[Макс Вебер. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. — К., 1998. — 534 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна





Макс ВЕБЕР

СОЦІОЛОГІЯ.
ЗАГАЛЬНОІСТОРИЧНІ АНАЛІЗИ.
ПОЛІТИКА


Переклад з німецької, післямова та коментарі Олександра Погорілого


Київ — 1998






ЗМІСТ


Соціальні причини занепаду античної культури . . . . . . . . . . 7

Господарство і суспільство у Римі періоду імперії . . . . . . . . . . 33

Господарство і суспільство як загальні поняття . . . . . . . . . . 67

Свобода і примус у правових спільнотах . . . . . . . . . . 83

Політичні спільноти і господарство . . . . . . . . . . 87

Про деякі категорії соціології розуміння . . . . . . . . . . 104

Три чисті типи леґітимного панування . . . . . . . . . . 157

Покликання до політики . . . . . . . . . . 173

«Об’єктивність» соціально-наукового пізнання . . . . . . . . . . 192

Сенс «свободи від оцінок» у соціальних науках . . . . . . . . . . 264

Про внутрішнє покликання до науки . . . . . . . . . . 310

Попередні зауваження до «Зібрання праць із соціології релігії» . . . . . . . . . . 338

Аскетичний протестантизм і капіталістичний дух . . . . . . . . . . 355

«Церкви» і «секти» у Північній Америці . . . . . . . . . . 381

Господарська етика світових релігій. Вступ . . . . . . . . . . 397

Напрями і щаблі релігійного заперечення світу . . . . . . . . . . 437


Олександр Погорілий. Читаючи Вебера. Післямова . . . . . . . . . . 479

Примітки . . . . . . . . . . 496

Іменний покажчик . . . . . . . . . . 515

Предметний покажчик . . . . . . . . . . 517












Вебер, Макс. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. — К: Основи, 1998. — 534 с. — ISBN 966-500-091-8

Книга являє собою збірник соціологічних, історичних та політологічних праць одного з провідних західних соціологів XIX — XX ст. М. Вебера (1864 — 1920). Ідейно-теоретична спадщина цього мислителя й сьогодні продовжує лишатися в центрі дискусій вчених-гуманітаріїв і суспільствознавців. До збірника увійшли роботи, в яких обґрунтовано Веберове бачення предмета і методу соціології, змісту окремих соціологічних категорій, проблем ціннісного підходу в соціології, а також роботи М. Вебера в галузі соціології релігії, у яких розкрито вплив релігійної етики на господарську поведінку людей і суспільне життя загалом. Збірник містить праці М. Вебера, присвячені аналізові специфіки економічних відносин в античному світі та соціальних причин занепаду античної культури, а також роботи, де аналізуються політика як різновид професійної діяльності, взаємозв’язок між політикою і етикою, осмислюються перспективи розвитку західної демократії.

Розрахована на соціологів, філософів, істориків, політологів, культурологів, усіх тих, хто цікавиться питаннями соціологічної теорії, методології суспільного пізнання, політології та культурології.

ББК 60.5 В 26

Max Weber

SOZIOLOGIE. UNIVERSALGESCHICHTLICHE. ANALYZEN POLITIK











Див. також:
Макс Вебер. Протестантська етика і дух капіталізму. К., 1994











© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
12.VIII.2012







‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )



Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.