Попередня     Головна     Наступна             Шрифт
Редакція II.


В (Троїцький ізвод)


СУД(Ъ) 1 ӔРОСЛАВЛЬ 2
ВОЛ(О)ДИМѢРИЧ(А)
3.


Правда Руськаӕ 4.1 1, 2, 6-8, 12, 14, 16, 17, 19. 20, 21, 24, 25, 29, 32, 38, 43, 45, 49, 50, 51, 53-55 Соуд(ъ); 7 + княж; 17 + великого князя; 9 — Суд(ъ) Ярославль Вол(о)димѣрич(ь);

2 17 Ярослава;

3 2 Володимирича; 3, 8, 10, 12, 15, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 47, 49 Володимерича; 5, 13, 14, 46 Володимеровича; 6, 7, 19, 22, 32, 39, 48, 50, 53 Володимеричя; 17, 40, 41 Володимеровичя; 29, 33, 36, 42, 44 Владимерича; 27, 45 Володимеровичь; 52 Владимеровича; 54 Володимеричь; 23, 43 Володимиричя;

4 1, 13, 14, 15, 20, 23, 26, 37, 39, 43, 44, 48 русская; 3, 5, 22, 24, 27, 42, 52, 55 руская; 6, 35, 46 русскаа; 7, 8, 21, 47 рускаа; 9, 10, 11, 16, 18, 19 роуская; 12 русьскаа;. 17, 33, 49 роусская; 32 роусьскаа; 28, 50 роусскаа; 51 роускаа;

5 3, 5, 6, 7, 9 — 14, 17 — 21, 23-26, 28, 35, 37, 40-42, 44, 45, 47-52, 54, 55 Аще; 15 Иже; 16, 22 Ажь; 40, 52 + кто;

6 2, 7-9, 13, 16, 21, 23, 26, 35, 36, 38, 45, 46, 48, 51 — 53 оубіет(ь, ъ); 3, 5, 24, 40, 41 убиет(ь,ъ); 19, 20, 28, 44, 50 убіетъ; 10, 22, 25, 29, 33, 34, 42, 54, 55 оубьет(ь, ъ); 47 біетъ;

7 1, 2, 6, 9, 12, 15-18, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54 моуж(ь, ъ); 27 — мужь;

3 2, 16, 17, 20, 28, 29, 31 — 34, 38, 39, 45, 46, 48, 51, 53 моужа; 10, 12, 18, 42 — мужа;

9 2, 7, 8, 11, 13 — 16, 19-22, 24, 27, 32-35, 36-38, 40, 41, 45, 47-49, 51, 52 мстити; 5 мстить; 10, 18, 46, мьстит(ь, ъ); 17, 31, 36, 43 мъстити; 52 + ему;

10 1, 12, 16, 18, 19, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 44, 46, 54 братоу; 28 брато;

11 2, 3, 5, 7, 8, 14, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 39-41, 43-45, 51, 52 отцу; 6, 16, 18, 28, 29, 31, 33, 53, 54 отцоу;

12 1-3, 6 — 10, 12 — 14, 16-22, 24 — 26, 31, 32, 35-41, 43-55 любо; 42 лю;

13 1, 2, 9, 11, 12, 16-18, 26, 31-34, 38, 39, 49 сыноу: 13, 14 сына;

14 1, 17, 18, 25, 29, 33 братоу; 2, 21, 31, 32, 36, 38, 39, 41 — 43, 46, 48, 53 брата; 7, 9, 10, 16, 19, 22, 50, 51, 54, 55 брато; 27 + любо;

15 1, 18, 40, 52 чада; 2, 8, 28, 31 чядоу; 6, 23, 39, 43, 51 чяду; 3, 5, 7, 9-11, 13, 14, 19-22, 24, 26, 32, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 54 чаду; 12, 16, 17, 25, 38, 46, 49 чадоу;

16 1-3, 5-10, 12-14, 16 — 21, 24 — 28, 31, 32, 35 — 53, 55, любо;

17 2, 31, 32, 39, 43, 48, 53 братни; 10, 25 братью; 12 братію; 17 братіи;

18 25 сынове;

19 1 — 3, 5, 6, 8, 10, 12 — 14, 16 — 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 36 — 43, 46, 48, 49 Оже; 44, 52 аже;

20 38 — не;

21 1, 8, 9, 16-18, 25, 28, 29, 31 — 33, 34, 38, 39, 45, 49, 55 боудет (ь, ъ);

22 2, 5, 7, 9, 11, 13-16, 20 — 22, 25, 33, 34, 36, 37, 40, 45, 47 — 49, 51 — 55 мстя; 17, 41, 43 мъстя, 12 + и;

23 29 — то;

24 6 положіти;

25 12, 16 — 18, 23, 28, 29, 31, 32, 38, 39, 49 головоу; 25 залогоу; 25 — голову;

26 1-3, 5, 8, 10 — 12, 14, 15, 17 — 21, 23 — 29, 31 — 33, 35 — 38, 40 — 55 агде; 39 аже; 6, 7, 9, 13, 14, 20 + ли; 25 + бо;

27 1, 9, 12, 16-18, 22, 25, 28, 29, 31 — 34, 38, 39, 45, 49, 51, 53, 54 боудет(ь,ъ);

28 2, 3, 5-8, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 35, 37, 40, 41, 42-44, 46-48, 50, 52, 55 муж(ь, ъ);

29 5, 37 іли; 40, 52 и;

30 1, 12, 26, 38, 46, 49 тивоуна; 3, 5, 10, 11, 13, 14, 19, 21 — 24, 27, 35, 37, 44, 46, 47, 50 тивуна; 6, 22, 32, 40, 41 тиуна; 20 тіуна;

31 5, 15 княжя,

32 16, 22 аче;А) 8 ндп. с. оу оубиеть;

Б) 27 ндп. с. положити.
1 [1, 1] Аже 5 оубиѥть 6 А) мужь 7 мужа 8, то мьстити 9 брату 10 брата, любо (ѡ)тцю 11, ли 12 с(ъı)ну 13, любо брату 14 чадо 15, ли 16 братню 17 с(ъı)н(о)ви 18; [2] аще 19 ли не 20 будеть 21 кто ѥго мьстѧ 22, то 23 положити 24 Б) за голову 25 80 гри(венъ), аче 26 будеть 27 кнѧжь моужь 28 или 29 тиоуна 30 кнѧжа 31; [3] аще 32

1 36 лі;

2 1, 8, 9, 16-18, 22, 25, 28, 29, 31-33, 34, 38, 45, 45, 49, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ);

3 1, 12, 16-18, 28, 29, 31 — 33, 38, 39, 45, 46, 49, 53 роусин(ь,ъ); 7, 51 соуринъ; 19 суринъ;

4 1-3, 5 — 14, 16 — 24, 26 — 28, 31 — 33, 35 — 37, 39 — 43, 45 — 55 любо; 44 лю;

5 17 средніи; 33 град(ъ); 39 грідь;

6 12, 16 — 18, 28, 32. 33, 39, 49 коупец(ь,ъ); 25, 31 коупиць;

7 25 или;

8 1, 17, 38, 46, 49 тивоунъ; 7, 11, 15, 16, 25, 28, 29, 31, 32, 36, 42, 43, 48, 52 — 55 тиоун(ь,ъ); 8 тівоунъ; 18, 22, 23, 33, 34 тиоунъ; 19, 24, 27, 35, 40, 41, 50 тиунъ; 6, 20, 39, 44, 45 тіунъ; 37 тивунъ; 10, 46 боярьскъ; 17 боярьскыи; 25, 44, 47 боярьскіи; 38 боярьскои;

10 25 или;

11 16 мечьникъ; 34 мченикъ;

12 1 — 47, 49 — 50, 53 — 55 изгои ; 48 избои; 52 изгом(ъ);

13 1 — 3, 6-14, 16-19, 22, 23, 26 — 28, 31, 32, 35-46, 48-55 любо; 25 или;

14 6, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 39 — 44, 48, 49, 52, 53 словенинь; 2, 45 словянинъ; 3, 5 словеникъ; 11 словесникъ; 15 словѣнянинъ; 16, 21 словѣнъ; 25 словесненъ; 34, 38, 47 словѣникъ;

15 2, 3, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 36-39, 41, 48, 49, 53 240; 17 200 сорок(ъ);

16 6 положіти; 25 положить;

17 8 казнь;

18 2, 15, 27, 29, 41, 47 Ярославе; 5 Ярославлѣ; 20 Арославѣ;

19 1, 3, 6 — 9, 12 — 14, 16 — 20; 22, 25. 27, 28, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 43, 46, 48 — 51 пакы; 10 пакъ; 21 — паки;

20 1, 2, 59, 43, 44 съвокупишася; 3 совокупишяся; 5, 40, 41, 42, 49 совокупишася; 6, 46 съвъкупишяся; 7, 21, 51 съвъкупившеся; 8 съвокупішася; 9, 11, 24, 34 совокупившеся; 10, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 37, 52, 53 совокупишася; 15 совокувшеся; 16, 19, 35, 45, 50, 54, 55 съвокупившеся; 25, 47 совкупишася; 26 совкоупившася; 28 съвкоупившееся; 20 съвъкупишася; 22 съвкупившеся Г); 29 съвъкоупившеся; 31, 33 съвокоупившеся; 32 съвъкоупишася; 36 съвокоупишася; 38 въкупишася; 48 съвъкупившася; 7, 9, 11, 19, 24, 35, 50, 51 + рустіи; 16 + роустіи; 21 + русстіи; 22 + русьстіи; 22 + рустьіи; 40, 52 + князи рустіи;

21 5, 37 Ізяславъ;

22 23 Святославль;

23 5, 8, 23, 37, 45, 48 і; 2, 17, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 53 — и;

24 1, 2, 6, 16 — 18, 25, 29, 32-34, 38, 45, 49, 51, 52 54 моужи; 13, 28 мужі; 46 моужіи;

25 1 — 3, 7 — 10, 14, 17, 20, 23, 25, 26, 31 — 33, 35, 36, 38 — 41, 43 — 47, 50 — 53 Коснячко; 34 Костнячек(ъ); 37 Косьнячко; 11 Коснячно; 27 Коснявько;

26 9, 13, 38 Перенегъ; 27 Перенѣго; 52, Перегѣнъ; 45 + і;

27 2, 5, 20, 33, 34, 39, 40, 41, 47, 52, 57 Никифоръ; 8, 13 Никіфоръ; 14 Никіфоръ; 48 Никыфоръ;

23 1, 2, 6, 7, 9 — 11, 13 — 22, 24-27, 29, 31 — 36, 38, 40-55 и; 12, 45 — і,

29 3 отложышя; 6, 8, 19, 31, 36, 43, 50 отложишя;

30 2, 6, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 26, 28, 35, 37, 39, 45, 46, 48, 50, 51, 53 оубіеніе; 8, 21 убіеніе; 10, 12, 42, 44 вину; 11, 14, 17, 31, 32 оубиеніе; 15 оубиенье; 18, 25 виноу; 22 оубіение; 24 убіение; 27 убиенье, 40 убиение; 41 убие; 43, 49, 52 оубиеніе; 34 оубьенье; 55 оубьение; 54 оубьеніе;

31 1, 2, 7, 16, 18, 28, 29, 31 — 34, 38, 49, 54 головоу; 12, 42, 44 главу; 25, 53 главоу;

32 10, 12, 18, 25, 40, 42, 44, 52 ни; 37, 46, 48 + и;

33 1, 16, 17, 20, 25, 29, 31, 32, 34, 38, 46, 49 коунами; 13, 14 куми;

34 40, 52 — ся; 3, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 26, 28, 38 выкупатися] ся выкупати; 49 выкоупатися] ся въıкупати;

35 1, 16, 25, 29, 31 — 34, 38 выкоупати; 42 вкупати; 51 выкути;

36 1 — 3, 6-55 ино; 13, 14, 26 но; 52 + и; 25, 40 все ино] іно все,

37 50, 51 — якоже;

38 11 Ярославль;

39 1, 8, 9, 17 28, 25, 18, 29, 31 — 44, 36, 38, 49 соудил(ъ); 27 судіи; 46 соудит(ъ);

40 3, 6, 8, 12 — 14, 20, 23, 26, 31, 36, 39, 49, 53 такожде;

41 1 — 3, 6-36, 38 — 55 и;

42 5, 7, 9, 11, 16, 19, 22, 24, 28, 35 — 45, 50, 51, 54, 55 — его;

43 3, 5, 18, 20, 22, 24, 27, 40, 41, 47 уставиша; 6, 7, 19, 32, 50 оуставишя; 8, 31, 35, 36, 46 уставишя; 12 уставіша.А) 37, 46 сб. 40.

Б) 33 Нап. в. я Коснячко;

В) 44 сб. оуставиша.

Г) 22 впр. ш съвкупившеся.
ли 1 будеть 2 русинъ 3, или 4 гридь 5, любо купець 6, любо 7 тивунъ 8 боӕрескъ 9, любо 10 мечникъ 11, любо ізгѡи 12, ли 13 словѣнинъ 14, то 40 15 А) гри(венъ) положити 16 зань 17.

2 [2, 4] По Ӕрославѣ 18 же паки 19 совкупившесѧ 20 с(ъı)н(о)ве ѥгѡ: изѧславъ 21, С(вѧ)тославъ 22, Всеволодъ и 23 мужи 24 ихъ: Коснѧчько 25 Б), Перенѣгъ 26. Никифоръ 27 і 28 ѿложиша 29 оубиѥниѥ 30 за голову 31, но 32 кунами 33 сѧ 34 въıкупати 35, а іно 36 все, ӕкоже 37 Ӕрославъ 38 судилъ 39, такоже 40 і 41 с(ъı)н(о)ве ѥго 42 оуставиша 43 В).1 1, 2, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 47 — 49, 53 — о оубииствѣ;

2 3, 5 убиствѣ; 7, 11, 16, 17, 22, 28, 33, 35, 37, 44, 45, 51, 52 оубіиствѣ; Е) 9, 12, 15, 19, 21, 24, 50 убіиствѣ; 25 оубиистви; 40 убиіствѣ Ж); 42 оубииствии; 27, 46 убииствѣ З);

3 1 — 3, 5 — 9, 11, 13 — 17, 19 — 29, 31, 33 — 41, 45-55 Аще; 10, 12, 18, 25, 42 Иже;

4 2, 6-9, 13, 16, 19-21, 23, 26, 28, 32, 35, 37, 39 45, 46, 48, 50, 51, 53 оубіет (ь, ъ); 3, 5, 18, 24, 27, 36, 40, 41 убиет(ь, ъ); 10, 29, 34, 42, 54, 55 оубьет (ь, ъ); 22, 44, 47 убіет (ъ);

5 2, 9, 12, 16-18, 22, 25, 28, 29, 31 — 33, 38, 45 — 46, 48, 49, 51, 53 моужа; 27 + а;

6 34 — в;

7 3, 6, 20, 23, 40, 46, 47, 49, 51 розбои;

8 27 аще;

9 8 головніка; 12, 49 галовника; 34 главника;

10 3, 6, 13, 23, 37, 39, 40, 41, 47, 48, 52, 53 изыщут (ь); 5, 8 ізыщуть (ь, ъ); 1, 46 изищют (ь, ъ); 2 изіщют (ь); 9, 11, 15, 22, 35, 42, 45, 51, 54, 55 ищут (ь, ъ); 16, 18, 19, 25, 28, 29, 44, 55 ищоут (ь, ъ); 14 изыщють; 17, 31 изищоут (ь): 20, 49 изыщют (ь, ъ); 21, 32, 36, 43 изищут (ь, ъ); 26 изыщоут (ь, ъ); 38 изищоуть;

11 1, 17, 31, 32, 36, 38, 49 вирноую; 2, 3, 5 — 9, 11, 13, 14, 19, 20, 23, 39-41, 43, 45-48, 50, 51, 53 вирную; 10, 12, 18, 25, 44 вирное; 16 вирвноую; 26 вѣрноую; 21, 22, 35, 54, 55 вирвную; 28 вирьвноую; 29 виревноую; 33 віревноую; 37 виръную; 42 виньное;

12 8 платіти; 25 плати; 26 платитъ;

13 12, 17, 23, 40, 52 во;

14 7, 11, 19, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 чеи; 12, 21, 39, 44 чіеи; 13 чье; 31, 53 чиеи; И) 34 чееи;

15 1 — 3, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 46, 49 — же; 13, + и;

16 3, 5, 40, 52 верги; 23 верни; 24 веръи; 37, 45 верьви;

17 9 гова;

18 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46 — 49, 52, 53 ляжет(ь, ъ); 9 лѣжит (ь); 38 ляжить;

19 37 — то; 41 тои;

20 2, 3, 6-8, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 28, 31, 32, 35, 36, 43, 46, 48, 50, 51 пакы; 10, 12, 18, 25, 42, 44 аще;

21 26, 39, 41, 42, 44, 45, 52, 54, 55 — л(и);

22 6, 43 людінъ; 33 люденъ;

23 25 — то; 25 грѣвенъ;

24 2, 6, 8, 9, 12, 19, 20, 21, 28, 32, 33, 35, 46, 50 котораа; 51 котороа;

25 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 26, 31, 32, 36, 37, 39 — 41, 43, 46, 43, 49, 52, 53 — ли; 24 лі;

26 36 платиті; 41 платить; 48 плати; 52 платіти;

27 6, 9, 16, 18. 22, 31, 33, 36, 33, 46, 49, 54 дикоую; 45 дікую; 25 толикоу;

28 1 — 6, 10, 11, 13, 14, 17 — 23, 27, 35 — 37, 39 — 41, 43, 44, 46 — 48, 50, 52-54 виру; 12, 16, 31, 32, 38, 49 вироу; 7, 28, 29, 33, 34 вѣроу; 8 віроу;

29 1 — 3, 5, 12-14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 34, 36-43, 47-49, 52, 53 толико; 8 толіко; 10, 44 толко; 54 калико; 46 + то;

30 3, 5, 6, 8, 11 — 14, 16, 18 20-25 — 28, 35, 37, 39, 42, 44, 45, 49, 53 — 55 заплатять; 10 заплятять; 1, 2, 17, 32, 36, 38, 41, 43, 47, 52 — заплатить ту виру;

31 8, 9, 12, 16, 18, 20, 26, 28, 33, 34, 48, 51, 53 тоу;

32 12, 16, 18, 22, 28, 48, 49 вироу; 7, 33, 34 вѣроу; 9 віру; 25 виноу;

33 44 занже;

34 15 головнику; 26 головъника; 35 головніка;

35 25 платити имь] имъ платити;

36 2, 16 — 18, 22, 25, 26, 28, 29, 31 — 34, 38, 45, 46, 49, 51, 53, 54 боудет (ь, ъ);

37 25 головника;

38 12 — ихъ; 55 иж;

39 25 вервѣ нѣтъ; 31, 36, 43 върви;

40 13, 31, 39, 43, 53 тои; 27 — то;

41 1 — 3, 5-28, 31, 32, 34 — 55 зане; 33 законъ;

42 7, 9 — 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 28, 35, 42, 44, 45, 50, 54, 55 прикладывают (ь, ъ); 3 приклыдываетъ;

43 2, 17, 27, 31, 32, 36, 39, 41, 42 — же;

44 12, 42 дѣло; 25 дѣла;

45 1 — 3, 5, 6, 8 — 14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 32, 36-44, 46 — 49, 52 помагати Й) (помогати) имъ] имъ помагати; 15 помогати; 39, 53 помагати симъ] имъ помагати;

46 2, 3, 5 — 8, 10, 11, 13 — 15, 19, 21, 22, 24, 35, 45, 42 — 45, 48 — 52, 54, 55 головнину; 41 говнику; 39 головяіку;

47 сій;А) 52 сб. О оубіиствѣ;

Б) 33 нап. в. о головника;

В) 36 bis зчр. голова;

Г) 37 сб. то;

д) 1 ндп. с. и дикую;

Е) 46 сб. заплатитъ ту виру; 48 сб. заплатит тоу вироу;

Ж) 40 сб. О убиіствѣ;

З) 46 сб. убииствѣ;

И) 53 нап. в. еи чиеи;

Й) 11 ндп. с. платити памагати.
[5] Ѻ 1 оубииствѣ 2 А).


3 [3, 3] Аже 3 кто оубиѥть 4 кнѧжа мужа 5 в 6 разбѡи 7, а 8 головника 9 Б) не ищють 10, то виревную 11 платити 12 въ 13 чьѥи 14 же 15 верви 16 голова 17 В) лежить 18, то 19 Г) 80 гри(венъ); паки 20 л(и) 21 людинъ, 22 то 23 40 гри(венъ).

4 [4, 6] Котѡраӕ 21 ли 25 вервь начнеть платити 26 дикую 27 Д) вѣру 28, кѡлико 29 лѣть заплатить 30 ту 31 виру 32 Е), занеже 33 без головника 34 имъ 35 платяти; [7] будеть 36 ли головникъ 37 ихъ 38 въ верви 39, то 40 зань 41 к ним приприкладъıваѥть 42, тогѡ же 43 дѣлѧ 44 имъ помагати 45 головникоу 46 любо си 47

1 2, 6, 20 дікую; 12, 16, 18, 22, 25, 29, 34, 36, 33, 49 дикоую;

2 1, 3, 5 6, 10, 11, 13, 14, 19-22, 27, 31, 35-37, 39-41, 43-45, 48, 50, 52, 54, 55 виру; 2, 12, 16 — 18, 28, 29, 31, 38, 46 вироу; 7, 26, 33 вѣроу; 49 віроу;

3 12 ну; 41, 44, 48, 49 + и;

4 1 — 3, 5, 7, 9. 17, 18, 21, 23, 26, 37-30, 41, 42, 46-48, 51 сплатити; 6, 8, 11, 13, 14, 20, 22, 28, 31, 32, 36, 37, 43, 45 съплатити; 24, 35 съплати; 12, 17, 25 исплатити; 10 нзъплатити; 2 сплатіти: 16 съплатить; 27 плати; 44 платити; 51 + и;

5 1 — 3, 5 — 7, 8 — 27, 29 — 55 имъ; 28 емоу; 1 + и;

6 1, 2, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 32, 34-33, 43, 46, 43, 50, 54, 55 въобчи; 6, 7, 20, 51 въопчи; 8 въобчи; 13, 14, 15, 23, 49 воопчи; 16 въобчи, 10, 12, 13, 25, 44 опче; 27 воопще; 42 опьче; 31 въобъчи; 45 вьобча;

7 7, 51 сорокъ;

8 45. 49 грівен(ъ);

9 1, 3, 5 6, 9, 11, 14, 19, 20, 23; 24, 26, 28, 35, 37, 41, 49, 50, 52, 54, 55 головничество З); 39 головничесьтво; 47 головничство; 42 головьничество; 1-3, 5-8, 13, 14, 16 — 28, 32, 35 — 37, 39 — 46, 48 — 55 + а то; 11 + и то; 12 + то;

10 9, 11, 12, 17, 18, 28, 31-33, 38, 46, 49, 51, 53, 54 самомоу з;

11 1, 12, 16, 18, 28; 32, 33, 36, 44, 46, 49, 53 головникоу;

12 1, 2, 10, 12, 17, 18, 25, 36, 38, 41 — 44 — а въ 40 гри(венъ) ему заплатити ис дружины;

13 48 сорокъ;

14 7, 16, 22, 28, 33, 34, 53, 54 емоу; 3, 5 — ему;

15 6, 14, 25, 26, 49 заплати; 54 заплоти и;

16 3, 5 — 9. 11, 13 — 16, 19 — 23, 26 — 28, 31, 35, 37, 39, 40, 45, 48 — 55 из(ъ); 24 и;

17 16, 19 29, 33, 48, 49, 50, 54 дроужины; 26 дружинь; 39 дружіны;

18 1, 3, 5, 13, 14, 17, 23, 26, 31, 32, 36-41, 43, 46, 47, 49, 52, 53 своя; 6, 7, 20 своа;

19 6, 17, 19, 21, 28, 31, 35, 36, 43, 50, 51 чясть;

20 3, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 49 и; 8, 37 і; 10, 12, 44 — но;

21 12 понеже; 26 іже] но оже; 36, 46, 53 ноже] но оже; 37 егда; 39 — 41, 43, 48, 52 иже; 42 — оже; 44 аже; 25 ножемь] но оже;

22 1, 2, 6, 9, 10, 17, 19, 25, 26, 29, 31 — 34, 36, 38, 45; 48 — 51, 53, 54 боудет (ь, ъ); 27 будѣт;

23 1, 2, 17, 31, 32, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 53 — оубилъ или; 3, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 26, 37, 49 в(ъ, о) свадѣ (сваде) оубилъ (убилъ)] оубилъ или в свадѣ 9, 13, 40, 41 убилъ; 10 оуволъ; 25, 42, 44 оуболъ;

24 7, 9, 11, 28, 24, 35, 40, 48, 50, 52 — или;

25 15, 40 сваде;

26 39 іли;

27 1, 7, 12, 16, 18, 31, 33, 88, 49, 53, 54 пироу; 8 піру;

28 37 явленно; 7, 9, 11, 19, 28, 35, 45, 50, 51, 53-55 какъ; 22, 24, 48 како; 44 такы; 52 + и;

30 12, 17, 18, 22, 25, 29, 32, 33, 36, 38, 49 емоу;

31 8, 36, 39 платіти; 48 плати;

32 6, 23 врьвинынѣ; 13, 14, 20, 49 врьвиннѣ И); 11, 34, 36, 41, 45, 46, 50 вервиннѣ; 36, 43 връвиныиѣ; 18 вервины; 26 вервинѣ; 31, 39 връвиннѣ; 53 верьвинынѣ; 38 виервинынѣ; 54 вѣрвинынѣ; 42, 44 вервинны;

33 1-3, 5-36, 38-55 иже;

34 54-ся;

35 1-3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 16 — 18, 20-23, 25 — 27,31,32, 36 — 44, 48, 49, 52, 54 прикладывает (ь, ъ);

36 8 вірою; 9, 25, 26, 33, 42 вѣрою;

37 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 38 — 41, 43, 45 — 49, 52, 53 иже; 51 іже; 10, 12, 18, 25, 42, 44 — оже станеть без вины на разбои;

38 9, 16, 19, 24, 35, 50, 54, 55 станем;

39 39 віны;

40 40, 52 — на;

41 7, 23 розбои;

42 1, 2, 6, 7, 9, 12, 16 — 19, 22, 25, 28, 31, 34, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 48 — 50, 53, 54 боудет (ь, ъ);

43 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 26, 31, 32, 36-44, 46-49, 51 — 53 — ли;

44 23 збои; 48 розбои; 9 + на;

45 12, 15, 17, 31, 39, 41, 47 безо;

46 2, 15 всякіа; 6, 20, 21 всякоа; 7, 19, 25, 35, 50, 51 всякыа; 10, 24, 26, 44 всякія; 11, 29, 37, 42 всякия, 23 всякого;

47 24, 26, 27 — за;

48 1 — 3, 5 — 19, 21, 22, 24-35, 37-55 разбоиника Г); 20, 23 розбоиника; 36 разбоініка.


А) 1 ндп. с. го головничьство;

Б) 48 сб. а в сорок гривенъ емоу заплатити из дроужины;

В) 4 зчк. ти заплатити;

Г) 48 сб. оубилъ;

Д) 11 ндп. с. ѣ и вирою; 38 нап. в. и вирою;

Е) 9 ндп. с. ра розбои;

Ж) 9 сб. безъ всякіа свады, то за разбои;

З) 13 ндп. с. ннѣ врьвиннѣ;

И) 11 ндп. ндп. оу у.;

Й) 33 ндп. с. + ника разбоиника.
дикую 1 вѣру 2; [8] но 3 сплати 4 імъ 5 вообчи 6 40 7 гри(венъ) 8, а головничьство 9 А) самому 10 головнику 11; а 12 Б) въ 40 13 гри(венъ) ѥму 14 заплатити 15 В) ис 16 дружинъı 17 свою 18 часть 19; [9] но 20 оже 21 будетъ 22 оубилъ 23 Г) или 24 въ свадѣ 25, или 26 в пиру 27 ӕвлено 28, то тако 29 ѥму 30 платити 31 по вервинъıнѣ 32, іже 33 сѧ 34 прикладъıвають 35 вирою 36 Д).[10] Ѻже 37 станеть 38 без вин(ъı) 39 на 40 разбои 41 Е).


5 [5 ] Будеть 42 ли 43 сталъ на разбои 44 безъ 45 Ж) всѧкоӕ 46 свадъı то за 47 разбѡіника 48

1 1, 3, 5, 7, 14, 16, 21, 25, 40-42, 49, 51, 54, 55 людие; 2, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 23 26, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 43, 46, 48, 50, 52, 53 людіе; 19 люд (и, і) е;

2 3, 5, 9, 11, 13, 20, 23, 24, 26, 35, 27, 44, 45, 51 выдадут (ь, ъ); 6, 7, 8, 14, 49, 50 выдадоут (ь, ъ); 19 выдабоудоут(ь); 28 выдадють;

3 3, 5, 27 і; 24 — и; 12, 17 + и;

4 52 з;

5 1-3, 5-55 и;

6 7, 16, 17, 21, 24, 25, 28 33, 39, 34, 45, 47, 43, 50, 52, 54, 55 з; 34 со;

7 25, 33, 37, 38 дѣтьми;

8 7, 9, 11, 19, 25, 35, 50, 51, 54 бои; 16, 22 иогнание; 55 пои;

9 7, 9, 24, 35, 50, 51, 51 — и; 5, 37, 54 і;

10 10, 12, 18, 25, 44 — на;

11 2, 6, 8 — 11, 13, 14, 16-24, 26-28, 31, 32, 35 — 37, 39, 43, 44 — 46, 48, 50 — 54 разграбленіе; 12 разьграбленіе; 11 + но;

12 7, 19, 24, 35, 50, 55 ажь; 5 ажъ; 25, 37 аще;

13 3 влошытся; 8 вложітся; 43 вложи;

14 1, 12, 25, 26, 31 — 34, 38, 48, 49 дикоую; 2, 8, 36 дікую; 18 дику; 28 дикою; 22, 55 людикою; 7, 9, 19, 50, 51 людцкую; 11, 24, 35, 40, 52 людскую; 45, 50 люди в кою;

15 1, 3, 5 — 7, 9 — 11, 13, 14, 17 — 21, 23, 26, 28, 35 — 37, 39 — 41, 44 — 46, 48, 50 — 53 виру; 2, 8 віру; 12, 31 — 34, 43, 49 вироу; 22, 25, 29 вѣроу;

16 1, 12, 16 — 18, 25, 29, 31 — 34, 36, 38, 46, 49, 52 — 54 томоу;

17 26 люди;

18 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 24, 26 — 29, 37, 38, 40, 44, 45, 49, 52 — 55 помогают (ь, ъ); 6, 15 могают (ь, ъ); 34 помогаеть; 41 погаютъ;

19 1 — 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 — 24, 26 — 28, 31, 32, 35 — 41, 43, 45 — 55 + А се поконн; 1, 3, 5, 6, 8, 13, 23, 37, 40, 41, 47 — 49, 52, 53 + вирнику; 2, 17, 31, 32, 36, 38, 43, 46 + вирникоу; 9, 11, 19 + вѣрніи; 14, 16, 21, 22, 28, 35, 45, 50, 51, 54 + вирніи; 20 + вірнику; 39 + вирніку; 26 + вѣрникву; 27, 55 + вирнии; 27, 47; + были прі Арославѣ;

20 10, 12, 18, 42, 44 — А;

21 2, 6, 7, 13 — 17, 19, 21 — 23, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 43 — 46, 48, 50 — 53 вирніи; 5 вирниі; 9, 11, 18, 26, 31 вѣрніи; 8, 20, 24 вірній З); 10 вірний; 41 верни; 25, 33, 42 вѣрнии; 34 вирнѣи; 47 вирніку;

22 27, 47 — были при Ярославѣ;

23 7, 16, 26, 27, 32, 36, 53 прі; 41 по;

24 6, 13, 14, 20, 26 Ярославли; 2, 24, 33, 41 Ярославе; 7, 16, 28, 32 Арославѣ;

25 1, 2, 9, 12, 16, 22, 25, 29, 31, 38, 44 вирникоу; 7, 11, 26, 51 вѣрнику И); 18, 33 вѣрникоу; 34 вирнѣкоу; 41 вернику; 38 възяти; 42 взять;

26 6 сем(ь); 17 седмь;

27 18, 22, 38, 53 ведеръ; 33, 37 вѣдръ;

28 1, 2, 12, 17 — 18, 26, 28, 31 — 33, 38, 49, 54 солодоу;

29 18 неделю; 16, 21, 22, 28, 55 + та; 24, 35, 45, 50, 51 + то; 40 + ту; 52 + тоу;

30 2 овнъ; 13 овѣмь; 30 овьнь; 17 + а;

31 31, 36, 39, 43, 53 два; 41 две; 1, 7 9, 11, 16, 17, 19, 20, 23, 28, 29, 35 двѣ; 41 + 2;

32 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 32, 36, 37, 39, 43, 46 — 49, 52, 53 ногате; 10, 12, 42 ногаты; 24, 25 ногати; 35, 50, 51 нагатѣ 54 наготѣ;

33 1, 8, 9 — 11, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 41, 45, 47, 50, 52, .53 среду; 6, 16, 17; 33 — 34, 38, 49 середоу; 25, 54 средоу; 12 срѣду; 11 + въ;

34 2, 7, 9, 12, 15, 17 — 18, 22, 25, 26, 28, 29, 31 — 34, 36, 38, 46, 49, 51 коуна; 5 ку; 13, 14 кана; 3, 5 — 9, 11, 13, 14, 16, 20-24, 26, 18, 32, 37, 40, 45, 49, 50, 52, 54, 55 + в(ъ); 27 + во;

35 10, 12, 25, 42 оже; 20 — же; 44 аже; 41 + куна же; 17 + на день такоже;

36 1, 2, 6, 8, 23, 26, 31, 32, 36 — 41, 46 — 49, 52, 53 + також(е); 3, 5 + такожд(е); 13, 14 + тако; 1 — 3, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 31, 32, 36 — 41, 46 — 49 + и; 5 + і;

37 13, 14, 23 — а;

38 13, 14, 23 в;

39 2, 3, 5, 7, 11, 14, 15, 18 — 21, 23 — 27, 29, 33, 35, 36, 41, 43, 46, 47, 51, 53 пятницу; 6, 17, 28, 31, 49 пятницоу; 12 петницю; 39, 42, 44 пятокъ; 45 пятницу;

40 1 — 3, 5 — 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26 31, 32, 36 — 40, 45, 46 — 49, 52, 53 — такоже; 12 такожде.А) 37 ндн. с. ж Аже;

Б) 11 ндп. с. ѣ и виру;

В) 11 ндп. с. но;

Г) 24 нап в ко ли покони;

Д) 11 впр. ѣ и вѣрніи;

Е) 33 ндп. с. не недѣлю; 49 ндп. с. зчр. недѣлю людію;

Ж) 38 ндп. с. ю оу пятницю;

З) 24 впр. і вірніи;

И) 11 впр.. и вѣрнику.
люди 1 не платѧть, но въıдадѧть 2 и 3 всего съ 4 женою і 5 с 6 дѣтми 7 на потѡкъ 8 и 9 на 10 разграблениѥ 11.

6 [6, 11] Аже 12 А) кто не вложиться(ѧ) 13 в дикую 14 вѣру 15 Б), тому 16 люд(і)ѥ 17 не помагають 18, но В) самъ платить 19.

7 [7, 12] А 20 се покони Г) вирнии Д21 бъıли 22 при 23 Ӕрославѣ 24: вирнику 25 взѧти 7 26 вѣдеръ 27 солоду 28 на недѣлю 29 Е) же овенъ 30, любо полоть, любо 2 31 ногатѣ 32, а в середу 33 куна 34 же 35 съıръ 36, а 37 в 38 пятницю 39 Ж) такоже 40;

1 7, 9, 10, 11, 19, 21, 24, 25, 33, 34, 42 куров(ь, ъ); 12, 16, 18, 22, 28, 45, 51, 54 коуров(ь, ъ); 34 коуръ; 1, 26, 37, 40, 45, 50, 52 по двое, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 49 по 2е, 2, 17, 32, 36, 39, 41, 43, 48, 53 двою, 3, 5, 8, 14, 23, 26, 32, 36 — 42, 47, 43, 52 кур(ъ), 1, 2, 6, 17, 17, 29, 31, 46, 49, 53 коур(ъ), 13 куровъ] куръ по двою;

2 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 35, 44, 45, 50, 51, 54, 55 двое; 22 двои;

3 7, 9, 25, 33, 34, 54 емоу; 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36 — 41, 43, 46 — 49, 52, 53 — ему;

4 12, 41 7 — ро; 17, 31, 39, 53 седмь; 48 семеро;

5 1 — 3, 5, 8, 31, 36, 24 — 41, 43, 47, 48, 52, 53 — а; 18 — а пшена 7 оубороровъ, а гороху 7 оуборковъ;

6 10 пшона; 37 пъшена;

7 17 7 мь;

8 3, 5, 8, 19, 21, 24, 35, 40, 41, 47, 50 уборковъ; 27 убороковъ; 42 оубороковъ;

9 1 — 3, 5 — 8, 13, 14, 15, 17 — 21, 23, 26, 31, 32, 36 — 41, 43, 47 — 49, 53 — я; 7, 19, 51 — а гороху 7 оуборковъ;

10 1, 2, 12, 16, 17, 33, 39, 54 горохоу; 38 хорохоу; 9 гору;

11 17 7 мь;

12 3, 5, 8, 21, 24, 36, 40, 41, 47 уборковъ; 27 убороковъ; 10, 12, 25, 42, 44 — оуборковъ;

13 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 23, 26, 31, 36 — 41, 43, 46 — 49, 52, 53 — а;

14 35 голи;

15 17 сем(ь);

16 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 31, 36 — 41, 46-49, 52, 53 голжажнь(ь, ъ) Д); 7, 10, 19, 44, 50, 51 головажен(ь, ъ); 12 главажень; 32 говажнь; 9 головяженъ; 32 говажнь; 22, 28, 54, 55 гоаважень; 41 голжаж; 45 гоабажень;

17 17, 25, 42, 44 — то; 27 ти;

18 1, 6, 12, 16 — 18, 25, 31, 32, 34, 38, 47, 49, 54 вирникоу; 33 вѣрникоу: 39 вирніку; 11 + і;

19 1, 2, 6 — 8, 9, 16, 18, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 53 — 55 съ;

20 10 коні; 18 коніи; 37 коней;

21 15, 33 4 м; 31, 39, 53 четыре;

22 39 коньмъ;

23 18 роутъ; 31, 33 ротоу; 36, 39 роту;

24 1, 7, 9, 12, 16 — 18, 22, 25, 26, 28, 29, 31 — 34, 36, 45, 46. 49 соути; 10, 44 пути; 41 суть;

25 3, 5, 11, 25 вѣрнику Е); 7, 12, 16 — 18, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 49, 54 вирникоу; 8 вірнику; 39 вирніку; 33, 50 вѣрникоу;

26 2 грівен(ъ); 25 грѣвенъ; 25 — а; 17, 31, 36, 39, 43, 53 десят(ь);

27 25 11;

23 1, 2, 6 — 9, 12, 15 — 18, 22, 25, 28, 29, 31 — 34, 36, 38,49, 51, 53, 54 коунъ;

29 2, 10, 25, 42, 44 прикладная; 18 прикладнаа; 6 — 9, 12, 20, 21, 28, 32, 33, 46, 53 перекладнаа; 15 перекладную;

30 1 — 3, 5, 6, 13, 14, 17, 20, 26, 32, 36, 37, 39 — 41, 43, 45 — 49, 51, 53 — а;

31 6, 23, 45 метельнику; 9 метальникоу: 7 метальнику; 19, 25, 50, 51 металнику; 16, 18 метельникоу; 28, 29, 31, 32, 48, 49, 54 метелнику; 21 мелнику; 33 металникоу; 39 метелніку; 44 метернику; 39 метелніку;

32 1 — 3, 5 — 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 27, 28, 31, 32, 35 — 37, 39, 40, 42, 43, 46, 49 — 55 вѣкши Ж); 15, 45 вѣкшіи; 12, 29 вѣкшеи; 41, 48 вѣкошъ; 17 вѣкшь, 18, 38 векши;

33 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 16, 20, 21, 31, 32, 36 — 39, 41, 43, 46, 48, 49, 53 — а; 10, 17, 42 и;

34 1, 2, 7, 11, 14, 15, 25, 27, 29, 31, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53 ссадная; 9, 12, 19, 20, 32, 35, 50, 51 ссаднаа; 6, 21, 28, 33, 41 съсаднаа; 42 сьсадная; 40, 52 ссудная; 12, 18, 25, 44 + 10;

35 10, 18, 44 гривен(ъ); 25 грѣвенъ; 45 гривна; 16 гривнь; 1, 13, 14, 17, 31, 32, 86, 38, 39, 43, 46, 52,53 + О оуроцѣх(ъ); 2, 5, 23, 49 + О оуроцех(ъ); 3 + О се о вирахъ; 7, 11, 12, 18, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 + А се о вирах(ъ) З). А се о вирах(ъ); 10, 16, 19, 22, 25, 27, 37, 42, 44 + А се о вирах(ъ) И); 8 + О уроцѣх(ъ); 9 + Се о вирах(ъ); 12, 15, 34 + вирах(ъ); 20, 51 + О уроцех(ъ); 33 + О вѣрахъ; 21, 40, 47, 48 + О уроцѣх(ъ). А се о вирахъ;

36 2, 10, 12, 17, 18, 25, 31, 32, 36, 39, 41, 42, 43, 48, 53 Иже; 7, 9, 19, 24, 35, 50, 51, 54, 55 Ажь; 37 Аще;

37 1, 6, 9, 12, 15 — 18, 22, 24, 25, 28, 29, 32 — 34, 36, 38, 45, 46, 49, 51, 53 боудет(ь, ъ);

38 2, 8 віра; 7, 11, 25, 26, 51 вѣра Й); 9, 19, 22, 28, 45, 54, 55 вирса;

39 1 — 3, 5 — 8, 10 — 28, 31 — 41, 43, 44, 46 — 54 в(ь, ъ); 9, 15, 18, 19, 55 — во;

40 2, 8 грівен(ъ); 25 грѣвен(ъ);

41 1, 6, 9, 12, 16 — 18, 22, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 49, 54 вирникоу; 11, 25 вѣрнику К); 41 вернику; 28, 33 вѣрникоу;

42 10, 18, 24, 42, 26.
А) 37, 43 сб. гороху 7 оуборковъ;

Б) 37 сб. то;

В) 21 впр. ѣ и вирнику;

Г) 33 зчк. bis со отрокомъ а кони 4 конемъ на ротъ соути овесъ;

Д) 21 сб. + голжажнь;

Е) 11 впр. ѣ и вѣрнику;

Ж) 9 нап. в. ши вѣкши;

З) 11 впр. ѣ и вирахъ;

И) 44 сб. А се о вирахъ;

Й) 11 впр. ѣ и вѣра;

К) 11 впр. ѣ и вѣрнику.
а куръ 1 пѡ двою 2 ѥму 3 на д(е)нь; а хлѣбѡвъ 7 4 на недѣлю; а 5 пшена 67 оуборкѡвъ 8, а 9 гороху 10 А) 7 11 оуборковъ 12; а 13 соли 1415 голважень 16; то то 17 Б) вирнику 18 В) со 19 Г) отрокомь; а кони 2021, конемъ 22 на ротъ 23 сути 24 овесъ; вирнику 25 8 гри(венъ) 26, а 10 27 кунъ 28 перекладнаӕ 29, а 30 метелнику 31 12 вѣкшии 32, а 33 съсадная 34 гривна 35.

8 [8] Аже 36 будеть 37 вира 38 во 39 80 гри(венъ) 40, то вирнику 41 16 42

1 36 грівенъ; 10, 12, 18. 25, 42, 44 — 16 гривенъ и;

2 50, 51, 54 — и; 3 і;

3 17, 31, 37, 43, 53 десят(ь); 24, 45, 50, 51, 54, 55 18; 33 5;

4 1, 2, 6 — 9, 12 — 14, 16, 22, 24, 29, 31 — 33, 36, 45, 52, 53 коун(ъ);

5 7, 9, 11, 19, 24, 28, 35, 44, 45, 50, 54, 55 — и;

6 25 двѣнадесять;

7 8, 15 вѣкшіи; 12, 29, 45 вѣкшеи; 17 вѣкшъ; 18, 38 векши; 47 вѣкші; 51 вѣкъшии;

8 25 пере; 37 перед;

9 1, 21, 33 сьсаднаа; 11, 13 — 16, 20, 24, 27, 31, 35, 44, 45 ссадная; 7, 9, 19, 28, 50, 51 ссаднаа; 2, 17, 32, 36, 37, 41, 43, 48, 53 ссаднаго; 6, 8, 23 съсадна; 12 сьсаднаа; 24 соудная; 38 съсадьная; 34 садньная; 46 съсадьна; 49 ссадънаа;

10 8 грівна; 24 грѣвна;

11 27 — а за голову 3 гривны;

12 1, 9, 12, 16, 18, 24, 28, 29, 31-34, 36, 38, 49, 54 головоу;

13 17 три;

14 8, 20 грівна; 25 грѣвна;

15 33 — о княжи мужѣ;

16 1, 2, 5, 13, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36 — 41, 43, 46, 48, 49, 52, 53 княжих(ъ); 3, 6, 14 княжых(ъ); 9, 16, 19, 38, 45, 50, 55 княжѣ; 11, 22, 24, 54 княже;

17 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 31, 32, 36, 38 — 30, 43, 46, 47, 49, 52, 53 отродѣх(ъ); 23, 37, 41, 48 отроцех(ъ); 7, 9, 11, 16, 19, 22, 26, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 отроцѣ; 15, 29 мужи; 24 ороци; 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 31, 32, 37, 38, 40, 43, 46. 48, 49, 52, 53 + и 5, 26, 37, 38 і) епископлих(ъ), 31, 32, 48, (епископлѣх(ъ) 47, епископскѣх(ъ) винах(ъ), 2, 40 винѣхъ 32, 48 вины; 10, 12, 18, 24, 42, 43 А се о вирах(ъ)] О княжи мужѣ;

18 2, 10, 12, 17, 18, 25, 27, 31, 32, 36, 39, 41, 42, 43, 48, 53 Иже; 3, 5, 7, 11, 37, 51 Аще Б); 9, 19, 24, 28, 35, 50, 54, 55 Ажь; 15, 44 Оже;

19 9, 12 — 14, 17, 24, 29, 41, 47 во;

20 1, 2, 8, 13, 17, 21, 23, 26, 31, 32, 36 — 41, 43, 46 — 48, 52 княжих(ъ); 3, 6, 14, 20, 49 княжых(ъ); 7, 10 — 12, 18, 19, 25, 28, 42, 44, 50, 51, 53, 54 княжѣ В); 45 княже;

21 1, 2. 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 37, 38, 39, 43, 46, 48, 49, 52, 53 отроцѣх(ъ); 7, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 35, 36, 42, 44, 45, 50, 51, 54, 55 отроцѣ; 15, 33 отроцы; 40, 41, 47 отроцех(ъ);

22 1, 2, 5 — 36, 38 — 55 или; 31 + же;

23 2, 17, 31, 32, 36, 39, 41, 48, 53 ковюсѣх(ъ); 45 конусѣ; 54 коноусѣ;

24 1, 2, 5 — 10, 12 — 15, 17 — 22, 29 — 36, 38 — 55 или; 11, 16, 22 ли;

25 2, 13, 26 поваре; 7 поварнѣ; 25 повари; 17, 39, 53 поварѣх(ъ);

26 1 — 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 31, 32, 36-44, 46 — 49, 52, 53 — то;

27 25 грѣвенъ;

28 1, 16, 17, 22, 26, 31, 49 тивунъ; 2 тівоунъ; 7, 19, 50, 51 тіоунъ; 8 тівунь; 9, 11, 12, 25, 28, 29, 33, 34, 42, 45, 46, 52, 54, 55 тиоунъ; 17, 48 тиоуна; 24, 27, 36, 40, 44 тиунъ; 32 тивуна; 41 тиуна;

29 1, 40, 52 огньщныи; 5 огнищныи; 6, 38 огнищьныи; 8, 10, 20 огніщныи; 18, 36 огнищны; 32, 41, 48 огвищныи; 47 огнищъныи;

30 1 — 3, 6 — 36, 38 — 55 и;

31 1, 2, 6, 8, 9, 11 — 23, 25 — 28, 32, 35, 37, 39, 43-46, 48, 50 — 53 конюшіи; 5, 9 конюшеи;

32 41, 44 — то;

33 15 40;

34 8 грівенъ;

35 2, 15, 19, 21, 24, 27, 50, 54, 55 сслском(ь, ъ); 11 селенском(ъ);

36 1, 17, 22, 31, 32, 38 тивоунѣ; 2 тиоуне; 7, 51 тіоунѣ; 9, 12, 13, 15, 16, 28, 29, 33, 34, 42, 49, 45, 49, 52, 54, 55 тиоунѣ;.14 тивуне; 18 тиоуни; 19, 24, 25, 27, 36, 41, 44, 46 — 48, 50 тиунѣ; 35 тіунѣ; 7, 11, 16, 18, 24, 26, 28, 50, 51, 54, 55 + в(ъ); 9 + во;

37 1 — 2, 5, 6, 8, 13-15, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 35 — 41, 43, 46 — 49, 52, 53 княжи; 3 княжы; 24 княже;

38 1, 2, 5 — 36, 38 — 55 или;

39 2, 3, 6, 13, 20, 37, 39, 41, 45, 49 ратайнем(ъ); 10, 42 ратайнѣ; 29 таинѣмъ;

40 47 — то;

41 3, 8, 20, грівенъ; 12, 18, 25, 42 — гривен(ъ); 28 грівенъ;

42 рядовіча; 6, 7, 8, 17, 19, 21 — 24, 28, 32, 35, 36, 40, 43, 48, 50, 51, 53, 54 рядовичя: 25 рядовица,

43 17 пять;

44 20 грівен(ъ); 25 грѣвенъ;

45 25 також; 12 — 14, 26 такожде;

46 5 і; 40 — и;

47 10, 12 боярьскъ; 52 болярескъ.
А) 49 сб. а за рядовичя 5 гривень;

Б) 11 впр. щ ж Аще;

В) 11 впр. ѣ кнѣжѣ.
гри(венъ) 1 и 2 10 3 кунъ 4 и 5 12 6 вѣкши 7, а переди 9 съсаднаӕ 9 гри(вна) 10. а 11 за голову 1213 грив(нъı) 14.(13) Ѻ 15 кнѧжи 16 мужѣ 17.


9 [9] Аже 18 въ 19 кнѧжи 20 отроци 21, іли 22 в конюсѣ 23, іли 24 в поварѣ 25, то 26 40 гри(венъ) 27; (13) а за тивунъ 28 за ѡгнищнъıи 29 і 30 за конюшии 31, то 32 80 33 гри(венъ) 34; (14) а в сельскѡмь 35 тивунѣ 36 кнѧжѣ 37 іли 38 в ратаинѣмь 39, то 40 12 гриве(нъ) 41, а А) за рѧдовича 4243 гри(венъ) 44; (14) такоже 45 и 46 за боӕрескъ 47.1 1 — 3, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36 — 40, 42-44, 46, 47, 49, 52, 53 ремественицѣх(ь, ъ); 6, 13, 25, 41, 48 ремественицех(ъ) 5 ремествинѣхь; 8 ремественідѣх(ъ); 15, 27 ремественикѣ; 27 ремѣствѣницѣ; 28 ремествиницѣ; 35, 50, 51, 54 ремественицѣ;

2 1 — 3, 5 — 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 — 24, 26, 28, 31, 32, 35 — 43, 45 — 55 — и о ремественицѣ;

3 10, 12, 18, 25, 44 ремественицах(ъ);

4 1 — А за ремественика и за ремествеяидю, то 12 гривенъ, а за смердии холопъ, 5 гривенъ; 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 36-44, 46-49, 52, 54 — А; 27 + се;

5 20 ремественіка; 25 ремественика; 34 ремествика;

6 5, 13, 37 і; 45 — и;

7 2, 3, 5 — 8, 11, 14, 15, 17, 19 — 21, 23, 24, 26, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 50 — 53 ремественицу; 18, 25, 28, 29, 49 ремественицоу; 27 ремественицю; 33 ремественіцу;

8 9, 10 — то;

9 8 грівен(ь);

10 2, 10, 17, 18, 25, 31, 32, 36, 38, 39, 41 — 44, 53 — а за смердии холопъ 5 гривень;

11 6 — 9, 11, 13 — 16, 18 — 24, 26, 27, 35, 37, 45, 50, 51 смердіи; 28 смердьи; 40, 46, 52 смердеи;

12 7, 9, 11, 19, 24, 35, 51 — а; 41 и;

13 55 зо;

14 2, 6, 12, 25, 26, 31, 33, 36, 49, 53, 55 рабоу; 3, 5, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 23, 32, 34, 37, 39, 41 — 44, 48 рабу; 1, 9, 16, 27, 29, 31 робоу;

15 8, 20, 32 грівен(ъ);

16 24 и;

17 38, 45, 46, 48, 52 кормильца; 2, 3, 5 — 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19- 24, 27 — 29, 32 — 35, 37, 39 — 41, 47, 49 — 51, 53 — 55 кормилца; 8 кормілца; 1, 10, 12, 18, 25 кормилица; 42, 44 искормилица;

13 1 — 3, 5 — 14, 16, 17, 19, 21 — 25, 27 — 29, 32, 35 — 49, 51, 53, 54 + гривен(ъ); 2, 20, 45 грівенъ; 18 гривни;

19 11, 19, 24, 35, 50, 51 тако; 53 такожь;

20 25, 44 — и;

21 25 та;

22 2, 3, 5, 6, 11, 14 — 16, 18 — 20, 23 — 26, 33, 35 — 37, 39-43, 45, 47, 51, 53 кормилицу; 8 кормілицу; 27, 29, 31, 49 кормялицоу;

23 25, 28, 36 сіи;

24 6, 7, 9, 16 — 18, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 46, 51, 53, 54 боуди; 49 боуді; 34, 45 боудет(ь);

25 1, 6, 8, 10, 12 — 14, 17, 18, 20, 21, 23, 35, 26, 31, 32, 36, 38 — 44, 46 — 49, 52, 53 или В); 3, 5, 37 іли Ж);

26 1 — 3, 5, 6, 8, 10, 12 — 14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 36 — 44, 46 — 40, 52, 53 — си; 11 + или З);

27 2, 5, 6, 8, 10, 12 — 14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 36 — 39, 41, 43, 44, 45, 46 — 49, 52, 53, 54 раба;

28 2, 6, 13, 14, 15, 20, 49 поклепнеи; 27, 52 поклѣпнѣи; 7, 9, 12, 16, 19, 22, 28, 35, 50, 51, 55 поклепѣ и; 24 поклепе и; 33 поклепнѣ; 41 поклепе;

29 3, 5, 11, 27, 40 вѣре И); 7 вірѣ; 17 вири; 26 вѣрѣ; 52 віры; 33, 34 вире;

30 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46 — 49, 52, 53 Аже;

31 1, 2, 6, 9, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 29, 31 — 34, 36, 38, 45, 46, 49, 53, 54 боудет(ь); 7, 12, 51 на кого боудєт (будет) (ь, ъ)] будеть на кого;

32 25 на кого] инаго;

33 2, 6, 9, 20, 21, 24, 28, 32, 33, 44, 46, 48, 51 поклепнаа; 10 поклепьная; 12 поклѣпнаа; 30 поклѣпъная; 27 поклѣпная;

34 7, 11, 24 — 26, 41, 42, 45 вѣра Й), 8 віра;

35 1, 3, 5, 10, 12 — 14, 17, 18, 20, 31, 32, 36-44, 46, 48, 49, 52, 53 + не;

36 1, 9, 12, 15-18, 20, 22, 26, 29, 31 — 34, 36, 38, 45 — 49, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ).

А) 37 зчр. а за кормилца 12 гривен, такоже и за кормилицу, хотя си буди холопъ или роба;

Б) 47 сб. и за смерди холопъ; 48 сб. а за смердии холопъ 5 гривенъ;

В) 25 сб. 12 гривенъ такоже за кормилицу;

Г) 30 нпд. с. рзн. чрн. ли кормилицю;

Д) 11 ндп. с. н поклепнѣи;

Е) 33 нап. в. и вирѣ;

Ж) 49 ндп. с. о ппоклепная;

З) 11 ндп. с. или;

И) 11 впр. ѣ и вѣре;

Й) и впр. ѣ и вѣра.
(15) Ѻ ремественицѣ 1 и 2 Ѻ ремественицѣ 3.


10 [12] А 4 А) за ремественика 5 и 6 за ремественицю 7, то 8 12 гри(венъ) 9.

11 [13, 16] А 10 Б) за смердии 11 холѡпъ 5 гри(венъ), а 12 за 13 робу 14 6 гри(венъ) 15.

12 [14, 17] А16 за кормилцѧ 17 12 18 В), такоже 19 и 20 за 21 кормилицю 22 Г), хотѧ си 23 буди 24 холѡпъ, хотѧ 25 си 26 роба 27.(18) Ѻ поклепнѣи Д) 28 вирѣ Е29.


13 [15] Аще 30 будеть 31 на 32 когѡ поклепнаӕ 33 Ж) вира 34, то же 35 будеть 36

1 9, 16, 18-20, 22, 26, 29, 34, 38, 50, 54 послоухов(ь, ъ); 3, 5, 8, 10, 12-14, 23, 31, 37, 39-44, 47, 48, 52, 53 послух(ъ); 1, 2, 6, 17, 36, 46, 49 послоух(ъ); 25 послоуха;

2 31, 36, 39, 43, 53 седмь;

3 1 — 3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 17-19, 23, 26, 31, 32, 36-43, 46-48, 52 ж(е); 33 тии; 25 иже;

4 1, 5, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 26, 29, 33, 49, 50, 51 выведоуть, ъ); 10, 12, 18, 25, 42, 44 выведет (ь, ъ); 34 выиведоут (ь, ъ);

5 2, 25 вѣроу; 7, 26, 45, 51 вѣру; 8, 36 віру; 12, 16-18, 20, 22, 28, 29, 31 — 35, 38, 49, 54 вироу;

6 1, 2, 6-8, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 42, 46, 48, 49 — 52, 54, 55 пакы; 10 пакъ; 39 пак.;

7 3, 5, 37 іли; 39 лі; 25 — ли;

8 24 вярагъ;

9 1 — 3, 5, 6, 13, 14, 17, 20, [23, 31, 32, 36 — 41, 43, 46-49, 53 инъ кто] кто інъ; 26 нѣкто;

10 1 — 3, 5 — 6, 8 — 55 инъ; 7 — інъ;

11 45 — тогда;

12 51 и;

13 27, 45 костѣх(ъ); 11, 45 + тогда Д);

14 37, 45, 47 — і; 46 нли;

15 2 мертвомь; 3, 5, 11, 14, 15, 23, 26, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 52 мертвецы; 8 мрьтвецѣ; 24 мертвецѣ; 10, 42 мертвецѣхъ; 25 мертвѣцѣ; 13, 17, 20 мрьтвеци; 36 мертвеци; 31, 46 мрътвеци;

16 1, 2, 6, 9, 12 — 14, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 31 — 33, 36, 37, 39, 41, 43, 46 — 48, 52, 53 платити; 8, 49 платіти; 38 плакати;

17 1-3, 5, 6, 10, 12-14, 17, 18, 20, 21, 23, 32, 37, 39, 41 — 44, 46-49, 52, 53 виры Е) 15 вервіи; 8, 36 віры; 25, 26 вѣры; 31 выры;

18 1 — 3, 5 — 32, 35, 36, 38 — 55 оже; 37 егда;

19 2, 16, 18, 28, 31, 32, 36, 39, 54, 55 имяни; 47 имяне;

20 9, 11, 16, 24, 35, 50, 54, 55 вѣдает(ь, ъ); 47 знает(ь); 52 + его;

21 10 ні;

22 40, 47 вѣдают(ь);

23 1 — 3, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 37 — 39, 40, 43, 46 — 49, 52, 53 О сверженіи (3, 5, 38, 49 свержении) виры (2, 20, 49 віры, 26 вѣры); 7, 9, 11, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 Оже; 10, 12, 18, 25, 41, 42, 44 А се;

24 10, 18 свѣржеть; 11, 25, 45 свержуть; 54 свѣржют(ь); 41 свержениі;

25 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 27, 35, 42, 44, 50, 51, 54 — вяру; 11, 24, 25 вѣру Ж); 45 віру;

26 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 27, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 43, 46 — 49, 52, 53 А же] А иже; 37 Аще] А иже; 10, 12, 18, 25, 42, 44 — А;

27 7, 51 свържеть; 27 свѣръжети; 28 сверьжеть; 31 съверъжеть; 36, 44 съвръжеть; 53 съвержетъ;

28 1, 12, 16, 18, 22, 26, 29, 33, 39, 48 вироу; 7, 26, 34 вѣроу; 8 віру; 11, 25, 45, 51 вѣру З);

29 20 грівна; 38, 47 гривен(ъ);

30 1, 2, 6 — 8, 12, 14, 16 — 18, 22, 25, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 46, 49, 51, 54 коун(ь); 19, 24, 50 кон(ъ); 39, 53 куна; 31 + а;

31 2, 6, 9, 12, 20, 22, 28, 32, 46, 49, 51 сметнаа; 27 сментая; 48 смертьная;

32 7 — 9, 12, 17, 18, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 49 отрокоу;

33 5 і; 10, 18, 25, 27, 38, 44, 47 — и;

34 10, 38, 44 исклепалъ;

35 37 и; 45 — а;

36 7, 9, 12, 16-18, 22, 25, 29, 31-34, 38, 43, 46, 49, 53 томоу; 40, 52 + и;

37 1, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 18, 23, 27, 36 — 38, 40 — 45, 52, 53 другая; 2, 6, 20, 32, 39, 46, 48 другаа; 9, 16, 28, 34, 51 дроугую; 12 дроугаа; 17, 25, 26, 29, 31, 49 дроугая, 15 дру; 21 друга; 47 другуя;

38 1 — 3, 5, 6, 12 — 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36 — 41, 43-49, 52, 53 гривна; 7, 9, 16, 28, 29, 33, 54 гривноу; 8 грівна; 15 гри; 25 грѣвна;

39 25 о;

40 8, 33, 36 віры; 25 вірѣ; 11, 26, 43, 45 вѣры И); 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 — 14, 20, 23, 25, 26, 37, 40, 42, 44, 49, 52 помочнаго;

41 2, 7, 9, 16, 17, 19, 21, 27, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45 — 48, 50, 51, 53 — 55 помоченаго; 11 помощенаго Б); 18 помлечнаго; [22 помеченаго; 24 помочьнаго; 32 помоченого;

42 17, 39, 53 девят(ь); 1, 2, 9, 10, 12, 16 — 19, 22, 25, 26, 31, 32, 36, 38, 45, 49-51, 53, 54 + коун(ъ); 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 37, 39-44, 46 — 48, 52, 55 + кунъ; 11 + а Й); 36 + и.

А) 33 ндп. с. ко костехъ;

Б) 15 сб. вѣдають ни знають;

В)29 сб. О вирѣ;

Г) 45 ндп с. кунъ;

Д) 11 ндп. с. тогда;

Е) 21 сб. + верви;

Ж) 11 впр. ѣ и вѣру;

З) 11 впр. ѣ и вѣру; И) 11 впр. ѣ и вѣры;

Й) 11 ндп. с. а.
послуховъ 12, то ти 3 въıведуть 4 виру 5; (19) паки 6 ли 7 варѧгъ 8 или кто 9 інъ 10 тогда 11.

14 [20] А 12 по костехъ 13 Аа) и 14 по м(е)ртвеци 15 не платить 16 верви 17, аже 18 имене 19 не вѣдають 20 Б), ни 21 знають 22 ѥго.(21) Аже 23 свержеть 24 ввроу 25 В).


15 [16] А26 иже свержеть 27 виру 28, то грив(на) 29 кунъ 30 Г) сметнаӕ 31 отроку 32, а кто и 33 клепалъ 34, а 35 тому 36 дати другую 37 гривну 38; а ѿ 39 виръı 40 помечнаго 4142.

1 24 аскавше; 28 искавшу; 37 іскавше;

2 1, 9, 12, 16 — 18, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 46 49, 54 послуха; 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 31, 36, 39-41, 43, 47-49, 52, 53 + а; 7, 9, 10, 11, 16, 19. 21, 25, 35, 42, 44, 50, 51, 54, 55 + и; 37, 45 + і;

3 1, 6, 8, 12, 14 16-20, 25, 28, 29, 31-34, 33, 46, 49, 50, 53 налѣзоут(ь);

4 1, 2, 3, 5-9, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 46, 48, 49, 53 исть(ь)ца; 9, 11, 18, 19, 24, 27, 45, 50 исца; 23, 36, 43 истьця; 25 истця; 8, 12, 15, 21, 26, 28, 33, 35, 41, 44 истца;

5 9 нечнет(ь); 28, 35, 45, 54, 55, начнете; 11 начнутъ Й);

6 2, 32, 48 голово; 17 голову; 31, 36, 39, 53 голова;

7 1 — 3, 5 — 9, 11 — 20, 22 — 29, 31, 34-38, 40 — 55 то; 10, 44 — тогда;

8 1 — 23, 25 — 29, 32 — 55 имъ; 24 — імъ;

9 6, 8, 16, 18, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 49, 54 правдоу; 24, 27 правда;

10 10, 12, 42, 44 + съ; 10, 12, 25, 42, 44 желѣзом(ъ); 18 желтомъ; 24 же зѣло] желѣзо; 10, 12, 18, 25, 42, 44 + на цоле;

11 12 такожде;

12 5, 15 і;

13 1, 2, 6 — 8, 16, 18 — 22, 27-29, 31 — 36, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 54, 55 в(ъ); 25 по;

14 12 всих(ъ);

15 54 тяжех(ъ);

16 26 татьбѣ; 38, 41, 48, 49, 52, 53 татбе;

17 5, 45 1;

18 16 — в;

19 9, 13, 14, 15, 24, 26, 33, 41, 48, 49, 52 поклепе; 2 поклете; 12, 27 поклѣѣ;

20 10, 18, 25, 42, 44 аже; 12 аще; 28 ожь; 37 егда;

21 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 32, 37, 39 — 41, 46-49, 52, 53 лица, 31, 38, 43 лиця; 36 ліця, не 2, 3, 5, 8, 13, 14, 26, 36, 37, 39 — 41, 46-48, 52 будет(ь, ъ); 1, 6, 17, 20, 32, 49, 53 боудет(ь, ъ)] нё будеть лиця;

22 9, 16, 18, 22, 28, 29, 33, 34, 45, 51, 54 боудеть; 25 — будеть;

23 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 33 — 35, 41, 42, 44, 45 лица;

24 12 -14, 19, 24, 25, 48, 49-51 — то;

26 32 тъгда;

26 1, 9, 12, 16, 18, 28, 32, 33, 34, 36, 46, 49, 53 емоу; 7, 11, 19, 24, 35, 50, 51 + и;

27 36 из неволі; 7, 9, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 50, 51, 55 из неволѣ;

38 32 да;

29 1, 16-18, 20, 32 — 34, 36, 38, 49, 53 полоугривны; 23 полгрывны; 25 полоугривнѣ;

30 3, 5, 6, 8, 12 — 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 33, 37, 49 злата;

31 3, 5, 11, 37, 38, 41, 48 аще К); 7, 9, 19, 50, 51 а иже; 10, 12, 18, 25, 42 оже;

32 40, 45, 52, 54 — ли;

33 2, 24, 33 мне; 28 мние; 44 мене; 7, 9, 19, 35, 50, 55 мнѣе; 1 — 3, 5, 6, 8, 10-14. 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 36 — 43, 45 — 49, 52 — 54 — мнѣ то на воду оли то; 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 36, 38 — 41, 43, 45 — 49, 52 — 54 + до гривны золота аще ли Л); 10, 12, 42 + до полугривны золота оже ли; 18, 53 + до двою гривны золота;

34 16, 28, 34 водоу;

35 16 олі;

36 7, 9, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 35, 50, 51, 55 — то;

37 18, 41 — до дву гривенъ; 25 дъвою; 29, 31, 33, 55 двоу; 39 дву;

33 7, 9, 16, 28 гривноу; 21 грівну; 19, 22, 24, 50, 51, 54, 55 гривну; 25 грѣвноу; 47 грівень; 27, 45 гривену; 1 — 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 36 — 40, 42-48, 52 — 54 + золота«); 12, 25 + злати;

39 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12 — 14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 32, 36, 38, 39, 41 — 44, 46 — 49, 52, 53 аще ли; 15 а иже; 24, 28, 35, 54, 55 Ажь; 3 аще ле; 40 аще; 31 + ли;

40 3, 6, в, 13, 14, 20, 23, 27, 32, 36 — 38, 43, 46, 48, 49 менѣ; 12 мнѣ; 7, 9, 19, 21, 22, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 менши; 10, 18, 25, 42. 44, 47 мне; 11 менше; 16 меньши;

41 11, 12 + к;

42 2, 8, 12, 17, 20, 25, 31 — 34, 44, 49, 53 емоу; 7, 9, 16, 19, 21, 24, 27, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 ити ему, 11, 22 емоу] ему ити;

43 23 во;

44 5, 1, 9-12, 15, 18, 19, 24, 25, 35, 37, 42, 44, 45, 50, 51, 54, свои Н); 13, 14, 33 своей; 34, 41, 48, 53 свое; 27, 28, 46, 39 своя;

45 1, 6, 9, 12, 16 — 18, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 45, 51, 53 коуны; 1, 2, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 43, 46, 49, 52, 53 + о оудареніи; 3, 5, 6, 47, 48 ударении; 41 оударе или; 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23. 26, 31, 41, 47 + мечемъ, 47 меча; 7, 10, 11, 16, 19, 23, 35, 45, 50, 51, 54, 55 + оже, 24 еже кто 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 оударит(ь, ь), 22, 24, 27 ударит(ь, ъ) мечемъ.

А) 20 нап. рзн. чрн. гда да тогда дати;

Б) 11 ндп. с. да дати;

В) 11 ндп. с. ѣ а тяжахъ;

Г) 2 bis оже лица не будет, то тогда дати ему желѣзо; такоже и въ всѣхъ тяжахъ в татбѣ и поклепе;

Д) 11 ндп. с. то;

Е) 11 ндп с. ѣ и неволи;

Ж) 11 ндп. с. за до;

З) 11 ндп, с. у ы полугривны;

И) 11 в. мнѣе то на воду;

Й) 11 вир. начнутъ начнете;

К) 11 ндп. с. щ ж аже;

Л) 38 сб. аже ли до гривны золота; 45 сб. до гривны золота 54 сб.;

М) 11 ндп. с. золота; 54 сб. Аще ли до двоу гривен золота;

Н) 37 нап. в. и ѣ
16 [17, 22] Искавше 1 ли послуха 2 не налѣзуть 3, а істьцѧ 4 начнеть 5 головою 6 клепати, тогда 7 А) дати Б) імъ 8 правду 9 желѣзо 10; (23) такоже 11 и 12 во 13 всѣхъ 14 тѧжахъ 15В) в татбѣ 16 и 17 в 18 поклепѣ 19, оже 20 Г) не 21 будеть 22 лицѧ 23, то 24 Д) тогда 25 дати ѥму 26 желѣзо из невѡли 27 Е) до 28 Ж) полугри(внъı) 29 З) золота 30; аже 31 ли 32 мнѣ 33 И) то на воду 34; оли 35 то 36 до 37 дву грив(енъ) 38, аже 39 мене 40, то 41 ротѣ ѥму 42 ити по 43 своѣ 44 кунъı 45.

1 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13 — 15, 19 — 21, 23, 24, 26, 28, 35, 47, 49, 50-52, 54, 55 аще; 2, 12, 17, 18, 25, 31, 32, 36, 39, 41, 42, 44, 48, 53 иже;

2 2, 3, 5, 6, 8, 18, 32, 36, 40, 41, 44 ударит(ь, ъ);

3 2, 17, 31, 32, 39, 41, 43, 48, 53 выняз(ь); 25 вызнѣ; 29 вънезъ;

4 9 — его;

5 5 іли: 42 илі;

6 1, 3, 29 роукоятию; 9, 12, 14, 16, 26, 33, 46, 49 роукоятію; 2, 6, 7, 11, 17-20, 22 — 24, 28, 44, 45, 47, 50 — 52 рукоятію; 8 рукоатіа; 10, 25, 27, 43 рукоятью; 21, рукоатію; 31, 36 роукоятъю; 39, 43 рукоятъю; 32 роукоятья; 33 роукотия; 48 рукоятьу;

7 36 грівевъ;

8 1, 8, 16, 40, 46 продажѣ; 3 продажы; 22, 38 продаже:

9 1, 7, 12, 16, 18, 20, 33, 36, 40, 46, 49 обиду; 2, 45 обідоу; 42 вину;

10 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12 — 14, 17, 18, 20, 23, 25, 28, 31, 36, 38 — 44, 46-49, 52, 53 оже: 7, 9, 11, 15, 19, 21, 24, 26, 35, 45, 50, 51, 54, 55 аще;

11 5 взьнез(ъ); 17, 27 вынесъ; 38, 43 вънезъ; 31 вынязь; 25 вынзет(ь); 45 вынзь; 46 въяезь; 47 внезъ;

12 2, 15, 19, 21, 24, 27, 35, 36, 40, 41, 47, 50 утнет(ь, ъ); 3, 5 уткнет(ь, ъ); 11 оутнут(ь, ъ); 52 оуткнет(ь, ъ);

13 1, 2, 7, 8, 12, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 31-34, 36, 38, 40, 49, 51-54 коунъ; 23 кукъ;

14 1-3, 5-9, 11-14, 17, 19-21, 23-26, 28, 31, 34, 38-41, 43, 45-55 Аще; 15 А иже; 1-3, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 20, 23, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 43, 46 — 49, 52 — 54 + ли;

15 52 — кто;

16 33 оударить кто кого] кто кого оударить; 10, 12, 17, 25, 42 — кого; 9, 29, 52 оударит(ь, ъ); 40 ударит(ь, ъ) кого] кого оударить;

17 2, 3, 5, 19, 20, 27, 28, 36, 41, 44, 46, 50 ударит (ь, ъ);

18 10, 12, 18, 25, 42, 44 или;

19 8, 31, 35, 43, 48, 50, 51 чяшею;

20 10, 18, 25, 42, 44 или;

21 23 лю;; 32, 41 — любо тылѣснию. то 12 гри(венъ); не терпя ли противу;

22 2, 6 — 8, 11, 13 — 23, 26, 28, 31, 35, 36, 39, 43, 45 — 47, 50 — 53 тылѣснію; 9, 27 тылѣснею; 10, 44 десницею; 42 дѣсницею; 12, 18, лѣсницею; 25 лѣсницею; 38 тылѣснюю; 48 тылезнею;

23 12 тои;

24 11 + а; 7, 17, 31, 36, 43, 51 тръпя; 8 трьпя; 12 тръпѣ; 14 теръпя И);

25 19 терьпя;

26 1, 7, 9, 12, 16, 18, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 38, 49, 54 противоу; 19 протову; 20 протіву; 3, 5, 23 тому противу] противу тому;

27 1, 2, 12, 16, 25, 28, 31, 32, 34, 46, 49, 53, 54 томоу; 42 того;

28 2, 36, 40 41, 46, 47 ударити; 3, 5, 6, 24 ударить; 43, 48, 52, 53 оударити; 7, 11, 19, 21, 22, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 + того;

29 7, 10, 16, 17, 19, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 49, 53 емоу;

30 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 38, 46, 47, 53 — в томь;

31 1, 8, 9, 14, 16, 18 — 20, 26, 28, 33, 34, 49, 50, 54 нѣтоут(ь, ъ); 10, 12, 15, 25, 44 нѣт (ь, ъ); 17, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 45-48, 52 — 54 нѣсть; 42, 44 нетъ; 21, 24 нѣту; 39, 53 + нѣтуть; 16, 31, 36 + нѣтоут(ь); 38 + мнѣ тоут(ь); 46, 47 + мнѣ тут (ь, ъ);

32 1 — 3, 5 — 15, 17 — 20, 21, 23 — 29, 31, 32, 34 — 36, 39, 41, 43-49, 51 — 55 Аще;

33 10, 12, 25, 44 - ли;

34 2, 16, 19, 21, 24, 35, 36, 40, 41, 47, 49 утнет(ь, ъ); 3 утькнет (ь, ъ); 5 уткнет (ь, ъ); 12, 18 оуткнет(ь, ъ); 20 утьнет (ь, ъ); 15 + или; 17 + моужь;

35 12, 28, 31, 38, 49 роукоу; 16, 17, 20, 29, 31, 33, 45, 52, 53 роуку; 1, 2, 9, 22, 23, 25, 26, 36, 46 рукоу;

36 1-3, 6 13, 15-29, 32 — 55 и;

37 2, 12, 18, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 49, 51 роука;

38 1-4, 5-12, 14-18, 20 — 55 или; 19 и.

А) 42 впр. гривни продажи;

Б) 45 нап. в. любо;

В) 48 сб. любо тылезнею то 12 гривенъ. не терпя ли противу п.;

Г) 16 ндп. с. не терпя

Д) 14 нап. в. то вины;

Е) 43 нап. в. нѣсть.
17 [18, 25] Аже 1 кто оударить 2 мечемь, не въıнезъ 3 ѥго 4, или 5 рукоӕтию 6, то 12 гри(венъ) 7 А) продажи 8 за обиду 9.

18 [19, 26] Аже 10 ли въıнезъ 11 мечь, а не оутнеть 12, то гри(вна) кунъ 13.

19 [20, 27] Аже 14 кто 15 когѡ 16 оударить 17 батогомь, любо 18 Б) чашею 19, любо 20 рогомь, любо 21 В) тъıлѣснию 22, то 23 12 гри(венъ) 24; (28) не терпѧ 25 Г) ли противу 26 тому 27, оударить 28 мечемь 29, то Д) винъı ѥму 30 в тѡмь нѣтуть 31 Е).

20 [21, 29] Аче 33 ли 33 оутнеть 34 руку 35 і 36 ѿпадеть рука 37 іли 38

1 3, 6, 23, 40, 41, 47 усхнет (ь, ъ); 5 усьхнет (ь, ъ); 10, 17, 31, 32, 39, 43, 45, 53 оусъхнет (ь, ъ); 11, 16, 22 оусохнет (ь, ъ); 25 оусьхнет (ь); 42 оусхнѣт (ь, ъ); 18, оусъхнит (ь); 36 усъхнет(ь);

2 1 — 3, 6, 8 — 18, 20 — 50, 52 — 55 или; 7, 19, 51 и;

3 1-3, 5-55 — іли; 10, 12, 18, 25, 42, 44 — іли нога, іли око, іли не оутнеть;

4 49 нага;

5 1 — 3, 6, 8 — 18, 20 — 50, 52-55 или;

6 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 32, 36, 38-41, 43, 46 — 49, 52 — или не;

7 1, 5, 6, 8,13, 14, 17, 20, 32, 47 — 49 истъкнет(ь); 2, 21, 26, 38, 52 исткнет(ь); 3, 40, 46 истькнет(ь, ъ); 19, 24, 27, 31, 35, 50, 51 утнет(ь); 23 истнет; 41 истекнетъ; 36, 39, 43, 52 истъгнет (ь); 45 оусъхнет (ь);

8 1, 2, 6, 13, 14, 20, 22, 23, 39, 43-45, 48, 50, 52, 53 полувиріе; 3, 5, 41 полувѣрие; 7, 11, 19, 24, 26, 28, 35, 47 полувѣріе; 8 полувіріе; 42 полуверье; 9 полувѣріе; 12, 16, 17, 21, 31, 32, 36, 46, 53 полоувиріе; 18, 51 полоувѣріе; 15, 40, 56 полувирие; 25, 34 полоувѣрье; 38, 49 полоувирие; 29 полоувирье; 45 + платити; 33 + по;

9 25 грѣвенъ;

10 1, 12, 16, 18, 26, 28, 29, 31-34, 36, 38, 49, 54 тому;

11 7, 19, 21, 28, 35, 59, 51, 54, 55 вѣкы; 24, 45 вѣки; 11 оувѣчі Д);

12 8, 16 грівен(ъ); 25 — гри(венъ);

13 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 38-41, 43, 45, 47 — 49, 52, 53 Аще ли; 7, 9-12, 16, 18, 19, 24, 25, 28, 35, 42, 44, 46, 50, 54, 55 Аще;

14 6, 8, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 31, 32, 36, 43, 48, 49 пръстъ; 2 перьсть; 14 прьстъ;

15 2, 21, 24, 27, 35, 40, 41, 44, 47 утнет (ь, ъ); 3 утькнеть; 5, 6 уткнет(ь, ъ); 11 — 13, 20, 26, 38, 45, 49, 52 оуткнет(ь, ъ); 14 оутъкнет (ь, ъ); 42 оутнѣт (ь);

16 2, 11, 15, 16, 22, 39, 52, 53 кіи; 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 49 кои; 1, 7, 17, 19, 21, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 43, 46 кыи; 47 кому; 10, 12, 18, 25 — кии любо; 41 — кии;

17 45, 54 и; 11, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 35, 45, 48, 51, 52, 55 + то Е);

18 43 три;

19 2, 6, 7, 9-14, 17, 19, — 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31 — 33, 35, 36, 39 — 41, 43, 45, 48. 49 — 55 продажи; 22, 38 продаже; 47 продажі; 25 — продажѣ;

20 2, 3, 5-11, 14, 15, 19-24, 27, 29, 33, 35, 36, 39-45, 47 — 52, 55 самому;

21 8 грівна; 25 грѣвна;

22 11, 15, 21, 24, 35 кунъ; 1 — 3, 5, 6, 8, 10, 12 — 14, 17. 18. 20, 23, 25, 26, 31, 32, 38, 46. 47, 49, 52, 53-коунъ;

23 7, 10, 11, 18, 19, 42, 45, 51, 54 Аще Ж); 27 Оже; 11 + ли З); 25, 44, 47 — А придеть кровавъ моужь; 1, 17, 20, 31, 32, 39, 46, 49, 53 О моужи; 2, 5, 6, 8, 13, 14, 21, 23, 26, 36, 40, 41, 43, 48, 52 мужи; 32 моуже; 3 мужы; 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 43, 46, 49, 52, 53 кровавѣ; 13, 14, 26, 49 крововѣ]. А придеть кровавъ моужь; 29 О кровавѣ моужи] А придеть кровавъ моужь;

24 10, 24, 42. 55 приидеть; 11, 12, 19, 27, 28, 35, 45, 50, 51 приідет(ь);

25 10, 11, 22, 23, 27, 35, 42, 50, 55 мужь;

26 5, 7, 8, 9 — 12, 18, 19, 21, 24, 28, 51, 35, 41, 42, 44-46, 48, 50, 51, 54, 55 Аще; 17 Ажь; 9, 41 + же; 31, 45 + ли

27 7, 9, 11, 12, 15, 18 — 20, 26, 28, 35. 39, 45, 50, 51, 52, 53 пріидет(ь); 8, 10, 33, 36, 40, 42, 43, 55 приидет(ь, ъ);

28 13, 14, 26 крововъ; 7, 8, 9, 12, 14 — 22, 25, 28, 29, 31 — 33, 36, 38, 45, 49 — 54 моужь; 10, 44 + княжь;

29 5 іли; 32 илі;

30 2, 6, 8, 36 сінь; 25 сѣнь;

31 1, 8, 12, 16, 25, 28, 29, 31 — 34, 38 — 44, 49, 53 емоу;

32 1 — 3, 5 — 17, 19 — 35, 37 — 55 искати; 18 искать; 36 искати;

33 12 ну; 25 нъ; 42 то;

34 8 платити; 24 плати; 28 платиті; 36, 39, 41, 43, 53 поплатити;

35 1, 12, 16 — 18, 20, 25, 29, 31-33, 38, 39, 53 емоу; 7, 9, 11, 19, 24, 35 — ему;

А) 8 ндп. с. а; 48 сб а тому за вѣкъ 10 гри(венъ);

Б) 17 сб. Аще ли пръстъ оутнетъ кыи любо, 3 гривны продажи;

В) 45 ндп. с. любо;

Г) 11 сб. за безчестие;

Д) 11 ндп. с. оувѣчі вѣки;

Е) 48 ндп. с. то;

Ж) 11 Нап. в. ж щ Аще;

З) 11 ндп. с. ли.
оусхнеть 1, іли 2 іли 3 нога, 4 іли 5 око, іли 6 не оутнеть 7, то полувирьѥ 8 — 20 гри(венъ) 9, а А) тому 10 за вѣкъ 11 10 гри(венъ) 12.

21 [22, 30] Аже 13 Б) перстъ 14 оутнеть 15 кии 16 любо 17 В) 3 18 грив(нъı) продажѣ 19, а самомоу 20 гривна 21 коунъ 22 Г).(31) А 23 придеть 24 кровавъ моужь 25.


22 [23] Аже 26 придеть 27 кровавъ 28 мужь на двѡръ или 29 синь 30, то видока ѥму 31 не іскати 32, но 38 платити 34 ѥму 35

1 1-3, 5, 6, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36, 38-41, 43, 45 — 49, 51, 53 продажа; 7, 11, 19, 35, 45, 50, 51 продажу; 10, 25 продажи; 18 продажѣ; 16, 28, 29 продажоу; 1, 13, 38 + за безчестіе; 32, 36, 47 + за бещестіе; 38, 43 + за бещестие; 3 + за безчестие; 5, 40, 49, 53 + за бесчестие, 6, 8, 14, 20, 23, 26, 39, 52 + за безчестіе; 17, 45 + за безщестіе; 41 + безчестие; 31 + за бесчестие;

2 1, 2, 17, 32. 36, 38, 43, 46, 47 — 3 гри(вны);

3 8 грівны; 25 грѣвны;

4 16, 22 аче;

5 39, 44 лі; 42, 45, 54 — ли;

6 1, 9, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 45, 46, 49, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ);

7 33 знамения на немъ] на немь знамения;

8 2, 11, 18, 23, 24, 26, 31, 36, 39, 45, 47, 52, 53 знаменія; 6 — 9, 12 — 14, 16, 17, 19, 20-22, 35, 43, 44, 46, 48, 50, 51 знаменіа; 10 знаменья; 25 знамени; 27 знаменя; 28 знамянія; 42 знамение;

9 12, 18, 25, 42, 44 да;

10 9, 16, 39 привесті;

11 9, 12, 16, 18, 28, 34, 38, 46, 49, 53 ,54 емоу;

12 25 вѣдокъ;

13 3, 13, 14, 19, 49 слова; 7, 9, 11, 22, 24, 35, 45, 50, 51, 55 слову; 16, 28, 54, словоу;

14 1, 9, 12, 16 — 18, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 49 противоу; 20 протіву; 36 протівоу; 22 противо;

15 12 аще;

16 13 — а; 1, 15-18, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 45, 46, 49, 51, 53, 54 боудет (ь, ъ); 12 — будет (ь); 26 впочалъ будеть] будеть почалъ;

17 2, 8, 19, 31, 33, 35, 36, 43, 48, 50, 51 почялъ;

18 12, 16, 17, 18, 25, 26, 28, 29, 31 — 33, 38, 49, 53 томоу; 12 то;

19 1 — 15, 17-26, 28, 30 — 35, 37 — 49, 51 — 55 платити; 16 платиті; 36 платіти;

20 1, 2, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 32 — 34, 36, 38, 45, 46, 49, 51, 53 коунъ;

21 1-3, 5-15, 17, 21, 23 — 29, 31 — 33, 35, 36, 38 — 41, 43, 45 — 54 Аще; 11, 45 + ли Г);

22 10, 12, 13, 14, 15, 18, 25, 42, 44 — же;

23 12, 31, 45 — и; 49 і;

24 12 кръвавъ; 13, 14 кровъ;

25 2, 15, 17, 31, 32, 36, 53 боудет(ь); 3, 24, 25, 29, 33, 49, 55 приидет(ь, ъ); 6 — 9, 11 — 14, 18-20, 21, 23, 26, 28, 35, 45, 47, 50, 55 пріидет(ь, ъ); 43 прибудетъ Д);

26 1 — 3, 6, 7, 9 — 24, 26 — 55 или; 25 а;

27 1, 6, 9, 12, 16, 17, 22, 25, 28, 32, 33, 34, 36, 45, 48, 49, 51, 53, 54 боудет (ь, ъ); 27 — будеть; 45 + и;

28 19, 31, 33, 35, 43, 48, 50, 51, 53 почялъ;

29 1, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 21, 29, 36, 49, 51, 54 вылѣзоут(ь, ъ); 5 вывезут(ь, ъ); 10, 42, 44 выидут(ь, ъ); 24, 27, 39, 40, 41 вылезуть; 38 вылезоут(ь); 12, 18, 25, 33 выидоут(ь, ъ);

30 1, 2, 6, 8, 9, 16, 17, 20, 25, 31, 33, 34, 38, 46, 49, 51, 54 послоуси; 18 послоусѣ;

31 5, 19, 25 — 27, 44 — то;

32 19 тому; 25, 26 томоу; 1, 9, 16 — 18, 21, 28, 32 — 34, 44, 46, 49, 51, 53, 54 емоу;

33 44 заплатите же] за платежь; 24 заплатить же] за платежь;

34 3 платяже; 5 платяжь; 11 платьж(ь); 42 платѣж (ь);

35 44 аже;

36 12 его; 18 — и;

37 25 билѣ; 38 боли;

38 1 — 3, 5 — 9, 11, 13, 14, 17, 19 — 21, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 35, 36, 38 — 41; 43, 45, 47 — 55 Аще; 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 31, 32, 38, 46 — 49, 52, 53 + ж(е); 15 А еже; 27 оже;

39 2, 3, 5, 24, 26, 31, 32, 36, 40, 41, 43, 44, 47 ударит(ь);

40 2, 6, 19, 24, 27, 36, 40, 41, 44, 47, 50 утнет(ь); 3 утькнет(ь, ъ); 5 уткнет (ь, ъ); 25 оумреть; 42 оутнѣт(ь); 52, оуткнет{ь);

41 17, 31, 36, 40, 41, 43, 53 три; 18 13;

42 2, 6, 8 грівны;

43 27-а самому гривна;

44 1, 9, 12, 16 — 18, 22, 25, 28, 31 — 34, 38, 49, 53 самомоу; 23 саму;

45 25 грѣвна;

46 1, 2, 9, 12, 17, 18, 22, 25, 26, 33, 34, 36, 38, 49 раноу;

47 1 — 3, 6, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 26, 32, 36, 38 — 41, 43, 46 — 49, 51, 53 оже; 7, 16, 19, 22, 35, 50, 51, 54, 55 вже; 10, 12, 18, 25, 27, 42, 44 воже; 11 за Е); 17, 33 аже; 28 въже; 45 вза;

48 5, 13, 14, 26, 27, 29, 33, 39, 40, 49, 52, 53 лечебное; 9, 15, 22, 24, 28, 50, 54, 55 лѣчьбное; 19 лѣчбное; 35 лицебное; 51 лѣчб;

49 5, 52 поткнет (ь, ъ); 42 потнѣт;

50 39 или; 17, 18 — ли; 25 — ли на;

51 1, 2, 5, 6, 8, 13, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 38, 39 — 41, 43, 46 — 49, 52, 53 то;

52 8 віра; 11, 25, 26, 33, 45 вѣра.

А) 46 сб. 3 гривны;

Б) 45 ндп. с. не;

В) 8 впр. мь мечемь;

Г) 11 ндп. с. ли;

Д) 43 при прибудеть;

Е) 11 впр. за вже;

Ж) 11 впр. ѣ и вѣра.
продажю 12 А) гри(внъı) 3; (32) аще 4 ли 5 не Б) будеть 6 на 7 немь знамениӕ 8, то 9 привести 10 ѥму 11 видѡкъ 12, слово 13 противу 14 слова; а 15 кто будеть 16 почалъ 17 тому 18 плати 19 60 кунъ 20; (33) аче 21 же 22 и 23 кровавъ 24 придеть 25 іли 26 будеть 27 самъ почалъ 28, а въıлѣзуть 29 послуси 30, то 31 то ѥму 32 за 33 платежь 34, оже 35 и 36 били 37.'

23 [24, 34] Аже 38 оударить 39 мечемь В), а не оутнеть 40 на смерть, то 3 41 гри(внъı), а 42 самому 43 гри(вна) 44, за рану 45 же 46 лѣчебное 47; (35) пѡтнеть 48 ли 49 на см(е)рть 50, а 51 вира 52.

1 1 — 3, 5 — 14, 17 — 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31 — 33, 35, 36, 38 — 55 Аще; 1 — 3, 5, 6, 8, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 38 — 41, 43, 46 — 49, 52, 53 + ли;

2 1, 3, 6, 10, 18, 23, 25, 32, 36, 38 — 40, 43, 46, 48 пьхнет(ь); 2, 7 — 9, 11, 12, 19, 20, 24, 28, 35, 41, 45, 47, 49 — 52, 54, 55 пхнет(ь, ъ); 5, 13, 14, 16, 22, 26, 42 пехнет(ь, ъ); 17, 21, 53 пъхнет(ь, ъ); 15, 33 попхнет(ь); 34 попьхнет(ь);

3 1 2, 7, 8, 12, 14 — 17, 22, 25, 27 — 29, 32 — 34, 36, 38, 45, 49, 51, 53, 54 моужь; 1, 12, 16 — 18, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 38, 45, 46, 49, 51, 53, 54 моужа;

4 25 — любо;

5 1 — 3, 5 — 9, 11, 14, 16 — 24, 26, 28, 29, 31, 33 — 36, 39, 40, 43-45, 49-55 себѣ; 13 себе; 42 + и;

6 1 — 3, 5-10, 12 — 14, 16 — 21, 23, 24, 26-28, 31, 35, 38, 41, 44 — 47, 49 — 55 любо; 25 или; '

7 1 — 3, 5 — 9, 12 — 14, 18 — 21, 23, 24, 26, 28, 29, 33, 35, 40, 44, 45, 49, 50, 52, 55 себе; 2, 11, 17, 27, 31, 36, 39, 43, 53 себя; 16, 22, 33 себѣ; 54 селѣ; 32, 41, 48 собя;

8 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 32, 36, 38, 40, 43, 46 — 49, 53 ли; 10, 12, 18, 25, 39, 42, 44 или;

9 27 палицею] по лицю;

10 2, 3, 5-8; 11, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 36, 39 — 41, 43 — 45, 47, 48, 50-52 лицу; 17, 18, 25, 28, 29, 49, 53 лицоу; 42 ліцю;

11 3, 5, 18, 24, 27, 29, 41, 47 ударит(ь); 1, 40, 43, 52 — оударить;

12 1 — 3, 5, 6, 8, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 31, 32, 34, 36, 38-43, 46, 48, 49, 52, 53 или; 7, 9, 11, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 45, 50, 51, 54, 55 любо; 13 іли; 20 и; 10, 12, 44 — ли жердью оударит(ь);

13 1, 6-9, 11, 13, 14, 16-24, 27, 35, 39, 45, 47, 50 жердію; 3, 5, 15, 26, 28, 31, 34, 36, 41, 43, 53, 55 жердию;

14 2, 3, 5, 6, 8, 20, 21, 24, 27, 36, 40, 41, 47 ударит (ь, ъ);

15 2, 5, 12, 18, 27, 38, 46, 47, 52 2; 7, 9, 19 — два; 50 да;

16 1, 5 — 9, 11 — 14, 16, 17, 20 — 22, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 49, 51, 54 выведоут(ь, ъ); 18 выведет(ь, ъ); 42 вывѣдуть; 25 — то;

17 53 по;

18 17, 31, 36, 39, 43, 53 три;

19 25 грѣвны; 36 гріввы;

20 5 продажі; 8 продажы; 16, 22, 27 продажѣ; 37 + бесчестіе ему платити В);

21 1 — 3, 5 — 9, 13, 14, 16, 19 — 24, 26, 28, 32, 35 — 41, 43, 45 — 55 оже; 11 А оже; 12 ожь; 18 а; 27 + ли;

22 2, 6, 9, 12, 15 — 19, 22, 26, 28, 29, 31 — 34, 36, 38, 45, 46, 49-52, 54 боудет (ь, ъ);

23 44 варагь;

24 1 — 3, 5 — 7, 9 — 36, 38 — 55 или;

25 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12 — 14, 17, 13, 31 — 33, 36, 37, 39, 41, 48, 49, 53 колобягъ; 9 колѣбагъ; 11, 21, 43, 46 колъбягъ; 7, 11, 16, 19, 22, 24, 28, 35, 50, 53, 55 колѣбягъ; 17 колебягъ; 27 колибягъ; 38 колъбяг; 45 колебягъ; 40, 52 кольбягъ; 15 колбагъ; 25 колбях;

26 2, 7, 9, 12, 21, 28. 33, 43, 46, 51 полнаа; 10, 12, 49 полъная; 6 плънаа; 20 плъная;

27 27 полна; 9 + два Г); 5 вивести;

28 16 вывести; 34 въвести; 42 вывѣсти;

29 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 26, 31, 32, 36, 38, 39 — 44, 46 — 49, 53 — і; 7, 9, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 24, 27 — 29, 33, 35, 50, 51, 54, 55 и;

30 3, 31, 37, ідета; 7, 23, 37 иде;

31 23 — на;

32 5 — 7, 13 — 15, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 37, 39, 41 — 48, 50, 51, 55 роту; 40, 52 рату; 8 поруку; 37 сб. + а будет(ь) има бои, а видока не буідет(ь), ити има на роту по своей вѣрѣ, а любо на жребіи, а виноватыи в продажѣ во что и обложатъ;

33 7, 15, 51 челядинѣ; 17 чале; 27 челядинѣ; 34 челядіи;

34 1 — 3, 5, 8, 16, 17, 22, 27 — 31, 32, 36, 38 — 41, 43, 44, 47, 48, 52, 53 Аже; 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 35, 37, 45, 46, 49 — 51, 54, 55 Аще; 12, 25, 42 Иже; 10 же; 23, 54 + ли;

35 8, 45 челядінъ;

36 2, 3, 5, 9, 13 — 18, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 36-42, 46, 49, 52 скрыется; 6, 7, 8, 11, 19, 21, 28, 31, 35, 43, 45, 50, 51, 53, 55 съкрыется; 44, 44 съкрыеться; 54 сыкрыется; 47 скитаеться;

37 18 и] а;

38 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 25, 34, 37, 40, 49, 54, 55 заключит(ь, ъ); 32 закличіть; 51, закличут(ь); 42 заключють; 52 заклют; 48 закличить;

39 3 і; 17 его; 22, 25, 41 — и; 8 или;

40 7, 9, 19, 24, 50 по; 17 во;

41 12 тръгоу; 18, 22, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 49, 54 торгоу; 37, 46 роту; 25 и] а.


А) 33 зчр. bis мужь;

Б) 46 впр. р скрыеться; 21 сб. + скитается;

В) 37 сб. бесчестіе ему платити;

Г) 9 сб. два.
24 [25, 36] Аче 1 пѡпъхнеть 2 мужь 3 А) мужа любо 4 к собѣ 5 ли 6 ѿ собе 7, любо 8 по 9 лицю 10 оударить 11, ли 12 жердью 13 оударить 14, а видока два 15 въıведуть 16 то 1718 гри(внъı) 19 продажи 20; (37) аже 21 будеть 22 варѧгъ 23 іли 24 колбѧгъ 25, то полнаӕ 26 видока 27 въıвести 28 і 29 идета 30 на 31 ротоу 32.(38) Ѻ челѧди 33.


25 [26] А 34 челѧдинъ 35 скръıѥтьс(ѧ) 36 Б), а 37 закличють 38 и 39 на 40 торгу 41,

1 1, 2, 16, 17, 36, 39, 43, 45, 52, 53 три; 26 дни; 42 дниі;

2 42, 44 — не;

3 1, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18 — 22, 25, 26, 28, 29, 32 — 34, 36, 38, 49, 50, 54 выведоут (ь, ъ); 42 вывѣдуть;

4 12 і; 42 него;

5 7, 50, 51 познають; 12 познаеті;

6 2, 3, 5, 6, 12, 20, 21, 24, 26, 31, 32, 36, 37, 39 — 41, 43, 46-48, 52, 53 + на; 10, 11, 12, 18, 25, 42 + в(ь, ъ); 44 + во;

7 2, 6, 8, 13-17, 20, 21, 23, 28, 36, 37, 46, 47, 48, 53 третіи; 9, 10, 11. 12, 18, 25, 26, 28, 35, 42-45, 54 3; 7, 19, 24, 50, 51, 54 3 и; 27, 52 третеи; 28 трети; 49 трѣти;

8 32, 41, 43, таковой] то свои; 49 тои;

9 1 — 3, 7 — 14, 16 — 20, 22 — 28, 31, 32, 34, 37 — 43, 45-55 пояти; 5 пояті; 6, 21, 48 поати;

10 12, 16 — 18, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 44 ономоу; 8 платіти;

11 17, 43 три;

12 10, 12, 18, 25, 42, 44 продажи 3 гривнъı, 25 грѣвны] 3 гривны продажи;

13 2, 22, 38 продаже; 1, 8, 16, 17, 31, 46, 53 продажѣ; 3, 5 продажы; 43 продожѣ;

14 7, 9 — 11, 18, 19, 24, 25, 28, 35, 42, 44, 45, 50, 51, 54, 55 Аще; 27, 37 оже; 12 туждь; О 1, 2, 40 всядении, 3 вседении, 6, 8, 20, 22, 26, 37, 49 всѣденіи; 17 всѣданіи; 21, 31, 32, 39, 43, 47, 48, 52, 53 всяденіи; 13, 14 свѣденіи; 38, 46 вся; деньи] Аже кто всядеть; 15, 29 — Аже кто всядеть на чюжь конь;

15 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 35, 37, 41, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55 Аще; 27 ож(е); 10, 18, 25, 42 Иже;

16 10, 12, 18, 25, 42, 44 + не прашав(ъ); 2, 15, 27, 28, 32, 36 — 38, 40, 45, 47, 53, 54 прошавъ; 31, 49 прошявъ; 11 прося; 19 + а; 10, 12, 18, 15 — не прашавъ;

17 1 — 3, 5, 17, 31, 37, 41, 43, 46 — 48, 52, 53 — 3;

18 25 гривнѣ; 1 — 3, 5, 17, 31, 37, 40, 43, 46 — 48, 52, 53 гривна;

19 1, 2, 6 — 11, 13, 14, 17-20, 21, 24 — 29, 31, 34 — 55 Аще; 3, 5, 12, 33, 39 Аже;

20 12, 44-конь; 51 кто;

21 36 лі; 42 — иди; 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 37, 38, 40, 41, 43, 44. 46-49, 52, 53 ли;

22 1 оружием(ъ); 2, 6 — 9, 11, 13, 14, 17 — 19, 21-23, 26, 28, 35, 37, 39, 44, 45, 47, 48, 50, 51 оружіе; 12, 16, 32, 36, 52 ороужіе; 3, 5, 31, 40 — 43, 55 оружие; 20, 25, 29, 33, 34, 39, 49, 54 ороужие; 27, 52 оружіемь;

23 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36-39, 41, 46, 48, 52, 53 ли; 7, 9, 11, 12, 16-19, 22, 24, 25, 27, 29, 33-35, 42, 44, 45, 51, 54, 55 или;

24 7, 9, 11, 19, 21. 24, 40, 45, 51, 54, 55 портно; 27 потер(ъ); 50 порътно; 28 прътно;

25 10, 39, 53 + и; 40, 52 заповѣдь;

26 44 + и; 2, 3, 5, 6, 8, 13, 17, 26, 31, 32, 36 — 39, 41, 46, 47, 49, 53 по;

27 1, 2, 9, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 44, 46, 49, 53 торгоу; 12 тръгоу;

23 2, 12 — 15, 17, 21, 28, 40, 41, 48, 49, 54, 55 после;

28 10 позънает(ь); 11, 45, 54 познают(ь);

30 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 23, 40, 52, 53 во;

31 10, 12, 18, 25, 42, 44 — своемь;

32 2, 41, 49 городе; 15 граде; 26 своемъ городѣ] городѣ свое; 17, 28, 29, 39 градѣ; 23 горадѣ; 25 городи; 33 оградѣ; 34 огородѣ;

33 13, 42, 51 своєму] свое ему; 7, 12, 16, 18, 25, 26, 28, 29, 31 — 34. 36, 49, 53 емоу;

34 2, 13, 17, 48 — ему;

35 9 взяти лицемъ] лицемь взяти; 36 ліцемъ; 47 лицомъ; 38 лицѣмь;

36 1, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 23-29, 31, 33, 38, 49 обидоу; 2, 36 обіду; 25 обѣду;

37 45 ему платити] платити ему; 6 платиті; 18 платить; 36 платіти;

38 1, 8, 10, 12, 16, 18, 25, 29, 33, 38, 48, 53, 54 емоу;

39 9, 11, 17, 36, 39, 43, 53 три; 36 гривъны; 39 гривны; 5, 46 грівны =); 25 грѣвны.
А) 27 сб. Ож кто всядет на чюж конь;

Б) 33 сб. не прошавъ;

В) 39 зчр и или;

Г) 4/ зчр. дас заповѣсть;

Д) 9 ндп. с. гривны;

Е) 5 впр. ны грівны.


а за 3 1 дни(и) не 2 въıведуть 3 ѥго 4, а пѡзнаѥть 5 и 6 третии 7 д(е)нь, то 8 свои челѧдинъ понѧти 9, а оному 10 платити 3 11 гри(внъı) 12 продажи 13.(39) Аже 14 А) кто всѧдеть на чюж(ь) кон(ь).


26 [27] Аже 15 кто всѧдеть на чюжь кѡнь, не Б) прашавъ 16, то 3 17 гри(внъı) 18.

27 [28, 40] Аче 19 кто кѡнь 20 погубить, или 21 В) оружьѥ 22, іли 23 портъ 24, а заповѣсть 25 Г) на 26 торгу 27, а пѡслѣ 28 пѡзнаѥть 29 въ 30 своѥмъ 31 городѣ 32, своѥ 33 ѥму 34 лицемь 35 взѧти, а за обиду 36 платити 37 ѥму 38 3 гри(внъı) 39 Д).

1 7 8 9 11 12 19 21 24 28 35, 37, 41, 42, 45, 48, 50, 54, 55 Аще; 25 иже; 11, 41 + ли; 13, 14 + кто свое;

2 1, 12, 15, 16, 22, 25, 28, 29, 31, 34, 38, 39, 45, 49, 54 боудеть; 7, 9, 19, 50, 51 погубил(ь) боудет(ь) (будеть) будеть погубилъ; 27 погубить;

3 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 52, 53 ли; 7, 9 — 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27 — 29, 33 — 35, 38, 44, 47, 50, 51, 54, 55 или;

4 3, 5, 6, 19, 20, 21, 24, 27, 40, 42, 45, 47, 49, 50 украдено; 40 + что будеть;

5 3, 5, 6, 9, 18, 19, 24, 27, 35, 39 — 41, 44, 46 — 48, 50 у; 52 — оу него;

6 52 + боудеть оу него;

7 1 — 3, 5 — 35, 37 — 55 — и;

8 36 ли; 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17 - 20, 21, 23, 26, 31, 32, 37 — 41, 43, 46 — 49, 52, 53 ли; 9 — или;

9 9 — конь;

10 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 21, 23, 31, 32, 36 — 38, 40, 41, 43, 46 — 49, 52, 53, 56 ли; 20 — или; 39 лі;

11 7, 9, 11, 19, 24, 35, 40, 45, 50 — 52, 54 портно: 21 портнъ; 17 портище; 28 прътно; 55 порътно;

12 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 31, 32, 37 — 41, 43, 46 — 49 ли; 7, 9 — 11, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 27 — 29, 33-36, 43, 44, 45, 50, 51, 54, 55 или;

13 8, 20 скотіна; 6, 8, 13, 14, 20, 23, 49 на;

14 42 — не рци и;

15 3, 6, 8, 11, 13 — 15, 20, 26, 34, 36, 37, 41, 47, 49, 52, 53 рцы; 32 рці;

16 1 — 3, 5 — 26, 28 — 32, 35 — 45, 47 — 55 — и;

17 24 — се,

18 14 ну;

19 1, 2, 6, 8, 10, 12-18, 20, 21, 23, 25 — 29, 32 — 39, 45 — 49, 52 — 55 поиди; 7, 9, 11, 19, 24, 35, 50, 51 иди,

20 13, 14, 26, 41, 49 свобод(ъ); 40, 52 свадъ; 18 сводѣ; 28 своди;

21 1, 3, 5 — 9, 11, 13 — 17, 19 — 29, 31, 33-37, 42, 44, 45, 47 гдѣ; 38, 39 кде;

22 1-3, 5-9, 11, 13, 14, 17, 19 — 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35, 37-41, 43, 46-53 еси; 2, 36 есі; 25 есь; 14 + быль; 42 + и; 11 + і; 12 + и;

23 1, 38, 47 севедитеся; 3, 5 — 8, 20, 23, 26, 37, 50, 51 севедетеся; 9 сведетеся; 10, 15 сведеться, 13, 14, 49 севидетеся, 17, 19, 25 сведется; 21 сьведітеся; 26, 59, 52 свѣдитеся; 42 сведѣтеся; 44 сведеться; 45 сведітеся; 46 сьведетеся;

24 10, 12, 18, 25 к(ъ) тому(оу) не] кто;

25 1, 8, 9, 12, 16 — 18, 22, 26, 29, 32-33, 38, 39, 45, 46, 51, 53, 54 боудеть; 41 буди; 44 буди; 42 будѣт(ь):

26 11 + и;

27 2 судба; 5, 29, 38, 41, 46. 52, 55 татьба;

28 2, 8 снідеть; 7 внидеть; 31 сънидеть; 42 снидѣть);

29 2, 6, 7, 9, 18, 20 — 22, 28, 29, 31 — 33, 35, 46, 48, 51, 54, 55 възмет(ь);

30 1 — 3 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 38 — 40, 43, 46 — 49, 52, 53, 56 + оже; 10, 12, 18, 25, 42, 44 + аще; 41 + онь же;

31 1 — погибло; 2, 3, 5, 6, 8 — 28, 31, 32, 35 — 45, 47 — 50, 52 — 55 боудетъ (будет(ь) съ ним(ъ) поги(і, ы)бло] погибло боудеть с нимь; 7 съ нимъ погибло будеть] погибло боудеть съ нимь;

32 33, 34 боудеть;

33 53 — с нимь;

34 6, 20 тъиже; 13, 14; 23, 26 тойже; 49 + и;

35 1, 12, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 46, 53, 56 емоу; 8 сему; 13, 14, 26, 49 + не; 8 платіти;

36 16 Аче;

37 9, 16, 18, 22, 25, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 49, 51, 53, 54 боудет(ь);

38 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 36 — 41, 43, 48, 52, 53, 56 + то; 9, 11, 16, 19, 22, 27, 28, 35, 45, 50, 51 + а; 10, 25, 42, 44, 54 + да;

39 6, 8, 13, 14, 20, 21, 37, 38, 46, 49 + и; 47 + і;

40 12, 18 князоу; 7 — . выдати князю на потокъ; паки ли будеть клѣтный тать;

41 2, 3, 6, 8, 16, 17, 19 — 23, 27, 31, 32, 35, 36, 38, 43, 46, 48, 48, 49, 51, 54, 55 пакы; 10, 12, 18, 25, 42, 44 аще; 25, 42 — ли;

42 2, 3, 5, 8, 10 — 14, 19, 21, 23, 24, 27, 36, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 56 боудет(ь);

43 13, 14, 17, 24, 27, 42, 45, 52 клетный; 25 клѣтьный; 28 + и;

44 17, 31, 35, 39, 43, 53 три;

45 25 грѣвны; 38 гривнъ; 47 гривна; 20 + ему;

46 8 платіти; 13, 14, 23, 26, 49 емоу(у) платити;

47 20 — емоу; 3, 8, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 32, 33 — 36, 39, 42, 47, 48, 50, 52, 54, 55 ему.А) 7 ндп. с. кто;

Б) 45 ндп. с. свое.
28 [29, 41] Аже 1 кто А) пѡзнаѥть своѥ, Б) что будеть 2 погубилъ, іли 3 оукраденѡ 4 оу 5 негѡ 6 что, и 7 или 8 кѡнь 9, или 10 портъ 11, іли 12 скотина 13, то не 14 рци 15 и: 16 „се 17 моѥ“, но: 18 пѡіди 19 на свѡдъ 20, кдѣ 21 ѥсть взѧлъ, сведитесѧ 23, кто 24 будеть 25 виноватъ, на тогѡ 26 татба 27 снидеть 28 тогда ѡнъ своѥ возметь 29, а 30 что погибло 31 боудеть 32 с 33 нимь, тоже 34 ѥму 35 начнеть 36 платити 37.

29 [42] Аще 38 будеть 39 коневъıи тать 40, въıдати 41 кнѧзю 42 на потѡкъ; (30, 43) паки 43 ли боудеть клѣтнъıи 44 тать, то 3 грив(нъı) 45 платити 46 ѥмоу 47.1 26 своде; 17 + татинѣ;

2 3, 5, 6, 8, 13, 20, 23, 26, 49 А оже; 7, 9, 11, 15, 19, 21, 24, 27, 28, 34, 35, 41, 45, 48, 50, 51, 54, 55 Аще; 1, 12, 18, 25, 42 Иже;

3 1, 1, 6, 9, 15, 16, 18, 25, 28, 29, 31 — 34, 36, 38, .45, 46, 51, 53-55 боудеть;

4 1 — 3, 6-8, 13, 14, 18-20, 22, 24-29, 32 — 36, 38, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55 въ;

5 2, 8, 20, 22 едіномь; 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 16 — 18, 23 — 25, 28, 29, 33, 37, 39, 49, 52 едином (ь, ъ); 36 одіномъ;

6 2, 13, 16, 17 граде; 22, 25, 29, 39 градѣ; 41 городе;

7 13, 14 ти;

8 3, 5 істьцу; 6, 8, 13, 14, 20, 23, 29, 39, 40, 53 истьцу; 7 истцю; 9, 27 исцю; 12, 19, 24, 50, 51, 55 истцю; 17 истьцу; 18, 28, 43, 49 истьцоу; 15, 21, 35, 47 истцу; 25, 28, 52 истцоу; 41, 47 исцу; 42 исцю;

9 1-3, 4 — 20, 22-29, 32-46, 48 — 55 конца;

10 10, 44 — того;

11 9, 15 свобода; 42 своду;

12 1, 2, 8, 9, 12, 18, 22, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 49, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ); 26 будуть;

13 32, 41, 48 + не;

14 15 свободъ;

15 6, 19, 51 земля;

16 34, 52 — то; 45 по землямъ сводъ] сводъ по землямъ;

17 5, 8 іти; 17, 26 итти; 39 иті; 31 доити; 51 поити; 12 истцю:

18 15, 16, 25, 28, 32, 33, 34, 38 емоу;

19 2, 9, 16, 17, 23, 32, 33, 48, 49 третіаго(яго); 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 20, 23, 42, 44, 3 го; 25, 26 3; 17 третьего; 27 3 я; 21 тріаго; 34 третьего; 22, 36, 37, 40, 52, 53 третіяго; 31, 41, 43 третияго;

20 33 — свода;

21 18, 45, 54 аще;

22 18 то;

23 1, 8, 9, 12, 15, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 34, 38 боудет (ь, ъ);

24 1, 12, 19 лицемъ;

25 7, 19 — то;

26 7, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 46, 49, 53 томоу;

27 39 платіти;

28 1, 16, 22, 34, 38, 40, 49 третьемоу; 2, 6, 7, 14, 20, 21, 23, 27, 39, 52, 53 третіему; 3, 5, 32, 36, 43, 45 третиему; 8 тріему; 26 3 тіему; 28 третіемоу; 10, 12, 18, 25, 42, 44 — третьему; 31 третьемоу платити; 47 третіему платити; 1 — 3, 5-9, 11, 13, 14, 16, 19, 20-23, 26 — 28, 32, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 46, 48-55 + платити; 17 + платиту; 39 + платиті;

29 1, 9, 12, 16, 18, 22, 25, 29, 31, 32 — 34, 38, 39, 45, 49, 51 коунами; 2 коунамъ;

30 49 ліце;

31 18 — а;

32 13 иди ити; 17 итти;

33 1 — 3, 5 — 29, 32 — 42, 44 — 55 конца;

34 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 36-39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 53, 55 свода; 9 свободу; 16, 18, 25, 28, 33, 34 сводоу;

35 34 — а ;

36 1, 10, 16, 22, 27, 34, 38, 46, 48 истьцю; 2, 11, 21, 33, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 50, 52 истцу; 3 стьцу; 5, 6, 13, 18, 23, 26, 29, 32, 40, 43, 53 истьцу: 7, 9, 12, 19, 28, 51, 54 — 56; 8, 14, 20 истьцоу; 17 истъцю; 15, 24, 41, 47 исцу; 25, 31, 46 истьцоу 42 исцю;

37 42 здати; 3, 5, 6 — 9, 13, 14, 20, 23, 26, 37, 38 же дати; 25 и

38 27 срока Ж); 41 порока;

39 1, 3, 5-9, 11, 13, 14, 15, 17 — 25, 29, ЗІ, 32, 33. 39, 44, 45, 44-55 гдѣ; 35, 36, 42, 43, 44 где; 38, 46, 56 кде;

40 2, 39, 42 снідеть;

41 1 — 3, 5-9, 11-23, 26 — 28, 29, 31, 33, 34, 35-37, 39, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 52 — 54 конечнаго; 42 конечнѣго; 24 конѣчьнаго;

42 1, 2, 12, 16, 19, 26, 28, 29, 31 — 34, 36, 38, 53 томоу;

48 2, 17, 18, 31, 32, 36, 39, 41, 43, 48 платити все [все платити; 42 платити вся] все платити; 7, 9, 11, 12, 16, 19 21, 22, 24, 35, 40, 50 — 55 — все; 10, 13 вся;

44 8 пьатіти; 10, 23, 32, 47 платить;

45 3, 5 і; 10, 12, 18, 25, 33, 41, 44 — и;

46 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 53 продажу; 8, 31, 47, 52 продажоу; 10, 12, 18, 25, 44 продажа,
А) 10, 22, 25, 34 сб. о сводѣ; 15 зчр. бо сводѣ;

Б) 37 сб. оже;

В) 6 сб. будеть ли сводъ по землямъ то ити ему до третьго свода;

Г) 17 сб. до третьего свода, а то будет лице то тому;

Д) 37 вир. что чие;

Е) 14 ндп. е. все;

Ж) 27 нап. в. срока.
(44) Ѻ свѡдѣ 1 А).


30 [31] Аже 2 Б) будеть 3 во 4 ѻдиномь 5 городѣ 6, то ити 7 истьцю 8 до кѡнцѧ 9 тогѡ 10 свѡда 11; будеть 12 В) ли 13 свѡдъ 14 по землѧмъ 15, то 16 ити 17 ѥму 18 до Г) третьӕгѡ 19 свѡда 20; а 21 что 22 Д) будеть 23 лице 24, то 25 тому 26 платити 27 третьѥму 28 кунами 29 за лице 30; а 31 с лицемь ити 32 до кѡнцѧ 33 своду 34, а 35 істьцю 36 ждати 37 прока 38 ; а кдѣ 39 снидеть 40 на конечнѧгѡ 41, то тому 42 все 43 Е) платити 44 и 45 продажю 46.1 10, 12, 25 — татбѣ;

2 29, 46 татьбѣ;

3 3, 5, 7, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 28, 31, 35, 36, 38, 43, 48, 50, 51 пакы; 10, 12, 18, 25 Аще;

4 39 лі; 42 — ли;

5 2, 5 что будет(ь)] будеть что; 1, 6, 9, 16, 12, 18, 25, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 49, 51, 53, 54 боудет(ь); 17 — будеть;

6 1 — 3, 5, 10, 12, 17, 18, 39, 43, 46, 50 — что;

7 42 купилъ татино; 11 татебное;

8 2 коупілъ; 29 купілъ; 1, 9, 16, 18, 25, 28, 31 — 34, 35, 51 коупилъ;

9 1, 7, 9, 16, 18, 19, 22, 28, 31, 33, 38, 49, 53 торгоу; 12 тръгоу; 12, 28 тръгоу;

10 2, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 49 ли; 3, 5, 17 ли; 8, 37 іли;

11 7, 9, 11, 19, 24, 35, 45 портно; 28 пертно; 17 портище; 33 порты;

12 1 — 3, 6, 8-16, 18 — 36, 38 — 53, 55 или; 5, 17 ли; 7 илі;

13 6, 9 скотіну; 2, 8 скотіноу; 1, 12, 16 — 18, 25, 26, 28, 29, 31 — 34, 36, 38, 46, 49 скотиноу;

14 27 выведѣт; 20 выведдоут(ь);

15 1, 2, 6, 12, 15 — 18, 22, 25, 29, 33, 38 моужа;

16 5, 12, 18, 42 2;

17 37 іли;

18 18, 42 мытникъ; 39, 47 мытніка;

19 7, 9, 9, 11, 19, 24, 35, 50, 51 а; 3, 5, 19, 24, 36, 41, 47, 51 у;

20 2 коупілъ; 8, 20 купілъ; 16, 28, 34, 45, 49 коупилъ;

21 1 — 3, 6, 7, 9 — 16, 18 — 55 ити; 17 итти;

22 14, 54 нѣмь; 8, 10, 25, 44 — тѣмъ;

23 52 видом(ъ);

24 1, 9, 18, 22, 25, 31, 33, 34, 38, 48, 53 ротеу; 12 роду;

25 1, 2, 5, 6, 8, 14, 20, 23, 26, 29, 36, 37, 39, 40, 43, 53 истьцу; 7, 11, 13, 19, 22, 27, 35, 44, 45, 50, 51, 52 истцу; 8, 25 исцю; 15, 24, 41, 47 исцу; 17 истьцу; 10, 12, 28, 42, 55 истцю; 33 истцоу;

26 1 — 3, 5 — 9, 11, 13, 14, 17 — 21, 23 — 27, 31, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 48-53 лицемъ; 36, 39 ліцемъ;

27 13 вьзяти;

23 36 німъ;

29 2, 8 погібло; 3, 7, 9, 14, 16 — 19, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 43, 50, 51, 55 погыбло;

30 37 и; 45, 54, 55 — а;

31 1, 2, 9, 11, 12, 14, 16, 18. 22, 28, 29, 31, 34, 38, 48, 49, 53 емоу;

32 44 жалѣти;

33 1, 2, 7, 12, 16, 18, 26, 31, 33, 38, 46, 49 ономоу;

34 44 жалѣти;

35 18 свои; 39 сьвоихъ;

36 1, 2, 6, 7, 9, 15 — 18, 20, 22, 26, 28, 31, 33, 34, 38, 45, 46, 49, 51, 53, 54 коунъ; 12, 18, 42 + его;

37 13 + ли на долзѣ;

38 2, 3, 5, 21, 24, 35, 40, 41, 47 у;

39 1, 16, 25, 36, 38, 43, 49 коупилъ; 2 коупілъ; 3, 5, 7 — 15, 17 — 19, 21-24, 26-28, 31, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46-48, 51, 53-55 купил(ъ); 6, 20 купілъ; 29, 33, 34 коупивъ;

40 13, 38 — познает(ь) ли на долзѣ оу кого то купивъ; 9 + оу кого купилъ; 19, 21, 24, 28, 35,

51, 54 оу (у) кого купилъ на долзѣ (долзе)] на долзѣ оу кого то купилъ;

41 7, 11, 45, 55 — на долзѣ;

42 2, 41, 43 долзе; 5, 12, 14, 20, 31, 43 длъзѣ; 36, 48, 49 долъзѣ; 44 дользѣ;

43 3, 5, 36, 40, 41, 47 у; 9 — оу кого то купилъ;

44 1 — 3, 5 — 33, 35 — 55 — то; 7, 11, 45, 55 + на долзѣ;

45 1, 16, 17, 36, 45, 49 коупилъ; 20 купілъ;

46 1 — 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22 — 24, 26, 28, 31, 33, 35-41, 43, 45 — 55 своя; 6, 20, 21, 24 своа; 34 свое; 10, 12, 15, 18, 25, 27, 29, 44 свои;

47 2, 6, 15 — 18, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 44, 45, 49, 51, 53 коуны; 12 + ны;

48 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 36 — 41, 43, 46 — 49, 52, 53, взяти; 7, 18, 19, 21, 24, 27 — 29, 33 — 35, 50, 51, 54, 55 възметь; 42 возмѣть; 1, 2, 5, 31, 36, 38, 49, 53 + емоу; 3, 5, 6, 8, 23, 37, 39 — 41, 43, 46, 47, 48, 52 + ему;

49 1-3, 5, 6, 8, 13, 17, 20, 23, 26, 31, 36 — 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52 а; 7, 9, 10 — 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 42, 44, 50, 51, 53, 54, 55 и;

50 1, 8, 12, 16, 22, 31, 33, 34-36, 38, 44, 49, 53-55 семоу; 25 се ему; 18 емоу; 40, 52 се;

51 29 поплатити; 39 пьлатити;

52 3, 5, 6, 18, 24, 36, 40, 41, 44, 47 у;

53 1, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 28, 29, 31, 33, 34, 38, 46, 49, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ); 7 было; 41, 48 — будеть;

54 7 — 9, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 43, 48, 50, 51, 55 погыбло; 2 погібло; 15 погибно;

55 13 и;

56 13 князоу;

57 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 35, 37, 40, 43, 50 — 52 продажу; 7, 26, 28, 29, 31, 36, 53 продажоу; 10 — 12, 18, 25, 39, 42, 44, 45 продажа.
А) 17, 21 сб. О татбѣ;

Б) 35 сб. в торгу;

В) 45 ндп. с. тѣмъ;:

Г) 13 сб. долзѣ

Д) 22 сб. познаетъ ли на долзѣ оу кого купилъ.
(45) Ѻ 1 татбѣ 2 А).


31 [32] Паки 3 ли 4 будеть 5 что 6 татебно 7 купилъ 8 в торгу 9 Б), или 10 кѡнь, или портъ 11, іли 12 скотину 13, то въıведеть 14 свободна мужа 15 два 16 или 17 мъıтника 18; аже начнеть не знати оу 19 когѡ купилъ 20, то іти 21 по немь 22 тѣм В) видокомъ 23 на роту 24, а истьцю 25 своѥ лице 26 взѧти 27; а что с нимь 28 погибло 29, а 30 тогѡ ѥму 31 желѣти 32, а ѻному 33 желѣти 34 своихъ 35 кунъ 36, зане не знаѥть 37 оу 38 когѡ купивъ 39; (46) познаѥть 40 ли на 41 долзѣ 42 Г) оу 43 когѡ то 44 купилъ 45 Д), то своѣ 46 кунъı 47 возметь 48 і 49, сему 50 платити 51, что оу 52 негѡ будеть 53 погибло 51, а 55 кнѧзю 56 продажю 57.1 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 36. 37, 33-41, 43, 46-49, 52, 53 О познаніи (познаніи) челяди] Аже познаеть кто челядь; 29 О челядинѣ] Аже познаеть кто челядь; 7, 9, 11, 19, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 Аще; 16, 22, 27 Оже; 10, 44 А иже;

2 7, 9, 10, 19, 24, 27, 28, 44, 46, 50, 51 кто познает(ь, ъ);

3 7, 9 — 12, 16, 18, 19, 33, 35, 42, 44, 45, 50, 51, 54, 55 челядин(ъ);

4 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 26, 31, 33, 36, 38, 42, 43, 47, 52, 53 Аже; 10, 12, 18, 25, 29 Иже;

5 1 — 3, 6 — 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22-24, 26, 31, 35 — 40, 42, 43, 45, 47 — 55 кто познает(ь, ъ)] познаеть кто;

6 5, 8, 20, 45 челядінъ; 17 челядина;

7 9 свои; 17 своего;

5 2, 3, 5, 21, 24, 33, 35, 36, 40, 41, 47 украденъ; 27 оукрадет{ъ);

9 45, 54 + челядинъ;

10 3, 5 е;

11 1, 12, 15, 18, 22, 25, 26, 29, 31, 33, 49 ономоу; 51 оно;

12 16, 22, 36 весті; 42 вѣста;

13 7, 9 — 12, 18, 19, 24, 25, 33, 35, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 54, 55 — и;

14 21 — по кунамъ; 1, 3, 6, 9, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 45, 49, 51 коунамъ;

15 1, 7, 10, 11, 16 — 19. 24, 38, 39, 44, 46, 48, 50, 54 трет(ь)яго; 2, 9, 21 третіаго; 22 третяго; 25, 35, 51 трет(ь)яго; 31, 40, 41, 43 третияго; 26 3 яго

16 24 своду; 42 съвода;

17 6, 21, 46 поати; 12 поняти;

18 1 — 3, 6-11, 16 — 18, 21 — 25, 29, 35, 36 — 55 челядин(ь); 1 — 3, 5, 7 — 19, 21-26, 31, 35 — 43, 45 — 55 челядина; 44 челяди; 6, 20 челядіна;

19 10, 44 мѣета;

20 9, 12, 16 — 18, 25, 26, 29, 31, 34, 33, 46, 49, 54 ономоу;

21 3, 5, 7, 13, 14, 19, 23, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 51, 53 а тои; 9, 11, 24 — 26, 31, 35, 38, 40, 50, 52 а то; 29, 46, 48, 54 ат(ъ) и; 15, 17, 47 а;

21 1 — 3, 6 — 14, 16, 18-55 идет(ь, ъ); 29 + и; 41 да; 1-3, 5-9, 11-22, 24, 25, 28, 29, 31, 33 — 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45 — 47, 49 — 55 конечнаго; 10 конечьняго; 23 конца; 44 конечняго; 42 конечнѣго; 48 коконечн го;

23 37 і;

24 10, 34 тъ; 5, 26 тои;

25 12 скотина;

26 2, 3, 5-8, 11 — 13. 15, 18 — 21, 23, 24, 29, 33, 34, 37 — 43, 45, 47 — 55 нелзѣ; 16, 44 вельзѣ; 14 нелѣзѣ; 27 1, 2, 5, 6, 13, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 43, 46-49, 52, 53 рещи; 3, 8 рещы; 7, 9, 11, 19, 35, 51 рече; 10, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 29, 42, 44, 45, 50, 54 речи; 14 рѣщи; 12 мльвити; 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 37, 43, 49, 52 + не вѣм(ъ); 10, 12, 25, 27, 44 + не вѣдѣ; 42 + не видѣ; 17, 39 + не вѣждь; 38 + не вежь;

28 31, 36, 41, 46, 47, 48, 53 + не вѣжь; 3, 5, 21, 24, 33, 35, 36, 40, 47 у;

29 12, 18, 22, 25, 42 него;

30 7, 11, 19, 24, 25, 28, 35, 42, 44, 50, 51 есми; 9 еси; 26 есмы; 41 есть;

31 2, 8, 20 купілъ; 9, 13, 16, 18, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 46, 49 коупил(ъ); 7, 9, 11, 16, 19, 21, 22, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 + не вѣдаю;

32 12 ну; 18 — но;

33 1, 7, 12, 10, 18, 22, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 49 языкоу;

34 5, 16, 36 иті; 8 іти; 17, 26, итти;

35 1 — 3, 5-22, 24 — 29, 33 — 35, 37 — 46, 48 — 50 конца; 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 36-41, 43, 46- 49, 52, 53 + свода А);

36 1, 16, 35, 36, 42, 43, 48, 50 где; 3, 5 — 9, 11, 13 15, 17 — 26, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 52 — 55 гдѣ; 38, 46, кде;

37 1, 2, 12, 16. 18. 20, 22, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 45, 48, 49, 51, 53, 54 боудеть;

38 1 — 3, 5 — 20, 22 — 24, 29, 35 — 37, 39, 41, 43 — 45, 48 — 55 конечныи; 34 конечьнии; 42 конечьныи; 46 конечний;

39 1, 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 37, 40, 41, 43, 46, 48, 49 того; 16, 54 тьи; 22 тъ;

40 1 — 3, 5, 6, 8, 10, 12-14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 36 — опять;

41 1, 2, 6, 9, 11, 13, 14, 17 — 22, 27, 28, 31, 35-37, 39, 43, 45, 49, 50, 53, 54 воротити; 3, 5, 23, 47, 52 говорити; 7, 51, вороти; 8 воротіти; 12 оворотить; 10, 42, 44 отворотити; 41 творитити; 16, 55 воротить; 26, 38, 40, 46, 48 воритити; 18, 25 отворотить;

42 8 челядіна; 27 челядинъ;

43 47 я;

44 1 — 3, 5 — 26, 29, 32 — 55 поимет (ь, ъ).
А) 46 сб. свода.(47) Аже 1 пѡзнаѥть 2 кто челѧдь 3.


32 [33] Аще 4 пѡзнаѥть 5 кто челѧдинъ 6 свѡи 7 оукраденъ 8, а пѡиметь и 10 то ѻному 11 вести 12 и 13 по 14 кунамъ до 3-го 15 свода 16; поӕти 17 же челѧдина18 в челѧдинъ 19 мѣсто 20, а ѻному 21 дати лице, ать 22 ідеть 23 до конечнѧго 24 свода; а 25 то 26 ѥсть не скѡтъ 27, нѣлзѣ 28 рчи 29 оу 30 когѡ 31 ѥсмь 32 купилъ 33, но по ӕзъıку 34 ити 35 до кѡнцѧ 36; а кдѣ 37 будеть 38 конечнии 39 тать, то ѻпѧть 40 ворѡтѧть 41 челѧдина 42; а 43 свѡи пѡіметь 44

1 5, 36 і; 25, 41 а;

2 27 проторы;

3 1, 2, 7, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 45, 49, 51, 53, 54 томоу; 47 по муж(е);

4 6, 9 платіти; 10, 44 плати;

5 12 князоу; 49 + платитъ; 12 князоу; 9 продажи князю;

6 2, 5, 6, 7, 10 — 15, 19 — 21, 24 — 26, 29, 35, 37, 39, 44, 45, 47, 49 — 52, 54, 55 продажи; 3 продажы; 17 продажа; 22, 27 продажю; 41, 48 продаже:

7 2, 27, 41 челядине; 6, 20 челядінѣ; 9 челядины; 6, 20 челідинѣ; 10, 12, 42, 44 челяди; 18 челядѣ; 25 челди;

8 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 36 — 40, 42 — 44, 46 — 49, 53 — или;

9 3, 5 украдшѣ; 6, 23, 37 оукрадшѣ; 7, 11, 19, 35, 44, 50, 51 оукрадши; 10, 37 оукрадъш(е); 9 + ли введеное; 11 + ее;

10 2, 24, 25 своде; 25 свободѣ;

11 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 25, 31, 33, 36 — 43, 46, 48, 49, 52, 53 — же;

12 1, 2, 15, 17, 21, 28, 33, 35, 38, 40, 41, 43, 46, 54, 55 ис(ъ); 3, 5-9, 11-14, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49, 51 из(ъ); 10-и;

13 33, 40, 45, 48, 52, 54 рода; 25 горо;

14 3, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 45, 50 52 чюжу; 6, 18, 28, 36 чюжоу; 42 чюжею; 20 чужю; 53 чоужю; 12 туждю;

15 3, 5, 6, 13, 14, 20, 23 своду; 26, 49 сводоу; 16 + не да;

16 1, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 26, 28, 31, 34, 36, 38, 49 — 51, 54, нѣтоут(ь); 2 нѣсть; 10, 18, 27 нѣту; 33, 44 нѣт(ъ); 43, 52 нету; 25, 29 нѣтоу; 24 нетуть;

17 3, 5. 8 такожде; 7, 9, 11, 19, 24, 35, 40, 50 — 52 таможе;

18 27, 42 вывѣсти; 25 ввести; 7, 9, 11, 16, 19, 21, 22, 24, 28, 41, 45, 50, 51, 54, 55 ему (емоу) вывести] вывеети; ему;

19 12, 18, 25, 29, 31, 33, 34, 38, 42, 49, 52, 53 емоу; 37 ему;

20 1, 2, 6, 16 — 18, 29, 33, 34, 46, 49, 54 послоухы; 3, 7, 8, 12 — 14, 19 — 22. 25, 27, 28, 31, 35, 36, 43, 48, 50. 51, 55 послухы; 26 послухи; 44 послух(ъ);

21 10 мытьника;

22 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 29, 34, 35, 37, 41, 44, 50, 51, 54 пред(ъ); 12, 42 прѣд(ъ);

23 1, 5, 40, 43, 45, 52 нимь; 2, 17, 41, 36, 39, 41, 48, 53 кѣмь; 24 кемь; 3, 6, 7, 12 — 14, 16, 19, 20, 22, 28, 35, 38, 49, 51 кымь;

24 1, 9, 14, 16, 22, 25, 29, 31, 33, 38, 46, коупивше; 6, 8, 20 купівше; 49 коупивъше;

25 40 тои;

26 2, 7, 20, 21, 25, 26, 35, 44, 45, 51, 52, истцу; 3, 5, 23, 29, 36, 37, 39, 40, 43, 48, 53 истьцу; 17 истъцу; 18 исцоу; 15, 24, 41, 47 исцу; 9, 27, 42 исцю; 28, 33 истцоу; 11, 12, 19, 50, 54, 55 истцю; 31, 49 истьцоу;

27 17, 41, 48 лицем(ь,ъ); 36 ліце; 42 — лице;

28 1, 2, 7, 9> 12, 16, 18, 31, 33 — 34, 38, 44, 49, 53. 54 емоу; 18 + а;

29 27 жлѣти: 41 жалѣти; 32 желети;

30 2 німъ;

31 1, 7 — 9, 14, 16 — 19, 22, 24, 25, 28, 31, 35, 36, 43, 46, 43, 50, 51, 55 погыбло; 2 погібло;

32 1; 7, 8, 12. 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 49, 51 ономоу;

33 1, 6, 9, 12, 14, 16, 20-22, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 33, 44, 49, 51, 53, 54 коунъ;

34 10, 18, 25, 42, 44 ждати;

35 17 — О татбѣ;

36 46 татьбѣ;

37 7, 9, 11, 13, 14, 19, 21, 24, 28, 35, 37, 40, 45, 50, 51, 54 Аще; 10, 12, 18, 25, 29, 42, 44 Иже;

38 1, 14, 17, 23, 26, 23, 31, 36, 37, 38, 43, 46, 49, 53 оубиет(ь, ъ); 2, 6, 20 убіет(ь, ъ); 3, 5, 36, 40, 41 убиет(ь, ъ); 7, 9, 12, 16, 22, 51 оубіют(ь, ъ); 8, 13, 39, 45, 48, 52, оубіет(ь, ъ); 10, 17, 25, оубьют(ь, ъ); 18, 35, 44, 50 убіют(ь, ъ); 21 убіуть; 24 убиют(ь, ъ); 31 оубьют(ь, ъ);

39 17, 52 — кого;

40 3, 5, 6, 18, 24, 28, 36, 40, 41, 46, 47, 48, 50 у;

41 2, 13, 14, 24, 26, 27, 40-42, 44, 49, 52 клети; 17 + татя;

42 1 — 3, 6, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 32, 37, 38, 40, 43, 46-49, 52, 53 ли; 7 — 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27 — 29, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 54 или; 36 лі;

43 3, 5, 19, 24, 32, 35, 40, 41, 44, 47, 50 у;

44 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 20 — 23, 28, 33, 35, 37, 38, 40, 47, 50, 52, 55 которые; 2, 7, 12, 14, 51 которыа; 14, 18, 19, 25 — 27, 36, 39, 41 — 43, 45, 48, 49, 53, 54 которыя; 15 которое; 34 которие Д); 8, 24 которыѣ; 31 котороя; 44 которой;

45 10 татьбѣ; 46 татьбы.

А) 10 впр. в сводѣ; 15 сб. О сводѣ же;

Б) 37 впр. нѣтуть нѣт;

В) 33 сб. погибло;

Г) 30 сб. О татьбѣ;

Д) 34 впр. торие которие.
и 1 протѡръ 2 тому 3 же платити 4; (34) а кнѧзю 6 продажѣ 6 12 гри(венъ) в челѧдинѣ 7 или 8 оукрадше 9.(48) Ѻ А) свѡдѣ 10 же 11.


33 [35] А и 12 своѥгѡ города 13 в чюжю 14 землю свѡда 15 нѣтуть 16 Б); но такоже 17 въıвести 18 ѥму 19 послухи 20 любо мъıтника 21 передъ 22 кимь 23 же купивше 24, то 25 истьцю 26 лице 27 взѧти, а прѡка ѥму 28 желѣти 29, что с нимь 30 погибло 31 В), а ѻному 32 своихъ кунъ 33 желѣти 34.(49) Ѻ 35 Г) татьб(ѣ) 36.


34 [36] Аже 31 оубиють 38 когѻ 39 оу 40 клѣти 41 іли 42 оу 43 котороѣ 44 татбъı 45,

1 1, 6, 8, 13, 14, 17, 31, 37 — 39, 43, 48, 49, 53 оубит (ь, ъ); 2, 3, 5, 26, 40, 41, 47 убит (ь, ъ). 7, 9, 12, 16, 22, 44, 45, 51 оубіют (ь); 10, 25, 29, 34, 42, 54, 55 оубьють; 20, 36 убітъ; 19, 21, 35, 50 убіют (ь, ъ); 27 убиет(ь); 18, 24 убьют (ь, ъ); 27 убиет(ь); 52 оубійство; 10, 44 + и;

2 1, 3, 6 — 10, 15 — 24, 29, 31, 33 — 35, 39, 42, 50, 51, 53 въ; 2, 38, 41, 47, 48 — во;

3 21 мѣ; 42 место;

4 12 а иже; 1 — 9, 11, 13, 14, 16, 19-24, 25, 28, 31, 35, 36-41, 43, 47-53, 55 оже; 15, 18 аще; 24 лі; 45, 54 — ли; 1 — 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 36, 38, 39 — 41, 43, 46, 48, 49, 52, 53 его;

5 7, 9 — 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27 — 29, 33 — 35, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 54 и; 12, 25, 37 — і; В) 1 додерж; 2, 12, 18, 20, 21, 28, 31 додръжат(ь, ъ); 3, 5 держать; 6 додръжять; 17 оудръжить; 25 додержить; 6 додръжять; 36 додръжить; 41 дадержать;

7 15 — свѣта;

8 3, 5 свести; 47 вывести; 8, 12, 16, 22, 27, 36, 46, 48, 51 весті; 27 довести; 42 вѣсти; 1, 2, 6 — 9, 12 — 14, 16, 18-20, 22, 23, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 51-53 + и;

9 17, 46, 47 + его; 10, 44 А оже; 12, 25 А иже; 17, 37 Аще; 18, 42, 45 Аже;

10 2, 19, 20, 50, 51 убіют(ь); 3, 5, 26, 40, 41, 47 убиют(ь); 6-8, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 28, 35, 39 оубіют (ь, ъ); 9, 42 оубить; 24 убьют(ь, ъ); 25, 34, 46, 54 оубьют(ь, ъ);

11 41, 44, 45, 48, 52, 53 — и; 17 его;

12 52 — а;

13 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 31, 36-42, 46 — 48, 52, 53 — оуже; 12 иже; 44 аже; 18, 24, 25, 42 оже;

14 3 людіе боудут(ь) видѣли и связана] боудеть людие связана; 26 + и;

15 2, 6 — 8, 16 — 18, 20, 23, 24, 28, 35 — 39, 43, 46, 48, 52, 53 людіе; 44, 45 люди; 10, 45 видѣли (видели) людие (людіе, люди) связана] людие связана видѣли;

16 3, 6, 8, 13, 14, 23, 26, 37, 39 — 41, 43, 46, 48, 49, 52 — 54 видѣли и связана] связана видѣли; 1, 2, 5, 7, 9, 11, 16 — 22, 24, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 38, 42, 47, 50, 51 видѣли (видели, видили, видилѣ) связана] связана видѣли; 26 связали;

17 15, 29 видели;

18 12 — то;

19 49 платиті;

20 27 — в томь;

21 7, 9, 11, 17, 19, 24, 28, 35, 37, 45, 50, 51, 52, 54 Аще; 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 31, 37-41, 43, 46, 48, 49, 52, 53 + ли; 25 ил(и);

22 34, 52 кто крадеть] крадеть кто; 48, 50, 51 оукрадет(ь);

23 18 — кто;

24 7 — скотъ;

25 12 во;

26 2, 3, 5, 14, 15, 17, 29, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 49, 52, 53 хлевѣ; 41 хлѣве; 25 хлѣвинѣ;

27 7, 9, 11, 19, 24, 35 ли; 13 іли;

28 52 клети;

29 41 тожь; 45 оже;

30 1, 9, 15 — 18, 25, 26, 29, 31, 33, 38, 44, 45, 48, 49, 51 — 54 боудет(ь, ъ);

31 3, 6, 12 — 14, 16, 23, 25 — 27, 34, 37, 39, 49, 52 единъ; 6, 8, 22, едінъ; 28 овинъ; 36, 45 одінъ; 38 — одинъ; 41 онъ;

32 8 платіти;

33 7, 12, 16, 18, 22. 29, 53, 34, 38, 44, 46, 49, 53 емоу;

34 17, 31, 53 три;

35 3, 20, 36 грівны;

36 9, 41 — и; 25 + по;

37 1, 7, 12, 17-19, 22, 25, 28, 29, 33, 38, 45, 49-54 коунъ;

38 1, 9, 10, 15-19, 22, 26, 29, 34, 36, 38, 45, 46, 50. 51, 53, 54 боудет(ь, ъ);

39 12 — ли; 17 лі;

40 8 іх(ь, ъ);

41 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 23, 25, 26, 31, 36, 37, 39, 40 — 44, 46 — 49, 51 — 53 + то; 7, 9, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 + а;

42 7, 9, 11, 24, 35, 50, 51 всѣх(ь, ъ); 1-3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 36 — 41, 43, 46 — 49, 53 + платити;

43 31, 36, 43, 52, 54 три; 3 грівны;

44 1 — 3, 6 — 20, 22 — 44, 46, 48-55 и;

45 52 тридесяти;

46 1, 7-9, 16 — 19, 22, 25, 29, 31, 34, 36, 38, 45, 46, 49, 50, 51, 54 коунъ;

47 1 — 3, 5 — 10, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46 — 51, 53 — платит; 10, 11, 12, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 45 платити;

48 10, 12, 18, 42, 44 оуроци (10 оурочи, 25 оуроцѣ) скоту (25 скотоу 18 скотомъ] О татбѣ иже кто скота взищеть;

49 22, 24, 29, 38, 41, 46, 52, 53 татьбѣ;

50 1 — 3, 5-9, 11, 13 — 17, 19 — 41, 43, 45-55 — иже кто взищеть;

51 1 — 3, 5 — 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20 — 23, 26, 28, 31. 35 — 41, 43. 45 — 55 Аще; 10, 12, 18, 25, 29, 42 иже; 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 37, 39, 40, 41, 43, 47 — 49, 52, 53 + ли; 36 + лі;

52 10, 42 крадут(ь, ъ); 12, 25, 44 крадоут(ь, ъ); 18 украдоут(ь, ъ); 47 украдет(ь);

53 10, 15, 25, 44 полѣ;

54 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 36 — 38, 41, 43, 46, 48, 49, 52, 53 ли; 2, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 27 — 29, 33 — 35, 39, 40, 42, 44, 47, 50, 51, 54, 55 или; 25, 45 іли;

55 2, 31, 34, 43 овця; 17, 39, 48, 53 овца; 5, 13, 14, 15, 20, 26, 34, 35, 37, 45, 49, 52, 54 овцы; 6, 7, 9 — 12, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 42 — 44, 50, 51, 55 овци;

56 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 37, 41, 48, 49 ли; 36 лі.
А) 46 ндп. с. во;

Б) 30 ндп. с. рзн. поч. рзн. чрн. и (иже) кто скота взищеть.
то оубиють 1 во 2 А) пса мѣсто 3; (50) аже 4 ли і 5 додержать 6 свѣта 7, то вести 8, на кнѧжь двѡръ; (51) ѻже ли 9 оубиють 10 и 11 а 12 оуже 13 боуд(е)ть 14 людиѥ 15, свѧзана 16 видѣли 17, то 18 платити 19 в 20 тѡмъ 12 гри(венъ).

35 [37, 52] Аже 21 крадеть 22 кто 23 скотъ 24 въ 25 хлѣвѣ 26 или 27 клѣть 28, тоже 29 будеть 30 ѻдинъ 31, то платити 32 ѥму 3334 гри(внъı) 35 и 36 30 кунъ 37 будеть 38 ли 39 ихъ 40 мнѡго 41, — всѣмъ 42 по 3 43 гри(внъı) і 44 по 30 45 кунъ 46 платіт 47.(53) Ѻ 48 татбѣ 49 иже 50 Б) кто скота взищеть.


36 [38] Аже 51 крадеть 52 скѡтъ на поли 53, іли 54 ѡвцѣ 55, или 56

1 25, 27, 45, 54 козлы;

2 1, 2, 7, 9 — 12, 17 — 19, 21, 25, 27, 29, 31, 35 — 37, 39, 40, 42 — 44, 46, 47, 50, 51, 53, 54 или;

3 1 свиньѣ; 2, 6, 8, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 34, 37, 49 свиніи; 3, 5 свинии; 16, 24, 54, 55 свинья; 7, 9, 19, 35, 50, 51 свиніа; 38 свиньѣ; 1 — 3, 6, 8, 13, 17, 21, 23, 26, 35 — 40, 46, 43 + то; 41 + тои;

4 1, 2, 6, 7, 12, 14, 15 — 18, 22, 25, 29, 33, 34, 36, 38, 45, 49, 51, 53, 54 коун(ь, ъ);

5 1, 6, 9, 13 — 18, 22, 25, 28, 29, 34, 35, 38, 45, 46, 49, 51, 53, 54 боудет(ь); 12 оже ли.много ихъ будеть] будеть іхь много;

6 25 — ли;

7 1 — 3, 5 — 55 их(ъ);

8 11, 24 — то;

9 25, 27 — по;

10 1, 7, 8, 9, 12, 14, 16 — 18, 22, 25, 29, 31, 33, 36 — 40, 45, 49, 51 — 54 коунъ; 11 1 — 3, 6 — 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 36, 38 — 41, 43, 46 — 51, 53, 54 Аще; 2, 5, 13, 14, 17, 26, 36, 39, 41, 43, 48, 49, 53 + ли; 1, 3, 6, 8, 20, 21, 23, 37, 38, 40, 46, 47, 52 + ж(е); 12 А иже;

12 10, 42 крадут(ь); 12, 18, 44 крадоут(ь, ъ); 25 градоуть;

13 1, 9, 17, 18, 22, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 45, 46, 49, 51, 54 гоумно;

14 1 — 3, 6 — 25, 27 — 36, 38 — 55 или;

15 34 живо; 12 жіто; 1 — 3, 5, 6, 8, 12-14, 17, 18. 20, 23, 25, 26, 31, 36 — 43, 46 — 49, 52, 53 в(ъ) ямѣ жито] жито въ яме;

16 3, 5, 9, 10, 18, 25. 33, 36, 40, 42, 43 — 45, 50, 51, 52-то;

17 3, 5, 9, 34, 35. 40, 43, 45, 50 — 52 толико; 8 коліко; 10, 18 колько; 12, 42, 44 колко;

18 1, 6, 9, 16 — 18, 22, 25, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 49, 53 боудеть; 15 бодеть; 40, 46 будут(ь);

19 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 20. 23, 26, 31, 36 — 41, 43, 46-49, 51, 52 крали; 45 крало будеть] будеть крало;

20 17, 36. 39, 43, 52, 53 три;

21 25 грѣвны;

22 1 — 3, 6, 8, 10, 13 — 18, 20 — 23, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 38-44, 46-49, 52 — 54 и; 7, 9, 11, 19. 24, 35, 50, 51 или; 29 — і;

23 1, 6, 8, 9, 12, 15 — 18, 28, 29, 31, 33, 37, 38, 45, 49, 51, 53, 54 коунъ;

24 3, 5, 9, 19, 21, 24, 36, 40, 41, 44, 47, 50 у;

25 1, 7 — 10, 16 — 19, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 35, 43, 46, 48, 54, 55 погыбло; 2 погібло; 36 погыбьло;

26 10, 12, 18, 25, 44-то;

27 1, 8, 10, 12, 18, 25, 38, 42, 44 — 47 аже; 22 же; 2, 3, 5, 6, 13, 14, 17, 20, 23, 26, 31, 36, 37, 39-41, 43, 48, 52, 53 яже В);

28 6, 9, 16 — 18, 20, 22, 25, 26, 29, 31, 33, 38, 45, 47, 49, 51 — 54 боудет(ь);.

29 7 лицем(ъ); 1 — 3, 5 — 7, 12 — 14, 16 — 23, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 39 — 43, 45 — 53, 55 + то; 38 + ть;

30 2, 17, 31, 39, 41, 43, 48, 53 лицем(ъ); 10, 24, 44 — лице; 47, 49 ліце; 33 + и;

31 10 прииметь; 12, 18, 44 пріимет(ь); 25 приметь; 33 оимет(ь); 42 прииметь;

32 25 + три;

33 25, 54 лѣта;

34 2, 6, 7, 18 — 22, 25, 27 — 29, 31, 33, 36, 43, 45, 46, 50, 51, 55 възмет(ь, ъ); 13 — возметь;

35 13, 18, 26 — по;

36 1, 33, 36, 46, 53 полоугривне; 2, 39, 40, 43 полугривне; 22 полоугривны; 34 полоугривнѣ; 7, 9, 16, 19, 22, 28, 34, 38, 45, 50, 51, 54, 55 полугривны; 13, 14, 26, 49 половину (половиноу) гривнѣ; 25, 29, 31, 38 полоугривнѣ; 18 полугривни;

37 1, 3, 6 — 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 27, 28, 31, 35, 36, 38, 43, 46, 48, 49 — 51 пакы; 10, 12, 18, 25, 42, 44 аще;

38 3, 5 — 7, 9, 13 — 15. 17, 19, 20, 23, 24, 35, 37, 40, 45, 49, 50, 54 — ли; 25 же; 34 + же;

39 1 — 3, 6 — 25, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 47, 48, 50 — 55 лица; 39 ліца; 6 лице; 42 лице;

40 1, 16, 18, 22, 25, 26, 29, 33, 34, 36, 45, 49, 51, 53, 54 боудет(ь, ъ);

41 1, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 38, 45, 46, 49, 51, 53, 54 боудеть;

42 8, 40, 41, 47 билъ; 44 — былъ;

43 42 князь;

44 12-то;

45 36 платіт; 48 плати;

46 8 за конь] зань; 25 за него:

47 31, 39. 43 три; 36 трі; 31, 38, 40 — 3;

48 40, 52 гривну; 38 + гривенъ; 47, гривна;

49 27 — а за инѣхъ по 2 гривны;

50 15 них(ъ); 44 иных(ъ); 25 инѣ; 39 — 41, 42 инех(ъ);

51 34 — по; 2, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 28, 31, 36, 39, 41, 43, 48, 50 — 55 двѣ; 13, 14, 49 две.

А) 33 сб. будеть ли их много, то всѣмь по 60 кунъ;

Б) 20 згр. по(ловину);

В) 39 впр. я а яже.
козъı 1 ли 2 свиньи 3, — 60 кунъ 4; будеть 5 А) ли 6 іхъ 7 мнѡго, то 8 всѣмъ по 9 60 кунъ 10.

37 [39, 54] Аже 11 крадеть 12 гумно 13 іли 14 жито 15 въ ӕмѣ, то 16 кѡлико 17 ихъ будеть 18 крало 19, то всѣмъ по 3 20 гри(внъı) 21 і 22 по 30 кунъ 23, (55) а оу 24 него же поги[бл]о 25, то 26 оже 27 будеть 28 лице 29, лице 30 пѡіметь 31, а з[а] 32 лѣто 33 возметь 34 по 35 полугривнѣ 36 Б).

38 [40] Паки 37 ли 38 лицѧ 39 не будеть 40, а будеть 41 бъıлъ 42 кнѧжь 43 кѡнь, то 44 платити 45 зань 4647 гри(внъı) 48, а 49 за инѣхъ 50 по 2 51 гривн(ъı).1 1-3, 5, 6, 13, 14, 17, 20 21, 23, 31, 36 — 41, 46 — 49, 52, 53 О] А се; 10 12, 18, 25, 42, 44 — А се оуроци скоту;

2 2, 8, 17, 20, 21, 26, 37, 38 оуроцѣх(ь); 1, 52 оуродѣ; 13, 14, 39, 49 оуроцех(ъ); 3, 5, 6, 21, 31, 36, 46-48 уроцѣхъ; 41 уроцех(ъ); 11, 15, 33, 45 оуроцы; 19, 24, 35 уроци; 40 уроце;

3 9, 29. 31, 35, 49, 53 скотоу; 46 скотъ; 38 скоту;

4 7, 9, 11, 16, 19, 22, 24, 27, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 Оже; 10, 12, 18, 25, 42, 44 А 52 Иже;

5 1, 8, 16 — 18, 22, 26, 29, 31, 33, 46, 49, 54 кобылоу;

6 1 — 3, 5 — 10, 12 — 26, 28, 31, 32, 35-55 60;

7 1, 2, 9, 12, 16 — 19, 22, 25, 29, 31, 33, 36, 38, 49. 50, 51, 54 коун(ъ);

8 1 — 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 20, 23, 25, 26, 37 — 43, 46-49, 54-а;

9 46 грівна;

10 1 — 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 26, 31, 33, 36-49, 52, 53 - а;

11 1, 2, 12, 25, 29, 31, 33, 34, 38, 46 коровоу;

12 29 сорокъ;

13 2, 6, 7, 12, 15 — 19, 22; 25, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 44 — 46, 49, 50, 51 53 коунъ;

14 1 — 3, 5, 6, 8, 10, 13 — 14, 17, 20, 23, 25, 33, 36-41, 43, 46-49, 52, 53-а;

15 1, 38, 46 третьякоу; 2, 6, 8, 20, 43, 51, 53 третіаку; 5, 13, 37, 47 третіяку; 9, 18 третьакоу; 11 третьака; 25, 29 третьякъ; 12, 16, 36 третіакоу; [14, 23, 39 третияку; 27 третьятка; 17 третіака; 31 третиякоу; 21, 24 трет(ь)ятку; 22 третіяткоу; 28 третьятка; 45 третіякку;

16 1, 2, 7, 9, 10, 12, 16 — 20, 25, 28 — 30, 33, 36, 38, 44, 45, 46, 49, 51, 52 коунъ; 11, 12, 15, 18. 19, 21, 27, 28, 42, 44, 45, 50, 54 + а;

17 5, 52 — за лоньщину полгривны за теля 5 кунъ а;

18 1, 12, 16, 22 лонщиноу; 11, 13, 14, 21, 26, 37, 41, 42, 45, 47, 55 лонщину; 2, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 38, лоньщиноу; 3 лонощыну; 9, 49 лонщиноу; 39, 43 лонъщину; 31 лонъщиноу; 36 лоньщіноу; 31 лонъщиноу;

19 49 полъгрівны; 7, 9, 13, 18, 19, 22, 24, 25, 35, 42, 44, 45, 50, 51, 55 + а;

20 25 пять; 38 5;

21 1, 2, 6, 7, 9, 12, 16 — 20, 22, 29, 31, 34, 38, 45, 49, 50, 51, 52 коунъ;

22 1 — 3, 5 — 8, 11, 13, 15, 17, 19. 20, 23 — 25, 31, 33, 36 — 41, 46 — 49, 51 — 53 — а;

23 2, 6 — 9, 11, 12, 16, 19 — 23, 28, 35 — 37, 45, 50, 51 свинію; 3, 33 свинию; 44 свіньи; 26 свиню;

24 1, 2, 6, 7, 9, 12, 18, 19, 22, 25, 28, 29, 33, 34, 38, 45, 46, 49, 51, 53 коун(ъ);

25 1 — 3, 5 — 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 23 — 25, 31, 33, 35 — 41, 43, 46 — 50, 52, 53 — а; 27, 38 — а за порося ногата за овцю 5 кунъ;

26 33 иогати; 10, 12, 18, 25, 41, 42, 44, 48 + а за боранъ ногата; 7, 9, 12, 16, 19, 35, 42, 45, 50, 51, 54 + а;

27 2, 3, 5, 6 — 8, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 29, 33, 35 — 37, 39 — 41, 43 — 45, 48, 51, 52, 53 овцу; 18, 19, 28, 31, 38, 44, 46, 49, 50 овцоу; 26 овца;

28 25 пять;

29 1, 6, 7, 9, 17, 19, 22, 25, 28, 29, 33 — 36, 49, 50, 51, 53 коунъ; 7, 9, 11, 19, 21, 22, 24, 35, 50, 51, 54, 55 + а;

30 10, 12, 18, 25, 41, 42, 44 — за боранъ ногата;

31 7, барана; 27, 29, 46 баранъ; 9, 11, 16, 19, 22, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 борана;

32 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 31, 33, 36 — 41, 43, 45 — 48, 52, 53 — а: 33 ногати;

33 25 — за;

34 1 — 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 25-27, 31, 36 — 43, 47 — 49, 52, 53 оже; 12 ожь; 7, 9, 11, 19, 28, 35, 45, 50, 51, 53, 55 аще; 10, 12, 25, 42, 44 + будут(ь, ъ) 19, 25, 45 + боудет(ь, ъ);

35 9 всѣдано; 12 всѣдлано; 13, 14, 22, 29, 41, 44, 48 свѣдано;

36 10, 12, 18, 25, 42, 44 — нань; 9, 11, 16, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 35, 39, 45, 50-52, 54 + то; 10, 12, 18, 42, 44 + дати зань; 25 дать;

37 1, 2, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 36, 38, 39, 43, 46-50, 53 — кунъ; 9, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 29, 31, 33, 34, 45, 51, 54 коунъ; 7, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 42, 44, 45, 54 + а;

33 42 жеребѣ; 24 жеребець;

39 27 — 6; 52 шесть; 44 5;

40 41 нагатъ; 46 ног;

41 1 — 3, 5, 6, 8, 17, 31, 33, 36 — 41, 43, 45, 47, 48, 52, 53; 6, 8, 10, 13, 14, 20, 23, 26, 42, 45, 49 — аза коровие молоко;

42 18, 25, 27, 29, 31, 34, 36 — 39, 41, 43, 46 — 48, 52, 53 коровье; 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 28, 35, 45, 50, 51 коровіе;

43 2, 12, 17, 29, 31, 36, 39, 41, 43, 48, 53 млеко; 3, 6 молоко коровье.
А) 49 впр. Аже;

Б) 16 сб, а за свинію 5 кунь;

В) 53 сб, за свинью 5 коунъ;

Г) 47 ндп. с. порося боран;

Д) 55 сб. а за овцу 5, а за борана;

Е) 47 ндп. с. боранъ порося.
(56) А 1 се оуроци 2 скоту 3.


39 [41] Аже 4 А) за кобъıлу 56 кунъ 7, а 8 за вѡлъ гри(вна) 9, а 10 за корѡву 11 40 12 кунъ 13, а 14 за третьӕку 15 30 кунъ 16, за 17 лѡньщину 18 пѡлгри(внъı) 19, за телѧ 5 20 кунъ 21, а 22 Б) за свинью 23 5 кунъ 24 В), а 25 за поросѧ ногата 26 Г) за ѡвцю 27 Д) 5 28 кунъ 29, за 30 боранъ 31 Е) ногата 32, а за 33 жеребець, аже 34 не всѣданѡ 35 нань 36, гри(вна) кунъ 37, за жеребѧ 3839 ног(атъ) 40; а 41 за корѡвиѥ43 молокѡ 43

1 31, 52, 53 шесть; 7, 9, 11, 19, 24, 35 5;

2 46 ног;

3 13, 26, 27, 39 тіи; 23 ті; 14 49, 51 тии;

4 3, 41, 47 уроцы; 5, 24, 35, 36, 40, 50, 51, 54 уроци; 6, 26 уроцѣ; 13, 14, 20, 23, 49 оуроцѣ; 11, 37, 39, 45, 52 оуроцы; 8, 11, 33, оуроцы; 25 оурочитъ;

5 3, 5 смрадом(ъ); 12 сьмръдомь; 35 смерьдомъ; 42 смердии;

6 10, 18, 25, 42, 44 аже; 37 еже; 12 иже, '

7 2, 6, 8, 13, 20, 26, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 51, 52. 53 княжу; 1, 10, 12, 14, 23, 29, 36, 38, 47, 49 княжю; 17, 18, 25, 31, 48 княжоу;

8 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 26, 34, 36, 37, 39 — 41, 43, 45, 52, 53 продажу; 6, 17, 18, 19, 28, 31, 50 продажоу; 25 продажь; 27 продаже;

9 1 — 3, 5, 6, 8, 13 — 15, 17, 20, 21, 23, 26, 31, 36 — 39, 41 — 49, 53 — Аже будуть холопи татье судъ княжь; 21, 29 — Аже будуть холопи татье; 40, 52 О татѣх(ъ) княжих(ъ) и боярских(ъ); 7, 9,11, 19, 24, 28, 35, 45, 50, 51, 54, 55 Аще; 12, 27 Ажь;

10 9, 12, 16, 18, 19, 22, 33, 45, 50, 51 боудоуть (боудуть);

11 24 хопи;

12 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 27, 28, 35, 50, 51 татіе; 45 тати;

13 7, 9, 11, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 35, 45, 50, 51, 54 соудъ; 33 соуть;

14 33 княжи; 45 князь;

15 7, 11, 16, 19, 22, 24, 28, 35, 50, 51, 55 Оже; 9, 10. 18, 25, 44 Иже; 45 А оже; 12 Ажь; 2, 3, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 36, 37, 38, 41, 43, 47, 48, 53 + ли; 39, 49 + лі;

16 1, 6, 8, 9, 13 — 19, 22, 25, 29, 31, 33, 34, 38, 45, 49, 50 боудоут(ь) (боудут(ь);

17 12 — холопи;

18 2, 6-9, 11 — 14, 16 — 23, 26, 28, 35, 36, 39, 43, 45, 48, 50 — 53 татіе; 10, 34, 42, 46 татье; 3, 5, 6, 8, 13, 14, 20, 23, 26, 37, 49 + то судъ (соудъ);

19 1, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 24, 37, 45 — 48, 49 — 52 боярстіи; 41, 55 боярстиі; 12, 15, 17, 18, 20 — 22, 23, 26 — 28, 36, 39, 43, 44 боярьстіи; 14 бояръстіи; 25 боярьские; 54 боярстии;

20 25 или; '

21 1, 8, 12 черньчіи; 21 чернчіи; 37 черночіи; 2, 18 чернечіи; 3, 5,7, 16, 19, 22, 24, 35, 50, 51 черньчи; 6, чрьнчіи; 9 чернци; 10 чернесиши; 47 чернчі; 49 чернстиі; 44 чернчстіи; 54, 55 чернчи; 13, 14, 26, 49 чрьньчіи; 17, 31, 39, 40, 41, 48, 52, 53 чернечьи; 36 чернечье; 43 чернечіи; 20, 23 чрьнчіи; 27, 28, 38, 46 черньци; 25 червечскые; 29, 33 чернец(ъ); 45 черницъ;

22 1 — 3, 5 — 36, 38 — 55 их(ъ, ь);

23 40, 52 — князь;

24 1 — 3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 23, 25, 26, 31, 36 — 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 53-не;

25 41, 52, казнити;

26 24, 25 зана;

27 1, 6, 9, 14, 16 — 21, 25, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 44 — 46, 49-51, 53, 54 соуть;

28 9, 12, 15, 19, 21, 24, 35, 47, 50 несвободніи; 11 несвободнии; 33 свободнии; 36 несвободні;

29 1, 3, 10, 12, 17, 38, 40, 42, 44, 48, 52 до; 31, 35, 36, 39, 41, 43, 46, 53 да; 18 — то;

30 1 — 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 31, 35 — 37, 39 — 41, 43, 46 — 49, 52 — 55 двоичи; 7, 9, 19, 38, 44, 50, 51 двоици; 27 двоицы; 42 двоицю; 12 двоищи; 18 двоице; 28 дважды; 45 двожды; 25 двоиницоу;

31 1 — 3, 5, 6, 8, 10 — 13, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 36, 37, 39, 40 — 44, 47 — 50, 52, 53 платять; 35, 55 платити;

32 1, 2, 6 — 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20; 22 — 24, 28, 31, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 53 къ; 45 кі; 54 ки; 55 кы; 27 кыи; 25 — ко;

33 2, 3, 5, 6, 8, 14, 15, 23, 34, 36 истьцу; 7, 28 истцоу; 9, 24, 54, 55 истцю; 16, 22 ыстьцю; 17 истъцу; 11, 19, 21, 26, 33, 35, 37, 41, 44, 45, 50 — 52 истцу; 20, 29, 31, 49 истьцоу; 27 исцю; 47 исцу; 13 иистьцю; 48 истьцю;

34 10, 12, 18, 25 за обиду (обидоу 25 обѣду) къ (12 ко) 12 истцю, 10 истьцю, 18 истьцоу, 25 истцоу] ко істьцю за обидоу; 42, 44 за обиду къ истцю (44 истцу)] ко істьцю за обидоу; 1, 5, 8, 11, 13, 14, 21, 23, 24, 29, 33, 34, 35 — 37, 39-41, 43, 45, 47, 48, 51 — 55 обиду; 2 обіду; 7, 9, 11, 16, 19, 22, 35, 50, 54, 55 + А.
А) 10 сб. княжь; 24 згр. вв;

Б) 39 впр. ч ц чернечьи.
1 ног(атъ) 2. То ти 3 оурѡци 4 смердомъ 5, ѻже 6 платѧть кнѧзю 7 продажю 8.(57) Аже 9 буд(у)ть 10 холѡпи 11 татьѥ 12 судъ 13 кнѧжь 14 А).


40 [42] Аже 15 буд(у)ть 16 холѡпи 17 татиѥ 18, любо кнѧжи, любо боӕрьстии 19, любо 20 чернечь 21 Б), іх 22 же кнѧзь 23 продажею не 24 казнить 25, за не 26 суть 27 несвободни 28, то 29 двѡиче 30 платить 31 ко 32 істьцю 33 за ѻбидоу 31.Продовження. Статті 41—80
Закінчення. Статті 81—110.

Попередня     Головна     Наступна             Шрифт


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.