Головна
Авраам БІЛОБОРОДСЬКИЙНынЂ веселый нам день настал,

Иж Христос єсть от мертвых встал.

Веселимся, христіанстіи людіє,

Иж нам пришло избавленіє.

Вызнаваємо сотворителя,

Пеклу побидителя.

Стер врата пекелныя,

А нас просвЂтил, темныя.

Отець наш свободитель,

А нас, грЂшных, откупитель,

Сын божій а сын Давыдов,

Посланник зосланный,

А нам от вЂка изготованный,

Отвернул нас от невЂрных жидов.

А наш правдивый Христос.

Тройце святая, слава тобЂ.Авраам БІЛОБОРОДСЬКИЙ


Авраам Іванович Білобородський у 1604 р. переписав «Учительне євангеліє», що й засвідчив у післямові до рукопису, який нині зберігається у ЦНБ АН УРСР, Петров (Мих.), № 529 (1643): «Исписася сіа книга именєм Євангелія учительная в лЂто по нарожденіи Ісусу Христа, сына божіа, тысяча шесть сот четвертого мЂсяца марта 9 дня на святых мученик 40, иже в Савастіи, мною грЂшным Авраамом Ивановичем Білобородским в богоспасаємом градЂ Петигорах у держави єго милости пана Краковского. Чтите, исправляйте, а мене, грЂшного, не кленЂте. Рад писарь послЂднєй строци» (арк. 536 — 536, зв.). Інших відомостей про Авраама Білобородського не маємо.


«НынЂ веселый нам день настал...». — Вірш вміщено в зазначеному рукописі (арк. 536, зв.).

Вперше надруковано: Перетц В. Н. Малорусские вирши в записях XVII — XVIII в., т. 4, кн. 3, 4, с. 4; Перетц В. Н. Историко-литературные исследования.., т. I, ч. 1, с. 86; Українська поезія. Кінець XIV — початок XVII ст., с. 160.

Подається за рукописом: ЦНБ АН УРСР, Петров (Мих.) № 529 (1643), арк. 536 зв.Див. також Українська поезія. Кінець XVI — середина XVII ст.
Головна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.