, 174, 175

Гамалія Михайло, черкаський полковник — 86

Гаммер-Пургшталь Йозеф, австрійський історик, сходознавець — 38

Гаммердерфер Карл, німецький історик, 1789 р. опублікував у Лейпцігу скорочений і виправлений переклад з французької на німецьку мову «Анналів» Й. Б. Шерера під назвою «Історія українських і запорізьких козаків з додатком деяких відомостей про їх устрій та звичаї» — 8

Ганновер Натан, єврейський хроніст, автор опису історичних подій на Україні 1648 — 1654 рр., сучасник Хмельницького — 168

Герц Георг Генрих, фон, барон — 12

Гладкий Матвій, миргородський полковник — 63, 170, 171

Глібович Юрій Карл, польський смоленський воєвода — 67, 171

Гоголь Остап (Евстафій), подільський полковник, гетьман — 35, 118, 124, 128, 178

Голіцин Василь Васильович (Галицин, Голицин), російський боярин, князь — 37, 127, 134, 143, 144, 146, 148, 149, 151, 179

Голубєв Степан (Голубев), історик — 176

Гонсевський В. (Гонсевскій, Каневскій, Кгонсевський), польський гетьман — 82, 170. 173

Горбачевський (Горбачевский Н.), російський історик — 168

Гординський Ярослав, літературознавець — 22, 188

Горленко Дмитро, прилуцький полковник — 156, 157

Горленко Лазар (Лазор), прилуцький полковник — 125, 146

Городецький Леонард, польський хроніст — 7

Городчинський, польський шляхтич — 50

Грабовський А., польський історик — 176

Граб'янка Григорій — автор літопису, що охоплює історичні події на Україні з давніх часів до 1708 р. — 711, 30, 37, 40, 47, 51, 53, 56, 74, 154

Гречаний Степан, гадяцький полковий суддя — 104

Грондський Самуїл, польський хроніст — 168

Груша Іван, генеральний писар — 79

Грушевський Михайло, історик, літературознавець, археограф — 10, 13, 14, 19, 22, 35, 39, 51, 63, 188

Гуляницький Григорій (Гуляницкій), ніжинський полковник — 18, 32, 66, 7881, 84, 93, 96, 102, 171, 173

Гурданович, див. Кашпурович Лаврентій Далга див. Ґалга


Данко, переяславський полковник — 100

Дворецький Василь, київський полковник — 174

Дебадент, австрійський генерал — 152

Децик, овруцький полковник — 32, 33, 99, 175

Джеджалій Филон, кропив'янський полковник — 49

Дзира Ярослав — 40, 43, 168, 188

Діонисій, ніжинський ігумен — 71

Дмитрій див. Збаразький Димитрій

Довженко Олександр, письменник, кінорежисер — 39

Долгорукий Іван (Долгоруков), російський князь — 164, 180

Долгорукий Лука (Долгоруков), російський князь — 164, 180

Долгорукий М. Ю. (Долгоруков), російський князь — 178

Долгорукий Яків Федорович (Долгоруков), російський князь, білгородський намісник — 164

Долгоруков П., історик — 180

Долгоруков Юрій Олексійович, російський князь, боярин, воєвода — 82, 83, 132, 133, 136, 143, 148, 159

Дорошенко Андрій, паволоцький полковник — 117, 177

Дорошенко Григорій, браславський полковник — 106, 111, 117, 124

Дорошенко Петро, гетьман — 19, 21, 31, 33, 35, 98122, 124, 127, 128, 176, 177

Дрозд, браславський полковник — 99

Думитрашко, Димитрашенко, волоський господар — 116

Думитрашко, див. Райча Думитрашко

Дука Іо, Константан, волоський господар — 135, 137, 139


Енгель Йоганн-Хрістіан, австрійський історик, автор праць «Історія Галичини і Володимира», «Історія України і українських козаків» — 8

Енгельс Фрідріх — 5


Єрлич Йоахим, польський хроніст XVII ст., за походженням українець. Автор хроніки, що охоплює період історичних подій на Україні з 1620 по 1673 р. — 8


Жданович Антон, київський полковник наказний гетьман — 74

Жеребило, уманський полковник — 112

Житецький Павло, філолог — 39, 188

Жученко Федір, полтавський полковник — 173, 179


Забіла Степан, ніжинський полковник — 179

Заклинський Корнило, історик — 19

Замисловський (Замысловский Е.), історик — 178

Заславський-Острозький Владислав Домінік, польський князь і магнат, походив з українського князівського роду — 53, 169

Збаразький-Вишневецький Димитрій (Збаразскій), коронний князь, польський гетьман — 111, 120, 177

Зеленський Ян, польський посол — 56

Змієв Венедикт Андрійович (Змиев), російський боярин і воєвода — 133, 143, 148, 179

Золотаренко Василь (Васюта), ніжинський полковник — 21, 25, 32, 35, 67, 81, 84, 8688, 93, 172, 174

Золотаренко Іван, ніжинський полковник, наказний гетьман — 14, 16, 31, 65, 67, 6972, 171

Зорка Самійло, вигаданий український козацький літописець і канцелярист — 171


Ібрагім Шайтан, турецький паша — 177

Іван Олексійович (Іоан Алексіевич), російський цар — 135, 136, 156

Іконников Володимир (Иконников В.С.), історик — 10, 188

Іляш Іван (Ілляш, Иляш, Ормянчик), переяславський козак, очевидно, Караїмович Ілляш — 28, 47, 168

Іскрицький Петро (21.XII 1704 — 6.VII 1771), навчався в Київській академії, з 1721 р. — військовий канцелярист; з 1727 р. — бунчуковий товариш; в 1734 р. знову бунчуковий товариш; земський суддя Суразького повіту на Чернігівщині — 1768 р.; 1765 — 1771 рр. — голова шляхти Стародубського повіту. Помер у с. Дрокові. Дружина Олена Григорівна Скорупа — дочка Стародубського полкового писаря. Григорій Скорупа, полковий писар у Стародубі, де проживали Романовські, напевно, мав службові зв'язки з Романом та його синами — сотниками, від яких міг отримати і переписати літопис. Через дочку Скорупи Олену список літопису, очевидно, потрапив до Петра Іскрицького, а через його дочку Ольгу до Івана Кулябка-Корецького — 1114, 17, 39, 40, 41, 47, 48, 55, 59, 66, 76, 78, 81, 87, 89, 90, 94, 117, 123, 124, 127129, 133, 135, 137, 138, 141, 142, 148, 156, 157, 162164, 167


Казановський Адам, польський шляхтич, маршалок — 51

Калиновський Микола (Каліновскій), польний гетьман — 49, 5053, 59, 6265, 170

Калиновський Самуїл (Калиновскій), брат Миколи, коронний обозний — 62

Кандиба Федір, корсунський полковник — 22

Каневський (Каневскій, Кгонсевскій), литовський гетьман — 82

Капітон, сектант — 123, 178

Каплан Герей, великий татарський паша — 115, 122

Каплан, турецький паша — 129

Карамбей, татарський солтан — 14, 78, 83

Карбанович див. Кашпурович Лаврентій

Карл XII (Карлюс), шведський король — 163, 167

Карпов Г., російський історик — 19, 20, 188

Карховський, польський шляхтич — 53

Касимовський (Касимовскій), російський царевич — 128, 136

Каспулат, ватажок калмиків — 178

Кашпурович Лаврентій (Карбанович, Якубович, Гурданович), канцелярист — 37, 103104, 175

Кгдешинський Марко, польський шляхтич — 51

Керстнер Адам (Adam Kerstner), польський історик — 173, 174

Кикін Василь Петрович, російський стольник — 175

Килдій Павло, ніжинський осавул — 174

Кисіль Адам (Кисель), київський воєвода — 35, 56, 59, 62, 64, 169, 170

Кисіль Григорій, польський шляхтич — 53, 56

Кістяківський Олександр; правознавець — 20

Клепацький Павло, історик — 171, 173

Клименко Пилип, історик — 22

Ковальський, польський шляхтич — 51

Кожуховський Юрій (Кожуховскій), компанійський полковник — 157

Ковельський Яків, полтавський полковий осавул (1739 — 1761), рідний брат відомого українського філософа-просвітителя Якова Ковельського Середнього — 1113, 40, 41, 4554, 5676, 78132, 134137, 143148, 151154, 156, 158, 161, 163, 164, 167

Комар, польський посол — 131

Комаровський, польський шляхтич — 51

Конецьпольський Олександр (Конецполскій), польський полковник, коронний хорунжий — 47, 169

Копинський Ісайя, київський митрополит — 176

Корзон Тадеуш (Korzon T.), польський історик — 175, 176

Коробка Федір, військовий обозний — 19

Коровченко, чигиринський полковник — 127

Коропков, російський стрілець — 133

Косагов Григорій (Косогов), російський стольник — 101, 142, 144, 175

Косів (Коссов Силівестр), український церковний діяч, письменник, київський митрополит — 61, 170

Костомаров Микола, історик, письменник — 10, 19, 38, 39, 171, 175, 189

Котляревський Іван — 180

Коховський Веспазіан, польський історик — 168

Кочубей Василь, військовий канцелярист — 179

Кримський Агатангел, історик, філолог — 39

Крип'якевич Іван, історик — 22, 39, 168, 169, 170

Кричевський Михайло (Кричевскій Станіслав), київський полковник — 59, 170

Кубаля Людвіг (Kubala Ludwik), польський історик — 171173

Куденекович Яків див. Черкаський Яків

Куліш Пантелеймон, історик, письменник, етнограф — 1014, 20, 38, 39, 66, 105, 166, 189

Кулябко-Корецький Іван, голова суразького шляхетства, одружений на Ользі Іскрицькій — 12

Куницький (Куницкій), гетьман — 139, 140, 179

Куракін Федір (Куракин), російський князь, боярин — 94, 173

Кучковський, польський шляхтич — 51


Ладижинський, російський стольник — 101

Лазаренко Дмитро див. Горленко Дмитро

Лазар див. Горленко Лазар

Лазаревський Олександр, історик — 39

Ласковський Ф. — 172

Левицький Орест, історик, археограф, письменник, академік, з 1922 р. президент Всеукраїнської Академії наук — 1020, 28, 30, 36, 3840, 87, 189

Ленін В. І. — 5

Леопольд I, австрійський цісар — 179

Лесницький Григорій (Лесницкій), миргородський полковник — 75, 172

Лизогуб Яків, чернігівський полковник — 86, 154, 156, 157, 179

Лизогуб Яків, генеральний обозний, літописець, автор хроніки історичних подій на Україні до 90-х років XVII ст. — 7, 38

Ликов М., російський князь, боярин — 137

Лисенко Іван, переяславський полковник, військовий генеральний осавул — 178

Литвин Михалон, литовський дипломат, автор записок про побут українців, подав опис Києва — 7

Лихачов Василь Богданович, сосницький воєвода — 175

Лужецький (Лужецкій), підляський каштелян — 113, 176

Лукомський Стефан, історик, перекладач, автор хроніки історії України XIV — XVI ст. — 7

Лупул Василь (Лупин), волоський господар — 59, 64, 74

Любомирський Ю., краківський староста — 169

Лянскоронський (Лянскоронскій), польський браславський воєвода, комендант Кам'янця — 114

Лясота Еріх, посол австрійського імператора Рудольфа II на Запорізькій Січі, з 1573 по 1594 р. вів щоденник — 8


Magnus, граф де-ля Гарді, шведський генерал — 15, 72, 73

Мазепа Іван, гетьман — 11, 31, 146, 148, 149, 152159, 161163, 165, 167, 179

Макарій, антіохійський патріарх — 175

Максим див. Филимонович Максим

Максимович Іоан, письменник, педагог, церковний діяч — 162

Максимович Михайло, історик, філолог, філософ, природознавець — 10, 12, 16, 19, 38, 189

Мамсир Мурза, зять кримського хана — 80 Марія-Казіміра, польська королева — 176

Маркович Яків, генеральний військовий підскарбій, мемуарист, протягом 1717 — 1767 рр. вів щоденник, який є цінним історичним джерелом — 8

Маркс Карл — 5

Марченко Михайло, історик — 189

Маслов, білгородець — 143

Махмет Гірей, солтан, син кримського хана — 173

Маховський Севастьян (Маховскій), польський полковник, рейментар — 95, 97, 100, 101, 174

Меретинський (Меретинскій, Мелитинскій), російський царевич, генерал — 164

Мефтодій див. Филимонович

Мефтодій, константинопольський патріарх — 21, 110, 176

Мещеринов Іван (Йосиф), чернігівський архімандрит — 169

Миклашевський Михайло (Миклашевскій), стародубський полковник — 167

Милославський І. Б. (Миславскій), російський боярин — 132, 178

Мирович Іван, переяславський полковник — 156

Мишецький Д., російський князь, віленський воєвода — 173

Мишецький Семен, історик, автор праці «Історія про козаків запорізьких» — 7

Міллер Герхард Фрідріх, автор праці «Про початок та походження козаків» — 7

Многогрішний (Демко Ігнатенко Многогрішній), гетьман — 11, 14, 21, 22, 26, 33, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 176

Могила, гетьман — 140

Могила Петро, церковний і освітній діяч, київський і галицький митрополит — 176

Модзалевський Вадим, історик — 20, 189

Мокієвич Костянтин (Мокіевич Константій), київський полковник — 156

Мокріевич Карпо (Мокріевич), писар військової канцелярії — 37, 103, 112

Мурашко Андрій, полковник — 119

Мустафа, турецький візир — 129, 176

М'ясковський Войтех, польський шляхтич, комісар для переговорів з Б. Хмельницьким 1649 р. — 56, 168


Наришкіна Наталія (Наришкина), російська цариця — 135, 136

Небаба Мартин, чернігівський полковник — 32, 62, 170

Неелов Григорій, керівник російських стрільців — 176

Немирич Юрій (Немірич), козацький полковник, український шляхтич з європейською університетською освітою — 81

Неплюєв Леонтій (Неплюев), окольничий, сівський воєвода — 144, 146, 149, 151, 159, 179

Нестор, літописець — 168

Нечай Данило, браславський полковник — 71

Нечуй-Левицький Іван, письменник — 39

Никон, московський патріарх — 36, 103, 109, 175

Новицький Ілля, київський полковник — 178, 180

Носач Тиміш, генеральний військовий обозний — 75

Нужний Партеній, генеральний осавул — 174

Нурадин, татарський солтан — 80, 154, 171, 180


Обидовський Іван (Обидовскій), ніжинський полковник — 31, 163, 164, 165

Обухович Пилип, смоленський воєвода — 171

Огинський (Оґинскій), польський князь, магнат — 166

Огоновський Омелян, літературознавець — 39, 189

Окиншевич Лев, історик — 189

Окольський Симеон, домініканський монах, автор «Щоденника» про походи польсько-шляхетського війська 1637 — 1638 рр. проти повсталих українських селян і козаків — 8

Олексій Михайлович (Алексій Михайлович), російський цар — 14, 66, 72, 123, 171173, 177

Опара Степан, гетьман — 98

Оранський Михайло, чернігівський архімандрит — 169

Ординовський, польський шляхтич — 51

Ороговський, польський шляхтич — 51

Освенцім Станіслав (Oswięcim Stanislaw), польський мемуарист, автор щоденника про події на Україні 1643 — 1647, 1650 — 1651 рр. — 32

Острозький Домінік див. Заславський-Острозький

Остророг Микола, один із трьох регементарів польсько-шляхетського війська влітку 1648 р. — 169


Паїсій, антіохійський патріарх — 103, 110, 123

Паїсій, олександрійський патріарх — 110, 123, 175, 176

Палій Семен, фастівський (білоцерківський) полковник — 35, 153, 154, 155, 180

Паткул Реїнтолт, фон, генерал — 12

Пашковський Григорій (Пашковскій), компанійський полковник — 166

Петличний Іван, філолог — 189

Петрецай (Петрицай), волоський господар — 116

Петрик [Петро Іваненко], канцелярист генеральної військової канцелярії, гетьман — 152154, 180

Петро Олексійович (Петр Алексіевич), російський цар — 36, 135137, 149, 154156, 158, 160162, 180

Петров Микола, літературознавець — 39, 189

Петровський Микола, історик — 10, 1315, 17, 19, 20, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 3638, 40, 124, 168181, 183, 188

Писарєв М., київський урядовець — 40

Пісоцький Данило (Пісоцкій), прилуцький полковник — 93

Пожарський Семен (Пожарскій), російський князь, боярин — 79, 80

Приклонський Михайло (Поклонский, Приклонскій), російський стольник, воєвода — 69, 86, 87

Полоцький Симеон, білоруський письменник, педагог, церковний діяч — 15

Полуботок Леонтій, переяславський полковник — 146

Попович Іван, паволоцький полковник — 92

Портянка Михайло, козацький полковник — 107, 176

Потій, польський вітебський воєвода — 166

Потоцький, уманський староста — 114

Потоцький Микола (Потоцкій Николай), польський коронний гетьман — 4951, 53, 59, 62, 170

Потоцький Стефан (Потоцкій), польський полковник, син Миколи — 49, 50, 168

Прокопів Сава, військовий суддя — 179

Пушкін (Пушкин), донський козак — 158


Радзівілл Януш (Радивил), литовський коронний гетьман — 61, 69, 70, 171

Радич Тиміш, знатний військовий товариш — 167, 181

Разін Степан (Разин Стенка, Рагожин Степка), керівник селянської війни в Росії — 18, 103

Райча Думитрашко, переяславський полковник — 118, 125, 177, 178

Ракоці Дєрдь (Ракочій), князь Трансільванії — 74, 75, 172

Ракушка-Романовський Іван (Ракушка-Романовскій, Романовскій), мглинський сотник, син Романа — 22, 146, 156

Ракушка-Романовський Роман (Ракушенко, Ракушчина, Рікушченко, Рокушко, Ракушка, Ракущина, Рокущина, Романовскій, Ракуша) — 14, 17, 20-22, 31, 32, 78, 82, 90, 93, 110, 176, 189

Ребриковський Андрій, козацький полковник — 178

Ребриковський Гарасим, козацький полковник — 178

Рєпнін Микита (Репнин), російський генерал, боярин — 165

Ржевський Іван Іванович (Ржевскій), російський окольничий, воєвода — 130

Рігельман Олександр, історик, автор великого твору «Літописне повіствування про Малу Росію, її народ і козаків»7, 8, 12, 14, 22, 38, 40, 49, 5054, 56, 57, 59, 67, 74, 81, 82, 93, 101, 102, 154, 188

Романовський Віктор, історик — 20, 189

Романовський Онисько, батько Романа Ракушки-Романовського — 21

Ромодановський Григорій Григорович (Ромадановскій, Ромодановскій), російський боярин, князь, окольничий — 7880, 8488, 94, 95, 104107, 115, 117, 118, 121, 122, 126129, 134, 136, 173, 174, 177, 178

Рославець Петро, стародубський полковник — 19, 123126, 175, 176, 178

Рубан Василь, історик, 1777 р. опублікував «Короткий літопис Малої Росії з 1506 по 1770 рік» — 7, 38


Сагайдачний Петро, гетьман — 169

Самовидець — 720, 2239,41, 42, 47, 87, 156, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 188, 189

Самойлович Григорій, чернігівський полковник — 34, 144, 146, 147

Самойлович Іван (Самуйлович), гетьман — 11, 26, 34, 41, 42, 115, 117119, 121, 122, 126130, 132, 140, 143, 144, 147, 177179

Самойлович Семен (Самуйлович), стародубський полковник — 16, 31, 132, 141

Самойлович Яків, стародубський полковник — 34, 144, 146, 147

Сапіга Казімір, литовський гетьман — 160, 161, 165167, 180

Сапіга, литовський підканцлер — 129, 131

Сафонович Феодосій, літописець, педагог, письменник, церковний діяч, автор «Хроніки з літописців давніх», в якій охоплено історичні події на Україні з найдавніших часів до 70-х років XVII ст. — 7, 9

Свічка Леонтій, лубенський полковник — 157, 179, 180

Свистельницький Остап-Єремія, єпіскоп галицький, львівський, кам'янець-подільський — 176

Селім Гірей, татарський солтан — 173

Сенута, Сенюта Микола, чиновник польського коронного війська — 53

Сердюков Петро, гімназійний товариш П. Куліша — 20

Силич Йоаникій, чернігівський полковник — 174

Симеон див. Адамович Симеон

Симоновський Петро, історик, автор «Короткого опису козацького українського народу»7

Синявський Адам (Синявскій), польський коронний хорунжий — 116, 122

Сірко Іван, кошовий отаман Запорізької Січі — 30, 31, 82, 9597, 100, 102, 104, 109, 111, 116, 121, 133, 134, 174, 178

Скуратов Петро Дмитрович (Шкуратов), російський окольничий — 117, 177

Собеський (Собескій, Собяцкій), польський королевич — 152

Собеський Ян (Іван Собескій, Собяцкій), польський король, полководець — 102, 111, 115, 120, 122, 138, 141, 142, 158, 175177, 179

Собеський Яків, автор опису Хотинської війни Польщі з Туреччиною 1621 р., в якій брали участь козаки під керівництвом Петра Сагайдачного — 8

Соковник Іван (Соколник Іван), російський боярин, учасник стрілецького бунту в Москві — 158

Сомко Яким (Самко, Самченко, Сомченко), наказний гетьман — 21, 25, 3032, 35, 8393, 173, 174

Сосновський Станіслав (Сосновскій), польський урядовець у Конотопі — 65

Ставровецький Кирило (Транквіліон), письменник, церковно-освітній діяч, друкар-видавець, чернігівський архімандрит — 25, 169

Старицький Михайло, письменник — 39

Стеткевич, польський пан — 166

Судієнко Михайло (1803 — 1874), археограф, 1847 — 1857 рр. голова Київської тимчасової комісії для розгляду давніх актів. Власник колекції українських літописів Самовидця, Граб'янки, Величка та ін. — 13, 40, 41, 4554, 5667, 69135, 137141, 143149, 151153, 155166

Сулима, Сулимка, шляхтич, товариш Юрія Немирича — 95

Суховій Петро (Суховіенко), запорізький писар — 33, 106, 108, 109


Тарновський, польський шляхтич — 53

Текей Імре (Текель), угорський князь, політичний діяч — 140, 152

Тетеря Павло, гетьман — 32, 79, 87, 92, 93, 9598, 102, 174

Тимидський, польський шляхтич — 51

Тихий С., гетьманський посол — 177

Тишкевич Януш, польський київський воєвода — 25, 36, 51

Третяков, вчитель харківської гімназії — 10, 13, 105, 119, 127, 128, 131, 134, 135, 146

Тризна Йосиф, київський печерський архімандрит — 61, 170

Трубецький Олексій (Трубецкій), російський князь, боярин — 79, 80, 82, 173

Трубецький Іван Юрійович (Трубецкій), російський князь, керівник війська — 164

Трубницький А. — 173

Тугай бей, татарський мурза — 48

Тулуб Зінаїда, письменниця — 39

Тукальський-Нелюбович Йосиф (Тукалскій), київський митрополит, політичний діяч — 15, 18, 21, 31, 32, 95, 96, 102, 110, 174176

Тяпкін Василь (Тяпкин), російський посол — 134, 135, 178


Уманець Микита, осавул Охтирського полку — 178

Українка Леся — 39

Українцов Омелян, російський посол, дяк — 163

Урусов Микита Семенович, російський князь, боярин, київський воєвода — 132


Федір Олексійович (Феодор Алексіевич), російський цар — 36, 123, 135, 136

Филимонович Максим (Мефтодій), ніжинський протопіп, єпіскоп оршанський і мстиславський — 34, 35, 71, 81, 84, 86, 87, 89, 92, 175

Фляка, Плячник Микита, козацький ватажок — 158

Франко Іван — 10, 39, 189


Халецький (Халецкій), польський рейментар — 167

Ханенко Микола, генеральний хорунжий, автор мемуарів «Щоденник», де містяться відомості з історії України за 1727 — 1753 рр. — 8, 31, 108115, 117118

Ханенко Михайло, гетьман — 31

Харлампович Костянтин — 22

Хитрово (Хитрий Богдан Матвіевич), російський боярин, представник уряду — 32, 77

Хлопов Кирило Осипович (Холопов К. Й., Кирило Юсифович), російський стольник — 89

Хмелецький, польський шляхтич, ротмістр — 51

Хмельницький Богдан (Хмелницкій), гетьман — 912, 14, 1720, 23, 25, 2730, 35, 45, 4754, 5667, 69, 70, 7377, 96, 168172, 188, 189

Хмельницький Юрій (Венжик Гедеон Григорій Хмелниченко, Хмелницкій), гетьман — 11, 12, 14, 18, 19, 32, 35, 66, 7477, 8187, 96, 102, 109, 126128, 131, 132, 172, 173

Хмельницький Тиміш (Хмелницкій), син Богдана — 74, 172

Хованський Андрій Іванович (Хованскій), російський князь, боярин — 82, 132, 137, 138, 178

Хоментовський, польський шляхтич — 51


Цислер Олександр (Цкидерев, Циклер), російський боярин, учасник стрілецького бунту — 158

Цицюра Тиміш, Цюцюра, переяславський полковник — 81, 83, 173

Цкидерев див. Цислер


Чаадаєв Іван (Чадаев), російський воєвода, окольничий — 132, 178

Чаплинська Гелена (Чаплинская), дружина Б. Хмельницького — 54, 169

Чаплинський Данило (Чаплинскій), чигиринський підстароста, польський шляхтич — 28, 47

Чарнецький Стефан (Чарнецкій, Чернецкій), польський воєвода — 50, 82, 83, 93, 9597, 173, 174

Черкаський Михайло (Черкаскій), російський князь, боярин, казанський намісник — 132, 178

Черкаський Яків Куденекович (Черкаский), російський князь, боярин — 94, 95, 174

Черняк Леонтій, полтавський сотник — 146

Четвертенський, польський посол — 56, 131

Четвертинський Гедеон (Четвертенскій), київський митрополит — 131, 141, 151


Шакловитов Ф. (Щогловитий, Шакволитий), російський боярин — 151

Шамрицький Стефан, лубенський полковник — 174

Шевченко Тарас — 10, 39, 188, 189

Шевченко Федір, історик — 169

Шеїн Олексій Семенович (Шеїнов Алексій Семенович), російський князь, воєвода — 143, 148, 157

Шепелев (Шепелев), голова російських царських приказів — 133

Шереметєв Борис Петрович, російський боярин, дипломат — 141, 142, 148, 155, 158, 163, 164, 172, 178

Шереметєв Василь Борисович (Шеремет), російський боярин — 37, 70, 79, 81, 83

Шереметєв Петро Васильович (Шереметов), російський боярин — 132, 172, 174, 178

Шерер Йоганн Бенедикт, німецький історик, 1788 р. видав працю про Україну і запорізьких козаків38

Шийкевич Захар, генеральний військовий писар — 175

Ширай Кирило, секретар Я. Сомка — 174

Шкловський, окольничий — 179

Шкуратов див. Скуратов

Шумлянський Йосиф (Шумлянскій), львівський єпіскоп — 21, 111, 176

Шуба, чернігівський священик — 126


Щербатов К. (Щербатий), російський князь, боярин — 100, 179

Щогловитий див. Шакловитов

Щуровський Опанас, переяславський полковник — 174


Юзефович Михайло, київський чиновник — 1013, 40, 105, 119

Юревич, слуга литовського гетьмана Сапіги — 166


Яблоновський Станіслав (Ялоновскій, Яблонскій), польський коронний гетьман — 14, 97, 98, 120, 141, 155, 177, 179

Яворницький Дмитро, Эварницкий, історик — 10, 39, 180

Яворський Стефан, церковний діяч, письменник — 12

Яків (Яков), священик — 16, 19, 126

Якубенко, пивський намісник — 103

Якубович, див. Кашпурович Лаврентій

Ян II Казімір (Іван Казімир), польський король — 16, 29, 54, 58, 65, 92, 93, 174

Ян Третій, польський король — 142

Яненко-Хмельницький Павло (Яненко), київський полковник — 131, 132, 177

Ярема, ніжинський полковник — 146

Ясинський Варлаам (Асинскій Варлаам, Ясинскій), київський митрополит, архімандрит Києво-Печерської лаври — 127, 151

Яскольський, польський шляхтич — 51

Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.