[Григорій Сковорода. Повне зібрання творів: У 2-х т. — К., 1973.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна       |       Том 1.     Том 2.

Григорій СКОВОРОДА

ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ У ДВОХ ТОМАХКИЇВ — 1973

ТОМ ПЕРШИЙ. ПІСНІ. ВІРШІ. БАЙКИ. ТРАКТАТИ. ДІАЛОГИ


ТОМ ДРУГИЙ. ТРАКТАТИ. ДІАЛОГИ. ПРИТЧІ. ПЕРЕКЛАДИ. ЛИСТИІменний покажчик до обох томів.


Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. — К.: Наукова думка, 1973. — Т. 1. — 532 с.; — Т. 2. — 576 с.
До цього видання увійшли всі ориґінальні твори Сковороди. Твори розміщено у хронологічному порядку. До першого тому увійшли літературні та філософські твори Г. Сковороди, написані ним з середини 50-х до середини 70-х років XVIII ст. До другого — твори, написані з середини 70-х років XVIII ст. до кінця життя. Крім філософських творів, тут публікуються понад 120 листів Сковороди, значна частина яких написана латинською мовою, здійснені Сковородою переклади творів Плутарха і Ціцерона та інші матеріали, які є джерелом вивчення життя, творчості та світогляду мислителя. У другому томі вміщено написану М. Ковалинським біографію Г. С. Сковороди та кілька листів до Сковороди його сучасників.

Про автора


На інших сайтах: Словопокажчик до творчості Григорія Сковороди.
© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
24.XII.2006‹‹   Попередня     Головна     Наступна       |       Том 1.     Том 2.


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.