[Григорій Грабович. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. — К., 1997. — 608 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Григорій ГРАБОВИЧ

ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
Дослідження, есе, полемікаКИЇВ — 1997

ЗМІСТПередмова


І. НА ТЕОРЕТИЧНОМУ РИШТОВАННІ

Деякі теоретичні проблеми українського літературознавства

Функції жанру і стилю у становленні української літератури

Питання кризи й перелому в самоусвідомленні української літератури

Теорія та історія: "горизонт сподівань" і рання рецепція нової української літератури

I. Теорія

II. ІсторіяII. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАННЯ

Польсько-українські літературні взаємини: питання культурної перспективи

Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі

Українсько-російські літературні взаємини в XIX ст: постановка проблеми

Єврейська тема в українській літературі XIX та початку XX сторіччяIII. СИЛОВІ ТОЧКИ

Авторство й авторитет у Івана Вишенського: діалектика відсутності

До ідеології Ренесансу в українській літературі: Касіяна Саковича "ВЂршЂ на жалосный погреб зацного рыцера Петра Конашевича Сагайдачного"

"Wojna domowa" Самуеля Твардовського: літературний контекст і аспекти жанру

Семантика котляревщини

Диптих про Тичину

I. Поезія відновлення

II. "Чернігів"

Голоси української еміграційної поезіїIV. ДИСКУСІЇ, ПОЛЕМІКА

Сергій Єфремов як історик українського письменства

До історії української літератури       (2)

Ще про "неісторичні" нації і "неповні" літератури

Екзорцизм українського модернізму


Бібліографія вміщених праць


Покажчик іменГригорій Грабович — відомий славіст і україніст, професор Гарвардського університету, директор Українського наукового інституту того ж університету (1989-1996). У 1990-1993 pp. Президент Міжнародної асоціації україністів, у 1988-1993 pp. — голова Американського комітету славістів. Дослідження Григорія Грабовича стосуються передусім історії української літератури, літературної критики й культурології, шевченкознавства, україно-польських і україно-російських літературних зв’язків та теорії літератури.
Грабович, Григорій. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. — К.: Основи, 1997. — 608 с. — ISBN 966-500-140-x.

Праця відомого американсько-українського славіста й україніста Григорія Грабовича осмислює історію української літератури в кількох основних ключах — теоретичному, порівняльному, іманентному і власне історіографічному. Дослідження, есе та полеміка, що становлять цю книгу, писалися в різні періоди, а значна частина з них тоді, коли існувало гостре протистояння між казенним совєтським та західним підходами в літературознавстві. Сьогодні, після набуття Україною незалежності, виникла гостра потреба ґрунтовної переоцінки різних наукових традицій і парадигм, ревізії канону української літератури, її історіографії та методології.

Переважна більшість цих праць побачила світ англійською мовою або у виданнях, які не були приступні для українського читача і, на жаль, навіть для дослідників-спеціалістів. Нині розширені, разом з новою працею про теорію та історію рецепції, ці дослідження створюють цілісність, яка може суттєво переорієнтувати наше розуміння історії української літератури і уможливити переосмислення українського культурного та інтелектуального процесів.


‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.