[Тарас Шевченко. Повне зібрання творів в десяти томах. — К., 1961. — Т. 7: Живопис, графіка 1830-1847. — Кн. 2.]

Попередня     Головна     Наступна                 Умовні скорочення
АЛЬБОМ 1839 — 1843 РОКІВ154 — 200. Альбом 1839 — 1843 років.

До альбома входять рисунки 1839 — 1842 pp., виконані художником у Петербурзі (ескізи ілюстрацій до «Истории Суворова» М. О. Полевого, до поеми О. С. Пушкіна «Полтава», начерки на теми поетичних творів Т. Г. Шевченка та ін). Переважна ж більшість рисунків виконана на Україні під час першої подорожі 1843 р. (краєвиди Києва, типи селян і численні ескізи, етюди та начерки до «Живописной Украины», «Селянської родини» тощо). Рисунки виконано олівцем, в окремих випадках — тушшю-пером.

О. П. Новицький у неопублікованій праці «Малярські твори Тараса Шевченка» [К., 1936] датує альбом 1842 — 1843 pp. Наявність в ньому ряду ескізів та начерків до «Истории Суворова» М. О. Полевого, до картини Т. Шевченка «Катерина», до рисунка на тему однойменної поеми «Слепая» та ескіза до «Панни Сотниківни» Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, час створення яких визначається 1841 — 1842 рр., начерка «На лекції з анатомії», датованого 1840 — 1841 pp., начерків бур’янів та ескіза «Марія» до поеми О. С. Пушкіна «Полтава», виконаних 1840 p., і, нарешті, зарисовок натурщика, зроблених в 1839 — 1842 pp., — все це поширює хронологічні рамки альбома.

Альбом має дві нумерації: одна, проставлена вгорі аркуша і зроблена чорним чорнилом, нумерує аркуші (враховуючи і форзаци), друга — на нижніх кутах аркуша, синім чорнилом нумерує сторінки (в цій нумерації є помилки, пропуски і повторення).

Згідно з верхньою нумерацією альбом має 28 аркушів. Розмір першого аркуша — 17,6 × 26,2, всіх останніх — 17,6 × 26,5. Між другим і третім аркушами є залишки аркуша, який був вирізаний до нумерації альбома. Місцезнаходження його не встановлено, і чи був на ньому рисунок, не відомо. До нумерації, крім того, між третім і четвертим аркушами був вирваний аркуш з рисунком «У Києві» (див. № 160), який зберігається в ДМШ. Аркуш 14-й був вирізаний після нумерації і зберігається також в ДМШ (див. № 180 — 181 — ескіз до «Судньої ради» та рисунок «Хата батьків Т. Г. Шевченка в с. Кирилівці»). Лицьовий бік аркушів 8, 11, 15, 27 та зворот аркуша 26-го — чисті; починаючи із звороту аркуша 21-го до звороту аркуша /2/ 24-го — вірші написані обернено до рисунків. Рисунки на аркушах 19, 21 та на звороті аркушів 18, 20 дано також обернено.

Оправа з коричневого паперу, корінець та кути шкіряні, форзаци із зеленого паперу. Розмір оправи 18,4 × 27.

В «Каталоге музея украинских древностей В. В. Тарновского» альбом зареєстрований під № 143 без посторінкового опису рисунків та без їх назв. В реєстрі творів Т. Г. Шевченка в монографії О. Новицького «Тарас Шевченко як маляр» (Львів — Москва, 1914) згадані лише окремі рисунки цього альбома під описовими назвами.

Попередні місця збереження: власність В. В. Тарновського, ЧМТ — № 143, ЧІМ, ІТШ.


ІЛ АН УРСР, інв. № 106.

154. Арк. 1. Селяни. Начерк двох постатей. Кольоровий папір, олівець. [Н. р. V 1843].

Справа вгорі позначено: 1.

Над рисунком олівцем рукою Т. Г. Шевченка нерозбірливий напис.

Датується часом першої подорожі Т. Г. Шевченка по Україні (див. прим. до №75 — 89).

Альбом 1839-1843 рр. Перелік творів.
Попередня     Головна     Наступна                 Умовні скорочення


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.