Попередня         Головна         Наступна

«ГРАММАТИКА» МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО (1619) А


О просодіи стихотворной


Матфій Стрійковській, каноник самоитскій, дЂй славянских хронограф достовЂрный, в четвертой своей хронологіи книзЂ пишет, Овідіа славнаго онаго латінскаго поету в сарматских народ заточеніи бывша и языку их совершенст†навыкша, славянским діалектом за чистое его красное и любопріемное стіхи или вЂрши писавша...

Заеже возможну стіхотворну художеству в словенском языцЂ и аз быти судив, по силЂ вократцЂ правила его по мнЂ тожде искуснЂе творити хотящим, божіею помощію, предлагаю...


О родЂ стіха иройскаго, или шестомЂрнаго: — Иройскій стіх состоит шестми степенми 1, ихже пятый дактил есть, шестый спондій; прочіи дактили, или спондіе, яко:


Сарматски новорастныя мусы стопу перву,

Тщащуюся Парнас во обител вЂчну заяти,

Христе царю, прийми: и благоволив, тебЂ с отцем

И духом святым пЂти учи россійскій

Род наш, чистыми мЂры славенски имны...


О родЂ стіха сафійска. — Стіх сафійскій пятма степенми состоит, первым трохеем, вторим спондіем, третим дактилем, четвертым и пятым трохеем. Ему же стихов родови по коемждо третем стісЂ прилагается стіх адонскій, двома степенми состоящь, первым дактилем, вторым спондіем, яко:


Myco Татр сарматск богу тріедину

Должную дай честь поклона со имны,

Чистую славян его, давшему ти

МЂрою пЂти.[Додаток у московському виданні 1721 р. до відділу про віршування].

Сія здЂ о художест†піитичестЂм вкратцЂ предложишася, не толико ради употребленія, елико вЂдЂнія. Ибо аще у древних еллин и латин и в велицЂм почтеніи бяше, обаче нынЂ за трудность, многими едва не оставлена, на лучшій плод иных художеств нужнЂйших время златое житія своего опредЂлившими. Изволяя же о сей пространнЂе извЂдати, да читает греческих Омира и Исіода, латинских Овидія, Виргилія и прочих и оными может удовольствоватися до сытости.


А Уривки наводимо за виданням: В. Перетц, Историко-литературные исследования и материалы, т. I, ч. 1, СПБ, 1900.


Див. також:

Мелетій Смотрицький. Українська поезія. Кінець XVI — середина XVII ст.

Мелетій СМОТРИЦЬКИЙ. ΘΡΗΝΟΣ. Українська література XVII ст.

Мелетій СМОТРИЦЬКИЙ. Епіграма... Українська література XVII ст.

МЕЛЕТІЙ СМОТРИЦЬКИЙ. Тренос, тобто Плач... (фрагменти). Українські гуманісти епохи Відродження.

МЕЛЕТІЙ СМОТРИЦЬКИЙ. Тренос, або Лямент... Українські гуманісти епохи Відродження.

Мелетій Смотрицький. Грамматіки славенския правилноє синтаґма. (Єв’є, 1619).

Мелетій СМОТРИЦЬКИЙ. Протестація проти Київського собору... Переклав В. Шевчук.

Мелетій СМОТРИЦЬКИЙ. Лист до волинського чашника Лаврентія Деревинського, 1628 р. Переклад.


В. І. Крекотень. До питання про поетичну спадщину М.Смотрицького


Енциклопедія «Українська мова». СМОТРИЦЬКИЙ МелетійПопередня         Головна         Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.