[Жан-Жак Руссо. Про суспільну угоду, або принципи політичного права. — К., 2001. — 349 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Жан-Жак РУССО

ПРО СУСПІЛЬНУ УГОДУ,
або ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОГО ПРАВА


Київ — 2001ЗМІСТПРО СУСПІЛЬНУ УГОДУ, АБО ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОГО ПРАВА

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . 7

КНИГА I

Розділ І. Предмет цієї першої книги  . . . . . . . . . . . . . . . 7

Розділ II. Про найперші суспільства  . . . . . . . . . . . . . . . 9

Розділ III. Про право найсильнішого  . . . . . . . . . . . . . . . 12

Розділ IV. Про рабство  . . . . . . . . . . . . . . . 13

Розділ V. Про те, що завжди слід дошукуватися першопочаткової домовленості  . . . . . . . 10

Розділ VI. Про суспільний пакт  . . . . . . . . . . . . . . . 20

Розділ VII. Про суверена . . . . . . . . . . . . . . . 23

Розділ VIII. Про громадянський стан . . . . . . . . . . . . . . . 26

Розділ IX. Про володіння майном . . . . . . . . . . . . . . . 27


КНИГА II

Розділ І. Про те, що суверенітет с невідчужуваним . . . . . . . . . . . . . . . 31

Розділ II. Про те, ще суверенітет є неподільним . . . . . . . . . . . . . . . 32

Розділ III. Чи може загальна воля помилятися . . . . . . . . . . . . . . . 35

Розділ IV. Про межі влади суверена . . . . . . . . . . . . . . . 37

Розділ V. Про право життя і смерті . . . . . . . . . . . . . . . 41

Розділ VI. Про закон . . . . . . . . . . . . . . . 44

Розділ VII. Про законодавця . . . . . . . . . . . . . . . 48

Розділ VIII. Про народ . . . . . . . . . . . . . . . 53

Розділ IX. Продовження . . . . . . . . . . . . . . . 55

Розділ X. Продовження . . . . . . . . . . . . . . . 58

Розділ XI. Про різні системи законодавства . . . . . . . . . . . . . . . 62

Розділ XII. Розподіл законів . . . . . . . . . . . . . . . 64


КНИГА III

Розділ І. Про урядування взагалі . . . . . . . . . . . . . . . 67

Розділ II. Про принцип, що конституює різні форми уряду . . . . . . . . . . . . . . . 73

Розділ III. Розрізнення урядувань . . . . . . . . . . . . . . . 77

Розділ IV. Про демократію . . . . . . . . . . . . . . . 78

Розділ V. Про аристократію . . . . . . . . . . . . . . . 81

Розділ VI. Про монархію . . . . . . . . . . . . . . . 84

Розділ VII. Про змішані форми урядування . . . . . . . . . . . . . . . 91

Розділ VIII. Про те, що жодна форма урядування не прийнятна для усіх країн . . . . . . . . . . . . . . . 92

Розділ IX. Про ознаки гарного урядування . . . . . . . . . . . . . . . 99

Розділ X. Про урядові зловживання і про схильність уряду до дегенерації . . . . . . . . . . . . . . . 101

Розділ XI. Про смерть політичного тіла . . . . . . . . . . . . . . . 104

Розділ XII. Як підтримує себе суверенна влада . . . . . . . . . . . . . . . 106

Розділ XIII. Продовження . . . . . . . . . . . . . . . 107

Розділ XIV. Продовження . . . . . . . . . . . . . . . 109

Розділ XV. Про депутатів, або представників . . . . . . . . . . . . . . . 111

Розділ XVI. Про те, що встановлення способу урядування не є угодою . . . . . . . . . . . . . . . 115

Розділ XVII. Про встановлення уряду . . . . . . . . . . . . . . . 117

Розділ XVIII. Засоби запобігання узурпації влади . . . . . . . . . . . . . . . 118


КНИГА IV

Розділ І. Про те, що загальна воля є непорушною . . . . . . . . . . . . . . . 121

Розділ II. Про голосування . . . . . . . . . . . . . . . 124

Розділ III. Про вибори . . . . . . . . . . . . . . . 127

Розділ IV. Про римські коміції . . . . . . . . . . . . . . . 130

Розділ V. Про трибунат . . . . . . . . . . . . . . . 142

Розділ VI. Про диктатуру . . . . . . . . . . . . . . . 145

Розділ VII. Про цензуру . . . . . . . . . . . . . . . 149

Розділ VIII. Про громадянську релігію . . . . . . . . . . . . . . . 151

Розділ IX. Прикінцеве слово . . . . . . . . . . . . . . . 164
ПРО СУСПІЛЬНУ УГОДУ, АБО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ РЕСПУБЛІКИ
[Женевський Рукопис, рання рукописна версія трактату Про суспільну угоду, або принципи політичного права]

Книга І. ЗАСАДНИЧІ ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬНОГО ТІЛА

Розділ І. Предмет цього твору . . . . . . . . . . . . . . . 167

Розділ II. Про загальне суспільство роду людського . . . . . . . . . . . . . . . 167

Розділ III. Про засадничий пакт . . . . . . . . . . . . . . . 173

Розділ IV. У чому полягає суверенітет і що робить його невідчужуваним  . . . . . . . . . . . . . . . 178

Розділ V. Хибні поняття суспільного зв’язку  . . . . . . . . . . . . . . . 179

Розділ VI. Про співвідносні права суверена і громадянина  . . . . . . . . . . . . . . . 186

Розділ VII. Необхідність позитивних законів  . . . . . . . . . . . . . . . 189


Книга II. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНІВ

Розділ І. Закінчення теми законодавства . . . . . . . . . . . . . . . 101

Розділ II. Про законодавця . . . . . . . . . . . . . . . 191

Розділ III. Про народ, здатний сприйняти закони . . . . . . . . . . . . . . . 196

Розділ IV. Про природу законів і принцип громадянської справедливості . . . . . . . . . . . . . . . 202

Розділ V. Розподілення законів . . . . . . . . . . . . . . . 205

Розділ VI. Про різні системи законодавства . . . . . . . . . . . . . . . 207


Книга III. ПРО ПОЛІТИЧНІ ЗАКОНИ, АБО ПРО УСТРІЙ УРЯДУ

Розділ І. Про те, що таке уряд держави  . . . . . . . . . . . . . . . 208
КОМЕНТАРІ ТА ПРИМІТКИ

О. Хома. Трактат Ж. Ж. Руссо «Про суспільну угоду» . . . . . . . . . . . . . . . 219

Коментарі та примітки . . . . . . . . . . . . . . . 233

Женевський рукопис . . . . . . . . . . . . . . . 270

Таблиця відповідності абзаців Женевського рукопису і Суспільної угоди . . . . . . . . . . . . . . . 274

Композиція трактату «Про суспільну угоду» . . . . . . . . . . . . . . . 270

Композиція текстів Женевського рукопису, що не увійшли до остаточної версії трактату «Про суспільну угоду» . . . . . . . . . . . . . . . 286

Хронологічна таблиця життя Ж.-Ж. Руссо . . . . . . . . . . . . . . . 289

Хронологія найважливіших творів Ж.-Ж. Руссо . . . . . . . . . . . . . . . 291

Вибрана бібліографія . . . . . . . . . . . . . . . 292


ПОКАЖЧИКИ

Покажчик імен . . . . . . . . . . . . . . . 293

Покажчик етнонімів і топонімів . . . . . . . . . . . . . . . 295

Покажчик понять . . . . . . . . . . . . . . . 297

Зміст . . . . . . . . . . . . . . . 346
Руссо, Жан-Жак. Про суспільну угоду, або принципи політичного права / Пер. з фр. та ком. О. Хома. — К: Port-Royal, 2001. — 349 с. — ISBN 966-7068-06-4.

Складання, переклад з французької, заключна стаття, коментарі, довідкові матеріали О. І. Хоми.

J.-J. Rousseau. Du Contrat social, ou Principes du droit politique
‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.