˲    в         ˲    ˲    ˲ò                   
HERB JAŚNIE OŚWIECONEGO WELMOŻNEGO PANA KONSTANTINA KONSTANTINOWICZA KXIĄŻĘѲ OSTROZSKIEGO, WOJEWODY KIJEWSKIEGO, MARSZAŁKA ZIEMIĘ WOŁYŃSKIEY, STAROSTY WŁODZIMIERSKIEGO, ETC.


Męstwo twoie z wiarą iest kleynot nadroższy,

Czego syę nieprzyjaciel lęka by nasroższy:

Ktore w domu Ostrozskim nigdy nie ustaie,

Bo wiernym iego potomkom tę łaskę Bog daie:

Ze skarbow maiętności z ynąd nie potrzebuią,

Lecz w swey stałości y wierze wiecznie syę funduią.
̲, (. ), , , , 쒿. . . 1586 . . 1593 . ³, , , , . 1596 . , . 1599 . .


Herb jaśnie oświeconego welmożnego pana Konstantina Konstantinowicza kxiężęcia Ostrozkiego, woiewody kijewskiego, marszałka ziemię wołyńskiey, starosty włodziemierskiego, etc. .: , , . . ³, , 1596 (.: , ., 1871, 126; , ., 1883, 141, , , 1908, 474; , , , ., 1958, 34; , , 1961, 73; , I, ., 1973, 41; , , 1975, 767).

: . XVI XVII . . 1. , 1906, . 32.

, , , .7.7.. :

Ͳ. , . XIV-XVI .


Ͳ () . Գ .       
:   ( ) , . . , . , . , .   (  )i ii, ii Ctrl+Enter.

I.   IX-XVIII .