‹‹   Попередня         Головна         Наступна

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА


Лекції за редакцією Дмитра АнтоновичаПам’ятки історичної думки України
КИЇВ - 1993

ЗМІСТ


«Українська культура» в контексті української культури (І. Дзюба)


Переднє слово (М. Антонович)УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

Д. Антонович. Вступ

Д. Дорошенко. Розвиток науки українознавства у XIX — на початку XX ст. та її досягнення

В. Біднов. Школа й освіта на Україні

С. Сірополко. Народна освіта на українських землях і в колоніях

Д. Антонович. Книга рукописна

О. Лотоцький. Українське друковане слово

Д. Антонович. Автори, друкарі та меценати

С. Наріжний. Українська преса

Д. Чижевський. Українська філософія

Д. Антонович. Передхристиянська релігія українського народу

В. Біднов. Заведення християнства

Д. Антонович. Українська християнська церква в сучасності

А. Яковлів. Українське право

Д. Антонович. Українське мистецтво

В. Січинський. Українська архітектура

Д. Антонович. Українська скульптура

Д. Антонович. Українське малярство

Д. Антонович. Українська гравюра

Д. Антонович. Український орнамент

Д. Антонович. Українська музика

Д. Антонович. Український театр

Д. Антонович. Заключення
ДОДАТКИ (С. Ульяновська, В. Ульяновський)

Українська наукова і культурницька еміграція у Чехо-Словаччині між двома світовими війнами

«Українська культура»: розвиток ідеї та історія книги


Автори «Української культури»:

    Дмитро Антонович

    Василь Біднов

    Дмитро Дорошенко

    Олександр Лотоцький

    Симон Наріжний

    Степан Сірополко

    Володимир Січинський

    Дмитро Чижевський

    Андрій ЯковлівУкраїнська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. — К.: Либідь, 1993. — 592 с.; іл. («Пам’ятки історичної думки України»)

ISBN 5-325-00075-6.

Ця книжка — унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до новітніх часів, здійснена у 30-ті роки українськими вченими-емігрантами в Чехо-Словаччині. Лекції Д. Антоновича, Д. Чижевського, Д. Дорошенка, В. Січинського та інших непересічних фахівців дають ґрунтовне уявлення про розвій вітчизняної освіти та книгодруку, філософії та релігії, різних видів мистецтва тощо. Вперше публікуються біографічні відомості про авторів, які розкривають складну картину наукового й громадського життя на Україні та в еміграції передвоєнних років. Численні ілюстрації охоплюють основні види українського образотворчого мистецтва.

Для істориків, мистецтвознавців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією національної культури.Див. також:

Історія української культури. Том 1. Розділ 9. Київська Русь. Київ, 2001.

Історія української культури. Том 2. XIII — перша половина XVII ст. Київ, 2001.

Історія української культури. За редакцією І.Крип’якевича. Львів, 1937.

Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002.© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
11.XI.2003Попередня         Головна         Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.