‹‹   Попередня     Головна     Наступна
Іван ОГІЄНКО

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДРУКАРСТВАКиїв - 1994

ЗМІСТНЕВТОМНИЙ СІВАЧ НА УКРАЇНОЗНАВЧІЙ НИВІ (M. C. Тимошик)ВСТУП

І. Загальна історія українського друкарства

II. Найперший друкар українських книжок — Швайпольт ФіольЧастина перша. БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ДРУКАРСТВО


III. Білорусько-українське друкарство


IV. Перший «руський» друкар Франциск Скорина


V. Огляд білорусько-українських друкарень

1. Віленські друкарні

2. Петро Мстиславець

3. Несвіжська друкарня

4. Друкарня Василя Тяпинського

5. Заблудівська друкарня

6. Друкарня в Єв’ю

7. Друкарня Могилівська

8. Кутеїнська друкарня

9. Буйницька друкарня

10. Супрасльська друкарня
Частина друга. ДРУКАРСТВО НА ГАЛИЦЬКІЙ ЗЕМЛІ


VI. Друкарство на галицькій землі


VII. Іван Хведорович, фундатор постійного друкарства на українській землі


А. Хронологічна канва до життя друкаря Івана Хведоровича. Літопис життя та діяльності

1. Друкар Іван Хведорів у Москві

2. Іван Хведорович на Білій Русі

3. Іван Хведорович у Львові

4. На службі у князя К. Остріжського

5. Знову у Львові. Смерть

6. По смерті Івана ХведоровичаБ. Іван Хведорович у науковій літературі

1. Початкова література

2. Оживлення вивчення діяльності Хведоровича у зв’язку з 300-літньою річницею друкарства на Москві

3. Література про Хведоровича, викликана 300-літньою річницею з дня його смерті

4. Дальша література

5. Українське зацікавлення Хведоровичем

6. Іван Хведорович у Львові

7. Знімки з друків Хведоровича

8. Плита на могилі Хведоровича
VIII. Огляд галицьких друкарень


Друкарні міста Львова

1. Друкарня Львівського Ставропигіального церковного Братства

2. Михайло Сльозка і його друкарня

3. Друкарня єпископа Арсенія Желіборського

4. Друкарня єпископа Йосифа Шумлянського

5. Львівські друкарі


Друкарство позальвівське

1. Стрятинська друкарня

2. Крилоська друкарня

3. Угорцівська друкарня

4. Унівська друкарня
IX. Друкарство на Підкарпатській Україні

Частина третя. ДРУКАРСТВО НА ВОЛИНІ


X. Друкарство на Волині


XI. Огляд волинських друкарень

1. Остріжська друкарня

2. Дерманська друкарня

3. Костянтинівська друкарня

4. Почаївська друкарня

5. Рохманівська друкарня

6. Четвертинська друкарня

7. Луцька друкарня

8. Чорненська друкарня

9. Крем’янецька друкарня

10. Житомирська друкарня

11. Жидівське друкарство на Волині

12. Волинські друкарі


Частина четверта. ДРУКАРСТВО НА КИЇВЩИНІ


XII. Друкарство в Східній Україні


Друкарство в київській землі

1. Києво-Печерська друкарня

а) Початок Києво-Печерського друкарства. 1616 — 1624.

б) Доба розквіту Києво-Печерського друкарства. 1624 — 1648

в) Вчений гурток перших печерських друкарів

г) Києво-Печерське друкарство під час «Руїни» і початок московського впливу. 1648 — 1686

д) Перші наскоки Москви. 1686 — 1700

е) Передишка. 1700 — 1720

є) Давнє Києво-Печерське друкарство. 1616 — 1720

ж) Обмосковлення Печерської друкарні. 1720 — к. XVIII в.


2. Друкарня Тимофея Вербицького

3. Друкарня Спиридона Соболя

4. Недозволена друкарня митр. Тимофея Щербацького

5. Друкарня Київської Духовної Академії

6. Київська губерніальна друкарняXIII. Провінціальне друкарство на Київщині

1. Фастівська друкарня

2. Бердичівська друкарня

3. Махнівська друкарня

Частина п’ята. ДРУКАРСТВО ЧЕРНІГІВСЬКЕ


XIV. Друкарство Чернігівське

1. Новгород-Сіверська друкарня

2. Чернігівська друкарня

Частина шоста. ДРУКАРСТВО НА ПОДІЛЛІ


XV. Друкарство на Поділлі

1. Друкарня Панівецька

2. Яришівська друкарня

3. Тульчинська друкарня

4. Міньковецька друкарня

5. Дунаєвецька друкарня

6. Могилівська друкарня

7. Янівська друкарня

8. Кам’янецькі друкарні

9. Жидівське друкарство

Частина сьома. ДРУКАРСТВО НА ІНШИХ ЗЕМЛЯХ СХІДНОЇ УКРАЇНИ


XVI. Друкарство на інших землях Східної України

1. Лисаветград

2. Кременчук .

3. Харків .

4. Миколаїв .

5. Ясси та Дубоссари

6. Полтава

7. Глухів

8. Мандрівна друкарня кн. Потьомкіна

Частина восьма. ДРУКАРСТВО У СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ


XVII. Друкарство у слов’янських народів

1. Закордонні кирилівські видання

2. Давнє кирилівське слов’янське друкарство

3. Південно-слов’янське друкарство

4. Молдаво-волоське друкарство

5. Західно-слов’янське друкарство
XVIII. Друкарство московське

1. Початок друкарства на Москві

2. Історія друкарства московського

3. Друкарство загальноросійське

4. Друкарня Іверського монастиря

5. Старообрядчеські друкарні в Клинцях
Частина дев’ята. ДРУКАРСТВО ІНШИХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ


XIX. Друкарство інших національностей на етнографічних землях України

1. Польське друкарство

2. Жидівське друкарство

3. Російське друкарство

ДоповненняПіслямова
Примітки (M. C. Тимошик)Огієнко І. І.

Історія українського друкарства / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — Либідь, 1994 — 448 с. («Пам’ятки історичної думки України»)


Видана 1925 р. (у Львові) монументальна праця визначного діяча українського відродження Івана Огіенка «Історія українського друкарства» більше ніж шість десятиліть зберігалася в бібліотечних спецсховах і тому практично була недоступною навіть для фахівців.

У книзі переконливо й аргументовано простежується не лише розвиток специфічної друкарської галузі в Україні від початків її заснування, а й доля самої української культури, непроста, почасти трагічна історія українського друкованого слова, яке в умовах заборон, обмежень усе ж пробивалося до читача, будило його думку, піднімало народ з колін.

Для студентів вузів, усіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.


ISBN 5-325-00510-3Див. також:

Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002.

Василь Німчук. Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. Київ, 1985.

Історія української культури. Том 1. Розділ 9. Київська Русь. Київ, 2001.

Історія української культури. Том 2. XIII — перша половина XVII ст. Київ, 2001.© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
13.V.2002 (останні правки 11.III.2003)Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.