‹‹   Попередня     Головна     Наступна




Володимир ЛИТВИНОВ

РЕНЕСАНСНИЙ ГУМАНІЗМ В УКРАЇНІ
Ідеї гуманізму епохи Відродження
в українській філософії XV — початку XVII ст.






Зміст


Переднє слово


Розділ І. СТАНОВЛЕННЯ ГУМАНІЗМУ В УКРАЇНІ


§1. Епоха
§2. Люди
§3. Зв’язки із західноєвропейськими гуманістами



Розділ II. ВІД ТЕОЦЕНТРИЗМУ ДО ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ


§1. Бог і природа
§2. Зміна розуміння людини
§3. Людський розум і освіта, моральне виховання (1) (2)



Розділ III. СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА


§1. Історіософські погляди (1) (2)
§2. Розмисли про державу (1) (2) (3)
§3. Ідеї громадянського гуманізму (1) (2) (3)



Висновки



Бібліографія


















Литвинов, Володимир.

Ренесансний гуманізм в Україні. — К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2000. — 472 с.


Монографія присвячена історико-філософському осмисленню такого складного і малодослідженого явища, як ренесансний гуманізм в Україні. Погляди вітчизняних гуманістів на проблеми людини, природи, Бога, освіти, морального виховання, історіософії, держави і права тощо розглядаються в широкому контексті європейського Відродження. Монографія написана переважно на основі маловідомих іншомовних джерел XV — поч. XVII ст.

Для науковців, викладачів і студентів вищої школи та всіх, хто цікавиться історією української філософії.



ISBN 966-500-525-1








‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )



Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.