[М. Грушевський. Історія України-Руси. Том VII. Розділ I.]

Попередня     ТОМ VII     Наступна

ТОМ VII

Розділ I. Східно-полуднева Україна в XV-XVI вв.

Вступне слово.


Загальний погляд, спеціальний інтерес східно-українського житя, трудности дослїдження.


Східня Україна і її кольонїзація до татарських погромів XVI в.: Фізичні обставини східно-українського життя, богацтво природи, українське дозвіллє.


Східня Україна і її кольонїзація до татарських погромів XVI в.: Процес упадку східно-українського житя, здичіннє Східньої України.


Східня Україна і її кольонїзація до татарських погромів XVI в.: Відродженнє державного житя під литовською зверхністю, заходи оборонні і кольонїзаційні за Витовта, роздача маєтностей, ослабленнє по Витовтї, дїяльність Олельковичів. Кольонїзація XV віку: замки на степовім пограничу, воєннослужебна кольонїзація в Браславщинї, Київщинї і за Днїпром, селянські воєнно-служебні громади, система замків, господарство.


Татарські напади і воєнна оборона XVI в.: Погром 1482 р. і заходи оборони, полїтика окупів і задарювань, переговори 1510-х років і татарські спустошення, оборона західнього погранича, угода 1512 р. і її безплодність, татарські пустошення 1513-6 р., орґанїзація оборони 1518 р., погром під Сокалем і „ординація" 1520 р., татарські й турецькі напади 1520-х років, спустошеннє Західньої України 1524 р., погром Татар 1526/7 р., напади 1528-1530 рр.


Татарські напади і воєнна оборона XVI в.: Результати татарських пустошень. Орґанїзація оборони — замки, їх устрій і оборонні засоби, хиби конструкційні і иньші причини малої здатности для людности, брак воєнних залог, лихий стан замків.


Кольонїзаційні обставини і самооборона людности: Значіннє замків, людність в 1-ій пол. XVI в. вся тулить ся при них, брак властивих сїльських осад на сх.-пол. Понїпровю, бідність кольонїзації на Побожу і в захід. Київщинї, Житомирщина, Біла Церква і Звенигородщина, Побоже.


Кольонїзаційні обставини і самооборона людности: Необезпеченість українського житя. Воєнна самооборона людности, її загартованнє, українське дозвілє і притяганнє ним людности, уходництво, уходницькі промисли.


Кольонїзаційні обставини і самооборона людности: Небезпечні обставини уходницького господарства, татарські напади, переход уходництва в партизанську війну, добичництво, зачіпки з Татарами. Походи на Татар 1493-1523 р., набіг на Очаків 1528 р., партизаньська війна як спорт і промисл, оповідання Претвича, пограничники Зах. України, розвій пограничної війни.Попередня     ТОМ VII     Наступна

[М. Грушевський. Історія України-Руси. Том VII. Розділ I.]


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.