‹‹   Попередня     Головна     Наступна

А СЕ ЛІТЕРАТУРА ПРО «СПИСОК ГОРОДІВ РУСЬКИХ ДАЛЕКИХ ТА БЛИЗЬКИХ»
В. Л. Янин. К вопросу о дате составления обзора «А се имена градом всем русскым, далним и ближним»


Е. П. Наумов. К истории летописного «Списка русских городов дальних и ближних»


А. В. Подосинов. О принципах построения и месте создания «Списка русских городов дальних и ближних»
[Карта к статье]


М. Н. Тихомиров. «Список русских городов дальних и ближних»
[Карта к статье]       [Вариант карты]

«А се имена всЂм градом Рускым, далним и ближним» Новгородская первая летопись.


«А се имена всимъ градомъ Рускымь, далнимъ и ближнимь» Новгородская четвертая летопись.


«А се имена градомъ всЂмъ Русскымъ, далнимъ и ближнимъ» Воскресенская летопись.

Письма патриарха Константинопольского Антония 1397 г.


Ярлыки Хаджи-Гирея и Менгли-Гирея из книги Голембиовского.


Извлечение из Сборника Оболенского. Ярлык Менгли-Гирея.


Ярлыкъ Крымскаго хана Менгли-Гирея Литовскому великому князю Сигизмунду (АЗР).


Прибавления к книге А. Коцебу «Свитригайло», СПб, 1835.


Список міст Свидригайла 1432 г.


Федір Петрунь. Східня межа Великого князівства Литовського в 30-х рр. XV ст., 1928.
Див. також:

А. І. Генсьорський. Термін «Русь» (та похідні) в Древній Русі... (1962).

М. Н. Тихомиров. Происхождение названий «Русь» и «Русская земля».

Б. А. Рыбаков. Происхождение Руси.

А. Н. Насонов. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства.

А. Н. Робинсон. «Русская земля» в «Слове о полку Игореве» (1980).

І. В. Жиленко. До історії використання топоніму "Русь", "Рóссія" в українській історіографії...На інших сторінках:

И. Н. Данилевский. «Русская земля».

К. В. Рыжов. Еще раз о смысле и значении понятий «Русь» и «Русская земля» в летописях XII—XIII веков. // ВИ. 2001. №7. С.137—143. (zip)
‹‹   Попередня     Головна     Наступна© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
5.X.2004
Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.