[Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 3: Драматичні твори. Повісті. — С. 345-441.]

Попередня     Головна     Наступна

ВАРІАНТИПовне зведення варіантів тексту творів Шевченка, взятих з автографів, авторизованих списків та друкованих публікацій, побудовано за генеалогічним принципом.

Усі досі виявлені варіанти розташовуються в їхній хронологічно-творчій, генеалогічній послідовності: від перших чорнових до передостанніх включно (остаточні вміщено в основному тексті).

Генеалогічне зведення варіантів, від найраніших до передостанніх і далі до основного тексту включно, дає хронологічно послідовне читання всіх шарів рукописного і друкованого тексту творів Шевченка.

Різночитання рукописних списків та неавторизованих публікацій, що становлять деформацію шевченківського тексту, до видання не вводяться (при потребі відзначаються у коментарях).

Рубрикація матеріалів за їх джерелами здійснюється за допомогою підзаголовків, наприклад: «Варіанти чорнового автографа», «Варіанти авторизованої копії» тощо.

У середині кожної рубрики варіанти подаються у хронологічній (стадіальній) послідовності. При цьому повернення від хронологічно пізнішого варіанта до попереднього чи взагалі ранішого фіксується як окремий, самостійний варіант (елемент руху тексту). Ряд послідовних варіантів того самого речення, його частин чи низки речень позначається літерами а, б, в і т. д.

Подаються тільки варіанти, що мають творчий характер: окремі слова, групи слів, речення, уривки, відмінні від інших джерел тексту.

Варіанти друкуються разом з тими уривками (одним чи кількома словами, частиною речення чи тексту), яких вони стосуються, з позначенням ліворуч на полі номерів сторінок і рядків основного тексту. Після цифри рядка (чи рядків) наводиться потрібний уривок основного тексту (так звана закрепа), а праворуч — після вертикальної косої риски — попередній варіант (чи варіанти). Якщо наводиться великий фрагмент основного тексту чи повторюється довгий варіантний текст, то неварійовані частини уривка опускаються й опущена частина тексту замінюється значком — (тильдою).

У випадках, коли потрібний уривок основного тексту має редакторські кон’єктури, як закрепа наводиться не він, а точний (без редакційних кон’єктур) текст автографа.

Варіанти наводяться в контексті, що розкриває їхній генетичний зв’язок з попередньою чи наступною фазою розвитку тексту. При наведенні неповного (незавершеного) варіанта, відхиленого Шевченком, — позначка: «Почато».

Не розібране в автографі слово позначається: «нрзб.»; якщо не розібрано кілька слів, зазначається їхнє число, наприклад: «2 нрзб.». /348/

Слова, пропущені автором і вставлені редактором за змістом, а також редакторські доповнення недописаних слів або пошкоджених місць, відновлюваних за здогадом (кон’єктури), замикаються в квадратові дужки ([]).

Сумнівне прочитання у варіантах супроводжується знаком питання, замкнутим у квадратові дужки, що стоїть після відповідного слова чи групи слів: [?].

Усі варіанти друкуються прямим шрифтом, усі редакторські анотації (позначки, пояснення і заголовки) — курсивом.НАЙМИЧКА

Варіанти чорнового автографа (ІЛ, ф. 1, № 95)


С. 57

Откуда она взяла такое название, это покрыто туманом неизвестности. / Откуда она взяла такое название, неизвестно].

неизвестности. Чумаки / неизвестности. Про[стые?]

так в этом городе Крюкове жил богатый, неисчислимо богатый чумак Роман. / а так в этом городе Крюкове жил к[огда-то?] б так в этом городе Крюкове жил богатый, неисчислимо богатый чумак.

отправлял он две валки, по крайней мере возов в 20 каждая / отправлял он две валки возов

продавши нароздриб и частку гуртом свое добро / продавши нароздриб свое добро

приостановился ненадолго около корчмы, около той самой корчмы, что и теперь стоит, уже за городом Ромнами, под вербами, на Лохвицкой и Зиньковской дороге / а приостановился ненадолго около корчмы, около той самой, что и теперь стоит под вербами б приостановился ненадолго около корчмы, около той самой, что и теперь стоит, уже за городом Ромнами, под вербами, на Лохвицкой дороге

— Благословите, панове молодци, волы попасать. / — Благословите, панове молодци, волы на[пасать?].

он ~ пошел в корчму, говоря / он ~ пошел в корчму, думая

С. 58

сказала шинкарка и, наливши ему кварту водки, пошла / сказала шинкарка и налила ему кварту го[рилки]

уже бы чумаку и в дорогу пора / уже ч[умаку]

Чумак Роман как бы опомнился, взял шапку, люльку и вышел из корчмы / Чумак Роман как бы опомнился, взял шапку и люльку и вышел из корчмы

и едва проговорил: «Соб, мои половые!» — волы двинулися / и едва проговорил: «Соб» — волы двинулися

Неизвестно, долго ли они так шли и долго ли чумак Роман спал, только / Неизвестно, долго ли они так шли, то[лько] /349/

По его следу поехали другие чумаки и пробили / По его следу поехали другие чумаки, пробили

А почему его зовут Ромоданом, этого чумаки не знают. / а А почему он Ромодан, этого б А почему его зовут Ромоданом, это чумаки не знают.

я ~ по долгу списателя, должен был упомянуть / я ~ по долгу списателя народного быту, должен был упомянуть

Ромодановский, который ~ водил московскую рать под Брусяную гору, чигиринскую резиденцию / Ромодановский, который ~ водил московскую рать под Чигирин, резиденцию

описываемое мною происшествие совершается / описываемое мною происшествие вер[шится]

происшествие совершается по сторонам ее. / а происшествие совершается по стор[онам] б происшествие совершается не на самой этой дороге, а по сторонам ее.

С. 59

Но чтобы вы полное имели понятие / Но чтобы вы вполне то я прибавлю вот что. / то к т[олько сказанному?]

стоят корчмы с огромными стодолами и глубокими колодязями, построенными, собственно, для русских извозчиков, — наши чумаки никогда не останавливаются в корчмах. / а стоят корчмы с огромными стодолами и глубокими колодязями, б стоят корчмы с огромными стодолами и глубокими колодязями, построенными, собственно, для русских извозчиков, по[тому что?]

встречаются земляные укрепления разной величины и формы, поросшие перием. / встречаются земляные укрепления, поросшие перием, разной величины и формы.

Нередко виднеются и курганы / а Есть у[крепления] б Нередко виднеются и курганы, есть укрепления

Есть и больше, и меньше, всегда с выходами: двумя, тремя и четырьмя, смотря по величине кургана. / а Есть и больше, и меньше, есть б Есть и больше, и меньше, всегда с выходами: двумя, тремя и четырьмя, смотря по величине укрепления.

Это валы разной величины и в разных направлениях. / Это валы разной величины и р[азных]

форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и любопытным потомством. Не помню, кто именно пробовал добывать селитру из Орельских земляных укреплений, или так называемой линии, построенной П[етром] Первым между Днепром и Доном, на берегу реки Орели. Но результаты оказались совсем неудовлетворительны. То может быть, что и описываемые мною курганы были про/350/бованы каким-нибудь любителем селитры — Ходаковским в некотором роде. Не знаю, пускай про то ведают антикварии. / а форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и любопытным потомством. Не знаю, пускай про то ведают антикварии, б форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и любопытным потомством. Не помню, кто именно пробовал добывать селитру из Орельской лин[ии] 6 форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и любопытным потомством. Не помню, кто именно пробовал добывать селитру из Орельских земляных укреплений, или так называемой линии, построенной П[етром] Первым между Днепром и Доном, на берегу реки Орели. То[лько] г форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и любопытным потомством. Не помню, кто именно пробовал добывать селитру из Орельских земляных укреплений, или так называемой линии, построенной П[етром] Первым между Днепром и Доном, на берегу реки Орели. Но результаты добычи оказались неудов[летворительны].

Последние, быть может, окопы Карла XII / Последние, быть может, окопы Карла XII, Бог их знает [?]

наговорил, что твоя перекупка с бубликами / наговорил, что твоя перекупка

по правую сторону (едучи из Ромена), лежит широкая прекрасная долина, окруженная невысокими холмами, уставленными, как будто сторожами, столетними дубами, липами и ясенами / по правую сторону (едучи из Ромена), лежит широкая прекрасная долина, окруженная невысокими холмами, уставленными, как будто сторожами, столетними дубами и березами

вдоль широкой долины извилисто вьется ~ Сула. / вдоль широкой долины прихотливо вьется ~ Сула.

вьется белой блестящей полосою Сула. / вьется белой по[лосою]

стоят, распустя свои зеленые косы / стоят, повеся свои

стоят ~ старые вербы и бересты. / стоят ~ старые вербы и вя[зы].

С. 60

Таков вид всех почти сел в Малороссии / Таков вид всех почти сел в Малороссии. Прекрасный, успокоительный вид

они машут своими крылами / они машут своими прозрачными крылами

Широкая долина покрылася прозрачным светло-фиолетовым туманом и спрятала прекрасную линию своего гори/351/зонта в тумане. / Долина покрылася прозрачным светлофиолетовым туманом.

тянутся за рыбачьим челноком ~ струйки. / тянутся за ч[елноком].

оплакивая умирающий день. / оплакивая угасающий день,

они, каждая для себя и для освящения в церкви, сплела 1 / они, каждая для себя, сплела

они ~ сплела 1 венок из колосьев пшеницы, жита и васильков/ они ~ сплела венок из колосьев пшеницы и васильков

они ~ возвращалися с песнями ввечеру в село / они ~ возвращалися ввечеру в село

шла прекрасная царица свята / шла прекрасная царица праздника

опустила на грудь свою прекрасную смуглую голову / опустила сво[ю]

За нею шли девушки / За девушками ш[ли]

за девушками шли молодые косари — они косили отаву на Суле — с косами / за девушками шли молодые косари с косами

что невольно отворотитесь / что вы невольно отворотитесь

на унылые мелодические песни этих прекрасных жниц вы горько улыбнетесь / на унылые мелодические песни этих прекрасных созданий вы горько улыбнетесь1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (виправлено за контекстом граматичну форму): сплели.С. 61

Навстречу им выбежали дети / Навстречу им выбежали с домашними цветами дети

вышли ~ матери, встречая и поздравляя взрослых детей своих / вышли ~ матери, встречая и поздравляя детей своих

вышли ~ матери, встречая и поздравляя ~ с благополучным окончанием озимных жнив. / вышли ~ матери, встречая и поздравляя — с благополучным окончанием жн[ив].

Мать ~ просила всех до своеи хаты / Мать ~ просила до своеи хаты

Виха означает конюшню, а число соломенных кисточек — число лошадей на конюшне. / Виха означает конюшню, а число кисточек — число лошадей на конюшне.

О мои родные жницы! / О легкий пол!

Никакие кровавые драмы вас не научат! / Никакие кровавые драмы вас не исправят!

Новина — ваш проклятый идол, новина, перед которым вы кладете все, часто честь, а за нею и жизнь свою бесталан/352/ную! / Новина — ваш проклятый идол, перед которым вы кладете все и часто жизнь.

была разостлана большая белая скатерть. / была разостлана большая зеленая скатерть.

С. 61 — 62

А царица свята ~ приняла от матери графин / А царица ~ приняла от матери графин

С. 62

— Не хочеться мени, моя мамо! / — Не хочеться, моя мамо!

— Я ляжу спать, мамо. / а — Я х[очу] б — Я ляжу спать, моя мамо.

— Пострывай же, я тоби постелю постелю. / — Пострывай же, я тоби постелю.

мать ~ перекрестя, уложила ее спать. / мать ~ перекрестя, уложила спать.

Лукия, утомленная дневным трудом ~ заснула. / Лукия, утомленная тр[удом]

Лукия, утомленная дневным трудом и вечерним счастием, немного повертевшись на постели, заснула. / Лукия, утомленная дневным трудом и вечерним счастием, за[снула].

Лукия ~ немного повертевшись на постели, заснула. / Лукия ~ немного помечтав, заснула.

подруги ее всю ночь простояли с своими чернобровыми косарями под вербами / а подруги ее всю ночь простояли п[од] б подруги ее всю ночь простояли с своими чернобровыми милыми под вербами

вся бы эта история могла и кончиться / все бы это могло и кончиться

а драгуны 1, только что вступили, сейчас завязали драму. / а драгуны завязали драму.

С. 63

какое ему дело до каких бы то ни было могил? / какое ему дело до каких бы то ни было могил, хотя и чу[мак] Он может только задать себе вопрос / Он может з[адать]

как бы оазис в пустыне аравийской (красно сказано!). Это хутор / как бы оазис в пустыне аравийской. Это хутор

посмотрим ~ на жизнь его хозяина. / посмотрим ~ на жизнь про[стую?]1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (уніфіковано вживання слова): уланы. /353/


на этом уединенном хуторе будет продолжаться предлагаемая драма. / на этом хуторе будет совершаться предлагаемая драма.

А ров усажен вокруг всего хутора кружовником. / А ров усажен к[ружовником]

как это бывает у постоялых русских дворов / как это бывает у постоялых дворов

вы увидите с правой стороны большую клуню, обставленную полускирдами разного хлеба, по левую сторону / вы увидите с правой стороны большую клуню, обставленную полускирдами разного хлеба, за к[лунею?]

идет уже сад с разными породами / идет уже сад — разный, а в саду

три старых дерева грецких орехов, вывезенных из Крыму еще дедом Якима Гирла. / три старых дерева грецких орехов, вывезенных из Крыму еще дедом хо[зяина]

А там уже дубы, липы, березы и всякое дерево / А там уже дубы, липы и

и всякое дерево до самого рва. А за рвом уже был небольшой ставочек / и всякое дерево до самого рва. Так вот такой-то благодатный хутор у старого козака Якима Гирла!

А каким добром наполнены его дубовые коморы и лех. Это просто полная чаша. А за рвом уже был небольшой ставочек

С. 64

где они на свете ни ходят! / где они на свете ни бываю[т] вышла и жена его Марта, женщина лет сорока, а может и больше, чисто и хорошо одетая / вышла и жена его Марта, женщина лет сорока, а может и больше, х[орошо]

Яким, перекрестясь, сказал: — А полудновать, так и полудновать. Господи, благослови! / Яким, перекрестясь, сказал: — Господи, благослови.

С. 65

Яким положил младенца бережно на стол / Яким бережно

положил младенца на сто[л]

С. 66

Яким ~ стал прилаживать к ним веревки. / Яким ~ стал прилаживать к ним веревки, чт[обы?]

Возвратившаяся из села челядь рассказывала / Возвратившаяся че[лядь]

Должно быть, нечистая сила, и в могилу провалилася / Должно быть, нечистая сила, и в могилу превратил[ася]

Проезжая мимо могилы, он увидел / Проезжая мимо могилы, он разгл[ядел] /354/

Он посмотрел на нее, остановил кони и громко сказал / Он посмотрел на нее и

— Спасыби, — отвечала женщина. / — Спасыби, — сказа[ла]

добрые кони понесли его шляшком через поле. / добрые кони понесли его через по[ле].

отец Нил ~ прочитав 1 младенцу молитву и нарек его Марком / отец Нил ~ прочитав младенцу молитву и дав ем[у имя?]

До самой субботы гостил отец Нил и диякон / До самой субботы гостил отец Нил и от[ец]

С. 67

правду сказать, наблюдательный ум ~ наберет много пищи / правду сказать, для наблюдательного ума

он примется рассказывать за чаркою / он примется рассказывать, ка[кие]

какие он бесконечные степи проходил, из каких / какие он бесконечные степи проходил, в каких

[где] вырастало ее бедное, ее прекрасное дитя. / [где] вырастало ед[иное?]

С. 68

А Марта, убаюкавши Марочка в новой колыске, стояла / А Марта, убаюкавши Марочка в новой колыске, мо[лча]

мне всегда такое в голову лезет. / мне всегда такое в голову в[лезет?]

дверь осторожно отворилася / дверь тихо отворилася

Много было нужно ей душевной силы перенести / Много было нужно ей душевной силы про[молчать?]

С. 69

Яким передвинулся на другой конец стола / Яким продвинулся на другой конец стола

С. 70

Яким ~ пригласил и Лукию с собою садиться. / Яким ~ пригласил с собою

Нехорошо меж людьми делается! / Погано меж людьми делается!

Добро, что она еще богобоязненная / Хорошо, что она еще богобоязненная

А другая бы на ее месте / А другая на ее месте — Московка, — ответил Яким / а — Московка, — Я[ким] б — Московка, — отвеча[л]1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’ єктура (виправлено за контекстом граматичну форму): прочитал. /355/

А может, муж твой, Лукие, пьяныця / А может б[ыть?]

Она ~ присела, перекрестясь, к столу / Она ~ присела к столу

С. 71

И она взглянула, ласково усмехаясь, на мужа. / И она взглянула [нрзб.] ласково на

все встали из-за стола, помолились Богу, и Марта / все встали из-за стола, помолились Богу. Марта

— Я в Ромне переночувала. / — Я в Ромне у матушки Якилыны ночувала.

сказала Марта и вышла в темные сени. / сказала Марта и вышла в сени.

А Марта вышла с хаты / И Марта вышла с хаты Лукия, оставшися одна, кругом оглянулася / Лукия, оставшися одна, кругом осмотрелася

она ходила по хате, тихо плакала, ломая / она ходила по хате, тихо плакала и лом[ала]

ломая свои исхудалые загорелые руки. / ломая свои исхудалые прекрасные

что она честного роду. Худого человека сразу угадаешь. / что она честного роду, не[доброго?]

С. 72

Через минуты две молчания, вздохнувши, Марта спросила / Через минуты две молчания Марта спросила

Теля еще бог знае где / Теля ще бог знае где а ты уже и довбню готовишь / а ты уже и го[товишь]

— Я-то буду учить его письма / — Я-то буду чи[тать?]

учи его, когда он, даст Бог, заговорит / учи его, когда он з[аговорит?]

С. 73

Посмотри, какой страшный! / Посмотри, сыночку, какой страшный!

Видишь ли ты, бесталанница, свое родное счастливое дитя? / а Видишь ли ты, бесталанница, свое дитя? б Видишь ли ты, бесталанница, свое счастливое дитя?

Новая наймичка вскоре освоилась / Новая наймичка освоилась

Она ко всем равно была внимательна и ласкова равно со всеми. / Она ко всем равно была внимательна и ласкова со всеми.

всегда у ней было готово подогретое свежее молоко. / всегда у ней было готово подогретое м[олоко] Сама хозяйка уступила ей все хлопоты / Сама хозяйка отдала

ей казалося, неприлично хозяйке не иметь ключа. / ей казалося, неприлично не /356/

— Я и сама, встаючи и ложася, молюся / — Я и сама м[олюся]

до Марочка какая щирая, так я и не надивлюся. / до Марочка какая щирая, так и

Хоть бы и прошедшую ночь. Марочко проснулся / Хоть бы и прошедшую ночь. Я сплю себе и гадки не маю. Марочко проснулся

Бог ее знает, как она услышала / Бог ее знает, как у[слышала]

С. 74

Бог посылает какому-нибудь ледачому человеку. / Бог посылает какому-нибудь т[акому?]

На Рождественских святках хозяева поехали / На святках хозяева поехали

окроме старого наймита Саввы, который и дневал и ночевал/ окроме старого наймита Саввы, который и н[очевал]

она ~ осмотрела внимательно весь двор. / она ~ осмотрела внимательно д[вор].

Она подошла к его колыбели / Она подошла к ко[лыбели]

С. 75

она ~ посадила на килым Марка / она ~ посадила на него

она ~ отойдя шага на два от него, плакала и улыбалася / она ~ отойдя шага на два от него, любовалася

она ~ улыбалася на свое прекрасное дитя / она ~ улыбалася на свое ми[лое]

она ~ называла его всеми уменьшительными, сердечными именами / она ~ называла его всеми уменьшительными именами

дитя, как бы симпатизируя радости своей счастливой матери / дитя, как бы симпатизируя радости своей ма[тери]

приедут хозяева, что они скажут? / приедут хозяева, что они под[умают]?

— Какое плачет! Целый день хоть [бы] скривился. Все пустуе. / — Какое плачет! Вс[е пустуе?]

она ~ сунула ему в ручонки позолоченный медянык / она ~ сунула ему поз[олоченный]

С. 76

И, положивши на стол узел, снимая свиту и кожух, заговорил / И, снявши свиту и кожух

— Вот видишь, какой разумный! Хорошо, что сам сытый / — Вот видишь, какой разумный! Что са[м]

С. 77

ходы ты у нас так, як роменская мещанка, как нашого головы дочка. / а ходы ты у нас так, як роменска мещанка, как нашого головы дочка, б ходы ты у нас так, як роменская мещанка и /357/— Возьмы! Возьмы, Лукие! / Б[ери?]

Это мы для тебя у московских крамарей купили. / Это мы для тебя ку[пили].

мы, даст Бог, понемногу с тобою рассчитаемся. / мы, даст Бог, понемногу с тобою раск[витаемся?]

Только Марта шепотом напевала колыбельную песенку / Марта шепотом напевала колыбельную песенку

С. 78

«А меньше не можна, братец чумак?» / «А меньше не можна, брат чумак?»

На праздниках, когда хозяева уехали к отцу Нилу в гости, Лукия с своим сыном наедине повторила / а На праздниках повто[рила] б На праздниках, когда хозяева уехали к отцу Нилу в гости, Лукия по[вторила]

она теперь надела / она была теперь одета

С. 79

положила ему ручник белый, вышитый по концам красной заполочью / положила ему ручник белый, вышитый по концам з[аполочью]

С. 80

мой Марочко будет жив и здоров. Теперь у меня есть лечение от всяких немочей. А про счастье его / мой Марочко будет жив и здоров. А про счастье его

она ~ молилася со слезами о жизни и счастии возлюбленного сына. / она ~ молилася со слезами о сча[стии]

— А мы, Лукие, на дороге венгра встретили / — А мы, Лукие, до[рогой?]

Яким замолчал и, как бы испугавшись, снял шапку / Яким замолчал, ка[к бы]

С. 81

Весна быстро развивала зеленые ветви / Весна быстро развивала свою зеленую

Черешни, вишни и все фруктовые деревья сверх зелени покрылися / Черешни и он ~ читает вслух с утра до ночи / он ~ читает с утра до ночи

Настало лето, настали жнива, настал, наконец, и день рождения Марка / Когда же настал

она ~ положила венок на голову спящему Марку. / она ~ положила на голову спящему Марку.

С. 82

Она ~ оделася в свою юпку / Она ~ оделася в свое матерчатое плать[е]

несмотря на пролитые ею слезы / несмотря на пролитые ее слезы /358/

Она все еще живо напоминала собою ту увенчанную пшеничным венком, ту счастливую царицу / Она все еще живо напоминала собою ту счастливую

Еще и во все звоны не звонили / а К [обедне?] б Еще и обедня не

В селе долго об ней молва ходила между парубками и молодыми девушками / В селе долго об ней молва ходила между парубками и д[евушками]

Он уже хотел его начать грамоте учить / Он уже хотел его начать у[чить]

С. 83

он понапрасно мучит бедную дытыну. / он понапрасно мучит дыты[ну].

он им рассказывал уже в сотый [раз], как он раз, идучи с Дону, у заднего воза колесо и лушню потерял. / он им рассказывал уже в сотый [раз], как он у заднего воза коле[со] неистовые псари решилися не оставлять бедного зверька / неистовые псари решилися пол[ювать]

— Отворяй ворота, тебе говорят, старый хохол! / — Отворяй ворота, тебе говорят, мужик

за ним не утерпела, вышла Марта / за ним вышла

С. 84

Это был красивый, стройный юноша / Это был красивый, стройный у[лан]

охотники вошли с шумом и огромной оплетенной бутылью / охотники вошли с шумом и огромной б[утылью]

охотники вошли ~ в хату. Спросили / охотники вошли ~ в хату. Мо[лодой]

я ~ видел еще одну женщину, кто она у вас такая? / я ~ видел еще одну женщину, куда она

— Куда же спряталась твоя работница? / — Куда же спряталась ваша

— Она в другой хате / — Она на

— Она в другой хате порается. / — Она в другой хате муку

С. 85

Позор, и до гроба позор! / Позор, до гроба позор!

Вечное проклятие на земли. А на том свете что? / Вечное проклятие на нашем свете. А на том свете что?

С. 86

охотник ~ махнув 1 нагайкою и поворотил коня / охотник ~ махнув нагайкой и пусти[л] коня шагом1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’ єктура (виправлено за контекстом граматичну форму): махнул. /359/


(потому что он по породе благородный). / (потому что он породы

совесть мучит молодую и уже испорченную душу. / совесть мучит молодую уже испорченную душу.

Жаль, не видал мальчугана, а должен быть / Жаль, не видал мальчишку, а должен быть

Я помню его глазенки, совершенно как у нее. / Я помню его глазенки, совершенно как у матери.

А что, если на досуге начать снова? / Что, если на досуге начать снова?

Проскакав версты две, он дал лошади перевести дух. / Проскакав версты две, он дал лошади вздохн[уть].

Ведь день, другой, пожалуй, неделю, можно поесть рябчиков / Ведь день, другой, пожалуй, неделю, можно сь[есть?]

С. 87

Впрочем, я могу каждую неделю ~ навещать / Впрочем, я могу каждый день

И в широкой, покрытой снегом долине показалася синяя полоса. / И в широкой, сне[жной]

Он проехал шагом царыну / Он въехал шагом

А глупый мужик, не рассуждая, пришел в свою нетопленную хату /А глупый мужик, не рассуждая, поплелся в свою нетопленную хату

мужик ~ лег на дубовой, давно уже не мытой лаве, говоря / мужик ~ лег на дубовой, давно уже не мытой лаве, во[рча?]

Не умел спать на перине — теперь на лаве! под лавою! в помыйныци! на смитныку! в калюже с свиньями спи, стара пьяныце! / Не умел спать на перине — на лаве! под лавою! в помыйныци! на смитныку! в калюже с свиньями спи!

растрепанный веник. От стола и ослона / растрепанный веник. Из норки выбежала мышь. От стола и ослона

Пустка! Совершенная пустка! А недавно была веселая, белая, светлая хата. / Пустка! Совершенная пустка! А ка[кая?]

С. 88

Куда же девалась скромная прелесть простой мужицкой хаты? / Куда же девалась скромная прелесть ве[селой?]

Посрамления своего единого дитяти, своей Лукии, не пережила престарелая мать. / а Вскоре после посрамления Лукии б Посрамления своей единой

Старик ~ начал пить и в два года пропил все свое добро / Старик ~ начал пить и пропил все свое добро

Такие-то бывают иногда последствия / Такие-то бывают последствия

Старик ~ наконец, замолк. / Старик- наконец, умо[лк]. /360/

без особых приключений. Марко вырастал не по дням, а по часам. У него прорезалися зубки / без особых приключений. У Марка

И, лаская, укладывала его в люльку. / И, приговаривая

С. 89

Марта ~ не видя в хате ни Марка, ни Лукии, переполошилась. / Марта ~ не видя ни Марка

и оба, не понимая, что случилося / и оба, ничего не понимая

— А ты так хорошо знаешь / — А ты то куда много

Дай его мне. И что это тебе в голову пришло / Что какой это к нам улан приходил / какой это у нас

С. 90

сказала Марта, не переставая качать люльку. / сказала Марта и сн[ова?]

Старики и Лукия тешилися Марком / Старики тешилися Марком

Марта ~ достала чистую скатерть, накрыла стол / Марта ~ достала чистую скатерть и накрыла стол

С. 91

Прошу вашои милости, садитеся за стол / Прошу вашои милости за

— А ты мне, дядя, с первого разу понравился. / — А вы

С. 92

я ~ для тебя и в ваше село на квартиру перешел / я ~ для тебя и в ваше село жить перешел

— Уедешь, только не сейчас / — Нет

он внес на руках в хату плачущего Марка / он внес в хату плачущего Марка

— Погостите, Бога ради / — Посидите

Яким ~ повторив просьбу не минать их хутора, возвращался / Яким ~ повторив просьбу не забывать

С. 93

Та дай Бог, чтоб и хрещеные люди такие рослы на Божьей земле. / Та дай Бог, чтоб и хрещеные люди такие рослы на Божьем

Так, я думаю, не достанешь. / Так, я думаю, и

взяла его в руки и не знала, что с ним делать. Подумавши / взяла его в руки и д[умала?]

она ~ молча продолжала свое дело. Охотник сдержал свое слово / она ~ молча продолжала свое дело. Яким поворчал еще немного

привозил ему всегда пряники, а иногда и другие гостинцы / привозил ему ино[гда] /361/

С. 94

Я умираю без тебя, цветочек мой прекрасный / Я умираю без тебя, мой цветочек прекрасный

Она взглянула на него, но не проговорила ни слова. / Она взглянула на него, но не ска[зала]

Вспомни ты темный сад и те короткие сладкие минуты / Вспомни ты темный сад и к[ороткие]

С. 95

Лукия ~ не сказала ни слова. Катря вышла / Лукия — не сказала ни слова. О[на]

В субботу, после вечерни, старики возвратилися домой / В субботу вв[ечеру?]

Он — зазвал к себе на квартиру / Он — зазвал к себе на в[ечерю?]

А потому-то съела кусочек сахару/ А потому-то съела кусок

съела кусочек сахару, другой спрятала для Марка, а до чаю и рукой не прикоснулась. / съела кусочек сахару, а до чаю и

Еще две вещи ей сильно не понравились / Еще одна вещь ей сильно не понравилась

это собака на постели и денщик / это собака на постели и лаке[й]

он уже сывый, а он ругает и все кричит / он уже сывый, а он на его

А может /А в[прочем?]

та ~ говорила ему, что Лукия каждый день и ночь за ним плачет / та ~ говорила ему, что Лукия каждый день з[а ним?]

Она отказывалася / Она отказала[ся]

С. 96

У кого же она теперь приютится? / У кого же она приютится?

У нее ~ была знакомая край села, старая московка, у которой прежде собирались вечерныци. / У нее ~ была знакомая край села, старая московка, у которой собирались вечерныци когда-то.

было не то, что называют хатой, а, вернее, то / была не то что хата, а

того для, чтоб показать моим почти сонным слушателям / того для, чтоб показать моим терпели[вым]

— Откуда она взяла такое добро? / — Откуда она взяла к[оня?]

едва-едва нащупала свою старую знакомую. / едва-едва нащупала в [тряпках?] /362/

Лукия ощупала тряпки, а в тряпках / Лукия ощупала тряпки, и в тряпках

Лукия — затопила полуразвалившуюся печь / Лукия ~ затопила р[азвалившуюся?]

С. 97

Пока растаивал снег и потом грелася вода / Пока грел[ася]

Лукия — посмотрела на клячу, на сани и говорила / Лукия ~ посмотрела на клячу и на сани

у мене хоть чужие добри люды есть! / у мене хоть добри люды есть!

А у нее никого нету / а А в не[и] б у неи ни[кого]

Лукия ~ нашла глиняную небольшую чашку, вымыла ее, налила горячей воды и, подавая / Лукия ~ нашла глиняную небольшую чашку, вымыла ее и налила

прошу Тебя, милосердый Боже мой, пошли Ты здоровья / прошу Тебя, милосердый Боже мой, Те[бя?]

она ~ обошла кругом хаты, выбирая место, где бы приютить свою лошадку. / она ~ обошла кругом хаты, выбирая место, где бы уютно

С. 98

Больная уже проснулася / Больная проснулася

Больная уже проснулася и хотела подняться / Больная уже проснулася и п[однялась?]

Лукия подала ей простывшей воды, уложила ее в постель и в потемках села / Лукия подала ей простывшей воды и снова

— Марком, — неохотно ответила Лукия. / — Марком, — мало[охотно?]

С. 99

И несмотря на все эти покупки, и сама еще была навеселе. / И несмотря на все эти покупки, и сама б[ыла?]

С. 100

у ней уже готов был смиренный ужин. Вместо стола / у ней уже готов был смиренный ужин и

Найшлася така дура / Найшлася д[ура]

Забудь его, не стоит он твоего воспоминанья. / Забудь его, не стоит он твоего даже воспоминанья.

С. 101

Уланы же, когда узнали о полюбовнице своего командира / Уланы же, когда узнали об

Она еще никогда на целую неделю с ним не разлучалась. / Она еще никогда на т[акой срок?]

улан-охотник ~ обещал к празднику такое ему подарить /улан-охотник ~ обещал к празднику такой подарок сделать /363/

Случалось иногда, он заставал Лукию наедине / Случалось иногда, з[аставал]

И только одна благородная, возвышенная любовь матери спасла тебя от разверзавшейся в другой раз перед тобою пропасти. / а Только одна благороднейшая любовь матери восторжествовала над преступной, б И только одна благородная, возвышенная любовь матери спасла тебя от разверзавшей[ся] в другой раз пропасти,

перед тобою пропасти. Без высокой любви / перед тобою пропасти. А то

С. 102

Сначала твой мылый-чорнобрывый остриг бы тебя / Сначала бы

остриг бы тебя и одел мальчиком (как сердечную Оксану), чтобы скрыть твой пол / остриг бы тебя и одел мальчиком, что[б] скрыть [нрзб.]

Ты едва поднялася на ноги / Ты поднялася на ноги

вышедши на дорогу, ты снова с нее своротила / вышедши на дорогу, пускаешься

ты судорожно схватываешь дитя свое, бросаешь в яму / а ты судорожно схватываешь дитя, бро[саешь] б ты судорожно схватываешь дитя свое, но

Ты смутно, но все вспомнила и от изнеможения не можешь встать на ноги /Ты н[е можешь?]

Так тебя и рассвет, и утро застает. Так тебя и полдневное [солнце] печет. / Так тебя и Божие солнце застает.

ты — на свое горькое горе, выползаешь на дорогу. / ты — на твое горькое горе, выползаешь на дорогу.

вина даст? Ты у жида в корчме нанялася / вина даст? Н[анялася?]

воображение твое представляет бесконечный ряд страданий. / воображение твое представляет ря[д]

С. 103

Тебя ~ в село твое родное да, не снимая кандалов, и на кобылу. / Тебя ~ в село твое родное да и на кобылу.

Ты могла бы и подружиться с добрыми уланами — и попутешествовала б себе за их эскадронами / Ты могла бы и подружиться с добрыми уланами и пошла б себе за их эскадронами

часто бедная богиня Пафоса — В шинели сирий щеголяла, Манишки офицерам прала / часто бедная богиня Пафоса — Мани[шки] /364/

Так, может быть, и тебе бы пришлося коротать свою поруганную, грешную, безраскаянную жизнь. / Так, может быть, и тебе бы пришлося коротать свою поруганную жизнь.

И будущность твоя хотя и горькая, печальная, но не преступная и безотрадная. / И будущность твоя хотя и горькая, печальная, но не преступная, безотрадная.

И Лукия, простясь со стариками, засунула изнутри двери, вошла в хату / И Лукия, простясь со стариками, замкнула хату, а

проснулся Марко и, протягивая к ней ручонки из колыбели, пролепетал / а проснулся Марко и, протян[увши] б проснулся Марко и, протягивая ручонки из колыбели, пролепетал

А Марко ~ охватил пухлыми ручонками ее прекрасную шею / А Марко ~ охватил ручонками ее прекрасную шею

С. 104

она ~ начала учить его креститься, говоря и плача / она начала учить его креститься, пригова[ривая]

за воротами стоял ее возлюбленный. / за воротами находился?]

Она хотела скрыться в хату / Она хотела вой[ти]

С. 105

Лукия ~ спустила дитя на землю и тихо пошла с ним в хату. / Лукия ~ спустила дитя на землю и тихо пошла с ним к [хате?]

Но в хату не могла войти./ Как ни в чем не бывало подойдя к хате

Старики ~ рассказывали ~ как одна, уже тяжкая, дивчина пошла / Старики ~ рассказывали ~ как одна д[ивчина] дивчина пошла за повозкою их знакомого охотника. / дивчина пошла за повозкою их знакомого.

волы и коровы его и всякая другая худоба множилася / волы и коровы его мно[жилися]

С. 106

Лукия была хозяйка невсыпущая и распорядительная. / Лукия была хозяйка невсыпущая, за[ботливая?]

счастливо проходили дни, месяцы и годы на хуторе. А Марку / счастливо проходили дни, месяцы и годы на хуторе. И Марку

все его чуть на руках не носили. / все его почт[и]

Это случилося как раз на Зеленых святках, в воскресенье. / Это случилося как раз на Зеленых святках.

привезли отца Нила, и отца диякона, и весь причет церковный. После молебствия/ привезли отца пом[олебствовать] /365/

А окропивши святою водою оселю, сины и коморы, вернулися / И, окропивши святою водою оселю, сины и коморы, вернулися

спросил у Якима букварь. Марта достала / спросил у Якима букварь. Яким

И Марко робко повторял / И Марко робко нач[ал]

С. 107

Отец Нил, прочитавши «Отче наш» и «Ядят убозии и насытятся», поблагословил ястие / Отец Нил, поблагословивши я[стие]

поблагословил ястие и питие сие и сел за стол. / поблагословил ястие и питие сие, сел за стол.

явилася ~ Марта с стеклянным бочоночком, только уже налитым не выстоялкою / явилася ~ Марта с стеклянным бочоночком, н[алитым?]

Яким подошел к ним, держа в руках на малеванной тарелке / а Яким подошел к ним, держа в руках таре[лку] б Яким подошел к ним, держа в руках малеванную

подошел к ним, держа в руках на малеванной тарелке свежие большие яблоки. / подошел к ним, держа в руках на малеванной тарелке свежие большие яблока.

С. 108

— Та блуд-таки, блуд, — скороговоркою сказала Марта / — Та блуд-таки, блуд, — проговори[ла]

О, тут бы мы воскликнули Господеви. / Тут бы мы воскликнули Господеви.

а что там было в хате, Бог его знает. / а что там было в хате, Бог и[х]

гости поехали домой, а Яким / гости поехали домой, Я[ким]

одели Марка в самый лучший его жупан, засунули ему граматку за пазуху, посадили его на повозку и повезли в село / одели Марка в самый лучший его жупан, посадили на повозку и повезли

С. 109

— Замолчи ты / — Молчи ты

она перекрестила воздух в ту сторону и, возвращался в хату, говорила / она перекрестила воздух в ту сторону и возвратилася в хату.

— Пустка! Совершенная пустка! — говорила она. — Так что страшно одной зайти было. А школяры такие желтые, бледные / — Пустка! Совершенная пустка! — говорила она. — А шк[оляры]

я боюся: убье, занивечить сердечного Марочка. / я боюся: убье, занивечить б[едного?] /366/

С. 110

да какой там у них обед. / да какой у

Она, отдавши дьякови посильное приношение, спросила / Она, отдавши дьякови полотно

Марко сложил азбучку / Марко ск[лал?]

Марко ~ обернулся, увидел свою наймичку и заплакал. / Марко ~ обернулся и увидел

Марта само собою привозила дьячку и копу грошей, или меду, или кусок сала / Марта само собою привозила дьячку и копу грошей, или меду, или са[ла]

С. 111

Кончивши кашу, Марко тройчаткою погнал товарищей до воды, а пригнавши от воды, принялися громадою горшок бить. / а А когда пошли школяры горшок бить б Кончивши кашу, Марко погнал товарищей до воды, а пригнавши от воды, принялися громадою горшок бить.

а дома кто ему товарищ? Правда / а дома кто ему товарищ? Стар[ики?]

В Великом посту, когда говели Яким и Марта / В Великом посту, когда ста[рики?]

Велика была ее сердечная радость / Велик был ее

С. 112

и тот, бывало, выходя из церкви, скажет / и тот, бывало, скаж[ет]

С. 113

и вам бы легче стало. / и вам бы легче бы[ло?]

С. 114

Когда же дочитался до «Славы» и начал / Когда же дочитался до «Славы», ту[т?]

Яким, стоя около него, молился и плакал и, плачучи, шептал / Яким, стоя около него, молился и плакал и шептал Разве какая бессережная! / Разве бессе[режная]

С. 115

— Скажи мне, Марку, по истинной правде, кого ты полюбил? / — Скажи мне, Марку, по правде, кого ты полюбил?

— Как же я погублю ее / — Как же я погублю его

Лукия схватила его за руку, сказавши: — Молчи! / — Мо[лчи]

«Она, верно, знает», — подумал Марко/ «Она, верно, знает», — д[умал]

С. 116

Через месяц Яким с Марком возвратилися на хутор / Через месяц Яким возвратился на хутор /367/

Он пришел в свое нормальное положение, подчас не прочь был послушать / Он пришел в свое нормальное положение, Мар[ко]

— Сырота я сыротою! Так и в домовыну ляжу. / — Сырота! сыротою! Так и в домовыну ляжу.

Лукия ~ молилася до полуночи Богу, чтобы охранял Он ее сына от всякого зла. / а Лукия ~ молилася до полуночи Богу, чтобы охранял Он его от всякого зла. б Лукия — молилася до полуночи Богу, чтобы охранял Он Ма[рка]

Он — вынул пчел из погреба / Он — вынул б[джол?]

С. 117

она — поутру и ввечеру ходила по церквам святым / она поутру и ввечеру по [церквам]

она ~ купила небольшой образок святого гробокопателя Марка / она ~ купила небольшой образок святого апост[ола]

Только не доходя уже Прилуки, именно в Дубовому Гаи, занемогла пропасныцею. Кое-как доплелася она до Ромна и из Ромен должна была нанять подводу / Только не доходя уже Ични н[аняла?]

уже не в силах была идти. А она хотела зайти в Густыню, в то время только возобновлявшуюся. И не удалося ей, бедной. Испугался старый Яким / уже не в силах была идти. Испугался старый Яким

сам поехал в село / сам поехал в И[чню?]

мне было тогда / мне было в [то время?]

Я сидел на возе и смотрел не на Новомиргород / а Я сидел на возе и смотрел себе вдаль б Я сидел на возе и смотрел не на Ми[ргород?]

Я ~ смотрел не на Новомиргород, лежащий в долине над Тикичем, а на степь / Я ~ смотрел не на Новомиргород, лежащий в долине, а в[даль?]

— Вон на горе цыганские шатры белеют. / — Вон на горе цыганские шатры стоят.

мы приехали в Грузовку, а на другой день поутру уже в самый Елисавет. / мы приехали в Грузовку, а на другой день поутру в самый Елисавет.

Грустно мне вспоминать теперь те степи широкие, беспредельные, которые я тогда видел и которых уже не увижу никогда. / Грустно мне вспоминать теперь те степи широкие, беспредельные, которые я тогда видел и н[е увижу?]

С. 118

Найнялы троисту музыку. / Найнялы музыку

чумаки потянулися по Ромодану на Ромен. / а чумаки потянулися вдоль б чумаки потянулися по Ромодану в [Ромен] /368/

И чем ближе они подходили к корчме / И чем ближе они подъе[зжали]

И чем ближе они подходили к корчме, от которой ему поворотить надо вправо, тем он грустнее становился. / И чем ближе они подходили к корчме, тем

тем он грустнее становился. /тем он грустнее дела[лся].

Попрощался Марко с своими товарищами-чумаками / Ра[спрощался]

Попрощался Марко с своими товарищами-чумаками как следует, подякував их / Попрощался Марко с своими товарищами-чумаками, подякував их

он побежал к своей возлюбленной. / он побежал к своей крас[авице].

С. 119

К вечеру ей стало лучше, и она просила Якима / К вечеру ей стало лучше, и она позв[ала]

Та отдайте ему еще образок Марка святого гробокопателя, что я принесла из Киева. / Та отдайте ему еще шапочку святого Ивана, что я принесла из Киева.

С. 120

Марко молча повиновался. / Марко пов[иновался].Невикористана дописка в автографі (ІЛ, ф. 1, № 95 )

С. 94

Вы делаете мне зло, потому что не можете сделать добра.
ВАРНАК

Варіанти чистового автографа (ІЛ, ф. 1, № 91)

С. 121

Есть в нашем русском православном огромном царстве небольшая благодатная землица / Есть в нашем русском православном огромном царстве небольшая благодатная область

может вместить ~ четыре немецких царства и Францию в придачу. / может вместить ~ четыре немецких царства и Францию.

А обитают в этой небольшой землице разноязычные народы / Обитают в этой небольшой области разные народы

обитают ~ разноязычные народы и, между прочим, народ русский и самый православный. / обитают ~ разноязычные народы и, между прочим, народ русский православный.

И этот-то народ русский не пашет и не сеет / И этот народ не пашет и не сеет /369/

народ ~ хлеб ест белый, пшеничный, называемый по-ихнему калаци / народ ~ хлеб ест белый, пшеничный

народ ~ воспевает свою славную реку, называя ее кормилицей своей, золотым дном с берегами серебреными. / народ — воспевает свою славную реку, называя ее кормилицей, золотым дном, берегами серебреными

где человек ~ падает, наконец, изнеможенный под тяжестию труда и нищеты. / где человек — падает изнеможенный под тяжестию труда.

как, например, в этой землице благодатной? / как, например, в этой области благодатной?

А в этой стране благословенной это встречается не редко, а даже очень часто. / а А в области благословенной это встречается нередко, б А в этой стране благословенной это встречается не редко, и даже очень часто.

я на досуге напишу четырехтомный нравоописательно-исторический роман / я на досуге напишу четырехтомный нравоописательны[й]

С. 121 — 122

а на этой глыбе соли построена небольшая крепостца / и на этой глыбе соли построена небольшая крепостца

С. 122

увидел я в церкви старика ~ необыкновенно выразительной и благородной физиономии. / увидел я в церкви старика ~ необыкновенной выразительной и благородной физиономии.

ставил свечи перед образами / ставил свечи пр[ед]

Пленившись симпатически старческою прелестью этого почтенного мужа, я ~ спросил / а Пленившись симпатическою прелест[ью] б Пленившись симпатически старческою прелестью этого почтенного старца, я ~ спросил

После этого ответа я остановился / После этого ответа остановился

многие из них ~ были поселены тут же, смотря по нравственности. / многие из них ~ были поселены тут же, смотря по поведению.

я решился узнать подробнее о прошлом этого замечательного наружностию старика. / я решился узнать подробнее о прошлом этого замечательного старца.

я узнал, что он действительно здешний поселенец / я узнал вот что, что он действительно здешний поселенец

живет в своем собственном домике / живет в своем собственном доме

дай Бог, чтобы и русские так работали, как эти полудикари. / дай Бог, чтобы и русские так работали. /370/

С. 123

Я решился ~ узнать точнее его прошлую жизнь / Я решился — узнать его прошлую жизнь

если найду в ней что-либо нравственное, назидательное или по крайней мере занимательное, то запишу все это, предам тиснению, назидания или увеселения ради. / если найду в ней что-либо нравственное, назидательное или по крайней мере занимательное, то предать ее тиснению.

увеселения ради. Случалось ли вам встречать старика / увеселения ради. Оно так и случилось. Случалось ли вам встречать старика

что невольно снимешь шапку и поклонишься ему? / что невольно снимешь шапку и поклонишься?

Однажды встретил я / Однажды в воскресенье встретил я

— Вы не ошиблись. Я, действительно, недавно приехал / — Вы не ошиблись, — отвечал я. — Я, действительно, недавно приехал.

Я сказал ему место моей родины. / Я сказал место моей родины.

И через несколько минут мы подошли / Через несколько минут мы подошли

— Добрый вечер, Мотре! Прошу покорно в нашу хату / — Добрый вечер, Мотре! Вели-ка самовар поставить. А вас прошу покорно в нашу хату

он ввел меня в свою хату. / он ввел меня в хату.

С. 124

Внутренность хаты, как и наружность ее, напоминала Малороссию. / Внутренность хаты, как и наружность, мне напомнила Малороссию.

Стены вымазаны белой, а пол желтой глиной / Стены вымазаны белой глиной, пол желтой глиной

стоял налой, покрытый чистым, белым, с широкою бахромою полотенцем. / стоял налой, покрытый чистым, белым полотенцем.

Везде во всем видно был порядок доброго хозяина / Везде во всем видно было порядок лю[безного?]

все было чисто и привлекательно. / все было чисто и симпатично.

С. 125

Но оставим в покое прошлое, а поговорим лучше о чем-нибудь другом. / Но оставим в покое прошлое, поговорим лучше о чем-нибудь другом.

и вскоре простился с ним. / и после чаю простился с ним. /371/

просил только навещать его, как время позволит. / просил только навещать его, как только время позволит.

я посещал его почти ежедневно, и часто мы с ним заговаривались до полуночи. / я посещал его почти ежедневно, часто мы с ним засиживались до полуночи.

Он был образован, как любой аристократ того времени, с тою разницею, что любил читать, и в особенности италиянских поэтов: Боккаччио, Ариосто, Тасса. А «Божественную комедию» он наизусть читал. / а Он был для своего времени прекрасно образованный человек, знал хорошо почти все европейские языки и прочи[тал] б Он был для своего времени прекрасно образованный человек, знал хорошо почти все европейские языки и в особенности любил италиянский. Он прочитал в молодости все, что было напечатано на этом языке. Но всему предпочитал Данте, как поэта более сродного с его душой и его житейскою дорогой.

был бы я себе простым пахарем / был бы себе простым пахарем

чтобы рассказал мне про свои прежние, молодые лета! / чтобы рассказал мне св[ои]

Он долго как бы не хотел меня понять / Он долго не хотел меня понять

Тяжело будет слушать тебе / Тяжело мне будет

А настоящая, как ты сам видишь, — немощь и одиночество вдали от моей [прекрасной?] и милой Волыни! / А настоящая, как ты сам видишь, — немощь и одиночество вдали от моей милой Волыни!

тебе будет горько ее вчуже слушать. / тебе будет горько ее слушать.

С. 126

На гранитных берегах прекрасной реки Случи, где она, верстах в десяти выше Новограда-Волынского, извившися подобно змии, образовала правильное кольцо версты две в поперечнике, в центре этого кольца стоят окруженные дубровою остатки огромных каменных палат. / На гранитных берегах прекрасной реки Случи, при слиянии ее с рекою Тетеревом, стоят окруженные дубровою остатки огромных каменных палат.

лежит ~ большое село с почерневшею ~ церковью / лежит большое село с почерневши[ми?]

представляют они собою тип простой, грубой, хлопской, как говорят поляки же, архитектуры. / представляют собою тип простой, грубой, хлопской, как говорят поляки, архитектуры. /372/

В этом прекрасном селе я родился / В этом селе я родился мать как во сне вижу, когда в гроб ее положили и понесли на марах на кладбище. / а мать припоминаю только тогда, когда выносили ее на марах на кладбище, б мать как во сне вижу, когда в гроб ее положили и понесли ее на марах на кладбище.

И едва помню еще / И помню еще

потом заколотили гроб и опустили в яму. / потом заколотили гроб и опустили в могилу.

Священник ~ заставил меня бросить горсть земли на гроб моей матери. / Священник ~ заставил меня бросить горсть земли на гроб матери.

Я бросил и пошел за людьми в село. / Я бросил и возвратился

Помню еще, в нашей хате было много людей / Помню, в нашей хате было много людей

я остался один с моею заузданной палочкой-лошадкой. / а я остался с [моею палочкой] б я остался один с моею палоч[кой]

С. 127

принесла мне полную миску угорок-слив и утешила меня. / принесла мне полную миску угорок-слив, я утешился.

Она меня приласкала, накормила яблуками / Она меня приласкала меня яблуками

стал я забывать свою великую потерю / стал я забывать свою горьку[ю]

Часто посещал я свою бедную опустелую хату! / Часто я, бывало, украдкой

Скажите, что может быть грустнее пустки? / Что может быть грустнее пустки?

священник — увидя меня, взял к себе, обещаясь вывести меня в люди. / священник ~ увидя меня, взял к себе, обещавшись вывести меня в люди.

Меня посадили за букварь / Меня посадил за букварь

Я ~ скрылся в густом сливнике. / Я ~ скрылся в сли[внике].

С. 128

Вой волков начал стихать понемногу / Вой волков начал удаляться

Поутру рано разбудил меня арапником лаповый. / Поутру рано разбудили

А я пошел босиком по колючей стерни / А я пошел по колючей стерни

я хотел от него бежать в село / я хотел от него уйти в село

он поминутно оглядывался на меня и, направляя свою лошадь в противуположную сторону от села, привел меня на /373/ панский двор / а он поминутно оглядывался на меня и направлял свою лошадь в противуположную сторону от села, и привел он меня на панский двор б он поминутно оглядывался на меня и, направляя свою лошадь в противуположную сторону от села, наконец, привел меня на панский двор.

бил и щипал меня, кто хотел. / бил и щипал, кто хотел.

С. 129

пан Кошулька не смел сесть на стул. / пан Кошулька не смел пр[исесть?]

не смел сесть на стул. Я удивлялся: в комнате так много стульев, а он не хочет сесть / не смел сесть на стул. Мне стало жаль бедного. Я удивлялся: в комнате так много стульев, а он не хочет сесть

Ее задумчивые голубые выразительные глаза были устремлены / Ее задумчивые голубые пы[тливые?]

она была принята графинею к себе в дом в виде компаньонки для себя и гувернантки для малолетнего своего сына. / она была принята графинею к себе в дом в виде компаньонки и гувернантки для малолетнего своего сына.

С. 130

Хочешь ли ты учиться грамоте? / — Будешь

она стала учить меня по-италиянски / она н[ачала?]

в нем было что-то отталкивающее, какая-то преждевременная, наглая, недетская спесь. / а в нем было что-то отталкивающее, какая-то преждевременная отч[аянная?] б в нем было что-то отталкивающее, какая-то преждевременная, наглая гордость

С. 131

Я в виде слуги присутствовал при этих уроках / Я в виде слуги присутствовал при ни[х]

С. 132

Читали ему ежедневно свои уроки / Читали ежедневно свои уроки

Прежде он часто, бывало, спрашивал у своей нежной матери / Прежде он часто, бывало, спрашивал у своей м[атери]

Хорошо было слушать сыну от матери подобные слова! / Хорошо было слушать ма[терины слова?]

С. 133

После этого важного события, спустя месяц, дала графиня / После этого важного события через м[есяц]

она мне говорила, что останется в этом доме только до тех [пор], пока я не вырасту / она мне говорила, что останется в этом доме только до тех [пор], пока я не уед[у] /374/

Мир твоей доброй, твоей праведной душе! / Мир твоей доброй, праведной душе!

С. 134

около ее — спала девочка лет десяти, украшенная полевыми цветами / около ее — спала девочка лет десяти, прекраснейшее дитя!

около ее, в тени, тыква / около ее т[ыква]

Налюбовавшись этою скромною, прекрасною картиною, я спросил / Налюбовавшись этою скромною к[артиною]

С. 134-135

просила меня навестить ее в старой материной хате. В следующее же воскресенье, после обедни, посетил я ее в знакомой мне хате. И из грустного ее рассказа узнал я вот что. Старушка-вдова, моя благодетельница, давно уже умерла / просила меня навестить ее в старой материной хате. Старушка-вдова, моя благодетельница, давно уже умерла

С. 135

Муж ~ бросил ее одну с маленькою дытыною. / Муж ~ бросил ее с маленькою дытыною.

Девочке в это время было лет десять / В [это время?]

С. 136

около хаты оставил место для цветника; не забыл также сарая для коровы / около хаты н[е забыл?]

когда сказал я ей, что все это устроено для нее и ее маленькой Марыси. / когда сказал я ей, что все это устроено для нее и ее д[очери?]

я все как-то не верил в свое и ее счастье. / я все как-то не верил в свое счастье и ее счастье.

И какая же умная-разумная была! / И какая же ра[зумная]

Насущные дела мои тоже двигалися вперед. / Насущные дела мои д[вигалися?]

С. 137

самому за нею вслед отправиться, чтобы продать ее. / самому за нею вслед отправиться, чтобы отправить

— Пошел, гонец! Пошел живее! / — Пошел, ямщик! Пошел живее!

Карбованец на пиво! / Карбованец на водку!

На другом переезде то же, что и на первом, та же широкая степь / На другом переезде то же, что и на первом, та же темная широкая степь

С. 138

Теперь, друже мой! теперь, на старости, после тяжких испытаний, я не могу вспоминать об этом равнодушно. / Теперь, друже мой! теперь, после /375/ я увидел мелькнувшую в другой комнате Марысю / я увидел мелькнувшую Марысю

— Не спрашивай, не говори со мною! Иди к нему / — Не спрашивай, не говори со мною! Сту[пай]

И она снова стала плакать / И она снова на[чала]

С. 139

Через несколько дней силы мои восстановились. / Через некоторое время (потому чт[о]

мне сторожа снаружи грозили веревкою. / мне сн[аружи]

они спросили две кварты. / они спросили тоже.

С. 140

Они выпили еще кварту водки / Мы

С. 141

я снискал любовь крестьян / я снискал благорасположение крестьян

Слава о моем бескорыстии быстро распространялась между ними / Слава о моем бескорыстии быстро распространялась между крестьянами

у меня в разных лесах были погреба или забытые древние пещеры, которые были известны только моим эсаулам и весьма немногим испытанным товарищам. / у меня в разных лесах были погреба или забытые древние пещеры, которые были известны только моим эсаулам и весьма немногим [нрзб.] товарищам.

В погребах хранилося вино, съестные прочные припасы, оружие, свинец, порох и деньги. / В погребах хранилося вино, съестные прочные припасы, свин[ец]

Этот погреб был вырыт, как говорит народное предание, гайдамаками / Этот погреб был вырыт гай[дамаками]

Это были огромные пещеры, вырытые, как кажется, во время Андрея Боголюбского. / а Это были огромные пещеры, пост[роенные] б Это были огромные пещеры, вырытые во [время]

С. 142

святые отцы и не подозревали этого. / святые отцы и не подозревали об этом.

Шумно! весело было! / Буйно! весело было!

Господи, прости мое согрешение! — И рассказчик набожно перекрестился.

Попировавши несколько дней, я распускал свою команду / Господи, прости мое согрешение!

Попировавши несколько дней, я распускал свою команду я распускал свою команду в разные стороны, назначая каждому отряду или прежнего утверждая эсаула / я распускал /376/ свою команду в разные стороны, назначая или прежнего утверждая эсаула

Случалось часто мне бывать на берегах Случи / Случалось часто мне бывать на берегах моей родной Случи

Бывало, целые ночи просиживал я на берегу моей милой Случи / Бывало, целые ночи просиживал я на берегу Случи

смотря на угасавшие огоньки в смиренных хатах мирных, покорных своей судьбе моих собратий. / смотря на угасавшие огоньки в смиренных хатах моих соб[ратий].

я слишком далеко зашел, чтобы можно было назад воротиться без помощи искреннего друга. / я слишком далеко зашел, чтобы можно было назад воротиться без помощи друга,

полюбовавшись на светлые воды Случи, я удалялся в лес / полюбовавшись на светлые воды Случи и Тетерева, я удалялся в лес

В лесу находил я одну из своих шаек, увешивал широкие ветви столетнего дуба / В лесу находил я одну из своих шаек, увешивал в[етви]

являлась мне, как будто наяву, панна Магдалена и моя прекрасная бракоокраденная невеста. / являлась мне, как будто наяву, панна Магдалена и моя невеста.

С. 143

Они являлись мне, как два ангела / М[не?]

Однажды я решился написать письмо, и в письме своем просил я у них свидания наедине. / Однажды я решился написать письмо, в письме своем я просил у ней свидания наедине.

Местом свидания я назначил пустую хатку в саду у нашего тытаря, предполагаемого моего посаженого отца. / Местом свидания я назначил пустую хатку в саду у нашего тытаря, предполагаемого моего от[ца].

готов был сделаться хоть каторжником, только [бы] очистить свою грязную совесть. / готов был сделаться хоть каторжником, ч[тобы]

Берлин остановили. Он мне издали показался знакомым, и, пока я подбежал к нему / Берлин остановили, и, пока я подбежа[л]

сам хозяин был донага раздет и дрожал за свою жизнь. / сам хозяин был донага раздет и дрожал, связанный, за свою жизнь.

И кого же я узнал в этом нагом человеке? / Кого же я узнал в этом нагом человеке?

Я ~ приказал ~ одеть графа и его камердинера-француза. И дал еще червонец ямщику на водку и отпустил их / Я /377/ ~ приказал ~ одеть графа и его камердинера-француза. Дал еще червонец ямщику на водку и отпустил их

Я мечтал уже о ее тихих, сладких речах, о ее прекрасном, милосердом взгляде. Я воображал себя покаявшимся, безмолвным, покорным тружеником где-нибудь в глухом монастыре или в далекой ссылке с очищенной совестию. Я был счастлив!

Но Бог судил продлить мои преступления. / Я мечтал уже о ее тихих, сладких речах, о ее прекрасном, милосердом взгляде.

Но Бог судил продлить мои преступления.

С. 144

а под навесом старой мельницы развешена рыбачья сеть. / а под навесом старой мельницы развешены

С. 145

я ~ поблагодарил, чем мог, моих добрых хозяев, помолился и вышел из хаты. / я ~ поблагодарил, чем мог, моих добрых хозяев и вы[шел]

Из Кременца пошел я через село Вербы в Дубно, а из Дубна на Острог, Корец и на Новгород-Волынский / Из Кременца пошел я через село Вербы в Дубно, а из Дубна на Острог, Корец до

Подумавши, я решился идти в знакомую корчму / Подумавши, я решился идти в корчму

я решился идти в знакомую корчму, написать там записку и послать жида / я решился идти в знакомую корчму и написать там записку и послать жида

С. 146

я бросил пистолет в голову жиду-предателю и в сопровождении мужиков пошел на панский двор. / я бросил пистолет в голову жиду-предателю и в сопровождении по[шел]

я знаю потому, что три раза показывался дневной свет сверху, в душник. / я знаю потому, что три раза показывался дневной свет в [душник]

Я почувствовал все свои преступления разом. / Я чувствовал все свои преступления разом.

а за нею, как светлый божественный ангел, прекрасная моя, непорочная Марыся...

Боже мой! Боже мой! / а за нею, как светлый божественный ангел, прекрасная моя, непорочная Марыся... Граф... и картина покрывалася огнем [?]

я впадал в бешенство: кричал, плакал и грыз каменный пол погреба. / я впадал в бешенство: кричал, плакал и грыз камн[и] /378/

я ~ подполз к дверям ~ стал кричать / я ~ подполз к дверям ~ на[чал?]

Теперь все спят: неужели ж / Теперь все спят, а

из душника красный свет пробился в погреб / из душника красный огонь

С. 147

Я пробовал лизать сырые стены / Я пробовал всасывать

Я выл, как зверь, от страдания / Я выл от страдания

тут мои разбойники налетели /тут мои то[варищи]

И мне не удалося их тогда увидеть. / И мне не удалося их тогда в[идеть].

С. 148

принес мне постель и ввечеру привел знахаря. / принес мне постель и п[ривел]

благоразумный хозяин не говорил своей жене про меня / благоразумный хозяин не говорил своей хо[зяйке]

я узнал того самого отца Никифора, который когда-то обещал сделать из меня человека./я узнал того самого отца Никифора, который когда-то обещал из меня человека сделать.

я ему напомнил того бедного Кирилка-сироту, взятого им давно когда-то у бедной вдовы Дорошихи. / я ему напомнил того бедного Кирилка-сироту, взятого им когд[а-то]

С. 149

человеческая фигура тихо подходит к хате. Ближе — вижу: женщина в черном платье, только не крестьянского покроя. Подходит к самому окну / человеческая фигура тихо подходит к хате. Ближе — вижу: женщина подходит ко мне в черном платье, только не крестьянского покроя. Подходит к самому окну

Потом, как сестра, как самая нежная, нежная любовница, она обвила меня своими руками. / Потом, как сестра, как нежная, нежная любовница, она обвила меня своими руками.

Марыся, как подданка, не могла следовать за нею в монастырь. / Марыся, как подданка, не могла следовать за нею.

Она искала для себя квартиру в селе, и ей рекомендовала дияконша тытареву хатку в саду как самое уютное и дешевое убежище. / Ей рекомендовала дияконша тытареву хатку в саду как самое уютное и дешевое жилище.

приходила каждый вечер в продолжение лета и осени в эту самую [хатку] и дожидала меня / приходила каждый вечер в продолжение лета и осени в эту самую [хатку], до[жидала]

Она как бы боялась напомнить мне о ней / Она как бы боялась в[спомнить?] /379/

я тоже боялся услышать ее имя из непорочных уст панны Магдалены. / я как бы боялся услышать ее имя из уст панны Магдалены.

С. 150

— Жива. Но не скажу здорова, — отвечала п[анна] М[агдалена]. / — Жива. Но не скажу здорова.

— Что же с нею? / — Что с нею?

спросил я с трепетом./ Ск[азал]

Сердечным недугом страдает! / Сердечной болию страдает!

И я не смел останавливать их. / И я не смел ее останавливать.

Панна Магдалена имела надо мною безграничную моральную власть / Панна Магдалена имела надо мною безграничную власть

Она, несчастная, была матерью / Она, бедная, была матерью

Графиня покойная не хотела ничем помочь нищей матери своего внука, страшася ложного стыда. / Графиня покойная не хотела ничем помочь нищей матери своего внука, она стыдилася своей родни.

День ото дня мне было лучше, а между нами решено было, как скоро можно будет мне выходить, то отправиться не в отдаленный глухой монастырь / а День ото дня мне было лучше, между нами решено было, как скоро можно мне ходить, то отправиться мне не в отдаленный глухой монастырь б День ото дня мне было лучше, между нами решено было, как скоро можно будет мне ходить, то отправиться мне не в отдаленный глухой монастырь

Мы так еще днем условились. / Мы так днем условились.

С. 151

С рассветом они вывели меня на Житомирскую дорогу, и мы рассталися, рассталися навеки. И при последнем целовании незабвенная моя панна Магдалена благословила меня этою святою книгою. — И он указал на лежавшую на столе Библию, о которой я говорил уже. — Святая! божественная книга! — продолжал он восторженно. — Мое единое прибежище, покров и упование. — Старик задумался, заплакал и сквозь слезы говорил, как бы сам про себя: — Одна-единственная вещь, уцелевшая от пожара. — Друже мой! — сказал он / а С рассветом они вывели меня на Житомирскую дорогу, и мы рассталися, рассталися навеки. — Друже мой! — сказал он б С рассветом они вывели меня на Житомирскую дорогу, и мы рассталися, рассталися навеки. /380/ И при последнем целовании незабвенная моя панна Магдалена благословила меня этою святою книгою. — И он указал на лежавшую на столе Библию, которую я

— Друже мой! — сказал он после минутного молчания. — Ежели Бог приведет тебя в наш край, то посети бедное село на берегу Случи, и если найдешь их живыми, то поцалуй их от меня, а если померли, то отслужи за их мученические души панихиду. / — Друже мой! Ежели Бог приведет тебя в наш край, то посети бедное село на Случи, и если они живы, то поклонися им от меня, а если померли, то отслужи за их души панихиду.

Я пришел в Житомир, явился к губернатору, рассказал ему чистосердечно свою страшную историю / а Я пришел в Житомир, явился к губернатору, рас[сказал] б Я пришел в Житомир, явился к губернатору, сказал ему, кто я, и был в Я пришел в Житомир, явился к губернатору, рассказал ему чистосердечно свою историю

Вот тебе и вся моя грешная повесть, мой друже и мой милый земляче. / Вот тебе и вся моя грешная повесть, мой друже и мой земляче.

Невикористана нотатка в автографі (ІЛ, ф. 1, №91)

С. 149

Какие, например?
КНЯГИНЯ

Варіанти чистового автографа (ІЛ, ф. 1, № 93)

С. 152

сколько милых, очаровательных видений пробуждается в моем старом сердце при этом милом слове. / сколько милых, очаровательных видений воскресает в моем сердце при этом слове.

а за вербою стоит клуня / поза вербою стоит клуня стоит клуня, окруженная стогами жита, пшеницы и разного, всякого хлеба / а стоит клуня, окруженная стогами разно[го хлеба] б стоит клуня, окруженная стогами жита и пшеницы

Видал я на своем веку таки порядочные сады / Видал я много на своем веку таки порядочных садов

но это что за сады! / но это куда!

другого такого саду нет на всем свете. /другого такого саду нет на свете.

а в долине тихий, едва журчащий ручей ~ окутанный широколиственными темными зелеными лопухами / а в долине /381/ тихий, едва журчащий ручей ~ окутанный широколиственным темным бурьяном.

С. 153

И он, скатившись кубарем с могилы, встал / И он, сойдя с мо[гилы]

— А де ж твоя дома, небораче? / — Де ж твоя дома, небораче?

— А колы в Киреливку, так сидай на мажу / — А колы в Киреливку, так ходы

он погоняет себе волы, как ни в чем не бывало. /он погоняет себе волов к[ак]

— Онде, онде наша хата! / — Он, онде наша хата!

мальчуган побежал себе с Богом в село. / мальчуган побежал в село не оглядываясь.

я ~ подошел к нашему перелазу. / я ~ подошел к своем[у] там, около хаты, на темном, зеленом бархатном шпорыше, все наши сидят себе в кружке /там, около хаты, на зеленом Катерина ~ стоит себе около дверей, подперши голову рукою, и как будто посматривает на перелаз. / Катерина ~ стоит себе около дверей, подперши голову рукою как [?]

С. 154

Никита был раз с отцом в Одессе и там, конечно, видел эти столбы. / Никита был раз с отцом в Одессе и там, конечно, у[видел]

дам драла через цвынтарь в яр к счастливцам / дам драла через цвынтарь в яр к пр[иятелям?]

идут два псалтырника, берут меня, раба Божия, за руки и обращают вспять / идут два псалтырника, берут меня, раба Божия, за руки и ведут

два псалтырника ~ обращают вспять, сиречь ведут в школу / два псалтырника ~ обращают вспять, т[о есть?]

Предшественник его, Никифор Хмара ~ у тытаря на меду захворал ночью, а к утру и помер / Предшественник его, Никифор Хмара ~ у тытаря на меду захворал да

он ~ смотрел бы настоящим запорожцем /он ~ смотрел н[астоящим?]

С. 155

вот где, можно сказать, истинное испытание / вот где, можно сказать, испытание

Ну, скажите, люди добрые, рождался ли когда на свет такой богатырь / Ну, скажите, люди добрые, роди[лся]

я ~ совершил сей священный обряд / я ~ совершил вес[ь]

Совгирь-слипый ~ собравши всю свою мизерию в одну торбу, закинув ее на плечи, взял патерицю в руку / Совгирьслипый ~ собравши всю свою мизерию в одну торбу, закинув ее на плечи, п[атерыцю] /382/

отец женится на молодой вдове/ отец женится на в[дове]

С. 156

один из многих моих дядей ~ предложил мне ~ помогать его наймиту по хозяйству / один из многих моих дядей ~ предложил мне ~ помогать его наймиту в [хозяйстве?] пойдем под окнами воспевать «Богом избранную» / пойдем под окнами петь «Богом избранную»

я получал кныш и копу деньгами. / я получал кныш и копу мед[ью].

Так пролетели четыре жалких года над моею детской головою. / Так пролетели четыре жалких года над моею бедною юностию.

С. 157

Не пролетела, правда, а проползла в нищете / Не пролетела, правда, а черепахой проползла в нищете

я немного оперился и, разумеется, полетел прямо в родимое гнездо. / я немного оперился и, разумеется, полетел прямо на [родину?]

Может ли быть место в этих милых приютах нищете и ее гнусным спутникам? / Может ли быть место в этих милых приютах нищете и ее гру[бым?]

мне нужно было взять в сторону от почтовой дороги — взглянуть поближе на мой эдем / мне нужно было взять в сторону от почтовой дороги и уви[деть]

проезжий ~ непременно полюбуется величественным храмом грациозной архитектуры растреллевской / проезжий ~ непременно полюбуется величественным храмом прекрасной

в величественном храме читаешь на мраморной доске / в величественном храме читаешь в олтаре на мраморной доске

Странные два памятника одной и той же строительницы! / Странные два памятника.

С. 158

ничего живого на черной улице не видно. / ничего живого на ули[це]

по ту сторону Трубежа мы увидели — белые хаты. / по ту сторону небольшого пруда

Мне очень понравилась его совершенно хохлацкая выходка, и я, высунувшись с брички, приветствовал хозяина / Мне очень понравилась его совершенно хохлацкая выходка, и я велел

сказал я ~ и прибавил с расстановкою: — А чи не можна б у вас, дядюшко, пидночовать? / сказал я ~ и прибавил: — А чи не можна б у вас, дядюшко, пидночовать? /383/

С. 159

можно было видеть, что хата была просторная и чистая. / можно было ра[зглядеть?]

Заметьте, что ничем нельзя так скоро задобрить моего угрюмого земляка, как приласкать его дитя / Не[льзя]

— У нас нема ничого такого солодкого, ни того чаю, ниже того сахару, а так просто, по-простому. / — У нас нема ничого такого солодкого, ни того чаю, ниже того сахару, а по-простому.

С. 160

старушка — достала с полыци восьмиугольный расписанный графин /старушка — достала с полыци гра[фин]

нам треба буде розпытать у тебе дещо. / нам треба буде сп[ытать]

Рассказал мне, между прочим, как он, будучи парубком еще, был в погоньцях под французом / Рассказал мне, между прочим, как он, будучи м[олодым?]

С. 161

А с самого начала, — прибавил он, — наточить нам с кухоль / А с самого начала, — прибавил он, — наце[дить]

я готова каждый день, каждую годину рассказывать / я готова каждую годину

она тихо заплакала. /она го[рько]

С. 162

Бывало, покойный Катеринич приедет к нам / Бывало, ст[арый]

и рассказать не можно. / и рассказать было трудно.

Катерина Лукьяновна взяли ее на руки и, поцаловавши, тут же и сказали / Катерина Лукьяновна взяли ее на руки и, поцаловавши, ска[зали]

С. 163

как возьмуся в боки, да и пойду, да как пойду? / как возьмуся в боки, да и пойду, ка[к]

Я, разумеется, испугалася и стала себе в угол, да и стою, как будто меня и в комнате нет. / Я, разумеется, испугалася и стала себе в угол, как бу[дто]

— А вы таки, Микитовна, булы колысь, нигде правды сховать, таки добре дзындзюрысти / — А вы таки, Микитовна, булы колысь, нигде правды сховать, бул[ы]

прекрасно було слушать, как вона, бувало, заспивае. / прекрасно було слушать, как она пела.

С. 164

Ах, вот что я было чуть-чуть совсем не позабыла / Ах, вот что я было чуть-чуть было /384/

есть тут, голубчики мои, недалеко от нашего села на Трубайли хутор / есть тут, голубчики мои, недалеко от нашего села на Трубайли таки

сын из школы — у нас, бывало, и днюет и ночует / сын из школы — у нас, бывало, и дне[м и ночью?]

они чувствовали, бедные, что не дадут им жить одному для другого. / они чувствовали, бедные, что ра[злучат]

С. 165

лучше я ее в гроб положу, чем увижу ее, мою милую Катеньку, на хуторе / лучше я ее в гроб положу, чем увижу ее, мою милую, на [хуторе]

а морда, неначе тее решето / а морда, к[ак]

С. 166

«Мы сами видим, что ты мордатый» / «Мы сами видим, что мордатый»

мы с Катрусею ушли в другую комнату дочитывать книжку. / мы с Катрусею ушли до[читывать] книжку.

Мы как сидели, так и обмерли. / Мы так и обмерли.

И помогли слезы? / Не помогли слезы?

он, душегубец загубил ~ мою одну-единственную любовь! / он, душегубец, загубил — мою единственную любовь!

С. 167

Всему, всему причиною одна родная мать / Всему, всему причиною родная мать

захотелося ей, видишь ли, свою единственную дочь увидеть княгинею! / захотелося, видишь ли, свою единственную дочь увидеть княгинею!

я не знаю, как мне уж и рассказывать! / я не знаю, как у[ж]

— А началося вот так / — А началося так

С. 168

ежели чего захочется Катерине Лукьяновне, то нужно было просить Яшку. / ежели чего захочется Катерине Лукьяновне, то мы просили Яшку.

когда, бывало, придется уже ей до скруту, невмоготу, то она / когда, бывало, придется уже ей до скруту, то она

она — все-таки улыбнется и поворотит все в жарты (в шутку). / она — все-таки улыбнется и поворотит все на смех.

А он — приедет в полночь из Козельца / А он — приедет ночью

А он — приедет в полночь из Козельца пьяный, да привезет с собою жида / А он — приедет в полночь из Козельца пьяный, п[ривезет]

а бывает и вот еще как / а бывает и не так

С. 169

тут хоть макитру пустую поставь на стол / тут хоть макитру одну

А сам сидит себе за столом, та знай в ладоши бьет / А сам сидит себе за столом, хох[очет]

он рад был, когда они пустошили добро. / он рад был, когда пустошили добро.

люди в селе пухли от голоду и здыхалы, як ти собаки, без святои исповиди / люди в селе пухли от голоду и умирали, як

С. 170

как она еще, бедная, дитя выносила? / как она еще, бедная, это дитя выносила?

когда, бывало, он заснет пьяный, то она дрожа, на цыпочках, пройдет мимо его в свою комнату, упадет на колени перед образом скорбной Божией Матери, помолится и так горько заплачет, так горько, так тяжко, что я и не видала никогда, чтоб люди так плакали. Мне даже страшно делалось. А когда он поедет / а когда, бывало, он заснет пьяный, то она подойдет к нему, станет на колени, помолится и так заплачет, что я и не видала, чтоб так люди плакали. А когда он поедет б когда, бывало, он заснет пьяный, то она д[рожа?] в когда, бывало, он заснет пьяный, то она пройдет

я еще, бывало, говорю ей: не берите, не подымайте через силу, вы сами видите / я еще, бывало, говорю ей: не берите, не подымайте такую тяжесть, вы сами видите

я одна понесу. / я одна понесу два мешка.

голодная мать вырывает из рук хлеб у своего умирающего дитяти! / а голодная мать вырывает из рук у [своего] б голодная мать вырывает из рук хлеб у своего го[лодного?]

мать вырывает из рук хлеб у своего умирающего дитяти! И волчица, я думаю, этого не делает! Что значит голод! / мать вырывает из рук хлеб у своего умирающего дитяти! Вот что значит голод! И волчица, я думаю, этого не делает!

она как будто взглянула на нас и закричала: «Не треба! не треба! хлиба!» / она как будто взглянула на нас и закричала: «Не надо

— Господь его милосердый знает, — продолжал хозяин, обращаясь ко мне, — как это воно все мудро да хитро устроено/ — Господь его милосердый знает, как э[то]

С. 171

как это воно так делается на свете, так дивно! — прибавил он / как это воно так делается на свете, так дивно! — ска[зал] /386/мне нужен дворец, а не лачуга хохлацкая, в которой / мне нужен дворец, а не лачуга, в которой

Отдохнули мы без него немного, слава Богу. / Отдохнули мы немного, слава Богу.

только смотрю, какая-то женщина с ним в картузе / только смотрю, какая-то пани с ним в шляпке

«Что ты, — говорит, — глаза вытаращила? Пошла вон, дура!» / «Что ты, — говорит, — глаза вытаращила? Пошла вон!»

С. 172

Я тебе, душенька, свою сестрицу сейчас представлю. / Я тебе, душенька, свою сестрицу р[екомендую?]

С. 173

А жидовка Хайка, что князь назвал своею сестрицею, так и носится / А жидовка Хайка, се[стрица?]

он — привез с собою другую сестру, уже не жидовку, а полячку или цыганку, кто ее знает, — помню только, что была черная. /он — привез с собою другую сестру, уже не жидовку, а полячку или цыганку ч[ерную?]

они ему его доброе возвратят седмерицею. / они ему его доброе возвратят з с[едмерицею?]

С. 174

Посмотрела около клуни — и половины скирд хлеба не досчитала. / Посмотревши

А токовой отвечает, что сам князь по частям все жидам продавал / А токовой отвечает, что кня[зь]

а денщики — те, бедные, пешком и босяком / а денщики — те, бедные, просто пешком и босяком

С. 174-175

драгуния тым часом — покотом на траве лежала и сквернословила да трубки курила / драгуния тым часом ~ покотом на траве лежала и трубки курила

С. 175

Он выругался за дверью по-своему, по-московскому, и оставил нас в покое. / Он выругался за дверью по-своему и оставил нас в покое.

драгуния гуляла по саду и пила водку, расставленную чуть ли не под каждым деревом / драгуния гуляла по саду и пила водку, расставленную поч[ти]

Поставили на столе в трех местах свечи / я Расста [вили] б Поставили на столе све[чи]

клуня наша загорелась / клуня наша за[пылала]

гости смотрят и, звычайне, пьяные, знай хохочут да кричат «ура!» / гости смотрят и, звычайне, пьяные, знай хохочут. /387/

С. 175 — 176

она, моя бедная, лежит, только головою мне кивает / она, моя бедная, лежит, только рукою мне

С. 176

Заплакала я, грешная / Заплакала я, бедная

что же мы теперь будем делать? Где мы приютимся, куда мы денемся / что же мы теперь будем делать? Куда

как неживая, упала ко мне на руки. / как неживая, к[о мне?]

«Где же княгиня? / «Где же Кат[я]?

(Она всегда ее так называла.) / (Она всегда ее кн[ягинею называла?]

С. 177

До Киева, кажется, будет ближе / До Киева будет ближе

брички у него нет, а простая мужицкая повозка есть. / брички у него нет, простая мужицкая повозка есть.

простая мужицкая повозка есть. / простая пов[озка]

«Попроси, — говорит она, — хоть простой повозки». / «Попроси, — говорит, — хоть простой повозки».

Наложили мы в повозку сена да покрыли рядном и положили ее, бедную, в повозку / Положили в повозку сена да покрыли рядном. Положили ее, бедную, в повозку.

— Хоть бы дитя проведал! Проклятый! / — Хоть бы дитя проведал!

— Господь с ним, Степановичу, пускай лучше не проведывает! / — Господь с ним, пускай лучше не проведывает!

пока жидок мой — закладывал свои тощие лошади / пока жидок мой ~ закладывал лош[ади]

рассказа, так неотрадно приветствовавшего меня / рассказа, так неожиданно приветствовавшего меняМУЗЫКАНТ

Варіанти автографа (ІЛ, ф. 1, № 94)

С. 178

если это случится не осенью и не зимою / если это случится не зи[мою]

на валу высокая каменная зубчатая стена / на валу высокая каменная стена

надгробные плиты, вросшие в землю, между — дубами, быть может, самим ктитором насажденными. / надгробные пли/388/ты, вросшие в землю, между — дубами, быть может, самим ктитором по[саженными?]

все есть, что нужно для самой полной романтической картины / все есть, что нужно для самой очарова[тельной]

Я — посетил эти полуразвалины / а Я — посещал б Я посетил эти р[азвалины]

монастырь воздвигнут / монастырь построен

о чем свидетельствует портрет его яко ктитора / о чем свидетельствует портрет яко ктитора

С. 179

я на другой день хотел было — отправиться в Лубны осмотреть и посмотреть на монастырь / я на другой день хотел было — отправиться в Лубны посмотреть

я на другой день хотел было ~ посмотреть на монастырь, воздвигнутый набожной дочерью / я на другой день хотел было — посмотреть на монастырь, воздвигнутый дочерью

Хозяин мой, нужно заметить, был уездный преподаватель / Хозяин мой, нужно заметить, был уездный учитель

возница — опустил вожжи / возница ~ пу[стил]

кони, не будучи глупы, и пошли / кони, не будучи глупы, и свернули

как нам проехать в Дигтяри? / как нам проехать на — А просто берить на Прилуку. / — А просто на

С. 180

проговорил мужик и пошел по улице впереди нашей удалой тройки. / а проговорил мужик и пошел впереди наше[й] б проговорил мужик и пошел чере[з]

говорил мужик, показывая рукою на едва заметную дорожку, блестевшую между густой зеленой пшеницей. / говорил мужик, показывая рукою на едва заметную дорожку, блестевшую между з[еленой]

возница наш ~ все молчал и проговорил/ возница наш — все молчал и з[аговорил?]

был озлоблен пылью и прочими дорожными неудачами. / был озлоблен пылью и прочими неудачами.

С. 181

Я думал и у Бога спрашивал / Я думал и сам

этот проклятый вопрос, так некстати родившийся в моей душе / этот проклятый вопрос, так некстати родившийся во мне

мне представлялся этот бал каким-то нечеловеческим весельем. / мне представлялся этот бал чем[-то]

Не описываю — ни той широкой и величественной просеки / не описываю — ни той широкой про[секи] /389/

Не описываю ~ ни огромного села, загроможденного экипажами, лошадьми, лакеями и кучерами / Не описываю ~ ни огромного села, загроможденного экипажами, лошадьми и лакеями

я заключил, что он порядочный шутник. / я заключил, что он порядочный дурак.

мы скромно пошли вдоль великолепной аллеи к барскому дому. / мы скромно пошли к

мы, в коридоре умывши свои лики и согнавши пыль — отправились / мы, в коридоре умывши свои лики, со[гнавши] Мы вошли сначала в дом и, пройдя две залы, очутилися / Мы прошли

С. 182

пройдя дорожкой, тщательно песком усыпанной — вошли мы в сад / пройдя дорожкой, тщательно у[сыпанной]

Виргилий мой подвел меня к высокому раскидистому огромному дубу / Виргилий мой подвел меня к высокому раскидистому толсто[му]

Виргилий мой — расшаркнулся перед хозяином / Виргилий мой — расшаркнулся с х[озяином]

Виргилий мой с подобострастием схватил его палец обеими руками / Виргилий мой с подобострастием схватил его обеими руками

Виргилий — схватил его палец обеими руками и рекомендовал меня / а Виргилий ~ схватил его палец обеими руками, причем б Виргилий — схватил его палец обеими руками и пред[ставил]

Я в свою очередь тоже расшаркнулся — довольно по-ученому, то есть по-медвежьи / Я в свою очередь тоже расшаркнулся — довольно по-ученому, то есть вро[де медведя?]

Не описываю вам ни хозяйки, ни хозяина, потому что во время нашей аудиенсии / Не описываю вам ни хозяйки, ни хозяина, потому что при

если художник пренебрег подробностями, то картина его останется только эскизом / если художник пренебрег подробностями, картина его останется только эскизом

отойдет со вздохом к портретам Зарянка восхищаться гербами, с убийственною подробностию изображенными на пуговицах / отойдет со вздохом к портретам Зарянка восхищаться гербами, со всею

я ограничусь только первым впечатлением, что, по мнению психологов, самая важная черта при изображении характеров. / я ограничусь только первым впечатлением, что, по мнению психологов, д[аже?] /390/

С. 183

А на террасе, между роскошными цветами и лимонными деревьями, только еще разноцветные фонари развешивали. / А снаружи еще, между роскошными цветами и лимонными деревьями, только еще разноцветные фонари развешивали.

А на террасе — только еще разноцветные фонари развешивали. / А на террасе — только еще фонари

Некий ученый муж, кажется, барон Боде, поехал / Некий ученый муж поехал

муж — поехал из Тагерана к развалинам Персеполиса / муж — поехал из Тагерана в

мое путешествие — не было сопряжено с такими трудностями, как путешествие из Тагерана к развалинам Петролиса 1 / мое путешествие — не было сопряжено с такими трудностями, как путешествие из Тагерана в дале[кий Персеполис?]

да и сравнение, надо правду сказать, я делаю самое неестественное / да и уподобление, надо правду сказать, я делаю самое неестественное

Формы одни и те же, и львицы и львы одни и те же / а Формы одни и те же, и лю[ди] б Формы одни и те же, и львицы одни и те же

я могу сказать смело, что мне совершенно нечего делать / я могу сказать смело, что мне зде[сь] н[ечего?]

мне совершенно нечего делать, как только любоваться свежими, здоровыми лицами провинциальных красавиц. / мне совершенно нечего делать, как только любоваться свежими, здоровыми лицами д[еревенских?]

С. 184

Я терпеливо ожидал / Я ож[идал]

Я терпеливо ожидал конца последней фигуры кадрили / Я терпеливо ожидал последней фигуры кадрили

а между тем разгадывал вопрос / а между тем ре[шал]

тут что-нибудь да не так». / тут что-нибудь не так.

отчего это военных нет на бале? — Их почти нигде не принимают / отчего это военных нет на бале? — А вы

ментор мой завертелся / ментор мой скрылся1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’ єктура (уніфіковано за контекстом): Персеполиса. /391/А я, протолкавшися кое-как между зрителей и зрительниц — вышел на террасу / я А я вышел на т[еррасу] б А я, протолкавшися между зрителей и зрительниц — вышел на террасу

Бал был увенчан самым роскошным ужином и не спрыснут, не запит, а буквально был залит / Бал был увенчан самым роскошным ужином и не спрыснут, а

Гросфатер начался и продолжался / Гросфатер прод[олжался]

Гросфатер начался и продолжался со всей деревенской простотою до самого восхода солнца. / Гросфатер начался и продолжался со всей деревенской простотою до самого рассвета.

Власть, утвержденная при свете свечей / Вся

С. 185

могущество ваше исчезает, как тот прозрачный туман / могущество ваше исчезает, как тот прозрачный пар

пробираясь между дубами к нашему лагерю (гости не помещались в зданиях / а пробираясь между дубами к нашему лагерю для гост[ей] б пробираясь между дубами к нашему лагерю, все [гости?]

То были друзья-собутыльники / Там со[брались?]

друзья-собутыльники, предпочитавшие мирскую суету уединению, нельзя сказать совершенному. / друзья-собутыльники, предпочитавшие мирскую суету уединению, нельзя сказать тихо[му].

Я не знал, что к саду примыкает пруд / Я не знал, что в саду

мне показалося странным, когда густые, темные ветви орешника стали рисоваться на белом фоне. / а мне показалося странным, когда я сквозь густые ветви орешника у[видел] б мне показалося странным, когда густые, темные ветви орешника пока[зались?]

Для этого я уселся / Для его

я прислонился к бересту / я опер[ся]

Видения мои были прерваны / Сон

я увидел резвую стаю нимф / я увидел иг[ривую?]

я увидел резвую стаю нимф, плескавшихся и визжавших в воде / я увидел резвую стаю нимф, плескавшихся в воде

мне волею-неволею пришлося разыграть роль нескромного

Актеона-пастуха. / мне волею-неволею пришлося разыграть роль нескромного пастуха.

В одиннадцать часов утра посредством колокола сказано было / В ч[асов?] /392/

С. 186

а кто держался хорошего тона / а кому нр[авилось?]

Гости собрались / Пу[блика]

мелочь — поместилася кое-как впотьмах / мелочь — поместилася впотьм[ах]

Когда все пришло в порядок / Когда пришл[о]

явился на подмостках вроде сцены вольноотпущенный капельмейстер / явился на подмостках вроде домашн[ей сцены]

Что скажут гости первого разбора! / Что скажут гости первого сор[та]!

я услышал произносимые вполголоса похвалы артисту такого рода / я услышал та[кого рода?]

С. 187

я успел узнать от соседа кое-что о заинтересовавшем меня артисте. / я успел узнать от соседа кое-что о интересно[м] я — увидел виолончелиста со скрипкою в руках почти рядом с капельмейстером. И теперь /я — увидел виолончелиста со скрипкою в руках. Т[еперь?]

Это был молодой человек — с тонкими едва улыбающимися губами / Это был молодой человек — с тонкими улыб[ающимися]

Я, однако ж, не струсил и продолжал хлопать и кричать «браво!» / Я, однако ж, не струсил и продолжал хлопать и прод[олжал]

я видел его во время обеда, с рукой, обернутой салфеткой, за стулом самого хозяина. / я видел его во время обеда за сту[лом]

я пошел через леваду по дорожке [к] старосветским таинственным дубам. / я пошел через леваду по дорожке [к] старосветским дуб[ам]

— Вы! вы один-единственный человек, который слушал меня и понял меня! / — Вы! вы единственный]

С. 188

И он поспешно удалился. / Он поспешно удалился.

Как мы недалеко, однако ж, ушли / Как мы недалеко, однако ж, стоим

Как мы недалеко, однако ж, ушли от благородных рыцарей-разбойников / Как мы недалеко, однако ж, ушли от благородных разбойни[ков]

я, слава Богу, не совсем ошибся. / я, к[счастью?] то были чудные, божественные звуки, в которых отразились стоны рыдающего непорочного сердца. / то были чуд/393/ные, божественные звуки, в которых отразились чистые стор[оны]

Пришел он ко мне в беседку с виолончелью и, не сказав ни слова, начал / Пришел он ко мне в беседку с виолончелью и, не гово[ря]

Орфей мой — повел медленно смычком по струнах / Орфей мой — до[ тронулся?]

Проигравши тему, он вариировал ее на тысячу ладов / Проигравши тему, он продолжал

Слушатели вокруг беседки в продолжение игры не пошевелились / Слушатели вокруг беседки в продолжение игры не ше[велились]

Я молча взял его за руки / Я молча подал

С. 189

приезжал — Глинка, слушал мою игру на скрипке и на виолончели, хвалил меня и просил барина / приезжал ~ Глинка, слушал мою игру на скрипке и на виолончели и

во всем огромном селе ни лошади, ни телеги не оказалось. Нечего сказать, мужики зажиточные! / во всем огромном селе ни лошади, ни телеги не оказалось. Хоро[ши?]

как бы не найтись во всем селе одной лошади / как бы не найтись во всем селе одной к[лячи?]

С. 190

уверял меня жид / уверил меня жид

Он, изволите видеть, начал и кончил свою службу во флоте лекарем. / а Он, изволите видеть, на[чал] б Он, изволите видеть, лекарь.

начал и кончил свою службу во флоте лекарем. Путешествовал раза два вокруг света, оставил службу. Получает себе полный пансион. / а начал и кончил свою службу во флоте лекарем. Получает себе по[лный] б начал и кончил свою службу во флоте лекарем. Путешествовал раза два вокруг света, получает себе в начал и кончил свою службу во флоте лекарем. Путешествовал раза два вокруг света, высл[ужил]

С. 191

он все еще ~ смотрел на наш экипаж. / он все еще — смотрел на нашу

«Такие скверные, — прибавил он, — что об них и думать нехорошо, а не то, чтобы еще и говорить». / «Такие скверные, — прибавил он, — что об них не то

кузнечики начинали в зеленом жите свой шепот. / а кузнечики начал[и] б кузнечики начинали свой

из зеленой гладкой поверхности — выглянули верхушки тополей / из зеленой ровной /394/

потом показалися зеленые маковки верб. / потом выглянули з[еленые]

С. 192

Взявшись с приятелем под руки (чего я, между прочим, терпеть не могу), и 1 пошли вдоль изгороди, уставленной высокими роскошными тополями. / а Мы, взявшись под руки (чего я, между нами будь сказано, терпеть не могу), иное дело б Мы, взявшись под руки (чего я, между нами будь сказано, терпеть не могу) и даже с в Мы, взявшись под руки (чего я, между нами будь сказано, терпеть не могу), прости меня, Купидон г Мы, взявшись под руки (чего я, между нами будь сказано, терпеть не могу), с девицей или с д[амой] д Мы, взявшись под руки (чего я, между нами будь сказано, терпеть не могу), с девицей, а в особенности с дамой, это совсем другой вопрос. Так вот мы, взявшись под руки, пошли вдоль изгороди отыскивать входа в сию заповедную рощу.

То вдруг стройный ряд тополей прерывался / То ст[ройный]

ряд тополей прерывался усевшимся над самым рвом старым дубом / ряд тополей прерывался усевшимся над самой канавой

Пройдя добрые полверсты, мы дошли / Уж[е?]

Не доходя до дома, мы в стороне, недалеко от дороги, между деревьями увидели / Не доходя до дома, мы в стороне от

Не успели мы ступить / Не успели мы пройти

к нам выбежали из-за куста цветущей душистой черемухи две ~ девочки / к нам выбежали из-за куста че[ремухи]

С. 193

девочки ~ спряталися за куст черемухи. / девочки — спряталися в куст

Мы вошли на крылечко, и хозяин предложил / Мы вошли на крылечко, и з[аботливый?]

Это была ~ брюнетка ~ со вздернутым носом, с прекрасными белыми крупными зубами / а Это была — брюнетка ~ со вздернутым носом, с б Это была ~ брюнетка — со вздернутым носом и

Остановилася в дверях да и затараторила / Постановилася в дверях как будто1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (сполучник «и» знято за контекстом). /395/С. 194

встретил нас Антон Карлович 1 ~ и просил меня садиться без церемонии.

— А вы, Марьяна Акимовна, пошлите / встретил нас Антон Карлович — и просил меня садиться без церемонии. А Марьяна Акимов[на]

явилась горничная, скромная и миловидная, в деревенском костюме. / а явилась горничная в ч[истом?] б явилась горничная с скромной

получивши приказание от Марьяны Акимовны на чистом малороссийском языке, вышла / получивши приказание на чи[стом]

Если бы я не знал, чьи это были дети / Если бы я не знал исто[рии]

я подумал бы, что я имею счастие / я подумал бы, что я имею ч[есть?]

С. 195

В коморе, освещенной одним окном, помещалась у него / В коморе у н[его]

это можно было заключить из стоявшего на широком камине алембика, реторты, стеклянных и глиняных банок. / это можно было заключить из стоявшего на широком камине алембика, реторты и

Стены светлицы, или кабинета, были украшены / Стены светлицы бы[ли]

Стены — были украшены луками, стрелами, томагауками и другими орудиями дикарей / Стены — были украшены луками, стрелами, б[умерангами?]

что и свидетельствовало о кругосветном странствовании Антона Карловича 1. / что и свидетельствовало о далеком странствовании Антона Карловича.

Около стен стояло две кушетки, а между ими, у стены, простой дубовый стол / Около стен стояло две кушетки, а между ими про[стой]

подумал я вслух / проговори[л]

— Вы загляните в комнату / — Вы п[осмотрите]

С. 196

когда в 1654 или 5-м году ходил наказным гетманом Иван Золотаренко 2 с полками малороссийскими добывать Смоленска / а когда в 1651 б когда в 1654 или 5-м году ходил наказным гетманом с полками малороссийскими добывать Смоленска1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (уніфіковано ім’я та по батькові персонажа): Антон Адамович.

2 Іван Золотаренко вписано на залишеному місці. /396/вот им и выдали австрийскими талерами, положивши московское тавро на каждый талер. / а вот им и выдали австрийскими талерами с б вот им и выдали австрийскими талерами, приложивши московское тавро на каждый талер.

Например, у кого вы увидите / Например, у кого вы в[идели?]

почему, дискать, А[нтон] Кар[лович] 1, имея столько хлеба, не построит себе винокуренку / почему, дискать, А[нтон] Кар[лович] н[е построит?]

С. 197

«Зачем, — говорыть, — что[бы] пьяныць голых пускать по свиту? / «Зачем, — говорыть, — что[бы] пьяныць пу[скать]

— Прекрасно! Куда же вы сбываете свой хлеб? — А куда сбываем? Никуда больше, как у Дигтяри. Видите, паны там бенкетуют, а мужики голодают. Да еще мало того: в селе, кроме корчмы, что ни улица, то и шинок, а в каждом шинке, для приману людей, шарманка играет. Вот мужик бедный и пропивает последнюю нитку под немецкую музыку. Сказано — мужик дурак. «Зато паны умудрилися! О филантропия!» — подумал я и простился с токовым. / «Прекрасно!» — подумал я и простился с токовым. Если бы таких оригиналов помещиков побольше, то оно бы хорошо было. А то мне встречалися такие оригиналы, что выстроит десять шинков в селе, да ради вящего дохода в каждом шинке и по шарманке заведет. Вот тут и попробуй бедный мужик не пропиться донага под немецкую музыку. О агрономия! О филантропия!

— Прекрасно! Куда же вы сбываете свой хлеб? / — Прекрасно! — подумал я. — Куда же вы сбываете свой хлеб? Антон Карлович 1 — привез с собою милого моего виртуоза / Антон Карлович — привез с собою Тара[са]

К нам подошла Марьяна Акимовна и нецеремонно взяла меня за руку / К нам подошла Марьяна Акимовна, н[ецеремонно?]

— И в самом деле лучше. Прошу покорно, господа / — Прошу по[корно]

С. 198

Снявши галстук и сертук, прилег, опустился на ароматное сено. / Снявши галстук и сертук, прилег на

17 сентября так вдвое столько наедет / 19 сентября так вдвое столько наедет1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (уніфіковано ім’я та по батькові персонажа): Антон Адамович. /397/С. 198 — 199

«А то, — говорит, — между этими хохлами совсем очерствеешь». / «А то, — говорит, — между этими провинциалами]

С. 199

— Я с вами согласен/ — Я с вами совершенно согласен

она недавно как-то о них вспоминала. / она недавно о них Адольфине Францовне вздумалося учиться говорить по-русски. / Адольфине Францовне вздумалося говорить по-р[усски]

Софья Самойловна чуть было не поссорилась из-за этого с Марьяной Акимовной. / Софья Самойловна чуть было не поссорилась с

— Вон они! Вон они! / [12 нрзб.]

едва успели мы надеть сертуки, как подбежали к нам Лиза и Наташа / а едва успели мы надеть сертуки, как выбе[жали] б едва успели мы надеть сертуки, как подбежали к нам д[евочки?]

С. 200

наш артист уже на крылечке играл на скрипке плясовую малороссийскую песню. / наш артист уже на крылечке играл на скрипке самым комичес[ким]

Марьяна Акимовна ~ любила в часы досуга забывать свое прозаическое насущное существование/ а Марья[на] Акимовна — любила в часы досуга забывать п[розаическое?] б Марья[на] Акимовна — любила в часы досуга забывать свое прозаическое суще[ствование]

Марьяна Акимовна ~ любила в часы досуга — уноситься в мир созвучий / Марья[на] Акимовна ~ любила в часы досуга ~ уноситься в мир лучший.

После чаю в хатке зажгли свечи. / После чаю бы[ли?]

Md. 1 Адольфина без всяких просьб и уговариваний — села за фортепьяно / Md. Адольфина порадовала [?] детей пер[выми?]

как это обыкновенно бывает / как это бывает

Мы все осталися под липою и в продолжение сонаты сидели / Мы все осталися под липою и, разумеется, п[ока]

С. 200 — 201

даже резвые дети — и те прильнули к Марьяне Акимовне / даже резвушки д[евочки?]1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’ єктура (уніфіковано за дальшим текстом повісті): m-lle. /398/С. 201

За сонатой Бетговена были сыграны — две сонаты / За сонатой Бетговена последова[ли]

Дети запрыгали около Марьяны Акимовны. / Дети ки[нулись?]

Тарас Федорович такие раскинул вариации / а А Тарас Ф[едорович] ра[скинул] б Тарас Ф[едорович] такие раскинул м[елодии?]

а у Антона Карловича 1 опять сигара погасла. / а Ан[тона]

и все мы, весело разговаривая, пошли любоваться / и мы

Я совершенно был очарован и декорацией, и этими добрыми, простыми людьми. / Я совершенно был очарован и этою декорацией

добрыми, простыми людьми. Долго мы еще гуляли / добрыми, простыми людьми. Когда на ферме все успокоилось Долго мы еще гуляли

С. 202

она уже пить не могла и говорить тоже, а только поманила / она уже пить не могла, а толь[ко]

а только поманила к себе рукою, и когда я нагнулся к ней / а а к[огда?] б а только поманила к себе пал[ьцем]

Он и заменил мною своего прежнего вожака. / Он и взя[л]

Вот и мы с толпами нищих пришли на обед. / Вот и мы между толпами нищих пришли на обед.

к нам [идут?] господа, и с барышнями. / к нам [идут?] господа с

и сама Софья Самойловна подошла ко мне / и одна

C. 203

— Я его непременно возьму к себе в пажи». / — Я его непременно возьму в горницы

но вы, и эти добрые люди, и эти часы, проведенные вместе с вами, так дороги моему сердцу, что для меня / а но вы так дороги б но вы и в[аши?]

непременно меня уведомьте. Я вам завтра сообщу свой адрес. / непременно меня уведомьте. И я оставил ему свой адрес.

Я вам завтра сообщу свой адрес. И он обещался мне вести дневник / Я вам завтра сообщу свой адрес. А лучше всего пересылайте ваши письма через Осипа Григорьевича (моего Виргилия). Он обещает мне тоже писать, и он будет1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (уніфіковано ім’я та по батькові персонажа): Антона Адамовича. /399/он обещался мне вести дневник и посылать его каждый месяц / он обещался мне вести дневник и посылать его че[рез?]

я и тогда буду воображать, что рассказываю вам лично о моих впечатлениях». / я и тогда буду воображать, что рассказываю вам лично о здешних

я пошел было на хутор нанять лошадей / я пошел было в

я пошел было на хутор нанять лошадей с повозкою для перевезения себя с товарищем / я пошел было на хутор нанять лошадей с повозкою для препрово[ждения]

Антон Адамович догнал меня / Антон Адамович с трудом догнал меня

С. 204

А Адольфина Францовна обещается нам петь сегодня малороссийские песни. / а А Адольфина Францовна обещалася б А Адольфина Францовна обещается нам спеть 6 А Адольфина Францовна обещается нам петь сегодня на[родные?]

Виргилий мой заговорил было о службе, об обязанностях, о попечителе. / а Виргилий мой заговорил было о службе, об обязанностях, об б Виргилий мой заговорил было о службе, об обязанностях, о попечителе, но ему просто

— Уж хоть бы вы молчали, а то разносились с своим попечителем / — Разносились вы с своим по[печителем]

а то с вами не сговоришься. / а то я с вами н[е?]

Переглянулись мы с Виргилием и пошли молча за Марьяной Акимовной. / Переглянулись мы с Виргилием и пошли молча как

проводили нас, как самых близких своих друзей, гостеприимные и счастливые обитатели фермы / а проводили нас гостеприимные б проводили нас, как самых близких своих друзей, гостеприимные обитатели

С. 205

махала своим платком. Нетычанка покатилася быстрее / махала своим платком. Но вот неболь[шая] нетычанка покатилася быстрее

С. 206

Расставался с моим путеводителем, не думал я / Расставаяся тогда с моим путеводителем, не думал я навестим по-прежнему достойнейшего Антона Адамовича / а навестим в[новь?] б навестим по-прежнему достойнейшего Карла

я в продолжение двадцати лет (со дня выезда моего из Прилуки) не только что не видел / я в продолжение двадцати лет (со дня расставанья моего) /400/я ~ не видел Киева, Чернигова, Нежина, Прилуки / я ~ не видел Киева, Чернигова, Нежина и П[рилуки]

я в продолжение двадцати лет не видел моей милой родины / я д[вадцать лет?]

проезжая смиренный город Прилуки, вспомнил я серенький домик на углу грязных улиц и велел ямщику, или почтарю, остановиться у этого мизерного домика. / а проезжая смиренный город Прилуки, остановился я на почтовой станции отдохнуть немного с дороги б проезжая смиренный город Прилуки, вспомнил я на углу се[ренький]

я спрашиваю, здесь ли живет Иван Максимович С. / я спрашиваю не

С. 207

появилась на улице и тощенькая, согбенная фигурка / появилась на улице и фигура

— Спасыби / — Спасибо

— Да я вас всегда вспоминал / — Да я вас долго

он вскоре после нашего расставанья женился / он вскоре после моего [отъезда?]

раздался женский голос из-за ворот. / раздался женский голос на дворе.

С. 208

С нами гость сегодня вечеряет / а У нас гос[ть] б С нами гость до[лжен?]

она оставила меня навеки. / она меня оставила

она оставила мне малое дитя свое / она оставила мне за Ведь мы с вами не можем похвалиться молодостью, цветущей здоровьем. / Ведь мы с вами не можем похвалиться цветущей

В быту гражданских мужчин это еще не так резко бросается в глаза / В быту гражданских мужчин холостых

С. 209

Иван Максимович — обращаясь ко мне, сказал / Иван Максимович ~ обращаясь к сестре, ск[азал]

— У меня есть письмо на ваше имя / — У меня есть письмо к [вам?]

С. 210

не потерял ли я его? Нет, нет, вот оно. / не потерял ли я его? А нет, нет, вот оно.

Я посылал его в Киев / Я, знаете, посылал его в Киев

И он подал мне пожелтевший конверт / И он подал мне конверт

Погостите у нас до воскресенья / Погостите у нас до суб[боты]

Случалось ли вам читать письмо, написанное вашим искренним другом и полученное вами пятнадцать лет спус/401/тя? / Случалось ли вам читать письмо, написанное вашим искренним другом пятнадцать лет тому назад. напрасно бы я стал рассказывать и описывать впечатление, произведенное на меня письмом / напрасно бы я стал рассказывать и описывать п[роизведенное?]

С. 211

Я обещался писать вам сейчас же, как только узнаю какой бы ни был результат / а Я обещался писать вам сейчас же, какие бы ни были моего письма б Я обещался писать вам сейчас же, как только узнаю результат моего письма

проходит третий год, как я только что собрался с духом написать вам / проходит третий год, как я только что собрался с силами

я только что собрался с духом написать вам о своих так безжалостно разрушенных надеждах. / я только что собрался с духом написать вам о своих ра[зрушенных]

после того концерта, что вы мне — аплодировали / после концерта

после того концерта, что вы мне так чистосердечно аплодировали / а после того концерта, как б после того концерта, когда вы в после того концерта, где вы

вследствие которого концерта я вас так полюбил / вследствие которого концерта я вас так чисто[сердечно?]

Не страдал так величайший музыкант Бетговен, когда оглох / Не страдал так величайший музыкант Бетговен и не страдал

Дорогою и сам захворал. / Дорогою и он захворал.

Уберу поутру комнаты / Уберу комнаты

С. 212

Походивши немного, я присел / Пог[улявши?]

я присел на скамейке. / я снова присел на скамейке.

Я как-то нечаянно взглянул / Я понемногу

Я силился посмотреть на нее / Я силился взглянуть

не мог вынести устремленного на меня взгляда / не мог вынести ее устремленного взгля[да]

спросила она едва внятным шепотом. / спросила она шепотом.

С.213

вспомните Кочановку 1 и 23 апреля 18... года, /вспомните Кочановку и 23 апреля 18... то[го?]


1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (виправлено написання географічної назви): Качановку.Я и без того писать или выражать свои мысли на бумаге не мастер, а как буду пускаться в отвлеченности да в от/402/ступления, то письму моему и конца не будет. Но гнусная история, которую мне про себя рассказала бедная m[-lle] Тарасевич, должна заставить и немого говорить, и глухого слушать. / а Здесь не место было бы делать такие отступления, но что делать, — не могу утерпеть, б Я и без того писать или выражать свои мысли на бумаге не мастер, а как буду пускаться в отвлеченности да в отступления, то письму моему и конца не будет. Но история, которую мне про себя рассказала бедная m[-lle] Тарасевич, должна заставить и немого говорить, и глухого слушать.

О, если бы я имел великое искусство писать! / О, если бы я имел великий дар слова!

Не помню, в какой именно книге я начитал / Не помню, где-то я читал

если мы видим подлеца и не показываем на его пальцами / если мы видим подлеца и не р[ассказываем?]

потому что у меня складу недостает. / потому что у меня складу мало.

И, сказано, человек из ума выжил — передала все свое имение / И, сказано, человек из ума выжил, так

передала все свое имение, вместе с собою / передала все свое имение и с[ебя?]

Разумеется, подобное заведение в тайне не могло процветать / Разумеется, что в тайне не мо[гло]

только странно, что последняя об нем узнала старуха жена. / и перв[ая?]

С. 214

После смерти жены его выбрали предводителем / После смерти жены его из[брали]

надзор за нравственностью воспитанниц поручил сестре / надзор за нравственностью свои[х]

M[-lle] Тарасевич ~ не обратила на себя ласкового султанского взора. / M[-lle] Тарасевич — не обратила на себя ласкового в[зора?]

(потому что они и на балах являлися / (потому что их

А возьмет, бывало, себе потихоньку какой-нибудь роман / А возьмет, бывало, себе какой-нибудь роман

да спрячется где-нибудь в саду, читает его да плачет. / да спрячется где-нибудь в саду да читает его да плачет.

люди, когда умирают, то, говорят, вытягиваются. / люди, когда умирают, то, говорят, де[лаются?]

С. 215

та, бедная, тут же и ноги протянула. / та, бедная, тут же Богу душ[у] /403/

так продолжала свой рассказ больная. / так говорила мне больная.

зачем навеки не осталася в том болезненно-блаженном состоянии! / зачем навеки не осталася в том болезненнобольном состоянии!

О, я давно прокляла его за его науку! Зачем открыл он мне тайну сочетания звуков, зачем открыл он мне эту божественную, погубившую меня гармонию! / О, я ему буду век благодарна. С такой охотой стал меня учить, что я

Так что не успели у меня на вершок волосы отрасти / Так что не успели у меня хорошень[ко]

С. 216

(репертуар нашего домашнего театра мне не нравился) / (репертуар нашего домашнего театра мне не нравится)

я для своего дебюта принуждена была выучить роль / я для своего дебюта принуждена была ра[зучить] роль

Увидевши меня на сцене и услышавши мой голос и игру на фортепьяно, он решил / Увидевши меня на сцене и услышавши мою

А я — о горе! мое горе! — я простосердечно ему поверила. / а Я б А я — о горе! мое горе! я пов[ерила]

Не заметили ли вы тогда / а Не при[метили] б Не видали

Не заметили ли вы — человека ~ со вздернутым носом / Не заметили ли вы ~ человека — с вздернутым носом

Однажды я (мне аккомпанировал сам Глинка) пела / Однажды я (с аккомпаниманом фортепьяно) пела

я — пела для гостей из его еще не оконченной тогда оперы / я — пела для гостей из его ново[й]

подходит ко мне Штернберг со слезами на глазах и молча целует мои руки. / подходит ко мне Ш[тернберг] со слезами на глазах и целует мои руки.

Спустя два года после моих успехов в Каченовке 1 г. Арновский — начали собираться / Спустя два года после того

С. 217

Я ~ выходил в сад, и садился на заветную скамейку, и дожидался / Я ~ выходил в сад, и не встречал

Какой же в самом деле подлый эгоист человек вообще, а в особенности я. / Какой же в самом деле подлый эгоист человек вообще, в особенности я.

Это значит, я доволен был, что / а Это значит, что рад был, чт[о] б Это значит, что я рад был, чт[о]1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (виправлено написання географічної назви): Качановке. /404/нас было четверо привезено в Петербург / нас было п[ривезено]

я каждое воскресенье получал / я каждую

я ~ получал рубль серебра. / я — получал рубль серебра и мед[и?]

В газетах давно уже публикуют / В газетах пу[бликуют]

С.218

когда я подумаю, что я буду слушать / когда я подумаю, что буду

мы — спотешали вальсами почтеннейшую публику / мы ~ спотешали почтеннейшую публику

В свободное время, в продолжение зимы, я проштудировал всего Ромберга и Серве / Времени у меня б[ыло] я часто делал большой крюк / я делал иногда большой крюк

Я прибавил шагу. / Я пере[шел?]

и мне показалося, что я вижу самого Серве и Вьетана. / и первое, что мне показалося, что я вижу самого Серве.

Серве дает концерт сегоднишний же день. Начало в 7 часов вечера. / Серве дает концерт сегоднишний же день в

С. 219

я затрепетал, а сердце у меня обдалося каким-то холодом. / я затрепетал и едва мог

С того вечера я уже не беру виолончеля в руки / С тех пор

Чего бы я не отдал, чтоб послушать его! / Чего бы я не отдал, что[б] быть

в Великую субботу позвали нас всех четырех в часть / в Великую субботу позвали нас ч[етырех?]

С. 220

что — имение покойного Г. купил с публичного торгу г. Арновский / что — имение наш[его]

Солнце уже спускалося за горизонт / Солнце уже сади[лося]

Мужички, попадавшиеся мне около села, приветствуя меня с добрым вечером, посматривали на меня / Мужички, попадавшиеся мне около села, посматривали

заходить ли мне к ним / войти ли мне [?] к ним [?]

С. 220 — 221

послышался мне детский голос в саду. / послышался мне детский све[жий]

С. 221

«Войдите», — и заплакала. У меня ноги подкосились / «Войдите», — и заплакала. Наташа тоже п[лакала]. У меня ноги подкосились /405/

У меня ноги подкосились, и я упал на землю и зарыдал, как дитя. / Я зарыдал

через несколько минут мы уже все трое шли к дому и все трое плакали. / а через несколько минут я уже был веден под руки ими б через несколько минут мы уже все трое плакали.

повел в свою хату. — Подождите меня здесь, — сказал он мне, сажая меня на стул в своей хате. — Я сию же минуту, — прибавил он уже за дверью. В хате его было все по-прежнему / повел в свою хату. В хате его все было по-прежнему

С. 222

С минуту длилося молчание. / Н[аступило]

Марьяна М.1, молча глядя на меня, заплакала / Марьяна М., молча глядя на меня, плакал[а]

сегодня нужно спросить у гостя / сегодня нужно г[остя]

исходатайствовал мне позволение у управляющего остаться на ферме по случаю болезни. / исходатайствовал мне позволение у управляющего по

В четвертый раз принимаюсь я за письмо это / Письмо это я

С. 223

и теперь как подумаю о предстоящей мне жизни, — а в ней предвижу я много для себя грустного, и грустное это некому будет передавать, — то мне теперь уже тяжело. / и теперь как подумаю о предстоящей мне жизни, — то невольно приходит вопрос

По прочтении письма я думал было заснуть / По прочтении письма я лег в

мой бедный музыкант — грустно улыбался / мой бедный музыкант — грустно едва улыбался

только смотрю — в окнах уже белеет. / см[отрю]

в окнах уже белеет. / ок[на]

ему тоже всю ночь не спалося / ему тоже це[лую]

Предмет же и сам по себе интересный / Предмет же по

С. 223 — 224

это выйдет просто роман. Вот я и принялся... А сестрица, я думаю, давно уже нас с самоваром дожидает. Ей, бедной, тоже что-то не спалося в эту ночь. Впрочем, это с нею часто случается. Пойдем-ка / Это выйдет просто роман. Пой[дем-ка]1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’ єктура (уніфіковано ім’я та по батькові персонажа): Марьяна Акимовна. /403/С. 224

Пойдем-ка, это будет лучше литературы! / Пойдем-ка лучше

Садик заключал в себе / Садик состоял

Напившись чаю под кустом цветущей бузины, Иван Максимович повел меня / а Напившись чаю под кустом разве[систой] б Напившись чаю под кустом цветущей бузины, мы

Усадил — и, вынимая из столика бумаги, сказал / Усадил — и ска[зал]

А прочее я записывал где попало. / А прочее я соб[ирал]

С. 224

у них хватило пропитания до самого Порхова. / у них хватило пропитания до самых Великих Лук.

они уже нанимали на каждом этапе лошадку с телегою для своих инструментов / они уже нанимали на каждом этапе лошадку с телегою для своей

кроме инструментов, от города до города [лошадка] везла за ними / кроме инструментов ло[шадка?]

Трогательные картины случалося ему видеть / Трогательные картины вст[речались?]

С. 226

В тот же вечер пили мы чай / В тот же вечер сиде[ли]

Вы извините меня: я человек, знаете, обязанный службою. / а Вы з[наете?] б Вы извините меня: я человек обязанный?]

— Я вот что сделаю, — говорил он. — Я схожу ненадолго в училище, а вы читайте мою рукопись, — Я вот что сделаю, — говорил он. — Вы читайте мои б — Я вот что сделаю, — говорил он. — Вы читайте мою рукопись мы с вами так и прокочуем до воскресенья / мы с вами так и прокочуем по

потому я и принялся за нее. / я и [?]

только теперь вспомнил я данное вам обещание. / только теперь взду[мал]

У нас 23 апреля праздник. Ведь вы прежде таки любили увеселения / Ведь

С. 227

И в этих летах — сколько глубокого чувства и недетского ума. / И в этих летах — сколько глубокого чувства, у[ма]

Наташа вполне ее вознаграждает своею детскою безотчетною любовью. / Наташа вполне ее вознаграждает своею детскою любов[ью]

Она, мне кажется, слишком бойкая, ~ ник кому не привязывается / Она, мне кажется, слишком бойкая, ~ и не /407/

И знаете за что? / И знаете чт[о]

Гнусный сластолюбец! / Гнусный клеветник!

что усвоит себе хорошее / что х[орошее]

что усвоит себе хорошее от своей воспитательницы, безграмотной, старой, подлой девки? / что усвоит себе хорошее от своей воспитательницы, безграмотной, старой девки?

С. 228

Он ~ уехал принимать ванны от какой-то застарелой болезни. / Он ~ уехал принимать ванны от какой-то застарелой болезни. Я вам каж[ется?]

Антон Адамыч готовит для нее же иллюминации / Антон Адамыч готовит для это[го]

Приезжайте 26 августа. Бога ради, приезжайте. Только непременно вместе с супругою» / Приезжайте 26 августа. Только не[пременно]

Едва кончил я / Едва успел

Что, каково, а? По-стариковски, не правда ли? Слог! слог главное / Что, каково, а? По-стариковски, не правда ли? Ничего, слог, слог главное

оно кончается приглашением меня на именины Наташи. С моею незабвенною. / оно кончается приглашением меня с приходя в себя, говорил он / прийдя

С. 229

А потом уже придем и прочитаем. / А потом уже пойдем

(который так гениально варят мои землячки) / (который так гениально пригот[овляют?]

Бог его знает, где он теперь находится. / Бог его знает, где он по в [сему свету?]

Иду я однажды по самой большой улице в селе / Иду я однажды чере[з]

музыка не в силах выразить этого великого сарказма. / музыка не в силах выразить этого сарказма.

Вы теперь, как видно из вашего письма, немного успокоились / Вы теперь, как видно, успокоилис[ь]

С.230

як швець мокрою халя[вою] об лаву / як швець мокрою халя[вою] об зем[лю]

И все ваши и мои любимые малороссийские песни. / И все ваши любимые малороссийские песни.

Она сама не может равнодушно слушать / Она сама не может сл[ушать?]

этот успех обойдется ему не так-то дешево. / этот успех обойдется ему не так дешево. /408/

я от нечего делать (стоя за стулом Лизы) стал всматриваться / я от нечего делать ста[л]

С.231

Лиза, выходя из-за стола, заплакала и, обращался к г. Арновскому, сказала / Лиза, выходя из-за стола, заплакала и сказала

Театра тоже не было. / Представл[ения]

управляющий получил приказание от г. Арновской / управляющий получил приказание от г. Т[арновской?]

как и самому мне оно показалося. / как и самому мне пока[залося]

Цель ее была развратить Лизу до такой степени / Цель ее была та[к]

С. 232

Рассчитавшися так с своей милою наставницею, она вручила / Та[к]

Она, знаете, со мною хочет этикетничать, держать себя прилично взрослой девице. / Она, знаете, со мною хочет этикетничать, держать себя прилично д[евице?]

вдруг схватит с меня шляпу, побежит и спрячется в кустах. / вдруг схватит с меня шляпу и п[обежит]

что я ей покою не даю / что я гоняю[сь?]

что она на мой соломенный брыль без смеху смотреть не может. / что она на мою шл[япу]

— Ну, коли не в Киев, то хоть в Каченовку 1 к Лизе. / — Ну, коли не в Киев, то хоть в Каченовку к сестре.

что с тех пор о Лизе и помину не было. / что о [Лизе]

С. 233

Наташа равнодушно дослушала мой рассказ, проговорила: — Несчастная она! / Наташа равнодушно дослушала мой рассказ. — Несча[стная]

в чем состоит истинное наше счастие? / в чем состоит счастие?

Я завтра поеду в Качановку / Я сег[одня]

Я положу для нее эту чудную симфонию для фортепьяно и баса. / Я положу для нее эту чудную симфонию на ф[ортепьяно]

ездил я в гости на ферму / б[ыл?]

вечно бы слушал ее и не наслушался, особенно, когда они вдвоем исполняют / вечно бы слушал ее и не наслушался, особенно, когда они и[сполняют?]1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (виправлено написання географічної назви): Качановку. /409/между ими существует высочайшая гармония самых нежных чувств. / между ими существует высочайшая гармония сердец.

С. 234

Перевернувши несколько листов красноречивой рукописи, я открыл / Перевернувши д[есяток?]

я открыл еще одно письмо музыканта, писанное год спустя / я открыл еще одно письмо музыканта, год

они перед ним двери заперли. / они его

выпросил себе у управляющего место лесничего / выпросил себе место лесничего

С.235

что он с управляющим уехал в Полтаву. / что он со управляющим уехал в Полтаву.

Наконец проговорила первая / Наконец з[аговорила?]

если бы Наташа не позвала меня в комнаты. / если бы Наташа не позвала в комнаты.

С. 236

Марьяна М.1 ждала моего возвращения / Марьяна М. д[ожидалась?]

сказал ей, что в Качановке никто ничего не знает. / сказал ей, что сохвершенно?]

Марьяна М.1 — обмахивала платком пыль / Марьяна М. — обмахивала пы[ль]

Я — хотел было проехать в Прилуку, к поверенному Елизаветы Павловны. /Я — хотел было проехать в Прилуку, к поверенному ка[чановскому?]

С. 237

Марьяна М.1 поцеловала его — как самая нежная мать целует покорное дитя свое. / а Марьяна М. поцеловала его как самая нежная мать целует ди[тя] б Марьяна М. поцеловала его — как самая нежная мать целует любимое ди[тя] она уже сидела за чайным столом, как ни в чем не бывало, около Марьяны Ма.1 / она уже сидела за чайным столом около Марьяны Ма.

она — просила сухарика к чаю. / она — просила сухарика.

Я поздравил ее, преподнес ей / Я пре[поднес]

Антон Адамович поздравил тоже и, вынув из бокового кармана сложенную вчетверо бумагу — сказал ей / Антон Адамович поздравил тоже и, вынув сложенную вчетверо бумагу ~ сказал ей.1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (уніфіковано ім’я та по батькові персонажа): Марьяна Акимовна. /410/Наташа долго молча читала бумагу и, не дочитавши, выпустила ее из рук / а Наташа долго молча читала бумагу и, не дочитавши, уро[нила] б Наташа долго молча читала бумагу и, не дочитавши, выр[онила]

С. 238

— Ну, Наташа, теперь за тобою очередь, продолжай, — сказал Антон Адамович, обращаясь к Наташе. — Возьми / — Ну, Наташа, теперь за тобою очередь, продолжай, во[зьми]

— Возьми эту бумагу и отдай / — Возьми и

мне мое счастие спать не дает. / мне мое счастие п[окоя?]

Она предпочла меня / Она по[любила?]

Он заплатил за мою свободу с виолончелью 2500 рублей. / Он заплатил за мою свободу с виолончелью 2000 рублей.

Нет, я не завидовал никому на свете. / Я

С. 239

— Здоровехоньки. А о счастии и говорить нечего. А если б видели, что за внучку им Бог послал! / — Здоровехоньки. И вн[учку?]

И я видел и был совершенно счастлив / И я видел и всем сердцем мо[им]


НЕСЧАСТНЫЙ

Варіанти автографа (ІЛ, ф. 1, № 96)

С. 240

Только и отделяется немного от общего колорита крепости / Только и отделяется немного от [однообразного?]

это баталионные казармы / это баталионная

Канал — каким у нас добрый хозяин окапывает свое поле. / Канал — каким добрый хозяин окапывает свое поле.

Вот вам и второклассная крепость. / Вот вам и крепость.

С. 241

Толпа ~ остановилась, из толпы образовался кружок / Толпа ~ - остановилась, об[разовался?]

явился в разорванной рубахе статный белокурый юноша / явился в разорванной рубахе молодой белокурый юноша

мне все мерещился белокурый молодой атлет / мне все мерещилось белокурое

у кирпичных заводов повстречал кучку / у кирпичных заводов уви[дел]

Это происшествие меня сильно заинтересовало / Это обстоятельство /411/

С. 242

Это было что-то вроде идиота. / Это было что-то туп[ое]

он пьянел и начинал проклинать мать свою, самого себя / он пьянел и начинал проклинать мать свою и самого себя

Я попробовал было его со стороны образования, и он / Я попробовал было его со стороны образования, но

Однажды приходит он ко мне / Застает он меня однажды

близ ~ N., вдоль большой дороги / близ ~ N., на большой дороге

С. 243

Проехавши село, в левую сторону, недалеко от почтовой дороги / В левую сторону от

прошел из конца в конец весь парк / прошел весь п[арк]

Я видел — качающуюся раскрашенную лодочку / Я видел качающуюся ло[дочку]

качающуюся раскрашенную лодочку на краю пруда / качающуюся раскрашенную лодочку в

Но не видел ни одного человека, который бы оживлял эту изысканную картину. На меня неприятно подействовало такое отсутствие человека. Это все равно,1 прекрасный пейзаж, не оживленный человеческой фигурой. Я даже раскаивался, что / Но не видел ни одного человека, который бы оживлял эту изысканную картину. Я раск[аивался]

Это все равно 1 прекрасный пейзаж / Это все равно, пейза[ж]

О если б я знал тогда, что когда-то / О если б я знал, чт[о]

придется мне писать историю / придется мне опи[сывать] Я бы тогда не ограничился одним поверхностным взглядом / Я бы тогда не ограничился поверхностным взглядом я спросил тогда / я то[гда]

С. 244

что он единственный его родной сын / что он род[ной]

Ротмистр ~ не расположен был вовсе жениться / Ротмистр ~ не имел

и он женился на богатой и немолодой вдове / и он женился в расчет[е]

Вдова, родивши ему сына, а потом дочь, поживши мало после этого происшествия, переселилась к праотцам / Вдова, родивши ему сына, а потом дочь, пожила мало после этого происшествия.1 Так в автографі. В основному тексті далі кон’ єктура (вставлено за контекстом відсутнє слово): [что]. /412/Но ротмистр, как он вообще не имел расположения к семейной жизни, и, взявши / Но ротмистр, как он вообще не имел расположения к семейной жизни, т[о]

отправился в Питер. Долго ли ~ не знаю. / отправился в Питер. Это верно случилося так

И он поплелся / И он потянул[ся]

и всему происшествию конец. / и п[роисшествию?]

Подвернись эта история другому военному, а не в отставке гусару / Подвернись эта история другому военному, [не] гус[ару]

однако кончил тем / однако не

С. 245

служил прапорщиком в каком-то пехотном полку / служил в каком-то пехотном полку

к Вознесенску. / к Калишу.

На последней дневке перед Вознесенском / Не доходя

дневке перед Вознесенском / дневке перед Калишем

порядочный мужчина не должен бы ее не только домогаться, но даже / порядочный мужчина не должен бы ее и до[могаться]

С. 246

Так прошло два года / Прош[ло]

за писаря и так сойдет. / за писаря и так уйд[ет]

С.247

Но кто прежде всех в доме на себе почувствовал / Но кто прежде всех на себе почувствовал

а мальчик, бедный, тот совсем затих. / а мальчик, бедный, то совсем затих.

Во избежание же следующих острасток / А чтобы

С. 248

И я не знаю, почему он / И я не знаю, почему она

Лишь бы его борзые не хворали / Лишь бы его соба[ки]

Нежному родителю и в голову никогда не приходило / Ро[дителю?]

С. 249

и что их так же само может постигнуть эта язва / и что их так же м[ожет]

и велела заколотить все окна и двери / и велела заколотить все окна и всех [?]

Воспринимали младенца, кроме дворянского предводителя и других, поважнее, помещиков и помещиц / Воспринимали младенца, кроме дворянского предводителя и других, поважнее, дворян и

то хороводы и отложены до будущего лета. / то пра[здник]

Не подумайте только / Не ду[майте] /413/

С. 250

велела позвать к себе мужа. / велела позвать к себе мужа и говорила ему так.

ротмистр считал себя птицей высочайшего полета / ротмистр считал себя птицей высше[го]

Муж охотно согласился. / Муж безм[олвно]

С. 250 — 251

особенно младшая: дотронуться нельзя — да еще грозит барыней. / особенно младшая: дотронуться нельзя ~ и

С. 251

так рассуждал ротмистр, подходя к колыбели спящего шестинедельного своего сына. / так рассуждал ротмистр, подходя к колыбели ше[стинедельного]

— Прекрасное! Позволь поцеловать его, друг мой! / — Прекрасное! Друг мой! П[озволь]

— Хорошо, хорошо, ступайте. Я знаю, что делаю. / — Хорошо, хорошо, ступайте выбират[ь].

С. 252

За комнатою со щенками прошли они что-то вроде чулана. / За комнатою со щенками сле[довала?]

Полуодетые дети и няньки с ними играли в жмурки. / Дети полуодетые и ня[ньки]

— Мне пора. Я думаю, мой генерал уже проснулся. / — Мне пора. Г[енерал]

Ротмистр молча вышел / Ротмистр в[ышел]

До самого почти обеда ходил он по кабинету, заложа руки за спину / До самого почти обеда ходил, заложа руки за спину

С. 253

Марья Федоровна предвидела это критическое посещение / Марья Федоровна предвидела это посещение

— А знаешь — какой я сон / А знаешь — что я

И восторженно она поцеловала ребенка. / Ив востор[ге]

— Надеюсь, ты сегодня у меня обедаешь? / Надеюсь, мы

С. 254

это было совершенно в тоне высшего общества / это было в то[не]

это было совершенно в тоне высшего общества / это было совершенно в тоне хо[рошего?]

перецеловал всех щенят в восторге, а о детях даже и не подумал. / перецеловал всех щенят в восторге, а к д[етям]

Убаюкавши таким образом на первый раз своего мужичка-дурачка / Убаюкавши таким образом своего м[ужичка?] то читайте до конца / то читайте от [начала?] /414/

узнаєте, какого сорта сатана сидел / узнаете, что за сатана сидела

С. 255

наказала строго смотреть за слепым Колей / наказала строго смотреть за Колей

он в дом к себе и не заглядывал. / он в дом к себе и не являлся.

барская коляска подъехала к дому / барская коляска подка[тила]

Марья Федоровна, увидя это, злобно улыбнулась. / Марья Федоровна, увидя это, лук[аво]

съехалися гости / собралися гости

С.256

а она и опекунша, и полная хозяйка во всем. / а она как опекунша и полная хозяйка во всем.

Она ~ бедных сироток, особенно Колю, чуть в слезах не утопила / Она ~ бедных сироток, особенно Колю, просто слезами облила

сострадательные соседи ~ взяли ее на руки и почти мертвую внесли в дом / сострадательные соседи ~ взяли ее на руки и совершенно

она ~ услышала отдаленные голоса / она ~ услышала звук[и]

А Марья Федоровна, чтобы уверить их еще больше в своем ничем не тешимом горе, на другой день велела согнать со всего села баб и девок / А Марья Федоровна, чтобы уверить их еще больше в своем ничем не тешимом горе, на другой день велела пр[игнать?]

С. 257

а они, бедные, выходили на работу, как говорится, в чем Бог послал. / а а они, бедные, полуна[гие] б а они, бедные, выходили на работу по[лунагие]

памятник любви и воспоминаний / памятник любви и памяти

памятник любви ~ был полит кровью и самыми непритворными слезами. / памятник любви ~ был полит кровью и самыми искренни[ми]

Многие — что я говорю, многие — никто не поверит / Нем[ногие]

кроме тех, которые были зрителями, такими же, как и я / а кроме тех, которые были сви[детелями] б кроме тех, которые были так же свидетелями, как и я

Марья Федоровна — там плачет от вечерней до утренней зари. / Марья Федоровна — там плачет до утренней зари. /415/

Она ~ не скажу плакала, а во всеуслышание выла. / Она ~ не скажу плакала, а вы [ла]

Так она ходила выть на могилу до тех пор / Так она выла в продолжение года

пока сердобольные соседки / пока сосед[ки]

пока сердобольные соседки, утешая, не сказали ей / пока сердобольные соседки не сказали ей

пока ~ не сказали ей, что Лизе и Коле уже по осьмому пошло. / пока ~ не сказали ей, что пора поду[мать]

она разослала просить к себе на прощальный праздник мелкопоместных и крупноречивых своих соседок / она разослала просить к себе на прощальный праздник мелкопоместных сво[их]

Погостили, позлословили денька два / а Поси[дели] б Погостили деньк[а]

разлетелися по уезду благовестить ~ о истинно ангельской прелести и скромности Лизы. / разлетелися по уезду благовестить ~ о истинной ангельской прелести и скромности Лизы.

велела заложить ~ тройку лошадей, взяла с собою своего Ипполита / велела заложить ~ тройку лошадей, поса[дила]

взяла с собою своего Ипполита / взяла с собою и своего Ипполита

взяла с собою своего Ипполита, ~ и безмолвную Лизу, и больше никого / взяла с собою своего Ипполита, ~ и безмолвную Лизу, и ник[ого]

С. 258

Эта Юлия Карловна Шошер была / Эта Юлия Карловна была

имела свой собственный домик с мезонином на Песках. Кроме доходов с домика / имела свой собственный домик с мезонином на Песках. Мезон[ин]

она получала — порядочный доход. / она получала — порядочные день[ги]

Она ~ и лотерейные билеты разносила / Она ~ и лотерейные билеты раздо [бывала]

она и расположилась в нем. / она и заняла его.

И Юлия Карловна, сходя вниз по узенькой лестнице / а И Юлия Карловна, удаляясь б И Юлия Карловна, уход[я]

С. 258 — 259

Лиза — отдавалася в виде крепостной девки Акулины на десять лет в руки / Лиза — отдавалася в виде крепостной девки Алены в р[уки] /416/

С. 259

Когда Лизу взяла к себе Каролина Карловна / Когда Лизу помести[ла]

поцеловав, благословила бедную Лизу / поцеловав, поп[рощалась?]

благословила бедную Лизу на безотрадную сиротскую и мученическую жизнь. / благословила бедную Лизу на безотрадную од[инокую]

она сделалась настоящая скареда, под тем предлогом, — что за каждую утраченную кроху / она сделалась настоящая скареда, под тем предлогом, — что за каждую кр[оху]

Часы же досуга она посвящала / Часы же досуга посвящала?]

Часы же досуга она посвящала на одеванье и раздеванье — своего ненаглядного Ипполита. / Часы же досуга она посвящала на одеванье и раздеванье ~ своего м[илого?]

Когда Лизу увезли в Петербург, тогда слепой Коля совершенно осиротел. / а Когда Лизу увезли в Петербург, К[оля] б Когда Лизу увезли в Петербург, слепой Коля совершенно осиротел.

И положение его сделалося еще хуже. / И положение его сделалося самое пло[хое]

А теперь приносят ему / А теперь он

С. 260

даже Марья Федоровна испугалась / даже его Марья Федоровна испугалась

когда его однажды случайно увидела. / когда его случайно увидела.

В избе старуха накормила его / В избе старуха его накормила

накормила его щами и пирогом с кашей / накормила его щами с кашей

накормила его щами и пирогом с кашей, отвела на барский двор и представила / накормила его щами и пирогом с кашей и

С.261

Каждый день Коля прислушивался, но звуки колокола не долетали до его конуры. Наконец в следующее воскресенье он опять их услышал / На другое воскресенье Коля [нрзб.] опять

Наконец в следующее воскресенье он опять их услышал / Наконец в следующее воскресенье оп[ять]

нянька взяла его за руки и вывела из церкви / нянька взяла его за руки и вывела уже из церкви /417/

зазвал к себе Колю, познакомил его / зазвал к себе Колю, посадил его

познакомил его с своим сыном Ванюшей, годом старше Коли / познакомил его с своим сыном, годом старше Коли

С. 262

Неделю целую Коля ~ прислушивался колокола. / Неделю целую Коля ~ прислушивался зв[она?]

Он в восторге закричал: «К обедне! К обедне пойдем, няня». — А няня его спала. Он нащупал ее постель, разбудил ее / Он в восторге нащ[упал]

Прошло не более полугода / Прошло не[сколько?]

он знал уже ~ несколько десятков псалмов, все воскресные Евангелия и почти / он знал уже ~ несколько десятков псалмов и

Иногда приходил ~ попович и приносил с собою или Псалтырь, или Священную историю. А если была погода хорошая, то они гуляли по саду или купалися / Иногда приходил ~ попович, и они тогда гуляли по саду или чи[тали?]

Марья Федоровна ~ следила за его необыкновенными способностями / Марья Федоровна ~ следила за его успехами

С. 263

Ипполитушка тоже вырастал, как преслоутый богатырь, не по дням, а по часам / Ипполитушка тоже вырастал не по дням, а

Ипполитушка ~ купался, как говорится, как сыр в масле. / а Ипполитушка ~ купался ка[к] б Ипполитушка ~ купался в роскоши к[ак]

Ему уже кончалося десять лет / И ему уже тоже кончалося десять лет

Однажды священник, проэкзаменовав Колю первую кафизму, и 1 заставил / Однажды священник проэкзаменовал Колю первую кафизму и заставил

Коля прочитал, как будто бы по книге. / Коля прочитал, как будто бы с

а за обедней «Часы» и 25 псалом. / а за обедней «Часы» и «Бла[жен муж?]

Возвышенные ~ напевы / Звуки1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (сполучник «и» знято відповідно до контексту). /418/и восторженный лиризм Давидовых 1 возносил его непорочную душу / и восторженный лиризм псал[мов]

Пономарь ~ его посылает на колокольню благовестить. Он и благовестит себе / Пономарь — его посылает на колокольню благовестить, и он и благовестит себе

Коля ~ идет за мужиком, куда его приведут / Коля ~ идет за мужиком, куда его ведут

С. 264

редкий из прихожан / п[рихожане?]

Вследствие такой-то политики / Почато: На этом

Коля был предоставлен на произвол случая. / Коля был предоставлен на произвол Божий.

Коля часто проводил летние ночи / Коля часто проводил це[лые]

С. 265

1000 душ чистогану. Не по-вашему — три с половиною души / 1000 душ чистогану. И

Ученику, разумеется, ничего, а крепостного учителя таки частенько водили на конюшню. / Ученику, разумеется, ничего, а крепостному учителю

С. 266

А когда не знаете, так / А коли

Идите гулять, только помните: до завтришнего дня. / Идите гулять, только помните: до завтра.

И досталось же бедному Коле / И досталось К[оле]

И досталось же бедному Коле за укрывательство вора!

Кроме ругательств, попреков и угроз / И досталось же бедному Коле! Кроме попреков и

С. 267

она ~ взявши милое чадо свое и любимую его няню / она взявши милое чадо свое и любимое чад[о]

на постоялом дворе и неудобно, и грязно, а главное, дорого / на постоялом дворе и неудобно, и грязно, и д[орого]

(с некоторого времени она сделалась чрезвычайно набожна) и, не переходя Лиговки, пошла / (с некоторого времени она сделалась чрезвычайно набожна) и пошла вдоль

пошла к Знаменью. / пошла по на[правлению?]

пошла на Пески, прямо к / пошла на Пески к

С. 267 — 268

Лиза подняла ~ ресницы, взглянула в окно / Лиза подняла ~ ресницы, увидела1 Так в автографі. В основному тексті далі кон’ єктура (вставлено за контекстом пропущене слово): [псалмов]. /419/С. 268

Марья Федоровна, проходя мимо окна, и не подозревала / Марья Федоровна, проходя мимо окна, ничего этого и не подозревала

Юлия Карловна ~ представила ей молодую, стройную и весьма бледную девушку / Юлия Карловна ~ представила ей молодую и стройную и весьма бледную девушку

— Рекомендую вам ~ моя хорошая, можно сказать, приятельница/ — Рекомендую вам ~ моя хорошая з[накомая?]

С. 269

обратилась она к своей гостье, как бы умоляя о сострадании. / обратилась она к своей гостье, с у[моляющим?]

они незаметно выйдут на двор или на улицу / они незаметно выйдут на ул[ицу]

они ~ выйдут ~ да укроются шинелью / они ~ выйдут ~ да укроются одной шинелью

Дело-то сделал, да и перевелся в Астрахань / Дело-то сделал, а сам

Теперь вот / А теперь вот

С. 271

они услышали в модном магазине дребезжащие звуки фортепьяно / они услышали в модном магазине зву[ки]

они услышали — и вторивший ему хриплый мужской бас / они услышали — и вторивший ему густой

хриплый мужской бас, твердо и внятно выговаривавший слова песни: ~ Приятельницы переглянулись / хриплый мужской бас. Прияте[льницы]

особенно в таком захолустии, как Пески, куда порядочный человек боится и заглянуть. / особенно в таком захолустии, как Пески, где порядочный человек боится и заглянуть.

С. 272

Марья Федоровна — перейдя на цыпочках грязный переулок / Марья Федоровна — перейдя на цыпочках грязную

они подошли к весьма не новому домику с билетиком / они подошли к весьма не новому домику, постучали

домику с билетиком на воротах, который гласил, что здесь отдается квартира / домику с билетиком на воротах — з[десь?]

она сказала, что она сама сирота бесприютная и вдова беззащитная и что ей / она сказала, что она сама сирота бесприютная и вдова беззащитная, ч[то]

выбрал мишенью белого петуха, тщательно перебиравшего мусор на дворе. / выбрал мишенью белого петуха, тщательно перебиравшего на [дворе?] /420/

Бедный петух только крыльями судорожно потряс / Бедный петух только крыльями пот[ряс]

С. 273

явился педагог из приходского училища, и уговорились они, чтобы / явился педагог из приходского училища и, условившись в цене уроков

Просить рекомендованного писаря ей бы не хотелось / Просить писаря

он смиренно сел / он смиренно присе[л]

С. 274

Он ~ продекламировал свое произведение. / а Он ~ продекламировал свое пре[красное?] б Он ~ продекламировал свое изящное зад[ание?]

ее милый взор сокрылся от меня навеки» / ее милый взор з[акрылся?]

рубль серебра. Сочинитель великодушно отказался / рубль серебра. Педаго[г]

— И эта забота кончена, — сказала она / — И это кончено, — сказала она

Время шло своим чередом. Прошло уже — месяцев, а карьера Лизы все еще не сделана. / Время шло своим чередом, а карьера Лизы

чтоб не показать виду, что ее это интересует. / чтоб не показать виду, что она э[тим]

С. 275

что приятельница ее Марья Федоровна не кто иной, как генеральша / что приятельница ее гене[ральша]

не то Лиза, не то Акулька, сама не знаешь, как и называть». / не то Лиза, не то Акулька, и сама не знаешь, как и называть».

И просила Аксинью / И просила Лиз[у]

она не знала квартиры Юлии Карловны. / она не знала квартиры Лиз[ы]

С. 276

все улицы и переулки она помнит / все улицы и переулки она за[помнила?]

(одна из главных примет дома). / (одна из примет дома).

Подошла она ~ видит: наклонившись за какой-то работой, девушка / а Подошла она ~ видит: девушка б Подошла она ~ видит: наклонившись к

это я, я, Аксинья, ваша нянька / это я, я, ваша

одна из подруг Лизы, находя, что / одна из подруг, находя, что /421/

С. 277

едва проговорила она и бросилась опрометью / едва проговорила она, и бросилась она опрометью

сцена, — виденная, разве мимоходом, и то около кабака. / сцена, — виденная разве мимоходом когда-ниб[удь]

стояла Марья Федоровна ~ а против нее ~ в позиции античного бойца / стояла Марья Федоровна ~ а против нее ~ в позиции дре[внего]

Марья Федоровна ~ прошипела: «Ах ты изверг!» ~ и, обратясь к Аксинье, сказала / Марья Федоровна ~прошипела: «Ах ты изверг!» ~ и, по[воротясь?]

сцене предшествовало вот какого рода происшествие. / сцене предшествовало вот какого ма[нера?]

А оставшися один, он отпер гвоздем маменькину шкатулку ~ и занялся отыскиванием / А оставшися один, он занялся отыскива[нием]

Он уже вполне постигал, что / Он уже вполне постиг, что

С. 278

И всему этому вы, вы одни причиною / И всему-то

— Сударыня! — проговорил, задыхаясь, педагог. — Вы лжете! Вы просто бешеная баба / — Сударыня! — проговорил, задыхаясь, педагог. — Вы просто

Марья Федоровна не ожидала от смиренного педагога подобной рыси / Марья Федоровна не ожидала от педагога подобной рыси

— А зачем вы его в продолжение прошедшей всей недели не присылали / — А зачем вы его прошедшую

С. 279

По долгом рассуждении, как исправить зло, решено было / По долгом рассуждении реш[ено]

все, что ей нужно было знать насчет Лизы. / все, что [нрзб.] ей нужно было знать в отношении]

Узнала даже и губернию, и уезд, и село как зовут. / Узнала даже и [а]дрес

сообщила своему знакомому писарю из главного штаба, который уже готовился держать экзамен на аудитора. / сообщила своему знакомому писарю из главного штаба и предл[ожила?]

С. 280

В заключение она научила его написать просьбу на имя / В заключение она ему [?] сделала наставление как и что она все наврала / и что она все врал[а]

С. 281

— Да у меня и рубля за душою нет. / — Да у меня и рубля за душою не на[йдется?] /422/

Та ~ положила в свой грязный мешок. / Та ~ положила в свой грязный риди[кюль]

С. 282

Вбежала испуганная Аксинья. / Явилася

Ну, да черт с ними — лишь бы мне эту потаскушку с рук сбыть. / Ну, да черт с ними — лишь бы эту потаскушку с рук сбыть.

Ты говоришь мне, что я барышня, а я такая же крестьянка крепостная, как и ты. / Ты говоришь мне, что я барышня, а я такая же барыш[ня]

С. 283

Если б ты знала, что я терплю / Если б ты знала, как выглянула — физиономия в галунах, крикнула / выглянула — физиономия в галунах и закричала

меня, чайть, барыня-то ждет не дождется. / меня, чайть, барыня-то заж[далась]

приятельницы ~ посоветовали ей на ночь напиться малины / приятельницы ~ посоветовали ей на ночь вы[пить]

Она спросила его, что возьмет до Знаменья. / Она попробовала его нанять, спросила его, что возьмет до Знаменья

После вечерни часов до шести сидела она / Часов до шести сидела она

С. 283-284

она услышала музыку и песни. / она услышала ш[ум?]

С. 284

Она весело подошла к самым окнам. Взглянула в комнаты / Она весело подошла к самым окнам и взглянула в комнаты

Взглянула в комнаты, и что же она увидела? О, позор и ужас! / Взглянула в комнаты и, представьте ее ужас, что же она увидела?

Ипполитушка ~ плясал тоже не совсем с трезвою, разухабистою барышнею комаринского / Ипполитушка — плясал тоже не совсем с трезвою девицею

подумала Марья Федоровна и, собравшись с силами, встала / подумала Марья Федоровна и, собравшись с д[ух]ом

— Здоровье-то мое еще не так плохо, как / — Здоровье-то мое плохо

Марья Федоровна не дослушала и, верно бы, гряхнулась/ Марья Федоровна не дослушала, по все[й вероятности?]

Лиза ~ подбежавши к трогательной группе / Лиза ~ подбежавши к приятельницам к /423/

Марья Федоровна она 1 оглянулася вокруг себя / Марья Федоровна она оглянулася круг[ом]1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (слово «она» знято відповідно до контексту).С. 285

— Сумасшедшая, больше ничего! / — Ничего. Сумасшедшая, больше ничего!

который, во избежание чего-нибудь вещественнее проклятий / который, во избежание чего-нибудь худшего [?], неже[ли]

Приятельницы одна за другою ее оставили. / Приятельницы мало-помалу

а сам пока рассказал попадье своей о странном приключении. / а сам пока начернил прошение

то уже вся губерния знала об этом / то уже вся губерния узнала

решено было немедленно приступить к делу, т. е. приступить к Марье Федоровне / решено было немедленно приступить к делу, т. е. приступить с

чтобы выдала еще тысячу рублей на свадьбу. / чтобы выдала еще тысячу рублей для

С. 287

И когда было все кончено, она подошла / И когда было все кончено, т[огда?]

— Довольно, будет с меня, — прибавила она, — навеселилась / Довольно, будет с меня, на[веселилась]

Ипполитушка ~ отправился к Юлии Карловне, пал перед нею на колени и вымолил у нее / Ипполитушка — отправился к Юлии Карловне и с[тал]

С. 288

одушевленный этой истинно гениальною мыслию, он почти побежал / одушевленный этой истинно гениальною идеею

часу в десятом, начали собираться приятельницы / часу в десятом собралися

Представьте себе / Представьте же себе

их встречала мнимая покойница / их встречала Марья [Федоровна]

покойница, просила садиться и благодарила за память. / покойница и просила садиться и благодарила за память.

Марья Федоровна — не могла дослушать красноречивую повесть / Марья Федоровна — не могла дослушать каждую порознь до

На другой день Ипполитушка путешествовал с шнурком на руке, искусно прикрытым коротеньким плащом / /424/На другой день Ипполитушка путешествовал с шнурком на руке, искусно прикрытым пла[щом]

наставник ~ изображал ~ прошение ~ о написании в рядовые сына Ипполита вдовы помещицы Марьи Хлюпиной / наставник ~ изображал ~ прошение ~ о написании в рядовые сына вдовы помещицы Марьи Хлюпиной

сына ~ Марьи Хлюпиной за неуважение к матери. / сына Марьи Хлюпиной с

С. 289

Так кончились злые ухищрения Марьи Федоровны / Так кончились ухищрения Марьи Федоровны

Во всем уезде или, лучше, во всей губернии / Во всей [губернии?]

Вскоре заброшенное село начало обновляться. / а Вскоре по б Вскоре в заброшенном селе в Вскоре заброшенное село начало обновляться и забро[шенные?]

Это было его самое задушевное и единственное занятие. / а Это были его за[нятия?] б Это были его самые задушевные

Часто, возвращаясь ночью поздно / а Часто, возвращаясь поздно но[чью] б Часто возвращаясь поздно совсе[м]
КАПИТАНША

Варіанти автографа (ІЛ, ф. 1, № 92)

С. 290

выехал я из Москвы по Тульскому, тогда только что открытому шоссе. / выехал я из Москвы по Тульскому, тогда только открытому шоссе.

я не из описания какого-нибудь туриста, а из собственного опыта знаю, что / я не из описания какого-нибудь туриста знаю

все это — окунулося несколько раз в грязной снежной воде. / все это — окунулося несколько раз в грязной воде.

С. 291

И после сугубых размышлений / И после дол[гих]

а по улице плетется ~ телега / а по улице едет

Мужичок остановился ~ посмотревши на окна гостиницы / Мужичок остановился ~ посмотрел на окна гостиницы

Мужичок остановился ~ посмотревши на окна гостиницы, увидел меня и сказал / Мужичок остановился ~ посмотревши на окна гостиницы, он остановил[ся]

— А вот что. Ты извозчик? / — А вот что. Ответь, ты которой губернии извозчик?

— Много ли же ты возьмешь? / — Что /425/

С. 292

— Да здесь же, на улице. / — Да где [?]

Телега была поместительная / Телега была просторненькая

я увидел между выставленными на окне / я увидел в выст[авленных]

я увидел ~ табачные картузы и гармонику. / а я увидел табачные картузы, а ме[жду?] б я увидел ~ табачные картузы и ме[жду?]

я на другой день до восхода солнца / я на другое утро

я ~ погрузился в фургон / я ~ погрузился в свою [телегу?]

С. 293

я и не дерзаю соперничать ~ с ~ описанием в стихах постоялого двора / я не дерзаю соперничать ~ с ~ описанием постоялого двора

равнина, однообразная равнина / равнина, глад[кая] и если принять в соображение мое небыстрое путешествие / если принять в соображение мое пут[ешествие]

я полежу, полежу в фургоне, да и вылезу из него / я полежу, полежу в фургоне, и где можно, да и вылезу из него

я ~ поиграю на гармонике / я ~ поиграю немно[го]

Он почти не садился / Он почти всегда

Он почти не садился на облучок, но постоянно шел себе / Он почти не садился на облучок, постоянно шел себе

В первом селе / В селе

С. 294

вы уже чувствуете себя как будто в другой атмосфере. / вы уже чувствуете себя в другой атмосфере.

я себя всегда так чувствовал, сколько раз я ни проезжал / я себя всегда так чувствовал, скоро

но там все-таки есть хоть небольшая интонация, а между Эсманью и [?] совершенно никакой. / а но там это не так резко, как между Эсманью и б но там этот переход не так резок, как между Эсманью и

я увидел ~ уже не серый бревенчатый, с крепкими воротами постоялый двор / я увидел ~ уже не серый с

Поравнявшись с самой корчмою, мы остановились, и я увидел человека, не обращавшего на нас совершенно никакого внимания. / Поравнявшись с самой корчмою, я увидел человека, не обраща[вшего?]

совсем неласково сказал ему / совсем неласково крик[нул]

Мне понравился мой оригинальный земляк / Мне понравился э[тот] /426/

Мне понравился мой оригинальный земляк как содержатель заезжего дома / Мне понравился мой оригинальный земляк особенно как содержатель заезжего дома

на поверку окажется только овес и гнилое сено / на поверку окажется только овес и сено

С. 295

слупят полтину серебра, коли вперед не поторгуешься. / слупят полтину серебра, коли нап[еред]

я пошел размять ноги, онемевшие от долгого сиденья. / я пошел размять ноги от

Корчма была тщательно выбелена, а около окон обведено было / Корчма была тщательно выбелена, а окна

обведено было желто-красноватой глиной; примыкающий к корчме сарай /обведено было желто-красноватой глиной; с[арай]

вид корчмы показывал / вид корчмы был

из-за угла корчмы показался сам хозяин/ из-за угла показа[лся]

и просил войти в светлицу. Я вошел в пространную, чисто выбеленную хату / и просил войти в светлицу. Светлицею называлась та полови[на]

Я вошел в — хату, разделявшуюся во всю длину ее, как стеною, кафельного печью. / Я вошел в ~ хату, разделявшуюся во всю длину ее, как к[афельною]

Около стен кругом стояли лавы / Кругом

— Хоть полкварты на первый раз. / — Полкварты на первый раз.

С. 296

Она покрыла край стола полотенцем / Она накрыла край стола полотенцем

положила на стол два куска белого хлеба / положила два ку[ска]

Проводивши глазами красавицу, я обратился к хозяину / Проводивши глазами красавицу, а

— А что, я думаю, ходил и под француза? / — А что, я думаю, ты ходил и под француза?

— Немало же ты их, проклятых, пересажал на штык? / — Немало же ты их пер[есажал]

не заметно было ничего такого, что бы обличало в нем виртуоза. / а не заметно было ничего артистического б не заметно было ничего такого, что бы обличало в нем арт[иста]

подумал я, глядя на его честный выразительный профиль. / подумал я, глядя на его честную

А он сидел себе на скамье, согнувшись / А он сидел себе на скамье, упершись в нее рук[ами] /427/

и болтал ногами, как это делают маленькие дети. / и как

Я рассчитывал — что услышу — о какой-нибудь частной проделке, о которой нигде ничего не прочитаешь, да[же] и в «Записках русского офицера». / Я рассчитывал ~ что услышу — о какой-нибудь частной проделке, ко[торую]

Я рассчитывал — что услышу — о какой-нибудь частной проделке, о которой нигде ничего не прочитаешь, да[же] и в «Записках русского офицера». / Я рассчитывал — что услышу — о какой-нибудь частной проделке, о которой и

когда он полосою шинели вытер / когда он полосою вы[тер]

С. 297

когда йшлы мы из-под турка / когда йшлы из-под турка

Еще в десятом году — одын венгер выучив мене / Мене еще в десятом году ~ одын венгер выучив

Я, сказавши правду, по-всякому умею/ Я по-всякому умею

— О, дер дейфель! — говорит. / — О, дер дейфель! — говорит он.

Это была по-городскому опрятно одетая, уже немолодая женщина / Это была по-городскому опрятно одетая женщ[ина]

уже немолодая женщина, высокого роста, с живыми черными и глубоко впалыми глазами / уже немолодая женщина, высокого роста и с живыми черными и глубоко впалыми глазами

минуту спустя, улыбнувшися, прибавил: — Матери твоий чарка горилки! / минуту спустя прибавил — ма[тери]

С. 298

он так невесело опустил на грудь свои белы[е] усы / он так невесело повесил

явилась опять та же женщина / явилась опять п[режняя]

Со мною, впрочем, это часто случается / Со мною это ча[сто]

Со мною, впрочем, это часто случается, да, я думаю, и со всяким. / Со мною, впрочем, это часто случается, но [?]

Ермолай никогда не будил меня, да и незачем было будить. / Ермолай никогда не будил меня, да и на [что?]

С. 299

а он, дурень, не разбудил меня / а он, дурень, вер[но]

я деньги все, и свои и ваши, израсходовал! / я деньги все из[расходовал?]

подумал я и потом спросил Ермолая / подумал я и потом сказал Ермолаю

— Лошади сыты / — Лошади ничего, сыты /428/

дворник ничего не знает / хозяин ничего не знает

ружье положил на столе / ружье поставил в

ружье положил на столе, и не посмотревши даже на него хорошенько / ружье положил на столе не [посмотревши?]

Мог ли я предвидеть тогда, что / Мог ли я д[умать?]

я ~ вошел в комнату. / я ~ вошел к

С. 300

— А как прозывают этого помещика / — А как зовут э[того]

Мне чрезвычайно нравилось в этой простой женщине голос ее, ее простая, грациозная манера / Мне чрезвычайно нравилось в этой простой женщине голос ее, ее простые

место его заступил апрельский теплый, прекрасный полдень. / место его заступил апрельский теплый но

За изгородью, как и вчера, копали гряды / За изгородью, как и вчера, рылися

копали гряды мои знакомки. / копали гряды обе мои знакомки.

С. 301

и лекция началась. / и у[рок?]

— Только слышите, — прибавил я, — я гармонику дарю / Только слышите, я г[армонику]

Он был одет ~ в черной смушевой высокой шапке. / Он был одет ~ в черной вы[сокой]

В этом наряде он был похож / Он б[ыл]

я шепнул Ермолаю, чтобы он закладывал лошадей, а войдя в хату / я шепнул Ермолаю, чтобы он закладывал лошадей, а то[гда?]

С. 302

Хозяин ~ предложил деньги за гармонику. Я, разумеется, тоже отказался. / Хозяин ~ предложил деньги за гармонику, от чего я т[оже?]

я, однако ж, не поддался их доводам / я, однако ж, не поддался им

чернеет небольшая березовая роща / чернеет небольшой соснов[ый]

Усадьба или хутор ~ скрывался ~ за этой рощицей. / а у[садьба?] б Роща эта

Усадьба или хутор ~ скрывался, как бы за скромной занавесью / Усадьба или хутор ~ скрывался, как за скромной занавесью

скрывался, как бы за скромной занавесью, за этой рощицей. Приближаясь к роще, мне послышался какой-то неопределенный шум / а скрывался, как бы за скромной занавесью. Подъезжая к ней, я услышал шум б скрывался, как бы за скромной занавесью, за этой рощицей. Подъезжая к ней, я услышал шум /429/

передо мною открылся широкий пруд и плотина / передо мною открылся пруд

По ту сторону пруда, почти у самого берега, выглядывали из-за деревьев белые хатки / По ту сторону пруда из [-за деревьев]

На самом косогоре, на фоне голубого неба, рисовалась ветряная мельница / На самом косогоре то[рчала?]

С. 303

Увидя мой фургон, выдвигавшийся из рощи / Увидя мой фургон, выезжа[вший]

он ~ смотрел на мой неуклюжий экипаж. / он ~ смотрел на мой неуклюжий [по?]

Панская хата ~ отличалася только своими размерами и ничем больше. / Панская хата ~ отличалася только своими размерами, а б[ольше ничем?]

Да и сам пан, правду сказать, малым чем разнился от своих подданных / Да и сам хозяин, правду сказать, малым чем разнился от своих подданных

разве только тем, что носил красную шелковую рубашку / разве только тем, что по праздникам носил красную шелковую рубашку

и ездил обедать к своему церемонному соседу. / и ездил в город

С. 303 — 304

он ~ служил в каких-то гусарах, и служил с таким успехом / он ~ служил в каких-то гусарах, и та[к?]

С. 304

Как настоящий бандурист, играл он на бандуре. И в часы досуга занимался сочинением чувствительных малороссийских романсов / Он занимался в часы досуга и мастерски играл

один положен на музыку известным нашим композитором / один положен на музыку на[шим]

не читал он ровно ничего, кроме басен Федра ~ да еще кое-когда заглядывал в «Царь, или Спасенный Новгород» Хераскова. / не читал он ровно ничего, кроме басен Федра ~ да еще кое-когда заглядывал в по[эму?]

— Бабусю! — крикнул хозяин, войдя в хату. На зов его вышла опрятная, чистенькая старушка в деревенском платье.

— Самовар! чаю! и прочее... догадалась? / — Бабусю! — крикнул хозяин, войдя в хату. — Самовар

Старушка кивнула утвердительно головою / Го[ловою]

Старушка кивнула утвердительно головою / Старушка кивнула го[ловою] /430/

С. 305

— Какой же ты добрый человек / — Какой же вы добрый человек

— Да этакого другого человека и с фонарем теперь не найдешь. / — Да этаких люд[ей]

Пока мы менялися любезностями, а тем временем зашумел самовар / Пока мы менялися любезностями, за[шумел]

После первого стакана чаю Виктор Александрович обратился ко мне / После первого стакана чая он

Яким Туман, презамечательный человек и вдобавок оригинал совершенно в малороссийском характере. / Яким Туман, презамечательный человек и вдобавок тако[й]

Он не рассказывал ~ как они через Париж промаршировали? / Он не рассказывал ~ как они в Пари[же]

— И он, верно, назвал ее капитаншею? / — И он, верно, ее назвал капитаншею?

— Видишь, как я / — Видите, как я

я изучил моего орандаря, или, как ты говоришь, посессора. / я изучил моего посессора

С. 306

покойник мой без сердечного умиления не мог рассказывать / покойник мой не [мог?]

там ты не найдешь / там вы не найдете

Я сам не помню / И сам не помню

А дочку его видел? — прибавил он, улыбаясь. / А дочку его видел? Не его правда, а ее, — прибавил он, улыбаясь.

И хоть она одета по-крестьянски, но нисколько не похожа на крестьянку! / И хоть она одета по-деревенски, но нисколько не похожа на крестьянку!

можно ли ~ назвать ее / можно ли ее ~ назвать

можно ли такому важному человеку, как, например, я / можно ли такому человеку, как, например, я

рад, что встретил хоть одного человека одних мыслей со мною насчет истинной независимой семейной жизни. / рад, что встретил хоть одного человека одних мыслей со мною насчет истинной независимой жи[зни]

А то приличие да приличие, и вся жизнь основана на взаимном обмане, т. е. и 1 приличии. / А то приличие да приличие, и вся жизнь основана на взаимном обмане и приличии.1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (сполучник «и» знято за контекстом). /431/
С. 307

а то я хотела ее сегодня употребить по хозяйству. — И хорошо бы сделала. / а то я хотела ее сегодня употребить по хозяйству. — Боже тебя

в жизни приходится извинять, и не только по службе / в жизни приходится извинять, особенно по службе

бабуся принесла и положила — сверток синей бумаги / бабуся принесла и положила — сверток бел[ой]

чтобы ~ не заснуть пред лицом автора на первой же странице / чтобы ~ не заснуть перед лицом автора преспо[койно]

С. 308

вывез он на родину и жокея француза, или, как он его еще называл, паж. / вывез он на родину и жокея француза, или, как он еще его называл, пажа.

когда мы вступили в пределы России, то первый постоялый двор, как он ни грязен, мне показался лучше всякого французского отеля. / когда мы вступили в пределы России, то первая [корчма?]

Он приходил к нему не столько по обязанности, сколько для Володьки. / Он приходил к нему по обязанности а когда спросишь его, бывало, есть ли какая разница между языками французским и немецким, он пресурьезно ответит / Почато: и уверял

И этот-то чудак во время похода взялся выучить / И этот-то чудак взялся во время похода

С. 309

он поселился на лето в деревне / он поселился в деревне

Поп его и выучил церковному нашему языку / Поп его и выучил к [зиме?]

Англичанин — отпустил какое-то бонмо на церковном языке. / Англичанин ~ отпустил какое-то бонмо на кор[енном] Чудные вещи совершаются в природе. / Чудные вещи [п]ро[исходят]

и мы его так будем называть / и мы его так будем величать

Французу тоже ~ была подсказана / В[олодьке?]

что бы ни делал молодой котенок, а старый только глаза жмурит. / что бы ни делал молодой котенок, а старый ко[т]

просто отдохнуть не дает / просто заснуть не [дает]

да, не кончивши нехорошей фразы, остановится, перекрестится и скажет / да и остановится

С. 309 — 310

Адъютант, хоть видимо и не поощрял, но втайне был доволен взаимною их привязанностью / Адъютант был доволен такою их взаимною привязанно[стью] /432/

С. 310

Туман хотя всячески баловал и старался его развеселять / Туман хотя всячески баловал его

начал отвечать, что Володя нездужає. / начал отвечать, что Володя нездужает

С отъявленным чиновным мы приветливо раскланяемся / С отъявленным ме[рзавцем?]

мы приветливо раскланяемся / мы почтитель[но]

С. 311

То чтобы не попасть в эту же категорию, то я возвращаюсь / То чтобы не попасть в эту же категорию, то я лучше возвращаюсь

я возвращаюсь к французику Володе. / я возвращаюсь к Воло[де]

С. 312

Я тогда только что кончил курс наук в ~ корпусе / Я тогда хотя

Я тогда только что кончил курс наук в ~ корпусе, как меня, едва обмундировать успели, послали / Я тогда только что кончил курс наук в ~ корпусе, меня

не издавал ~ книжки, ~ в которой помещено ~ наставление доктора N. на этот предмет. / не издавал — книжки, — в которой помещено ~ наставление доктора N. о том Не дошли мы еще до назначенного нам места / Не дошли мы еще до места своего на[значения]

Туман ~ с таким жаром и, можно сказать, увлечением предался своему любимому искусству, что / Туман ~ так предался своему лю[бимому искусству]

С. 313

так тут он и корни пустит. Зим десять с места не сойдет / так тут он и корни пустит. Ле[т]

Иной ловкий парень так сживется с хозяевами / Иной ловкий парень ка[к]

это такая была обуза для солдата, что он, бедный, не знал, что с нею делать / это такая была обуза для бедного солдата, что он, бедный, не знал, что с нею делать

(так называл Туман свою воспитанницу) / (так называл свою во[спитанницу])

С. 314

как угрюмый Туман улыбался / как Ту[ман]

Туман улыбался, лаская / Туман улыбался, гля[дя]

он начал с того, что перестал курить трубку и пить водку. / он сов[ершенно]

Отказавшись от единственных прелестей солдата, он / И как человек /433/

Я, признаться, не поверил его досужеству / Я, признаться, не поверил ему

и думал уже было заказывать в Варшаве. / и думал уже было заказывать

Так вот какой из неуклюжего и, как мы думали, глуповатого Тумана вышел мастер. / Так вот какой из Тума[на]

(он нанимал у шляхтича отдельную хатку / (он нанимал отд[ельную]

Нянька у него нанятая опрятная старушка, тоже чуть-чуть ли не шляхтянка. / Нянька у него то[же]

С. 315

Завидую и всегда буду завидовать тебе / Завидую тебе

Завидую ~ тебе, счастливый благородный труженик. / Завидую ~ тебе, мой незабвенный благородный

Туману понравилось / Туману это понравилось

она взяла палки да как приударит поход, так что твой барабанщик. / она взяла палки да как приударит поход, так что твой насто[ящий]

С. 316

а в селах как будто ничего не бывало; только и следу, что / а в селах только

В одном Смоленске оставались еще целые улицы в развалинах. / В Смоленске о[ставались]

Я только Богу помолился, когда услыхал / Я только Богу помолился, когда услыш[ал]

Да и Варочке его будет веселее, и Викторик мой без меня скучать не будет. / Да и Варочке его будет веселее, Викторик мой без меня скучать не будет.

Викторик мой без меня скучать не будет. / Викторик мой без меня не

С. 316 — 317

гувернантка у меня была прекрасная и грамотная женщина/ гувернантка у меня была прекрасная и образов[анная]

С. 317

Добряк уверял меня, что ребенок может так вырасти / а Добряк уверял меня, что ребенок может т[ак?] б Добряк уверял меня, что ребенок может вы[расти?]

«У вас, — говорит, — у самых росте дытына / «У вас у самых росте дытына

за людьми я поручил надзирать Туману / за людьми я поручил надзирать моему Туману

иной раз и натощак заснешь, что станешь делать? / иной раз и натощак заснешь, что д[елать?] /434/

С. 318

Только вследствие глубокого презрения к этим грамотеям могла родиться подобная поговорка. / Вследстви[е]

он ~ пьяница, сосуд всех мерзостей /он ~ пьяница и всех мер[зостей] [сосуд?]

он ~ первый развратитель простодушного мужичка / он первый развратитель того же простодушного мужичка

как человек неграмотный, должен был спороть ~ дорогие не мишурные ~ галуны. / как человек неграмотный, должен был спороть не [мишурные?]

Как развенчанный Наполеон, ходил он молча / Развенчанный Наполеон

Как развенчанный Наполеон, ходил он молча несколько дней, не принимая пищи. / Как развенчанный не[сколько дней?]

«Возьмить соби ундира ~ а то рядовой вас дорогою окраде». / «Возьмить соби ундира ~ а то рядовой у вас що[сь]

С. 319

Туман благополучно отрезвился и больше не повторял утехи в горе / Туман благополучно отрезвился и больше не повторял развлечения

Я спрашиваю, где он? / Я спросил

а за нею тихонько басом повторяет Туман. / а за нею тихонько повторяет басом

«Варочка оце мени „Помилуй мя, Боже“ читала». / «Варочка мени „Помилуй мя, Боже“ читала».

просидите вы у меня всю неделю на «тме, мне». / просидите вы у меня всю неделю на скла[дах]

И [с] последним словом выбежала из палаты. / И сказа[вши]

а до мене забижыть на яку мынуту / а до мене забижыть на мы[нуту]

С. 319 — 320

«Алмаз, а не человек», — думал я и не жалел даже, что этот алмаз в коре / «Алмаз, а не человек», — думал я и не жалел даже, что этот в коре алмаз

С. 320

когда Туман торжественно нашивал свои нефальшивые галуны / когда Туман наши[вал]

Мне эти визиты были не по сердцу, и я несколько раз говорил Туману / Мне эти визиты были не по сердцу, несколько р[аз]

С. 320 — 321

но он ~ не обращал на мои слова внимания. / но он ~ не обращал на эт[о] /435/

С. 321

Но хитрость моя не удалась. / Х[итрость]

переведен был ~ капитан гвардии N. N. лет двадцати пяти, красавец собою, богач и самой благородной, аристократической фамилии / переведен был ~ капитан гвардии N. N. лет двадцати пяти, красавец собою и самой

свежий человек ~ подумал бы, что все муромское народонаселение говорит по-французски. / свежий человек ~ подумал бы, что весь [Муром?]

С. 321 — 322

Одна хорошая моя знакомая ~ примерная мать семейства, — по образованию она была / Одна хорошая моя знакомая ~ примерная мать семейства, — образованию она была

С. 322

Я, слушая ее, думал / Сначала я, слушая ее, думал

она ~ начала выхвалять глубокие его познания в русской истории. / она ~ начала хвал[ить]

Карамзин тогда начал издавать свою знаменитую историю, так он, вероятно, слышал об ней в столице / Он [вероятно слышал?]

а он, хохоча, кричал им вслед / а а он и[м] б а он, захохота[вши]

С. 323

только он, проживши еще два года, был переведен / только он был

он разыграл еще с десяток слезных мелодрам и последнюю, самую патетическую, содержания следующего. / он разыграл еще с десяток слезных мелодрам и межд[у] [ними?] Выходя в Москву, вагенбург и прочие полковые тяжести нам приказано было оставить в Муроме/ По[лковые тяжести?]

следовало заключить, что мы вскоре возвратимся на прежние квартиры. / следовало заключить, что мы опя[ть]

я и свою квартиру тоже за собой оставил, а при ней мебель и прочую громоздкую мизерию. / я и свою квартиру и п[рочую?]

я ~ оставил, а при ней мебель и прочую громоздкую мизерию. / я ~ оставил, а при ней и мебель и прочую громоздкую мизерию.

Полковой командир ~ уважил мою просьбу и отдал в мое полное распоряжение Тумана / Полковой командир ~ уважил мою просьбу и оставил /436/

«Бога гневите, в.1 высокоблагородие! /«Бога гневите в. бл[агородие]

А Туман, отрапортовавши мне о благополучии, благодарил меня / А Туман, отрапортовавши мне о благополучии, даже благодарил меня

отпустил простодушного добряка, не сказавши ему первый раз ни слова. / отпустил простодушного добряка, не сказавши ему ни

С. 324

Слышишь? / Ты [?] слышишь?

На первом, на втором 2 в собрании я хотя и был / Хотя

смиренные овечки ~ скромно варьировали эти анекдоты, чувствительно взирая / смиренные овечки — скромно варьировали эти анекдоты и

Я постоянно ходил к обедне в церковь святых мучеников Бориса и Глеба, что в Благовещенском монастыре, и вдруг / Я постоянно ходил к обедне в церковь святых мучеников Бориса и Глеба, и вдруг

С. 324 — 325

а около нее фельдшерша и что-то шепчет ей на ухо, а 3 ставит свечки перед образами. / а около нее фельдшерша, а ставит свечки перед образами.

С. 325

потому, правду сказать, что командир наш был уже старик / потому, правду сказать, что [был?]

командирша еще баба хоть куда, а вдобавок еще и немка, так оно, знаете 4 было пускать такого зверя в дом, каков был капитан. / командирша еще баба хоть куда, а в дом

я рассказал ему, что я вчера заметил в церкви / я рассказал ему, что я заметил в церкви

С. 326

и полковой командир два раза уже аттестовал его / и ко[мандир]

в Муроме, в Благовещенском монастыре / в Муроме, в м[онастыре]

я ~ отпущу фельдфебелей и, закуривши трубочку, зайду к ним /я ~ отпущу фельдфебелей и зайд[у]1 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (доповнено скорочення): ваше.

2 Так в автографі. В основному тексті далі кон’єктура (вставлено за контекстом випущене слово): [бале].

3 Так в автографі. В основному тексті далі кон’єктура (вставлено за контекстом відсутнє слово): [та].

4 Так в автографі. В основному тексті далі кон’єктура (вставлено за контекстом випущене слово): [опасно?]. /437/Здесь прилично было бы нарисовать красавицу Варочку / Здесь прилично было бы ри[совать]

нарисовать ~ юную красавицу ~ во вкусе фламандского мастера Рембрандта. / нарисовать ~ юную красавицу ~ во вкусе Рем[брандта]

Я, подобно юноше-поэту, по целым часам не сводил с нее моих очей / Я, подобно юноше-поэту, любо[вался?]

но чтоб посвятить 1 какому-либо искусству или науке, она об этом и подумать не смела. / но чтоб посвятить иск[усству]

С. 328

А сам ~ пошел к городничему ~ просить, чтобы он принял свои меры / А сам ~ пошел к городничему ~ просить, чтобы он вс[е]

спросить бы ~ у психологов, каково действует на душу самое искреннее участие / спросить бы ~ у психологов, каково действует самое искреннее участие на [душу?]

С. 329

Я испугался и советовался с доктором / а Я советовался с по[лковым?] б Я советовался с доктором

и благоразумный доктор велел только окно или дверь открыть на несколько часов. / и благоразумный доктор на

Туман ~ через час встал, оглянулся кругом, затворил окно и дверь / Туман ~ через час встал, затворил дверь, оглянулся кругом

Прихожу я, спрашиваю / Я прихожу

Месяца два с лишним пролежал бедный Туман / Месяца два с п[оловиной?]

С. 330

Туман уже начал поправляться / Туман уже пускался сам бродить

получил я письмо от вологодского полицеймейстера / получил я письмо от п[олицеймейстера?]

в котором были описаны с большими подробностями / в котором было сказано

Поговаривали сначала, что помянутый козачок Климка будто бы переодетая женщина, но это бабьи сплетни, ничего больше. / Поговаривали сначала, но это бабьи сплетни, что упомянутый козачок Климка будто бы переодетая женщина

— Как-таки можно не поверить 2 бабьи сплетни, как он говорит, на деле? / Как-таки можно не поверить бабьи сплетни, на д[еле]1 Так в автографі. В основному тексті далі кон’єктура (вставлено за контекстом відсутнє слово): [меня].

2 Так в автографі. В основному тексті далі кон’єктура (вставлено за контекстом відсутнє слово): [в]. /438/С. 331

просиживал в своей комнате, подперши голову руками. Я одного боялся / просиживал в своей комнате, подперши голову руками. Следова[тельно?]

он, как статуя, не шевелился. Я хотел ему что-то сказать, только смотрю / он, как статуя, не шевелился, и когда я взгля[нул]

только смотрю, а у него из-под опущенных ресниц слезы / только смотрю на [него?]

из ~ кибитки, высаживает Туман закутанную и в нагольном тулупе женщину/ из ~ кибитки, в мужицком армяк[е] Т[уман]

«Найшов! Найшов! в. 1 высокоблагородие!» / Нашел

Но какая разница между прежней Варочкой! Обветренная, худая. / Но какая разница между прежней Варочкой! За[горелая?]

С. 332

Любопытство мое не совсем было удовлетворено его ответом / Я совершенно был удовлет[ворен]

однажды, отпустивши фельдфебелей, я зашел к ним в комнату / однажды, часу к

Я никогда не забуду эту истинно нравственную картину! / Я никогда не забуду эту истинно х[ристианскую?]

она ~ стала заходить в мои комнаты, сначала в мое отсутствие / она ~ стала заходить в мои комнаты, сначала б[ез меня?]

Я ~ повел речь о том, как она убежала и где была спрятана / Я ~ повел речь о том, где она

С. 333

в тот день первый снег выпал. / в то вре[мя]

Она налила мне чашку чаю / Она попотчевала

и мне стало так хорошо, так весело, что я готова была плясать. / и мне стало так хорошо, так весело и

уже свету в скважинах не видно было / уже свету н[е видно?]

голова у меня не то что болела, а кружилась хуже всякой боли. / голова у меня не то что болела, [а кажется?]

Старуха отвечала ~ а про такой город побожилася, что отроду и не слыхивала. /Старуха отвечала ~ а про такой город и сродясь1 Так в автографі. В основному тексті далі кон’єктура (доповнено скорочення): ваше. /439/Голос был мне знакомый / Голос был мне очень знакомый

С. 334

перед тем, как взять ему меня с собою, вошла ко мне фельдшерша / перед тем, как взять ему меня с собою, вхо[дит]

Она предложила мне остричься и одеться в мужское платье. Я было отказалась / Она предложила мне остричься, я б[ыло]

нашему корпусу велено было двинуться в Литву. / нашему корпусу велено было двинуться в Минскую [губернию?] так как мне самому делать было нечего около моего мизерного хозяйства, то я и отдал ему в содержание корчму / так как мне самому делать было нечего, то я и отдал ему в содержание корчму

то я и отдал ему в содержание корчму / то и отдал ему в содержание корчму

— Что я и 1 делать до конца дней моих. / Что я и делаю до конца дней моих.

в воображении моем грубый ветеран-корчмарь переобразился в такого человека-христианина / а в воображении моем грубый ветеран-корчмарь в т[акого?] б в воображении моем грубый ветеран-корчмарь переобразился в моем в[оображении?]

С. 335

— Позвольте мне ее 2 переписать ее, так, для памяти? / — Позвольте мне ее переписать так для памяти?

мы ~ поехали в город, в исторический Николаевский собор / а мы ~ поехали в исто[рическую?] б мы ~ поехали в город в историческую [церковь?]

С. 336

догнал я чумацкий воз, везомый парою / догнал я чумацкий воз, за[пряженный?]

догнал я ~ воз, везомый парою великанами, серыми волами. / догнал я ~ воз, везомый парою рос[лыми]

Бог послал погоду и день такой хороший / Бог послал день

Приехали мы на хутор, и я, войдя в ~ удивился, не видя ничего такого / Приехали мы на хутор и я, не [видя?]

я, войдя в комнату ~ немало удивился / я, войдя в комнаты ~ немало удивился1 Так в автографі. В основному тексті далі кон’єктура (вставлено за контекстом випущене слово): [буду].

2 Так в автографі. В основному тексті тут кон’єктура (слово «ее» знято за контекстом). /440/И все это было в самых гомерических размерах. Бабуся, вертевшаяся около стола, казалася мухой / И все это было в самых гомерических размерах, т[ак что?]

С. 337

Приятель мой — следовал слову златоустого витии / Приятель мой — следовал слову вели[кого?]

он усадил ~ сказавши: «Отепер разговеемся!» / он усадил сказавши: «Вот р[азговеемся?]

С. 337 — 338

это была настоящая, только-только что расцвевшая красавица. / это была настоящая, только-только развернувшаяся

С. 338

А около нее сидел Туман, с улыбкою покручивая белые усы свои. / А около нее сидел Туман, покручивая белые усы свои.

привлекало мои глаза к себе, как кроткое, спокойное лицо этого седого доблестного героя добродетели. / привлекало мои глаза к себе, как кроткое, спокойное лицо этого седого героя

Я думал было завести разговор / Я думал было навести

но, взглянувши на него, мне мысль моя показалася просто тривиальною. / но, взглянувши на него, мне совестно стало

приятель мой ~ был задумчив. / приятель мой ~ был както задумчив.

Я сделал ему каких-то два-три вопроса / Я сделал ему каких два-три вопроса

С. 338 — 339

И не знаю, долго ли бы продолжалось это барабанное упражнение / И не знаю, долго ли бы продолжалось это уп[ражнение]

С. 339

— Послушай! Мое дело хозяйское / — Послушай! — сказал он, — мое дело хозяйское

а тебя прошу быть у меня шафером, или, по-нашему, боярином. / а тебя прошу быть у меня шафером, или бо[ярином]

Я, как был в то блаженное время человек совершенно независимый / Я, как человек

говорил он, пожавши мою руку / говорил он, пожимая [?]

Но как мудрецу и вообще человеку трудно ~ указать самому точку / Но как человеку

С. 340

— Потому что многие, в том числе и ты, ничего больше, как нравственные уроды. / Потому что ты /441/

подумал я, и, помолчавши, спросил / подумал я, и, помолчавши, продолжа[л]

переговорили мы ~ и о современной литературе, за которой он ~ следил / переговорили мы ~ и о современной литературе, в которой он

но приятель мой был нем, аки рыба, приказал заложить бричку / но приятель мой был нем, аки рыба, и, не допивши стакана чаю, приказал заложить бричку Возвратясь ввечеру домой, он молча надел фрак / Ввечеру

Я тоже оделся. / Я повино[вался?]

вошла Еленочка, сопровождаемая Туманом и матерью. / вошла Еленочка в [сопровождении]

Войдя в церковь, она перекрестилась, смело подошла / Войдя в церковь, она перекрестилась и смело А на другой день, поблагодаривши за хлеб-соль моего приятеля, я уехал в Киев. / А на другой день уех[ал]ИЗ НИЧЕГО ПОЧТИ БАРИН

Варіанти автографа (ІЛ, ф. 1, № 109, арк. 2 звор.)

С. 342

сельский праздник в Швейцарии в честь новобрачных. / сельский праздник в Швейцарии в честь новобрачных по [случаю?]

Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.