[Макс Вебер. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К., 1998. — С. 517-532.]

Попередня     Головна     Наступна

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИКАвантюрний капіталізм 344, 347 seq., 365, 372

Авторитарний примус 85 seq.

Авторитарність, леґітимна 162

Акламація 172

Акосмізм 187, 409, 446, 451, 456

Анархізм 449

Антиавторитарність 171, 366, 390 seq., 394

Антропологія 212, 351

Апарат, державний 448 — 449

Апарат, людський 186

Апологетика 468 — 469

Аристократія, військова 34 seq., 41 seq., 48 seq.

Аскеза 319, 356 seq., 365, 368, 371, 378, 407, 410 seq., 437, 438 seq., 447, 460, 463; А., що цурається світу 440, 447; активна А. 417, 423 — 424,

439, 465; магічна А. 402, 411, 427; протестантська А. 375 — 376, 380; раціональна А. 366, 380, 467; світська А. 361, 364, 369 — 370, 372, 380, 424, 439 —

440, 454 seq., 466 — 467; сексуальна А. 358, 399


Багатство 355 seq., 362, 370, 372, 407 — 408, 447

Безвідплатна праця 444

Більшість, згода Б. 152

Більшовизм 182

Більшості принцип 152, 172

Біологія 134, 232, 282, 320

Благодаті партикуляризм 420, 447 — 448, 451; Б. стан 357 seq., 360 — 361, 363, 376, 409, 439 — 440, 447, 466; Б. універсалізм 389, 415, 421; Б. установи 415, 452

Бог, надсвітовий 419, 424, 465

Бога, надсвітового чи іманентного, концепція 419

Боги і демони 76, 328, 416, 476 — 477

Бог-Творець, надсвітовий 418, 438

Божа ласка 167, 171, 390

Божа слава 357, 362, 368, 369, 451

Боротьба 145, 196, 199, 208, 212, 272, 283, 324, 328, 330 — 331, 332, 347, 432, 450, 453, 465

Боротьба, соціальна 39 seq., 347

Братерства етика 190, 336, 443 — 445, 448, 451, 454, 457, 460, 465, 472, 476

Буддизм 399, 456

Бухгалтерський облік, раціональний 346

Бюрґер (громадянин) 45, 348, 417

Бюрґерство (буржуазія) 103, 348, 400

Бюрократизація 43, 61, 64, 65, 66, 160

Бюрократія 43, 64, 65, 159 seq., 329, 392, 415, 421, 469


«Великі сили» 89

Верстви, соціальні, властиві їм стиль життя та релігійність 398 seq., 407 seq., 411, 414, 416 seq., 419, 424

Вибір, виникнення уявлення про В. 171 seq., 431

Вибіркова спорідненість 71, 203 seq., 417

Виборні службовці 160

Вигідні посади 73, 81, 88, 93, 169, 186, 431 — 432

Визначена згода 140

Виправдання 387, 419, 472

Вирішування 194, 272 — 273, 328, 331, 332

Виробництва засоби, відокремлення робітників від В. з. 429

Виховання молоді, його монополізація 469

Відкуп податків 25, 63 seq., 93, 97, 344

Відносини релігії і світу 441

Відокремлення науки: від віри 261; від політики 323 seq.

Відокремлення: В. виробництва від домашнього господарства 346; В. від засобів виробництва 429; В. від засобів управління 164, 429; В. церкви від держави 388

Відповідальність, етична 173 seq., 185 seq., 194, 332, 369, 453, 458, 462, 467; етика В. 180 seq., 188; В. перед майбутнім 177

Відродження 371, 387, 411, 417, 425, 469

Війна 88, 103, 307 seq., 450 seq.; В. як етична проблема 184, 185, 450 seq.; В. як полювання рабів 12, 14, 19, 56 seq.; дискредитація В. 177; справедлива В. 452

Військова справа 26 — 28, 29, 51 seq., 60 seq., 95

Військовий: вождь 167, 431; В. постачання 98; В. стан, хронічний, за античної доби 44, 45

Вільних шляхів політика 100

Віра 156, 160, 165, 167 seq., 170 — 171, 176, 184, 185, 186 seq., 196 — 197, 228, 261, 316, 335, 350, 365, 407, 427, 430, 431, 433, 451, 452, 456; борець за В. 186, 452: боротьба за В. 186 seq.; війна за В. 186, 452, 453, 456; герой В. 187; революції за В. 452, 456

Віртуози, релігійні 409, 421, 423 seq., 453, 478; етика В., релігійна 447; релігійність, віртуозна 420, 422, 447, 455 seq., 460

Влада 173, 175 seq., 178, 184, 186, 308, 453

Влади носії 148

Влади розподіл 162 — 163, 164 — 165

Власність: розвиток В. 72, 74; родина і В. 17 — 18, 20

Внутрішній світ, занурення у В. с. 368

Внутрішня і зовнішня мораль 443 — 444

Вождистська демократія 172

Вождь 159 — 160, 165 seq., 172, 186 seq., 191, 329 seq., 430

Воїн 184, 415, 416, 469

Володар: В. патримоніальний 163; В. цезарист 430

Встановлений порядок 121, 126, 147, 148 seq., 151, 153, 157, 428 seq.


Географічне становище, його вплив 91 seq.

Геройство, харизматичне 165 seq.

Геройська етика, світська 452

Гоплітів поліс 38, 462

Господарство: бюрократизація Г. 64 — 65, 160; етика Г. 350 seq., 364, 397 seq., 422, 426; процеси господарчі 68 seq., 207; реґулювання Г. 70; соціологія Г. 307; устрій Г. 85, 101; уявлення про Г. 67, 445 seq.

Господарські відносини, відкриті і закриті 71

Гра, правила Г. 146

Грабіжницький капіталізм 99, 377

Громадянин 158, 429

Гроші 133, 154, 316, 445 — 446; грошові відносини 15, 44, 61 — 62, 445 — 446

Групова монополія 72

Ґотика 287, 340


Декуріони, римські 22, 62

Демагог 165 seq., 167, 175, 341

Демократична нівеляція 421

Демократія 391, 392, 462; аттична Д. 76, 462; чиста Д. 434

Демони 76, 184, 327, 337, 401, 402, 477

Держава 117, 129, 131, 148, 151, 185, 207, 248 seq., 307, 341, 380, 388, 390, 449 seq., 469, 472; апарат Д., бюрократичний 448 seq.; банкрутство Д. за пізньої Римської імперії 61; бюрократична Д. за античних часів 43; б. Д., сучасна 159 seq., 165; бюрократія Д. 469; влада Д., незацікавлена 296; західна Д. 341, 433; інститут Д. 150 seq., 341, 415; кредитори Д. 98; політика Д. 97; порядок у Д., сучасний, його перемога 52; прагматизм Д. 448 seq.; раціональна держава 450; соціалізм Д. 100 seq.; соціологія Д. 164; учення про Д., загальне 248, 339; фінанси Д. за пізн. Рим. імперії 28 seq.

Деспотизм 162; освічений Д. 26

Динаміка сил 88, 89

Дистанція 174. 285, 352

Дисципліна 86, 162, 187

Диференціація, економічна 83, 84 — 85

Диявол 188, 273, 328, 332, 476 seq.

Дії, людські 106, 109, 117 seq., 178, 229, 234, 397, 417 — 418, 422 seq., 425, 439 seq., 455 seq.; Д. л., бездіяльність, нейтральність 106; причини Д. л. 107, 132 — 133; раціональні Д. л. 219, 237, 454; раціонально-доцільні Д. л. 104 seq., 455 — 456; соціальні Д. л. 113 — 114, 304

Дійсність: розкриття закономірностей у Д. 216 seq., 225 — 226, 232, 251; розуміння Д. 216, 239 seq., 242, 255, 414, 426 seq.

Ділова людина 362, 387

Добробуту держава 163

Добропорядність, формальна 364, 386

Довготривалі утворення 131

Догматика, правова 117 seq., 304

Договірні об’єднання 83

Доля 199, 273, 314, 316 — 317, 328, 329, 333, 336, 352, 406, 416, 450, 462, 465, 467, 475

Домашня спільнота 163

Досвід, закономірності Д. 109 — 110, 225

Досконалість, логічна 248

Дуалізм 476; перський Д. 183

Душпастирство 403, 415, 423


Економіка як наука, її завдання 206 seq., 304 seq., 306 seq.

Економіка, чиста 297

Економічне мислення 350, 426

Економічно: детерміноване явище 69; зумовлене явище 207; релевантне явище 70, 207

Експансія, політична 76, 78, 87 seq., 90, 93, 95, 96 seq., 99 seq., 308

Експеримент, раціональний 319, 338

Експропріація володарів станових інтересів 432

Еллінізм 33, 57, 61, 66, 338

Емпірична істина 200, 262; Е. знання, його об’єктивна слушність 109, 115 seq., 200, 205, 230, 261, 266; Е. знання і оцінювальні судження, принципова різниця між ними 192, 196 seq., 205, 246 seq., 261 seq., 264 seq., 274 seq.; E. наука 193, 197, 198, 239, 246 — 247

Еротика 177, 271, 368, 460, 462, 463, 465 seq.

Естетика 322, 457

Етика 173, 176 seq., 180, 181, 184 — 185, 266, 268, 269, 350, 369, 380, 397 seq., 427, 444, 449 — 450, 475; E. відмови від гідності 179, 328, 451 — 452; E. і політика 178 seq., 269, 279 seq.; євангельська E. 179 seq., 185, 328; Кантова Е. 188, 269, 271; католицька E. 185; межі Е. 269 seq.; нормативна Е. 266, 268, 304; релігійна Е. 184, 350, 353, 369, 397, 400, 408, 414, 422, 426, 437, 438, 442 — 443, 450, 455, 458, 469, 473, 475 — 476; різновиди Е. 178, 184; християнська E. 270, 328, 329; формальна Е. 269, 270

Етична норма і культурна цінність 192, 198 — 199, 268 — 269, 395, 475; Е. н. і культурні ідеали 192, 198 seq.; етичні парадокси 187

Етичний імператив 192, 196, 198, 200, 269; Е. ірраціональність світу 183, 455 — 456, 471, 475

Етнографія 353


Живопис 289, 340

Життєвий устрій 184, 454 seq., 461; боротьба різних Ж. у. 184, 437

Життя: аскетичне Ж. 365 seq.; методичне Ж. 328, 414, 425, 441; раціоналізація Ж. 350, 372, 378, 401, 425, 426 — 427, 441, 461; спосіб Ж. 353, 380, 381, 385 seq., 390, 398, 417, 419, 422 seq., 428, 435


Задоволення потреб 67, 69, 99, 102, 133, 295

Закон (державний) 149, 154, 158, 341, 434, 469

Замирення античного світу 19, 57, 64

Занепад античної культури, різні погляди на 3. а. к. 8

Зв’язок: зрозуміло пояснюваний 3. 104; функціональний 3. 70, 214, 397 seq., 400

Зведення, каузальне 104, 109, 114 seq., 119, 215, 224, 252, 303, 306, 351

Звичай (традиція) 141, 157

Згода 136 seq., 141, 146, 148, 150, 153; дії на основі З. 131, 136, 139, 142, 146 — 147, 148, 153; значення З. 153 — 154; сподівання на З. 151; суспільство З. 145 — 146

Здатність: З. культурної людини обрати позицію 226 — 227: З. оцінити шанси 122; З. до раціональної життєвої поведінки 350; 3. раціональної орієнтації поведінки 108

Земель здобуття 14, 45, 95

Земельна власність, велика, в Римі 16, 60

Землевласники 20, 22 seq., 29 — 30, 48, 58 seq., 62, 66, 95, 436

Знання, номологічне 224 seq., 239

Знать 90, 160; панування З. 103, 434

Зороастризм 407, 476; зороастрійський дуалізм 407, 477


Ідеали та оцінювальні судження, їхня наукова критика 193 seq., 265 seq., 267 seq., 273 — 274, 275 seq.

Ідеальний тип 106, 114, 116, 119 seq., 126, 147, 237 seq., 241, 247, 249 seq., 252 seq., 254, 255, 303, 305, 437; І. т. і дійсність 250, 253, 261; І. т. та істоюрія 252, 256 — 257, 437 seq.

Ідеально-типова конструкція 105 — 106, 107, 116, 140,237, 238 seq., 242, 248, 250 seq., 253 seq., 302 — 303, 305, 437 seq.; I.-т. к. розвитку та історія 251

Ідеї 194 seq., 237 seq., 243 seq., 245 seq., 248 seq., 253; влада І. 195, 245, 412; І. та інтереси 412

Ідеологи 77, 178

Ідеологія 400

Ідея та ідеальний тип 243 seq., 245 — 246, 247 seq.

Ієрократія 415, 442

Імовірність 119

Імператив, етичний, і культурна цінність 192 seq., 198, 200 — 201, 268 — 269

Імператив, практичний 266, 268 — 269, 278

Імперативний мандат 172

Імператор 90

Імперіалізм 90, 92

Індивід, історичний 224, 226, 230, 241, 249 seq., 426

Індиферентність 396, 453

Індуїзм 184, 398 — 399, 407

Інститут (установа) 148, 149, 153, 341, 389, 394, 421, 429; благодать І. 415, 416 seq.; «інституційні дії» 149; право І. 127; установи І. 150

Інтелект, офірування І. 335 seq., 337, 468

Інтелектуали 411 seq., 438

Інтелектуалізація 284, 315, 336, 461

Інтелектуалізм 319 seq., 332, 414, 458, 463, 468 seq., 470

Інтеліґенція 399, 412, 414, 418

Інтересів об’єднання 78

Інтересів представництво 77

Інтересів спрямування 112, 157, 294, 400, 414, 419 — 420, 421

Ірраціоналізація релігій 110, 413, 468, 475

Ірраціональність світу, етична 183, 455 — 456, 471 seq., 475

Іслам 76, 333, 338, 399, 425, 439, 445

Істина 180, 199 seq., 205, 230, 261, 266, 301, 318, 325, 334, 380, 470, 473, 476; формальна етична І. 269

Історичний: індивід І. 224, 226, 230, 241, 249 seq., 426; континуум І. 23, 47 — 48, 66

Історії тлумачення, економічне 187, 209, 210 — 211, 213, 215, 306 — 307; І. т., матеріалістичне та ідеалістичне, їхня однобічність 380


Йога 427


Кадіїв юстиція 163

Кальвінізм 186, 355, 367, 371, 390, 420, 452

Калькуляція 51, 343, 346, 348, 349, 446; вчення про К., раціональну 304

Капітал 342, 343, 371

Капіталізм 38, 39 — 40, 45 seq., 63 seq., 66, 94, 341, 343 seq., 369 seq., 379; античний К. 55, 57, 63, 94; героїчна епоха К. 365; дух К. 215, 355 seq., 369 seq., 378; імперіалістичний К. 97 seq., 100, 345; ірраціональний К. 342, 345, 347 — 348, 349, 365, 377; політичний К. 57, 63, 78, 97, 345, 348; сучасний К. 46, 51, 53, 55, 57, 345 seq.

Капіталізм паріїв 365

Капіталістичний дух, його походження 215, 369

Капіталістичний етос 365

Капіталістичні інтереси 77, 90, 92 seq., 349, 368

Карма, вчення про К. 183, 407, 419, 454

Каролінґів доба 19 seq., 29, 32, 35

Картелізація 130

Каста 184

Категорії мети й засобу 193, 456

Кафедра, пророцтва з К. 333, 336 seq.

Квакери 76, 185, 369 seq., 386 seq., 390, 396; етика К. 360 — 361, 390, 467

Кваліфікація: економічна К. 75 seq., 79; особиста К. 79 seq., релігійна К. 389 seq., 392, 394 seq., 420, 423 seq.

Керівництво 162, 452 seq.; державне К. 185

Кінь, запровадження кінноти 52

Класифікація і типологія 250; К. і т. ідеальних типів 252 — 253

Класова: К. боротьба 186, 347; К. зумовленість релігійної етики 400; К. інтереси 198, 214, 260 — 261; К. становище 101, 279, 295, 435

Клір 164, 432

Книжна релігія 469

Колективні уявлення 253, 258, 261

Колони 16, 20 — 21, 22 — 23, 27, 59

Коменда 42, 53, 343

Комерціалізація 346

Компетенція 158, 160, 161, 166, 429, 434

Кон’юнктура 102

Конвенція 124, 141; станова К. 436

Конкуренція 71 seq., 76, 80, 89, 99

Конкуренція 72, 76, 80, 89, 146

Конституція 151, 341, 428

Континентальні держави 92 — 93

Конфуціанство 279, 398, 427, 469

Корисність 361, 370

«Критика практичного розуму» 269, 270

Критика, технічна 194

Кругообіг життя, органічний 317, 461, 463, 474, 475

Культова громада 401, 411

Культура 221, 226 seq., 231, 236, 238 seq., 240, 316, 324 — 325, 347, 349, 352, 378, 379 seq., 393, 450, 461 seq., 463, 472 — 475; економічні основи К. 210, 214, 350; значення К. 71, 198, 206, 210, 212, 216, 219 seq., 221 seq., 223, 226 — 227, 228 seq., 236, 239, 242, 246, 250, 262 — 263, 380; культурний ідеал 192, 193, 198, 260; культурна людина 226, 316, 323, 474; політична К. 203 seq.; поняття К. 221, 226 seq.; сенс К. 200, 316 seq., 323, 472, 473 — 475

Культурна цінність 192, 198, 223, 227, 260, 269, 292, 379, 395, 472 seq.

Купівельна спроможність, за античної доби 55


Леґальна: згода 138, 143, 152; Л. очікування 140

Леґальність 125, 141, 364, 434; формальна Л. 168

Леґітимація через належність до спільноти 80

Леґітимація щастя 402, 465 — 466

Леґітимність 157, 161, 428 seq., 434; віра в Л. 157, 168; демократична Л. 171; засади Л. 157; згода на Л. 152; Л. від релігії 453; основа Л. 428; фікція Л. 163

Лен 28, 51, 93, 169

Літургії 34

Літургійна держава 62, 64

Логіка і методика як передумови кожної науки 321

Любов, акосмічна 179, 444 seq., 446 seq., 454; любовний комунізм 444

Людина 108, 122, 173, 226, 284, 297, 310, 463


Магія 167, 293, 403, 405, 408, 414, 416, 441, 457, 460, 468

Маєток, пізньоримський 16, 22, 23

Мак’явеллізм 184

Маси 135; масові дії 134; потреби М. 11, 55; психологія М. 135; релігійність М. 420, 422; умиротворення М. 453

Масово однотипні дії 135

Материкова культура, перехід античної культури в М. к. 14 — 15, 31 — 32, 57, 59, 93

Матеріалізм: економічний 112; історичний М. 400

Матеріалістичне розуміння історії 70, 212, 228

Матеріалістичне та ідеалістичне тлумачення історії, їхня однобічність 380

Медицина 338

Меркантилізм 64, 102, 347

Мета освячує засоби? 181, 274, 331, 455

Мета, визначення М. 229; М. і засіб 104 seq., 109 seq., 147, 181, 193 seq., 197, 265, 274, 276, 278 seq., 283, 292 seq., 296, 301, 326, 331, 455

Методологія 290

Милосердя 444

Мир 57, 283

Мистецтво 285 seq., 313 seq., 319, 322 — 323, 334, 336, 339 seq., 367 seq., 427, 457 — 458; історія М. 286, 287 seq.; мистецьке вміння 232, 304, 322, 469; соціологія М. 286; цікавість до М. 287 seq.

Митний союз, німецький 91

Міністеріали 44, 48, 72, 76, 430

Міркування, метафізичні 468

Місія, пророча 417 seq., 439, 441

Містерія 403

Містика 113, 418, 439, 465, 468

Місто 10 seq., 29, 32, 34 seq., 36 seq., 43, 45, 400, 416

Місто, античне і середньовічне 10, 11 seq., 34 seq., 37 seq., 41, 44. 400; втеча з М. 24, 27, 59; занепад античного М. 24, 27, 60; заснування середньовічних М. 43; М.-держава, античне 40; М.-д., італійське 38; міська громада 21, 36; незалежність М. 42; патриціат М. 42; самоврядування М. 90

Мовна спільнота 92, 133, 136, 144

Мовчазна згода 138

Можливість, об’єктивна 120, 123, 137, 225, 239, 241; судження про М. о. 119, 123

Монополістичні тенденції 75 seq., 78

Монополія 72 seq., 80, 97, 99 seq., 146, 436

Моральна теологія 356

Мотив, невизнаний і висунутий наперед 112

Музика 288 seq., 299, 319, 339, 413, 457

Народне господарство 32, 131 — 132

Насильне впровадження 150 seq.

Насильство 87, 145 seq., 178, 182, 184 seq., 186, 187, 431, 449 seq., 451, 456; Н. формально нейтральне 146; леґітимне Н. 185, 449; прагматичне Н. 449, 452, 456

Наслідування 134, 135 seq.

Натуральне господарство 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 50, 59, 95

Наука 264, 266 seq., 310, 313 seq., 332 seq., 338 seq., 348, 367, 468, 473; засновки Н. 321 seq.; H. і віра 196 seq., 261 seq.; H. і політика 323 seq.; H. і проґрес 301 seq., 314 seq., 352; об’єктивність Н. 199 seq., 201 seq., 204 seq., 211 seq.; покликання Н. 317; сенс Н. 314 seq., 317, 321, 326, 330 seq., 333 seq., 352

Начальство 158, 160

Небратерськість 448, 476

Непогрішність 429

Неправильний тип 116

Несуперечливість, внутрішня 195, 238, 275, 280, 331, 425, 438, 440

Неупередженість наукового пізнання 222 seq., 239 seq., 321 seq., 325, 334

Нівеляція, демократична 421

Нірвана 184, 420

Номологічне знання 225, 239

Норма, традиційна 161

Норма: етична 192, 200, 459

Нормативно значиме, його роль в емпіричних науках 298 seq.


Об’єднання (спілка): дії в межах О. 148 seq.; ієрократичне О. 429; політичне О. 159, 341, 403, 428 seq., 433, 449; соціальне О. 148 seq., 186, 392 seq., 420, 445

Об’єднання в спілку 121 seq., 125, 126, 142, 153, 393; О. в с. без органів управління 130; широке О. в с. 129

Об’єднання з певного приводу 129 seq.

Об’єктивність як наукова заповідь 199 seq., 202, 204 seq., 211

Об’єктивність, наукова 193, 199, 202, 206, 215, 225 seq., 231, 232, 262

Обітниця, месіанська 404

Облік капіталу 343

Обмеженість засобів 67 seq., 206, 208

Обмін 130, 222, 342

Обожнення рукотворного 368, 370, 459

Ойкос 13, 15, 20, 24, 59, 346

Опанування, духовне, через науку 234, 257, 316, 321, 322, 330, 414, 417, 426 — 427

Організація 143, 168, 345 seq., 431; товариська О. 72

Організм 134

Органічне вчення про суспільство 455

«Органічне» мислення 134, 248 — 249, 273, 453 seq.

Оргії 460

Оренда 14

Особистість 196, 228, 313

Офіцери 88

Оцінка та віднесення до цінностей 277; О. та в. до ц. і інтерпретація цінностей 277

Оцінка, свобода від О. в науковій роботі 266, 268 seq., 277, 305, 324 seq.

Очевидність 104 seq., 110, 115, 217, 234, 300


Паніка 135

Панський двір, середньовічний 23, 32, 345

Панування 136, 142, 152, 157, 248, 428 seq.; бюрократичне П. 157, 433; встановлене П. 166; згода на П. (покора) 137 — 138; леґальне П. 157 seq., 161, 164, 428, 433; леґітимне П. 429 — 430; об’єднання П. 428 — 429; П. людини над людиною 248; патримоніальне П. 163, 430; патріархальне П. 160 seq., 163 seq., 430; плебісцитне П. 159, 434; станове П. 162; султанське П. 162; типи П., мішані форми П. 434; традиційне П. 160 seq., 163, 164, 430; феодальне П. 434; харизматичне П. 159, 165 seq., 169, 431

Панщина за пізньоантичної доби 20, 23

Парадокс, етичний 187

Парадоксальність наслідків людських дій 176, 447, 455

Парламент 341

Парламентська система 81

Партії, політичні 80 seq., 341, 429; П. п. в Америці 78; підтримка П. п. 80

Патримоніалізація 432

Патримоніалізм, становий 432

Патриціат 38

Патріархальний устрій 160 seq., 430 seq,

Первородства право 171

Переживання 285, 313, 328, 412

Переконання етика 180 seq., 188 seq., 280, 444, 455; П. е. і етика відповідальності 180 seq., 188 seq., 270, 455; переконання релігійність 442

Переселення народів 7, 29, 57, 60, 95

Перспектива, лінійна 340

Перші християни 247

Підданий 160 — 161, 430

Підприємство 77, 86, 157, 160, 342, 343, 347, 365, 445; буржуазний промисловий капіталізм, раціональний 348, 365; виробнича дисципліна 158; капіталістичне П. 159, 342, 433

Підтвердження 167 — 168, 320, 361, 370 — 371, 387 seq., 392 seq., 409, 424, 430, 440, 463

Пієтет 161, 163, 430, 433

Пізнавальний інтерес, його значення 206 seq., 215 — 216, 218, 221, 223 seq., 227, 230, 239, 255 seq, 264, 277, 307, 323

Плантації 50, 58, 97, 344; Плантаторське господарство, античне 16, 20, 58, 346

Плебісцит 172

Поведінка 104; П., зумовлена масовістю 135

Повноважень розподіл 83 seq.

Повсякденність 173, 272, 285, 328, 420 seq., 424 seq., 463 seq.

Покора 132, 137, 150, 151 — 153, 155, 157, 161, 168

Поліс, античний 21, 29, 33, 34 seq., 37, 39, 45, 49, 57, 60, 61, 64

Полісна політика, антична 44 — 45

Політеїзм 184, 272, 327

Політика сили 175, 450

Політика, економічна 197, 273, 307

Політика: П. і етика 178 seq., 269, 279 seq.; етос П. 176; П. як мистецтво можливого 279; сутність П. 174, 178, 182, 184, 187 seq., 191, 279, 306, 323 seq, 449 seq.

Політична: експансія 76, 78, 87 seq, 90, 93, 95, 96 seq, 99 seq, 308; П. утворення 89

Політичні утворення, експансивні та автономні 87

Поняття: відкриття П. 318; П. і дійсність 233, 250 seq, 253, 256 seq.; суть П. 249 — 250, 256 — 257, 262; утворення П., значення П. культури 221, 222 — 223, 231, 236, 240 seq., 253 seq, 255 seq, 261 seq, 303 seq.;

Порядність, інтелектуальна 324, 337, 473

Порядок 66, 150; автономний П. 128 — 129; бюрократичний П. 64; гетерономний П. 129; леґітимний П. 166; приватно-господарчий П. 85; раціональний П. 149, 153 seq., 156, 464; соціалістичний П. 85

Порядок, правовий 84, 86, 130 seq, 204

Послідовник 165, 335, 376, 429, 431

Потойбічне життя 394, 406, 409

Почет 165 seq, 169, 186 seq. 429

Правила, раціонально встановлені 158, 434

Правило, встановлене 158, 428, 434

Правильність 110,112, 251; логічна П. 303; народногосподарська П. 294 seq.; нормативна П. 300 seq., 303; правильний тип 105, 111, 113, 116; раціональність П. 109, 111 seq., 114 seq, 292 — 293; технічна П. 293, 297

Право 141, 339, 349, 350, 433, 434, 449, 450; зміни значень норм П. 128, 154 seq., 228 seq.; історія П. 304; норма П. загальнообов’язкова 433; об’єктивні критерії етичного П. 450; соціологія П. 304

Правотворчість, харизматична 166, 171

Прагматика, раціональна 305, 339

Прагматичний тип 106 seq., 234

Праця: П. як аскетичний засіб 358; інтереси на ринку П. 85; організація П. вільна 13, 46 — 47, 345, 347; о. П. капіталістична 346 seq., 365; ринок П. 86,101, 159; сусідство вільної і підневільної П. 11 — 12, 36; умови П., вплив на них 83 — 84

Предетермінізм 183, 390, 407, 417, 420; віра в П. 113, 114, 245, 419, 477

Престиж, соціальний 81, 102, 136, 168, 435, 436

Престижні претензії 88

Претензії, престижні 88

Прибуткове господарство 68 seq.

Прибуток 362

Привілей 162, 166

Привласнення: економічних шансів 74 seq.; П. засобів управління 164, 432 seq.

Призначення 170 seq., 431

Примус 84 seq, 146, 148, 152; апарат П. 126, 141, 143, 146, 147, 155

Природа, міфологізація П. 404

Природне право 166,185, 456

«Пристосування» 279, 281 seq.

Присяжні братства 42

Прихована образа (Ressentiment) 186, 400 — 401, 407, 408

Причини людської поведінки 107, 132 — 133

Причинна зумовленість, адекватна 122, 225

Проґрес 156, 284 seq., 289 — 290, 291 seq, 294, 298, 301, 314 seq, 316; раціональний П. 291 seq.; технічний П. 286 seq, 293 seq.

Проповідь на горі 179, 185, 328, 449

Пророк 165, 166 seq, 403, 405, 416,430,431,441,457,469

Пророцтво 328, 408, 424, 443; П.-вказівка 417, 441

Протекторат 100

Протестантизм 365, 388; аскетичний П. 350, 355 seq., 365, 369, 380, 387, 424, 468

Протидія, право на 453

Професійні службовці 158, 340 seq.

Професія (покликання) 75, 359, 360 seq, 365, 376, 424, 439, 475; людина П. 378, 387, 463; поняття П. 363 seq., професійна аскеза 358, 361, 362 — 363, 451, 466 — 467; професійна етика 184, 447, 477; професійна ідея 355, 360 — 361, 378, 453 — 454; професійна праця 158, 357 — 358, 360 — 361, 370 — 371, 376, 387, 476; професійне військо, пізньоримське 26, 60 — 61; професійний етос, буржуазний 375; професійні чиновники, пізньоримські 26; П. вченого 310 seq., 316, 336 seq.; П. політика 173 seq., 190 seq.

Психоаналіз 112

Психологія 107, 109 seq., 114, 219; П. розуміння 110

Пуританізм 355, 358, 364 seq., 367 seq., 371, 390, 393 seq., 440, 456


Раби, становище Р. у Римській імперії 17, 54 seq., 59; ринок Р. 12, 19, 20, 27, 35, 57, 58, 64

Рабовласник 14, 15, 35, 54 seq.

Рабовласницька культура, антична культура як Р. к. 11

Рабовласницьке виробництво, античне 15, 18, 54

Рабська кошара 17, 20, 23, 58

Рабська мораль 406

Раса 56, 134, 139, 212, 354

Раціоналізація 153, 155 seq., 284, 288, 291 seq., 298, 315, 334, 336, 343, 346, 349 seq., 413 seq., 425, 427, 433, 437, 442, 450, 454, 458, 461, 469, 471; етична Р. 401, 406, 419 seq., 421, 424, 475; матеріальна P. 433; релігійна Р. 334, 450; формальна Р. 433

Раціоналізація світу, її можливість 231, 413 — 414

Раціоналізм 287, 289, 320, 328, 349, 380, 392, 407, 412 seq., 414, 417, 426, 433, 434, 438, 454 seq., 458, 468, 470; економічний Р. 350, 426

Раціональне, проблематика Р. 116, 153 seq., 156, 291 seq., 297 seq., 349 seq., 426 seq., 438, 442 seq., 463 seq.

Раціональність 112, 115, 292 seq., 297, 303, 343, 348, 436; матеріальна P. 446; формальна P. 446

Реальна політика 270, 279, 281, 395

Революційна сила харизми 167, 430

Реґулярність людських відносин 104 seq., 224 seq.

Реґулятивний масштаб цінностей 197

Релігії, універсальні 448

Релігійна війна 452

Релігійна: «музикальність» 333, 396; «немузикальність» 394, 420, 423

Релігійність, звертання Р. до ірраціональності 110, 413, 468, 475; сила Р. 47, 188, 288 seq., 380, 394

Релігія як учення 469

Релятивізм 272, 328

Ремісничі цехи 37 — 38

Ренесанс 186, 287, 289, 319, 340 seq., 367, 427, 463

Рентабельність 99, 294, 295, 296, 342

Римська імперія 7, 61 seq., 89, 93, 94

Ринок 10 seq., 13, 18, 36, 43, 45, 48, 51, 58 seq., 86, 91, 131 seq., 133, 144, 209, 222, 237, 295, 435, 446; панування на Р. 84; пристосування Р. або його економічна загибель 86, 342; ринкова боротьба 85 seq.; ринкова спільнота 86, 144; ринкові відносини 295

Ритуалізм 442

Річкові держави 93

Робінзонада 143, 244

Родина, значення Р. 17 — 18, 20, 31

Родова спільнота 443

Розвинений капіталізм 160

Розвитку тенденція 214, 278, 281; Р. т. і пристосування 281

Розкриття закономірностей дійсності 216 seq., 225 — 226, 232, 251

Розподіл майна, диференціація Р. м. 83, 85

Розрахунок 150, 316, 348 seq.

Розрахунок, раціональний 140, 156,316,320,417,426 — 427

Розуміння 104 seq., 112 seq., 116, 195, 218, 220, 222, 229, 236, 247, 268, 300, 325, 477; індивідів Р. 117 seq.; психологія Р. 105, 110, 111; розгляд із Р. 105, 117; Р. і пояснення 104 seq.; 109 seq., 114 seq., 235 — 236, 268, 299 seq., 303 seq.; соціологія Р. 104, 106, 109, 114, 117, 119, 167

Розчаклування світу 110, 316, 336, 423, 468, 475

Розширення та монополізація, конфлікт між ними 76 seq., 80


Сакраментальна благодать 415, 416,

Самовдосконалення 474 Самовдосконалення 474 Самоекіпірування армії 26, 30, 39, 60 seq., 95, 97

Самозаконність 70 — 71, 398, 443, 445

Самоспасіння 478

Самоуправління 160

Світ, сенс С. 199, 227, 320, 333, 334, 412 seq., 425, 455, 468, 470, 471, 473, 475, 477

Світ: байдужість до С. 360; відвертання від С. 399, 424, 437, 439, 457, 472, 476; заперечення С. 437; картина С. 412, 414, 419, 468, 470; оволодіння С., аскетичне 441; перетворення О, активно аскетичне 424; розуміння С. 438, 470, 473; утеча від С. 423, 424, 440, 448

Світобачення, раціональне 404, 405

Світова релігія 397, 409, 414

Світосприйнятливість 424

Свобода совісті 390

Свобода торгівлі 100

Свобода укладати угоди 83 seq.

Свобода, громадянська 32; особиста С. 83, 84 — 85

Свободи громади 36, 86

Священницька релігія 469 seq.

Секта 79 seq., 242, 387 seq., 389 seq., 392, 393, 394 seq., 420, 423 seq.

Селяни 26, 96, 416, 461, 474

Селянство, середньовічне 41, 49 seq.

Сенс буття 262, 470

Сенс, надання С. 199, 227, 262

Середньовіччя 12 seq., 29, 32, 34 seq., 37 seq., 41, 43 seq., 46 seq., 50 seq., 53, 55, 66, 171, 340, 357, 369, 372, 375, 400, 416, 425, 463, 469

Сили, диявольські 184, 187, 459, 467

Синдикалізм 181, 270, 279, 280

Синдикат 130

Синойкізм 33

Система, парламентська 81

Скепсис, антирелігійний 469

Слухняність 136, 137 — 138, 152, 157 seq., 160 — 161, 165, 453

Смерть, сенс С. 316 seq., 450 seq., 474

Солідарність 53, 145

Соціалізм 347 seq.; революційний С. 182

Соціалістична спільнота 84, 100

Соціальна боротьба 39 seq., 347

Соціальна етика, органічна 453 — 454, 478

Соціальна: С. наука 202, 205, 210, 216, 218, 242, 251, 255 seq.; C. політика 197, 202, 210, 218, 449; С. психологія 235; С. філософія 195, 200

Соціальне питання 209

Соціальне утворення 128, 131

Соціальне, уявлення про С. 210 seq.

Соціально-економічне 210; С.-е. структура суспільного життя, її культурне значення 210; С-е. явище 206 seq.

Соціологія релігії 353

Спадкоємність харизматичного панування 169 seq., 431; призначення до С. х. п. 170, 171, 431

Спаситель 404 — 405, 441 seq., 457, 477; культ С. 403 — 404; міф про С. 405; релігія С. 399 seq., 404 seq., 441 — 442

Спаситель, міф про С. 403 — 404

Спасіння 402, 411, 464, 471; віра в С. 412; етика С. 446 — 447, 464, 476; культ С. 403; надія на С. 404; потреба С. 403, 404, 405, 407, 469, 471; пророцтва про С. 444; релігіозність і С. 405, 464, 475; релігія С. 405, 407 — 408, 441 seq., 444, 446 seq., 451, 458, 466, 470, 475

Спасіння: аристократизм обраних до С. 452, 455, 476; благо С. 409, 415, 418, 421, 428, 441 seq., 446 — 447; індивідуалізація С. 414; пошуки С. 415, 416, 439, 452 seq., 455 seq., 458; прагматизм С. 410, 419, 454 — 455

Спільна людська діяльність (спільні дії) 117, 139, 140

Спільність інтересів конкурентів 72

Спільно спрямовані дії 126, 131

Спільнота, відкрита і закрита 75, 144; життя релігійної С. 381, 389, 394; належність до С., нагороди за н. до С. 80 — 81; об’єднання, що реґулюють господарчу діяльність 70; спільно спрямована дія 119, 120

Спільнота, магічно-релігійна, її утворення 403; релігійність С. 443 — 444

Спільнота, правова 72, 84 — 85

Споглядання як утеча від світу 113, 410, 414 — 415, 437, 440, 447

Сполучення засоби 91, 93 seq.

Справедливість, матеріальна 161; постулат С. 269, 466, 473

Ставлення релігії до: еротичної сфери 460 seq.; світу та його порядків 443, 471 seq.

Стани, суспільні 164, 435; боротьба С. у Римі 96; позиція С. 435; станова держава 341; станове розшарування 23, 420, 436, 453 seq.; c. р. за пізньоантичної доби 23, 62

Станова етика 398

Станова структура врядування 162

Старий Заповіт 363 seq., 365, 370

Старцювання 363, 375

Стиль життя 368 seq.; капіталістичний С. ж. 368, 378

Стимуляція, економічна 80 seq., 348

Страждання 401 seq., 403, 441 seq., 444, 454, 471; незаслужені С. 183, 406, 444, 471

Структура спільноспрямованої діяльності і форми господарювання 71

Сусідських стосунків етика 443 seq.; спілка сусідів 443 seq.

Суспільна диференціація 143, 155

Суспільні дії 121, 124 — 125, 141 — 142

Сфера етики супроти: політичної сфери 269; решти сфер цінностей 269 seq.

Сфера релігії супроти: економічної сфери 445; естетичної сфери 457 seq.; інтелектуального пізнання 335, 468 seq.; політичного ладу 187 seq., 448 seq.; родової та сусідської спільнот 443


Табу 402

Таїнство 412, 419, 466

Тевтобурзька битва 18

Тенденція, монополістична 75 seq., 78

Теодицея 183, 405, 451, 454, 476 seq.; T. нещастя 405; Т. страждання 404, 407; Т. щастя 402

Теократія 43, 367

Теологія 333 seq., 338, 394

Теоретичне та історичне бачення 206, 233

Теорія та історія 206, 233, 242 seq., 252

Терапія 293

Техніка 67, 192, 222, 231, 290, 294, 315, 319, 330, 348, 350, 437, 470

Техніка та економіка за давніх часів 52 seq.

Тип: Т. як зразок 238 seq., 246; Т. і рід 249

Типологічне місце 437

Типологія 401, 426, 437; Т. та історія 426, 428

Тлумачення: прагматичне Т. 106, 237; раціональне Т. 104, 300, 470 — 471

Товар: постачання Т. і ринковий принцип 294 — 296; ринок, товарний 237; товарообмін, його політичне значення 91 seq., 94 — 95

Товариського типу організація 72

Торгівля, монополізація Т. 97

Трагізм усіх людських дій 175 — 176

Традиціоналізація 169, 431

Традиціоналізм 369, 417, 430

seq.

Традиція 160 seq., 163, 417, 430 seq., 469


Угода 126

Узбережна культура, антична культура як У. к. 10, 14 — 15, 31 — 32, 48, 56 seq., 59

Університети 307, 319, 340

Управління, засоби У. 157, 162, 164, 429; відокремлення від з. У. 164, 429; штаб У. 157 seq., 164, 168 seq., 431 seq.

Успадкована харизма 170, 431

Усуспільнення 79

Утилітаризм 368, 374 seq., 380, 416, 427


Факти: встановлення Ф., об’єктивне 264 seq., 275 seq., 298 seq., 324; неприємні Ф. 199, 326

Фахівці 340, 362, 378, 379

Феодалізм 29, 31 seq. 41seq., 46 — 47, 95, 97, 164

Феодальне суспільство пізньоримської імперії 23

Філософія 291, 302, 332, 468, 470

Функціональний зв’язок 70, 214, 397 — 398, 400


Харизма 165, 167 — 172, 376, 402, 420, 423, 429 — 430, 431, 434, 442, 451, 454, 458, 470, 472, 476; перетворення X. 169; рутинізація X. 169, 431; уречевлення X. 171, 431 Хрестовий похід 88, 93, 399 Християнство 20, 31, 63, 244 seq., 328, 334, 338, 390, 397, 399, 407, 409, 477; X. і міста 33, 399


Церква 33, 149, 242, 387 seq., 390 seq., 394 seq., 421, 429, 432 — 433

Цех 35, 37 seq., 39, 40, 57, 75; примусове об’єднання в Ц. 25, 37, 62

Цільова спілка 126, 147; Ц. С. автокефальна і гетерокефальна 129

Цільове соціальне об’єднання 384

Цінність: аксіома Ц. 202, 274, 297; дискусії про Ц. 268, 275 seq.; ідеї Ц. 198, 204, 221, 223, 226 seq., 230, 262; ідеї Ц. та їхній зв’язок із дійсністю 111, 116, 199 seq., 221, 223 seq., 226 seq., 238 seq., 246 seq., 259, 261 seq., 277, 301 seq.; інтерпретація Ц. 277; протиставлення Ц. 194, 197 seq., 268 seq., 272 seq., 327, 332; судження про Ц. 196 seq., 262; c. про Ц., вищі, останні 196, 199 seq., 262; сфери Ц., різниця між ними 269, 271, 289 seq., 305, 327, 335, 339, 475; філософія Ц. 266, 271 seq., 273

Ціноутворення 132, 209, 243


Чернецтво 289, 358, 372 seq., 425, 437, 447, 467

Чиновники 75, 88, 158, 163, 165, 172, 340, 428 seq., 432 seq. Чиновництво 82, 160, 164 — 165, 415


Шлюб 460 seq., 466 seq.


Юдаїзм 364 seq., 397, 399, 407, 439, 445, 477

Юридичне бачення 117

Юриспруденція 117, 323, 339

Юристи 165, 341, 349, 433


Credo non quod, sed quia absurdum est 335, 470

Deus absconditus 183, 407

Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.