[Тарас Шевченко. Повне зібрання творів в десяти томах. — К., 1963. — Т. 8: Живопис, графіка 1847-1850.]

Попередня     Головна     Наступна                 Умовні скорочення
6. Дустанова могила. Папір, акварель (13,5 × 22,7). [27.V 1848 — 15.I 1850].

Під малюнком був чорнилом авторський напис: Дустанова могила (див. примітку до № 2 — 45).

Крайні дати виконання рисунка встановлено часом перебування експедиції біля Дустанової могили та закінченням звіту О. І. Бутакова по експедиції — 15.I 1850 p., як про це свідчить рапорт О. І. Бутакова командиру Оренбурзького лінійного батальйону № 2 (ІЛ, ф. 1, № 406, арк. 77).

Про Дустанову могилу Шевченко згадує в повісті «Близнецы»: «...мы встановились на берегу Иргиза вблизи могилы батыря Дустана. Этот грубо из глины слепленный памятник напоминает общей формою саркофаги древних греков» (див. т. IV, стор. 91); в альбомі 1846 — 1850 pp. на звороті арк. 45 є напис рукою Шевченка: Дустанъ рода чуменейского благо (див. № 93).

Начерк олівцем цієї могили див. № 144.

Повторення цього малюнка див. у альбомі P. M. Чернишова (ДІМ, інв. № 63113, портф. № 19, арк. 83).

Попередні місця збереження: збірки А. О. Козачковського, В. П. Коховського, С. Д. Бразоль, ЧМТ — № 200, ЧІМ, ГКШ.

1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, ч. 2, стор. 20, № 65, де помилково визначено техніку — сепія).


ДМШ, інв. № г — 439.


Попередня     Головна     Наступна                 Умовні скорочення


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.