[Летопись Густынского монастыря / ЧОИДР. — 1848. — №8. — 76 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

ЛІТОПИС ГУСТИНСЬКОГО МОНАСТИРЯЗМІСТЛітопис Густинського монастиря за виданням ЧОИДР, 1848.

Передмова

ЛЂтописецъ о первом зачатіи и созданіи святыя обители монастыря густинского

Додатки А-Л.

А. Листъ до Князя Корыбута Вишневецкого отъ митрополита Ісаіи Копинского.

Б. Пункта, поданые священником отъ преосвященного Ісаіи Копинского, митрополиты киевского.

В. Тестаментъ отца Иліи Торского, игумена густынского.

Г. Фундушъ князя Миxаила Корыбута Вишневецкого, на монастыръ Густынскій даный.

Д. Потвержене фундуша отъ княгини Вишневецкои.

Є. Фундушъ княгини Вишневецкои на монастыръ Мгарскій.

Ж. Монастыреви Мгарскому. Выписъ съ книгъ земскихъ воеводства киевского, року 1632.

S. Фундушъ князя Михаила Корыбута Вишневецкого, на монастирь Ладынский.

З. Фундушъ княгини Михаиловои Корыбутовои, Вишневецкои.

И. Постановене подданими, якъ маютъ панщину робити, отъ Ісаіи Копинского.

І. А се ограничене отъ его милости пана Петра Дорошенка.

К. Тестаментъ блаженой памяти отца Авксентія, ігумена густинского.

Л. Разныя замЂтки.

Додатки М-Т.

М. ВЂдомость о первозачатіи и устроеніи монастыря Густынского.

Н. СвЂдЂне о Густынскомъ монастырЂ изъ «Исторіи Россійской іерархіи».

О. Описаніе Ладынскаго третьекласнаго покровскаго женскаго монастыря.

П. Описаніе Лубенскаго Мгарскаго преображенскаго монастыря.

Р. СвЂдЂніе о нынЂшнемъ состояніи Густынскаго монастіря.

С. Предложеніе преосвященнЂйшаго Гедеона для приглашенія на пожертвованіе.

Т. Слово, произнесенное Гедеономъ, архіепископомъ Полтавскимъ и Переяславскимъ, августа 15 дня, 1845 г.Літопис Густинського монастиря за виданням ПСРЛ, Т.40, 2003.

ЛЂтописец о первом зачатии и создании святыя обители монастыря Густинского

О чудах, прежде бывших въ монастырю Гусътынском.


Для цієї електронної публікації відібрано два видання Густинського монастирського літопису: 1) «Летопись Густынского монастыря / Чтения в императорском обществе истории и древностей российских. — 1848. — №8. — 76 с.» та 2) «Полное собрание русских летописей. — Т. 40. Густынская летопись. — СПб., 2003. — С. 153-169. Приложение I».


Для коректного відображення кирилиці необхідно встановити спеціально розроблений шрифт Litopys New Roman.


Див. також Літопис Густинського монастиря за виданням ЧОИДР, 1848 у форматі pdf (~3Mb).


ЧТЕНІЯ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ ОБЩЕСТВЂ ИСТОРІИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССІЙСКИХЪ
ПРИ МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЂ.


ЗасЂданіе 27-го марта, 1848 года.


ГОДЪ ТРЕТІЙ.
№8.


МОСКВА.
Въ Университетской Типографіи.
1848.

Див. також: Ісайя Копинський. Лист до князя Корибута Вишневецького.


© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
27.I.2006


‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.