[Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. — К., 2002. — С. 181-182.]

Попередня     Головна     Наступна

СМОТРИЦЬКИЙ Герасим Данилович (р. н. н. — 1594) — релігійний, освітній і культурний діяч, поет і письменник-полеміст. Освіту здобув, напевно, під керівництвом батька — високоосвіченої людини. До 1576 р. С. був міським писарем чи підстаростою в Кам’янці-Подільському.

З 1576 p. жив в Острозі, де створив і очолив відомий науково-літ. гурток. 1580 p. став першим ректором Острозької академії. Керував редакторською працею у процесі видання Острозької Біблії (1581), написав до неї віршований текст і обидві передмови. Помер в Острозі.

С. відомий своїми полемічними творами, спрямованими проти католицизму й унії. В поезіях релігійно-містичні роздуми поєднує з ренесансно-гуманістичними ідеями. Оспівуючи в такому дусі сильну, активну, творчу особистість, він підпорядковує її ідеї "спільного блага"; прославляючи освітню і культурну діяльність, пріоритетного значення надає не "зовнішньому знанню" (світським наукам), а "внутрішній", богонатхненній мудрості; розкриваючи внутрішню сутність людини і зосереджуючись на її духовному змісті, усуває зі своєї поезії характерний для ренесансного світогляду пейзаж.

У полемічних творах "КлючЂ царства небесного" і "Календарь римски новы", С. виступає проти ідеї унії православної й католицької церков, викриває експансіоністські наміри Ватикану щодо укр. церкви та укр. народу, заперечує притаманні західній схоластиці раціоналістичні методи витлумачення істин віри. Разом з ін. вченими Острозького осередку він стає біля витоків процесу модернізації православної релігійної доктрини, що відбувався не без впливу поширеної в Україні реформаційної ідеології. Це, зокрема, спричинилося до більшої акцентуації потреби особистішого осмислення Св. Письма при збереженні авторитету церкви в справі його інтерпретації та посиленні православних містичних тенденцій.Твори С.: Передмова // Біблія. — Острог, 1581; КлючЂ царства небесного и нашее христианское духовное власти нерешимый узел. Календарь римски новы. — Острог, 1587 (те саме: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. 7); На герб князів Острозьких. Плютархус // Укр. поезія XVI ст. — К., 1987.Про нього див: Susza J. Saulus et Paulus. — Roma, 1666; Харлампович K. Западно-русск. православные школы XVI и нач. XVII в., отношение их к инословным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви. — Казань, 1899; Мицько І. З. Смотрицькі і місто Острог // Зоря комунізму (Острог). — 1984. — №83; Копреева Т. Н. Иван Федоров, Острожская Библия и Новгородский кружок книжников конца XV в. // Федоровские чтения-1981. — М., 1985; Мицько І. З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. — К., 1990; Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. — К., 1991.Я. Стратій


Див. також:

Герасим Смотрицький. Українська поезія. Кінець XVI — середина XVII ст.

ГЕРАСИМ СМОТРИЦЬКИЙ. Українська література XIV-XVI ст.

ГЕРАСИМ СМОТРИЦЬКИЙ. Українські гуманісти епохи Відродження.

ГЕРАСИМ СМОТРИЦЬКИЙ. Ключ царства небесного. Українська література XIV-XVI ст.

Герасим СМОТРИЦЬКИЙ. Ключ царства небесного, 1587 р. Переклав В. Шевчук
Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.