Попередня     Зміст     Наступна

ІМЕННИЙ ТА ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИКИ ДО ІПАТІЇВСЬКОГО ЛІТОПИСУ

Іменний покажчик

Географічний покажчик


При підготовці покажчиків були використані видання:

1. Л. Л. Муравьева, Л. Ф. Кузьмина. Именной и географический указатель к Ипатьевской летописи. Институт истории СССР АН СССР. Москва, 1975; 2001 — с исправлениями и дополнениями.

2. Літопис руський / Пер. Л. Є. Махновця. — К.: Дніпро, 1989. — С. 465-577.

3. Леонтій Войтович. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. — Л., 2000. — 649 с.


ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 1


1 Скорочення: ап. — апостол; арх-п — архієпископ; арх-т — архімандрит; бібл. — біблійний; бояр. — боярин; воєв. — воєвода; герц. — герцог; д. — дочка; єп. — єпископ; ж. — жона; імп. — імператор; імп-ця — імператриця; кн. — князь; княг. — княгиня; легенд. — легендарний; митр. — митрополит; міф. — міфологія; мон. — монастир; муч. — мученик; патр. — патріарх; св. — святий.


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я
А


Аарон (Ара, Арам, Аран, Арем), бібл. 36, 36об, 37об 6494; 98об. 6618

Аввакум (Амбакум), бібл. пророк іудейський 100об. 6619

Авдій, холмський різьб’яр по каменю 281об. 6767

Авель, бібл. 35, 35об. 6494; 54, 54об. 6527

Авер див. Євер

Авімелех, бібл. царь герарський 24об. 6463

Авраам (Аврам), бібл. 8 6360; 24об. 6463; 33об, 36, 36об. 6494; 49об, 50об. 6523; 243 6707

Аврелій (Аврільян), імп. римський 104 6622

Агамемнон, міф. царь грецький 17 6423

Агар, бібл. 36об. 6494

Агафія (Огафія), княг., д. кн. Всеволода Святославича Чермного, ж. кн. Юрія Всеволодовича 263об. 6745

Агафія (Огафья), княг., д. кн. Володимира Всеволодовича Мономаха, друга ж. кн. Всеволода Давидовича 106 6624

Агафія (Огафья), княг., д. кн. Ростислава-Михайла Мстиславича, ж. кн. новгород-сіверського Олега Святославича 187об. 6673; 188об. 6676

Агафон, папа римський 43об. 6496

Агафон, папа римський 43об. 6496

Агнеса, д. Болеслава Кривоустого, ж. Мстислава Ізяславича 171 6662

Адам, бібл. 8 6360; 27 6477; 34об. — 36, 39, 40об. 6494; 68 6582; 82об. 6601; 100об. 6619; 275 6762

Адолб (Адулб), купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Адріан I (Андріян), імп. римський 17 6423

Адріан II (Андріян), папа римський 43об. 6496

Адріян див. Андріан

Адулб див. Адолб

Адун, купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Аєпа, с. Гіргеня, хан половецький 97об. 6615; 106об. 6625

Айшевно Рушкович, кн. литовський 268об. 6754

Акаєпіда дщерь див. Гіргенева онука

Акаспид, хан половецький 97об. 6615

Аквілейський (Авлійський) патр. 248об. 6718

Акилина (Анкюлина), св. муч. 214об. 6686

Аким див. Іоаким

Акочаєвичи (Акончаєвичи — Єрм.), князі половецькі 232об. 6698

Актай, половець 267об. 6751

Актеву (Актев — Єрм.), посол кн. Олега 13 6420

Акун див. Якун

Акуш див. Якуш

Алвад Гудов (Вадгодов — Єрм.), посол від Гуди 18об. 6453

Алгуй (Алгут — Єрм.), хан ординський 297об, 299 6795

Алдан, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Александр див. Олександр

Алексій див. Олексій, Олекса

Алжьбіт (Албет — Єрм.) Кінека, княг. угорська, д. короля Андрія II, ж. ландграфа Людовіка IV 247 6715

Алтунопа (Алтунуп — Єрм.), хан половецький 93 6605; 95об. 6611

Альмош, королевич, с. Гейзи I, 96об. 6612

Амбакум див. Аввакум

Амбал див. Анбал

Амврій див. Ямврій

Амінод див. Ямінд

Аммон (Амон), бібл. 86 6604

Амос, бібл. 38об. 6494; 212 6684

Амфілохій (Анфилохий, Анфилофий — Іп., Амфилохій — X., П., Єрм.), єп. володимиро-волинський 96об. 6613; 107 6630

Ананія див. Онанія

Ананія див. Янній

Анастас (Настас) Корсунянин, священник 41об, 44 6496; 45об. 6499; 46об. 6504; 54 6526

Анастасій, патр. єрусалимський 16 6420

Анастасія див. Настасья, Настаська

Анастасія Рюриківна, ж. Гліба Святославича 219 6690

Анастасія Ярополківна, ж. Гліба Всеславича 176об. 6666

Анатолій (Анаталій), патр. константинопольський 43об. 6496

Анбал (Амбал), ясин (осетин), ключник, убийца кн. Андрія Юрійовича Боголюбського 207, 207об, 208об. 6683

Ангівлад (Иггивлад — Лавр.), купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Андай, бог литовський 280об. 6766

Андрій II, кн. галицький, король угорський, с. Бели III 229об. 6696; 230об. 6697; 231 6698; 245об. 6710; 246 6711; 246об. 6713; 247, 247об. 6716; 248, 248об. 6717, 6718; 249 6719; 249об. 6720, 6721; 254, 254об. 6734; 257об. 6737; 259, 259об. 6739

Андрій Володимирович Добрий, кн. володимиро-волинський, переяславський, с. Володимира Всеволодовича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 95 6610; 106об. 6625, 6626, 6628; 107 6631; 108 6634; 109 6636; 110, 110об. 6643; 111 6644; 113, 114 6648; 114об. 6649; 152 6658; 175 6665

Андрій Володшич, кн. полоцький, с. Володши Васильковича, внук Василька Святославича 218 6688

Андрій Всеволодович, кн. чернігівський, с. Всеволода Святославича Чермного 283 6796

Андрій Лазаревич, киянин, с. Лазаря Саковського 122 6654

Андрій Путивлич, воєв. галицький 289об. 6781

Андрій Стірлянд (Вельвен?), магістр ливонський 274 6760

Андрій Юрійович Боголюбський, кн. володимирський, с. Юрія Володимировича Долгорукого, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 124об. 6654; 140, 140об, 141об. — 142об. 6657; 143об, 144об, 146об, 147, 148об. — 149об, 151об. 6658; 152, 156, 158, 160 6659; 164об. 6660; 172, 173 6663; 176 6666; 182 6668; 183 6669; 185об. 6670; 187 6672; 187об. 6674; 191об. 6677; 194, 195 6678; 197198 6680; 199об, 200, 201 6681; 201об. — 203об, 204об, 205об, з братами 6682; 206210, 211 6683; 221 6691.

Андрій, бібл., ап. 4об, 5 ПВЛ

Андрій, бояр., двірський галицький 253об. 6733; 255 6735; 267об. 6749; 268 6753; 269об, 270, 270об. 6757; 272об. 6759; 275об. 6762; 278об, 279 6764

Андрій, воєв. чеський 275об. 6762

Андрій, кн. 220об. 6691 див. Святослав-Андріян Ігоревич

Андрій, кн., посадник кременецький 277об. 6763

Андрій, король угорський, кн. галицький, с. короля Андрія II 254, 254об, 255 6734; 256 6736; 257об. 6737; 259, 259об, 260 6739; 260об. 6740; 6741; 261 6742

Андрій, отрок кн. Данила Романовича 278об. 6764

Андрій, с. тисяцького галицького Дем’яна 288об. 6776

«Андріївна» див. Княг. ж. кн. Олега Святославича (?)

Андріян (Адріан), єпископ білгородський та юр’євський 231 6698; 242об. 6705

Андроник (Ондроник — Іп., Удальріх), король чеський 47об. 6505

Андроник I Комнин, імп. візантійський 287об. 6673

Андроник, бібл., ап. 11, 11об. 6406

Анкад, ятвяг 278 6764

Анна «Всеволожая», княг., друга ж. кн. Всеволода Ярославича 81об. 6601; 90об. 6605; 101об. 6619

Анна, бібл. 243об. 6707; 307об. 6799

Анна, княг, д. кн. Юрія Ярославича, ж. кн. Рюрика Ростиславича 242об. 6706; 243об. 6708

Анна, княг., д. кн. Мстислава Мстиславича Удатного, ж. кн. Данила Романовича 249об. 6721; 253об. 6733; 265об. 6748; 273об. 6760

Анна, царевна грецька, д. Романа II, сестра імп. візантійського Василія II и Костянтина IX, ж. кн. Володимира Святославича 42, 44 6694; 48об. 6519

Анній див. Янній

Антиох I Сотер, царь сирийський 289 6778

Антіох (Антіос) IV Єпіфан, царь сірійський 61об. 6573; 102об. 6621

Антон (тільки в X., П.), грек, єп. чернігівський 186об. 6672

Антоній Великий 58об. 6559; 68об. 6582

Антоній Печерський, засновник Києво-Печерського мон. 58об. — 59об. 6559; 71об, 72 6582

Антоній, ігумен юр’євський 77 6597

Анфілохій див. Амфілохій

Аньній див. Янній

Аполлінарій, патр. александрійський 43об. 6496

Аполлоній (Апомонитян — Єрм.) Тіанський 15об, 16 6420

Апубкар (Апубкарь — Ип, X, П., Апудиар — Єрм., Апубьксарь — Лавр.), купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Ара див. Аарон

Арам див. Аарон

Аран див. Аарон

Арбузовичі, бояри галицькі 260об. 6740

Арей, міф. 38 6494

Арем див. Аарон

Арій, св. александрійський, єретик 43, 43об. 6496

Аркадій, єп. новгородський 177об, 178 6667

Арсеній, ігумен Козьмодем’янівського мон. у Володимирі 208об, 209 6683

Артемій, єп. галицький 262об. 6743; 267 6749

Асаф див. Іоасаф

Асир, бібл. 36об. 6494

Аскольд (Яскольд — Єрм.), легенд. кн. київський 2 вступ. стаття; 9 6370, 6374; 9об. 6390

Асмуд (Асмоуадь — X, Асмоуад — П., Асмуалд — Єрм.), кормилець кн. Святослава Ігоревича 21об. 6453; 23 6454

Асуп, хан половецький 96 6611

Афанасій (Афанья) Великий, патр. александрійський 43об. 6496

Афет див. Яфет

Ахав, бібл. 51 6523

Ашик, татарин, посол Бурундая 283об. 6769

Б


Байдар, воєв. татарський 265 6748

Байдюк (Баидук — Х., П., Бяндюк — Лавр.), отрок кн. Володимира Всеволодовича Мономаха 83об. 6603

Баймур, воєв. татарський 283об. 6769

Балай, воєв. татарський 267об. 6751

«Банівна», дочка Белуша, ж. Володимира Мстиславича 148 6658, 174 6664; 190об, 191об. 6677

Банко (Бенко — Єрм.), воєв. угорський 247 6716

Барак, кн. половецький 221об. 6691

Баракчинова, ханша, ж. Угедея 271 6758

Бастий, кн. половецький 252 6732

Бастій, воєв. берендичів 192об, 194 6678; його чадь 194об. 6679; 196 6680

Батий (Батій — Єрм.), хан ординський 2, 2об, вступ. стаття; 263264 6745; 265, 265об. 6748; 267об. 6751; 270об, 271 6758; 277об. 6763; 281об. 6767

Башкорд, кн. половецький, вітчим кн. Святослава Володимировича 179 6667

Бела II Сліпий, король угорський 162об. 6660

Бела III, король угорський 229об. 6696; 230, 230об. 6697; 231 6698

Бела IV, король угорський 257об, 258 6737; 259 6739; 264об. 6746; 265, 265об. 6748; 266об. 6749; 267об. 6751, 6753; 269 6757; 271об. 6758; 273 6760; 275 6762; 277об. 6763; 279об. 6765

Белдузь (Велдузь, Велбус), хан половецький 96 6611

Белук (Беглюк), кн. половецький Беглюкові вежі 190 6676

Белуковна, д. кн. половецького Белука, ж. кн. Рюрика Ростиславича 186 6671

Белуш, бан хорватський 148 6658

Бенедикт Бор Лисий, палатин угорський 246об. 6713, 6714; 249об. 6720

Бенеш, воєв. чеський 276 6762

Беренді, торчин, овчар кн. Святополка Ізяславича 89об. 6605

Беренський й Каменецький єп. 276об. 6763

Берладник див. Іван Ростиславич

Бертольд, патр аквілейський 248об. 6718

Бечак, воєв. татарський 265 6748

Бикши, кн. литовський з Дяволтви 250об. 6723

Бирюй, воєв. татарський 265 6748

Бігбарс Акочаєвич (Бігьбарс — Х., П.), кн. половецький 232об. 6638 половці Біговарсові 258 6737

Біловолод Просович, дружинник кн. Ігоря Святославича 225 6693

Благиня, воєв. угорський Андрія II 245 6710

Блуд (Будий), воєв. київський, кормилець кн. Ярослава Володимировича Мудрого 3031 6488; 54 6526

Блус (Блюс — Єрм.) Юр’єв, воєв. кн. Володимира Васильковича 294об. 6789

Блушь (Болушь — Лавр.), кн. половецький 60об. 6563

Бокмишь (Токлишь — X., П., Токмиш — Єрм.), кн. половецький 221об. 6691

«Болгариня», п’ята ж. кн. Володимира Святославича, мати князів Бориса та Гліба 31об. 6488

Болгарський кн. 106об. 6625

Болеслав I Кондрадович, кн. мазовецький 265 6748; 267 6749; 272 6759

Болеслав I Хоробрий (Великий), король польський 47об. 6504; 54 6526; 56 6538; 58 6551

Болеслав II Сміливий, король польський 64, 64об. 6577

Болеслав II Сомовитович, кн. мазовецький 292об. 6787, 6788; 293, 293об, 294об. 6789; 295, 295об. 6790; 306об. 6798, 6799

Болеслав III Кривоустий, король польський 95 6610

Болеслав IV Кучерявий, король польський 116 6650; 117об, 118 6653, 6654; 140141 6657

Болеслав V Стидливий, король польський, кн. краковський 268 6753; 272 6759; 275276об. 6762; 277 6763; 278 6764; 285об. 6770; 287об. — 288об. 6776; 289об. 6781; 292 6787; 292об. 6788

Болеслава, княг., д. кн. Святослава Всеволодовича, ж. кн. Володимира Ярославича 188об. 6675; 229об. 6696

Болеславичі, сини короля польського Болеслава III Кривоустого 116 6650

Болоховські князі 259об. 6739; 262 6743; 266об, 267 6749

Болушь див. Блушь

Болюй, татарин 283об. 6769

Боняк ош. див. Кобяк

Боняк, хан половецький 84об, 85 6604; 93, 93об. 6605; 96об. 6613; 97 6614; 112об. 6648; 225 6693

Борза (Борзий — Єрм.), кн. литовський, брат кн. Тройдена 289 6778; 289об. 6782

Борис (Ізеболк?), гонець кн. Василька Романовича 285об. 6770

Борис-Роман Володимирович, кн. ростовський, с. Володимира Святославича та «Болгарині» 31об. 6488; 45об. 6496; 4952, 53 6523; 54об. 6527; 67 6580; 77 6595; 81об, 82 6601; 94об. 6609; 104об. 6623; 113 6648; 146об. 6658; 176об. 6667; 204 6682; 207об, 209об. Давид 6683; 220 6690; 222об. 6693; 241об, 242 6705

Борис Всеволодович, кн. городенський, с. Всеволода Давидовича, внук Давида Ігоревича 116об. 6652; 149, 150 6658; 153об, 154, 155, 156об. 6659

Борис Всеволодович, кн., с. Всеволода Юрійовича, внук Юрія Володимировича Долгорукого 227об. 6695

Борис Вячеславич, кн. тмутороканський, с. Вячеслава Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 74 6585; 74об, 75 6586

Борис Жидиславич (Жирославич), бояр. кн. Андрія Юрійовича 194 6678; 199об, 201, 203об. 6681

Борис Захарович, бояр. смоленський 189об. 6676; 214об. 6686; 218об. 6688

Борис Романович див. Мстислав-Борис Романович

Борис Юрійович, кн. білгородський, туровський, с. Юрія Володимировича Долгорукого, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 125 6654; 140, 141об. 6657; 146об, 150об. — 151об. 6658; 172 6663; 175 6665; 176об. 6667

Борис [Ярославич], кн. межибозький 261об. 6742

Борис, бояр. рязанський 210 6683

Борис, кн. друцький 238об. 6703 див. Мстислав-Борис Романович

Борис, кн. полоцький 109об. 6637 див. Рогволд-Борис Всеславич

Борис, племінник кн. Рюрика Ростиславича див. Мстислав-Борис Романович

Борис-Михаїл I, болгарський князь 8 6366

Бориславичи див. Нестор и Петро

Борко, бояр. галицький, посол 298об. 6795 див. Олов’янець

Борут, ятвяг 269 6756

Бот, воєв. угорський 251 6727

Бохміт див. Магомет

«Бояриня», ж. бояр. Нездили, теща бояр. Давида Вишатича 259 6739

«Бояриня», ж. бояр. Чюрини 228об. 6695

Бруни, купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Бруно, маґістр добжинського ордену хрестоносців 262об. 6743

Брячислав Василькович, кн. ізяславський та вітебський, с. Василька Святославича, внук Святослава Всеславича 178 6667; 181 6668; 218 6688

Брячислав Давидович, кн. ізяславський та логойський, с. Давида Всеславича, внук Всеслава Брячиславича 109 6636

Брячислав Ізяславич, кн. полоцький, с. Ізяслава Володимировича, внук Володимира Святославича 48об. 6509; 55 6529; 58 6552; 63об. 6576

Брячислав Святополкович, кн., с. Святополка Ізяславича, внук Ізяслава Ярославича 96об. 6612

Будивид, кн. литовський, с. Тройдена 306об. 6797

Будий див. Блуд

Будикид, кн. литовський, с. Тройдена 306 6797

Булевичі, князі жмудські 250об. 6723

Бурондай (Бурандай, Бурундей — Єрм.), воєв. татарський, пізн. баскак придніпровський 263об. 6745; 265 6748; 282, 282об. 6768; 283284об. 6769; богатир 285 6770

Бурчевичі див. Єлдечюк, Ізай та Осолук

Буряль, ятвяг 279 6764

Бутовит Рушкович, кн. литовський 250об. 6723

Бякоба (Бякуб — Єрм.), кн. половецький 219 6688

В


Ваал (Вал), міф. 38 6494

Вакій, бояр. волинський 89об. 6605

Валаам, бібл. 16об. 6420; 100об. 6619

Варда Фока див. Фока Варда

Варлаам, с. Яня Вишатича, ігумен Києво-Печерського мон. 59об. 6559

Варяги, вбивці кн. Бориса Володимировича 50об. 6523

Варяжко, отрок кн. Ярослава Святославича 31 6488

Василій див. Рюрик-Василій Ростиславич

Василій I Македонянин, імп. візантійський 9 6376; 10 6395

Василій II Болгаробійця, імп. візантійський, с. імп. Романа II 29 6479; 41 6495; 41об. 6496

Василій Великий, арх-т. Кесареї Кападокійської 43об. 6496

Василій Глібович, воєв. галицький 270 6757

Василій Мстиславич, кн., с. Мстислава Андрійовича, внук Андрія Юрійовича Боголюбського 197 6680

Василій Юрійович, кн. суздальський, с. Юрія Володимировича Долгорукого, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 140 6657; 165, 165об. 6660; 172 6663; 185186 6670

Василій, єп. володимиро-волинський 251об. 6731

Василій, свящ. церкви на Щековиці, арх-т Києво-Печерського мон. 220 6690; 222 6691; 242об. 6705

Василь Волкович, бояр. вишгородський 191 6677

Василь Молза, дяк у війську Мстислава Мстиславича 249об. 6721

Василь Настасич (Настасьевич — X., П.), бояр. вишгородський 191 6677

Василь Половчин, посол посол Тюнрака і Камоси Осулуковичів 125об. 6655

Василь Полочанин 120 6654

Василь, кн. козельський 263об, 264 6745

Василь, посадник володимирський Святополка Ізяславича 91об, 92, 93об. 6605

Василь, посол, киянин 91 6605

Василько Белжанин, воєв. галицький 295 6790

Василько Брячиславич (Бряцславич), кн. вітебський, с. Брячислава Васильковича, внук Василька Рогволодовича 218 6688

Василько Володимирович, с. Володимира Ярославича 229об. 6696; 231 6698

Василько (Василій) Гаврилович, воєв. володимиро-волинський 249об. 6721; 252об. 6732; 259 6739

Василько Леонович (Маричич), внук Володимира Всеволодовича Мономаха 111 6644

Василько Романович, кн. волинський, с. Романа Мстиславича, внук Мстислава Ізяславича 245 6709; 245об. 6710, 6711; 246 6712; 247об. 6716; 248об. 6717, 6718; 249 6719; 249об. 6721; 250об. 6723, 6725; 251 6729, 6731; 252 6732; 252об. 6732; 253 6733; 254об. 6734; 255 6735; 256 6736, 6737; 258об. 6738, 6741; 256об, 257, 259260 6739; 260, 261 6742; 262, 262об. 6743; 264об. 6746; 265об, 266, 266об. 6748; 266об, 267 6749; 267об. 6751; 268 6753; 268об. 6754, 6755; 269 6756; 269, 269об, 270 6757; 270об, 271 6758; 271об, 272 6759; 273 6760; 274 6761; 275, 275об. 6762; 278об, 279 6764; 280 6765; 280об. 6766; 280об, 281 6767; 282, 282об, 283 6768; 283284 6769; 285286 6770; 287, 287об. 6772, 6773; 288289 6776; 289об. 6779; 289об. 6782 (згад.)

Василько Романович, с. Романа Даниловича, кн. слонімський 293об. — 294об. 6789; 295 6790

Василько (Василій) Ростиславич, кн. теребовльський, с. Ростислава Володимировича, внук Володимира Ярославича 79об. 6600; 8890, 9192об, 93об. 6605; 94об. 6607; 106 6625; 107, 107об. 6630, 6631, 6632

Василько Святославич, кн. полоцький, с. Святослава Всеславича, внук Всеслава Брячиславича 116 6651

Василько Ярополкович (Ярополчич), кн., с. Ярополка Володимировича, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 149 6658

Василько Ярополкович (Ярополчич), кн., с. Ярополка Ізяславича, внук Ізяслава Ярославича 187об. 6673; 190, 190об. 6677; 196об. 6680

Вацлав II, король чеський, потім польський 307 6799

Велбус див. Белдузь

Велдузь див. Белдузь

Веніамін (Веньамин), бібл. патр. 36об. 6494

Веремуд (Велмуд), посол кн. Олега 12 6415; 13 6420

Верхуслава, княг., д. кн. Всеволода Мстиславича, ж. Болеслава Кучерявого 111об. 6645

Верхуслава, княг., д. кн. Всеволода Юрійовича, ж. кн. Ростислава-Михайла Рюриковича 228об, 229 6695; 234об. 6701; 243об. 6708

Веселеїл, бібл. 243 6707

Вижіик Рушкович, кн. литовський 250об. 6723

Викинт (Викикт та Викент — Єрм.), кн. жемоїтський 250об. 6723; 273об. 6760

Виржан, пробощь (можл. рижан?) 274 6760

Вишата Остромирич, воєв. новгородський 58 6551; 61 6572; 65 6579

Вишата, воєв. галицький 268 6753

Вишеслав Володимирович, кн. новгородський, перший с. Володимира Святославича та «Чехині» 31об. 6488; 45об. 6496

Вишимут (Висимот — Іп., Вишикут — Єрм.) Булевич, кн. литовський 274об. 6760; з жоною та братами 250об. 6723

Вишко (Виско — Х., П.), посадник торчеський Мстислава Ізяславича 185об. 6670

Вишлий Рушкович, кн. литовський 250об. 6723

Вишта, воєв. володимиро-волинський 295 6790

Вігілій (Вилигии), папа римський 43об. 6496

Вілікаїл (Вилквил — Єрм.), кн. Литовський 250об. 6723

Вітанович див. Юрій Вітанович

Вітомир, воєв. угорський 275об. 6710

«Владика» Перемишльський 267об. 6749

Владислав (Володислав) I Герман, король польський, с. Казимира I Лясконогого 92 6605; 95 6610

Владислав (Володислав) I, король чеський, сват кн. Ізяслава Мстиславича 140 6657

Владислав див. Володислав

Внеід, бояр. смоленський 177об. 6667; 188об. 6676

Во(й) Тихович див. Творіян Войтихович

Вовчий Хвіст, воєв. кн. Володимира Святославича 33 6492

Воїбор (Въибор) Негечевич (Генечевич — Іп.), торчин 185, 186 6670

Воїк («въ Иковъ» — Іп., Ікив — Єрм.), кн. (?) 18об. 6453

Воїст, посол от кн. (?) Воїка 18об. 6453

Войкіна, отрок Ярополка Ізяславича 76об. 6595

Войшелк (Вишелк), с. Миндовга, кн. литовський 278 6763; 280 6765; 282об. 6768; 286 6770; 286об. 6771; 287, 287об. 6772; 288, 288об, 289 6776; 295об. 6790

Волдриса (Володриса), бояр. галицький 258об. 6738

Володар Глібович, кн. мінський, с. Гліба Всеславича, внук Всеслава Брячиславича 177178 6667; 185об. 6670; 188 6675

Володар Ростиславич, кн. тмутороканський, перемишльський, с. Ростислава Володимировича, внук Володимира Ярославича 76 6589, 6591; 91, 91об, 92об, 93 6605; 94об. 6607; 106 6625; 107, 107об. 6630, 6631; 108 6632; 118 6653

Володимир Андрійович, кн. дорогобужський, с. Андрія Володимировича Доброго, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 121об. 6654; 139 6657; 149об, 151, 151об. 6658; 152, 156, 156об. 159об. 6659; 161 6660; 167об. 6661; 174об, 175 6665; 178180 6667; 180об. — 181об, 182об. 6668; 184, 184об. 6669; 185об. 6670; 188об. 6676; 190об, 191об. 6677; 193, 194 6678; 195, 195об. 6679

Володимир Василькович, кн. волинський, с. Василька Романовича, внук Романа Мстиславича 282об. 6768; 285, 285об. 6770; 287 6772; 288, 288об. 6776; 289об, 290, 290об. 6782; 291 6784; 291об, 292 6785; 292293 6787, 6788; 293294об. 6789; 294об. — 295об. 6790; 296, 296об. 6791; 297об. — 301 6795; 301306об. 67966797

Володимир (Володимирко) Володарович, кн. галицький, с. Володаря Ростиславича, внук Ростислава Володимировича 113,113об. 6648, 114 6649; 116 6650; 116об. — 177об. 6652; 118 6654; 140, 140об, 142143 6657; 145146, 147об. 148об. — 151 6658; 152, 156об. — 157об, 159, 159об, 160об. 6659; 161164, 166167 6660; 168 6661

Володимир-Іван Володимирович, с. Володимира Ярославича 229об. 6696; 231 6698

Володимир-Василій Всеволодович Мономах, кн. смоленський, чернігівський, переяславський и київський, с. Всеволода Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 2 вступ. стаття; 60 6561; 74 6584; 74об, 76 6586, 6588, 6592, 6593; 76об. 6595; 8031 6601; 83 6602; 83 6602; 83об, 84 6603; 84об, 85, 87об. 6604; 8891об, 93об. 6605; 94 6606, 6607; 94об. 6609; 95 6610; 95об, 96 6611; 96об. 6612; 97, 97об. 6614, 6617, 6618; 99100 6619; 102об. 6621; 104об. — 105об. 6623; з синами 106 6624; 106об. 6625, 6626, 6627, 6628, 6629; 107, 107об. 6631; 108 6634; 108об. 6635; 112об. 6648; 117об. 6653; 135 6656; 170 6662; 214об. 6686; 233об. 6700; 243об. 6707; 245 6709

Володимир-Дмитрій Всеволодович, кн., с. Всеволода Юрійовича, внук Юрія Володимировича Долгорукого 233об. 6700

Володимир Глібович, кн. переяславський, с. Гліба Юрійовича, внук Юрія Володимировича Долгорукого 195 6679; 198об. 6680; 216 6686; 220об, 221 6691; 222об. 6692; 225об, 226 6693; 227, 227об. 6695;

Володимир Давидович, кн. чернігівський, с. Давида Святославича, внук Святослава Ярославича 112, 112об. 6647, 6648; 114об. 6649; 115об. 6650; 116об. 117об. 6652, 6653; 118, 119об, 120, 121, 122124об. 6654; 125об. — 128, 129об. — 131об. 6655; 132135 6656; 136137об, 139, 139об. 6657; 144об, 146 6658; 152об. — 154, 157об. — 159 6659

Володимир Іванович, кн. степанський, с. Івана Глібовича 307об. 6800

Володимир-Петро Ігоревич, кн. новгород-сіверськийий, с. Ігоря-Георгія Святославича, внук Святослава Ольговича 200об. 6681; 221об. 6691; 223, 223об. 225 6693; з сином — «дитятем» 229 6695; 245об. 6710; 246 6711; 246об. 6714; 247об. 6716

Володимир Інгваревич, с. Інгваря Ярославича 257об. 6737

Володимир-Дмитрій Мстиславич, малушич, кн. володимиро-волинський, київський, с. Мстислава Володимировича, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 2 вступ. стаття; 109об. 6640; 126об, 127об. 130, 132 6655; 134об. 6656; 136об, 137, 141об. 6657; 145об, 146об. — 150об. 6658; 153об. помилк. Іп. — Ярослав, 154155, 159 6659; 161, 163 6660, 167об, 168 6661; 172173 6663; 174 6664; 174об. 6665; 176об. 6666; 179об. 6667; 186 6670; 188об. 6676; 190, 190об. з дітьми, 191, 191об. з дітьми 6677; 195, 195об. 6679; 196 6680; 201об. 6681

Володимир Мстиславич, кн., с. Мстислава Ростиславича Хороброго, внук Ростислава-Михайла Мстиславича 214об. 6686; 218об. 6688

(Володи)мир? Мстиславич, кн. берестійський, с. Мстислава Ізяславича, внук Ізяслава Мстиславича 200 6681

Володимир-Дмитрій Рюрикович, кн. київський, с. Рюрика-Василія Ростиславича, внук Ростислава Мстиславича 2 вступ. стаття; 228об. 6695; 243об. 6708; 253об. 6733; 255об, 256 6736; 259об. 6739; 260об. 6741; 261262 6742, 6743

Володимир Святополкович, кн. пінський, с. Святополка Юрійовича, 246 6712; 256 6737

Володимир I Святославич, кн. новгородський, київський, с. Святослава Ігоревича та Малуші 2 вступ. стаття; 8 6360; 26 6476; 27об. 6478; 30 6485; 30об. — 31об. 6488; 32 6489, 6490; 32об. 6591, 6492, 6493; 33об. — 34об, 39об, 40об. 6494; 41, 41об. 6495; 42, 42об, 44, 45об. 6496, 6499; 46 6500, 6501; 46об. — 47об. 6504; 48 6505; 48об. 6518, 6519, 6522; 49 6523; 57 6545; 58 6552; 198 6680; 257 6737; 275 6762

Володимир Святославич, кн. рязанський, с. Святослава Ярославича, внук Ярослава Святославича 121об. 6654; 125 6655; 185об. 6670

Володимир-Борис Святославич, кн. новгородський, чернігівський, с. Святослава Всеволодовича, внук Всеволода Ольговича 211об, 212 6684; 215об. 6686; 217об, 217, 219 6688; 219об. 6690; 225 6693; 233 6699

Володимир Юрійович, кн. муромський, с. Юрія Володимировича 201 6681

Володимир Ярославич, кн. галицький, с. Ярослава Володимировича Осмомисла, внук Володимира Володаревича 188 6675; 201 6681; 202об, 203 6682; 222 6601; 228об. 6695; 229, 229об. 6696; 231 6698; 239об, 240 6704

Володимир Ярославич, кн. новгородський, другий с. Ярослава Володимировича Мудрого, внук Володимира Святославича 55 6528; 56об. 6542; 57об. 6547, 6550; 58 6551, 6553; 60 6560; 215 6686

Володимировичі див. Ярополк Володимирович 110об. 6644

Володимировичі, сини кн. Володимира Всеволодовича Мономаха 112об. 6648

Володимирові внуки див. Ізяслав Мстиславич 134 6656

Володимирово плем’я, потомки кн. Володимира Всеволодовича Мономаха 114 6648; 126об, 130об. 6655; 216 6688; 235об, 236, 236об, 237об. 6703; 253 6732

Володимирський єп. 235об. 6703

Володислав див. Владислав

Володислав (Владислав) I Локетек, король польський, с. Казимира I Лясконогого 292об. 6788; 293 6789; 306об. 6798; 307 6799

Володислав (Владислав) II Вигнанець, король польський, с. Болеслава III Кривоустого 116 6650; 116об. 6652; 117об, 118 6653; 118об. 6654

Володислав (Владислав) III Старий Лясконогий, король польський, с. Мешка III Старого 246 6710; 256 6737

Володислав (Владислав) Оттонович (Одович) Старий, кн. великопольський 256 6737

Володислав (Владислав) Янов брат, воєв. кн. Михайла Юрійовича 199 6680; 200об. 6681; 202об. 6682

Володислав (Владислав), с. Казимира I, онук Мешка I Лясконогого, кн. польський 275об. — 276об. 6762

Володислав (Ігоревич?), кн. 18об. 6453

Володислав Вітович, бояр. галицький, противник Данила Романовича 250 6721

Володислав Воротиславич, лях, воєв., бояр. київський 188 6675; 190, 190об. 6677; 196об. 6680

Володислав Ломоносий, воєв., бояр. луцький 289об. 6781

Володислав Юрійович, бояр. галицький 257об. 6737; 259, 259об. 6739

Володислав, кормильчич, бояр. галицький 245об. 6710; 247 6716; 248 6717; 248об. 6718; 249 6719

Володислав, тисяцький галицький 267 6749; 270об. 6757

Володша Василькович, кн. полоцький, с. Василька Святославича 181 6668

Володшич див. Андрій Володшич

Волос (Велес), міф. слов. «скотій бог» 12об. 6415; 29 6479

Волпт, воєв. угорський 245об. 6710

Вонибут (Вонибуд — X., Єрм.) Рушкович (Арускович — X., Єрм.), кн. литовський 250об. 6723

Воротислав Петрович, посол кн. Володимира Рюриковича 256 6736

Воротислав, бояр. 247об. 6716

Воротислав, киянин (его двор в Києві) 22 6453

Воротислав, тисяцкии кн. Андрія Володимировича 109 6636

Воротиславський кн. 289об. 6781

Ворш (Воржь), воєв. польський 269об. 6757; 288 6776

Всеволод Володимирович, кн. волинський, с. Володимира Святославича и Рогніди Рогволодівни 31об. 6488; 45об. 6496

Всеволод-Симеон Володимирович, кн. чернігівський, с. Володимира Ігоревича 246об. 6714

Всеволод Всеволодович, кн. червенський, белзький, с. Всеволода Мстиславича, 247об. 6716

Всеволод Глібович, кн. ізяславський, с. Гліба Всеславича, внук Всеслава Брячиславича 177, 178 6667

Всеволод Глібович, кн. пронський, с. Гліба Ростиславича 213об. 6685

Всеволод Давидович, кн. муромський, с. Давида Святославича, внук Святослава Ярославича 106 6624; 107об. 6632

Всеволод (Всеволодко) Давидович, кн. городенський, с. Давида Ігоревича, внук Ігоря Ярославича 106 6624; 109 6636; 109об. 6640; 114об. 6649; 117об. 6652

Всеволод Мстиславич, кн. белзький, с. Мстислава Ізяславича, внук Ізяслава Мстиславича 229об, 230 6696; 235об. 6703; 258об. 6738

Всеволод-Гавриїл Мстиславич, кн. новгородський, псковський, с. Мстислава Володимировича, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 2 вступ. стаття; 106 6625; 109об. 6636, 6639, 6640; 110 6641; 111об. 6645, 6646; 215 6686

Всеволод-Петро Мстиславич, кн. псковський, новгородський, смоленський, с. Мстислава Романовича 252 6732

Всеволод Олександрович, кн. белзький, с. Олександра Всеволодовича 268 6753; 270 6757

Всеволод-Кирило Ольгович, кн. чернігівський, київський, с. Олега Святославича, внук Святослава Ярославича 2 вступ. стаття; 108об, 109 6636; 110, 110об, з братами 111 6643, 6644; 111об, 112 6647; 112об, 113, 113об, 114 6648; 114об. 6649; 115, 115об. 6650; 116 6651; 116об, 117 6652; 117об. 6653; 118120, 121, 121об. 6654; 191об. 6677; 215об. 6686; 235 6702

Всеволод Святославич, кн. трубчевський, с. Святослава Ольговича, внук Олега Святославича 181 6668; 187 6672; 192об. 6678; 211 6683; 216, 217, 218 6688; 220об, 221об. 6691; 223225 6693; 233 6699; 235 6702; 239об. 6704

Всеволод-Данило Святославич Чермний, кн. київський, с. Святослава Всеволодовича, внук Всеволода Ольговича 215об. 6686; 220об. 6691; 233 6699; 248об. 6719

Всеволод Юрійович, с. Юрія Всеволодовича, кн. новгородський, торжоцький, «шурін» Василька Романовича 257 6737; 263, 263об. 6745

Всеволод-Дмитрій Юрійович Велике Гніздо, кн. володимирський, с. Юрія Володимировича Долгорукого, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 186 6670; 194 6678; 200об. 6681; 202об. — 204 6682; 210 6683; 211об, 212 6684; 213об, 214 6685; 215об. 6686; 216, 216об, 217об, 219 6688; 219об. 6689; 220об, 222 6691; 228об, 229 6695; 231, 232 6698; 233об. 6700; 234об. 6701; 235 6702; 235об. — 236об, 237об, 238 6703; 239241 6704; 242об. 6705

Всеволод Ярославич, кн. луцький, с. Ярослава Ізяславича, внук Ізяслава Мстиславича 188об. 6675; 216об. 6688; 221 6691

Всеволод Ярославич, кн. переяславський, київський, п’ятий с. Ярослава Володимировича Мудрого, внук Володимира Святославича 2 вступ. стаття; 56 6538; 60 6561; 60об. 6562, 6563, 6567; 61 6568, 6569; 62 6575; 62об, 63об. 6576; 64, 64об. 6577, 6578, помилк. Всеслав; 67 6580; 67об. 6581; 74 6584, 6585; 74об, 75 6586; 76 6587, 6588, 6592, 6593; 76об. 6594, 6595; 77 6596; 79об. 80об, 81об. 6601; 85об. 6604; 88 6605; 95 6610; 97об. 6616, 6617; 102 6620; 243 6707

«Всеволожая» див. Анна «Всеволожая»

Всеслав Брячиславич, кн. полоцький, с. Брячислава Ізяславича, внук Ізяслава Володимировича 58 6552; 61 6573; 62 6575; 62об, 63об, 64 6576; 64об. 6577; 71об. 6582; 75 6586; 94об. 6600; 128 6655

Всеслав Василькович, кн. вітебський, с. Василька Святославича 182 6668; 185об. 6670; 188 6675; 210об. 6683; 214об. 6686; 218 6688

Всеслав Ізяславич, кн., с. Ізяслава Володимировича, внук Володимира Святославича 48об. 6511

Всеслав Микулич, кн., с. Микули Володшича, внук Володши Васильковича 218 6688

Всеслава, княг., д. кн. Рюрика Ростиславича, ж. кн. Ярослава Глібовича 243 6707

Вуєфаст, посол кн. Святослава Ігоревича 18 6453

Вузлев (Вузелев), купец, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Вятко (Вяток), брат Радима, легенд. родонач. вятичів 6 ПВЛ

Вячеслав Володимирович, кн. смоленський, туровський, с. Володимира Всеволодовича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 87об. 6604; 94об. 6610; 97 6614; 103 6621; 105об, 106 6624; 108 6634; 109 6636; 110 6642; 111 6644; 112, 112об. 6647; 113, 113об. 6648; 114об. — 115об. 6650; 116об, 117 6652; 118, 121об. 6654; 130об. 6655; 132 6656; 140об, 141, 141об, 142, 142об, 143 6657; 143об. — 146, 151об. 6658; 152160об. 6659; 161, 163об, 164об. 166 6660; 167об. 6661; 168об. — 171 6662

Вячеслав Лисий, посол польський 246 6711

Вячеслав Товстий, бояр. галицький 247об. 6716; 248об. 6717

Вячеслав Ярополкович (Ярополчич), кн., с. Ярополка Ізяславича, внук Ізяслава Ярославича 95об. 6611; 96об. 6612

Вячеслав Ярославич, кн. клечеський, с. Ярослава (Ярославця) Святополковича, внук Святополка Ізяславича 109 6636

Вячеслав Ярославич, кн. смоленський, шостий с. Ярослава Володимировича Мудрого, внук Володимира Святославича 56об. 6542; 60об. 6562, 6563, 6565

Вячеслав, бояр. володимиро-волинський 248 6716; 255 6735

«Вячеславлі внуки» — внуки кн. Вячеслава Володимировича 172 6663

Г


Гавриїл, бібл. 37, 40 6494; 56об. 6545; 100об. 6619

Гаврилко Іславич (Ізяславич — X., П.), киянин 192об. 6678

Гаврило Васильович, посол Володимира Андрійовича 178 6667

Гаврило Душилович (Бушилович — Єрм.), воєв. володимиро-волинський 249об. 6721; 255 6735

Гаврило Іворович (Воронич — Єрм.), воєв. галицький 250 6721

Гад, бібл. патр. 36об. 6494

Гаріх, єп. порунський (бруннський, торунський?), посол німецький 273 6760

Гедеон, бібл. 40об. 6494; 55 6527; 86 6604

Гейза II, король угорський, зять кн. Ізяслава Мстиславича 139об. — 141 6657; 147148об. 6658; 152об, 160об. 6659; 161164, 166, 166об. 6660; 173об. 6663; 174 6664; 178 6667

Генрік (Індріх — Іп., X., П., Індіх, Адрех — Єрм.), кн. польський, с. короля Болеслава III Кривоустого 140141 6657

Генрік II Побожний (Индрихович — Іп.), кн. вратиславський 264об. 6746

Генрік IV Пробус (Адріх — Андріх, Індрих), кн. вратиславський 289об. 6781; 306об. 6798; 307 6799

Генріх Бруннський див. Гаріх

Георгій див. Юрій

Георгій (Гюрята — Іп., Гурта — X., П.) Семкович, бояр. київський 186об. 6672

Георгій I Правовірний, патр. константинопольський 43об. 6496

Георгій Амартол, історик візантійський 6об. ПВЛ

Георгій Побідоносець, легенд. муч. 252 6659; 241 6705; 302об. 6796; 305 6797

Георгій Шимонович (Симонович), тисяцький, бояр. ростовський 109об. 6638

Георгій, митр. київський 59об. 6559; 67 6580; 67об. 6581

Георгій, угрин, брат Мойсея, отрок кн. Бориса Володимировича 50об. 6523

Герборт (Гербут — Єрм.), німець, воєв. чеський 276об. 6721

Герман, ігумен Спасського мон. у Києві 67 6580

Гермес, міф. 104 6622

Гертруда, княг., д. Генріха Бабенберга, ж. кн. Романа Даниловича 275 6762; 279об. 6765

Гефест, міф. 104, 104об. 6622

Гіда (Гіта Уессекська) див. княг. ж. кн. Володимира Всеволодовича Мономаха

Гіргенева онука, Аєпіна дочка 97об. 6615

Гліб див. також Уліб

Гліб, кн. волковийський 278 6764; 282об. 6768

Гліб Васильович, воєв. галицький 250 6721

Гліб Володимирович, кн. рязанський, с. Володимира Глібовича, внук Гліба Юрійовича 238, 238об. 6703

Гліб-Давид Володимирович, кн. муромський, с. Володимира Святославича та «Болгарині» 31об. 6488; 45об. 6496; 5152, 53 6523; 67 6579, 6580; 77 6595; 81об, 82 6601; 94об. 6609; 104об. 6023; 113 6648; 128 6655; 146об. 6658; 176об. 6667; 204 6682; 209об. 6683; 241об, 242 6705

Гліб Всеволодович (Всеволодкович), кн. переяславський, с. Всеволода (Всеволодка) Давидовича, внук Давида Ігоревича 116об. 6652; 188об. 6676

Гліб Всеславич, кн. мінський, полоцький, с. Всеслава Брячиславича, внук Брячислава Ізяславича 96об. 6612; 97об. 6616; 105 6623; 105об, з дітьми 106 6624; 106об. 6625, 6627

Гліб Зеремійович (Зереявич, Зерміевич — Єрм.), бояр. пересопницький, воєв. 249 6719; 250 6721; 254об. 6734; 255об. 6735; 259об. 6739; 260 6740; 261 6742

Гліб Олександрович, кн. степанський, с. Олександра Глібовича, внук Гліба Юрійовича? 307об. 6800

Гліб Поткович, бояр. бузький 248об. 6717

Гліб Ракошич, бояр. київський 178об. 6667

Гліб Рогволодович, кн. друцький, с. Рогволода Рогволодовича, внук Рогволода Всеславича 218 6688

Гліб Ростиславич, кн. друцький, с. Ростислава Глібовича, внук Гліба Всеславича 177 6667

Гліб Ростиславич, кн. рязанський, с. Ростислава Ярославича, внук Ярослава Святославича 118 6653; 191об. 6677; з сином 201 6681; 210 6683; 212 6684; 213об, 214 6685

Гліб Ростиславич, кн. смоленський, с. Романа Мстиславича, внук Мстислава Романовича 290 6782

Гліб Святославич, кн. тмутороканський, новгородський, с. Святослава Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 61 6572, 6573; 66об, 67 6579; 69 6582; 74 6586

Гліб-Пахомій Святославич, кн. переяславський, с. Святослава Всеволодовича, внук Всеволода Ольговича 216, 216об, 217об, 219 6688, 6690; 221 6691; 230 6697; 232, 233 6698; 240 6704

Гліб Судилович, бояр. галицький 250 6721

Гліб Тирійович, кн. половецький 220 6691, 6693

Гліб Юрійович, кн. переяславський, київський, с. Юрія Володимировича Долгорукого, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 2 вступ. стаття; 125 6654; 126, 130132 6655; 132об, 133 6656; 140 6657; 143об, 144, 147, 152 6658; 160, 160об. 6659; 168об, 169об. — 171об. 6662; 172, 173 6663; 179об. 6667; 184 6669; 188об. 6676; 192об, 193, 194 6678; 194об. 6679; 196, 196об, 198, з братами 198об. 6680; 200об. 6681; 202 6682

Гліб Юрійович, кн. туровський, с. Юрія Ярославича, внук Ярослава Святополковича 221 6691; 228об. 6695; 239 6703

Глібівці див. Гліб Юрійович

«Глібовая» див. Княг., д. кн. Ярополка Ізяславича

Гомер (Омир), давньогрецький поет 260об, 261 6741

Гомол, купець, посол кн. Ігоря до греків л. 18об. 6453

Гордята, бояр. київський, його двір 22 6453

Горін, воєв. новгород-сіверський 125об. 6655

Городенські князі 209об. 6682

Горясір, убивця кн. Гліба Володимировича 51об. 6523; 207об. 6683

«Грекиня», ж. кн. Ярополка Святославича 30 6485; 31, 31об. 6488

Грецька цариця, ж. кн. Всеволода Ярославича, мати кн. Володимира Всеволодовича Мономаха 60 6561

Григорій Богослов, патр. константинопольський 43об. 6496

Григорій Васильович, бояр. галицький, двірський 261об. 6742; 262об. 6743; 266, 266об. 6748

Григорій Хотович, тисяцький київський 196 6680; 202 6682

Григорій, ігумен Андріївського (Янчиного) мон. у Києві 105 6623; 108об. 6636

Григорій, ігумен в Полонному 286 6770; 288об. 6776

Григорій, ксьондз люблінський 288 6776

Грім, посол от кн.? Сфірки Улібовича 18об. 6453

Гуди, кн.? руський 18об. 6453

Гуди, посол кн. Олега 13 6420

Гунар (Нунар — Єрм.), кн.? руський 18об. 6453

Гунастр (Гунастру — Єрм.), купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Гурята Роговичь (Гуря Тарогович — X., П.), новгородець 86 6604

«Гюргевая» див. Княг., д. хана Аєпи Осінева

Гюргі, Гюргій див. Юрий, Георгій

Гюрята див. Георгій Семкович

Д


Дав’ят (Довьят — X., П., Довнят — Єрм.), кн. литовський 250об. 6723

Давид, бібл. 8 6360; 24об. 6463; 27 6477; 30об. 6488; 38, 39об. 6494; 45, 45об. 6496; 47 6504; 51об. 6523; 68 6582; 98 6618; 104об. 6622; 206об. 6683; 241об, 243 6705; 304 6797

Давид Боринич, воєв. (?) київський 191 6677

Давид Вишатич, бояр. галицький 259 6739

Давид Всеславич, кн. полоцький, с. Всеслава Брячиславича, внук Брячислава Ізяславича 96об. 6612; 109об. 6636; 112об. 6648

Давид Ігоревич, кн. тмутороканський, дорогобузький й володимирський, с. Ігоря Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 76 6589, 6591, 6592, 6593; 8893об. 6605; 94, 94об. 6607; 102 6680

Давид Ольгович, кн., с. Олега Святославича, внук Святослава Всеволодовича 231об. 6698; 233 6690; 238 6703

Давид Радило, бояр. вишгородський, тисяцький 190об. 6677

Давид Ростиславич, кн. вишгородський, смоленський, с. Ростислава Мстиславича, внук Мстислава Володимировича 182об. 6669; 185об. 6670; 187об. 6673; 188об. 6675; 188об. 6676; 190191об. 6677; 192194 6678; 195об. 6679; 196, 196об. 6680; 200, 201об. 6681; 202об. — 204 6682; 213 6685; 214об. 6686; 216, 216об, 218 6688; 222 6691; 225об, 226 6695; 230 6697; 232 6698; 234об. 6701; 235об, 237об. 238об. 6703; 239240об. 6704; 241, 241об, 242 6705

Давид Святославич, кн. новгородський, смоленський, чернігівський, с. Святослава Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 84 6603; 84об, 86об. 6604; 88, 9093об. 6605; 94, 94об. 6606, 6607, 6609; 95об. 6611; 97об. 6614, 6618; 99об, 100 6619; 102 6620; 104об. — 105об. 6623; 105об. 6624; 106 6625; 107 6631; 160об. 6659

Давид Ярославич (Ярунович — Лавр.), бояр. київський, тисяцький 111 6644

Давидовичі, сини кн. Давида Святославича 118, 118об. 6654

Даждьбог (Сонце), міф. бог слов’янський 30 6488; 104об. 6622

Дамас, папа римський 43об. 6496

Даміан (Дем’ян), єп. юр’євський й канівський 125об. 6655; 170 6662

Дан, бібл. патр. 36об. 6494

Даниїл (Валтасар), бібл. 24об. 6463; 68 6582; 100об. — 101об. 6619

Даниїл (Паломник?), єп. юр’євський 103 6621; 105 6623; 107 6630

Даниїл, священник, духівник Мстислава Ізяславича 192об. 6678

Данило, кн. половецький 221об. 6691

Данило Великий, бояр. київський 121 6654

Данило Мстиславич, кн. галицький, с. Мстислава Даниловича, внук Данила Романовича 293 6788

Данило Нажирович (Жирович — X., П.), с. Нажира Переясловича (?), воєв. галицький 262 6743

Данило Романович, кн. галицький, с. Романа Мстиславича, внук Мстислава Ізяславича 245 6709; 245об. 6710; 246 6711, 6712; 246об, 247 6714; 247, 248 6716; 248об. 6717, 6718; 249 6719; 249об, 250 6720, 6721; 250об. 6723, 6725; 251 6727; 251об. 6729, 6731; 252, 252об. — 253 6732; 253, 253об. 6733; 254об, 255 6734; 255, 255об. 6735; 256 6736; 256об, 257258 6737; 258об. 6738; 258об. — 260 6739; 260об. 6740, 6741; 261, 261об. 6742; 262263 6743; 264, 264об. 6746; 265266об. 6748; 266об. — 267об. 6749; 267об. — 268об. 6753; 268об. — 282 6754, 6755, 6756; 269270об. 6757; 268об. — 272 6758; 272об, 273 6759; 273274об. 6760; 275 6761; 275276об. 6762; 276об. — 278 6763; 278279 6764; 279об. — 280 6765; 280, 280об. 6766; 280об. — 282 6767; 282283 6768; 283, 283об. 6769; 285286 6770; 287 6772

Данило Стовпник 303об. 6797

Дарій III Кодоман, царь перський 98 6618

Девгеневич див. Лев Діоген

Дедильц (Детинц — Єрм.), бояр. рязанський 210 6683

Дем’ян див. Даміан

Демесник (Деместник — Х., П.), киянин, його двір у Києві 22 6453

Демьян, ієромонах Києво-Печерського мон. 70 6582

Демьян, тисяцький, бояр. галицький 247об. 6716; 249 6719; 251 6727; 251об. 6729; 253об. 6733; 255 6735; 257258 6737; 258об. 6738; 259, 260 6739

«Держатель», намістник Дорогичина 266 6748

Держикрай Володиславич, воєв., бояр. галицький 252 6732

Держислав Абрамович, бояр. польський 251об. 6729

Диверикз, Дивирикс, міф. бог литовський 274 6760; 280об. 6766

Діаниш (Дьяниш, Даниш), воєв. угорський 260об. 6741; 261 6742

Діонісій, єп. полоцький 220об. 6691

Діонісій, ігумен чернігівський 237об. 6703

Діонісій, новгородець, паломник 110 6642

Діонісій Павлович, воєв. галицький 280 6765

Діоскор, патр. александрійський, монофізит 43 6496

Дір (Дирд — Іп., Дирь, Динарь — X.), легенд. кн. київський 2 вступ. стаття; 9 6370, 6374; 9об. 6390

Дмитрієвна, княг., д. посадника новгородського Дмитра Завидовича, ж. кн. Мстислава Володимировича 107 6630; 129 6655; 170 6662; 173об. 6663; 174 6664

Дмитрій Солунський (Селунський) 12 6415

Дмитро (Дмитр), бояр. угорський 251 6727

Дмитро (Дмитр), бояр. угорський 272 6759

Дмитро, бояр. галицький, тисяцький 249об, 250 6721

Дмитро, конюх кн. Давида Ігоревича 89об. 6605

Дмитро, намісник київський 264 6746; 265, 265об. 6748

Дмитро Єйкович, бояр. київський 270об. 6758

Дмитро Жирославич, бояр. київський, с. Жирослава Нажировича 122 6654

Дмитро Завидович, посадник новгородський, с. Завида Дмитровича 107 6630

Дмитро (Дмитр) Іворович, воєв., боярин переяславський 97об. 6617

Дмитро Хоробрий, воєв., бояр. київський 194об. 6679

Добринин, парубок галицький 251 6727

Добриня Рагуйлович (Ругаилович — X., П.), посадник новгородський 87 6604

Добриня, бояр. київський, вуйко кн. Володимира Святославича 27об. 6478; 31об. 6488; 33 6493; 54 6524

Доброгость, бояр. червенський (?) 246об. 6713

Доброслав (Суддич?), бояр. галицький 261, 261об. 6742; 266, 266об. 6748; див. Суддич

Дов’ял (Довят — Єрм.), кн. литовський 250об. 6723

Дов’ят див. Дав’ят

Довмонт (Домонт), кн. литовський 286 6770; 286об. 6771

Довспрунк (Довспруик — X., П., Єрм.), кн. литовський 250об. 6723

Доман, путивлець 276об. 6753

Доміціан (Деметьян — Іп., Деметіан — Х., П.), імп. римський 15об. 6420

Домнин, патр. антіохійський 43об. 6496

Дор, ятвяг 279 6764

Дорожай, бояр. суздальський 219об. 6690

Дочка Лота, бібл. 86 6604

Дунай, бояр. володимиро-волинський 293об, 294, 294об. 6789; 295 6790; 301 6795

Дюрга, Дюргій див. Юрій

Е


Евьтухій див. Євтихій

Ездра, бібл. 39об. 6494

Екберт Меранський, брат королеви Гертруди 247 6715

Елевферій (Елеуферій), муч. 20 6453

Еремія див. Гермес

Еупраксія див. Євпраксія

Еустафій див. Євстафій

Еуфимій див. Євфимій

Ефіопська (Савська) цариця 24об. 6463
Є


Єва (Євга), бібл. 35об, 40об. 6494

Євагрій Понтійський, єретик, послідовник Орігена 43 6498

Євер (Авер), бібл. 35об. 6494

Євліск див. Єрліск

Євпраксія (Еупраксія — X., П.), імп-ця, д. кн. Всеволода Ярославича, ж. імп. Генриха IV Штаденського 97 6614; 97об. 6617

Євсевій Памфіл, історик 275 6762

Євсигній (Євсевій, Євьсеній, Євсегеній), єп. володимиро-волинський 298об. — 299об. 6795; 303об, 305, 305об. 6797

Євстафій див. Остафій

Євстафій (Єустафій) Мстиславич, кн., с. Мстислава Володимировича, внук Володимира Святославича 56 6541

Євтихій, монофізит 43 6496

Євтихій (Евьтухій), патр. константинопольський 43об. 6496

Євфимій (Еуфимій), бібл. 68об. 6582

Євфимій (Еуфимій, Іефимій), єп. переяславський 114 6649; 119об, 124об. 6654; 125об. 6655; 140 6657

Євфимія (Офимья — Іп., Еуфими — X., П.), імп-ця, д. кн. Гліба Святославича, ж. імп. Олексія IV Ангела 235 6702

Євфимія (Офимья), королева, д. кн. Володимира Всеволодовича Мономаха, ж. короля Коломана II 102 6620; 111об. 6647

Єгрі, посол від кн. Єрліска до греків 18об. 6453

Єдивид, кн. литовський 273об. 6770; 275об. 6762

Єдивіл, кн. литовський 250об. 6723

Єзекій, бібл. 74 6583

Єкатерина див. Катерина

Єлдечюк (Елдючюк — X., Елдючик — П.), кн. половецький, бурчевич 225 6693

Єлена див. Олена

Єлович (Еловит — Лавр.), убивця кн. Бориса Володимировича 50об. 6523 див. Талець

Єлтут (Елтул — Єрм.), брат хана Кончака, кн. половецький 219 6688

Єльбіх див. Ольбіг

Єльцичь див. Тудор Єлчич

Єміг, купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Єнох, бібл. 24об. 6463

Єпіфаній, єп. кіпрський 98 6618; 101 6619

Єрдивил, кн. жемоїтський 250об. 6723

Єреген див. Оріген

Єремія (Ієремія — X., П.), чернець Києво-Печерського мон. 70 6582

Єремія бібл. див. Ієремия

Єрина див. Катерина

Єрліск (Євлиск — Лавр.), кн. 18об. 6453

Єтебич, кн. половецький 224 6693

Єтон, кн.(?) 18об. 6453

Єфрем (Офрем — Іп.), ігумен Богородицького мон. у Чернігові 214 6685

Єфрем, митр. київський, єп. переяславський 77об. 6598; 78 6599; 87 6604

Єфрем, митр. переяславський 107об. 6632

Єфросинія (Ефросенья) — Ізмарагд, княжна, д. кн. Ростислава Рюриковича 242об. 6706

Єшимут (Нешимут — Єрм.), посол татарський 291 6785

Ж


Жалошь Пурський (єп. зальцбурзький?), посол німецький 273 6760

Желислав (Жилислав), воєв. володимиро-волинський 285 6770; 289об. 6781; 293об. — 294об. 6789; 295 6790

Живинбуд (Живубуд — Єрм.), кн. литовський 250об. 6723

Жидята див. Лука Жидята

Жирослав, бояр. галицький 251 6727; 253об. — 254об. 6734

Жирослав, воєв. кн. Данила Романовича 270об. 6757

Жирослав (Жилослав — Єрм.), бояр. 131об. 6655; 141об. 6657; 172 6663 див. Жирослав Нажирович

Жирослав Васильович, бояр. володимиро-волинський 178 6667

Жирослав Іванкович (Яванкович), посадник в Турові, посол 121об. 6654; 178 6667

Жирослав Нажирович, воєв. київський 181 6668

З


Завид, бояр. київський 191об. 6677

Завулон, бібл. 36об. 6494

Замврій див. Ямврій

Захарія, бібл. 39об. 6494

Збислав (Сбислав — Іп., Собислав — Єрм.) Жирославич, бояр. київський 194об. 6679

Збислав (Сбислав) Станиславич, бояр. галицький, брат Іванка Станиславича 248об. 6717; 262 6742

Збислава (Сбислава — Іп.), королева, д. кн. Святополка Ізяславича, ж. короля Болеслава III 95 6610

Збислава-Пелагія (Сбислава Полагья — Іп., Полагіа — Х., П.), княжна, д. кн. Всеволода Юрійовича 216 6686

Звенислава, королева, д. кн. Всеволода Ольговича, ж. короля Болеслава Високого 116 6650

Здеслав (Сдеслав) Жирославич, воєв. київський, с. Жирослава Нажировича 218об. 6688; 234об. 6701

Земовит (Самовит, Семовит) I, кн. мазовецький, с. кн. Конрада I 272, 272об. 6759; 277 6763; 278, 279 6764; 285 6770

Земовитовичі, сини кн. Земовита I 292об. 6788

Земомисл (Земпомисл — Єрм.), кн. польський, с. Казимира I 292об. 6788

Зернько, воїн 247об. 6716

Зоровавель (Зовавель — Іп.), бібл. 244об. 6708

І


Іаков див. Яків

Іафет див. Яфет

Іван див. Іванко, Іоанн

Іван, писець договору Олега 911 г. 15 6420

Іван (Ігор) Василькович, кн. галицький, с. Василька Ростиславича, внук Ростислава Володимировича 113, 113об. 6648; 114 6649

Іван Воїн (Воиник), св. муч. Іоанн Стратилат 221об. 6691

Іван Всеволодович, кн. стародубський, с. Всеволода Юрійовича, внук Юрія Володимировича Долгорукого 242об. 6705

Іван Глібович, кн. степанський, с. Гліба Олександровича, внук Олександра Глібовича 307об. 6800

Іван (Іоанн — X., П.) Войтишич, воєв. кн. Володимира Всеволодовича Мономаха 106 6624; 109 6636; 113об. 6648; 119об. — 120об. 6654

Іван Дмитрійович, бояр. київський 252об. 6732

Іван Жирославич, бояр. київський 74об. 6586

Іван Лекин, воєв. угорський 251 6727

Іван Михалкович, с. Михалка Глібовича, воєв. володимиро-волинський 255 6735; 258об. 6738

Іван Мстиславич, кн. лучький, чорторийський, с. Мстислава Ярославича Німого, внук Ярослава Ізяславича 255 6734

Іван Радославич (Радьславич — Іп., Радославич — X., П.), бояр. чернігівський (?) 187 6672

Іван (Іванко) Ростиславич, кн., прозв. Берладник (Беладник — Єрм.), с. Ростислава Васильковича, внук Василька Ростиславича 117 6652; 121об, 124об. 6654; 175, 175об. 6665; 178, 178об. 6667; 181об. 6668; 185об. 6670

Іван (Іванко — Х. П.) Ручечник, бояр. смоленський 180 6667

Іван Творимирич, бояр. київський, воєв. кн. Ярослава Володимировича Мудрого 57об. 6551

Іван Халдійович, бояр. звенигородський, воєв. 118об. 6654

Іван Юрійович, кн. туровський, с. Юрія Ярославича, внук Ярослава Святополковича помилк. Ярославич 188об. 6676; 193 6678

Іван Ярославич див. Іван Юрійович

Іванко див. Іван

Іванко, тисяцький туровський кн. Вячеслава Володимировича 109 6636

Іванко Захарович (Захарьич — Іп., Іван Захаріин — X., П.), бояр. київський, воєв. 96об. 6614

Іванко Станиславич, бояр. бузький, брат Збислава Станиславича 248об. 6717

Іванко Творимирич, бояр. київський, воєв. Мстислава Ізяславича 194об. 6679

Іванко Фролович (Флиорович — Єрм.), бояр. київський, «покладник» кн. Ростислава Мстиславича 189об. 6676

Іванко Юрійович, кн. курський, с. Юрія Володимировича Долгорукого, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 122об, 123, 124об, 125 6654

Івор, посол кн. Ігоря до греків 18 6453

Івор Мирославич, воєв. рязанський 217об. 6688

Івор Молибожич, бояр. галицький 266 6748

Івор Юрійович (Гюргевич), син Юрія Мирославича, «Мирослава внук», бояр. київський 121 6654

Іггівлад див. Ангівлад

Ігелд див. Інгелд

Ігнат, чернець Києво-Печерського мон. 60 6582

Ігор (Рюрикович?), кн. руський 2 вступ. стаття; 8 6360; 9об. 6387, 6390; 11об. 6411, 6415; 16об. 6421, 6422, 6423; 17 6428, 6449; 17об. 6450, 6452; 18, 18об, 20об. — 21об. 6453

Ігор, племінник-«нетій» кн. Ігоря 18 6453

Ігор Ольгович, кн. київський, с. Олега Святославича, внук Святослава Ярославича 112об. 6648; 114об. 6649; 115, 115об. 6650; 116об, 117 6652; 117об, 118 6653; 118122об, 123об, 124 6654; 126об. — 130 6655; 133, 133об. 6656; 137 6657; 148, 151об. 6658; 155об. 6659

Ігор-Георгій Святославич, кн. новгород-сіверськийий, с. Святослава Ольговича, внук Олега Святославича 153 6659; 178об. 6667; 194 6678; 200об. 6681; 202, 204 6682; 211 6683; 216 6686; 216об, 217, 218219 6688; 220об, 221об, 222 6691; 223227 6693; 231об. 6698; 233 з братами 6699; 235 6702; 239об. 6704; 242об. 6706

Ігор Ярославич, кн. волинський, смоленський, с. Ярослава Володимировича Мудрого, внук Володимира Святославича 60об. 6563; 61 6568

Ігумен Михайлівського Видубицького мон. у Києві 270об. 6758

Ігумен Святої Гори, див. геогр. покажчик Афон 58об. 6559

Ігуменя Лазарева мон. у Києві 103об. 6621

Ієв див. Іов

Ієзекіїль (Іезекіль — Іп., Іезекеиль — X.), бібл. 38об. 6494

Ієзекій див. Єзекія

Ієремія (Єремея — П.), бібл. 104 6622

Ієремія див. Єремія

Ієровоам (Ровоам, Єровоам — X., Іп.), бібл. 38 6494

Ізай Белукович (Билюкович — Іп.), кн. половецький 221об. 6691

Ізай Бурчевич, кн. половецький, брат Осулука Бурчевича 233об. 6701

Ізбигнів Івачевич, бояр. галицький 162 6660

Ізеболк (Борис Ізеболк? див.), гонець кн. Василька Романовича 285об. 6770

Ізмаїл, бібл. 36об. 6494; 85об, 86 6604

Ізяслав, кн. свислочський 278 6764

Ізяслав Андрійович, кн., с. Андрія Юрійовича Боголюбського, внук Юрія Володимировича Долгорукого 182 6608; 187 6672

Ізяслав Володимирович, кн. курський, муромський, с. Володимира Всеволодовича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 84 6603; 86об, 87 6604

Ізяслав Володимирович, кн. полоцький, с. Володимира Святославича та Рогніди Рогволодовни 2 вступ. стаття; 31об. 6488; 45об. 6496; 48об. 6509; 58 6552

Ізяслав Володимирович, кн. теребовельський, с. Володимира Ігоревича, внук Ігоря Святославича 246об. 6714; 247об. 6716

Ізяслав Глібович, кн. чернігівський, с. Гліба Ольговича, внук Олега Святославича л. 110 6642

Ізяслав Глібович, кн., с. Гліба Юрійовича, внук Юрія Володимировича Долгорукого 204 6682; 219об. 6690; 227об. 6695

Ізяслав Давидович, кн. чернігівський, київський, с. Давида Святославича, внук Святослава Ярославича 2 вступ. стаття; 113 6648; 115116 6650; 117об. 6653; 118, 118об, 119об, 129, 121, 122124 6654; 125об. — 128, 129об, 130об. — 131об. 6655; 132, 133134об. 6656; 136об. — 138, 139 6657; 144об, 146 6658; 152об. — 154об, 158об, 159, 160об. 6659; 161, 164об, 165166 6660; 167об. 6661; 168об. 169об, 170об. — 171об. 6662; 172173 6663; 174 6664; 174об. 6665; 175об, з дітьми 176 6666; 178180 6667; 181, 181об, 182 6668; 183об, з братами 184 6669; 185, 186 6670

Ізяслав Давидович, кн., с. Давида Ростиславича, внук Ростислава Мстиславича 221 6691

Ізяслав Микулич, кн. новогородокський, с. Микули Володшича 218 6688

Ізяслав Мстиславич, кн. київський, с. Мстислава Романовича, внук Романа Ростиславича 254, 254об. 6734; 260об, 261 6741; 261об. 262 6742; 262 6743; 277об. 6763

Ізяслав Мстиславич, кн. курський, переяславський, володимиро-волинський, київський, с. Мстислава Володимировича, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 2 вступ. стаття; 109 6636; 109об. 6639, 6640; 110об. 6641, 6643, 6644; 112об, з синами 113об. 6648; 114об. — 115об. 6649, 6650; 116об, 117 6652; 117об. 6653; 118, 118об, 119об. — 124об. 6654; 125об. — 127об, 130131об. 6655; Володимирові внуки 132134, з сином 134об. — 135об. 6656; 136143 6657; 143об. — 151об. 6658; 152160об. 6659; 161166 6660; 167об, 168 6661; 168об, 171 6662; 173об. 6664

Ізяслав Святополкович, кн., с. Святополка Ізяславича, внук Ізяслава Ярославича 109об. 6636

Ізяслав Ярославич, кн. туровський, київський, с. Ярослава Володимировича Мудрого, внук Володимира Святославича 2 вступ. стаття; 56 6532; 58об. — 59об. 6559; 60об. 6562, 6563, 6566, 6567; 61 6568; 62 6575; 62об, 63об, 64 6576; 64об. 6577; 67 6580; 67об. 6581; 71об. 6582; 74 6585; 74об, 75 6586; 83 6601; 88 6605; 128 6655

Ізяслав Ярославич, кн., с. Ярослава Ізяславича, внук Ізяслава Мстиславича 238 6703

Ізяслава, вихованка кн. Володимира Васильковича 298об, 299об. 6795

Іларіон (Ларіон), митр. київський 58, 58об. 6559

Ілій, бібл. жрець 38 6494; 228 6695

Ілія Щепанович, бояр. галицький 246об. 6714; 247 6716

Ілія, бібл. пророк 68 6582

Ілля див. Ілій, Ілія

Ілля, єп. новгородський 187об. 6674; 214об. 6686

Ілля, патр. єрусалимський 43об. 6496

Імормиж, дяк 191 6677

Інгвар (Інквар — Єрм.) Ярославич, кн. київський, луцький, с. Ярослава Ізяславича, внук Ізяслава Мстиславича 216об. 6688; 222 6691; 246 6712; 247об. 6716; 248 6717

Інгелд (Ігелд — Лавр.), купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Інгігерда див. Ірина

Індріх див. Генрік

Індріхович див. Генрік II

Інегелд, посол кн. Олега до греків 13 6420

Іннокентій (Некентій, Никентій) IV, папа римський 274 6760; 276об, 277 6763; 279об. 6765

Іоаким (Аким — Іп., Яким — X., П.), єп. туровський 116об. 6652; 121об. 6654

Іоаким (Аким), бібл. батько Марії Богородиці 307об. 6799

Іоанн (Іван) I Цимисхій, імп. візантійський 28об. 6479

Іоанн (Іван) II Добрий, митр. київський 76об. 6594, 6595; 77 6596, 6597

Іоанн (Іван) II Комнин, імп. візантійський 106об. 6625

Іоанн (Іван) III, митр. київський 77 6598

Іоанн (Іван) IV, митр. київський 186об. 6672

Іоанн (Іван) Богослов, евангелист, ап. 75об. 6586; 101 6619

Іоанн (Іван) Златоуст, патр. константинопольський 100об. 6619; 209 6683; 243об. 6708; 276об. 6762; 281об. 6767

Іоанн (Іван) Хреститель (Предтеча), бібл. 40 6494; 201об. 6682; 242об. 6705; 285 6770

Іоанн (Іван), єп. холмський 251об. 6731; 281, 282 6767, 6768; 283, 283об. 6769

Іоанн (Іван), єп. чернігівський 77 6597; 78 6599; 101об. 6619

Іоанн (Іван), ігумен Києво-Печерського мон. 72об. 6582; 77 6597; 77об. 6599

Іоанн див Іван

Іоасаф (Асаф), єп. володимиро-волинський 251об. 6731

Іоасаф Угровський (Асаф Вугровський) 251об. 6731

Іов (Ієв — Іп.), бібл. 82 6601; 207об. 6683; 243 6707; 302об. 6796

Іосиф, бібл. обрученик 40 6494

Іосиф, бібл. патр. 36об. 6494; 243 6707

Іпполит (Іполит), церковний письменник 101 6619

Іраклий (Раклей), імп. візантійський 6 ПВЛ

Ірина (Інгігерда), княг., ж. кн. Ярослава Володимировича Мудрого 58 6558

Ірина Володарівна див. Княг. д. кн. Володаря Ростиславича

Ірод Агріппа, онук Ірода Великого 101 6619

Ірод Великий, цар іудейський 39об, 40 6494; 289 6778

Ісаак (Ісак), бібл. 33об, 36об. 6494

Ісав, бібл. 36об. 6494; 67об. 6581

Ісайя, бібл. 38об. — 39об. 6494; 244об. 6708; 291 6784

Ісайя, єп. ростовський 77 6596, 6597

Ісак див. Ісаак

Ісакій, кухар 72 6582

Ісакій, мирське ім’я — Чернь, купець, чернець Києво-Печерського мон., «торопчанин», 70об. — 72об. 6582

Ісахар, бібл. патр. 36об. 6494

Ісинько див. Синько

Іскал див. Сокал

Іскуеві, посол княг. Ольги 18 6453

Істр, посол від Ямінда 18об. 6453

Ісус Навін, бібл. 38 6494; 100об. 6619; 207об, 208 6683; 275 6762

Ітлар, хан половецький 83об, 84 6603

Ітларева чадь 83об. 6603

Ітларевич, с. хана Ітларя 84 6603

Ітоглій див. Тоглій

Іувеналій див. Ювеналій

Іуда див. Юда

Іяков див. Яків

К


Каган, кн. хазарський 25об. 6473

Казимир I Відновитель, король польський 58 6551, 6555

Казимир II Справедливий, король польський 215об. 6686; 229об, 230 6696; 231 6698; 237 6703

Казимир, кн. опольський, ратиборський, с. Мешка I Лясконогого 275об. 6762

Казимировичі, королі й князі польські 292об. 6788

Каіафа, бібл. 16об. 6420

Каїн, бібл. 35, 35об. 6494; 54, 54об. 6527; 251 6734

Кайдан, воєв. татарський 265 6748

Камоса Осулукович, кн. половецький 121об, 123, 124об. 6654; 125об, 126 6655 див. Тюнрак Осулукович

Каніцар, посол княг. Предслави 18об. 6453

Караказ (Коракоз — X., П.) Мнюзович, воєв. берендичів 179об. 6667

Карас-Кокій, воєв. берендичів 179об. 6667

Кари, посол от від Тудко 18об. 6453

Карл, посол кн. Олега 12 6415; 13 6420

Карн, посол кн. Олега 13 6420

Каршев, посол від Тудора 18об. 6453

Катерина-Ірина (Єрина, Орина), княжна, д. кн. Всеволода Ярославича 97об. 6616

Кафілат (Кафілят — Єрм.) Селезенець, воєв. галицький 293 6788

Келестин (Целестин), папа римський 43об. 6496

Келійник Києво-Печерського мон. 70об. 6582

Кий, кн., легендарний засновник Києва 5, 5об. ПВЛ; 9 6370

Кинтибут (Кинтибуд — Єрм.) Рушкович (Арускович — Єрм.), кн. литовський 250об. 6723

Кирило (Курил), патр. александрійський 43об. 6496

Кирило (Курил), патр. єрусалимський 43об. 6496

Кирило (Курил), печатник 266об, 267 6749

Кирило I (Курил), митр. київський 255об. 6736

Кирило II (Курил), митр. київський 267об. 6751; 271об. 6758

Кирило-Костянтин Філософ, брат Мефодія, укладач слов’янської азбуки 10об, 11 6406

Китанопа, хан половецький 96 6611

Китеній (Китай — Єрм.) Рушкович, кн. литовський 250об. 6723

Кінька (Кинька — X., П.), королева, д. Бели IV, ж. Болеслава V Стидливого 275 6762

Кір (Кур) II Великий, цар перський 101 6619

Кір (Кур), патр. александрійський, монофізит 43 6496

Кітан, хан половецький 83об. 6603

Клек, бояр. руський 18об. 6453

Клим Смолятич, митр. київський 125об, 127об, 128, 130 6655; 139об, 6657; 159 6659; 173об, 174 6664; 180 6667; 186об. 6672

Клим Христинич, воин галицький 249об. 6721

Климент (Климянт — Іп.), ігумен Стефанового мон. у Києві 78 6598

Климент I, папа римський 43об. 6496

Климент див. Клим

Климята, бояр. галицький 259 6739

Княг., внучка хана Тугоркана, ж. кн. Андрія Володимировича Доброго 106об. 6625

Княг., д. бояр. Петра Михайловича, ж. кн. Мстислава Юрійовича 173 6663

Княг., д. кн. Андрія Юрійовича, ж. кн. Святослава Володимировича 182 6668

Княг., д. кн. Василька Святославича, ж. кн. Святослава Всеволодовича 116 6651; 216об. 6688; 235 6702

Княг., д. кн. Володаря Ростиславича, ж. кн. Ісаака, сина Олексія I Комнина (Ірина?) 96 6612

Княг., д. кн. Володаря Ростиславича, ж. кн. Романа Володимировича 103 6621

Княг., д. кн. Всеволода Давидовича, ж. кн. Юрія Ярославича 117об. 6652

Княг., д. кн. Всеслава Васильовича, ж. кн. Ярополка Ростиславича 210об. 6683

Княг., «Давидовна» (Єрм.), д. кн. Ігоря Святославича, ж. кн. Давида Ольговича 231об. 6698

Княг., д. кн. Ізяслава Давидовича, ж. кн. Гліба Юрійовича 173об. 6663

Княг., д. кн. Ізяслава Мстиславича, ж. кн. Рогволода Борисовича 116 6651

Княг., д. кн. Миндовга, ж. кн. Шварна Даниловича 278 6763; 286 6770

Княг., д. кн. Михайла Юрійовича, ж. кн. Володимира Святославича 215об. 6686

Княг., д. кн. Мстислава Володимировича, ж. кн. Ярослава Святополковича 101об. 6620

Княг., д. кн. Рюрика Ростиславича, ж. кн. Гліба Святославича 219 6690

Княг., д. кн. Святослава Ольговича, ж. кн. Романа Ростиславича 134об. 6656; 217 6688

Княг., д. кн. Святослава Ольговича, ж. кн. Ярополка Ізяславича 187об. 6674

Княг., д. кн. Юрія Володимировича Долгорукого, ж. кн. новгород-сіверського Олега Святославича 143об. 6658

Княг., д. кн. Ярослава Всеволодовича, ж. кн. Володимира Глібовича 216 6686

Княг., «Глібовая», д. кн. Ярополка Ізяславича, ж. кн. Гліба Всеславича 176об. 6666

Княг., д. короля Бели II, ж. кн. Володимира Мстиславича 148 6658; 174 6665; 190об, 191 6677

Княг., д. короля Бели IV, ж. кн. Льва Даниловича (Констанція?) 271об. 6758

Княг., д. короля Бели IV, ж. кн. Ростислава Михайловича 264об. 6746; 267об. 6751, 6753; 270об. 6757

Княг., д. короля Казимира II, ж. кн. Всеволода Святославича Чермного 215об. 6686

Княг., д. хана Аєпи Гіргеневича, ж. сина кн. Олега Святославича 97об. 6614

Княг., «Гюргевая», д. хана Аєпи Осіня, ж. кн. Юрія Володимировича Долгорукого 97об. 6614; 172об. 6663; 186 6670

Княг., д. хана Кончака, ж. кн. Володимира — Петра Ігоревича 229 6698

Княг., д. хана Тугоркана, ж. кн. Святополка Ізяславича 83 6602; 97 6614

Княг., ж. кн. Володимира Андрійовича 195, 195об. 6679

Княг., ж. кн. Володимира Всеволодовича Мономаха 108об. 6635

Княг., ж. кн. Володимира Всеволодовича Мономаха 97 6614; 99 6619

Княг., ж. кн. Всеволода Юрійовича, ясиня 212 6684; 229 6695

Княг., ж. кн. Гліба Ростиславича 213об. 6685; 215об. 6686

Княг., ж. кн. Давида Ростиславича 241об. 6705

Княг., ж. кн. Давида Святославича 93 6605

Княг., ж. кн. Довмонта 286, 286об. 6770

Княг., ж. кн. Ізяслава Давидовича 171 6662; 176 6666; 179об. 6667

Княг., ж. кн. Ізяслава Мстиславича 135об, 136, 139об. 6657; 161 6659

Княг., ж. кн. Ізяслава Мстиславича, «з Обез» (Русудан?) 167об. 6661; 168 6662

Княг., ж. кн. Ізяслава Ярославича, мати кн. Святополка и кн. Ярополка Ізяславичей (?) 67 6581; 76 6593; 97 6614

Княг., ж. кн. київського Гліба Юрійовича 168об. 6662

Княг., ж. кн. Конрада Самовитовича 293об. 6789

Княг., ж. кн. Миндовга 286об. 6770

Княг., ж. кн. Михайла Юрійовича 212 6684

Княг., ж. кн. Мстислава Ізяславича 171 6662

Княг., ж. кн. Мстислава Ростиславич, д. Гліба Ростиславича 214об. 6686

Княг., ж. кн. Мстислава Святославича, ясиня ; 219 6688, 6690

Княг., «Андріївна», ж. кн. Олега Святославича (?) 188об. 6675

Княг., ж. кн. Романа Мстиславича 245об. 6710; 246 6711; 246об. 6712; 247об, 248 6716; 248об. 6717, 6718; 249 6719; 250 6721; 250об. 6723

Княг., ж. кн. Ростислава Мстиславича 184об. 6669

Княг., ж. кн. Святополка Ізяславича 102об. 6621; 108 6633

Княг., ж. кн. Святослава Ольговича, мать Олега Святославича 114 6648; 123об. 6654; 125 6655; 181об. 6668; 183об. 6669; 187 6672; 187об. 6674

Княг., ж. кн. туровського Гліба Юрійовича 228об. 6695

Княг., ж. кн. Юрія Ігоревича 263 6745

Княг., ж. кн. Ярополка Ізяславича 76 6593

Княг., ж. кн. Ярослава Ізяславича 205 6682

Княг., ж. кн. Ярослава Святославича 107об. 6632

Княг., сестра кн. Данила Романовича, ж. кн. Михаила Всеволодовича Ольговича 264об. 6746; 266об. 6749

Княг., сестра кн. Ізяслава Мстиславича, ж. кн. Всеволода Ольговича 114об. 6649; 116 6651; 191об. 6677

Княг., сестра кн. Тевтивила, ж. кн. Данила Романовича 274 6760

Княг. (Доброніга-Марія), сестра кн. Ярослава Володимировича 58 6551

Княжичи (два) з Царьграда 112об. 6648

Княжичи, сини кн. Романа Михайловича 287 6772

Князівни, дочки кн. Володимира Святославича и Рогніди Рогволодівни 31об. 6488

Князівни, дочки кн. Данила Романовича 249об. 6721

Князівни, дочки кн. Романа Михайловича 287 6772

Кобан, кн. половецький 232об. 6698

Кобяк (Боняк) Карлийович, хан половецький 186об. 6675; 202 6682; 218 6688; 221об. 6691; 225об. 6693

Ковдижад (Кодвижад — X., П.) Тюдіяминович, кн. литовський 285 6770

Коза (Козл — Іп., Когл — Єрм.) Сотанович, кн. половецький 219 6688

Коза Бурнович, кн. половецький 190 6676; 224, 225об, 226 6693

Козарин, воєв. київський 96об. 6614

Козій, воєв. татарський 292об. 6788

Козл див. Коза

Козма див. Кузма

Козма, єп. полоцький 116 6651; 174 6654

Кол, посол від Клека 18об. 6453

Колдечі (Колдичі — Єрм.), три кн. половецькі 232об. 6698

Колобич (Кулобич — X., П.), кн. половецький 224 6693

Коломан I, король угорський, с. Гейзи I 93 6605

Коломан (Каломан) II, принц угорський, брат Бели IV 249 6719; 249об. 6721; 251 6727; 251об. 6729; 265об. 6748

Колча, отрок Давида Ігоревича 89об, 91 6605

Комат, кн. ятвязький 277 6763; 279 6764

Конрад (Кондрат), кн. черський, с. кн. Земовита I 285 6770; 292 6787; 292об. 6788; 293294об. 6789; 297 6793; 299об. — 301 6795; 306об. 6797; 307 6798, 6799

Конрад (Кондрат, Кундрат — Єрм.), кн. мазовецький, с. короля Казимира II Справедливого 246 6712; 250об. 6727; 256257 6737; 262, 262об. 6743; 264об. 6746; 265об. 6748; 269об, 270об. 6757; 272об. 6758, 6759

Константин, Костантин див. Костянтин, Коснятин

Кончак (Концак — Іп.), хан половецький 196 6680; 202 6682; 215об. 6686; 218,219 6688; 220 6691; 222 6692; 222об, 224, 225, 225об. 6693; 227об. 6695

Кончак, воєв. татарський 292об. 6788

Конюший кн. Ігоря-Георгія Святославича 226об. 6693

Копти, кн. половецький 225 6693

Корковичі, ятвяги 279 6764

Кормилиця кн. Данила й Василька Романовичів 245об. 6710

Корнилій, бібл. муч., сотник римський 49об. 6523

Королева, д. кн. Всеволода Ольговича, ж. короля польського 114 6649

Королева, д. кн. Інгваря Ярославича, ж. кн. Лешка Білого 246 6712; 269 6757

Королева, д. кн. Лешка Білого, ж. сина короля Андрія II — Коломана II 249 6719

Королева, ж. імп. Філіппа 247 6715

Королева, ж. короля Андрія II 248об. 6718

Королева, сестра кн. Ярослава Володимировича Мудрого, ж. короля Казимира I (Доброніга-Марія?) 57об. 6551

Королева, сестра. кн. Ізяслава Мстиславича, ж. короля Гейзи II 147об, 148 6658

Корочюн, воєв. угорський 245об. 6710

Корязь Калотанович, кн. половецький 221об. 6691

Коснятин (Кснятин) Васильович, Ярунів брат, бояр. київський (?) 193 6678

Коснятин (Кснятин) Хотович, воєв. 193 6678

Коснятин Положишил, посадник Данила Романовича 279 6765; 284 6769

Коснятин Сірославич, бояр. галицький 175 6665; 182 6668; 196 6680; 201 6681

Коснятко (Къстяжко, Кснятко — Іп., Костяшко — Х., П.), бояр. чернігівський 121 6654

Косняч, воєв. київський 63об. 6576

Костянтин (Коснятин), бояр. галицький 258об. 6738

Костянтин (Костянтин), воєв. холмський 284 6769

Костянтин I Великий, імп. візантійський 8 6360; 24об. 6463; 49 6523; 189об. 6676; 243 6707; 302об. 6796

Костянтин I, митр. київський 173об, 174 6664; 175 6665; 180 6667

Костянтин II, митр. київський 197, 197об. 6680; 202 6682

Костянтин IV Хліарін, патр. константинопольський 180 6667

Костянтин IX Мономах, імп. візантійський 58 6551

Костянтин V Копроним, імп. візантійський, с. Льва III Ісавра 61об. 6573

Костянтин VII Порфірогенет (Багрянородний), імп. візантійський, с. Льва VI Філософа 13 6420; 16об. 6421; 18, 18об. 6453; 24 6463; 189об. 6676

Костянтин VIII, імп. візантійський, с. Романа I 29 6479; 41 6495; 41об. 6496

Костянтин Володимирович, кн. рязанський, с. Володимира Глібовича, внук Гліба Ростиславича 267об. 6749

Костянтин Давидович, кн., с. Давида Ростиславича, внук Ростислава Мстиславича 242 6705

Костянтин Добринич, посадник новгородський 54 6526

Костянтин Філософ див. Кирило

Костянтин, єп. смоленський 217 6688

Котопан Корсунський 62 6574

Котянь Сутоєвич, кн. половецький 245об. 6710; 253об. 6733; 254 6734; 255об. 6736; 260об. 6741

Коцел, кн. моравський 10об, 11 6406

Кочайовичі, чотири князі половецькі 232об. 6698

Кочій, хан половецький 96 6611

Кочкар, бояр. чернігівський, «милостьник» кн. Святослава Всеволодовича 216об. 6688

Кривицькі князі 186 6670

Кснятин див. Коснятин

Кснятко див. Коснятко

Кубатан, воєв. татарський 292об. 6788

Кудесник у чуді 66 6579

Кудин див. Турберн

Кузма див. Козма

Кузма Сновидич, бояр. київський 179об. 6667

Кузма, єп. володимиро-волинський 251об. 6731

Кузма, єп. галицький 187об. 6673

Кузмище Киянин, слуга Андрія Юрійовича Боголюбського 208, 208об. 6683

Куйчій, татарин, посол Бурондая 283об. 6769

Кукнишь, архієп. угорський 147 6658

Кулдюр, хан чорноклобуцький (берендичів) 220об. 6691

Кулмій (Кулмин — Єрм.), бояр. теребовльський 91 6605

Куман (Кунам), хан половецький 96 6611

Куман (Кунуй — Лавр.), половчанин 67об. 6604

Куноп, волхв 66об. 6579

Кунтувдій (Кунтувдий), кн. чорноклобуцький (торчський) 220об. 6691; 222об. 6693; 231об. — 233 6698; 233об. 6700

Кунячюк, кн. половецький 219 6688

Купан (Куман — Єрм.), єп. угорський 93 6605

Кур див. Кир

Куремса (Куремеса, Куремьса), воєв. татарський 271 6758; 277об. 6763; 280 6765; 280об. 6767; 282 6768

Курил див. Кирило

Куртко (Куртика — Іп., Куртка — X., П.), хан половецький 96 6611

Куря, кн. печенізький 29об. 6480

Куря, хан половецький 84об. 6604

Кутлубуга, посол татарський 291 6785

Куци (Укиціемич — Єрм.), купец, посол кн. Ігоря 18об. 6453

Кучка, бояр. 207 6683

Куюк (Кююк — Іп.), хан татарський 265 6748

Л


Лаван (Лава — Іп.), бібл. 36об. 6494

Лавр (Лавор), половець 226об, 227 6693

Лаврентій, єп. туровський 220 6690

Лаврентій, с. Дем’яна, тисяцького галицького л. 283об. 6776

Ладислав, король угорський, с. короля Коломана I 96об. 6612

Лазар Домажирич (Домажирець), бояр. галицький 250об. 6725; 266 6748

Лазар Саковський, воєв. київський 115 6650; 120 6654

Лазар, бояр. володимиро-волинський 272 6759 див. Лазар Домажирич

Лазар, бояр. володимиро-волинський 91об, 92 6605

Лазар, воєв. київський 218об. 6688

Лазар, єп. переяславський 96об. 6613; 105 6623; 106об. 6625

Лазар, ігумен Михайлівського Видобицького мон. 77 6596

Лазар, священник вишгородський 67об. 6580

Лазар, тисяцький київський 127об, 128, 129об. 6655

Лазор див. Лазар

Ламех, бібл. 54об. 6527

Ларіон див. Іларіон

Лев див. Леон

Лев (Леонтій), папа римський 43об. 6496

Лев Данилович, кн. галицький, с. Данила Романовича, внук Романа Мстиславича 249об. 6721; 265об. 6748; 268 6753; 269об, 270об. 6757; 271об. 6758; 274об. 6761; 275, 275об. 6762; 277, 277об, 278 6763; 278, 278об, 279 6764; 280 6765; 280об. 6766; 281 6767; 282об, 283 6768; 283 6769; 285об. 6770; 288 6776; 289об. 6780, 6781; 289об, 290, 290об. 6782; 290об. 6784; 291, 291об. 6785; 292об, 293 6788; 293 6789; 294об, 295, 295об. 6790; 296, 296об. 6791; 297об, 298, 299 6745; 301об, 302 6796; 305об. 6797; 306об, 307 6799

Лев Діоген (Девгеневич — Іп., Денгеневич — X., П.), с. візантійського імп. Романа IV Діогена, можливо, самозванець, зять кн. Володимира Всеволодовича Мономаха 83об. 6603; 106 6624

Лев, отец Кирила й Мефодія 10об. 6406

Левій (Левгій — Іп.), бібл. 36об. 6494

Лев-Леон VI Філософ, імп. візантійський, с. Василія I Македонянина 10 6399; 11об. 6410; 12, 12об. 6415; 13, 15 6420

Лековніі див Лонкогвені

Леон III Ісавр, імп. візантійський 61об. 6573

Леон див. Лев, Леонтій

Леонтій (Леон), єп. ростовський 176 6666; 177 6667; 185об, 186 6670; 220об. 6691

Леонтій див. Лев

Лестич, посол кн. Лешка Білого 249 6719 див. Пакослав

Лестько (Лешко) Білий, кн. польський 245об. 6710; 246 6711, 6712; 246об. 6713; 247об. 6716; 248об. 6718; 249 6719; 249об. 6720, 6721; 250об. 6725; 251 6727; 251об. 6729; 253 6733; 254об. 6734; 256 6737

Лестько (Лешко) Чорний, кн. польський 292об. 6788; 293 6789; 295, 295об. 6790; 297 6793; 297об. 6794; 300об. 6795; 306об. 6798

«Лестькович», с. кн. Лешко Белого 269 6757

Либедь, легенд. княг., сестра Кия, Щека та Хорива 5, 5об. ПВЛ

Либи Арьфастов див. Лібіар та Фост

Ликийк, кн. литовський 250об. 6723

Литовські князі 250об. 6723

Лібіар (Либкар — Єрм.), посол кн. Олега 13 6420

Лідул (Аиндул — Єрм.), посол кн. Олега 13 6420

Лісій (Лісий — Єрм.), кн. литовський, брат кн. Тройдена 289 6778; 289об. (?) 6782

Лія, бібл. 36об. 6494

Локатек, Локоток див. Владислав IV Локеток

Лонкогвені (Лонкгвені — Х., П.), Lengvenis (?), кн. литовський 268об. 6755

Лот див. Лют

Лот, бібл. 24об. 6453; 36об. 6494; 86 6604

Лотохарот (Лотохаров — Єрм.), воєв. угорський 247 6716

Лука Жидята, єп. новгородський 56об. 6542

Лука Іванкович, воєв. холмський 284 6769

Лука, бібл. євангелист 43 6496

Лука, доместик церкви Різдва Богородиці у Володимирі Суздальському 209 6683

Лука, єп. белгородський 77 6596, 6597

Лука, єп. ростовський 220об. 6601; 229 6695

Люб, тесть Матія, житель г. Червена 246об. 6713

Людовік IV Лонокрабович, с. Германа I, ландграф тюрінгський 247 6715

Лют (Лот) Свенельдич, с. воєв. Свенельда 29об. 6483 див. Мстиша Свенельдич

«Ляховиця», княг., д. Болеслава III Кривоустого, ж. кн. Всеволода Давидовича 107об. 6632

Ляшко (Ляшько), бояр. вишгородський, убивца кн. Бориса Володимировича 50об. 6523

М


Маврикій, імп. візантійський 61об. 6573

Магомет (Бохмит), засновник ісламу 33, 34 6494

Мадіам, бібл. 40об. (89 Хлєбн.) 6494

Македоній, єретик-духоборець 43 6496

Максим, єп. білгородський 229 6695; 231 6698

Мал, кн. древлянський 21об, 22 6453

Малахія, бібл. 38об. 6494

Малко Любчанин, батько ключниці Малуші й воєв. Добрині 27об. 6478

Малуша, ключниця княг. Ольги, мати кн. Володимира Святославича 27об. 6478

Малфріда (Малфрід), княг., д. кн. Юрія Ярославича, ж. кн. Всеволода Ярославича 188об. 6675

Малфріда, (Малфрідь), княг., ж. кн. Володимира Святославича 48об. 6508

Мама (Мамант), св. 12об. 6415; 19об. 6453

Мамврій див. Ямврій

Мамшій, воєв. татарський 291 6785

Манман, воєв. татарський 267об. 6751

Мануїл (Мануйло), єп. смоленський 111об. 6645; 125об. 6655; 174 6656; 188об. 6676

Мануїл I Комнин, імп. візантійський 196 6670; 186об. 6672; 187об. 6673

Марин (Мурин — Іп., X., П., Мариин — Єрм.), єп. юр’євський 78 6599; 84 6603

Маріам, бібл. 244об. 6708

Марія «Яневая», ж. воєв. Яна Вишатича 78об. 6599

Марія, бібл. 40 6494

Марія, д. кн. Святослава Ольговича 137 6657

Марія, княг., д. кн. Мстислава Мстиславича Удатного, ж. короля угорського, кн. галицького Андрія II 254, 254об. 6734

Марко (Марк), єп. володимиро-волинський 298 6795

Марко, єп. переяславський 110 6642

Марколт, купец німецький 289 6776

Мароцел (Марцел), воєв. угорський 247, 247об. 6716

Мартиниш, воєв. угорський 254об. 6734

Матвій (Матій), воєв. серадський 297 6793

Матвій (Матфій), чернець Києво-Печерського мон. 70 6582

Мати короля Бели IV 269 6757

Матій, Любів зять, бояр. (?) володимиро-волинський 246об. 6713

Медейна (МЂидЂина — Іп. МедЂина — Х., П.), міф. бог литовський 274 6760

Межек, Межко див. Мешко III

Мелей див Милій

Мелетій, патр. антиохійський 43об. 6496

Мемнон, єп. перемишльський 301об, 302 6796

Менандр (Менорд — Іп., П., Менедр — X., Менадр — Єрм.), волхв 16об. 6420

Менгу-Тімур (Менгу-Тимерь, Тимир — Єрм.), хан ординський 290 6782

Менгу-Хан (Меньгукан), воєв. татарський 264 6745

Менедр див. Менандр

Местром, бібл. царь єгипетський 104 6622

Мефедій див. Мефодій

Мефодій (Мефедій) Патарський, св., єп. 86 6604; 244 6708

Мефодій (Мефедій), єп. моравський, брат Кирила, укладач слов’янської азбуки 10об, 11 6406

Мечислав див. Мешко

Мешко (Межек, Межько) III Старий, король польський 118 6653; 140141 6657; 230 6696; 237 6703

Мешко (Межько) I Лясконогий, кн. польський 275об. 6761

Микита див. Никита

Микифор див. Никифор

Микола див. Никола, Николай

Миколай (Миклай — Іп.), воєв. польський 231 6698

Микула, соцький галицький 258об. 6739

Микулиця, священник володимиро-суздальський 209 6683

Милій, воєв. галицький 277об. 6763

Милоніг-Петро, будівничій 243об. 6707

Мина, чернець Києво-Печерського мон., єп. полоцький 96об. 6613

Миндовг (Миндог, Мидог), кн. литовський 250об. 6723; 262об. 6743; 269об. 6757; 273об, 274 6760; 274об, 275 6761; 278 6763; 280 6765; 280об. 6766; 285286 6770; 286об. 6771; 287 6772

Минтеля, кн. ятвяжський 289об. 6781

Мирослав Андрійович, бояр. київський 118об. 6654

Мирослав Гюрятинич, посадник новгородський 110 6642; 121 6654

Мирослав, бояр. галицький 245об. 6710; 246об. 6712; 247об. 6716; 248об. 6717; 249 6719; 249об, 250 6721; 255об. 6735; 256, 257, 257об. 6737; з отроком 259260 6739; 261, 261об. 6742

Мирослав, Хиличів внук, бояр. чернігівський 120 6654

Митрофан, єп. володимиро-суздальський 263об. 6745

Митрофан, перший патр. константинопольський 43об. 6496

Митуса, співак 267об. 6749

Михаїл (Михаль), бояр. київський 129 6655; 191, 191об. 6677

Михаїл (Ростиславич?), житель Пінська 268об. 6755; 282об. 6768

Михаїл III, імп. візантійський 7об. 6360; 8 6366; 9 6374; 10об. 6406

Михаїл див. Михайло

Михаїл, бібл. 34об. 6494; 100об, 101 6619; 258 6737; 259 6739

Михаїл, грек, митр. київський 109об. 6639; 111 6644; 112 6648; 125об. 6655

Михаїл, єп. юр’євський 67 6580; 67об. 6581

Михаїл, чернець студійського мон., який прибув у Київ з Георгієм 59об. 6559

Михайло див. Михаїл

Михайло (Михаїл) Всеволодович, кн. чернігівський, с. Всеволода Святославовича Чермного, внук Святослава Всеволодовича 252 6732; 255, 256 6736; 259об. 6739; 261 6742; 262, 262об. 6743; 264 6745; 264об. 6746; 266 6748

Михайло (Михаїл) Вячеславич, кн., с. Вячеслава Володимировича, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 109об. 6638

Михайло Юрійович див. Михалко Юрійович

Михайло Юрійович, с. Юрія Львовича, внук Льва Даниловича 297 6792

Михалко Глібович, воєв. галицький, (с. Гліба Потковича?) 249об. 6721

Михалко Гюргович, бояр. (?) новгород-сіверський 224об. 6693 див. Михалко Юрійович

Михалко Скула, воєв. галицький 249об. 6721

Михалко Юрійович, кн., с. Юрія Володимировича Долгорукого, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 192об, 194 6678; 198об. — 199об. 6680; 200об. 6681; 202об. 204 6682; 210, 210об. 6683; 211об, 212 6684; 215об. 6686

Михалко, тисяцький смоленський, Давида Ростиславича 238 6703

Михаль див. Михаил

Михаль Толбокович, чернець Києво-Печерського мон. 70об. 6582

Міка Брадатий, воєв. угорський 247, 247об. 6716

Міхей, бібл. 38об. 6494

Міхн, мечник и посол 202203об. 6682

Моав, бібл. 86 6604

Могучій, воєв. татарський 270об. 6758

Мойсей, бібл. 7об. ПВЛ; 24об. 6463; 36об. — 38об, 39об. 6494; 68 6582; 100об, 101об. 6619; 243, 243об. 6707; 244 6708

Мойсей, ігумен Михайлівського Видобецького мон. 242об. 6705; 244 6708

Мойсій, бояр. галицький 260об. 6740

Мойслав, кн. мазовецький 58 6555

Мок’ян (Мокий, Мокіан — X., П.), воєв. угорський 245об. 6710; 247 6716

Мокош, міф. богиня 31об. 6488

Молибоговичі, бояри галицькі 258об. 6738; 261об. 6742

Моначюк (Маначюк — X., П.) Чагрович, кн. половецький 191об. 6677

Мони (Монисалд — Єрм.), купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Мономах див. Костянтин IX

Мончюк (Мочюх — Єрм.), бояр. володимиро-волинський 245об. 6710

Мстибог, бояр. володимиро-волинський 245об. 6710

Мстислав Андрійович, кн., с. Андрія Юрійовича Боголюбського, внук Юрія Володимировича Долгорукого 187 6672; помилк. Роман 194 6678; з братами 194, 195 6679; 197 6680; 199об, 201, 201об. 6681

Мстислав Володимирович помилк. див. Володимир Андрійович 179об. 6667

Мстислав Володимирович, кн. дорогобузький, с. Володимира Мстиславича, внук Мстислава Володимировича 201об. 6681; 213 6685; 218об, 219 6688; 221 6691

Мстислав Володимирович, кн. новгородський, белгородський, київський, с. Володимира Всеволодовича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 2 вступ. стаття; 74 6584; 84 6603; 8788 6604; 94об, 95 6610; 97 6614; 99об. 6619; 101об. 6620; 103 6621; 104 6622; 106 6624; 106об. 6625; 107 6629, 6630; 107об. 6631; 108 6634; 108об, 109 6636; 109об. 6637, 6638, 6639, 6640, 6641; 111об. 6645; 112об. 6648; 117 6653; 135 6656; 151об. 6658; помилк. Всеволод 215 6686; 241 6705; 243 6707

Мстислав Володимирович, кн. тмутороканський, чернігівський, с. Володимира Святославича и Рогніди Рогволодівни 31об. 6488; 45об. 6496; 55 6530, 6531; 55об. 6532; 56 6534, 6539, 6542

Мстислав Всеволодович, кн. володимиро-волинський (?), с. Всеволода Ігоревича, внук Ігоря Ярославича (?) 94 6607; 95об. 6611; 106 6624

Мстислав Всеволодович, кн. городенський, с. Всеволода Давидовича, внук Давида Ігоревича 190об. 6677; 192об. 6678; 195об. 6679; 196 6680

Мстислав Глібович, кн. сіверський (?), с. Гліба Святославича, внук Святослава Всеволодича 261об. 6742; 254 6745; 270 6757

Мстислав Давидович, кн. вишгородський, с. Давида Ростиславича, внук Ростислава Мстиславича 228 6695

Мстислав-Федір Давидович, кн. смоленський, с. Давида Ольговича, внук Олега Святославича 234об. 6701

Мстислав Данилович, кн., с. Данила Романовича, внук Романа Мстиславича 249об. 6721; 289об. 6781; 290, 290об. 6782; 291, 291об. 6785; 293 6788; 294об. 6790; 296 6791; 297об, 298, 298об, 299300 6795; 301об. 6796; 305306об. 6697; 307, 307об. 6699

Мстислав Ізяславич, кн. київський, с. Ізяслава Мстиславича, внук Мстислава Володимировича 2 вступ. стаття; 120, 120об, 122123 6654; 130, 130об, 131об, 132 6655; 133, 134об. 6656; 139 6657; 144, 145, 145об, 146об, 149150 6658; 152об, 154, 157, 159об, 160об. 6659; 161, 162об, 163, 165об, 166, 167 6660; 167об. 6661; 168об. — 170 6662; 172173 6663; 174 6664; 174об, 175 6665; 175об, 176 6666; 178179, 180 6667; 182об. 6668; 185об. 6770; 186 6771; 188об. 6676; 190191об. 6677; 192194, 194об. — 195об. 6679; 196, 196об, 199об. 6680; 200 6681; 201об. 6682

Мстислав Ізяславич, кн., с. Ізяслава Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 64об. 6577

Мстислав Мстиславич Удатний, кн. торопецький, новгородський, галицький, с. Мстислава Ростиславича Хороброго, внук Ростислава Мстиславича 234 6701; 242об. 6706; 249об. 6720, 6721; 250об. 6725; 251 6727; 251об. 6729; 252, 252об. 6732; 253, 253об. 6733; 254, 254об. 6734; 255об. 6735; з дітьми 259об. 6739

Мстислав-Борис Романович, кн. смоленський, київський, с. Романа Ростиславича, внук Ростислава-Михаила Мстиславича 2 вступ. стаття, 213 6685; 214об. 6686; 221 6691; 222об. 6692; 238, 238об. 6703; 239, 239об, 240об. 6704; 241, 242 6705; 252 6732

Мстислав Ростиславич Хоробрий, кн. смоленський, новгородський, с. Ростислава Мстиславича, внук Мстислава Володимировича 185об. 6670; 188об. 6676; 194 6678; 196об. 6680; 199об, 201 6681; 202204об. 6682; 211 6683; 213об. 6685; з братами 214, 214об, 215 6686

Мстислав Ростиславич, кн. новгородський, городецький, суздальський, с. Ростислава Юрійовича, внук Юрія Володимировича Долгорукого 183 6669; 185, 185об. 6670; 194 6678; 203об. 6682; 210211 6683; 211об. 6684; 213об, 214 6685

Мстислав Святополкович, кн. володимиро-волинський, с. Святополка Ізяславича, внук Ізяслава Ярославича 92об. — 93об. 6605; 99 6606

Мстислав Святославич, кн. чернігівський, с. Святослава Всеволодовича, внук Всеволода Ольговича 219 6690; 221 6691; 233 6699; 252, 252об. 6732

Мстислав Юрійович, кн. новгородський, с. Юрія Володимировича Долгорукого, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 141об. 6657; 146об, 152 6658; 171об. 6662; 173 6663; 183 6669; 185об, 186 6670

Мстислав Ярославич Німий, кн. луцький, с. Ярослава Ізяславича, внук Ізяслава Мстиславича 221 6691; 246 6712; 246об. 6714; 247об. 6716; 248 6717; 248об. 6718; 249 6719; 252об. 6732; 255 6734

Мстиславичи, сини кн. Мстислава Володимировича 112об. 6648; 115об. 6650

Мстиуй див. Мьстиуй

Мстиша Свенельдич, с. воєв. Свенельда 21об. 6453

Мудійко, кн. ятвязький 289об. 6781

«Мужь стар», батько отрока Володимира Святославича (Кожум’яки) 46, 46об. 6501

«Мужь» імп. Фрідріха I Барбароси 231 6698

Мурин див. Марин

Муромські князі 199об. 6681; 210 6683

Мутор (Мутур — Лавр.), посол від Ути (Утина) 18об. 6453

Мьстибог, бояр. володимиро-волинський 245об. 6710

Мьстиуй, воєв. польський 256об. 6737

Н


Навуходоносор (Навходоносор — X., П., Входоносор — Іп.), царь вавілонський 16об. 6240; 302об. 6796

Нажир, бояр. переяславський 185 6670

Настас див. Анастас

Настаська, нешлюбна ж. кн. Ярослава Володимировича Осмомисла 201 6681

Настасья, княг., д. кн. Олександра Всеволодовича, вдова кн. Болеслава Мазовецького, ж. бояр. угорського Дмитра 272 6759

Нахор, бібл. 36 6494

Небр, кн. ятвяжський 255 6735

Небяст, посол ятвязький 272 6759

Неврод, бібл. 35об. 6494

Невступ, воєв. польський 288 6776 див. Сулко

Нездило, бояр. галицький 259 6739

Нектан, бібл. 3об. ПВЛ

Нерон, імп. римський 61об. 6573; 289 6778

Нерядець, убивца кн. Ярополка Ізяславича 76об. 6595

Нестор (Нестен — X.), чорноризець Києво-Печерського мон., літописець 3 ПВЛ

Нестор Бориславич, бояр. київський 193 6678

Несторій, єресіарх 43 6496

Нефталим (Нефалим — Єрм.), бібл. 36об. 6494

Никита, архієп. новгородський 88 6604

Никита, єп. білгородський 103 6621; 105 6623

Никита, митр. київський 107 6630; 108об. 6635

Никифор (Микифор — Іп.) Станило, єп. володимиро-волинський 251об. 6731

Никифор (Микифор — Іп.), бояр. володимиро-волинський 245об. 6710

Никифор (Микифор) I, митр. київський 96об. 6612; 102об. 6621; 105 6623; 106об. 6629

Никифор (Микифор) II, митр. київський 220 6690; 220об, 222 6691; 230 6697; 236, 237, 239 6703; 239об. 6704; 242, 242об. 6705

Никифор, єп. юр’євський 222 6691

Никифор, киянин 22 6453

Никола (Николай — X., П.), ігумен переяславський 67 6580

Никола Грек (Гречин), єп. ростовський, потім полоцький 220 6690; 220об. 6691

Никола, мит-т київський 90об. 6605

Никола, чернець Києво-Печерського мон. 69 6582

Николай (Никола) Мирлікійський, св. 255 6735; 262 6743

Николай див. Миколай, Микула

Никон, ігумен Києво-Печерського мон. 70об, 72 6582; 77 6596

Нифонт, архієп. новгородський 114 6648; 125об. 6655; 173об. 6664

Новгородець, який прийшов в Чудь до кудесника 66 6579

Ногай, темник татарський 291 6785; 292об. 6788; 294об, 295об. 6790; 296297 6791

Ной, бібл. 3 ПВЛ; 24об. 6463; 35об. 6494

Нонадій, міф. бог литовський 274 6760

О


Обовли Костукович, кн. половецький 221об. 6691

Обрамль міст 150об. 6658

Огапіт, ігумен Києво-Печерського мон. 303об. 6797

Огафья див. Агафія

Одович див. Володислав Оттонович

Олбир Шерошевич, бояр. білгородський 179об. 6667

Олег «Віщий», кн. 2 вступ. стаття; 6 ПВЛ; 8 6360; 9об. 6387, 6390; 10 6391, 6392, 6393; 11об. 6411, 6415; 1213 6420; 15, 15об, 16об. 6421, 6422; 18 6452

Олег-Павло Ігоревич, кн. новгород-сіверськийий, с. Ігоря-Георгія Святославича, внук Святослава Ольговича 211 6683

Олег Романович, кн. брянський, с. Романа Михайловича, внук Михайла Всеволодовича 290 6782

Олег Святославич, кн. деревлянський, с. Святослава Ігоревича 26 6476; 27об. 6478; 29об. 6483, 6485; 58 6552

Олег Святославич, кн. новгород-сіверський, с. Святослава Ольговича, внук Олега Святославича 125 6655; 143об. 6658; 178об. 6667; 180об, 182 6668; 183184 6669; 186об, 187 6672; 187об. 6673, 6675; 188 6675; 188об, 190 6676; 192, 194 6678; 205 6682; 211 6683; 216 6686;

Олег Святославич, кн. чернігівський, с. Святослава Всеволодовича, внук Всеволода Ольговича 212 6684; 213 6685; 218 6688; 220об. 6691; 225 6693; 233 6699; 238, 238об. 6703; 240 6704

Олег Святославич, кн. чернігівський, с. Святослава Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 74 6584, 6585; 74об. 75 6586; 76 6587, 6591; 83 6602; 84, 84об. 6603; 85, 86об.87об. 6604; 88, 93об. 6605; 94 6606, 6607; 94об. 6609; 95об. 6611; 96об. 6612; 97, 97об. 6614; 102об. 6621; 104об. — 105об. 6623; 130 6655; 160об. 6659

Олег-Георгій Святославич, кн. курський, с. Святослава Ольговича, внук Олега Святославича 253 6732

Олег Ярославич (Настасьчич), с. Ярослава Володимировича Осмомисла, внук Володимира Володаровича 201 6681; 228об. 6695

Олекса див. Олексій

Олекса (Алекса), будівничий городів 291 6784

Олекса Орішок, бояр. володимир-волинський 255 6735

Олекса Святословець, бояр. київський 202 6682

Олекса, двірський галицький 280об. 6766

Олекса, двірський кн. Мстислава Ізяславича 194об. 6679

Олександр (Александр), імп. византійський, с. Василия I Македонянина 10 6395; 12, 12об. 6415; 13 6420

Олександр (Александр), тивун Данила Романовича шумлянський 248 6716

Олександр Македонський, цар 8 6360, 86, 86об. 6604; 98 6618

Олексиничь (Ісаак?), царевич грецький, с. імп. Олексія I Комнина 96 6612

Олексій I Комнин, імп. візантійський 96об. 6612; 106 6624; 106об. 6625

Олексій IV Комнин, с. Ісаака II, царевич грецький 235 6702

Олена, імп-ця візантійська, мати імп. Костянтина Великого 24об. 6463

Олена, княг., д. кн. яського (осетинського), ж. кн. Ярополка Володимировича 106 6624; 118 6653

Олена, княг., д. Лестька Білого, друга ж. кн. Василька Романовича 282об. 6768; 287об. 6773; 302 6769

Олена, княг., монахиня 303об. 6796

Олов’янець, воєв. галицький 295 6790; 298об. 6795 див. Борко

Ольбіг (Ельбіх — Іп., Елбіг — X., П.) Ратиборич, бояр. 84 6603

Ольга, княг., д. кн. Романа Михайловича, ж. кн. Володимира Васильковича 287 6772; 290об. 6782; 298об, 299, 299об, 300об. 6795; 300, 303об. 6797

Ольга-Єфросинія (Офросінія), княг., д. кн. Юрія Володимировича Долгорукого, ж. кн. Ярослава Володимировича Осмомисла 143об. 6658; 201 6681; 202об. 6682; 216 6686; 219 6688

Ольга-Олена, княг., д. кн. Василька Романовича, ж. кн. Андрія Всеволодовича 283 6769; 303об. 6797

Ольга-Олена, княг., ж. кн. Ігоря (Рюриковича) 11об. 6411; 18, 21об, 22об. — 24 6454, 6455; 24об. — 25об. 6463; 26, 26об. 6476; 27, 27об. 6477; 41об. 6495; 120 6654; 146 6658; 155 6659

Ольговичі, нащадки кн. чернігівського Олега Святославича, сини Всеволода, Святослава, Гліба Ольговичів 105об. 6624; 106 6625; 110, 110об. 6643; 111 6644; 114об, 115об. 6650; 116об. 6652; 203, 203об. 6682; 213 6685; 233 6699; 237об. — 238об. 6703; 239241 6704

Ольма, бояр. київський 9об. 6390

Ольстин Олексич, воєв. чернігівський 222об. 6692; 223, 223об. 6693

Омир див. Гомер

Онанія, ігумен Федорівського мон. у Києві 124об. 6654, 130 6655

Ондроник див. Андроник, Удальрих

Онофрій, бояр. луцький, посол 178 6667

Онофрій, єп. чернігівський 116 6651; 120 6654; 125об. 6655

Онуфрій див. онофрій

Оперлюї, половці 164 6660

Опізо (Опісо — X., П.), легат папський 276об. 6763

Ор, гусляр половецький 245 6709

Оріген (Єреген — Іп., Єрегон — X., П.), єретик 43 6496

Осінь (Ясін — Іп., Асен — X., П.), хан половецький 76 6590; 97об. 6614

Осія, бібл. 38об, 39об. 6494

Остафій див. Євстафій

Остафій Костянтинович, кн. ізгой, с. Костянтина Володимировича, внук Володимира Глібовича 285 6770; 287 6772

Остромир, посадник новгородський 61 6572

Осулук (Осалук) Бурчевич, кн. половецький 221об. 6691; 233об. 6701

Осулук (Селелук — Іп., X., Лук — П.), хан половецький 108об. 6636

Ота Гаретеньник Петовський (Отто Гардек Петтауський?), посол німецький 273 6760

Отрок Володимира Святославича (Кожум’яка) 46, 46об. 6501

Отрок, кн. половецький 245 6709

Отрок, який врятував Київ 26 6476

Оттокар, герц. богемський 275 6762; 279об. 6765

Офимья див. Євфимія

Офрем див. Єфрем

П


Павло Діонісійович (Деонісьевич — Іп., Денисіевич — Х.), бояр. галицький 305об, 306 6797

Павло, бібл. ап. 11, 11об. 6406; 33об. 6494; 45 6496; 203об, 204об 6682; 209 6683

Павло, воєв. галицький 255об. 6736

Павло, посадник ладозький 104 6622

Павло, чернець Києво-Печерського мон. 69 6582

Пакослав, воєв. польський 249 6719, 6720 див. Лестич

Пакослав, воєв. польський 254 6734; 256 6736; 256об, 257 6737

Пантелеймон (Пянтелімон — Іп., Пантелемон — Х., П.), муч. 158об. 6659

Пантелеймон (Пянтелімон), єп. чернігівський 114об. 6650

Панфір (Пинфирь — X., П.), доместик 17об. 6449

Паробок галицького бояр. Добрині 251 6727

Паук (Поук — X., П.), посадник шумський, кормилець кн. Володимира Андрійовича 155 6659; 195 6679

Пелагія див. Збислава

Передслава (Передьслава — Іп., Предслава — Х., П.), княг., д. кн. Володимира Святославича 51, 53 6523; 54 6526

Передслава (Перслава — Іп.), княг. руська 18об. 6453

Передслава, княг., д. кн. Рюрика Ростиславича 242об. 6706; 243об. 6708

Передслава, княг., д. кн. Святополка Ізяславича, ж. короля Лодислава 96об. 6612

Переніжко, бояр. галицький 250 6721

Перун, міф. бог слов’янський 12об. 6415; 18об, 21 6453; 29 6479; 31, 31об. 6488; 44, 44об. 6496

Пестило, кн. ятвязький 289об. 6781

Петр, Петрок див. Петро

Петрило, бояр. київський 175об. 6666

Петро Бориславич, бояр. київський 163, 166, 166об, 167 6660; 193 6678

Петро Гугнивий легенд. папа римський, єретик 43об. 6496

Петро ігумен Стефанового мон. у Києві 105 6623

Петро Ілліч, бояр. чернігівський 125 6655

Петро Михалкович, бояр. новгородський 173 6663

Петро Турович, воєв. угорський 247 6716

Петро, бібл. ап. 4об. ПВЛ; 101 6619

Петро, єп. переяславський 67 6580

Петро, Кучков зять, убивця кн. Андрія Юрійовича Боголюбського 207, 208 6683

Петро, цар болгарський, с. царя Сімеона I 17об. 6450

Петро, чернець александрійський 43 6496

Петро (Петрок), поляк с женой и детьми, воєв Володислава Вигнанця 118 6653

«Печеніжин», кн. печнізький, муж Курі 46 6501

Пілат Понтій, бібл. прокуратор римський 11 6406; 40об. 6494

Піп церкви Бориса та Гліба у Вишгороді 235 6702

Пликосова Рушкович, кн. литовський 250об. 6723

Позвізд (Позвигд — Єрм.) Володимирович, кн., с. Володимира Святославича, внук Святослава Ігоревича 45об. 6496

Полікарп, ігумен Києво-Печерського мон. 189190 6676; 192об. 6678; 195, 195об. 6679; 202 6682; 220 6690

Політіан, патр. александрійський 43об. 6496

Полоцькі князі 203об. 6682; 238 6703

Попадя Звижденська 89об. 6605

Попадя, наложниця кн. Володимира Ярославича 229, з двома синами 229об. 6696; 231 6698

Порей, воєв. київський 61 6572; 74об. 6586

Порфирій (Перфирій — X., П.), єп. чернігівський 210 6683; 214 6685; 239об. 6704; 242об. 6706

«Посадник» кн. Олега Святославича 84об. 6603

Посол кн. Ростислава Мстиславича 130об. 6655

Пот, палатин угорський 247 6716

Прастен, посол від Турда 18об. 6453

Прастен, посол від Якуна, племінника кн. Ігоря 18об. 6453

Предслава (Предславна — Іп.), княг., д. кн. Святослава Ярославича, черниця 106 6624

Предслава див. Передслава

Прейбор, бояр. володимиро-волинський, с. Степана Родовича 285об. 6770

Прейсел (Просвел — Іп.), воєв. угорський 280 6765

Претич, воєв. київський 26, 26об. 6476

Пржемисл див. Оттокар

Проб (Право — Іп.), імп. римський 104 6622

Прокопій Полочанин, бояр. полоцький Тевтивила 286об. 6771

Прокопій, улюбленець «милостьник» кн. Андрія Юрійовича Боголюбського 207об, 208 6683

Просвел див. Прейсел

Прохор, бояр. чернігівський, дід Ольстина Олексича 223 6693

Прохор, ігумен Києво-Печерського мон. 102 6620; 105 6623; 108об. 6634

Прусин, воїн Володимира Васильковича 294об. 6789

Пукийк, кн. литовський 250об. 6723

Путша, убивца кн. Бориса Володимировича 50, 50об. 6523

Путята Вишатич, воєв. київський, тисяцький 93об. 6605; 94 6606; 96об. 6612; 102об. 6621

Р


Рагуйло Добринич, тисяцький київський 128, 129об. 6655; 191, 191об. 6677

Радило, тисяцький київський 190, 191 6677

Радим, легенд. родоначальник радимичів 6 ПВЛ

Радко, отрок Ярополка Ізяславича 76об. 6595

Раймоча, ятвяг 279 6764

Раклій див. Іраклій

Ратибор, посадник тмутороканський, бояр. київський 76 6587, 6589; 83об. 6603; 94 6607

Ратислав Юрійович, бояр. галицький 260об. 6740

Ратиславко, бояр. луцький 291об. 6785

Ратша (Ратья), бояр. київський, тиун кн. Всеволода Ольговича 119 6654

Ратша (Рачша), бояр. володимиро-волинський, двірський кн. Володимира Васильковича 301об. 6796

Рафаїл, бібл. 100об. 6619

Рах Михайлович, бояр. володимиро-волинський 294об. 6789

Рахіль, бібл. 36об. 6494

Ревба, посол литовський 274об. 6761

Редедя, кн. касозький 55 6530

Репекій (Репскей — X., П.), кн. литовський, с. кн. Миндовга 286об. 6771

Роальд (Родоалд — Єрм.), купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Ровоам див. Ієровоам

Рогволод (Рогволд — X., П., Розволод, Росволд — Єрм.), кн. полоцький 30 6488

Рогволод-Борис Всеславич, кн. полоцький, с. Всеслава Брячиславича, внук Брячислава Ізяславича 97 6614 (Х. П., в Іп. пропуск); 109об. 6636, 6637

Рогволод (Розволод — Єрм.) Рогволодович, кн. полоцький, с. Рогволода-Бориса Всеславича, внук Всеслава Брячиславича 116 6651; 160об. 6659; 177, 177об, 178 6667; 180об, 181 6668; 183 6669; 185об. 6670

Рогволод, бояр. торчський 233 6700

Рогволодичі, князі полоцькі Василій й Іван, сини кн. Рогволода Всеславича 112об. 6648

Рогніда (Рогнідь), княг., д. кн. Мстислава Володимировича 189, 189об. 6676

Рогніда (Ярогніда — X., П., Єрм.), княг., д. кн. Рогволода, ж. кн. Володимира Святославича 30, 31об. 6488; 48об. 6508

Род, бояр. київський, тивун 194об. 6679

Рода (в Іп. помилк. — ради), бібл. отроковиця 101 6619

Родіон, бібл. ап. 176 6666

Роман I Лакапін, імп. візантійський 17 6428, 6437, 6442; 17об. 6451; 18, 18об, 21 6453

Роман Андрійович, помилк. див. Мстислав Андрійович 194 6673

Роман Володимирович, кн. володимиро-волинський, с. Володимира Всеволодовича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 103 6621; 106 6625; 106об. 6626

Роман Всеславич, кн. полоцький, с. Всеслава Брячиславича, внук Брячислава Ізяславича 106 6624

Роман Глібович, кн. рязанський, с. Гліба Ростиславича, внук Ростислава Ярославича 213об, 214 6685; 216 6688

Роман Данилович, кн. новогородоцький, с. Данила Романовича, внук Романа Мстиславича 249об. 6721; 274об. 6761; 275 6762; 278 6763, 6764; 279, 279об, 280 6765; 280, 280об. 6766; 301об. 6796

Роман Ігоревич, кн. звенигородський та галицький, с. Ігоря Святославича, внук Святослава Ольговича 220об. 6691; 245об. 6710; 246 6711; 246об. 6714; 247об. 6716

Роман Кзичь, кн. половецький 225 6693

Роман Михайлович, кн. брянський (дебрянський — Іп.), чернігівський, с Михайла Всеволодовича, внук Всеволода Святославича Чермного 286об. 6771; 287 6772; 290, 290об. 6782

Роман Михайлович, кн. василівський, с. Михаила Вячеславича, внук Вячеслава Ярославича 187об. 6673

Роман Мстиславич, кн. галицький, с. Мстислава Ізяславича, внук Ізяслава Мстиславича 2 вступ. стаття; 194 6678; 199об, 200 6681; 222 6691; 229об, 230 6696; 236237 6703; 239об, 240, 241 6704; 245 6709; 245об. 6710; 246 6712; 246об. 6713; 247об, 248 6716; 248об. 6719; 273 6759; 279, 279об. 6765; 287 6772; 289об. 6779; 291 6784; 303об. 6797

Роман Нездилович, воєв. київський 223 6693; 229 6395

Роман Ростиславич, кн. смоленський, київський, с. Ростислава-Михайла Мстиславича, внук Мстислава Володимировича 2 вступ. стаття; 134об. 6656; 154об, 159 6659; 165, 165об. 6660; 168об. 6662; 175об. 6666; 177об, 180 6667; 182 6668; 182об, 183об. 6669; 188 6675; 188об. 6676; 194 6678; 199об, 201об. 6681; 202, 202об, 203об, 205об. 6682; 209об, 211, 211об. 6683; 213, 213об. 6685; 214об. 6686; 216об, 217 6688; 232 6698

Роман Святославич, кн. тмутороканський, с. Святослава Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 74 6585; 76 6587

Ростислав Володимирович, кн. тмутороканський, с. Володимира Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 61 6572, 6573; 62 6574

Ростислав Володимирович, кн., с. Володимира Мстиславича, внук Мстислава Ростиславича 232об. 6698; 233 6700; 238, 238об. 6703

Ростислав Володимирович, кн., с. Володимира Рюриковича, внук Рюрика Ростиславича 261 6742; 266 6748

Ростислав Всеволодович, кн. переяславський, с. Всеволода Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 64об. 6578; 76об. 6595; 80, 80об. — 81об. 6601

Ростислав Всеславич, кн. полоцький, с. Всеслава Брячиславича, внук Брячислава Ізяславича 112об. 6648

Ростислав Глібович, кн. полоцький, с. Гліба Всеславича, внук Всеслава Брячиславича 160об. 6659; 177178 6667; 180об, 181 6668; 183 6669

Ростислав Глібович, кн., с. Гліба Ольговича, внук Олега Святославича 116об. 6652

Ростислав Давидович, кн. чернігівський (?), с. Давида Святославича, внук Святослава Ярославича 99об. 6619; 106об. 6628

Ростислав Іванович, кн., с. Івана Ростиславича Берладника, внук Ростислава Володимировича 230об. 6697

Ростислав Ігоревич, кн. теребовельський, с. Ігоря Святославича, внук Святослава Ольговича 248 6716

Ростислав Михайлович, кн. галицький, с. Михайла Всеволодовича, внук Всеволода Святославича Чермного 262, 262об, 263 6743; 264 6746; 266 6748; 266об., 267 6749; 267об. 6751, 267об, 268 6753; 269270об. 6757; 271об. 6758

Ростислав Мстиславич, кн. смоленський, с. Мстислава Давидовича, внук Давида Ольговича 264, 264об. 6746

Ростислав Мстиславич, кн., с. Мстислава Ізяславича, внук Ізяслава Ярославича 83 6601

Ростислав-Борис Мстиславич, кн. смоленський, с. Мстислава Романовича, внук Романа Ростиславича 264 6746

Ростислав-Михайло Мстиславич, кн. смоленський, київський, с. Мстислава Володимировича, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 2 вступ. стаття; 109 6636; 109об. 6639, 6640; 113об. 6648; 115 6650; 116 6651; 116об, 117 6652; 118, 121об, 122, 124об. 6654; 126об, 127об, 130131об. 6655; 132об. — 135об. 6656; 137об. — 139об. 6657; 148об. 6658; 153159об. 6659; 164166 6660; 169171об. 6662; 172об. 6666; 177об, 178, 180 6667; 180об. 6668; 182об. — 184об. 6669; 185186 6670, 6671; 186об. 6672; 187об. 6673; 188 6675; 188об. — 190 6676; 190 6677; 217 6688; 241об. 6705; 243 6707

Ростислав-Михайло Рюрикович, кн., с. Рюрика Ростиславича, внук Ростислава Мстиславовича 201об. 6681; 228об, 229 6695; 230 6696; 232, 232об. 6698; 233 6700; 233об. — 234об. 6701; 235об. — 236об. 6703; 239об, 240 6704; 242об. 6706; 243об. 6708

Ростислав Святополкович, кн. пінський, с. Святополка Юрійовича, внук Юрія Ярославича 255об. 6736

Ростислав Святославич, зять Давида Ростиславича, с. Святослава Глібовича, внук Гліба Ростиславича 238об. 6703

Ростислав Юрійович, кн. переяславський, с. Юрія Володимировича Долгорукого, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 2 вступ. стаття; 111об. 6647; 113об. 6648; 114 6649; 114об. 6650; 134, 134об. 6656; 136, 137, 138об, 139, 140, 140об, 141об, 142об. 6657; 144об, 146об, 147, 152 6658

Ростислав Ярославич, кн. рязанський, с. Ярослава Святославича, внук Святослава Ярославича 118 6653; 122об, 124об. 6654; 164165 6660

Ростислав-Іван Ярославич, кн. сновський, вишгородський, с. Ярослава Всеволодовича, внук Всеволода Ольговича 202 6682; 233 6699

Ростислав, кн. моравський 10об. 6406

Ростиславичі: Давид, Мстислав, Роман, Рюрик — сини Ростислава Мстиславича; Мстислав та Ярополк — сини Ростислава Юрійовича 201об, 202204, 205об. 6682; 210об, 211 6683; 213, 213об. 6685; 216об. 6688

Руалд, купець посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Руалд, посол кн. Олега 13 6420

Рувим, бібл. 36об. 6494

Рукль, князь литовський, с. кн. Миндовга 286об. 6771

Рулав, посол кн. Олега 12 6415; 13 6420

Русоба див. Урусоба

Рушьковичі, князі литовські 250об. 6723

Рюар (Руар — Єрм.), посол кн: Олега 13 6420

Рюрик, легенд. засновник династії Рюриковичів 8об, 9 6370; 9об. 6387

Рюрик-Василій Ростиславич, кн. київський, с. Ростислава Мстиславича, внук Мстислава Володимировича 2 вступ. стаття; 176об. 6666; 177об. 6667; 181182 6668; 185, 186 6670, 6671; 188об. 6676; 190191 6677; 192, 193194 6678; 196об. 6680; 200, 201об. 6681; 202204об. 6682; 213 6685; 214об. 6686; 216об, 217, 218219 6688, 6690; 220222 6691; 222об. 6692; 225об, 226, 227 6693; 227об, 228об, 229 6695; 229об, 230 6696, 6697; 231232об. 6698; 233, 233об. 6700; 234, 234об. 6701; 235 6702; 235об. — 236об, 237238об. 6703; 239, 240, 240об. 6704; 242 6705; 242об. 6706; 243244 6707; 245, 245об. 6710

Рюрик Ростиславич, кн. перемишльський, с. Ростислава Володимировича, внук Володимира Ярославича 76об. 6595; 79об. 6600

Рябець, воєв. галицький 295 6790

Рязанські князі 199об. 6681; 210 6683; 216, 217об. 6688; 240, 240об. 6704

С


Сава Освященний, христ. монах 68об. 6582

Сава, ігумен Спаського мон. у Києві 105 6623

Самовит, самовитовичи див. Земовит, земовитовичі

Самуїл, бібл. 38, 38об. 6494; 68 6582

Сантуз, кн. половецький 180об. 6668

Сара (Сарра), бібл. 36об. 6494

Сатмазовичі — сини кн. половецького Сатмаза 186 6671

Саул, засновник ізраїльсько-іудейського царства 16об. 6420; 24об. 6463; 27 6477

Сбислав див. Збислав

Сбислава див. Збислава

Сварог (Соварог — Іп., Зварог — X., П., Сваров — Єрм.), міф. бог слов’янський 104, 104об. 6622

Свелкеній (Свилкели — X., П., Свелкели — Єрм.), кн. литовський, брат кн. Тройдена 289 6778; 289об. (?) 6782

Свенелдежи (Свендежи — X., П.), отроки воєв. Свенельда 21об. 6453

Свенельд (Свенгелд, Свиндел — Іп., X., П., Свингелд — Єрм.), воєв. київський 21об. 6453; 23 6454; 28об, 29 6479; 29об. 6484

Свень, два купці, посли кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Свеньстір див. Свень та Стір

Святополк, бояр. галицький 201 6681

Святополк, кн. моравський 10об. 6406

Святополк I Великий, кн. поморський гданський 256 6737

Святополк Володимирович Окаянний, кн. туровський, київський, с. Володимира Святославича й «Грекині», внук Святослава Ігоревича 2 вступ. стаття; 31, 31об. 6488; 45об. 6496; 49, 49об, 50об, 51, 52об, 53 6523; 53об. 6524; 54 6526; 54об. 6527; 113 6648; 258об. 6738

Святополк-Михайло Ізяславич, кн. новгородський, туровський та київський, с. Ізяслава Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 2 вступ. стаття; 64об. 6577, 6579; 74 6586; 77 6596; 8081об. 6601; 83 6602; 83об, 84 6603; 84об, 85 6604; 8893об. 6605; 94 6606, 6607; 94об. 6609; 95 6610; 95об, 96 6611; 96об. 6612; 97 6614; 97об. 6616, 6618; 99100 6619; 102об. 6621; 105об. 6623; 108 6633; 253 6732

Святополк Мстиславич, кн. володимиро-волинський, с. Мстислава Володимировича, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 110 6643; 114 6648; 114об. 6649, 6650; 116 6651; 146об. 149 6658; 159об. 6659; 161 6660; 167об, 168 6661; 168об. 6662

Святополк Юрійович, кн. туровський, с. Юрія Ярославича, внук Ярослава Святополковича 175 6665; 186 6670; 192об. 6678; 195об. 6679; 196 6680; 222 6691; 231 6698

Святослав (Святоша) Давидович, кн. чернігівський, с. Давида Святославича, внук Святослава Ярославича 92об, 93об. 6605; 115об. 6650

Святослав Володимирович, кн. вщижський, с. Володимира Давидовича, внук Давида Святославича 174 6664; 175об, 176 6666; 179, 179об. 6667; 181об, 182 6668; 187об. 6674

Святослав Володимирович, кн. деревлянський, с. Володимира Святославича, внук Святослава Ігоревича 31об. 6488; 45об. 6496; 52об. 6523

Святослав Володимирович, кн. дорогобузький, с. Володимира Мстиславича, внук Мстислава Володимировича 230 6697; 233 6700

Святослав Володимирович, кн. переяславський, с. Володимира Всеволодовича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 83об. 6603; 97 6614; 102об. 6621; 104 6622; 152 6658

Святослав Всеволодович, кн. туровський, київський, с. Всеволода Олъговича, внук Олега Святославича 2 вступ. стаття; 114 6648; 114об. 6650; 116 6650, 6651; 116об. 6652; 118, 120об, 121об, 124, 124об. 6654; 126, 126об, 128, 129об, 130об, 131 6655; 132134 6656; 137об, 139142об. 6657; 145, 146, 146об. 6658; 153об, 154, 157об, 158, 159, 160об. 6659; 161, 164об. — 165об. 6660; 169171 6662; 171об, 172 6663; 174 6664; 175об, 176 6666; 178, 178об. 6667; 181, 182 6668; 183об, 184 6669; 185об, 186 6670; 186об, 187 6672; 187об. 6675; 192 6678; 202203, 203об, 204, 205 6682; 210, 211 6683; 211об, 212 6684; 213, 213об, 214 6685; 215об. 6686; 216, 216об. — 219 6688; 219об. 6690; 220, 221об, 222 6691; 222об. 6692; 223, 225226 6693; 227 6694; 227об, 229 6695; 230 6697; 231об, 232, 232об. 6698; 233 6699, 6700; 233об. — 234об. 6701; 235 6702

Святослав Всеславич, кн. полоцький, с. Всеслава Брячиславича, внук Брячислава Ізяславича 112об. 6648

Святослав Ігоревич, кн. київський, с. Ігоря Рюриковича 8 6360; 17об. 6450; 18, 21об. 6453; 23, 24 6454; 25, 25об. 6463; 25об. — 26об. 64726477; 27об29об. 64786480; 30 6487

Святослав-Андріян (Андріан) Ігоревич, кн. новгород-сіверськийий, с. Ігоря-Георгия Святославича, внук Святослава Ольговича 213об. 6685; 222 6691; 229 6695; 245об. 6710; 246 6712; 246об. 6714; 247, 248 6716

Святослав Мстиславич, кн., с. Мстислава Ізяславича, внук Ізяслава Мстиславича 201 6681

Святослав Ольгович, кн. чернігівський, с. Олега Святославича, внук Святослава Ярославича 111об, 112 6646, 6647; 113114 6648; 114об. 6649; 115, 115об. 6650, 6651; 116об. 6652; 117об. 6653; 118124об. 6654; 125127, 128, 130131об. 6655; 132133об, 135 6656; 136137об, 139, 139об. 6657; 145, 146147, 148, 148об. 6658; 152об, 153154, 156, 157159,160 — 161 6659; 164166 6660; 167об. 6661; 169, 171 6662; 171об, 172, 173 6663; 174, 174об. 6664; 174об. 6665; 175об, 176 6666; 177, 178179об. 6667; 180об. — 182 6668; 183184об. 6669; 185об, 186 6670; 186об, 187 6672; 189 6676

Святослав-Борис Ольгович, кн. рильський, с. Олега Святославича, внук Святослава Ольговича 188 6675; 221об. 6691; 223224,225 6693

Святослав Ростиславич, кн. новгородський, с. Ростислава Мстиславича, внук Мстислава Володимировича 169, 169об, 170, 170об, 171 6662; 176 6666; 182об, 183 6669; 185об, 186 6670; помилк. Ярослав 187об. 6674; 188об, 189 6676; помилк. Ярославич 192 6677; 196об, 197 6680

Святослав Юрійович, кн., с. Юрія Володимировича Долгорукого, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 205 6682

Святослав Ярославич помилк. замість Святослав Ростиславич 192 6677

Святослав Ярославич, кн. володимирський, чернігівський и київський, с. Ярослава Володимировича Мудрого, внук Володимира Святославича 56 6535; 60об. 6562, 6563, 6567; 61 6568, 6573; 62 6575; 62об, 63об, 64 6576; 64об. 6577; 65, 65об. 6579; 67 6580; 67об. 6581; 69, 71об. 6582; 74 6583, 6584; 130 6655

Святослав Ярославич, кн. рязанський, с. Ярослава Святославича, внук Святослава Ярославича 118 6653

Святоша див. Святослав Давидович

Сдеслав див. Здеслав

Себідяй Богатур, воєв. татарський 265 6748

Севенч Бонякович, кн. половецький 156об. 6659

Селезенець див. Кафілат

Селелук див. Оселук

Семаргл див. Сімаргл

Семен (Семьюн) Кодьнинський (Конинський — Єрм.), бояр. галицький 250 6721

Семен Дядькович, бояр. галицький 305об, 306 6797

Семен Олуйович, бояр. галицький 249об. 6721; 252об. 6732

Семен Чермний, бояр. галицький 254 6734; 261 6742

Семен, Семеон див. Симеон

Сергій, патр. константинопольський, єретик 43 6496

Серух, бібл. 36 6494

Сигнів, воєв. польський 272 6759; 279 6765; 288 6776

Сильвестр I, папа римський 43об. 6496

Сильвестр, літописець, ігумен Видобицького мон., єп. переяславський 105 6623; 107 6631

Сим, бібл. 3, 3об. ПВЛ; 35об. 6494

Симеон (Семен — Іп., Семеон — X.) I Великий, царь болгарський 11об. 6410; 16об. 6422, 6423; 17 6437; 17об. 6450

Симеон (Семеон — Іп., Семен — X., П.), ігумен Андріївського мон. у Києві 195 6679

Симеон (Семеон), бібл. 36об. 6494

Симеон (Семеон), єп. володимиро-волинський 107 6631

Симеон (Семеон), єп. Переяславля Руського 264 6745

Симеон (Семеон), єп. смоленський 241 6705

Симеон (Семьюн — Іп., Семион — X, П.), духівник кн. Ростислава Мстиславича 189, 189об. 6676 див. Симеон, єп. смоленський

Симон, волхв 16об. 6420; 66об. 6579

Синеус, легенд. брат кн. Рюрика 8об. 6370

Сини (два) кн. полоцького Всеслава Брячиславича 62об. 6575

Синько (Син Кобиричь — Єрм.) купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Синько, бирич у посольстві Ігоря 18об. 6453

Сирвид (Сирьвид) Рушкович, кн. литовський 280об. 6766

Сирчан (Срчан), кн. половецький, с. Шаруканя 245 6709

Сиф, бібл. 35об. 6494

Сімаргл (Семаергл — Єрм.), міф. бог слов’янський 31 6488

Скев (Сиев — Єрм.), бібл. первосвященник іудейський, сини 16об. 6420

Скомонд, кн. ятвязький, волхв 269 6756

Слав’ятя (Славята — X., П.), бояр. київський 88об. 6603

Славн Борисович, бояр. дорогобузький 195 6679

Слуди, посол племінника кн. Ігоря 18 6453

Сновид Ізечевич, конюх кн. Святополка Ізяславича 89об. 6605

Содвак (Сьдвок) Кулобицький, кн. половецький 221об. 6691

Сокал (Искал — Лавр.), кн. половецький 61 6569

Соломон, царь ізраїльсько-іудейський 8 6360; 24об. — 25об. 6463; 27 6477; 31об. 6488; 38 6494; 47 6504; 49об. 6523; 75об. 6586; 205об. — 206об. 6683; 244об. 6708; 287 6772; 304об. 6797

Сомогур Сутойович, кн. половецький 245об. 6710

Соногур (Сонгур, Сънъгур), татарин 271 6758

Сонце див. Даждьбог

Софія Ярославівна, княг., д. Ярослава Святополковича, ж. кн. Ростислава Глібовича 176 6666

Софроній, ігумен Михайлівського Видобицького мон. 67 6580

Спрудійко (Сопрудіка — Єрм.) Булевич, кн. литовський 250об. 6723

Станило див. Никифор

Станіслав Володимирович, кн. смоленський, с. Володимира Святославича, внук Святослава Ігоревича 31об. 6488; 45об. 6496

Станіслав Микулич, бояр. володимиро-волинський 256об. 6737

Станіслав Тудкович (Тукович — X.) Добрий, бояр. київський 111 6644

Станіславич, бояр. кн. Гліба Юрійовича 133 6656

Старець білгородський 48 6505

Стеггі (Стевгі — Єрм.), посол від Етона 18об. 6453

Стегут (Стегутр — Єрм.) Зебрович, кн. ятвязький 255 6735

Стекинт (Стеикинт, Стекент), кн. ятвязький 277 6763; 279 6764

Стемид (Стемир — Іп.), посол кн. Олега 12 6415; 13 6420

Степан (Степей) Милятич, бояр. київський 185 6670

Степан Медушник, бояр. володимиро-волинський 285 6770

Степан Родович, бояр. володимиро-волинський 285об. 6770

Степан, бояр. галицький 260об. 6740

Степанець (Степанц — X., П.), бояр. київський 202 6682

Стефан I, король угорський 47об. 6504; 163, 166об. 6660

Стефан, ігумен Києво-Печерського мон., єп. володимиро-волинський 69, 69об, 70об. 6582; 73 6583; 78 6599; 83об. 6602; 97об. 6616

Стефан, імп. візантійський, с. імп. Романа I 18, 18об. 6453

Стір, купець посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Стрибог, міф. бог слов’янський 30 6488

Сугра (тільки в X., П. — угре), кн. половецький 97 6615

Суд, воєв. польський 272 6757

Суддич (Судьич), «попов внук», бояр. галицький 266 6748; див. Доброслав

Судимир Кучебич, воєв. кн. новгород-сіверського Олега Святославича 125об. 6655

Судислав Бернатович, бояр. галицький 247, 247об. 6716; 248 6717; 249об. 6720, 6721; 250об. 6725; 251 6727; 254, 254об. 6734; 255 6735; 256 6736; 257, 257об. 6737; 259 6739; 260об. 6741; 261 6742

Судислав Володимирович, кн. псковський, с. Володимира Святославича, внук Святослава Ігоревича 45об. 6496; 56об. 6542; 60об. 6567; 61 6571

Судислав Ілліч, бояр. галицький 262 6742

Сулко воєв. польський 288 6776 див. Невступ

Сурбар (Сурьбарь), хан половецький 96 6611

Сурпутий (Сирьпутий — X., П.), кн. литовський, брат кн. Тройдена 289 6778; 289об. ? 6782; 290об. 6784; 292 6786

Сфандра (Ефанд — Єрм.), жона кн. Уліба 18об. 6453

Сфірка (Свилкаил — Єрм.), посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Сфірка (Сжирка — Єрм.), посол кн Ігоря до греків 18об. 6453

Т


Тааз (Таяз, тільки X., П.), кн. половецький, брат хана Боняка 97 6615

Таїсевичі, ятвяги (?) 279 6764

Талець, бояр. вишгородський, убивця кн. Бориса Володимировича 50об. 6523 див. Єлович

Тарасій, патр. константинопольський 43об. 6496

Тарголови, рід половецький 225 6693

Тарсук, кн. половецький 221об. 6691

Тарх, кн. половецький 221об. 6691

Творіян Вотихович (Флоріан Войцехович), воєв. польський 251об. 6729; 269 6757

Тевтевил (Тевтил), кн. литовський й полоцький, племінник кн. Миндовга 273об, 274 6760; 274об. 6761; 275об. 6762; 282об. 6768; 286об. 6771

Тегичаг (Течичак — Єрм.), посол татарський 291 6785

Телебуга (Телебуза), хан татарський 294об, 295об. 6790; 296297 6791; 297об. — 299 6795; 302 6796; 305об. 6797

Телявеля, міф. бог литовський 274 6760

Темник, кн. татарський (його три сини) 264 6745 див. Батий

Тертробич, кн. половецький 224 6693

Тибрець (Табрец — X., П.), воєв. угорський 247 6716

Тивун (тиун — Іп.) кн. Мстислава Ізяславича 190 6677

Тимофій, духівник кн. Мстислава Мстиславича Удатного 254 6734

Тимофій, ігумен Києво-Печерського мон. 109об. 6638

Тимофій, киянин, книжник 246об. 6713

Тимофій, патр. александрійський 43об. 6496

Тисяцький новгородський 113об. 6648 див. Уліб

Тит, воєв. берестейський 295об. 6790

Тігак (Тегак — Х., П.), кн. половецький, сват кн. Данила Романовича 274об. 6761

Тілій (Тиреи — X., Тилен — Лавр.), купець посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Тобаш, кн. половецький 247об. 6716

Товрул, полонений татарин 265 6748

Тоглій (Ітоглий, Товлий — Іп., X., П., Туглій — Єрм.), кн. половецький 199 6680; 221об. 6691; 231об. 6698; 233об. 6701

Токсобичі, князі половецькі 125об. 6655; 164 6660; 224 6693

Торчин, кухар, убивця кн. Гліба Володимировича 51об. 6523

Торчин, посол Олега й Давида Святославичів 94 6607

Тотур, кн. половецький 219 6688

Тошман Чагрович, кн. половецький 191об. 6677

Тренята, кн. литовський 286об. 6770, 6771

Трид, воєв. литовський 290 6782

Тройден, кн. литовський 289 6778; 289об. 6782; 290об. 6784; 292 6786

Труан, посол кн. Олега 13 6420

Трувор, легенд. брат кн. Рюрика 8об. 6370

Тугоркан (Тугортокан — Іп., Тогортькан — X., П., Роткан — Єрм.), хан половецький 83 6602; 85 6604; 106об. 6625; син Тугоркана 85 6604

Тугортокан див. Тугоркан

Тудко (Дудко — Єрм.), кн. ? 18об. 6453

Тудор Єлчич, воєв. галицький 181об. 6668; 216об. 6688

Тудор Сатмазович, воєв. берендичів 179об. 6667

Тудор, кн. ? 18об. 6453

Тудор, тивун вишгородський кн. Всеволода Ольговича 119 6654

Туйма (Тюйма — Іп., Тиома — Єрм.), воєв., бояр. холмський 291 6785; 293об, 294 6789; 295 6790

Туки (Тюки), киянин, брат Чюдина 63об. 6576; 74об. 6586

Тулб, кн. ? 18об. 6453

Тур, кн. туровський 30 6488

Турбен, купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Турберн (Кудин — Єрм.), купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Турберн, купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Турбрід, купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Турд, кн. ? 18об. 6453

Туровські князі 203об. 6682; 290об. 6792

Туряк, бояр. володимиро-волинський 91об, 92 6605

Тюйма див. Туйма

Тюнрак Осулукович, кн. половецький, вуй кн. Святослава Ольговича 121об, 123, 124об. 6654; 125об, 126 6655 див. Камоса Осулукович

У


Увеналій див. Ювеналій

Удальріх див. Андроник

Уз, воєв. угорський 251 6727

Улан, отрок кн. Давида Ігоревича 89об, 91 6605

Уліб, бояр. київський, тисяцький 119об. — 120об. 6654; 126об. — 126об. 6655

Уліб, купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Уліб, посол кн. Володислава 18об. 6453

Урдюй, воєв. татарський 263 6748

Урусоба (Русоба), хан половецький 95об, 96 6611

Урусовичи, князья половецькі 232об. 6698

«Усеволожая» див. Анна «Всеволожая»

Устиніан див. Юстиніан

Утін (Ути?), посол кн. Ігоря до греків 18об. 6654

Ф


Фалек, бібл. цар вавилонський 3об. ПВЛ

Фараон, бібл. цар єгипетський 7об. ПВЛ; 16об. 6420; 24об. 6463; 37, 37об. 6494

Фарлоф, посол кн. Олега 12 6415; 13 6420

Фарра (Фара), бібл. 36 6494

Фаст див. Фост

Федір (Феодор — Х., П.) Володимирович, кн. пінський, с. Володимира Володимировича, внук Володимира Святополковича 285об. 6770

Федір Дмитрович, бояр. галицький 272об. 6759

Федір, бояр. київський, кн. Ізяслава Мстиславича 278 6763

Федір, бояр. чернігівський кн. Михайла Всеволодовича 268 6753; 271об. 6758

Федірко (Фодорко — Іп., Ходорко — X., П., Єрм.) Урьевич (Юрійович — X., П.) — Давидович, бояр. володимиро-волинський кн. Володимира Васильковича 299 6795

Федора (Романівна?), княг. (?) 281об. 6767

Федора (Федера), княг., д. кн. Романа Мстиславича, ж. сина кн. Володимира Ярославича 229об. 6696

Федорець (Ходорець — X., П.), писар кн. Володимира Васильковича 299 6795

Федос див. Феодосій

Феодор (?), єп. новгородський 67 6579

Феодор Спонгарій, воєв. візантійський 17об. 6449

Феодор, єп. білгородський 125об. 6655; 133об. 6656

Феодор, єп. володимро-волинський 125об. 6655

Феодор, митр. київський 184 6669; 185об. 6671

Феодор, патр. антіохійський 43об. 6596

Феодорець, єп. ростовський 197, 197об, 198 6680

Феодосій (Федос), грек, ігумен Києво-Печерського мон. 133об. 6656

Феодосій Великий, імп. римський 79 6599

Феодосій Печерський, ігумен Києво-Печерського мон. 59об, 60 6559; 67 6580; 67об. 6581; 6869, 71об. — 73 6582; 77об. — 79 6599; 97 6614; 97об. 6616; 98 6618; 109об. 6638; 173об. 6664; 176об. 6666; 189, 190 6676

Феодул (Феодур — Іп.), ігумен Рождественського мон. у Володимирі Суздальському 209 6683

Феоктист, ігумен Києво-Печерського мон., єп. чернігівський 97об. 6616; 102 6620; 105 6623; 107 6631

Феопемт (Феопеньт), митр. київський 57об. 6547

Феост див. Гефест

Феоста, цар єгипетський 104, 104об. 6622

Феофан, патр. антіохійський 43об. 6496

Феофан, патрицій візантійський 17об. 6449

Феофіл, синкел візантійський 28об. 6479

Фермуфі, бібл. царівна єгипетська 37 6494

Фів, послідовник папи римського Климента 44 6496

Філіпп, бояр. галицький 247 6716; 248 6717; 258об. 6738

Філіпп, герцог швабський, імп. Священної Римської імперії 247 6715

Філософ, учитель кн. Володимира Святославича 33об. — 34об, 39об, 40об. 6494

Філя, воєв. угорський 250об. 6725; 251 6727; 251об. 6729; 270, 270об. 6757

Фока, патрицій візантійський 17об. 6449

Фома Назакович, воєв. білозерський 219об. 6690

Фома Ратиборич, воєв. кн. Вячеслава Володимировича 106 6624; 106об. 6629

Фост (Фаст — Іп.), кн. ?, посол 18об. 6453

Фост, посол кн. Олега 13 6420

Фотій, патр. константинопольський 9 6374

Фрастен, купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Фрелав, посол кн. Олега 13 6420

Фрідріх I Барбаросса, імп. німецький 231, 231об. 6698

Фрідріх II Штауфен, імп. німецький 262об. 6743; 273 6760

Фрідріх Войовничий, герцог австрійський 262об. 6743; 273 6760; 275 6762

Фрутан, купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453

Фудрі (Фудритултов — Єрм.), посол від Тулба 18 6453

Фурстен (Фрусте — Єрм.), купець, посол кн. Ігоря до греків 18об. 6453
Х


Хам, бібл. 3, 3об. ПВЛ; 35об. 6494; 104 6622

Хвал, воєв. литовський 280об. 6766

Хоздрой II Парвіз, царь перський 6 ПВЛ

Хома (к тому — Іп.), тлумач Бурондая 283об.6769

Хорив, брат легенд. кн. Кия 5, 5об. ПВЛ; 9 6370

Хорс, міф. бог слов’янський 30 6488

Христина, княг., ж. кн. Мстислава Володимировича 107об. 6629

Ц


Царівна див. Грецька цариця

Царівна, д. кн. Володаря Ростиславича, ж. візантійського царевича Леона 96об. 6612

Царівна, д. кн. Мстислава Володимировича, ж. грецького царевича, сина Іоана Комнина 107 6630

Целестин див. Келестин

Ч


Чагрова чадь, Чагровичі див. Моначюк, Тошман, Чекман

Чак, бояр. ярославський 259 6739

Чаклун див. кудесник у чуді

Чекман Чагрович, кн. половецький 191об. 6677

Ченегреп, хан половецький 96 6611

«Чехиня», ж. кн. Володимира Святославича, мати кн. Вишеслава Володимировича 31об. 6488

Чилбук, Тарголович, кн. половецький 225 6698 див. Тарголови

Чінгіс (Чаногіс), хан татарський 253 6732; 271 «чигизаконова мечтанья» 6758

Чюгай, кн. половецький 219 6688

Чюдин (Кудин — Єрм.), киянин 22 6453; 63об. 6576; 67об. 6580; 74об. 6586 див. Туки

Чюдин, воєв. володимиро-волинський 306об. 6797

Чюрина, бояр. білгородський 228об. 6695

Чюхома, воїн Данила Романовича 247об. 6716

Ш


Шакушань Іванович, бояр. чернігівський, брат Юрія Івановича 179 6667

Шарукан, хан половецький 97 6614; 99об. 6619

Шварно (Оварно, Шварло — X., П.), бояр. київський, воєв. 123об. 6654; 154 6659; 185 6670; 188об. 6675

Шварно (Шеварно) Данилович, кн. холмський, белзький, червенський, кн. литовський, с. Данила Романовича, внук Романа Мстиславича 249об. 6721; 278 6763; 278 6764; 280 6765; 280, 280об. 6766; 283 6768; 283 6769; 285об, 286 67706672; 287об. — 289 6776; 289об. 6780; 301об. 6796

Шелв, воєв. галицький 257 6735; 259 6739; 270 6757

Шигоберн, посол від Сфандри 18об. 6453

Шібрід, посол Алдана до греків 18об. 6453

Шутр Мондунич (Мондуич — Єрм.), кн. ятвязький 255 6735

Шюрп, кн. ятвязький 289об. 6781

Щ


Щек, легенд. брат кн. Кия 5, 5об. ПВЛ; 9 6370

Ю


Ювеналій (Увеналій), патр. єрусалимський 43об. 6496

Юда (Іюда) Іскариот, бібл. 36об. 6494; 207 6683

Юда (Іюда), бібл. 16об. 6426; 33 6494

Юдьки, кн. литовський 250об. 6723

Юндил, ятвяг 279 6764

Юрій Андрійович, кн. новгородський, с. Андрія Юрійовича Боголюбського, внук Юрія Володимировича Долгорукого 201об. 6681; 203об. 6682; 209об. 6683; 211об. 6684

Юрій Вітанович, бояр. галицький 247 6716

Юрій (Георгій, Гюргій, Дюрдій — Іп., Георгій — X., П.) Володимирович Долгорукий, кн. володимирський, с. Володимира Всеволодовича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 2 вступ. стаття; 97об. 6614; 106об. 6628; 108 6634; 110, 110об. 6641, 6643; 111 6644; 111об. 6645; 114, 114об. 6649; 116 6651; 121об, 122об, 123об, 124об, 125 6654; 125128 6655; 133135об. 6656; 136143 6657; 143об, 144, 145, 146147об, 148об. — 151об. 6658; 152154160об. 6659; 161165 6660; 168об. 6662; 169, 171, 171об. 6662; 172173 6663; 174 6664; 174об, 175 6665; 175об. 6666; 176об. 6667; 200об. 6681; 210 6683

Юрій Володимирович, кн. муромський, с. Володимира Святославича, внук Святослава Ярославича 199об, 201 6681; 205об. 6682

Юрій Володимирович, кн. пінський, с. Володимира Володимировича, внук Володимира Святополковича 307об. 6800

Юрій Всеволодович, кн. володимиро-суздальський, с. Всеволода Юрійовича, внук Юрія Володимировича Долгорукого 229 6695; 252 6732; 257 6737; 263 6745

Юрій Домамирич (Домамілріч — X., П.), бояр. галицький 252 6732

Юрій (Гюргий, Георгій) Іванович, брат Шакушаня, бояр. чернігівський, тисяцький 179 6667; 186об. 6672

Юрій Інгваревич, кн. рязанський, с. Інгваря Ігоревича, внук Ігоря Глібовича 263 6745

Юрій Львович, кн. галицький, с. Льва Даниловича, внук Данила Романовича 286 6770; 291об. 6785; 292об, 293 6788; 293об. 6789; 294об, 295об. 6790; 296 6791; 297 6792; 297об, 298, 299, 301 6795; 301, 301об. 6796; 305, 305об, 306 6797

Юрій (Гюргій) Нестерович, воєв. київський 180об. 6668

Юрій (Гюргій), бояр. галицький, тисяцький 275об. 6762; 280об. 6766 див. Юрій Домамирич

Юрій (Гюрій) Прокопійович, бояр. київський 121 6654

Юрій Прокопійович, бояр.пересопницький 249 6719

Юрій Толігнівич (Толиглевич — Єрм.), посол, бояр. чернігівський 256 6736

Юрій Яневич, бояр. галицький 260об. 6740

Юрій Ярославич, кн. муромський, с. Ярослава Святославича, внук Святослава Ярославича 164 6660

Юрій (Дюргій) Ярославич, кн. туровський, с. Ярослава Святополковича, внук Святополка Ізяславича 117об. 6652; 141, 142об, 143 6657; помилк. Ростиславич 172 6663; 176, 176об. 6666; 180об, 182об. 6668; 186 6670; 188 6675

Юрій, кн. пороський 305об. 6797

Юрій, священник Романа Мстиславича 245об. 6710

Юрій, тисяцький в Перемишлі 254 6734 див. Юрій Домамирич

Юрійовичи — Мстислав и Василій, сини кн. Юрія Володимировича Долгорукого 186 6670

Юстініан, імп. візантійський 61об. 6573

Я


Яволод (Ясволод — Єрм.), бояр. галицький 248 6717; 249 6719

Ягурчин (Ягураин — X., П., Ятураил — Єрм.), воєв. татарський 290 6782

Яким Кучкович, бояр. володимирський 207 6683

Яків (в Іп. хибно — яко и во) Маркович, бояр. галицький 269об. 6755; 270 6757

Яків (Іаков) Алфеїв, ап. 302об. 6796

Яків (Іаков), бібл. 33об, 36об, 39об. 6494

Яків (Іаков), чернець Києво-Печерського мон. 69 6582

Яків (Іяков — Іп., Іаков — X., П.), племінник кн. Всеволода Юрійовича 229 6695

Яків (Яков) Маркович, бояр. галицький, двірський 268 6753; 268об. 6755; 270 6757

Яків (Яков), стольник кн. Данила Романовича 266, 266об. 6748

Яків, сестрич Всеволода Юрійовича 229 6695

Яков див. Яків

Якун (Акун), кн. варяжський 55об. 6532

Якун Милятич, бояр. київський 185 6670

Якун, бояр. 180 6667; 180об. 6668

Якун, племінник кн. Ігоря 18об. 6453

Якуш (Акуш), кн. половецький 233 6698; 233об. 6701

Ямврій (Замврий — Іп., Амврій — X., П., Мамврий — Лавр.), бібл. волхв египетський 66об. 6579

Ямінд (Амінод), кн. 18об. 6453

Ян Воротиславич, бояр. київський 199 6680

Ян, посол кн. Олександра Всеволодовича 253об. 6733 див. Янець

Янда див. Андай

Янева онука див. Гіргенева онука

«Яневая» див. Марія «Яневая»

Янець, бояр. галицький 250 6721

Янка, князівна, д. кн. Всеволода Ярославича 76об. 6594; 77 6597, 6598; 102 6620

Янній (Аньний — Іп., Анній — X., П.), бібл. волхв єгипетський 66об. 6579

Янь Вишатич, воєв. 57об. 6551; 65, 66 6579; 77 6597; 78об. 6599; 81 6601; 96об. 6614

Ярбузовичі див. Арбузовичі

Ярон (Ярун), бояр. перемишльський, тисяцький 249об. 6721

Ярополк Андрійович, кн., с. Андрія Володимировича Доброго, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 176об. 6666; 182 6668

Ярополк Володимирович, кн. переяславський, київський, с. Володимира Всеволодовича Мономаха, внук Всеволода Ярославича 2 вступ. стаття; 95об. 6611; 96об. 6612; 97 6614; 103 6621; 105об, 106 6624; 108, 108об. 6634, 6636; 109об. 6641; 110, 110об. 6642, 6643; 111, 111об. 6644, 6646; з братами 112 6647; 117об, 118 6653

Ярополк Ізяславич, кн. бузький, с. Ізяслава Мстиславича, внук Мстислава Володимировича 182об. 6668; 184об. 6669; 185 6670; 187об. 6674; 188об. 6676; 190об. 6677; 192об. 6678

Ярополк Ізяславич, кн. вишгородський, володимиро-волинський, туровський, с. Ізяслава Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 64об. 6579; 7475, 76 6586, 6592, 6593; 76об. 6595; 88, 88об. 6605; 176об. 6666

Ярополк Мстиславич, кн. пороський, с. Мстислава Володимировича, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 137об, 138об, 139 6657

Ярополк Романович, кн. смоленський, с. Романа Ростиславича, внук Ростислава-Михайла Мстиславича 202 6682; 211 6683; 213 6683

Ярополк Ростиславич, кн. володимирський, с. Ростислава Юрійовича, внук Юрія Володимировича Долгорукого 185об. 6670; 202об, 203 6682; 210211 6683; 211об, 212 6684; 213об, 214 6685; 217об, 218 6688; 240об. 6704

Ярополк Святославич, кн. київський, с. Святослава Ігоревича 2 вступ. стаття; 8 6360; 26 6476; 27об. 6478; 29об. 6480, 6481, 6483, 6485; 30, 31 6488; 58 6552

Ярополк Томзакович, кн. половецький 232об. 6698

Ярополк Юрійович, кн. пінський, с. Юрія Ярославича, внук Ярослава Святополковича 232об. 6698

Ярополк, бояр. галицький 248 6717; 249 6719 див. Яволд

Ярослав (Ярославець) Святополкович (Святополчич), кн. володимиро-волинський, с. Святополка Ізяславича, внук Ізяслава Ярославича 93, 93об. 6605; 94об. 6610; 99об. 6619; 101об. 6620; 106, 106об. 6625, 6626, 6629; 107, 107об. 6631; 161 6660; 231 6698

Ярослав Володимирович Мудрий, кн. новгородський, київський, с. Володимира Святославича та Рогніди Рогволодівни 2 вступ. стаття; 8 6360; 10 6390; 31об. 6488; 45об. 6496; 48об. 6508, 6522; 49, 51, 53 6523; 53об. 6524, 6525; 54 6526; 54об. 6527; 55 6528, 6529, 6530, 6531; 55об. 6532; 56 6534, 6535, 6538, 6539, 6540; 56об. 6542; 57 6545; 57об. 6546, 6547, 6548, 6549, 6550; 58 6551, 6555, 6558; 58об. 6559; 60 6560; 60об. 6562, 6565, 6568, 6571, 6572; 119 6654; 144, 144об, 146, 151 6658; 170 6662; 191 6677; 209об. 6683; 215 6686

Ярослав Володимирович Осмомисл, кн. галицький, с. Володимирка Володаревича, внук Володаря Ростиславича 143об. 6658; 162об, 167 6660; 167об, 168 6661; 172, 172об. 6663; 174об, 175 6665; 178, 180 6667; 187 6673; 188 6675; 190об. 6677; 202об, 203, 204 6682; 216об. 6688; 221об, 222 6691; 228, 228об. 6695

Ярослав Володимирович, кн. ізборський, новоторжський, с. Володимира Мстиславича, внук Мстислава Ростиславича Храброго 241 6704

Ярослав-Феодор Всеволодович, кн. переяслав-заліський, київський, с. Всеволода Юрійовича Большое Гнездо, внук Юрія Володимировича Долгорукого 233об. 6700; 262об. 6743; 264об. 6746; 266об. 6749; 269об, 271 6758

Ярослав Всеволодович, кн. чернігівський, с. Всеволода Ольговича, внук Олега Святославича 113об. 6648; 179об. 6667; 182 6668; 183об, 184 6669; 185об, 186 6670; 187об. 6675; 190 6676; 190об. 192 6677; 192, 192об. 6678; 201об. 6681; 202 6682; 211 6683; 213 6685; 216 6686; 217, 218 6688; 220об. 6691; 222 6692; 222об, 223, 225об, 227 6693; 227об, 228 6695; 233 6699; 235 6702; 236об, 237об, 238, 238об. 6703; 239241 6704; 242об. 6706

Ярослав Глібович, кн. рязанський, с. Гліба Ростиславича, внук Ростислава Ярославича 243 6707

Ярослав Ізяславич, кн. туровський, новгородський, київський, с. Ізяслава Мстиславича, внук Мстислава Володимировича 2 вступ. стаття; 122 6654; 135 6656; 142 6657; 153 6659; 168об. 6662; 172173 6663; 176 6666; 178 6667; 180, 181, 182об. 6668; 184об. 6669; 185 6670; 188об. 6675, 6676; 190об, 191об. 6677; 192об. 193 6678; 194об. — 195об. 6679; 196, 199об. 6680; 201об. 6681; 204об, 205, 211, 211об. 6683; 238 6703

Ярослав Святославич, кн. муромський, с. Святослава Ярославича, внук Ярослава Володимировича Мудрого 87, 87об. 6604; 88 6605; 94об. 6609; 96 6611; 107 6631; 107об. 6632; 108об, 109 6636; 109об. 6639

Ярослав Юрійович, кн. володимиро-суздальський, с. Юрія Володимировича Долгорукого, внук Володимира Всеволодовича Мономаха 187об. 6674

Ярослав Юрійович, кн. пінський, с. Юрія Ярославича, внук Ярослава Святополковича 221 6691

Ярослав Ярополкович (Ярополчич), кн., с. Ярополка Ізяславича, внук Ізяслава Ярославича 94об. 6609; 95 6610

Ярослав, в Іп. помилк. замість Святослав Ростиславич 187об. 6674

Ярослав, в Іп. помилк. замість Володимир Мстиславич 153об. 6659

Ярослава, княг., д. кн. Рюрика Ростиславича, ж. кн. Святослава Ігоревича 229 6695

Ярославець див. Ярослав Святополкович

Ярославичі (Ярославличі), сини кн. київського Ярослава Володимировича Мудрого 62 6575; 67 6580; 67об. 6581

Яросланопа, хан половецький 96 6611

Яртак (Яртан — Єрм.), бояр. люблінський, гонец 300об. 6795

Ярун Васильович, брат Коснятина 193 6678

Ясиня, «свість» кн. Всеволода Юрійовича 219 6690 див. Княг., ж. кн. Мстислава Святославича

Ясінь див. Осінь

Ятвяг, посол від кн. Гунара 18об. 6453

Ятвяжин з села Болдикищі 278об. 6764

Ятвязькі князі 289об. 6781

Ятрівка кн. Ігоря Ольговича 123об. 6654

Яфет (Афет), бібл. 3, 3об. ПВЛ; 35об. 6494; 86об. 6604

Ящелт, кн. ятвязький 272об. 6759


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я© Підготовка покажчиків: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
3.X.2005Попередня     Зміст     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.