[Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. — К., 2002. — С. 155.]

Попередня     Головна     Наступна

ПАВЛО РУСИН із Кросна (Кросненський) (бл. 1470 — 1517) — мислитель-гуманіст, поет. Народився у м. Кросно на Лемківщині (нині воєводське місто в Польщі). Навчався у Краківському (від 1491 р.) та Грейфсвальдському ун-тах, в останньому 1499 р. здобув ступінь бакалавра вільних мистецтв. Викладав у Краківському (від 1506 р.) та Віденському ун-тах античну літ-ру. Певний час учителював в Угорщині. Очолював гуртки гуманістів у Кракові, Відні, Угорщині.

П. Р. — один із зачинателів культури Відродження в Україні. Обстоював ренесансно-гуманістичну ідею про спроможність людини своїми зусиллями, доброчесністю і доблестю дійти богоподібності, досягти земного безсмертя. Був прихильником концепції природного права, захищав особисті свободи. Стверджував право людини на повноцінне життя, свободу сумління, керівництво власним розумом. Відсутність або порушення якогось із цих прав розглядав як свідчення варварства і деспотизму. Ідеальною формою державного правління вважав освічену монархію, обмежену законом. У руслі ренесансно-гуманістичної традиції підносив поезію, поціновуючи її вище від історії та філософії. У поетичній творчості розвивав неоплатонівську ідею близькості поета до пророка. Поетичне слово називав даром богів, їхнім дитям "гомінким і солодким". Серед вихованців П. Р. — відомі поети Ян Вислоцький, Ян Дантишек, Ян Паноній.Твори П. P.: Panegirici ad divum Ladislaum Pannoniae regem victoriosissimum, et sanctum Stanislaum presulem, ac magistrem Poloniae et pleraque аlіа connexa carmina. — Wien, 1509; Magistri Pauli Crosnensis Rutheni Saphicon de inferorum vastatione et triumpho Christi. — (Cracoviae, 1513); Lectori studioso // Jan ze Stobnicy. Introductio in Ptolomei Cosmographiam. — Cracoviae, 1519; Pauli Crosnensis Rutheni atque Ioannis Visliciensis Carmina. — Cracoviae, 1887; Поезії // Жовтень. — 1976. — № 12; Вибр. твори // Укр. поезія XVI ст. — К., 1987; (Добірка поезій) // Укр. гуманісти епохи Відродження. Антологія: В 2 ч. — Ч. 1. — К., 1995.Про нього див.: Witkowski S. Pochodzenie poety Pawła z Krosna // Eos. — Leopoli, 1916; Cytowska M, Twórczość Pawła z Krosna na tle ówczesnej literatury humanistycznej // Meandr. — 1961. — R. 16; Савчук О. Поет-гуманіст Павло Русин з Кросна // Європейське Відродження та укр. літ-ра XIV — XVIII ст. — К., 1993; Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні (ідеї гуманізму епохи Відродження в укр. філософії XV — XVII ст.). — К., 2000.В. Литвинов
Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.