[Григорій Сковорода. Повне зібрання творів: У 2-х т. — К., 1973. — Т. 2. — С. 484-499.]

Попередня     Головна     Наступна         Примітки

ДОКУМЕНТИ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ


КАТАЛІОГ УЧЕНИКОВ ШКОЛИ ПІИТИКИ С 1 ЧИСЛА СЕНТЯБ. 1759 ГОДА ПО 15 ЧИСЛО ІЮЛЯ 1760 ГОДА


Кто именно, какого чина и города

Сколко от роду лЂт

 Время опредЂленію в школы

 Чего изучился

 Чего обучается

 Понят или не понят

 В школах или отбыл и для чего

БЂЛАГОРОДСКОЙ ПРОТОПОПІИ

Андрей Ординскій, слободи Кореня Николаевской церкви священника Іоанна син

18

1757 года сентяб 10 1

синтаксі.

піитікы

не понят

в школах

Гавриил Титов, села Напрасной Никитской церкви священника Іоанна син

17

1757 года сентяб. 8

синтаксімы

піитікы

понят

в школах

ХАРКОВСКОЙ ПРОТОПОПИИ

Андрей КопЂйчик, мЂстечка Валок Архангелской церкви помершаго священника Димитрія син

 15

1758 генваря 9

синтаксімы

піитікы

понят

в школах

Василій Базилевскій, мЂстечка Валок Георгія церкви помершаго священника Василія син

 18

1757 генваря 13

синтаксім.

піитікы

не понят

в школах

УЧИТЕЛЬ


Владимер Фонтанскій, города Харкова соборнои церкви діякона Феодора син

16

1758 генъваря 15


синтаксі.

піитікы

не понят

в школах

Василій Тарановскій, села Безлюдовки Покровской церкви священника

Іоанна син

12

1757 г. Генвар. 8

синтаксі.

піитікы

понят

в школ.

Іоан Богославскій, села Ивановки церкви Іоанна Богослова священника Стефана син

13

1758 генъваря 13

синтаксі.

піитікы

понят

в школ.

СУМСКОЙ ПРОТОПОПИИ

Григорій Ястремскій, села Яструбеннаго церкви Василія священника Іоанна син

16

1758 сентября 10

синтаксі.

піитік.

понят

 в школ.

Евстафій Мартинович, села Ворожби Покровской церкви священника Мартина син

14

1757 сентября 4

синтакс.

піитікы

понят

 в школ.

Іоан КопЂйчик, села Марковки евангелиста [Марка] церкви священника Стефана син

14

1757 сентября 4

синтакс.

поэтікы

не понят

в школ.

Прокопій БЂлополскій, дЂвичаго монастиря сумского священника Евстафія син

16

1757 октября 15

синтакс.

піитікы

понят

в школ.

Максим ЛевЂцкій, села Марковки евангелиста Марка церкви священника Нестора син

16

1757 сентября 14

синтакс.

піитікы

не понят

в школ.

АХТИРСКОЙ ПРОТОПОПІИ

Іоан Левицкій, села Ямного Покровской церкви священника Григорія син

17

1758 сентября 9

синтаксі.

піитікы

понят

в школах

ИЗЮМСКОЙ ПРОТОПОПИИ

Іяков Любарскій, мЂстечка Купянки Покровской церкви помершаго священника Феодора син

19

1757 сентября 12

 синтаксі.

піитікы

не понят

в школах

Никита Якубович, села Студенка во Веденской церкви священника Симеона син

19

1757-го сентября 9

 синтакс.

піитік.

понят

в школах

Симеон Мухин, мЂстечка Тору Николаевской церкви священника Самсона сын

16

 1756-го года Генвар. 10

синтакс.

піитики

понят

в школах

КРАСНОПОЛСКОЙ ПРОТОПОПИИ

Григорій Строевскій, города Краснополля Михайловской церкви священника Алексея син

15

1757-го года сентяб. 9

синт.

піит.

 понят

в школах

КУРСКОЙ ПРОТОПОПИИ

Фадей РадубЂженскій, села РадобЂжа Николаевской церкви священника Захарія син

19

 1757-го сентяб. 3

синт.

піит.

 не понят

в школах

ШКОЛЫ


КАРПОВСКОЙ ПРОТОПОПИИ


Григорій Кошлаков, села Черкаскаго Пятницкой церкви помершаго дячка Феодора син

19

1757-го сентяб. 11

синт.

піит.

понят

в школах

Василій Подолскій, слободи БЂлой Троецкой церкви помершаго священника Василія син

19

1756 сенъ. 10

синт.

піит.

 не понят

в школах

САЛТОВСКОЙ ПРОТОПОПИИ

Іаков Жебокрицкій, слободи Рубежной Петропавловской церкви священника Прокопія син

12

1757 сентяб. 9

синт.

піит.

понят

в школах

Николай ПолнЂцкій, мЂстечка ХотомлЂ Николаевской церкви помершаго священника Іоанна син

16

1757 сентября 11

синт.

піит.

 не понят

в школах

Тимофей Терновскій, села Терновой церкви Козми Демяна священника Димитрія син

22

1758 генваря 16

синт.

піит.

 не понят

в школ.

Фома Жуковскій, слободи Салтовой Вознесенской церкви священника Петра син

16

1752-го Генвар. 20

 синт.

піит.

 не понят

в школ.

БОРОМЕНСКОЙ ПРОТОПОПИИ

Василій Якубович, села Радомля Архангелской церкви священника Афанасія син

18

1753 сентября 13

синт.

піит.

 не понят

в школах

Фома Забродскій, села БЂлой Николаевской церкви священника Іакова син

 15

1756 сентября 14

синт.

піит.

понят

в школах


\487\

ЛЕБЕДИНСКОЙ ПРОТОПОПИИ

Василій ІванЂцкій, города Лебедина Рождественской церкви священника Іякова син

 19

 1758 генъ 10

синт.

піит.

 не понят

 в школах

ЗМЂЕВСКОЙ ПРОТОПОПИИ


Лукян Сологубов, мЂстечка Андреевки Рождественской церкви помершего 2 священника Григорія син

 15

 1755 генъ. 9

синт.

піит.

понят

 в школах

ПЕЧЕНЂСКОЙ ПРОТОПОПИИ

Григорій Курдиманов, села БазалЂевки Предитеченской церкви священника Григорія син

15

 1758 генъ. 10

синт.

піит.

 не понят

в школах

ПІИТІКЫ


ЧУГУЕВСКОЙ ПРОТОПОПИИ

Василій Мухин, села Тетлеги Василевской церкви помершаго священника Іоанна син

18

1756-го мая 8.

синт.

піит.

 не понят

в школах

МИРОПОЛСКОЙ ПРОТОПОПИИ

Іоан Борецкій, города Мирополля Николаевской церкви померщаго священника Василія син

18

1756 сент. 10

синт.

піит.

 не понят

в школах

ВОДОЛАСКОЙ ПРОТОПОПИИ

Леонтій Мокренский, девятой крЂпости Орловского полку Троецкой церкви священника Іоанна син

14

1758 генв. 9

синт.

піит.

 не понят

в школах

ВОЛНІЕ И ДРУГИХ ЕПАРХІЙ


\488\

Григорій Троцкій, Сумского полку села Великого Історопа козака Іоанна син

17

1757 сент. 10

синт.

піит.

понят

в школах

Іоан Красовскій, Сумского полку города Лебедина обозного Тимофея син

16

1756 генв. 7

синт.

піит.

понят

в школах

Николай Самборскій, Ізюмского полку купянского сотника Феодора син

13

1757-го года Генвар. 9

синт.

піит.

не понят

в школ.

Симеон Шабелскій, Багмуцскаго козацкаго полку полковника Іоанна син

15

 1757-го октяб. 18

синт.

піит.

 понят

в школ.

Василій Порохневскій, ЧернЂговскаго полку мЂстечка Березнаго козака Лукяна син

19

1757 генв. 9

синт.

піит.

понят

в школах

Іоан Стребчевскій, НЂженскаго полку сотнЂ Кролевецкой села Подолова отца посполитаго Гаврила син

22

1758 сенъ. 12

 синт.

піит.

понят

в школ.

Евфим Саурскій, НЂженскаго полку Кролевецкой протопопіи города Кролевца Преображенской церкви священника Тимофея син

18

1757 октяб. 9

синт.

 піит.

понят

в школ.

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА
\489\

КАТАЛОГ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ СИНТАКСМЫ С 1 ЧИСЛА СЕНТЯБРЯ 1763 ГОДА ПО 15 ЧИСЛО 1764 ГОДУ


Число учеников

Кто іменно, откуду и какого чина

 Сколко лЂт от роду

Время определенію в школы

Чего изучились

Чего обучаются

Понят ли или не понят /

В школах или отбыл для чегоБЂЛОГРАДСКОЙ ПРОТОПОПІИ1

БЂлоградской протопопЂи слободи Шопиной Николаевской церкви священника Феодора син Мафей Федоровскій

13

1760

Г

С

не негоден

в школах

2

БЂлоградской прото[по]пЂи села Черемошной Николаевской церкви священника Епифанія син Іван Зиборовскій

16

1760

 

Р

И

 годен, понят

Nе явился з свят

3

БЂлоградской прото[по]пЂи села Івановки Златоустовской церкви священника Михайла син АлексЂй Славскій

16

1760

А

Н

Nе понят

Nе явился з свят

4

БЂлоградской протопопЂи села Верхняго Олщанца церкви Рождества Хрістова священника Феодора син Хрисан Сераметников

15

 1760

М

Т

Понят

Ne явился з свят

5

БЂлоградской протопопЂи села Чураевой Архангелской церкви дячка АлексЂя син Лукян Нечаевскій

19

1759

М

А

Nегодница

Ne явился з свят


ХАРКОВСКОЙ ПРОТОПОПЂИА

К


6

 Харковской протопопЂи города Харкова умершаго намЂсника Успенской церкви син Іван Фонтанскій

13

1760

Т

С

весма понят

в школах

7

Харковской протопопЂи села СнЂжкового Кута церкви Предтеченской священника Василія син Николай Романовскій

12

1761

І

І

Nе непонят

в школах

8

Харковской протопопЂи села Деркачей Богородицкой церкви священника Тимофтея син Андрей Туранскій

13

 1761

К

Ы

М

Ы

Самая негодница

в школах


\490\


9

Харковской протопопЂи города Валок Николаевской церкви священника Стефана син Илия Ольховскій

 15

1761

Г

С

Кажется, не годен

в школах

10

Харковской протопопЂи города Тараножки Архангелской церкви священника умершаго син Федор Новицкій

18

1761

Р

И

Гаразда понят

11

Харковской протопопЂи города Олшаной Воскресенской церкви священника умершаго син Іван СЂдаковскій

12

 

1760

 

А

Н

Nе непонят

в школах

12

Харковской протопопЂи местечка Артемовки Василіевской церкви священника Івана син Иван Тишковскій

13

1760

М

Т

Кажется, понятлив

бЂжал

13

Харковской протопопЂи местечка Мерефи Николаевской церкви умершаго священника син Стефан Немировскій

17

1759

М

А

 весма не понят

в школах

14

Харковской протопопЂи города Харкова Троецкой церкви священника Бориса син Яков Енкевич

10

1762

А

К

понят

в школах

15

Харковской протопопЂи села Кавесов церкви Рождества Пресвятыя Богородицы священника Павла син Василій Череванецкій

14

1761

Т

С

понят

в школах

16

Харковской протопопЂи села Івановки Богославской церкви священника Стефана син Семен Богославскій

16

1758

І

І

Nегоден

в школах

17

Харковской протопопЂи села Деркачей Николаевской церкви священника Симиона син Михаил Базилевич

16

1762

К

М

непонят

в школах

18

Харковской протопопЂи мЂстечка Соколова Архангелской церкви священника Назарія син Димитрій Соколовскій

 13

1761

Ы

Ы

понят

в школах


ИЗЮМСКОЙ ПРОТОПОПЂИ


19

 Ізюмской протопопЂи села Моловатки Предтеченской церкви священника Луки син Василій Кувичинскій

16

1761

кажется, понят

в школах

20

Изюмской протопопЂи местечка Балакліи Николаевской церкви дячка Каленика син Илія Чумаков

14

1760

не понят

в школах


\491\

21

Изюмской протопопЂи мЂстечка Гороховатки Воскресенской церкви паламаря Андрея син Димитрій ОпЂнскій

14

1760

Г

С

понят

в школах


ВОДОЛАЗКОЙ ПРОТОПОПЂИР

И


22

Водолазкой протопопЂи слободы Верхной Береки Николаевской церкви священника Василія син Константан Павловскій

15

176[?]

А

Н

кажется, понят

 в школах

23

Водолазкой протопопЂи слободы Водолаги Николаевской церкви дячка Семена син Андрей Сардовскій

12

1761

М

Т

не очень понят

в школах

24

Водолазкой протопопЂи церкви Воскресенской умершаго священника син Іван Антонович

13

1760

М

А

понят

в школах

25

Того ж священника син АлексЂй Антонович

14

1762

А

К

 очень понят

в школах


26

Водолазкой протопопЂи слободы Водолаги Воскресенской церкви священника Іоанна син Іван Александров

14

1762

Т

С

не понят

в школах

27

Водолазкой протопопЂи слободы Верховной 1 Береки Николаевской церкви священника умершаго син Михаил Кипріянов

13

1761

І

І

понят

 в школахАХТИРСКОЙ ПРОТОПОПЂИ

 


 


К

М28

Ахтирской протопопЂи села Бакиреи Пятницкой церкви священника Михаила син Іван Мигулин

14

1762

Ы

Ы

не понят

в школах

29

Ахтирской протопопЂи села Арабини Троецкой церкви священника Алексея син Іван Кошиков

11

1761

туповат

в школах

30

Ахтирской протопопЂи мЂстечка Алешни Покровской церкви священника Евстафія син Іван Еннатцкій

14

1760

весма ocmp

в школах

31

Ахтирской протопопЂи села Хухри Николаевской церкви священника Іоанна син ЕмелЂан Конев

12

1760

понят

в школах


ХОТМЂНСКОЙ ПРОТОПОПЂИ
32

ХотмЂнской протопопЂи слободы Грайворона Архангелской церкви священника Михаила син Василій Завадовскій

14

176[?]

понят

в школах

\492\

33

ХотмЂнской протопопЂи города Хотмина соборной Воскресенской церкви священника Луки син Михаил Лазарев

14

1760

Г

С

туп

в школах

34

ХотмЂнской протопопЂи села Мокрого Рождественской церкви умершаго дячка син Петр Александров

16

1762

Р

И

 туп

в школах

35

ХотмЂнской протопопЂи слободы Івановки Предтеченской церкви священника Іоанна син АлексЂй Шаренков

17

1760

А

Н

туп

БЂжал

36

ХотмЂнской протопопЂи слободы Борисовки Николаевской церкви священника Даніила син Стефан Лукіяновскій

13

1761

М

Т

понят

в школахСУМСКОЙ ПРОТОПОПЂИ

 М

А

37

Сумской протопопЂи села Степановки церкви Стефана Саваита священника Іоанна син Яков Нестеров

15

176[?]

А

К

 туп

 в школах

38

Сумской протопопіи села Марковки церкви Марка евангелиста священника умершаго син Василій КопЂйчик

13

1760

Т

С

очень туп

в школах


СТАРОСКОЛСКОЙ ПРОТОПОПІИІ

І39

 Старосколской протопопіи села Котова Архангелской церкви умершаго паламаря син Іван Скотовскій

15

1760

К

М

кажется понят

БЂжал

40

Старосколской протопопіи села Терехова Пятницкой церкви священника Іоаникия син Іван Ублинскій

16

1760

Ы

Ы

 остр

БЂжал

41

Старосколской протопопіи села Мелеваго Николаевской церкви паламаря Якова син Пантилимон Полянскій

13

1760

звЂрок острой

 в школах

42

Старосколской протопопіи города Старого Скола Николаевской церкви священника Іоанна син Димитрій Дороденскій

20

1760


БЂжал

43

Старосколской протопопіи города Старого Скола Николаевской церкви паламаря син Іван Федоровскій

19

1760


 БЂжал

\493\

44

Старосколской протопопіи села Верх Оскола Архангелской церкви священника Никона син Василій Чоботарев

17

1760

Г

С

 понят

БЂжал

45

Старосколской протопопіи села Лапахини Василевской церкви священника Іоанна син Василій Ефимскій

15

1760

Р

И

понят

БЂжал

46

Старосколской протопопіи села Рагожков Троецкой церкви дячка Прохора син Игнат Куфаев

16

1760

А

НБЂжал

47

Старосколской протопопіи села Успенскаго церкви Успенской паламаря Іегора син Петр Вигилянскій

17

1760

М

ТБЂжал

48

Старосколской протопопіи города Старого Скола церкви Рождества Пресвятия Богородици протопопа Іоанна син Василій Никитин

12

1760

М

А

понят

 в школах

49

Старосколской протопопіи села Теплаго Колодезя церкви Архангелской священника Афанасія син Андрей Гавриловскій

15

1760

А

К

Сих знать было не возможно, что оны ученикы семінарскіи, и мало были в школЂ

БЂжал

50

Старосколской протопопіи села Каплина церкви Покровской священника Антона син Павел Каплинскій

15

1760

Т

СБЂжал

51

Старосколской протопопіи села Знаменского церкви Знаменской паламаря Никити син Иосиф Тиховскій

15

1760

І

ІБЂжал

52

Старосколской протопопіи села Березава церкви Покровской Никити дячка син Мина Масахин

15

1760

К

МБЂжал

53

Старосколской протопопЂи села Лалапи церкви Василевской панамаря Никифора син Іван Чепеліовскій

15

1760

Ы

ЫБЂжал

54

Старосколской протопопЂи слободи Троецкой церкви Іліи священника Петра син ХлЂб Дяконов

14

1760БЂжал

55

Старосколской протопопіи села Дорожной церкви Архангелской умершаго дячка син Ларіон Дмитрович

17

1760БЂжал

56

Старосколской протопопЂи села Успенского церкви Успенской священника Андрея син Іван Портенской

18

1760

 

БЂжал

\494\

Г

С
57

НИЖЕГОЛСКОЙ ПРОТОПОПЂИ

села Волчой священника Василія син Яков Веселовскій

13

1761

Р

И

 туповат

 БЂжал

58

Нижеголской протопопіи слободы БЂлой Дмитриевской церкви священника Максима син Петр БЂлозорскій

14

1761

А

Н

весма понят

в школах

59

Нижеголской протопопЂи села Николаевки церкви Николаевской священника Іоанна син Максим Соколскій

15

1760

М

Т

туп

в школах

60

МИЖИРИЦКОЙ ПРОТОПОПІИ

села Олшаной Архангелской церкви священника умершаго

син Михаил ТЂховскіи

11

1760

М

А

очень понят

в школах

61

Мижирицкой прогопо[пі]и города Недригайлова Николаевской церкви священника Феодора син Іоан Македонскій

14

1760

А

К

 понят

в школах

62

Мижирицкой протопопЂи села Олшаной церкви Михаила священника Іоанна син Григорій РомЂнскій

13

1761

Т

С

 туп

в школах

63

Мижирицкой протопопЂи города Недригайлова Николаевской церкви паламаря син Іван ЛемЂнарскій

15

1761

І

І

 туп

 в школах

64

МИРОПОЛСКОЙ ПРОТОПОПІИ

села Криничнаго Успенской церкви священика Іоанна син Яков Колосенков

17

1761

К

М

понят

в школах

65

Мирополской протопопіи города Мирополя Успенской церкви священника Григория син Іван МировЂцкій

13

1760

Ы

Ы

понят

в школах

66

ЗМЂЕВСКОЙ ПРОТОПОПІИ

села Константиновки церкви Рождества Богородицы [священника?] Григорія син Яков Чудновскій

11

1761

кажется, понят

в школах

68

ПЕЧЕНЂЗКОЙ ПРОТОПОПІИ

села Шиповатого церкви великомученицы Варвари священника Гаврила син Григорій Раевскій

14

1760

понят

в школах

\495\

68

КРАСНОКУЦКОЙ ПРОТОПОПІИ

мЂстечка Рублевки Успенской церкви [свя]щенника Димитрія син Стефан Рачкевскій

12

1760

Г

С

понят

в школах

69

КРАСНОПОЛСКОЙ ПРОТОПОПІИ

села ТимофЂевки Рождественской церкви священника Іосифа син Василій Богатирскій

13

1761

Р

И

туповат

в школах

70

ПОЛТАВСКОЙ ПРОТОПОПІИ

города Будищ Архангелской церкви священника Тимофея син Василій Карташевскій

15

1761

А

Н

очень понят

в школах

71

Полтавской протопопЂи села Карповки Успенской церкви священника Павла син Іоан Королев

15

1761

М

Т

гаразда понят

в школах

72

Полтавской протопопіи села Нижних Млинов церкви Архистратига Михаила священника Феодора син Яков Жуковскій

13

1762

М

А

понят

в школах

73

ЕПАРХЂИ КИЕВСКОИ

протопопЂи Кролевской города Кролевца Преображенской церкви священника Тимофея син Порфир Савурскій

14

1760

А

К

весма понят

в школах

74

САЛТОВСКОЙ ПРОТОПОПІИ

слободы РобЂжной церкви Рождества Христова священника Михаила син Стефан РубЂнскій

13

1760

Т

С

туповат

в школах

75

ЛЕБЕДИНСКОЙ ПРОТОПОПІИ

села Азака Успенской церкви священника Андрея син Іоан Андріевскій

13

1760

І

І

весма остр

в школах

76

БОГОДУХОВСКОЙ ПРОТОПОПІИ

села Рясного Николаевской церкви священника Карпа син Феодосій ЗлоцЂнскій

15

1760

К

М

77

Города Богодухова Троецкой церкви священника Феодора син Іоан Череванецкій

16

1761

Ы

Ы

туп

в школах

\496\

78

Города Богодухова Троецкой церкви священника Феодора син Михаил Череванецкій

13Г

С

гаразда понят

в школах

79

 БОРОВЕНСКОЙ ПРОТОПОПІИ

села Камянки церкви Рождества Богородици священника Іоана син АлексЂй Ерофалов

14

1760

Р

И

понят

в школах

80

КОРОЧЕНСКОЙ ПРОТОПОПІИ

села Толстой Дубрави Дмитріевской церкви умершаго причетника Козми син Никита Белев

18

1761

А

Н

туп

в школах

81

СУМСКОИ ПРОТОПОПІИ

села Бобріка Николаевской церкви священника Михайла син Іосиф Заруднянскій

13

 1762

М

Т

туповат

в школах

82

ХАРКОВСКОГО ПОЛКУ

мЂстечка Деркачей отставного сотника син Николай Краснокуцкій

12

1762

М

А

весма остр

в школах

83

Города Харкова козака Іоанна син Федор Фесенков

10

1762

 

А

К

остр

в школах

84

Сумского полку мЂстечка Недригайлова козака Василія син Іосиф Евенков

16

1761

Т

С

весма понят

в школах

85

Харковского полку мЂстечка Олшаной полкового осаула син Николай Ковалевскій

13

1760

І

І

туп

в школах

86

Харковского полку села Верещакивки сотника Григорія син Андрей КвЂтка

12

1761

К

М

понят

в школах

87

Полтавского полку города Будищ Великих сотника Андрея син Павел Сулима

16

1761

Ы

Ы

понят

в школах

88

Сумского полку города Сум сотника Феодора син Яков Алферов

14

1761

остр

в школах

89

Города Харкова отставного писаря Кондрата син Александер Кіндратович

16

1760

самая безтолковица

в школах

\497\

90

Ахтирского полку сотнЂ Рублевойской умершаго подпрапорного син Андрей ЛЂнскій

16

1761

Г

С

 весма остр

в школах

91

Молдавского полку гусарского отставного капитана Григорія син Авраам Фирляковскій

13

1761

Р

И

понят

в школах

92

Полтавского полку города Будищ Великих сотника Андрея син Григорий Сулима

12

1761

А

Н

понят

в школах

93

Лукян Чех Слободского 2 Сумского полку села Вереи состоящего [во] владЂни[и] за полковником Кондратіевим посполитого Михайла син волной

19

1761

М

Т

понят

в школах

94

Харковского полку мЂстечка Мерчика прикажчика Дмитрія син Іоан КулсЂцкій

14

1761

М

А

весма остр

в школах

95

Гадяцкаго полку города Гадяча помершаго посполитого син Максим Базилевич.

15

1762

А

К

С

І

остр

в школах

96

Ахтирского полку мЂстечка Котелви сотника умершаго Петра син Яков ГнЂдич

12

1761

Т

І

К

Ы

М

Ы

остр

в школах


\498\[ЗАЯВА]


Его превосходительсву опредЂленному Слободскую украинскую губернію с властію губернаторскою господину генерал-майору лейб-гвардии пример-маиору кавалеру Евдокиму Алексеевичу ЩербининуДоношеніе


Я предсим находился в здешнем коллегіуме монастыре учителем школы піитики; ныне же осведомился, что надобность есть во вновь прибавочных здесь классах в учителе для толкованія вступившим в оные классы ученикам катехизиса, то к сим трудам желаніе имею быть того катехизиса учителем; чего ради Вашего превосходительства прошу об определеніи в те классы в учители, и о произведеніи жалованья в год пятидесяти рублев з свободною квартирою учинить разсмотреніе.

К сему доношенію учитель Григорій Сковорода руку приложил

1 юля 7 дня 1768 году.[Резолюція губернатора Є. Щербиніна]

«1768 года іюля 8 дня.

ОпределЂнный в Слободскую украинскую губернію с властію губернаторскою, генерал-маіор лейб-гвардіи преміермаіор и кавалер Щербинин по доношенію учителя Григорья Сковороды, которым объявляет, что он пред сим находился в здЂшнем коллегіумском монастырЂ учителем школы піитики, нинЂ же освЂдомился, что надобность есть во вновь прибавочных здЂсь классах в учителЂ для толкованія вступившим в оные классы ученикам катехизиса, то к сим трудам желаніе имЂет он, Сковорода быть того катехизиса учителем и тЂм доношеніем просит об опредЂленіи его в тЂ классы в учители и о произведеніи жалованья в год пятидесяти рублев, с свободною квартирою, приказал: оного Сковороду причисля в учители, жалованья производить ему с числа сего опредЂленія по пятидесяти рублев в год, по опредЂленіям губернской канцеляріи, с запискою в расходную книгу, с росписками, из входящих на содержаніе оных прибавочных классов получаемых с вступивших в тЂ классы для наук вольных дворянских и прочих дЂтей, против учиненнаго и в правительствующій Сенат представленнаго прожекту штата, 16 пункта, денег, о чем в Слободскую Губернскую Канцелярію предложить и к имЂющему в дирекціи \499\ тЂ классы коллежскому ассессору господину Выродову ордер дать, с тЂм, чтобы распоряженіе времени, в которое ему, СковородЂ в толкованіи оном катехизиса упражняться, учинил он господин Выродов от себя, не повреждая нынЂшнего в прочих науках тамо теченія, и о том генерал-маіору и кавалеру репортовал бы.


В подлинном подписано так: Евдоким Щербинин

протоколист Максим Павлов.

Попередня     Головна     Наступна         Примітки


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.