[Тарас Шевченко. Повне зібрання творів в десяти томах. — К., 1963. — Т. 10: Живопис, графіка 1857-1861.]

Попередня     Головна     Наступна                 Умовні скорочення

ОПИСИ ТА КОМЕНТАРІОписи та коментарі до творів останнього періоду життя Т. Г. Шевченка, вміщених у цьому томі, складено за тими ж принципами, що й у попередніх томах мистецької спадщини.

Так само дотримано однакового порядку розташування матеріалу: 1) завершені твори, 2) альбом рисунків 1858 — 1859 років, 3) ескізи, етюди та начерки, 4) сумнівні (dubia), 5) додаток, 6) опис незнайдених творів, 7) твори, безпідставно приписувані Т. Г. Шевченкові.

До розділу «Додаток» внесено всі твори Шевченка, що були знайдені або атрибутовані як Шевченкові вже після того, як один із томів вже вийшов з друку, а два наступні знаходилися на виробництві. В цьому розділі Шевченкові твори вміщено в хронологічному порядку, за ними в такому ж порядку вміщено новознайдені твори, приналежність яких пензлю Шевченка вимагає додаткових досліджень.

Твори, реєстровані у відділі безпідставно приписуваних Шевченкові, розподілено за такими групами: а) альбоми та збірки малюнків, б) ілюстрації до літературних творів та різних видань, в) портрети, г) картини та рисунки побутового й історичного змісту, д) міфологічні та релігійні сюжети, е) анімалістичні рисунки і є) краєвиди. Опис творів у кожній групі розміщено за алфавітом їх назв, за винятком групи «Портрети», де описи розміщено за алфавітом прізвищ портретованих осіб. Самі ж коментарі до них складено дещо відмінно від коментарів у попередніх розділах: основну увагу звернено не на атрибуцію твору, а на встановлення підстав, за якими кожний такий твір не може вважатися Шевченковим. Ці твори атрибутовані упорядниками тома з усім авторським колективом.

Том упорядкували кандидат історичних наук Б. С. Бутник-Сіверський, кандидат мистецтвознавства Я. П. Затенацький, М. І. Мацапура.

При підготовці тома Я. П. Затенацький атрибутував твір № 413, М. І. Мацапура — № 3, 6, 11, 12, 14, 16, 39, 41, 122, 126, 129, М. М. Новицький — № 36, 130, 382, Г. П. Паламарчук — № 57, 58; зроблено описи малюнків та написано до них коментарі: І. М. Вериківською — до № 48, 168 — 190, 314, 328, 330, 333, 343, 345 — 346, 353, 354, 357, 363, 380, 385 та 412; Л. І. Внучковою — до № 30, 37, 47, 49 — 50, 54, 57 — 59, 101 — 103, 107 — 109, 113 — 120, 291 — 295, 308, 316, 322, 339, 340, 342, 348, 359, 365, 367, 372 — 374, 376, 381, 384, 392, 397, 404 — 405 та 426; З. В. Лашкул — /4/ до № 191 — 202, 274 — 285, 287, 309 — 313, 315, 318, 319, 320, 327, 338, 352, 364, 366, 368, 375,386 — 387,389,393,394,396,401, 406 — 407, 409 — 411, 415, 418, 428, 431; М. І. Мацапурою — до № 41, 122, 126, 129, 342а, 342б, 342в, 367а, 411а; Г. П. Паламарчук — до № 104 — 106, 121, 122, 127 — 128, 131, 134, 135, 137 — 167,286, 306, 321, 332, 361, 403; Н. П. Прокопенко — до № 1 — 17, 19, 21 — 24, 86 — 98, 203 — 260, 341, 356, 360, 370, 382, 388 та 395; Є. О. Середою — до № 25, 43 — 45, 68 — 85, 111, 112, 123, 125, 136, 369, 400, 402, 420, 425 та 427; В. О. Судак — до №36, 130, 132, 168 — 190, 305, 314, 318, 324, 328, 331, 333, 337, 342, 343, 345 — 346, 355, 357, 363, 378, 380, 385, 390, 398, 413, 414 та 423; В. Я. Ткаченко — до № 18, 26, 27, 33 — 35, 51 — 53, 55, 60 — 67, 265 — 273, 307, 325, 329, 335, 344, 349 — 351, 358, 399, 416 — 417 та 420; К. В. Чумак — до №20, 28, 29, 31, 32, 38 — 42, 46, 56,99, 100, 110,261 — 264, 288 — 290, 296 — 304, 317, 323, 334, 336, 362, 371, 377, 379, 408, 418, 421, 422 та 424. Іменний покажчик до тома склали З. В. Лашкул та В. Я. Ткаченко.


Попередня     Головна     Наступна                 Умовні скорочення


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.