[Спогади про Тараса Шевченка. — К.: Дніпро, 1982. — С. 75-76.]

Попередня     Головна     Наступна            

Р. О. Земкевич

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І БІЛОРУСИПершим з українців, котрий зацікавився початками білоруського літературного відродження, був великий Кобзар України Тарас Шевченко. Живучи в Петербурзі, познайомився Шевченко в 1839 році з білоруським письменником Яном Барщевським. Навколо Барщевського гуртувалися тоді і інші білоруси, і ось всі вони під впливом Барщевського стали цікавитись білорущиною і ухваляли друкувати свої твори. Шевченко, познайомившись з усіма цими білорусами, просив їх, щоб читали йому свої білоруські твори, і особливо зацікавився народними білоруськими піснями.

Один з молодих білорусів, Ромуальд Подберезький, знав багато пісень; він проспівав їх Шевченкові і, крім того, читав йому всі білоруські твори Барщевського та переклад Маньковського української «Енеїди» Котляревського. Шевченкові народні пісні сподобались; художні літературні твори білоруських письменників він частково критикував, говорячи, що в них мало суто народного елементу. Про «Енеїду» Маньковського Шевченко зауважив, що цей твір найбільше має суто білоруського елемента і що тим самим він найбільш для нього цікавий. Після цього Шевченко заохочував білорусів, щоб вони не кидали своєї праці для народу, бо це їхній обов’язок, а праця їх, незважаючи на тяжкі умови, не пропаде марно, і сліди цієї праці залишаться.

Ось і все, що нам відомо про Шевченка. Відомості ці ми маємо з приватного листа Вінцента Реутта до Легатовича.

Що і пізніше Шевченко цікавився білоруським літературним відродженням, можна бачити з того, що між передплатниками на літературний альманах Ромуальда Подберезького «Rocznik Literacki» («Річник літературний», видав Ромуальд Подберезький, Петербург, 1843, с. 216) надру-/76/ковано в книзі і прізвище великого українського поета: «Szewczenko Taras, Kobzar».

Про мистецьку творчість Шевченка Подберезький вмістив невелику замітку в офіціальній урядовій (польською мовою) газеті «Tygodnik Petersburski», 1844 p., c. 569 (Стаття «Україна живописна»).
Р. О. Земкевич

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І БІЛОРУСИ


Вперше надруковано в білоруському журн. «Наша ніва», 1911, № 8, с. 118. Подається за перАодруком.

Земкевич Ромуальд Олександрович (1881 — 1943) — білоруський бібліограф, публіцист, історик літератури, перекладач.

Барщевський Ян (1794, за іншими джерелами 1790 — 1851) — білоруський і польський письменник. В ідилічних тонах зображував життя селянства.

Один а молодих білорусів, Ромуальд Подберезький... — Подберезький-Друцький (1813 — 1856) — білоруський і польський літературознавець, поет. У тижневику «Tygodnik Petersburski» (1842, № 36) надрукував відзив про художню виставку 1841 р. в Академії мистецтв, де експонувалися й твори Шевченка, а згодом (1844, № 95) — статтю «Мальовнича Україна», в якій палко підтримав намір Шевченка видавати серію офортів, присвячених Україні. Видав у Петербурзі 1843 р. альманах «Rocznik Literacki», який передплатив і Шевченко.
Попередня     Головна     Наступна            


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.